Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.S Nehran Binti S Zainal, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4745KENMSshnehran
2.S Nehran Binti S Zainal
NA
3.S Nehran Binti S Zainal
Assistant Administrative Officer
NA
4.S. M. A. Motakabber, Dr.
Assistant Professor
4599KENG - ELECTRICAL & COMPUTERamotakabber
5.S.m. Abdul Quddus, Dr.
Assistant Professor
6067KIRK - HSabdulquddus
6.Sa'idatul Bariah Bt. Ahmad
Administrative Officer
5824HEALTH CENTREsaidatul
7.Sa'yah Bt. Abdullah
Matriculation Teacher
3147CFS PJsayah
8.Saabihah Bt. Mohamed Salleh
Librarian
4828LIBRARYsaabihah
9.Saad Mohammed Abdulrazzaq, Dr.
Lecturer (Pth)
2011BMS-MEDICsaadm
10.Saad Osman Bashir Nasr, Dr.
Associate Professor
4522KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaadbashir
11.Saadeldin Mansour Mohamed Gasmelsid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5542IRK - RKQSeldin
12.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
NA
13.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
Lecturer
NAsaadiahmad
14.Saadiah Bt. Abdullah
Security Guard
NAsaadiaha
15.Saaiful Azhar Bin Jamil, Mr.
Counsellor
NAs_azhar
16.Saba Sohail
NA
17.Sabariah Abdul Samad
NA
18.Sabariah Binti Arof
Matriculation Lecturer
2786CFS PJsabariah_arof
19.Sabariah Binti Bakri
Celpad Teacher
3115CFS PJsabariahb
20.Sabariah Bt. Hassan, Hjh.
Celpad Lecturer
NAsabariahh
21.Sabarudin Ahmad Bin Sabadin
NA
22.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
5476SDEV - CCACsobir
23.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
4031OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTsobir
24.Sabrina Bt Sabri
Matriculation Lecturer
3144CFS PJsabrina
25.Safawati
NA
26.Safi'ee Bin Madian
Information System Officer
NAsafiee
27.Safiah Bt Saufi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3629SDEV - MANAGEMENT SERVICE UNITsafiah
28.Safida Binti Muhammad
Matriculation Lecturer
NAsafida
29.Safinar Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
4384K. LAWSsafinar
30.Safinaz Binti Oap Kader Mohideen
NA
31.Saforazuridi Bin Mohamad
Technician (Electrical)
3421KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaforazuridi
32.Safura Bt. Abd. Rahman
Office Secretary
6161KOMarsafura
33.Safwan Bin Saaid, Mr.
Technician
2526ITD-NATsafwansaaid
34.Safwan Bin Saaid
Technician
NA
35.Saha Shaari
NA
36.Sahaniza Bt. Ibrahim
Librarian
4187LIBRARYsahaniza
37.Sahaniza Bt. Ibrahim
Librarian
4185LIBRARY KTNsahaniza
38.Saheed Aliu Olayemi
NA
39.Said Asri Bin Said Abu Bakar
Security Guard
NAsaidasri
40.Saidah Zawanah Binti Sulaiman, Mrs.
Engineer
NAszawanah
41.Saidatolakma Bt Mohd Yunus
NA
42.Saidatolakma Mohd Yunus
NA
43.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
44.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsaidatulsyida
45.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
46.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
47.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
5912SBU - CTLsaidhidayatullah
48.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
5911INSTEDsaidhidayatullah
49.Saif Eldin Hassan Elawad Abdallah
NA
50.Saiful Adli Bin Jamaluddin
Lecturer
NAjsaiful
51.Saiful Adli Bin Shamsul Tajri
Celpad Lecturer
6722KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTlufias
52.Saiful Ainudin Bin Sharir, Encik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsayful
53.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
4081STADDsaifulz
54.Saiful Azhar Jamil
NA
55.Saiful Azwan Bin Mustapha, Mr.
Administrative Officer
5210CPSmsaifulazwan
56.Saiful Azwan Bin Mustapha, Mr.
Administrative Officer
5846ISDmsaifulazwan
57.Saiful Bahrein Bin Hj Salim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3950CELPAD - ENGLISHsairein
58.Saiful Jefri Bin Jaafar
Dental Technologist
NAjefridt
59.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
NAsaifuln
60.Saiful Redza B Mohamed
NA
61.Saiful Redza Bin Mohamed, Encik
Counsellor
4114STADD - COUNSELING SERVICES DEPTsredza
62.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Technician (Biotechnology)
3476KIRK - IRKtsredzuan
63.Saiful Riza Bin Radzali, Mr.
Administrative Officer
2408CFS PJsaifulriza
64.Saiful Rizal Abdullah
NA
65.Saifullah Khan, Dr.
Assistant Professor
4847PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYsaifullahkhan
66.Saifulnizam B. Musa
NA
67.Saim Kayadibi, Dr.
Associate Professor
NAsaim
68.Sakinah Ahmad
NA
69.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
2905LIBRARYksakinah
70.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
3502ARCHIVE - JLAN DUTAksakinah
71.Sakinah Bt Arshad Ahmad, Puan
Assistant Information System Officer
NAasakinah
72.Sakinah Bt. Jusoh
Administrative Officer
4405STADD - ADMINsakinah
73.Salabudi Bin Sulaiman
Security Guard
NAsalabudi
74.Salah Awadalla Sidig Mohamed
Celpad Lecturer
NAawadalla
75.Salahudeen Abd Hadi Adiniyi
NA
76.Salami Mitiu Olagoke
NA
77.Salasiah Bt. Abdullah
Nursing Assistant
NAsalasiah
78.Salbita Bt Ahmad
Office Secretary
5991DEP. RECTOR (S&A)salbita
79.Salehuddin Bin Lokman, Mr.
Assistant Accountant
4056OCD - FINANCE DEPARTMENTsalehuddin
80.Salehudin Bin Zahari, Encik
Computer Technician
3212K. LAWSsalehudin
81.Saliah Bt. Abu Bakar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4124AMADsaliah
82.Salih Mahgoub Mohamed Eltingari
Assistant Professor
NAsalihtingari
83.Salihin Deris
NA
84.Salina Binti Ahmad
Matriculation Teacher
2794CFS PJsalinaa
85.Salina Bt Khairuddin
Library Assistant
NAsalina_jj
86.Salina Bt. Kassim, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4613KENMS - ECONOMICSksalina
87.Salina Bt. Mohammad
Science Officer
6253KOMizamina
88.Salina Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
NAshsalina
89.Salina Bte Mohin
Matriculation Lecturer
3069CFS PJsalina
90.Salina Sa-idul Haj
NA
91.Salizar Bt. Mohamed Ludin, Dr.
Assistant Professor
6054KONmsalizar
92.Salleh Bin Haji Abd. Rahman
Security Guard
NAsallehrahman
93.Salmah Binti Ahmad
Office Secretary
3402ISTAC-ADMINsalmahahmad
94.Salmah Binti Ahmad
Administrative Officer
6702KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTasalmah
95.Salmah Binti Md. Shah
Office Secretary
4831LIBRARYsalmah
96.Salmah Bt. Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsalmah_rashid
97.Salmah Bt. Yahya
Assistant Accountant
4182SBU - IIUMGSMysalmah
98.Salman Abdul Ganiyy
NA
99.Salman Zainal Abidin
NA
100.Salmi Binti Ahmad Sudan
Assistant Professor
NAsalmisudan
101.Salmi Binti Daraup, Dr.
Assistant Professor
NAsalmi_dr
102.Salmi Bt. Nott
Junior General Assistant
4426ADMINISTRATION-MEDICsalmi
103.Salmi Bt. Sarjee
Assistant Science Officer
NAsyeami
104.Salmiah Bt. Ahmad, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4506K.ENGsalmiah
105.Salmiah Bte. Mat
Matriculation Lecturer
NAsalmiahm
106.Salsabila Binti Abd. Rahim
NA
107.Salwa Hana Binti Yussof
NA
108.Salwa Hana Binti Yussof
Assistant Professor
4650KENMS - ACCOUNTINGsalwahana
109.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5485LECTURER-KODsalwanas
110.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5457OFFICE OF THE DEAN KODsalwanas
111.Salwani Binti Remli
Information System Officer
5928ITD-OSArsalwani
112.Samadi Bin Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3792RESEARCH MANAGEMENT OFFICEhasmadi
113.Samean B. Abu Hashim
Driver
1505CFS PJsamean
114.Samihah Mahamud
NA
115.Samira Mohammed Ali Al-sabahi
NA
116.Samsina Bt Mohammed
Library Assistant
NAsamsina
117.Samsinazira @ Nor Azira Binti Johari, Miss
Assistant Administrative Officer
4413RESEARCH & POSTGRADUTE AFFAIRSazira
118.Samsuddin Bin Jaafar
Lecturer
3746KAEDsamsuddin
119.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
NAsanuar
120.Samsul Bin Draman, Dr.
Associate Professor
4577FAMILY MEDICINEnurin
121.Samsul Rohaizad Bin Mohd. Jemoner
Matriculation Teacher
NAsamsul
122.Samsun Baharin Bin Mohamad
Assistant Professor
5169PHYSICAL IP PHONEsamsun
123.Samsuri Bin Abdul Jalil
Photographer
5893CCDsams
124.Samsuri Bin Mohamed
Security Guard
NAsamsuri_m
125.Sanadi Bin Subhi, Mr.
Technical Assistant
NAnadi
126.Sanda Aung, Dr.
Assistant Professor
4879BMS-PHARMACYsandaaung
127.Sanisah Binti Saidi
Lecturer
6035KONsanisahsaidi
128.Sanisah Bt. Saharin, Dr.
Assistant Professor
6544KENG - MECHANICALsanisah
129.Sanni Mubaraq
NA
130.Sany Izan Ihsan, Dr.
Assistant Professor
4567KENG - MECHANICALsihsan
131.Saodah Bt. Abd. Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5570KIRK - IRKsaodah
132.Saodah Bt. Wok, Professor Dr.
Professor
5112HS - COMMwsaodah
133.Saodah Bt. Wok, Professor Dr.
Professor
6183KIRK - HSwsaodah
134.Saoudi Ouahiba
NA
135.Sapiah Bt. Abd. Hamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5436DRII - IIMUsapiah
136.Sapiee Abu Talib
NA
137.Sara Mohammed Osman Saleh Bilal, Dr.
Assistant Professor
6527K.ENGsarra
138.Sarah A'fifah Binti Abdullah Sani
NA
139.Sarah Binti Rahmat
Assistant Lecturer
NAsarahrahmat
140.Sarah Khalid Chinoy
NA
141.Sarah Liyana Binti Suhaimi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6402KICTsara_liyana
142.Sarah Yasmin Binti Mohamad
NA
143.Sari Nurdamajanti Bahar
Celpad Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurdamayanti
144.Sariah Binti Abd. Latif
Security Guard
NAsariah
145.Sarifah Bt Abdullah
Librarian
4823LIBRARY - ADMINsarifah
146.Sarim Bin Awang
Technician (Audio-Visual)
5033HS - ADMINsarim
147.Sarimah Bte. Yahaya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5214CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEsarimah
148.Sarina Binti Ahmad, Mrs.
Nurse
NAina
149.Sarina Bt. Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
NAsarina
150.Sarini Bt. Sulaiman
Assistant Accountant
3186FINANCEsarini
151.Saripah Johar
NA
152.Sarlan Bin Sahrum
Technical Assistant
4045OCDssarlan
153.Saudah Bt. Ismail
Matriculation Lecturer
2788CFS PJsaomail
154.Saupi Azran Bin Muhamad Tamjis
Library Assistant
NAazran
155.Saupi Bin Man, Dr.
Assistant Professor
5106KIRK - HSmsaupi
156.Savane Soulmaila
NA
157.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
4897ITD-NATahmadfauzi
158.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
NA
159.Sayed Inayatullah Shah, Dr.
Associate Professor
5335DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYinayatullah
160.Sayed Sikandar Shah (haneef), Professor Dr.
Professor
5523IRK - RKFQsayedsikandar
161.Sayuti Bin Ishak
Driver
NAsayuti_i
162.Sayuti Che Haron
NA
163.Sayyid Muhammad Yunus Gilani
Associate Professor
5586KIRK - IRKdryunusgilani
164.Sayyid Tahir, Professor Dr.
Professor
4604KENMSsayyid_tahir
165.Sazril Azmeer Bin Zailani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3660STADDazmeerz
166.Sedek Bin Mohd. Noh
Driver
NAsedek
167.Sekoni Abiola Mutalib
NA
168.Selamah Bt. Abdullah Yusof, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4615KENMSselamah
169.Selvarajah S/o Tharmalingam, Dr.
Assistant Professor
6040KIRK - HSselva
170.Senad Hadrovic
NA
171.Seri Banun Bt Haji Zakaria
Assistant Administrative Officer
2470CFS PJseribanun
172.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4386CELPADserianti
173.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4091STADD - ADMINserianti
174.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3656STADD - ADMINserianti
175.Serysyah Zamila Binti Panot
Matriculation Lecturer
4714CFS PJsery
176.Sgt Mohd Asrul Salahudin
NA
177.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
3733KAEDsmazlina
178.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
6202KAED - QSsmazlina
179.Sh Rizuan Bin Sh Radzuan
Health Attendant
NAshrizuan
180.Sh. Rohaniah Sy. Mahmood
NA
181.Shabbir Showkot
NA
182.Shafaai Bin Musa, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
NAmshafaai
183.Shafeeq Hussain Vazhathodi
NA
184.Shaffei Bin Mohamad, Ir.
Engineer
NAshaffei
185.Shafi-i Bin Mohammad
Driver
NAshafii
186.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5120CHEMISTRY IP PHONEshafida
187.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5101CHEMISTRY IP PHONEshafida
188.Shafie Bin Kamaruddin
NA
189.Shafiq Ali Flynn
NA
190.Shafiu Yahya Mikail
NA
191.Shafiyyah Solehah Bt. Zahari
Matriculation Teacher
3146CFS PJshafiyyah
192.Shafizan Binti Mohamed, Dr.
Assistant Professor
5104KIRK - HSshafizan
193.Shafizol Bin Halifah
Assistant Accountant
NA
194.Shah Reza Bin Ahmad
Technical Assistant
3888ITD-REDSshah_reza02
195.Shah Zaini B Mokhtar
Laboratory Assistant
NAshahz
196.Shaharuddin Bin Ahmad Mokshinon, Mr.
Sport Officer
2446CFS PJshaharuddin
197.Shaharuddin Bin Haron
Library Assistant
NAshahar
198.Shahbudin Bin Basri
Technical Assistant
3479KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahbudin
199.Shahbudin Bin Saad, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
2928INOCEM IP PHONEocean
200.Shahbudin Bin Yaakob
Security Guard
NAshahbudiny
201.Shahdi Bin Basri
Driver
NA
202.Shahdi Bin Basri
Driver
NAshahdi
203.Shahedah Binti Koya Kutty
Lecturer (Trainee)
NAshahedah
204.Shahfuddin Bin Abdul Razak
Laboratory Assistant
1586CFS PJbrkudin
205.Shahida Binti Saharudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
2024BMS-MEDICshida_shs
206.Shahidah Bt. Che Alhadi
Lecturer (Trainee)
NAshahidahhadi
207.Shahidah Binti Hj. Said
Assistant Hostel Manager
2464CFS PJshahidah
208.Shahidah Binti Mahbob
Information System Officer
5616KICTshahida
209.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NA
210.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NAshidah
211.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NAshahidatulhana
212.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NA
213.Shahir Hamid Bin Mohamed Akbar, Dr.
Associate Professor
2311ANAESTHESIOLOGYshahir
214.Shahizat B. Mat Jenan
NA
215.Shahizat Bin Mat Jenan
NA
216.Shahlan Bin Dalil
Technical Assistant
4547KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahlan
217.Shahnaz Zuriati Binti Sabri
Academic Fellow
4208K. LAWSshahnaz
218.Shahrazaad Bt. Hj. Muzir
Celpad Lecturer
NAshahrazaad
219.Shahril Bin Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4697KENMSshahril
220.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4403ACADEMIC AFFAIRS-MEDICshahrint
221.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6296KOMshahrint
222.Shahrizad Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
5475SDEV - CCACshahrizad
223.Shahrizad Sa-idul Haj
NA
224.Shahrizal Bin Mahmud
Computer Technician
1509CFS PJshahrizalm
225.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Lecturer
6723KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahrizal
226.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Lecturer
3938CELPAD - ADMINshahrizal
227.Shahrul Amin Bin Samsudin, Mr.
Computer Technician
5046KIRK - HSaminz
228.Shahrul Annuar Bin Othman
Celpad Lecturer
4771CFS PJs_annuar
229.Shahrul Ariffin Bin Maskuri
Security Officer
4171SECURITY MANAGEMENTshahrulariffin
230.Shahrul Azman Bin Muhammad
Library Assistant
4189LIBRARY KTNshazman
231.Shahrul Azni Bin Zainal Abidin
Assistant Sports Instructor
4347SPORTS & RECREATIONAL CENTREsaza
232.Shahrul Azni Zainal Abidin
NA
233.Shahrul Bin Amir
Matriculation Lecturer
2712CFS PJjcv90210
234.Shahrul Hisham Bin Idzahar
NA
235.Shahrul Hisham Bin Idzahar
Assistant Religious Officer
5905MOSQUEshahrul
236.Shahrul Hisham Idzahar
NA
237.Shahrul Mizan Bin Ismail, Dr.
Assistant Professor
4324K. LAWSshahrulmizan
238.Shahrul Mizan Ismail
NA
239.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4467KENG - MECHATRONICSsnaim
240.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4632RMOsnaim
241.Shahrul Nizam Bin Mohd Basari
Lecturer
6716KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahnzmb
242.Shahrul Nizam Bin Shaharim
Library Assistant
NAsnizam
243.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
NAshahrulz
244.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NA
245.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NAsnizamjaafar
246.Shaifatul Diana Baharom
NA
247.Shaik Faridhudheen Anverdeen
NAshaikd75
248.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
249.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
250.Shakila Binti Abd. Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5202CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEshakila
251.Shalinah Bt Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshalinah
252.Shalinaz Bt. Abdul Salim
Celpad Lecturer
3010CFS PJshalinaz
253.Sham Bin Ali
Driver
NAshamali
254.Sham Irzatul Mohd Nazri
NA
255.Shameena Banu Binti Kamal Batcha
NA
256.Shamila Bt. Abu Hasan
Administrative Officer
NAshamila
257.Shamilah Bt. Abdul Halim
Celpad Teacher
4772CFS PJshamilah
258.Shamim Rahman Bin S.m.a Abdul Rasheed, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshamim
259.Shamin Binti Abu Bakar
Celpad Lecturer
NAshamin
260.Shamrahayu Binti Ab Aziz, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4235AIKOL - ISLAMIC LAWsrahayu
261.Shamshina Bt. Mohamad Hanifa
Lecturer
4221K. LAWSshamhani
262.Shamsol Bahrin Bin Haron
Library Assistant
NAshamsol
263.Shamsuddin Bin Abdullah
Matriculation Teacher
4812CFS PJshamsuddin
264.Shamsudin B. Mat Isa
Technician (Audio-Visual)
NAshamsudin
265.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4925CELPADasshams
266.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4906CELPADasshams
267.Shamsudin Bin Mohd. Zain
Security Guard
3172MSDshamsudinmz
268.Shamsudin L. Taya
NA
269.Shamsul Azhar Bin Mohd. Yusof
Administrative Officer
4264IIUM ENDOWMENT FUNDshazhar
270.Shamsul Baharim Bin Mohamed Anwar
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
3012CPDshamsulb
271.Shamsul Bahri Bin Mohamad Nasim
Computer Technician
1508CFS PJshamsulbahri
272.Shamsul Bin Nordin
Driver
NAshamsul_nordin
273.Shamsul Bin Paris
Assistant Administrative Officer
5062KIRK - HSsyamsul
274.Shamsul Hadi Bin Bandi
Lecturer
3120KAEDadi
275.Shamsul Jamili Bin Yeob, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5068HS - ARABICsjamili
276.Shamsul Kamarul Adzhar Bin Amran
Optometrist
5359OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEskamarul
277.Shamsul Nahar Bin Abdullah, Professor Dr.
Professor
4673KENMS - ACCOUNTINGshamsulnahar
278.Shamsul Zin
NA
279.Shamsulanuar B. Kamarudin
Lecturer
6039KIRK - HSshamsul
280.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5004RESEARCH MANAGEMENT OFFICEshamzani
281.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
6247KAEDshamzani
282.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5237SBU - CBEshamzani
283.Shapizan Bin Johari
Matriculation Teacher
2787CFS PJshapizan
284.Shapizan Johari
NA
285.Sharan Bt. Bakar
Office Secretary Assistant
5671KICTsharanb
286.Sharbuddin Bin Abd Razak
Driver
NAsharbuddin
287.Shareef Mohideen Ismail
NA
288.Sharel Rizel Bin Dzahari
Sport Officer
5391SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharel
289.Sharidan Mohd Ali
NA
290.Sharif Abdul Rahman Bin Sareh Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5774DRII - ICEOsharifabdulrahman
291.Sharifa Bt Mohamed
Customer Service Officer
NAsharifa
292.Sharifah Alawiyah
NA
293.Sharifah Alawiyah Ahmad
NA
294.Sharifah Anita Wafa
NA
295.Sharifah Asmaa' Alwi Al-juned
NA
296.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4441KENG - ADMINsharifah
297.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4419K.ENGsharifah
298.Sharifah Fadzlon Bt. Syed Hussain
Matriculation Lecturer
4883CFS PJhfadzlon
299.Sharifah Fatimah
NA
300.Sharifah Hasanah
NA
301.Sharifah Imihezri Bt. Syed Shaharuddin, Dr.
Assistant Professor
NAshaimihezri
302.Sharifah Ismail
NA
303.Sharifah Junita Binti Syed Idrus
Engineer
4418KENG - MECHATRONICSjunita
304.Sharifah Khadijah Bte. Syed Mohsin, Ms.
Matriculation Lecturer
3183CFS PJskhadijah
305.Sharifah Munirah Binti Syed Elias
Lecturer
6063KONshmunirah
306.Sharifah Nafisa Bt Syed Hussin
Assistant Science Officer
2489CFS PJshifa
307.Sharifah Nur Amirah Bt. Sarif Abdullah
NA
308.Sharifah Raihan Syed Mohd Zain, Dr.
Assistant Professor
4727KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsraihan
309.Sharifah Sariah Bt. Syed Hassan, Dr.
Assistant Professor
5348INSTEDsharifahshahab
310.Sharifah Shahirah Syed Sheikh
NA
311.Sharifah Tahirah Bt. Syed Kamarulzaman
NA
312.Sharifah Yuliana Syed Ali Hanafiah
NA
313.Sharifah Zanariah Bt. Syed Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4110STADDszan
314.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader
Associate Professor
6341K. LAWSsharifahz
315.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader
Associate Professor
4283AIKOL - ADMINsharifahz
316.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader
Associate Professor
4293AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTsharifahz
317.Sharina Bt Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4804DEAN' OFFICE-PHARMACYsharina
318.Sharina Farihah Bt. Hasan, Dr.
Assistant Professor
5275KAED - QSsfarihah
319.Sharini Kaur @ Nisha Bt. Kamal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3170SECURITY UNITknisha
320.Sharipah Salmah Bt. Mohd. Yusoff
Junior General Assistant
3821LIBRARYsharipahs
321.Sharipah Salmah Mohd Yusoff
NA
322.Sharipudin Bin. Shehamy
Computer Technician
3811LIBRARY - ADMINsharip
323.Shariza Binti Ahmad, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4088OCD - STUDENT DEVELOPMENT DEPARTMENTshariza_ahmad
324.Sharul Faizal Bin Musa
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
2916KAEDsharul
325.Shawalfitri Bin Safar
Computer Technician
3885ITD-NATshawalfitri
326.Shayuthy B. Abdul Manas, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5722KIRK - IRKshayuthy
327.Shazia Jamshed
Assistant Professor
NAshazia_jamshed
328.Shazlina Binti Shafei
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3631STADD - ADMINshazshafei
329.Shazly Zhafry Bin Ahmad Khairy, Mr.
Lecturer
3200PHARMACY PRACTICEzhefry
330.Shazuratul Binti Shahrom
Security Guard
NAshazuratul
331.Shehu Ahmad Muhamed
NA
332.Sheila Chakrabarty A/p P.n Chakrabarty
Celpad Lecturer
NAsheila_c
333.Sheriff Abdul Raheem Ajiteru
NA
334.Sherliza Bt. Puat Nelson, Dr.
Assistant Professor
4687KENMS - ACCOUNTINGsherliza
335.Sheroz Khan, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4580K.ENGsheroz
336.Sherzod Turaev, Dr.
Assistant Professor
6420KICT - COMPUTER SCIENCEsherzod
337.Shidqiyyah Binti Abd. Hamid
NA
338.Shihab A. Hameed, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4545K.ENGshihab
339.Shimah Binti Mohd Rosli
NA
340.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshimamr
341.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
342.Shirajuddin Bin Hamduha
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
NAshirajuddin
343.Shirlyna Hassan
NA
344.Shittu Ahmed Tajudeen
NA
345.Shobowale Kafayat Oluwatoyin
NA
346.Shochrul Rahmatul
NA
347.Shochrul Rohmatul Ajija
NA
348.Shuhaili Bt. Talib, Dr.
Assistant Professor
5643KICT - INFORMATION SYSTEMSshuhaili
349.Shuib Ahmad
NA
350.Shukran Bin Abd Rahman, Dr.
Associate Professor
5125HS - PSYCshukran
351.Shukri Abd. Rahman
Computer System Engineer
4877ITD-NATshukri
352.Shukri Bin Ahmad
Security Guard
NAshukria
353.Shukriah Bt. Mohd. Sheriff, Dr.
Assistant Professor
4352K. LAWSshukriahs
354.Sidek Bin Baba, Professor Dr.
Professor
5341INSTED - ACADEMICsidek
355.Sih Sayekti Binti Ngadimun
Matriculation Teacher
NAsihsayekti
356.Sinan Bin Sabri
Security Guard
NAsinan
357.Sinan Mohammed Abdullah, Mr.
Lecturer
NAsinanmohamed
358.Sinzobakriwa Issa
NA
359.Siriaupa Bt. Salleh
Celpad Teacher
3913CELPADaufa
360.Site Nor Binti Ismail
Medical Officer
NAsitenor
361.Sithi Rasheeda Hj. Mohd. Razi
Office Secretary
4002RECTOR OFFICErasheeda
362.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
363.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4530KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsitiadibah
364.Siti Aesah @ Naznin Muhammad, Professor Dr.
Professor
4489BMS-MEDICnaznin
365.Siti Affifah Binti Ahmad
Speech Therapist
NAaffifahahmad
366.Siti Affifah Binti Ahmad
Speech Therapist
NA
367.Siti Afifah Binti Hashim
Celpad Lecturer
NAsafifah
368.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
3430LIBRARY-ISTACaidah
369.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
4834LIBRARY - ADMINaidah
370.Siti Aishah Binti Md Isa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaishahmd
371.Siti Aishah Binti Muhamad Mustafa Wong, Miss
Matriculation Teacher
NAaishahmw
372.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3521HS - ADMINctaishah
373.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5064KIRK - HSctaishah
374.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6303ACSDaishahz
375.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6307ALUMNI & CAREERaishahz
376.Siti Aissah Ahmad
NAct
377.Siti Aissah Binti Ahmad
Administrative Assistant
3211IIUM ENDOWMENT FUND
378.Siti Aisyah Binti Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4706DEP.RECTOR (I&I)ecah
379.Siti Aisyah Binti Hassan
Science Officer
NAaisyahassan
380.Siti Aisyah Bt. Ibrahim
Administrative Officer
6304ALUMNI & CAREERsaisyah
381.Siti Aisyah Bt. Ibrahim
Administrative Officer
6755DEP.RECTOR (I&I)saisyah
382.Siti Aisyah Ramli
NA
383.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3522KIRK - HSsitiaizar
384.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5094HS - ADMINsitiaizar
385.Siti Alawiah Bt. Siraj, Dr.
Assistant Professor
4692KENMS - ACCOUNTINGs.alawiah
386.Siti Aliza Binti Alias
Lecturer
4356K. LAWSalizaalias
387.Siti Aminah Omar
NA
388.Siti Amirah Binti Dang @ Abd Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4015DRAPsitiamirah
389.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
390.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6782DRAPshazira
391.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3021DEP. RECTOR (A&R)shazira
392.Siti Annazirin Binti Eli @ Ali
Lecturer
3399KENG - SCIENCEannazirin
393.Siti Annural Balkis Binti Mokhtar
NA
394.Siti Arina Razali
NA
395.Siti Asiah Bt Zakaria
Celpad Teacher
NActz
396.Siti Asiyah Bte Kamarudin, Miss
Medical Laboratory Technologist
6298KOMasiyah
397.Siti Asmahani Binti Saad
NA
398.Siti Azila Binti Mohd
Health Attendant
NAsitiazila
399.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
3860LIBRARYsitiazizah
400.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
3434LIBRARY-ISTACsitiazizah
401.Siti Badariah Mat Sarit
NActbadariah
402.Siti Baidura Binti Kasiran
Celpad Lecturer
4955CELPAD - ENGLISHbaidura
403.Siti Bariah Bte. Rojakan
Junior General Assistant
4010RECTOR OFFICEsitibariah
404.Siti Bashah Bt. Mohd Amin, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5406DEVELOPMENT DIVbashah
405.Siti Dahlya Bt Zulfaini
Library Assistant
NAdahlya
406.Siti Eshah Bt. Mat Isa
Security Guard
NAsitieshah
407.Siti Fairuz Binti Che Othman
NA
408.Siti Fathimah Putery Binti Jemain
Matriculation Lecturer
2705CFS PJsfathimahpj
409.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant (Secretarial)
6363PRESIDENT OFFICEsitifatie
410.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
411.Siti Fatimah Binti Osman, Miss
Dental Nurse
NAsfatimah
412.Siti Fatimah Binti Zakaria
NA
413.Siti Fatimah Bt Norizan
Assistant Professor
NAsitifn
414.Siti Fatimah Mohd Tawil
NA
415.Siti Fauziah Bt. Toha @ Tohara, Dr.
Assistant Professor
5705KENG - MECHATRONICStsfauziah
416.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NA
417.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NAsitifirdaus
418.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4908PHARMACY PRACTICEshadijah
419.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4891PHARMACY PRACTICEshadijah
420.Siti Hafizah
NA
421.Siti Hafsah Ahmad Nor
NA
422.Siti Hajar
NA
423.Siti Hajar Binti Abdullah Sani
Matriculation Lecturer
3082CFS PJsiti_hajar
424.Siti Hajar Binti Kamis
Nurse
NAjartsitihajar
425.Siti Hajar Bt. Mohamad
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKsitihajar
426.Siti Hajar Daji
NA
427.Siti Hajjar Binti Nasir
Lecturer (Trainee)
2941LECTURER-KODdrhajjar
428.Siti Hajjar Othman
NA
429.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4805DEAN' OFFICE-PHARMACYsitihalimah
430.Siti Hanim Bt. Mohd. Hosni
Office Secretary Assistant
NAsitihanim
431.Siti Hartinie Bt Zolkhaely
5411SUB - IP FMS
432.Siti Haryani Binti Ishak
Assistant Administrative Officer
NAharyani
433.Siti Hasmah Baharudin
NA
434.Siti Hasnah Binti Hasan, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5863SLEUsitihasnah
435.Siti Hawa Ahmad
NA
436.Siti Hawa Bt. Darus
Librarian
4827LIBRARY - ADMINhawa
437.Siti Hawa Bt. Latip
Accountant
5189FINANCEsitihawa
438.Siti Hawati Binti Sariman
Social Research Officer
5012RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsitihawati
439.Siti Hawati Binti Sariman
Administrative Officer
NA
440.Siti Hazariah Binti Abdul Hamid
Lecturer
6067KONshazariah
441.Siti Humairah Hasim
3790RMO
442.Siti Humaiyah Bt Bakri
Matriculation Lecturer
4704CFS PJshumaiyah
443.Siti Idayu Binti Zulkifle
Optometrist
NA
444.Siti Idayu Binti Zulkifle
Optometrist
5360OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEidayuzulkifle
445.Siti Kamariah Binti Che Mohamed, Dr.
Assistant Professor
6319KOMskamariah
446.Siti Khadijah Binti Daud
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAkhadijahdaud
447.Siti Khadijah Binti Mohammad
Matriculation Lecturer
4813CFS PJsitikhadijah
448.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Counsellor
6266KOMsiti_khadijah
449.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Counsellor
4614O & Gsiti_khadijah
450.Siti Kholijah Binti Kassim
NA
451.Siti Kholijah Binti Kassim
Lecturer (Pth)
NAsitikhalijohkassim
452.Siti Kurshia Bt Sahak Muhamed Aly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
453.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
2405CFS PJsiti_m
454.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
5253KAED - ADMINsiti_m
455.Siti Mariam
NA
456.Siti Mariam Binti Muda
Lecturer
6058KONsitimariam
457.Siti Marponga Binti Tolos
Assistant Professor
5066CTS IP PHONEsmtolos
458.Siti Maryam Hasni
NA
459.Siti Maryaton Bt. Sarmani
Office Secretary
4018DEP. RECTOR (S&A)maria
460.Siti Masitah Binti Jamaludin, Dr.
Medical Officer
NAmasitahjamaludin
461.Siti Mastura Bt Abd Rahim, Miss
Accounting Assistant
3188FINANCEmastura
462.Siti Masyitah Binti Abu Bakar, Ms.
Librarian
3859LIBRARY - ADMINmasyitah
463.Siti Munira Bt. Abd. Ghani
Accounting Assistant
3191FINANCE - STUDENT UNITsitimunira
464.Siti Munirah Binti Muhammad Ali
Matriculation Teacher
NAmunirah_ali
465.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NA
466.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NAmustainah
467.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
468.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsyifaa
469.Siti Nabilah Binti Mohd Zanidin
Assistant Medical Officer
NAsnabilah
470.Siti Nadiah Hazirah Binti Abdul Rahman
Celpad Teacher
NAsitinadiah
471.Siti Nadirah Binti Mohamad Damanhuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5251KAEDsnadirah
472.Siti Nadrah Binti Mustafa, Ms.
Counsellor
4112STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnadrahm
473.Siti Noor A'inee Azmi
NA
474.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
6377INSTEDsitinooraini
475.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
NA
476.Siti Noorjannah Bt. Abdul Hamid
Matriculation Lecturer
3155CFS PJctnoor
477.Siti Noorjannah Bt. Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
6503KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnoorjannah
478.Siti Noorkhairina Binti Sowtali
NA
479.Siti Noorsyah Bte Yahya
Library Assistant
NAnorsyah
480.Siti Noorzariah Binti Shahadan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3264CSQAnoorzariah
481.Siti Nor Alhana Bt Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424K.ENGsnalhana
482.Siti Nor Bt. Md. Idris
Librarian
3852LIBRARYnors
483.Siti Nor Shafiqah Binti Awang Mat
Assistant Science Officer
NAshafiqah
484.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3642S-DEVsnora
485.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3659S-DEVsnora
486.Siti Nora Haryati Bt. Abdullah Habib
Lecturer
5278KAEDctnora
487.Siti Nora Md. Sabri
NA
488.Siti Noradila Bt. Md. Misri
Laboratory Assistant
3323K.ENGmsnoradila
489.Siti Noraini Binti Rosman, Mrs.
Dental Technologist
NAsnoraini
490.Siti Noraslinda Binti Mat Zin, Miss
Dental Surgery Assistant
NAsiti_nor
491.Siti Norazian Razali
NA
492.Siti Norhaiza Binti Hadzir, Puan
Lecturer
NAhaiza
493.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsitinorhaslinda
494.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
495.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
496.Siti Noridayu Bt. Shahrun @ Shahren
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5013RMOidayu
497.Siti Noriza Binti Harun
Dental Surgery Assistant
NAsitinoriza
498.Siti Norizan Binti Mat Zin
Nursing Instructor ( Fellow )
NAsitinorizan
499.Siti Normala Bt Sheikh Obid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4669KENMSsnormala
500.Siti Nubailah Binti Mat Yaacob
Matriculation Lecturer
3089CFS PJsnmy1981
501.Siti Nubailah Bt. Syed Jalal
Matriculation Lecturer
4847CFS PJsitinubailah
502.Siti Nur Binti Hasan
NA
503.Siti Nur'azhiimah Binti Abd Halim
NA
504.Siti Nuraini Bt. Saadul Baharim
Lecturer
2835K.ENGsnuraini
505.Siti Nuraishah Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6044KIRK - HSaishah
506.Siti Nurbaya Mohd Nadzri
NA
507.Siti Nurleha Saffie
NA
508.Siti Nursadrina Bt. Mohd. Isa
Matriculation Teacher
4814CFS PJsadrina
509.Siti Nurul Akmal Binti Mohd
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKsnakmal
510.Siti Nurulhuda Binti Musneb, Cik
Accounting Assistant
3192FINANCEsnhuda
511.Siti Paridah Binti Hj. Thamby Che
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKsparidah
512.Siti Rafiah Abd. Hamid, Dr.
Assistant Professor
5379INSTEDsrafiah60
513.Siti Raiza Binti Misbah, Miss
Assistant Information System Officer
5898CCDmsraiza
514.Siti Rashidah Abd. Razak
NA
515.Siti Rashidah Binti Mohd Zain
Audiologist
4454AUDIOLOGYsrashidah
516.Siti Rashidah Bt. Musneb
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3979MSD - RECRUITMENT ADMINrashidah
517.Siti Rasidah Binti Mohamd Saleh
Assistant Information System Officer
3887ITD - PEARLsrasidah
518.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
NA
519.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
3876ITD-OSAsitirohani
520.Siti Rohaya Bt. Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4243K. LAWSsrohaya
521.Siti Rohayah Binti Azizan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
522.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
5632KICTsrohimi
523.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
OSC GOSC GOMBAKsrohimi
524.Siti Roshaidai Binti Mohd Arifin
Lecturer
6064KONroshaidai
525.Siti Rozaina
NA
526.Siti Rozaina Kamsani
NA
527.Siti Roziah Bt. Mohd Said
Office Secretary
4802DEVELOPMENT DIVsroziah
528.Siti Rusianti Binti Tomin
Science Officer
NAsrusianti
529.Siti Ruziani Bt. Parmin
Matriculation Lecturer
3164CFS PJruziani
530.Siti Safiyah Binti Awang Kechik
Assistant Administrative Officer
3325AIKOL - ADMINsitisafiyah
531.Siti Safridah Bt. Safuan
Nurse
5832HEALTH CENTREsafridah
532.Siti Sakinah Bt Abdul Latif
NA
533.Siti Salbiah
NA
534.Siti Salwana Binti Kamsan
Lecturer
NAsitisalwana
535.Siti Salwani Bt. Razali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4717KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsalwani
536.Siti Salwiah Binti Shukri @ Samsuri
Assistant Administrative Officer
4512K.ENGsitisalwiah
537.Siti Sarah Binti Maidin
Matriculation Lecturer
3182CFS PJsitisara
538.Siti Sarah Binti Mat Isa, Miss
Radiographer
5326DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYsitisarah
539.Siti Sarah Bt. Marzuki
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4025AMADsarahm
540.Siti Shafiqah Binti Ahmad Shaharuddin
NA
541.Siti Shariyah Shaari
NA
542.Siti Suanti Bt Bahrom
NA
543.Siti Suhaila Ihwani
NA
544.Siti Suraida Sidik
NA
545.Siti Sy. Faridah
NA
546.Siti Thuraiya Abd Rahman
NA
547.Siti Thuraiya Bt. Abd. Rahman
Administrative Officer
4702DEP.RECTOR (I&I)sthuraiya
548.Siti Waznah Binti Abdurahmah
NA
549.Siti Zafirah Bachik
NA
550.Siti Zahrah Binti Ariffin
Dental Surgery Assistant
NAsitie
551.Siti Zainab Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5590SUB - HALAL RESEARCH CENTREsitizainab
552.Siti Zainab Bt. Tauhed
Administrative Officer
RESEARCH MANAGEMENT OFFICEszainab
553.Siti Zainab Tauhed
NA
554.Siti Zaiton Binti Mat So'ad, Dr.
Assistant Professor
4939PHARMACEUTICAL CHEMISTRYdszaiton
555.Siti Zakiah Bt. Melatu Samsi
NA
556.Siti Zakiah Melatu Samsi
NA
557.Siti Zaleha Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAszaleha
558.Siti Zarina Binti Muhamat
Information System Officer
4889ITD-PEARLzarina
559.Siti Zubaidah Binti Anuar
Celpad Lecturer
NAszubaidah
560.Siti Zubaidah Mohamed Yusof
Assistant Accountant
4459K.ENGctzae
561.Sity Zaleha Nasir
NA
562.Sjn Lukman Maaruf
NA
563.Sjn Mohd Nazri Idrus
NA
564.Sjn Ramli Shamsuddin
NA
565.Sobrina Bt Mohamed Khazin, Dr.
Dental Officer
NAsobrina
566.Sofiah Bt Mat Ajid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3662STADDsofiah
567.Sofiah Bt. Samsudin, Dr.
Assistant Professor
5720KIRK - IRKsofiahs
568.Sofianiza Bt. Abd. Malik, Dr.
Assistant Professor
NAsofianiza
569.Sofiyyah Binti Abdul Wahab
Radiographer
NAsofiyyah
570.Sohirin Mohammad Solihin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5544IRK - RKQSsohirin
571.Solachuddin Jauhari Arief, Dr.
Assistant Professor
5490LECTURER-KODsolachuddin
572.Solehah @ Nik Najah Fadilah Bt Hj Yaacob, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5114HS - ARABICniknajah
573.Solehah Hj Yahya
NA
574.Solihah Hj.yahya Zikri
NA
575.Sonny Zulhuda
Assistant Professor
4309K. LAWSsonny
576.Soraya Binti Ismail, Dr.
Lecturer (Trainee)
2021BMS-MEDICdr_soraya
577.Souad A. Mohamad
Assistant Professor
5769KENG - MANUFACTURING & MATERIALsu3ad
578.Soufiane Bourega, Dr.
Assistant Professor
4603KENMS - ECONOMICSdrsoufian
579.Spahic Omer, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5248KAEDospahic
580.Sr. Idris Munirat Abolore
NA
581.Sr. Mustapha Madinat
NA
582.Srazali Bin Aripin, Dr.
Assistant Professor
6209KAED - ARCHITECTUREsrazali
583.Sri Mas Suraya Binti Che Hashim
Dental Surgery Assistant
NAsrimas
584.Sri Nurul Milla
NA
585.Sri Zuraihan Mohamad
NA
586.Sriviowarti Bt. Noerdin
Medical Laboratory Technologist
NApnsri
587.Ssekamanya Siraje Abdallah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5383INSTEDsiraje
588.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
589.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
590.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAam_suaidahiiumedumy
591.Suaibah Yusof
NA
592.Suaniza Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
4656KENMS - ACCOUNTINGsuaniza
593.Suazlan Bin Mt Aznam
NA
594.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
5885CCDsubki
595.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
5998DRSAsubki
596.Subramaniam A/l Govindasamy, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6024KIRK - HSsubramaniam
597.Sueraya Che Haron, Dr.
Assistant Professor
5340INSTEDsueraya
598.Sufian Bin Hamat, Dr.
Assistant Professor
3752KAED - ARCHITECTUREsufian
599.Suhaila Binti Abdullah
Celpad Teacher
4927CELPADsuhailaa
600.Suhaila Binti Bahrom
Matriculation Teacher
NAsuhaila_b
601.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali
Assistant Professor
5512LECTURER-KODdrsuhaila
602.Suhaila Binti Jaafar @ Omar
Assistant Science Officer
2615BIOTECHNOLOGY IP PHONEsuhailaj
603.Suhaila Binti Marsidi
Librarian
NAmsuhaila
604.Suhaila Binti Muhamad
Celpad Lecturer
4837CFS PJsuhaila_m
605.Suhaila Binti Nanyan, Dr.
Assistant Professor
NAsuhailananyan
606.Suhaila Binti Samsuri
NA
607.Suhaila Binti Samsuri, Mrs.
Assistant Professor
NAsuhailasamsuri
608.Suhaila Binti Sarudin
Science Officer
5148PLANT SCIENCEsuhailasarudin
609.Suhaila Bt. Dzulkafly
Accounting Assistant
3182FINANCEdsuhaila
610.Suhaila Bt. Mohd. Omar
Lecturer
5051BIOTECHNOLOGY IP PHONEosuhaila
611.Suhailah Binti Hussien, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5382INSTEDsuhailah
612.Suhaili Binti Husain @ Mat Sin
Matriculation Lecturer
NAsuhailihusain
613.Suhaili Binti Nordin
Assistant Administrative Officer
NAsuhailinordin
614.Suhaili Bt Kamaruddin
NA
615.Suhaili Bt Nordin
Assistant Administrative Officer
NA
616.Suhaily Binti Mokhtar
NA
617.Suhaily Bt Omar
Assistant Information System Officer
4242K. LAWSsuhaily
618.Suhaily Bt Omar
Assistant Information System Officer
3890ITD-OSAsuhaily
619.Suhaily Saleh
NA
620.Suhaimi Bin Abd Latif, Dr.
Assistant Professor
6505K.ENGsuhaimie
621.Suhaimi Bin Abdul Rahman, Mr.
Matriculation Teacher
3158CFS PJsuhaimiar
622.Suhaimi Bin Ariffin
Security Guard
NAsuhaimia
623.Suhaimi Bin Hashim
Medical Laboratory Technologist
2030BMS LABhsuhaimi
624.Suhaimi Bin Hj. Othman
Assistant Administrative Officer
3180FINANCEsuhaimi
625.Suhaimi Bin Kamarudin
Security Guard
NAsuhaimik
626.Suhaimi Bin Long, Mr.
Assistant Administrative Officer
4784FFSDsuhaimilong
627.Suhaimi Bin Mhd. Sarif, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4736KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuhaimims
628.Suhaimi Bin Mohamad Daud, Dr.
Medical Officer
NAasnuru
629.Suhaimi Bin Mohamed
Security Guard
NAmsuhaimi
630.Suhaimi Bin Mohd Nor
Security Guard
NAsuhaiminor
631.Suhaimi Bin Mohd Ramli
Library Assistant
3869LIBRARY - ADMINsuhaimimr
632.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
633.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
634.Suhaimi Mohd Ramli
NA
635.Suhaina Yaakub
NA
636.Suhaini Bt. Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2941ITD-PEARLsuhaini
637.Suhair Ahmed Elyas
NA
638.Suhairani Bt Sulaiman
Office Secretary
4824LIBRARY - ADMINsuhairani
639.Suhairi Bin Sulaiman Shah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4271K. LAWSsuhairi
640.Suhairiza Bt. Deris
Religious Assistant
5906MOSQUEsuhairiza
641.Suhaiza Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6260KOMdrsuhaiza
642.Suhaiza Binti Samsudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshaiza
643.Suhaiza Bt. Ismail, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4675KENMS - ACCOUNTINGsuhaiza
644.Suhaizan Bin Zulhaflii @ Zulkafli
Junior General Assistant
1536CFS PJsuhaizanz
645.Suhana Binti Mansorshah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
646.Suhana Binti Mansorshah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAhanamansor
647.Suhana Binti Muhamad
Assistant Lecturer
6081KONsuhanamd
648.Suhana Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
5263BIO MEDICAL SCIENCESsuhana
649.Suhani Bt. Saarani
Library Assistant
NAsuhanis
650.Suharni Bt. Maulan
Lecturer
4730KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuharni
651.Suharti Bt. Haji Yahya
Laboratory Assistant
3320K.ENGsuharti
652.Suharti Farizal Binti Yusoff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3404ISTAC-ADMINsuhartiyusoff
653.Sukiman Bin Sengat
Laboratory Assistant
3391K.ENGsukiman
654.Sukry Bin Baharuddin
Computer Technician
NAbsukry
655.Sulaiman Bin Muhari
Security Guard
NAmsulaiman
656.Sulawati Binti Ismail
NA
657.Sulawati Binti Ismail
NA
658.Sulhi Bin Abidin, Dr.
Dental Officer
NAdrsulhi
659.Sumaiya Zakariya
NA
660.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NA
661.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NAsmadi
662.Sumiah Bt Yaakub, Puan
Celpad Lecturer
3006CFS PJsumiah
663.Sunarseh Bt. Hj. Omar
Laboratory Assistant
1593CFS PJsunarseh
664.Sunita Binti Abdullah, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsunita
665.Supiah Binti Saad, Dr.
Assistant Professor
5918INSTEDsusaad
666.Supian Bin Mat Salleh
Lecturer
5075CTS IP PHONEmsupian
667.Surati Binti Nanyan, Mrs.
Dental Surgery Assistant
NAsurati
668.Suraya Begum Binti Mat Tazin
Celpad Lecturer
4753CFS PJtsuraya
669.Suraya Binti Hassan
Matriculation Teacher
NAsurayahassan
670.Suriana Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
671.Suriani Binti Mohd Ayob
Nurse
NAsurianim
672.Suriani Binti Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3851LIBRARYsuriani
673.Suriani Bt. Sulaiman
Lecturer
5459KICTssuriani
674.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2411MSD - ADMINsuriatijasman
675.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
676.Suriati Bt Sidek
NA
677.Suriati Mohd. Yusoff
Celpad Teacher
3026CFS PJsuriati2510
678.Suriawati Bt. Yaakub
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAswati
679.Suriya Binti Radzalli
Assistant Science Officer
NAsuriyar
680.Suriza Ahmad Zabidi, Dr.
Assistant Professor
4484KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsuriza
681.Surul Shahbudin Hassan
Celpad Lecturer
NAsurur
682.Suryadi, Dr.
Assistant Professor
5172PHYSICAL IP PHONEsuryadi
683.Suryanto, Dr.
Associate Professor
5765KENG - MANUFACTURING & MATERIALsurya
684.Susi Sukmasari, Dr.
Assistant Professor
5498LECTURER-KODsukmasari
685.Susilawati Binti Hamzah
Matriculation Teacher
2485CFS PJilahamzah
686.Suzana Binti Hanafiah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4918CELPADsuzana
687.Suzana Binti Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4770KENMSzsuzana
688.Suzana Bte Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4200AIKOL - ISLAMIC LAWsuzy
689.Suzanah Binti Abdul Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5255KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESarsuzanah
690.Suzanah Binti Umar
Assistant Administrative Officer
5009RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsuzanah
691.Suzanna Bt. Kamaruzzaman
Academic Fellow
4374K. LAWSsuekamar
692.Suzi Fadhilah Bt Ismail
Assistant Professor
4354K. LAWSsuzi
693.Suzie Ernida Binti Sanuri
Nurse
NAsuzieernida
694.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAliana
695.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
696.Suzie Liana Binti Abidin
NA
697.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
NA
698.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
5194FINANCEila
699.Suzilawati Binti Mohamed Ariffin
Assistant Lecturer
6084KONsuzilawatima
700.Suzilawati Bt. Baharuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424ADMINISTRATION-MEDICsdzie
701.Suzyyanty Bt. Md. Said
Administrative Officer
4816ADMINISTRATION-PHARMACYsuzyyanty
702.Swe Swe Latt, Dr.
Lecturer (Pth)
NAsweswelattdr
703.Syafiee Bin Shuid, Dr.
Assistant Professor
3150KAED - URPssyafiee
704.Syafini Samsudin
NA
705.Syafrina Binti Abdul Halim
NA
706.Syahida Binti Sulong
Nurse
NAsyahidas
707.Syahidah Amni Binti Mohamed
NA
708.Syahiera Farhana Bt Zakaria, Miss
Lecturer
3196PHARMACY PRACTICEsyahiera
709.Syahira Abdul Hamid
NA
710.Syahriah Bt. Bachok, Dr.
Assistant Professor
3148KAED - URPsyahriah
711.Syahrir Bin Zaini
Lecturer
3120PHARMACY PRACTICEsyahrirz
712.Syahrir Farihan Bin Mohamed Zainuddin
Laboratory Assistant
2927PHYSICAL IP PHONEsyahrir
713.Syahrul Anuar Abd. Wahab
NA
714.Syaifullizan Bin Mohd Sobari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3648STADD - ADMINsyaifullizan
715.Syakilah Zainol
NA
716.Syakir Amir Bin Ab.rahman
NA
717.Syakirah Binti Muchlish
Administrative Officer
2804IIIBF-DAMANSARAsyakirah
718.Syamimi Binti Rosle
Matriculation Lecturer
NAsyamimi
719.Syamsul Alfizan Bin Baharuddin
NA
720.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
5606KICTsamri
721.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
3405ISTAC-ADMINsamri
722.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
4446KENG - ADMINsamri
723.Syamsul Bahrin Bin Abdul Hamid
Lecturer
3496KENG - MECHANICALsyamsul_bahrin
724.Syamsul Bin Ahmad Arifin
Lecturer
5234DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYsyam
725.Syamsul Faizal Bin Wakimon
Library Assistant
NAsfaizal
726.Syamsul Kamal Bin Arifin
Technical Assistant (Materials)
3987KENG - MECHANICALska
727.Syamsulalfizan Bin Baharuddin
NA
728.Syarel Azill Bin Yaali
Computer Technician
3775KAEDsyarel
729.Syarida Hanum Bt. Abu Hasan
Matriculation Teacher
3185CFS PJsyarida
730.Syarifah Azizah Bi Nti Wan Ahmadul Badwi
Lecturer
5164KIRK - HSsyarifah_azizah
731.Syarifah Hafilah Bt. Said Maamor
Assistant Religious Officer
1533CFS PJsyhafilah
732.Syarifah Haizan Binti Sayed Kamar
Lecturer (Trainee)
NAdrsyarifah
733.Syarifah Hasanah
NA
734.Syarriza Binti Kamarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3654SDEV - CCACsyarriza
735.Syazwan Basri
NA
736.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
737.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAcosyazwani
738.Syazwani Binti Mahmoodin
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
3460K.ENGsyazwani
739.Syazwani Binti Mahmoodin
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
3462KENG - MANUFACTURING & MATERIALsyazwani
740.Syazwani Binti Mohd Zaki
NA
741.Syazwani Binti Tajidin
Physiotherapist
6240KOMsyazwanitajidin
742.Syazwani Bt Awang
NA
743.Syed Abdul Khaliq Bin Syed Abd. Hamid, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAskhaliq
744.Syed Ahmad
NA
745.Syed Ahmad Azam Syed Mohd
NA
746.Syed Ahmad Faisal Nahri
NA
747.Syed Ahmad Hashimi
NA
748.Syed Alwi Shahab, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5375INSTEDalshahab
749.Syed Amir Bin Syed Muhaiya Din
Security Guard
NAsyedamir
750.Syed Arabi Bin Syed Abdullah Idid, Dato' Prof. Dr.
Professor
5097HS - COMMsarabidid
751.Syed Fadil Syed Sofi
NA
752.Syed Khalid Rashid
Professor
4353K. LAWSskhalid
753.Syed Khalid Rashid
Professor
6340K. LAWSskhalid
754.Syed Mahbubul Alam Al-hasani
NA
755.Syed Mahbul Alam
NA
756.Syed Marwan Mujahid Bin Syed Azman
NA
757.Syed Masroor Ali, Dr.
Assistant Professor
6218KOMdrmasroor
758.Syed Mohammad Khairuddin Bin Syed Ali, Encik
Technical Assistant
3426KENG - MECHANICALsmkhair
759.Syed Mohd Hazrul Bin Syed Salim
Information System Officer
4891ITD-NATsyedhazrul
760.Syed Mohd Nadzmi Bin Syed Mohd Tahar
Assistant Administrative Officer
4062STADD - COL 6 AS-SIDDIQsnadzmi
761.Syed Mohd. Tazrin Bin Syed Mustaffa
Celpad Teacher
4838CFS PJsmtazrin
762.Syed Muhammad Kashif, Dr.
Assistant Professor
4432KENG - MECHANICALkashif
763.Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
2822IIIBF-DAMANSARAsyedmusa
764.Syed Noh Bin Syed Abu Bakar
Lecturer
3495KENG - MECHANICALsyednoh
765.Syed Suhaib Hassan
NA
766.Syed Sumayya Hassan
NA
767.Syed Tahir Bin Syed Mohamed
Administrative Officer
4446K.ENGsyedtahir
768.Syed Zahir Idid Bin Syed Osman Idid, Professor Dr.
Professor
5260BIO MEDICAL SCIENCESsyedzahir
769.Syful Darwis Ramli
NA
770.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3967MSD - EMPLOYEE BENEFITsazlin
771.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3697MSDsazlin
772.Syuhaida Idha Abd. Rahim
NA
773.Syukuriah Bt. Che Mansor, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
774.Szariannie Binti Sulaiman
Matriculation Lecturer
4815CFS PJsza

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)