Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.S M Abdul Quddus, Dr.
Assistant Professor
6067KIRK - HSabdulquddus
2.S Nehran Binti S Zainal
Assistant Administrative Officer
NA
3.S Nehran Binti S Zainal
NA
4.S Nehran Binti S Zainal, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4745KENMSshnehran
5.S. M. A. Motakabber, Dr.
Assistant Professor
4599KENG - ELECTRICAL & COMPUTERamotakabber
6.Sa'idatul Bariah Bt. Ahmad
Administrative Officer
5824HEALTH CENTREsaidatul
7.Sa'yah Bt. Abdullah
Matriculation Lecturer
3147CFS PJsayah
8.Saabihah Bt. Mohamed Salleh
Librarian
4828LIBRARYsaabihah
9.Saad Mohammed Abdulrazzaq, Dr.
Lecturer (Pth)
2011KOM - IMCsaadm
10.Saad Osman Bashir Nasr, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4522KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaadbashir
11.Saadeldin Mansour Gasmelsid, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5542IRK - RKQSeldin
12.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
Lecturer
NAsaadiahmad
13.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
NAsaadiahmadkamaruddin
14.Saadiah Bt. Abdullah
Security Guard
5555OSEM - GBKsaadiaha
15.Saba Sohail
NA
16.Sabariah Abdul Samad
NA
17.Sabariah Binti Arof
Matriculation Lecturer
2786CFS PJsabariah_arof
18.Sabariah Binti Bakri
Celpad Teacher
3115CFS PJsabariahb
19.Sabarudin Ahmad Bin Sabadin
NA
20.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
5476SDEV - CCACsobir
21.Sabrina Bt Sabri
Matriculation Lecturer
3144CFS PJsabrina
22.Safawati
NA
23.Safi'ee Bin Madian
Information System Officer
NAsafiee
24.Safiah Bt Saufi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3629SDEV - MANAGEMENT SERVICE UNITsafiah
25.Safiah Bt Saufi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4091STADD - ADMINsafiah
26.Safida Binti Muhammad
Matriculation Lecturer
NAsafida
27.Safinar Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
4384K. LAWSsafinar
28.Safinaz Binti Oap Kader Mohideen
NA
29.Saforazuridi Bin Mohamad
Technician (Electrical)
3421KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaforazuridi
30.Safra Dyana Binti Muhd Sanusi
Industrial Trainee Diploma
NA
31.Safura Bt. Abd. Rahman
Office Secretary
6161KOM - JHCarsafura
32.Safwan Bin Saaid, Mr.
Technician
2526ITD-NATsafwansaaid
33.Safwan Bin Saaid
Technician
NA
34.Saha Shaari
NA
35.Sahaniza Bt. Ibrahim
Librarian
4187LIBRARY - IMCsahaniza
36.Saheed Aliu Olayemi
NA
37.Sahena Ferdosh, Dr.
Assistant Professor
2640KOS - IMCsahena
38.Sahena Ferdosh
Assistant Professor
NA
39.Sahida Binti Safuan
Matriculation Teacher
NAsahidasafuan
40.Said Asri Bin Said Abu Bakar
Security Guard
5555OSEM - GBKsaidasri
41.Saidah Zawanah Binti Sulaiman, Mrs.
Engineer
6778ITD-IT GOVERNANCEszawanah
42.Saidatolakma Mohd Yunus
Lecturer (Pth)
6153KIRK - HSakmayunus
43.Saidatolakma Bt Mohd Yunus
NA
44.Saidatolakma Mohd Yunus
NA
45.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
46.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5337INSTEDsaidatulsyida
47.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
48.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
5912SBU - CTLsaidhidayatullah
49.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
5911INSTEDsaidhidayatullah
50.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
51.Saif Eldin Hassan Elawad Abdallah
NA
52.Saiful Adli Bin Jamaluddin
Lecturer
NAjsaiful
53.Saiful Adli Bin Shamsul Tajri
Celpad Lecturer
6722KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTlufias
54.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
4081STADDsaifulz
55.Saiful Azhar Jamil
NA
56.Saiful Azwan Bin Mustapha, Mr.
Administrative Officer
4177OSEM - GBKmsaifulazwan
57.Saiful Bahrein Bin Hj Salim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3950CELPAD - ENGLISHsairein
58.Saiful Jefri Bin Jaafar
Dental Technologist
NAjefridt
59.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
4815LIBRARYsaifuln
60.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
3451LIBRARY - IMCsaifuln
61.Saiful Redza B Mohamed
NA
62.Saiful Redza Bin Mohamed, Encik
Psychology Officer
4114STADD - COUNSELING SERVICES DEPTsredza
63.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Technician (Biotechnology)
2825K.ENGtsredzuan
64.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Technician (Biotechnology)
3476KIRK - IRKtsredzuan
65.Saiful Riza Bin Radzali, Mr.
Administrative Officer
2408CFS PJsaifulriza
66.Saiful Rizal Abdullah
NA
67.Saifullah Khan, Dr.
Assistant Professor
4847KOP - IMCsaifullahkhan
68.Saifulnizam B. Musa
NA
69.Saim Kayadibi, Dr.
Associate Professor
4660KENMSsaim
70.Sakinah Ahmad
NA
71.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
2905LIBRARYksakinah
72.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
3502ARCHIVE - JALAN DUTAksakinah
73.Sakinah Bt Arshad Ahmad, Puan
Assistant Information System Officer
3984MSDasakinah
74.Sakinah Bt. Jusoh
Administrative Officer
5868SLEUsakinah
75.Sakira Banu Bt. Jafarulla
Administrative Officer
3208SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREsakira
76.Salabudi Bin Sulaiman
Security Guard
5555OSEM - GBKsalabudi
77.Salah Awadalla Sidig Mohamed
Celpad Lecturer
4958CELPADawadalla
78.Salahudeen Abd Hadi Adiniyi
NA
79.Salami Mitiu Olagoke
NA
80.Salasiah Bt. Abdullah
Nursing Assistant
4444HEALTH CENTREsalasiah
81.Salbita Bt Ahmad
Office Secretary
5991DEP. RECTOR (S&A)salbita
82.Salehuddin Bin Lokman, Mr.
Assistant Accountant
4056OCD - IMCsalehuddin
83.Salehudin Bin Zahari, Encik
Computer Technician
3212K. LAWSsalehudin
84.Saliah Bt. Abu Bakar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4124AMADsaliah
85.Salih Mahgoub Mohamed Eltingari, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4953CELPADsalihtingari
86.Salihin Deris
NA
87.Salina Binti Ahmad
Matriculation Teacher
2794CFS PJsalinaa
88.Salina Bt Khairuddin
Library Assistant
4815LIBRARYsalina_jj
89.Salina Bt. Kassim, Asso.prof.dr.
Associate Professor
2851IIIBF-DAMANSARAksalina
90.Salina Bt. Kassim, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4613KENMS - ECONOMICSksalina
91.Salina Bt. Mohammad
Science Officer
6253KOM - JHCizamina
92.Salina Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
NAshsalina
93.Salina Bte Mohin
Matriculation Lecturer
3069CFS PJsalina
94.Salina Sa-idul Haj
NA
95.Salizar Bt. Mohamed Ludin, Dr.
Assistant Professor
6054KON - JHCmsalizar
96.Salizar Bt. Mohamed Ludin, Dr.
Assistant Professor
6010KON - JHCmsalizar
97.Salleh Bin Haji Abd. Rahman
Security Guard
5555OSEM - GBKsallehrahman
98.Salmah Binti Ahmad
Office Secretary
3402ISTAC-ADMINsalmahahmad
99.Salmah Binti Ahmad
Administrative Officer
6702KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTasalmah
100.Salmah Binti Md. Shah
Office Secretary
4831LIBRARYsalmah
101.Salmah Bt. Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5976STADD - RUQAYYAHsalmah_rashid
102.Salmah Bt. Yahya
Assistant Accountant
4182SBU - IIUMGSMysalmah
103.Salman Abdul Ganiyy
NA
104.Salman Zainal Abidin
NA
105.Salmi Binti Ahmad Sudan, Dr.
Assistant Professor
6384INSTED - ACADEMICsalmisudan
106.Salmi Binti Daraup, Dr.
Assistant Professor
3310KAHS - IMCsalmi_dr
107.Salmi Bt. Nott
Junior General Assistant
4426KOM - IMCsalmi
108.Salmi Bt. Sarjee
Assistant Science Officer
NAsyeami
109.Salmiah Bt. Ahmad, Dr.
Associate Professor
4506K.ENGsalmiah
110.Salmiah Bte. Mat
Matriculation Lecturer
3480CFS GAMBANGsalmiahm
111.Salsabila Binti Abd. Rahim
NAsalsabilaabdrahim
112.Salwa Hana Binti Yussof
NA
113.Salwa Hana Binti Yussof
Assistant Professor
4650KENMS - ACCOUNTINGsalwahana
114.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5485KOD - IMCsalwanas
115.Salwani Binti Remli
Information System Officer
5928ITD-OSArsalwani
116.Samadi Bin Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3792RESEARCH MANAGEMENT OFFICEhasmadi
117.Samean B. Abu Hashim
Driver
1505CFS PJsamean
118.Samihah Mahamud
NA
119.Samira Mohammed Ali Al-sabahi
NA
120.Samsina Bt Mohammed
Library Assistant
4815LIBRARYsamsina
121.Samsinazira @ Nor Azira Binti Johari, Miss
Assistant Administrative Officer
4413KOM - IMCazira
122.Samsuddin Bin Jaafar
Lecturer
3746KAEDsamsuddin
123.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
4815LIBRARYsanuar
124.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
3445LIBRARY - ISTACsanuar
125.Samsul Bin Draman, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4577KOM - IMCnurin
126.Samsul Rohaizad Bin Mohd. Jemoner
Matriculation Teacher
NAsamsul
127.Samsun Baharin Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
NAsamsun
128.Samsuri Bin Abdul Jalil
Photographer
5893OCCMsams
129.Samsuri Bin Mohamed
Security Guard
5555OSEM - GBKsamsuri_m
130.Sanadi Bin Subhi, Mr.
Technical Assistant
3317K.ENGnadi
131.Sanda Aung, Dr.
Assistant Professor
4879KOP - IMCsandaaung
132.Sanisah Binti Saidi
Lecturer
NAsanisahsaidi
133.Sanisah Bt. Saharin, Dr.
Assistant Professor
6544KENG - MECHANICALsanisah
134.Sanni Mubaraq
NA
135.Sany Izan Ihsan, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4567KENG - MECHANICALsihsan
136.Saodah Bt. Abd. Rahman, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5570KIRK - IRKsaodah
137.Saodah Bt. Wok, Professor Dr.
Professor
6183KIRK - HSwsaodah
138.Saodah Bt. Wok, Professor Dr.
Professor
5112HS - COMMwsaodah
139.Saodah Bt. Wok, Professor Dr.
Professor
5060HS - ADMINwsaodah
140.Saoudi Ouahiba
NA
141.Sapiah Bt. Abd. Hamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5436DRII - IIMUsapiah
142.Sapiee Abu Talib
NA
143.Sara Mohammed Osman Saleh Bilal, Dr.
Assistant Professor
6527K.ENGsarra
144.Sarah A'fifah Binti Abdullah Sani
NAsarahas
145.Sarah Binti Rahmat
Assistant Lecturer
3305KAHS - IMCsarahrahmat
146.Sarah Khalid Chinoy
NA
147.Sarah Liyana Binti Suhaimi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6402KICTsara_liyana
148.Sarah Yasmin Binti Mohamad
NAsmohamad
149.Sari Nurdamajanti Bahar
Celpad Lecturer
6654OSC GOMBAKnurdamayanti
150.Sariah Binti Abd. Latif
Security Guard
5555OSEM - GBKsariah
151.Sarifah Bt Abdullah
Librarian
4823LIBRARYsarifah
152.Sarim Bin Awang
Technician (Audio-Visual)
5033HS - ADMINsarim
153.Sarina Binti Ahmad, Mrs.
Nurse
NAina
154.Sarina Bt. Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
6550K.ENGsarina
155.Sarini Bt. Sulaiman
Assistant Accountant
3186FINANCEsarini
156.Saripah Johar
NA
157.Sarlan Bin Sahrum
Assistant Engineer
4045OCD - IMCssarlan
158.Saudah Bt. Ismail
Matriculation Lecturer
2788CFS PJsaomail
159.Saupi Azran Bin Muhamad Tamjis
Library Assistant
4815LIBRARYazran
160.Saupi Bin Man, Dr.
Assistant Professor
5106KIRK - HSmsaupi
161.Savane Soulmaila
NA
162.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
4897ITD-NATahmadfauzi
163.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
NA
164.Sayed Inayatullah Shah, Dr.
Associate Professor
5335KAHS - IMCinayatullah
165.Sayed Sikandar Shah (haneef), Professor Dr.
Professor
5523IRK - RKFQsayedsikandar
166.Sayuti Bin Ishak
Driver
NAsayuti_i
167.Sayuti Che Haron
NA
168.Sayyid Muhammad Yunus Gilani
Associate Professor
5586KIRK - IRKdryunusgilani
169.Sayyid Tahir, Professor Dr.
Professor
4604KENMSsayyid_tahir
170.Sazril Azmeer Bin Zailani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3660STADDazmeerz
171.Sedek Bin Mohd. Noh
Driver
3649STADDsedek
172.Sekoni Abiola Mutalib
NA
173.Selamah Bt. Abdullah Yusof, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4615KENMSselamah
174.Selvarajah S/o Tharmalingam, Dr.
Assistant Professor
6040KIRK - HSselva
175.Senad Hadrovic
NA
176.Seri Banun Bt Haji Zakaria
Assistant Administrative Officer
2470CFS PJseribanun
177.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4386CELPADserianti
178.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3656STADD - ADMINserianti
179.Serysyah Zamila Binti Panot
Matriculation Lecturer
4714CFS PJsery
180.Sgt Mohd Asrul Salahudin
NA
181.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
3733KAEDsmazlina
182.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
6202KAED - QSsmazlina
183.Sh Rizuan Bin Sh Radzuan
Public Health Assistant
NAshrizuan
184.Sh. Rohaniah Sy. Mahmood
NA
185.Shabbir Showkot
NA
186.Shafaai Bin Musa, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4211K. LAWSmshafaai
187.Shafeeq Hussain Vazhathodi
NA
188.Shaffei Bin Mohamad, Dato'ir.
Engineer
5956MSDshaffei
189.Shafi-i Bin Mohammad
Driver
NAshafii
190.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5101KOS - IMCshafida
191.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5120KOS - IMCshafida
192.Shafie Bin Kamaruddin
NAshafie
193.Shafikah Binti Abd Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5790MSDshafikah
194.Shafiq Ali Flynn
NA
195.Shafiu Yahya Mikail
NA
196.Shafiyyah Solehah Binti Zahari, Ms.
Matriculation Teacher
3442CFS GAMBANGshafiyyah
197.Shafizan Binti Mohamed, Dr.
Assistant Professor
6074HS - COMMshafizan
198.Shafizan Binti Mohamed, Dr.
Assistant Professor
5104KIRK - HSshafizan
199.Shafizol Bin Halifah
Assistant Accountant
NA
200.Shah Reza Bin Ahmad
Assistant Engineer
3888ITD-REDSshah_reza02
201.Shah Zaini B Mokhtar
Assistant Science Officer
NAshahz
202.Shaharuddin Bin Ahmad Mokshinon, Mr.
Sport Officer
2446CFS PJshaharuddin
203.Shaharuddin Bin Haron
Library Assistant
4815LIBRARYshahar
204.Shahbudin Bin Basri
Assistant Engineer
3479KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahbudin
205.Shahbudin Bin Saad, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5144KOS - IMCocean
206.Shahbudin Bin Yaakob
Security Guard
5555OSEM - GBKshahbudiny
207.Shahdi Bin Basri
Driver
NAshahdi
208.Shahdi Bin Basri
Driver
NA
209.Shahedah Binti Koya Kutty
Lecturer (Trainee)
NAshahedah
210.Shahfuddin Bin Abdul Razak
Assistant Science Officer
1586CFS PJbrkudin
211.Shahida Binti Saharudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
2024KOM - IMCshida_shs
212.Shahidah Bt. Che Alhadi
Lecturer (Trainee)
NAshahidahhadi
213.Shahidah Binti Hj. Said
Assistant Hostel Manager
2464CFS PJshahidah
214.Shahidah Binti Mahbob
Information System Officer
6779ITDshahida
215.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
6039KON - JHCshidah
216.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NA
217.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NAshahidatulhana
218.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NA
219.Shahir Asraf Bin Abdul Rahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrshahirasraf
220.Shahizat B. Mat Jenan
NA
221.Shahizat Bin Mat Jenan
NA
222.Shahlan Bin Dalil
Assistant Engineer
4547KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahlan
223.Shahnaz Zuriati Binti Sabri
Academic Fellow
4208K. LAWSshahnaz
224.Shahrazaad Bt. Hj. Muzir
Celpad Lecturer
3929CELPADshahrazaad
225.Shahril Bin Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4697KENMSshahril
226.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4403KOM - IMCshahrint
227.Shahrizad Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
6737CITRAshahrizad
228.Shahrizad Sa-idul Haj
NA
229.Shahrizal Bin Mahmud
Computer Technician
1509CFS PJshahrizalm
230.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
4059CPD - ADMINshahrizal
231.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
6723OSC GOMBAKshahrizal
232.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
3938CELPAD - ADMINshahrizal
233.Shahrul Amin Bin Samsudin, Mr.
Computer Technician
5046KIRK - HSaminz
234.Shahrul Annuar Bin Othman
Celpad Lecturer
OSC GOMBAKs_annuar
235.Shahrul Ariffin Bin Maskuri
Security Officer
4171OSEM - IMCshahrulariffin
236.Shahrul Azni Bin Zainal Abidin
Assistant Sports Instructor
4347SPORTS & RECREATIONAL CENTREsaza
237.Shahrul Azni Zainal Abidin
NA
238.Shahrul Bin Amir
Matriculation Lecturer
2712CFS PJjcv90210
239.Shahrul Hisham Bin Idzahar
Assistant Religious Officer
5905MOSQUEshahrul
240.Shahrul Hisham Bin Idzahar
NA
241.Shahrul Hisham Idzahar
NA
242.Shahrul Mizan Bin Ismail, Dr.
Assistant Professor
4324K. LAWSshahrulmizan
243.Shahrul Mizan Ismail
NA
244.Shahrul Na'im Bin Sidek, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4467KENG - MECHATRONICSsnaim
245.Shahrul Na'im Bin Sidek, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4632RMOsnaim
246.Shahrul Nizam Bin Mohd Basari
Lecturer
6716KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahnzmb
247.Shahrul Nizam Bin Shaharim
Library Assistant
4815LIBRARYsnizam
248.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
4815LIBRARYshahrulz
249.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NA
250.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
5955MSD - OSHUsnizamjaafar
251.Shaifatul Diana Baharom
NA
252.Shaik Faridhudheen Anverdeen
NAshaikd75
253.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
254.Shakila Binti Abd. Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5202CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEshakila
255.Shalinah Bt Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5497STADD - AMEENAHshalinah
256.Shalinaz Bt. Abdul Salim
Celpad Lecturer
3010CFS PJshalinaz
257.Sham Bin Ali
Driver
3649STADDshamali
258.Sham Irzatul Mohd Nazri
NA
259.Shameena Banu Binti Kamal Batcha
NA
260.Shamila Bt. Abu Hasan
Administrative Officer
6391S-DEVshamila
261.Shamilah Bt. Abdul Halim
Celpad Teacher
4772CFS PJshamilah
262.Shamilah Bt. Abdul Halim
Celpad Teacher
3919CELPADshamilah
263.Shamim Rahman Bin S.m.a Abdul Rasheed, Dr.
Assistant Professor
NAshamim
264.Shamin Binti Abu Bakar
Celpad Lecturer
3907CELPADshamin
265.Shamrahayu Binti Ab Aziz, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4235AIKOL - ISLAMIC LAWsrahayu
266.Shamshina Bt. Mohamad Hanifa
Lecturer
4221K. LAWSshamhani
267.Shamsol Bahrin Bin Haron
Library Assistant
2813LIBRARYshamsol
268.Shamsuddin Bin Abdullah
Matriculation Teacher
4812CFS PJshamsuddin
269.Shamsudin B. Mat Isa
Assistant Engineer
4921CELPAD - ADMINshamsudin
270.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4925CELPADasshams
271.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4906CELPADasshams
272.Shamsudin Bin Mohd. Zain
Security Guard
3172OSEM - GBKshamsudinmz
273.Shamsudin L. Taya
NA
274.Shamsul Azhar Bin Mohd. Yusof
Administrative Officer
4264IIUM ENDOWMENT FUNDshazhar
275.Shamsul Baharim Bin Mohamed Anwar
Assistant Engineer
3012CPDshamsulb
276.Shamsul Bahri Bin Mohamad Nasim
Computer Technician
1508CFS PJshamsulbahri
277.Shamsul Bin Nordin
Driver
3649STADDshamsul_nordin
278.Shamsul Bin Paris
Assistant Administrative Officer
5062KIRK - HSsyamsul
279.Shamsul Hadi Bin Bandi
Lecturer
6203KAEDadi
280.Shamsul Jamili Bin Yeob, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5068HS - ARABICsjamili
281.Shamsul Kamarul Adzhar Bin Amran
Optometrist
5359KAHS - IMCskamarul
282.Shamsul Nahar Bin Abdullah, Professor Dr.
Professor
4673KENMS - ACCOUNTINGshamsulnahar
283.Shamsul Zin
NA
284.Shamsulanuar B. Kamarudin
Lecturer
6039KIRK - HSshamsul
285.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5004RESEARCH MANAGEMENT OFFICEshamzani
286.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5237SBU - CBEshamzani
287.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
6247KAEDshamzani
288.Shapizan Bin Johari
Matriculation Teacher
2787CFS PJshapizan
289.Shapizan Johari
NA
290.Sharan Bt. Bakar
Office Secretary Assistant
5671KICTsharanb
291.Sharbuddin Bin Abd Razak
Driver
5888OCCMsharbuddin
292.Shareef Mohideen Ismail
NA
293.Sharel Rizel Bin Dzahari
Sport Officer
5391SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharel
294.Sharidan Mohd Ali
NA
295.Sharif Abdul Rahman Bin Sareh Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5774IO OFF. INTER.AFFAIRsharifabdulrahman
296.Sharifa Bt Mohamed
Customer Service Officer
1998OCCMsharifa
297.Sharifah Alawiyah
NA
298.Sharifah Alawiyah Ahmad
NA
299.Sharifah Anita Wafa
NA
300.Sharifah Asmaa' Alwi Al-juned
NA
301.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4441KENG - ADMINsharifah
302.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4419K.ENGsharifah
303.Sharifah Fadzlon Bt. Syed Hussain
Matriculation Lecturer
4883CFS PJhfadzlon
304.Sharifah Fatimah
NA
305.Sharifah Hasanah
NA
306.Sharifah Imihezri Bt. Syed Shaharuddin, Dr.
Assistant Professor
3465K.ENGshaimihezri
307.Sharifah Ismail
NA
308.Sharifah Junita Binti Syed Idrus
Engineer
4418KENG - MECHATRONICSjunita
309.Sharifah Khadijah Bte. Syed Mohsin, Ms.
Matriculation Lecturer
3183CFS PJskhadijah
310.Sharifah Munirah Binti Syed Elias
Lecturer
NAshmunirah
311.Sharifah Nafisa Bt Syed Hussin
Assistant Science Officer
2489CFS PJshifa
312.Sharifah Nur Amirah Bt. Sarif Abdullah
NAshnuramirah
313.Sharifah Nurul Natasha Bt. Sy. Abd. Rahman
Audiologist
NAnatashasar
314.Sharifah Raihan Syed Mohd Zain, Dr.
Assistant Professor
4727KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsraihan
315.Sharifah Sariah Bt. Syed Hassan, Dr.
Assistant Professor
5348INSTEDsharifahshahab
316.Sharifah Shahirah Syed Sheikh
NA
317.Sharifah Tahirah Bt. Syed Kamarulzaman
NAsharifahtahirah
318.Sharifah Yuliana Syed Ali Hanafiah
NA
319.Sharifah Zanariah Bt. Syed Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4110STADDszan
320.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4293AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTsharifahz
321.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Asso.prof.dr.
Associate Professor
6340AIKOL - ADMINsharifahz
322.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Asso.prof.dr.
Associate Professor
6341K. LAWSsharifahz
323.Sharina Bt Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4804KOP - IMCsharina
324.Sharina Farihah Bt. Hasan, Dr.
Assistant Professor
5275KAED - QSsfarihah
325.Sharini Kaur @ Nisha Bt. Kamal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4172OSEM - GBKknisha
326.Sharipah Salmah Bt. Mohd. Yusoff
Junior General Assistant
3821LIBRARYsharipahs
327.Sharipah Salmah Mohd Yusoff
NA
328.Sharipudin Bin. Shehamy
Computer Technician
3811LIBRARY - ADMINsharip
329.Shariza Binti Ahmad, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4088OCD - IMCshariza_ahmad
330.Sharul Faizal Bin Musa
Assistant Engineer
2916KAEDsharul
331.Shawalfitri Bin Safar
Computer Technician
3885ITD-NATshawalfitri
332.Shayuthy B. Abdul Manas, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5722KIRK - IRKshayuthy
333.Shazia Jamshed
Assistant Professor
4905KOP - IMCshazia_jamshed
334.Shazlina Binti Shafei
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3631STADD - ADMINshazshafei
335.Shazuan Bin Saaid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4241K. LAWSshazuans
336.Shehu Ahmad Muhamed
NA
337.Sheila Ainon Yussof, Dr.
Academic Fellow
NAsheila_ay
338.Sheila Chakrabarty A/p P.n Chakrabarty
Celpad Lecturer
5864CELPADsheila_c
339.Sheriff Abdul Raheem Ajiteru
NA
340.Sherliza Bt. Puat Nelson, Dr.
Assistant Professor
4687KENMS - ACCOUNTINGsherliza
341.Sheroz Khan, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4580K.ENGsheroz
342.Sherzod Turaev, Dr.
Assistant Professor
6420KICT - COMPUTER SCIENCEsherzod
343.Shidqiyyah Binti Abd. Hamid
NAshidqiyyah
344.Shihab A. Hameed, Professor Dr.
Professor
4545K.ENGshihab
345.Shimah Binti Mohd Rosli
NA
346.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
347.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshimamr
348.Shirajuddin Bin Hamduha
Assistant Engineer
3761KAEDshirajuddin
349.Shirlyna Hassan
NA
350.Shittu Ahmed Tajudeen
NA
351.Shobowale Kafayat Oluwatoyin
NA
352.Shochrul Rahmatul
NA
353.Shochrul Rohmatul Ajija
NA
354.Shohaimi Bin Ab Rahman
Assistant Producer
NAshohaimi
355.Shuhaili Bt. Talib, Dr.
Assistant Professor
5643KICT - INFORMATION SYSTEMSshuhaili
356.Shuib Ahmad
NA
357.Shukran Bin Abd Rahman, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5125HS - PSYCshukran
358.Shukri Bin Ahmad
Security Guard
5555OSEM - GBKshukria
359.Shukriah Bt. Mohd. Sheriff, Dr.
Assistant Professor
4352K. LAWSshukriahs
360.Sidek Bin Baba, Professor Dr.
Professor
5341INSTED - ACADEMICsidek
361.Sih Sayekti Binti Ngadimun
Matriculation Teacher
NAsihsayekti
362.Sinan Bin Sabri
Security Guard
5555OSEM - GBKsinan
363.Sinan Mohammed Abdullah, Mr.
Lecturer
2597KON - IMCsinanmohamed
364.Sinzobakriwa Issa
NA
365.Siriaupa Bt. Salleh
Celpad Teacher
3913CELPADaufa
366.Site Nor Binti Ismail
Medical Officer
4444HEALTH CENTREsitenor
367.Sithi Rasheeda Hj. Mohd. Razi
Office Secretary
4002RECTOR OFFICErasheeda
368.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
369.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4530KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsitiadibah
370.Siti Aesah @ Naznin Muhammad, Professor Dr.
Professor
4489KOM - IMCnaznin
371.Siti Affifah Binti Ahmad
Speech Therapist
NAaffifahahmad
372.Siti Affifah Binti Ahmad
Speech Therapist
NA
373.Siti Afifah Binti Hashim
Celpad Lecturer
3954CELPADsafifah
374.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
4834LIBRARY - ADMINaidah
375.Siti Aishah Binti Md Isa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaishahmd
376.Siti Aishah Binti Muhamad Mustafa Wong, Miss
Matriculation Teacher
NAaishahmw
377.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3521HS - ADMINctaishah
378.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5064KIRK - HSctaishah
379.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6303ACSDaishahz
380.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6307ALUMNI & CAREERaishahz
381.Siti Aissah Ahmad
NAct
382.Siti Aissah Binti Ahmad
Administrative Assistant
3211IIUM ENDOWMENT FUND
383.Siti Aisyah Binti Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4706DEP.RECTOR (I&I)ecah
384.Siti Aisyah Binti Hassan
Science Officer
5163KOS - IMCaisyahassan
385.Siti Aisyah Bt. Ibrahim
Administrative Officer
6304ALUMNI & CAREERsaisyah
386.Siti Aisyah Ramli
NA
387.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3522KIRK - HSsitiaizar
388.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5094HS - ADMINsitiaizar
389.Siti Alawiah Bt. Siraj, Dr.
Assistant Professor
4692KENMS - ACCOUNTINGs.alawiah
390.Siti Aliza Binti Alias
Lecturer
4356K. LAWSalizaalias
391.Siti Aminah Omar
NA
392.Siti Amirah Binti Dang @ Abd Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4015DRAPsitiamirah
393.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
394.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3021DEP. RECTOR (A&R)shazira
395.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6782DRAPshazira
396.Siti Annural Balkis Binti Mokhtar
NA
397.Siti Arina Razali
NA
398.Siti Asiah Bt Zakaria
Celpad Teacher
3959CELPADctz
399.Siti Asiyah Bte Kamarudin, Miss
Medical Laboratory Technologist
6298KOM - JHCasiyah
400.Siti Asmahani Binti Saad
Academic Trainee
NAasmahanisaad
401.Siti Azila Binti Mohd
Public Health Assistant
NAsitiazila
402.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
3860LIBRARYsitiazizah
403.Siti Azuna Binti Abu Bakar
Academic Trainee
NAsitiazuna
404.Siti Badariah Mat Sarit
NActbadariah
405.Siti Baidura Binti Kasiran
Celpad Lecturer
4955CELPADbaidura
406.Siti Bariah Bte. Rojakan
Junior General Assistant
4010RECTOR OFFICEsitibariah
407.Siti Bashah Bt. Mohd Amin, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5406DEVELOPMENT DIVbashah
408.Siti Dahlya Bt Zulfaini
Library Assistant
4815LIBRARYdahlya
409.Siti Eshah Bt. Mat Isa
Security Guard
5555OSEM - GBKsitieshah
410.Siti Fairuz Binti Che Othman
NAfairuzothman
411.Siti Fairuz Binti Fiei
Medical Laboratory Technologist
NAfairuzfiei
412.Siti Fathimah Putery Binti Jemain
Matriculation Lecturer
2705CFS PJsfathimahpj
413.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant (Secretarial)
6363PRESIDENT OFFICEsitifatie
414.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
415.Siti Fatimah Binti Osman, Miss
Dental Nurse
NAsfatimah
416.Siti Fatimah Binti Zakaria
NAfatimahsfz
417.Siti Fatimah Bt Abdul Salam
Customer Service Officer
4190SBU - IIUMGSMfatimahsalam
418.Siti Fatimah Bt Norizan
Assistant Professor
5174KOS - IMCsitifn
419.Siti Fatimah Bt. Umar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3194FINANCEs_fatimah
420.Siti Fatimah Mohd Tawil
NA
421.Siti Fauziah Bt. Toha @ Tohara, Dr.
Assistant Professor
5705KENG - MECHATRONICStsfauziah
422.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NA
423.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NAsitifirdaus
424.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4891KOP - IMCshadijah
425.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4801KOP - IMCshadijah
426.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4908KOP - IMCshadijah
427.Siti Hafizah
NA
428.Siti Hafsah Ahmad Nor
NA
429.Siti Hajar
NA
430.Siti Hajar Binti Abdullah Sani
Matriculation Lecturer
3443CFS GAMBANGsiti_hajar
431.Siti Hajar Binti Kamis
Nurse
NAjartsitihajar
432.Siti Hajar Binti Yumi
Medical Laboratory Technologist
NAhajaryumi
433.Siti Hajar Bt. Mohamad
Matriculation Lecturer
OSC GOMBAKsitihajar
434.Siti Hajar Daji
NA
435.Siti Hajar Yusoff, Dr.
Assistant Professor
NAsitiyusoff
436.Siti Hajjar Binti Nasir
Lecturer (Trainee)
NAdrhajjar
437.Siti Hajjar Othman
NA
438.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4902KOP - IMCsitihalimah
439.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4805KOP - IMCsitihalimah
440.Siti Hanim Bt. Mohd. Hosni
Office Secretary Assistant
5241KAED - ARCHITECTUREsitihanim
441.Siti Hartinie Bt Zolkhaely
5411SUB - IP FMS
442.Siti Haryani Binti Ishak
Assistant Administrative Officer
4129STADD - NUSAIBAHharyani
443.Siti Hasmah Baharudin
NA
444.Siti Hasnah Binti Hasan, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5863SLEUsitihasnah
445.Siti Hawa Ahmad
NA
446.Siti Hawa Bt. Darus
Librarian
4827LIBRARY - ADMINhawa
447.Siti Hawa Bt. Latip
Accountant
5189FINANCEsitihawa
448.Siti Hawati Binti Sariman
Administrative Officer
4192SBU - IIUMGSM
449.Siti Hawati Binti Sariman
Social Research Officer
NAsitihawati
450.Siti Hazariah Binti Abdul Hamid
Lecturer
NAshazariah
451.Siti Humairah Hasim
3790RMO
452.Siti Humaiyah Bt Bakri
Matriculation Lecturer
4704CFS PJshumaiyah
453.Siti Idayu Binti Zulkifle
Optometrist
NAidayuzulkifle
454.Siti Idayu Binti Zulkifle
Optometrist
NA
455.Siti Kamariah Binti Che Mohamed, Dr.
Assistant Professor
6319KOM - JHCskamariah
456.Siti Khadijah Binti Daud
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4056CPDkhadijahdaud
457.Siti Khadijah Binti Mohammad
Matriculation Lecturer
4813CFS PJsitikhadijah
458.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Counsellor
4614KOM - IMCsiti_khadijah
459.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Counsellor
6266KOM - JHCsiti_khadijah
460.Siti Kholijah Binti Kassim
Lecturer (Pth)
6383INSTEDsitikholijahkassim
461.Siti Kurshia Bt Sahak Muhamed Aly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
462.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
5253KAED - ADMINsiti_m
463.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
2405CFS PJsiti_m
464.Siti Mariam
NA
465.Siti Mariam Binti Muda
Lecturer
6056KON - JHCsitimariam
466.Siti Marponga Binti Tolos
Assistant Professor
5066KOS - IMCsmtolos
467.Siti Maryam Hasni
NA
468.Siti Maryaton Bt. Sarmani
Office Secretary
4018DEP. RECTOR (S&A)maria
469.Siti Masitah Binti Jamaludin, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREmasitahjamaludin
470.Siti Mastura Bt Abd Rahim, Miss
Accounting Assistant
3188FINANCEmastura
471.Siti Masturah Binti Mustafa
Nurse
NAsitimasturah
472.Siti Masyitah Binti Abu Bakar, Ms.
Librarian
3859LIBRARY - ADMINmasyitah
473.Siti Munira Bt. Abd. Ghani
Accounting Assistant
3191FINANCE - STUDENT UNITsitimunira
474.Siti Munirah Binti Muhammad Ali
Matriculation Teacher
NAmunirah_ali
475.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NA
476.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
5007RESEARCH MANAGEMENT OFFICEmustainah
477.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
478.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4030OCD - IMCsyifaa
479.Siti Nabilah Binti Mohd Zanidin
Assistant Medical Officer
6241KOM - JHCsnabilah
480.Siti Nadiah Hazirah Binti Abdul Rahman
Celpad Teacher
3935CELPADsitinadiah
481.Siti Nadirah Binti Mohamad Damanhuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5251KAEDsnadirah
482.Siti Nadrah Binti Mustafa, Ms.
Counsellor
4112STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnadrahm
483.Siti Noor A'inee Azmi
NA
484.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
NA
485.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
6377INSTEDsitinooraini
486.Siti Noorjannah Bt. Abdul Hamid
Matriculation Lecturer
3155CFS PJctnoor
487.Siti Noorjannah Bt. Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
6503KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnoorjannah
488.Siti Noorkhairina Binti Sowtali
NA
489.Siti Noorsyah Bte Yahya
Library Assistant
4815LIBRARYnorsyah
490.Siti Noorzariah Binti Shahadan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3264CSQAnoorzariah
491.Siti Nor Alhana Bt Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424K.ENGsnalhana
492.Siti Nor Bt. Md. Idris
Librarian
3852LIBRARYnors
493.Siti Nor Shafiqah Binti Awang Mat
Assistant Science Officer
NAshafiqah
494.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6391S-DEVsnora
495.Siti Nora Haryati Bt. Abdullah Habib
Lecturer
5278KAEDctnora
496.Siti Nora Md. Sabri
NA
497.Siti Noradila Bt. Md. Misri
Assistant Science Officer
3323K.ENGmsnoradila
498.Siti Noraini Binti Rosman, Mrs.
Dental Technologist
NAsnoraini
499.Siti Noraslinda Binti Mat Zin, Miss
Dental Surgery Assistant
4444HEALTH CENTREsiti_nor
500.Siti Norazian Razali
NA
501.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsitinorhaslinda
502.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
503.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
504.Siti Noridayu Bt. Shahrun @ Shahren
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5013RMOidayu
505.Siti Noriza Binti Harun
Dental Surgery Assistant
NAsitinoriza
506.Siti Norizan Binti Mat Zin
Nursing Instructor ( Fellow )
6048KON - JHCsitinorizan
507.Siti Normala Bt Sheikh Obid, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4669KENMSsnormala
508.Siti Nubailah Binti Mat Yaacob
Matriculation Lecturer
3089CFS PJsnmy1981
509.Siti Nubailah Bt. Syed Jalal
Matriculation Lecturer
3479CFS GAMBANGsitinubailah
510.Siti Nur Binti Hasan
NAsitinur
511.Siti Nur Farihah Bt. Mohd
Health Attendant
NAsitinurfarihahmohd
512.Siti Nur Nazeha Bt Saiffuddin Zuhri
Assistant Information System Officer
5012RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnazeha
513.Siti Nur'azhiimah Binti Abd Halim
NAazimahalim
514.Siti Nuraishah Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6044KIRK - HSaishah
515.Siti Nurbaya Mohd Nadzri
NA
516.Siti Nurleha Saffie
NA
517.Siti Nursadrina Bt. Mohd. Isa
Matriculation Lecturer
4814CFS PJsadrina
518.Siti Nurul Akmal Binti Mohd
Matriculation Teacher
OSC GOMBAKsnakmal
519.Siti Nurulhuda Binti Musneb, Cik
Accounting Assistant
3192FINANCEsnhuda
520.Siti Paridah Binti Hj. Thamby Che
Matriculation Teacher
OSC GOMBAKsparidah
521.Siti Radhiah Binti Mohd Salleh
Assistant Religious Officer
NAsitiradhiahms
522.Siti Rafiah Abd. Hamid, Dr.
Assistant Professor
5379INSTEDsrafiah60
523.Siti Raiza Binti Misbah, Miss
Assistant Information System Officer
5898OCCMmsraiza
524.Siti Rashidah Abd. Razak
NA
525.Siti Rashidah Binti Mohd Zain
Audiologist
4454KOM - IMCsrashidah
526.Siti Rashidah Bt. Musneb
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3979MSD - RECRUITMENT ADMINrashidah
527.Siti Rasidah Binti Mohamd Saleh
Assistant Information System Officer
3887ITD - PEARLsrasidah
528.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
3876ITD-OSAsitirohani
529.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
NA
530.Siti Rohaya Bt. Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4243K. LAWSsrohaya
531.Siti Rohayah Binti Azizan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
532.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
OSC GOMBAKsrohimi
533.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
5632KICTsrohimi
534.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
5620KICT - INFORMATION SYSTEMSsrohimi
535.Siti Roshaidai Binti Mohd Arifin
Lecturer
6072KON - JHCroshaidai
536.Siti Rozaina
NA
537.Siti Rozaina Kamsani
NA
538.Siti Roziah Bt. Mohd Said
Office Secretary
4802DEVELOPMENT DIVsroziah
539.Siti Roziah Bt. Mohd Said
Office Secretary
5881OCCMsroziah
540.Siti Rusianti Binti Tomin
Science Officer
4864KOP - IMCsrusianti
541.Siti Ruziani Bt. Parmin
Matriculation Lecturer
3478CFS GAMBANGruziani
542.Siti Safiyah Binti Awang Kechik
Assistant Administrative Officer
3325AIKOL - ADMINsitisafiyah
543.Siti Safridah Bt. Safuan
Nurse
5832HEALTH CENTREsafridah
544.Siti Sakinah Bt Abdul Latif
NA
545.Siti Salbiah
NA
546.Siti Salwana Binti Kamsan
Lecturer
3387KAHS - IMCsitisalwana
547.Siti Salwani Bt. Razali, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4717KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsalwani
548.Siti Salwiah Binti Shukri @ Samsuri
Assistant Administrative Officer
4512K.ENGsitisalwiah
549.Siti Sarah Binti Maidin
Matriculation Lecturer
3182CFS PJsitisara
550.Siti Sarah Binti Mat Isa, Miss
Radiographer
5326KAHS - IMCsitisarah
551.Siti Sarah Bt. Marzuki
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4025AMADsarahm
552.Siti Shafiqah Binti Ahmad Shaharuddin
NAsshafiqah
553.Siti Shariyah Shaari
NA
554.Siti Suanti Bt Bahrom
NA
555.Siti Suhaila Ihwani
NA
556.Siti Suraida Sidik
NA
557.Siti Sy. Faridah
NA
558.Siti Thuraiya Abd Rahman
NA
559.Siti Thuraiya Bt. Abd. Rahman
Administrative Officer
4702DEP.RECTOR (I&I)sthuraiya
560.Siti Waznah Binti Abdurahman
Lecturer (Pth)
5138KOS - IMCsitiwaznah
561.Siti Zafira Bt Zainal Abidin
CELPAD Teacher
NAzafira
562.Siti Zafirah Bachik
NA
563.Siti Zahrah Binti Ariffin
Dental Surgery Assistant
NAsitie
564.Siti Zainab Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5590SUB - HALAL RESEARCH CENTREsitizainab
565.Siti Zainab Bt. Tauhed
Administrative Officer
RESEARCH MANAGEMENT OFFICEszainab
566.Siti Zainab Tauhed
NA
567.Siti Zaiton Binti Mat So'ad, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4939KOP - IMCdszaiton
568.Siti Zakiah Bt. Melatu Samsi
NA
569.Siti Zakiah Melatu Samsi
NA
570.Siti Zaleha Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAszaleha
571.Siti Zarina Binti Muhamat
Information System Officer
4889ITD-PEARLzarina
572.Siti Zubaidah Binti Anuar
Celpad Lecturer
3941CELPADszubaidah
573.Siti Zubaidah Mohamed Yusof
Assistant Accountant
4459K.ENGctzae
574.Siti Zuhaidah Binti Shahadan
Academic Trainee
NAsitizuhaidah
575.Sity Zaleha Nasir
NA
576.Sjn Lukman Maaruf
NA
577.Sjn Mohd Nazri Idrus
NA
578.Sjn Ramli Shamsuddin
NA
579.Sobrina Bt Mohamed Khazin, Dr.
Dental Officer
NAsobrina
580.Sofiah Bt Mat Ajid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3662STADDsofiah
581.Sofiah Bt. Samsudin, Dr.
Assistant Professor
5720KIRK - IRKsofiahs
582.Sofianiza Bt. Abd. Malik, Dr.
Assistant Professor
5629KICTsofianiza
583.Sofiyyah Binti Abdul Wahab
Radiographer
NAsofiyyah
584.Sohirin Mohammad Solihin, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5544IRK - RKQSsohirin
585.Solachuddin Jauhari Arief, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5455KOD - IMCsolachuddin
586.Solachuddin Jauhari Arief, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5490KOD - IMCsolachuddin
587.Solehah @ Nik Najah Fadilah Bt Hj Yaacob, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5114HS - ARABICniknajah
588.Solehah Hj Yahya
NA
589.Solihah Hj.yahya Zikri
NA
590.Sollehuddin Ghani Bin Mat Lazim
Assistant Medical Officer
6180KOM - JHCsolleh
591.Sonny Zulhuda, Dr.
Assistant Professor
4309K. LAWSsonny
592.Soraya Binti Ismail, Dr.
Lecturer (Trainee)
2021KOM - IMCdr_soraya
593.Souad A. Mohamad
Assistant Professor
5769KENG - MANUFACTURING & MATERIALsu3ad
594.Soufiane Bourega, Dr.
Assistant Professor
4603KENMS - ECONOMICSdrsoufian
595.Spahic Omer, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5580KIRK - IRKospahic
596.Sr. Idris Munirat Abolore
NA
597.Sr. Mustapha Madinat
NA
598.Srazali Bin Aripin, Dr.
Assistant Professor
6209KAED - ARCHITECTUREsrazali
599.Sri Mas Suraya Binti Che Hashim
Dental Surgery Assistant
NAsrimas
600.Sri Nurul Milla
NA
601.Sri Zuraihan Mohamad
NA
602.Sriviowarti Bt. Noerdin
Medical Laboratory Technologist
4868KOP - IMCpnsri
603.Ssekamanya Siraje Abdallah, Dr.
Associate Professor
5383INSTEDsiraje
604.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
605.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAam_suaidah
606.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
607.Suaibah Yusof
NA
608.Suaniza Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
4656KENMS - ACCOUNTINGsuaniza
609.Suazlan Bin Mt Aznam
NA
610.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
4096STADDsubki
611.Subramaniam A/l Govindasamy, Asso.prof.dr.
Associate Professor
6024KIRK - HSsubramaniam
612.Sueraya Che Haron, Dr.
Assistant Professor
5340INSTEDsueraya
613.Sufian Bin Hamat, Dr.
Assistant Professor
3752KAED - ARCHITECTUREsufian
614.Suhaila Binti Abdullah
Celpad Teacher
4927CELPADsuhailaa
615.Suhaila Binti Bahrom
Matriculation Teacher
3448CFS GAMBANGsuhaila_b
616.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali, Dr.
Assistant Professor
5512KOD - IMCdrsuhaila
617.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali, Dr.
Assistant Professor
5457KOD - IMCdrsuhaila
618.Suhaila Binti Jaafar @ Omar
Assistant Science Officer
2615KOS - IMCsuhailaj
619.Suhaila Binti Marsidi
Librarian
2830IIIBF-DAMANSARAmsuhaila
620.Suhaila Binti Muhamad
Celpad Lecturer
4837CFS PJsuhaila_m
621.Suhaila Binti Nanyan, Dr.
Assistant Professor
NAsuhailananyan
622.Suhaila Binti Samsuri, Dr.
Assistant Professor
6431KICTsuhailasamsuri
623.Suhaila Binti Samsuri
NA
624.Suhaila Binti Sarudin
Science Officer
5148KOS - IMCsuhailasarudin
625.Suhaila Bt. Dzulkafly
Accounting Assistant
3182FINANCEdsuhaila
626.Suhaila Bt. Mohd. Omar, Dr.
Assistant Professor
5051KOS - IMCosuhaila
627.Suhailah Binti Hussien, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5382INSTEDsuhailah
628.Suhaili Binti Husain @ Mat Sin
Matriculation Lecturer
4846CFS PJsuhailihusain
629.Suhaili Binti Nordin
Assistant Administrative Officer
5953MSDsuhailinordin
630.Suhaili Bt Kamaruddin
NAksuhaili
631.Suhaili Bt Nordin
Assistant Administrative Officer
NA
632.Suhaily Binti Mokhtar
NA
633.Suhaily Bt Omar
Assistant Information System Officer
3890ITD-OSAsuhaily
634.Suhaily Saleh
NA
635.Suhaimi Bin Abdul Latif, Dr.
Assistant Professor
5777IO OFF. INTER.AFFAIRsuhaimie
636.Suhaimi Bin Abdul Latif, Dr.
Assistant Professor
6505K.ENGsuhaimie
637.Suhaimi Bin Abdul Rahman, Mr.
Matriculation Teacher
3449CFS GAMBANGsuhaimiar
638.Suhaimi Bin Ariffin
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaimia
639.Suhaimi Bin Hashim
Medical Laboratory Technologist
NAhsuhaimi
640.Suhaimi Bin Hj. Othman
Assistant Administrative Officer
3180FINANCEsuhaimi
641.Suhaimi Bin Kamarudin
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaimik
642.Suhaimi Bin Long, Mr.
Assistant Administrative Officer
2443CFS PJsuhaimilong
643.Suhaimi Bin Mhd. Sarif, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4736KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuhaimims
644.Suhaimi Bin Mohamad Daud, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREasnuru
645.Suhaimi Bin Mohamed
Security Guard
5555OSEM - GBKmsuhaimi
646.Suhaimi Bin Mohd Nor
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaiminor
647.Suhaimi Bin Mohd Ramli
Library Assistant
3869LIBRARY - ADMINsuhaimimr
648.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
649.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
650.Suhaimi Mohd Ramli
NA
651.Suhaina Yaakub
NA
652.Suhaini Bt. Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2941ITD-PEARLsuhaini
653.Suhair Ahmed Elyas
NA
654.Suhairani Bt Sulaiman
Office Secretary
4824LIBRARYsuhairani
655.Suhairi Bin Sulaiman Shah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4271K. LAWSsuhairi
656.Suhairiza Bt. Deris
Religious Assistant
5906MOSQUEsuhairiza
657.Suhaiza Binti Samsudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshaiza
658.Suhaiza Bt. Ismail, Asso.prof.dr.
Associate Professor
4675KENMS - ACCOUNTINGsuhaiza
659.Suhaizan Bin Zulhaflii @ Zulkafli
Junior General Assistant
1536CFS PJsuhaizanz
660.Suhana Binti Mansorshah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
661.Suhana Binti Mansorshah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3356CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEhanamansor
662.Suhana Binti Muhamad
Assistant Lecturer
NAsuhanamd
663.Suhana Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
5263KAHS - IMCsuhana
664.Suhani Bt. Saarani
Library Assistant
4815LIBRARYsuhanis
665.Suharni Bt. Maulan, Dr.
Assistant Professor
4730KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuharni
666.Suharti Bt. Haji Yahya
Assistant Science Officer
3320K.ENGsuharti
667.Suharti Farizal Binti Yusoff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4820KOP - IMCsuhartiyusoff
668.Sukiman Bin Sengat
Laboratory Assistant
3391K.ENGsukiman
669.Sukry Bin Baharuddin
Computer Technician
3108KIRK - HSbsukry
670.Sulaiman Bin Hashim
Assistant Professor
6385INSTED - ACADEMICsulaimanh
671.Sulaiman Bin Muhari
Security Guard
5555OSEM - GBKmsulaiman
672.Sulawati Binti Ismail
NA
673.Sulawati Binti Ismail
NA
674.Sulhi Bin Abidin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrsulhi
675.Sumaiya Zakariya
NA
676.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NA
677.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
5555OSEM - GBKsmadi
678.Sumiah Bt Yaakub, Puan
Celpad Lecturer
3006CFS PJsumiah
679.Sunarseh Bt. Hj. Omar
Laboratory Assistant
1593CFS PJsunarseh
680.Sunita Binti Abdullah, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3835LIBRARYsunita
681.Supiah Binti Saad, Dr.
Assistant Professor
5918INSTEDsusaad
682.Supian Bin Mat Salleh, Dr.
Assistant Professor
5075KOS - IMCmsupian
683.Surati Binti Nanyan, Mrs.
Dental Surgery Assistant
NAsurati
684.Suraya Begum Binti Mat Tazin
Celpad Lecturer
6653OSC GOMBAKtsuraya
685.Suraya Binti Hassan
Matriculation Teacher
4877CFS PJsurayahassan
686.Suriana Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
687.Suriani Binti Mohd Ayob
Nurse
NAsurianim
688.Suriani Binti Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3851LIBRARYsuriani
689.Suriani Bt. Sulaiman
Lecturer
5459KICTssuriani
690.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2411MSD - ADMINsuriatijasman
691.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
692.Suriati Bt Sidek
NAsuriatisidek
693.Suriati Mohd. Yusoff
Celpad Teacher
3026CFS PJsuriati2510
694.Suriawati Bt. Yaakub
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAswati
695.Suriya Binti Radzalli
Assistant Science Officer
NAsuriyar
696.Suriza Ahmad Zabidi, Dr.
Assistant Professor
4484KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsuriza
697.Surul Shahbudin Hassan
Celpad Lecturer
4932CELPADsurur
698.Suryadi, Dr.
Assistant Professor
NAsuryadi
699.Suryanto, Dr.
Associate Professor
5765KENG - MANUFACTURING & MATERIALsurya
700.Susi Sukmasari, Dr.
Assistant Professor
5498KOD - IMCsukmasari
701.Susilawati Binti Hamzah
Matriculation Teacher
2485CFS PJilahamzah
702.Suzana Binti Hanafiah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4918CELPADsuzana
703.Suzana Binti Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4770KENMSzsuzana
704.Suzana Bte Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4200AIKOL - ISLAMIC LAWsuzy
705.Suzanah Binti Abdul Rahman, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5255KAHS - IMCarsuzanah
706.Suzanah Binti Abdul Rahman, Asso.prof.dr.
Associate Professor
5203KAHS - IMCarsuzanah
707.Suzanah Binti Umar
Assistant Administrative Officer
5009RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsuzanah
708.Suzanna Bt. Kamaruzzaman
Academic Fellow
4374K. LAWSsuekamar
709.Suzi Fadhilah Bt Ismail, Dr.
Assistant Professor
4354K. LAWSsuzi
710.Suzie Ernida Binti Sanuri
Nurse
4444HEALTH CENTREsuzieernida
711.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
712.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5281KAEDliana
713.Suzie Liana Binti Abidin
NA
714.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
5194FINANCEila
715.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
NA
716.Suzilawati Binti Mohamed Ariffin
Assistant Lecturer
NAsuzilawatima
717.Suzilawati Bt. Baharuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424KOM - IMCsdzie
718.Suzyyanty Bt. Md. Said
Administrative Officer
4816KOP - IMCsuzyyanty
719.Swe Swe Latt, Dr.
Lecturer (Pth)
2091KOM - IMCsweswelattdr
720.Syafiee Bin Shuid, Dr.
Assistant Professor
3150KAED - URPssyafiee
721.Syafini Samsudin
NA
722.Syafrina Binti Abdul Halim
Lecturer (Pth)
NAsyafrinaabdulhalim
723.Syahazilia Mohamed Ismail
Celpad Teacher
NAzilia
724.Syahida Binti Sulong
Nurse
6032KON - JHCsyahidas
725.Syahidah Amni Binti Mohamed
NA
726.Syahiera Farhana Bt Zakaria, Miss
Lecturer
NAsyahiera
727.Syahira Abdul Hamid
NA
728.Syahriah Bt. Bachok, Dr.
Assistant Professor
3148KAED - URPsyahriah
729.Syahrir Bin Zaini
Lecturer
3120KOP - IMCsyahrirz
730.Syahrir Farihan Bin Mohamed Zainuddin
Assistant Science Officer
2658KOS - IMCsyahrir
731.Syahrul Anuar Abd. Wahab
NA
732.Syaifullizan Bin Mohd Sobari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3648STADD - ADMINsyaifullizan
733.Syakilah Zainol
NA
734.Syakir Amir Bin Ab.rahman
NAsyakiramir
735.Syamimi Binti Rosle
Matriculation Lecturer
4811CFS PJsyamimi
736.Syamsul Alfizan Bin Baharuddin
NA
737.Syamsul Amri Bin Abdul Rahim
Administrative Officer
4446K.ENGsamri
738.Syamsul Bahrin Bin Abdul Hamid, Dr.
Assistant Professor
3496KENG - MECHANICALsyamsul_bahrin
739.Syamsul Bin Ahmad Arifin
Lecturer
NAsyam
740.Syamsul Faizal Bin Wakimon
Library Assistant
4815LIBRARYsfaizal
741.Syamsul Kamal Bin Arifin
Assistant Engineer
3987KENG - MECHANICALska
742.Syamsulalfizan Bin Baharuddin
NA
743.Syarel Azill Bin Yaali
Computer Technician
3775KAEDsyarel
744.Syarida Hanum Bt. Abu Hasan
Matriculation Teacher
3185CFS PJsyarida
745.Syarifah Azizah Bi Nti Wan Ahmadul Badwi, Dr.
Assistant Professor
5164KIRK - HSsyarifah_azizah
746.Syarifah Hafilah Bt. Said Maamor
Assistant Religious Officer
1533CFS PJsyhafilah
747.Syarifah Haizan Binti Sayed Kamar, Dr.
Assistant Professor
5524KOD - IMCdrsyarifah
748.Syarifah Hasanah
NA
749.Syarifah Solehan Al Habsnee Binti Syed Noah
Nurse
NAsysolehan
750.Syaza Farhana Binti Mohamad Shukri
NA
751.Syazliyana Binti Sallehudin
Assistant Accountant
NA
752.Syazliyana Binti Sallehudin
Assistant Administrative Officer
5219KAHS - IMCsyazliyana
753.Syazwan Basri
NA
754.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAcosyazwani
755.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
756.Syazwani Binti Mahmoodin
Assistant Engineer
3460K.ENGsyazwani
757.Syazwani Binti Mahmoodin
Assistant Engineer
3462KENG - MANUFACTURING & MATERIALsyazwani
758.Syazwani Binti Mohd Zaki
NAsyazwani_mohdzaki
759.Syazwani Binti Tajidin
Physiotherapist
6242KOM - JHCsyazwanitajidin
760.Syazwani Bt Awang
NA
761.Syed Abdul Khaliq Bin Syed Abd. Hamid, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAskhaliq
762.Syed Ahmad
NA
763.Syed Ahmad Azam Syed Mohd
NA
764.Syed Ahmad Faisal Nahri
NA
765.Syed Ahmad Hashimi
NA
766.Syed Alwi Shahab, Dr.
Associate Professor (PTH)
5375INSTEDalshahab
767.Syed Amir Bin Syed Muhaiya Din
Security Guard
5555OSEM - GBKsyedamir
768.Syed Arabi Bin Syed Abdullah Idid, Dato' Prof. Dr.
Professor
6070HS - COMMsarabidid
769.Syed Fadil Syed Sofi
NA
770.Syed Khalid Rashid, Professor Dr.
Professor
4353K. LAWSskhalid
771.Syed Mahbubul Alam Al-hasani
NA
772.Syed Mahbul Alam
NA
773.Syed Marwan Mujahid Bin Syed Azman
NAsyedmarwan
774.Syed Mohammad Khairuddin Bin Syed Ali, Encik
Assistant Engineer
3426KENG - MECHANICALsmkhair
775.Syed Mohd Hazrul Bin Syed Salim
Information System Officer
4891ITD-NATsyedhazrul
776.Syed Mohd Nadzmi Bin Syed Mohd Tahar
Assistant Administrative Officer
4062STADD - COL 6 AS-SIDDIQsnadzmi
777.Syed Mohd Nadzmi Bin Syed Mohd Tahar
Assistant Administrative Officer
5967STADD - ZUBAIRsnadzmi
778.Syed Mohd. Tazrin Bin Syed Mustaffa
Celpad Teacher
4838CFS PJsmtazrin
779.Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, Asso.prof.dr.
Associate Professor
2822IIIBF-DAMANSARAsyedmusa
780.Syed Noh Bin Syed Abu Bakar
Lecturer
3495KENG - MECHANICALsyednoh
781.Syed Suhaib Hassan
NA
782.Syed Sumayya Hassan
NA
783.Syed Tahir Bin Syed Mohamed
Administrative Officer
5606KICTsyedtahir
784.Syed Tahir Bin Syed Mohamed
Administrative Officer
4702DRRIsyedtahir
785.Syed Zahir Idid Bin Syed Osman Idid, Professor Dr.
Professor
5260KAHS - IMCsyedzahir
786.Syful Darwis Ramli
NA
787.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3697MSDsazlin
788.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3967MSD - EMPLOYEE BENEFITsazlin
789.Syuhaida Idha Abd. Rahim
NA
790.Syukuriah Bt. Che Mansor, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
791.Syuwari Azhar B Azman
Lecturer (Trainee)
NAdrsyuwari
792.Szariannie Binti Sulaiman
Matriculation Lecturer
4815CFS PJsza

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)