Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.S M Abdul Quddus, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5117HS - ARABICabdulquddus
2.S M Abdul Quddus, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5420SBU - CERDASabdulquddus
3.S M Abdul Quddus, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6067KIRK - HSabdulquddus
4.S Nehran Binti S Zainal, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4745KENMSshnehran
5.S Nehran Binti S Zainal
Assistant Administrative Officer
NA
6.S Nehran Binti S Zainal
NA
7.S. M. A. Motakabber, Dr.
Assistant Professor
4599KENG - ELECTRICAL & COMPUTERamotakabber
8.S.m. Wazien Wafa B. S. Saadun Tarek Wafa, Dr.
Medical Officer
NAwazienwafa
9.Sa'id Hawwa Bin Elias
CELPAD Teacher
NAsaidhawwa
10.Sa'idatul Bariah Bt. Ahmad
Administrative Officer
4286K. LAWSsaidatul
11.Sa'yah Bt. Abdullah
Matriculation Lecturer
3147CFS PJsayah
12.Saabihah Bt. Mohamed Salleh
Librarian
4813LIBRARYsaabihah
13.Saad Mohammed Abdulrazzaq, Dr.
Lecturer (PTH)
2011KOM - IMCsaadm
14.Saad Mohammed Abdulrazzaq, Dr.
Lecturer (PTH)
2876RECTOR OFFICEsaadm
15.Saadeldin Mansour Gasmelsid, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5542IRK - RKQSeldin
16.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
Lecturer (PTH)
5081KOS - IMCsaadiak
17.Saadiah Bt. Abdullah
Security Guard
5555OSEM - GBKsaadiaha
18.Saba Sohail
NA
19.Sabariah Abdul Samad
NA
20.Sabariah Binti Arof
Matriculation Lecturer
2786CFS PJsabariah_arof
21.Sabariah Binti Bakri
CELPAD Teacher
3115CFS PJsabariahb
22.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
5476STADDsobir
23.Safawati
NA
24.Safi'ee Bin Madian
Information System Officer
4872ITDsafiee
25.Safiah Bt Saufi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3645STADDsafiah
26.Safida Binti Muhammad
Matriculation Lecturer
4858CFS PJsafida
27.Safida Binti Muhammad
Matriculation Lecturer
5826HEALTH CENTREsafida
28.Safinar Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
4384K. LAWSsafinar
29.Saforazuridi Bin Mohamad
Technician (Electrical)
3421KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaforazuridi
30.Safura Bt. Abd. Rahman
Office Secretary
4021OCD - IMCarsafura
31.Safwan Bin Saaid, Mr.
Assistant Engineer
2526ITDsafwansaaid
32.Safwan Bin Saaid
Technician
NA
33.Saha Shaari
NA
34.Sahaniza Bt. Ibrahim
Librarian
4187LIBRARY - IMCsahaniza
35.Saheed Aliu Olayemi
NA
36.Sahena Ferdosh, Dr.
Assistant Professor
2640KOS - IMCsahena
37.Sahena Ferdosh
Assistant Professor
NA
38.Sahida Binti Safuan
Matriculation Teacher
CFS PJsahidasafuan
39.Said Asri Bin Said Abu Bakar
Security Guard
5555OSEM - GBKsaidasri
40.Saidah Binti Mustafa
Academic Trainee
NA
41.Saidah Zawanah Binti Sulaiman, Mrs.
Engineer
6778ITDszawanah
42.Saidatolakma Binti Mohd Yunus, Dr.
Assistant Professor
6153KIRK - HSakmayunus
43.Saidatolakma Mohd Yunus
NA
44.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3409ISTAC-ADMINsaidatulsyida
45.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
46.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
47.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
48.Saif Eldin Hassan Elawad Abdallah
NA
49.Saiful Adli Bin Jamaluddin, Dr.
Assistant Professor
5407KAHS - IMCjsaiful
50.Saiful Adli Bin Shamsul Tajri
Lecturer
6722KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTlufias
51.Saiful Akmal Bin Shaheful Bahari
Office Secretary
NAsakmalsb
52.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
4081RSD - UTHMANsaifulz
53.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
4181STADD - UTHMANsaifulz
54.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
5968STADD - ZUBAIRsaifulz
55.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
5967RSD - ZUBAIRsaifulz
56.Saiful Azhar Jamil
NA
57.Saiful Azwan Bin Mustapha
Administrative Officer
5950MSDmsaifulazwan
58.Saiful Bahrein Bin Hj Salim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3950CELPAD - TEMUsairein
59.Saiful Jefri Bin Jaafar
Dental Technologist
2971KOD - IMCjefridt
60.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
3451LIBRARY - IMCsaifuln
61.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
4815LIBRARYsaifuln
62.Saiful Redza B Mohamed
NA
63.Saiful Redza Bin Mohamed
Psychology Officer
4114COUNSELING & CARREER SERVICES CENTREsredza
64.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Assistant Engineer
2825K.ENGtsredzuan
65.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Assistant Engineer
3476K.ENGtsredzuan
66.Saiful Riza Bin Radzali, Mr.
Administrative Officer
2408CFS PJsaifulriza
67.Saiful Rizal Abdullah
NA
68.Saifullah Khan, Dr.
Assistant Professor
4847KOP - IMCsaifullahkhan
69.Saifulnizam B. Musa
NA
70.Saim Kayadibi, Dr.
Associate Professor
4660KENMSsaim
71.Sakila Binti Mat Li
Dental Nurse
NAsakila
72.Sakinah Ahmad
NA
73.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
2905LIBRARYksakinah
74.Sakinah Bt Arshad Ahmad
Assistant Information System Officer
3984MSDasakinah
75.Sakinah Bt. Jusoh
Administrative Officer
5868SLEUsakinah
76.Sakira Banu Bt. Jafarulla
Administrative Officer
NAsakira
77.Salabudi Bin Sulaiman
Security Guard
5555OSEM - GBKsalabudi
78.Salah Awadalla Sidig Mohamed
CELPAD Lecturer
4958CELPADawadalla
79.Salah Mohi Eldin Elwassimy
Member of Board of Governors
NA
80.Salahudeen Abd Hadi Adiniyi
NA
81.Salami Mitiu Olagoke
NA
82.Salasiah Bt. Abdullah
Nursing Assistant
4444HEALTH CENTREsalasiah
83.Salbita Bt Ahmad
Office Secretary
5991DEP. RECTOR (S&A)salbita
84.Salehuddin Bin Lokman
Assistant Accountant
4056OCD - IMCsalehuddin
85.Salehudin Bin Zahari, Encik
Computer Technician
3212K. LAWSsalehudin
86.Saliah Bt. Abu Bakar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4124AMADsaliah
87.Salih Mahgoub Mohamed Eltingari, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6727KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTsalihtingari
88.Salihin Deris
NA
89.Salina Binti Ahmad
Matriculation Teacher
2794CFS PJsalinaa
90.Salina Bt Khairuddin
Library Assistant
4815LIBRARYsalina_jj
91.Salina Bt. Kassim, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4183IIIBF-DAMANSARAksalina
92.Salina Bt. Kassim, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4613KENMS - ECONOMICSksalina
93.Salina Bt. Mohammad
Science Officer
4615KOM - JHCizamina
94.Salina Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
NAshsalina
95.Salina Bte Mohin
Matriculation Lecturer
3069CFS PJsalina
96.Salina Sa-idul Haj
NA
97.Salizar Bt. Mohamed Ludin, Dr.
Assistant Professor
7281KON - JHCmsalizar
98.Salleh Bin Haji Abd. Rahman
Security Guard
5555OSEM - GBKsallehrahman
99.Salmah Anim Binti Abu Hassan
Lecturer (Trainee)
NAanim
100.Salmah Binti Ahmad
Administrative Officer
6702KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTasalmah
101.Salmah Binti Md. Shah
Office Secretary
4831LIBRARYsalmah
102.Salmah Bt. Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5976STADD - RUQAYYAHsalmah_rashid
103.Salmah Bt. Yahya
Assistant Accountant
3070MSDysalmah
104.Salman Abdul Ganiyy
NA
105.Salman Zainal Abidin
NA
106.Salmi Binti Ahmad Sudan, Dr.
Assistant Professor
6384KOED - ACADEMICsalmisudan
107.Salmi Binti Daraup, Dr.
Assistant Professor
4728KAHS - IMCsalmi_dr
108.Salmi Bt. Nott
Junior General Assistant
4426KOM - IMCsalmi
109.Salmi Bt. Sarjee
Assistant Science Officer
3047KOP - IMCsyeami
110.Salmiah Bt. Ahmad, Dr.
Associate Professor
4506K.ENGsalmiah
111.Salmiah Bte. Mat
Matriculation Lecturer
3480CFS GAMBANGsalmiahm
112.Salsabila Binti Abd. Rahim
Academic Trainee
NAsalsabilaabdrahim
113.Salwa Hana Binti Yussof
Assistant Professor
4650KENMS - ACCOUNTINGsalwahana
114.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5485KOD - IMCsalwanas
115.Salwani Binti Remli
Information System Officer
5928ITDrsalwani
116.Samean B. Abu Hashim
Driver
1505CFS PJsamean
117.Samihah Mahamud
NA
118.Samira Mohammed Ali Al-sabahi
NA
119.Samsina Bt Mohammed
Library Assistant
4815LIBRARYsamsina
120.Samsinazira @ Nor Azira Binti Johari, Miss
Assistant Administrative Officer
4413KOM - IMCazira
121.Samsuddin Bin Jaafar
Lecturer
3746KAEDsamsuddin
122.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
4815LIBRARYsanuar
123.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
3445LIBRARY - ISTACsanuar
124.Samsul Bin Draman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4577KOM - IMCnurin
125.Samsul Rohaizad Bin Mohd. Jemoner
Matriculation Teacher
2777CFS PJsamsul
126.Samsun Baharin Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
5169KOS - IMCsamsun
127.Samsuri Bin Abdul Jalil
Photographer
5893OCCMsams
128.Samsuri Bin Mohamed
Security Guard
5555OSEM - GBKsamsuri_m
129.Sanadi Bin Subhi, Mr.
Assistant Engineer
3317K.ENGnadi
130.Sanat Bin Md. Nasir
Associate Professor
6708KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTsanat
131.Sanda Aung, Dr.
Assistant Professor
4879KOP - IMCsandaaung
132.Sanisah Binti Saidi
Lecturer
7302KON - JHCsanisahsaidi
133.Sanisah Bt. Saharin, Dr.
Assistant Professor
6544KENG - MECHANICALsanisah
134.Sanni Mubaraq
NA
135.Sany Izan Ihsan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4567KENG - MECHANICALsihsan
136.Sany Izan Ihsan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6782OSC GOMBAKsihsan
137.Saodah Bt. Abd. Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5570KIRK - IRKsaodah
138.Saodah Bt. Wok, Prof. Dr.
Professor
5112HS - COMMwsaodah
139.Saoudi Ouahiba
NA
140.Sapiah Bt. Abd. Hamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6796RECTOR OFFICEsapiah
141.Sapiee Abu Talib
NA
142.Sarah A'fifah Binti Abdullah Sani
Academic Trainee
NAsarahas
143.Sarah Binti Rahmat
Assistant Professor
3305KAHS - IMCsarahrahmat
144.Sarah Khalid Chinoy
NA
145.Sarah Liyana Binti Suhaimi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6402KICTsara_liyana
146.Sarah Yasmin Binti Mohamad
Assistant Professor
6516KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsmohamad
147.Sari Nurdamajanti Bahar
Celpad Lecturer
6654OSC GOMBAKnurdamayanti
148.Sariah Binti Abd. Latif
Security Guard
5555OSEM - GBKsariah
149.Sarifah Bt Abdullah
Librarian
4823LIBRARYsarifah
150.Sarim Bin Awang
Technician (Audio-Visual)
5033HS - ADMINsarim
151.Sarina Binti Ahmad, Mrs.
Nurse
6311KOM - JHCina
152.Sarina Bt. Sulaiman
Assistant Professor
6550K.ENGsarina
153.Sarini Bt. Sulaiman
Assistant Accountant
3186FINANCEsarini
154.Saripah Johar
NA
155.Sarlan Bin Sahrum
Assistant Engineer
4045OCD - IMCssarlan
156.Saudah Bt. Ismail
Matriculation Lecturer
2788CFS PJsaomail
157.Saupi Azran Bin Muhamad Tamjis
Library Assistant
4815LIBRARYazran
158.Saupi Bin Man, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
5106KIRK - HSmsaupi
159.Savane Soulmaila
NA
160.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
4897ITDahmadfauzi
161.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
NA
162.Sayed Inayatullah Shah, Dr.
Associate Professor
5335KAHS - IMCinayatullah
163.Sayed Sikandar Shah (haneef), Prof. Dr.
Professor
5523IRK - RKFQsayedsikandar
164.Sayuti Bin Ishak
Driver
3492OCD - IMCsayuti_i
165.Sayuti Che Haron
NA
166.Sayyid Muhammad Yunus Gilani
Associate Professor
5586KIRK - IRKdryunusgilani
167.Sayyid Tahir, Prof. Dr.
Professor
4604KENMSsayyid_tahir
168.Sazril Azmeer Bin Zailani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3855LIBRARYazmeerz
169.Sazril Azmeer Bin Zailani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3660STADDazmeerz
170.Sedek Bin Mohd. Noh
Driver
3649STADDsedek
171.Sekoni Abiola Mutalib
NA
172.Selamah Bt. Abdullah Yusof, Prof. Dr.
Professor
4615KENMSselamah
173.Selvarajah S/o Tharmalingam, Dr.
Assistant Professor
6040KIRK - HSselva
174.Senad Hadrovic
NA
175.Seri Banun Bt Haji Zakaria
Assistant Administrative Officer
4887ITDseribanun
176.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4386CELPAD - ADMINserianti
177.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4110STADDserianti
178.Serysyah Zamila Binti Panot
Matriculation Lecturer
4714CFS PJsery
179.Sgt Mohd Asrul Salahudin
NA
180.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
3733KAEDsmazlina
181.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
6202KAED - QSsmazlina
182.Sh Rizuan Bin Sh Radzuan
Public Health Assistant
2972KOD - IMCshrizuan
183.Sh. Rohaniah Sy. Mahmood
NA
184.Shabbir Showkot
NA
185.Shafaai Bin Musa, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4211K. LAWSmshafaai
186.Shafeeq Hussain Vazhathodi
NA
187.Shaffei Bin Mohamad, Dato' Ir.
Engineer
5956DEVELOPMENT DIVshaffei
188.Shafi-i Bin Mohammad
Driver
3492OCD - IMCshafii
189.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5101KOS - IMCshafida
190.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5120KOS - IMCshafida
191.Shafie Bin Kamaruddin
Academic Trainee
NAshafie
192.Shafikah Binti Abd Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5790MSDshafikah
193.Shafiq Ali Flynn
NA
194.Shafiu Yahya Mikail
NA
195.Shafiyyah Solehah Binti Zahari, Ms.
Matriculation Teacher
3442CFS GAMBANGshafiyyah
196.Shafizan Binti Mohamed, Dr.
Assistant Professor
6074KIRK - HSshafizan
197.Shafizol Bin Halifah
Assistant Accountant
NA
198.Shah Reza Bin Ahmad
Assistant Engineer
3888ITDshah_reza02
199.Shah Zaini B Mokhtar
Assistant Science Officer
3046KOP - IMCshahz
200.Shaharuddin Bin Ahmad Mokshinon, Mr.
Sport Officer
2446CFS PJshaharuddin
201.Shaharuddin Bin Haron
Library Assistant
4815LIBRARYshahar
202.Shahbudin Bin Basri
Assistant Engineer
3479KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahbudin
203.Shahbudin Bin Saad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5144KOS - IMCocean
204.Shahbudin Bin Yaakob
Security Guard
5555OSEM - GBKshahbudiny
205.Shahdi Bin Basri
Driver
5781ISTACshahdi
206.Shahdi Bin Basri
Driver
4870KIRK - IRKshahdi
207.Shahdi Bin Basri
Driver
NA
208.Shahedah Binti Koya Kutty
Lecturer (Trainee)
6297KOM - JHCshahedah
209.Shahfuddin Bin Abdul Razak
Assistant Science Officer
1586CFS PJbrkudin
210.Shahida Binti Saharudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
2024KOM - IMCshida_shs
211.Shahidah Bt. Che Alhadi
Lecturer (Trainee)
NAshahidahhadi
212.Shahidah Binti Hj. Said
Assistant Hostel Manager
5496RSD - AMEENAHshahidah
213.Shahidah Binti Hj. Said
Assistant Hostel Manager
4142STADD - HAFSAshahidah
214.Shahidah Binti Mahbob
Information System Officer
6779ITDshahida
215.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
5241KAHS - IMCshidah
216.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NA
217.Shahidatulhana Binti Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
4450KOM - IMCshahidatulhana
218.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NA
219.Shahir Asraf Bin Abdul Rahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
6239KOM - JHCdrshahirasraf
220.Shahizat B. Mat Jenan
NA
221.Shahizat Bin Mat Jenan
NA
222.Shahlan Bin Dalil
Assistant Engineer
4547K.ENGshahlan
223.Shahlan Ismail, Datuk
Member of Board of Governors
NA
224.Shahnaz Zuriati Binti Sabri
Academic Fellow
4208K. LAWSshahnaz
225.Shahrazaad Bt. Hj. Muzir
CELPAD Lecturer
3929CELPADshahrazaad
226.Shahril Bin Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4697KENMSshahril
227.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4403KOM - IMCshahrint
228.Shahrizad Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
4446K.ENGshahrizad
229.Shahrizad Sa-idul Haj
NA
230.Shahrizal Bin Mahmud
Computer Technician
1509CFS PJshahrizalm
231.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
3938CELPAD - ADMINshahrizal
232.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
6723KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahrizal
233.Shahrul Amin Bin Samsudin, Mr.
Computer Technician
5046KIRK - HSaminz
234.Shahrul Annuar Bin Othman
CELPAD Lecturer
OSC GOMBAKs_annuar
235.Shahrul Ariffin Bin Maskuri
Security Officer
4171OSEM - IMCshahrulariffin
236.Shahrul Azni Bin Zainal Abidin
Assistant Sports Instructor
4347SPORTS DEVELOPMENT CENTREsaza
237.Shahrul Azni Zainal Abidin
NA
238.Shahrul Bin Amir
Matriculation Lecturer
2712CFS PJjcv90210
239.Shahrul Hisham Bin Idzahar
Assistant Religious Officer
5905MOSQUEshahrul
240.Shahrul Hisham Bin Idzahar
NA
241.Shahrul Hisham Idzahar
NA
242.Shahrul Mizan Ismail
NA
243.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4467K.ENGsnaim
244.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4632RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsnaim
245.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5449K.ENGsnaim
246.Shahrul Nizam Bin Mohd Basari
Lecturer
6716KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahnzmb
247.Shahrul Nizam Bin Shaharim
Library Assistant
4815LIBRARYsnizam
248.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
3860LIBRARYshahrulz
249.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
4815LIBRARYshahrulz
250.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
3863LIBRARYshahrulz
251.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
5955DEVELOPMENT DIVsnizamjaafar
252.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NA
253.Shaifatul Diana Baharom
NA
254.Shaiful Bahri Bin Ibrahim
Accounting Assistant
2161FINANCEshaifulbahri
255.Shaik Faridhudheen Anverdeen
NAshaikd75
256.Shaikh Mizanur Rahman
Associate Professor
4496KOM - IMCsmizan
257.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
258.Shakila Binti Abd. Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5202CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEshakila
259.Shalinah Bt Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshalinah
260.Shalinaz Bt. Abdul Salim
CELPAD Lecturer
3010CFS PJshalinaz
261.Sham Bin Ali
Driver
3649STADDshamali
262.Sham Irzatul Mohd Nazri
NA
263.Shamila Bt. Abu Hasan
Administrative Officer
4780FFSDshamila
264.Shamilah Bt. Abdul Halim
CELPAD Lecturer
4772CFS PJshamilah
265.Shamilah Bt. Abdul Halim
CELPAD Lecturer
3919CELPADshamilah
266.Shamim Rahman Bin S.m.a Abdul Rasheed, Dr.
Assistant Professor
6067KOM - JHCshamim
267.Shamin Binti Abu Bakar
CELPAD Lecturer
3907CELPADshamin
268.Shamini Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsharosli
269.Shamira Hanim Binti Hasshim
Nurse
NAshamirahanim
270.Shamrahayu Binti Ab Aziz, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4235AIKOL - ISLAMIC LAWsrahayu
271.Shamshina Bt. Mohamad Hanifa
Lecturer
4221K. LAWSshamhani
272.Shamsol Bahrin Bin Haron
Library Assistant
2813LIBRARYshamsol
273.Shamsuddin Bin Abdullah
Matriculation Teacher
4812CFS PJshamsuddin
274.Shamsudin B. Mat Isa
Assistant Engineer
4921CELPAD - ADMINshamsudin
275.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4925CELPADasshams
276.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4906CELPADasshams
277.Shamsudin Bin Mohd. Zain
Security Guard
3172OSEM - GBKshamsudinmz
278.Shamsudin L. Taya
NA
279.Shamsul Baharim Bin Mohamed Anwar
Assistant Engineer
3012OCCMshamsulb
280.Shamsul Bahri Bin Mohamad Nasim
Computer Technician
1508CFS PJshamsulbahri
281.Shamsul Bin Nordin
Driver
3649STADDshamsul_nordin
282.Shamsul Bin Paris
Assistant Administrative Officer
5092HS - ADMINsyamsul
283.Shamsul Jamili Bin Yeob, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5068HS - ARABICsjamili
284.Shamsul Kamarul Adzhar Bin Amran
Optometrist
5359KAHS - IMCskamarul
285.Shamsul Nahar Bin Abdullah, Prof. Dr.
Professor
4673KENMS - ACCOUNTINGshamsulnahar
286.Shamsul Zin
NA
287.Shamsulanuar B. Kamarudin
Lecturer
6039KIRK - HSshamsul
288.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5004RESEARCH MANAGEMENT OFFICEshamzani
289.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5237SBU - CBEshamzani
290.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
6247KAEDshamzani
291.Shapizan Bin Johari
Matriculation Teacher
2787CFS PJshapizan
292.Shapizan Johari
NA
293.Sharan Bt. Bakar
Office Secretary Assistant
5605KICTsharanb
294.Sharbuddin Bin Abd Razak
Driver
5888OCCMsharbuddin
295.Shareef Mohideen Ismail
NA
296.Sharel Rizel Bin Dzahari
Sport Officer
5391SPORTS DEVELOPMENT CENTREsharel
297.Sharidan Mohd Ali
NA
298.Sharif Abdul Rahman Bin Sareh Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsharifabdulrahman
299.Sharifa Bt Mohamed
Customer Service Officer
1998OCCMsharifa
300.Sharifah Ahlam Wafa Binti Sy. Mohd Iskandar Wafa
Matriculation Teacher
NAahlamwafa
301.Sharifah Alawiyah
NA
302.Sharifah Alawiyah Ahmad
NA
303.Sharifah Anita Wafa
NA
304.Sharifah Asmaa' Alwi Al-juned
NA
305.Sharifah Azyyati Bt. Tuan Aziz
Nurse
NAsharifahazyyati
306.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4441K.ENGsharifah
307.Sharifah Fadzlon Bt. Syed Hussain
Matriculation Lecturer
4883CFS PJhfadzlon
308.Sharifah Fatimah
NA
309.Sharifah Hasanah
NA
310.Sharifah Imihezri Bt. Syed Shaharuddin, Dr.
Assistant Professor
3465K.ENGshaimihezri
311.Sharifah Ismail
NA
312.Sharifah Junita Binti Syed Idrus
Engineer
4418KENG - MECHATRONICSjunita
313.Sharifah Khadijah Bte. Syed Mohsin
Matriculation Lecturer
3183CFS PJskhadijah
314.Sharifah Munirah Binti Syed Elias
Lecturer
NAshmunirah
315.Sharifah Nabilah Bin Syed Salleh
Academic Trainee
NAshnabilah
316.Sharifah Nafisa Bt Syed Hussin
Assistant Science Officer
2489CFS PJshifa
317.Sharifah Nur Amirah Bt. Sarif Abdullah
Academic Trainee
NAshnuramirah
318.Sharifah Nurul Natasha Binti Syed Abdul Rahman
Audiologist
NAnatashasar
319.Sharifah Raihan Syed Mohd Zain, Dr.
Assistant Professor
4727KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsraihan
320.Sharifah Sariah Binti Syed Hassan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5348INSTEDsharifahshahab
321.Sharifah Shahirah Syed Sheikh
NA
322.Sharifah Tahirah Bt. Syed Kamarulzaman
Academic Trainee
3757KAEDsharifahtahirah
323.Sharifah Yuliana Syed Ali Hanafiah
NA
324.Sharifah Zanariah Bt. Syed Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3997MSD - RECRUITMENT ACADszan
325.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4293AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTsharifahz
326.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6340AIKOL - ADMINsharifahz
327.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6341K. LAWSsharifahz
328.Sharina Bt Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4804KOP - IMCsharina
329.Sharina Farihah Bt. Hasan, Dr.
Assistant Professor
5275KAED - QSsfarihah
330.Sharini Kaur @ Nisha Bt. Kamal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4172OSEM - GBKknisha
331.Sharipah Salmah Bt. Mohd. Yusoff
Junior General Assistant
NAsharipahs
332.Sharipah Salmah Mohd Yusoff
NA
333.Sharipudin Bin. Shehamy
Computer Technician
3811LIBRARY - ADMINsharip
334.Shariza Binti Ahmad, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4088OCD - IMCshariza_ahmad
335.Sharul Faizal Bin Musa
Assistant Engineer
2916KAEDsharul
336.Shawalfitri Bin Safar
Computer Technician
3701RESEARCH MANAGEMENT OFFICEshawalfitri
337.Shayuthy B. Abdul Manas, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5722KIRK - IRKshayuthy
338.Shazia Jamshed
Assistant Professor
4905KOP - IMCshazia_jamshed
339.Shazlina Binti Shafei
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3646STADDshazshafei
340.Shazreena Binti Mohd Shaipul Amini
Computer Technician
NA
341.Shazuan Bin Saaid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4241K. LAWSshazuans
342.Shehu Ahmad Muhamed
NA
343.Sheila Ainon Yussof, Dr.
Assistant Professor
4715KENMSsheila_ay
344.Sheila Chakrabarty A/p P.n Chakrabarty
CELPAD Lecturer
5864CELPADsheila_c
345.Sher Afghan Khan
Professor
6517KENG - MECHANICALsakhan
346.Sheriff Abdul Raheem Ajiteru
NA
347.Sherliza Bt. Puat Nelson, Dr.
Assistant Professor
4687KENMS - ACCOUNTINGsherliza
348.Sheroz Khan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4580K.ENGsheroz
349.Sherzod Turaev, Dr.
Assistant Professor
6420KICT - COMPUTER SCIENCEsherzod
350.Shidqiyyah Binti Abd. Hamid
Academic Trainee
NAshidqiyyah
351.Shihab Ahmed Hameed, Prof. Dr.
Professor
4545K.ENGshihab
352.Shimah Binti Mohd Rosli
NA
353.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4592KOM - IMCshimamr
354.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
355.Shirajuddin Bin Hamduha
Assistant Engineer
3761KAEDshirajuddin
356.Shirlyna Hassan
NA
357.Shittu Ahmed Tajudeen
NA
358.Shobowale Kafayat Oluwatoyin
NA
359.Shochrul Rahmatul
NA
360.Shochrul Rohmatul Ajija
NA
361.Shohaimi Bin Ab Rahman
Assistant Producer
NAshohaimi
362.Shuhaili Bt. Talib
Assistant Professor
5643KICT - INFORMATION SYSTEMSshuhaili
363.Shuib Ahmad
NA
364.Shukran Bin Abd Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5125HS - PSYCshukran
365.Shukri Bin Ahmad
Security Guard
5555OSEM - GBKshukria
366.Shukriah Bt. Mohd. Sheriff, Dr.
Assistant Professor
4352K. LAWSshukriahs
367.Shuraidah Binti Tahir
Administrative Assistant
NA
368.Sidek Bin Baba, Prof. Dr.
Professor
5341KOED - ACADEMICsidek
369.Sih Sayekti Binti Ngadimun
Matriculation Teacher
6614OSC GOMBAKsihsayekti
370.Sinan Bin Sabri
Security Guard
5555OSEM - GBKsinan
371.Sinan Mohammed Abdullah, Mr.
Lecturer (PTH)
7305KON - IMCsinanmohamed
372.Sinzobakriwa Issa
NA
373.Siriaupa Bt. Salleh
CELPAD Teacher
3913CELPADaufa
374.Site Nor Binti Ismail, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREsitenor
375.Sithi Rasheeda Hj. Mohd. Razi
Office Secretary
4002RECTOR OFFICErasheeda
376.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
377.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4530KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsitiadibah
378.Siti Aesah @ Naznin Muhammad, Prof. Dr.
Professor
4489KOM - IMCnaznin
379.Siti Affifah Binti Ahmad
Speech Therapist
4450KOM - IMCaffifahahmad
380.Siti Affifah Binti Ahmad
Speech Therapist
NA
381.Siti Afifah Binti Hashim
CELPAD Lecturer
3954CELPADsafifah
382.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
4834LIBRARYaidah
383.Siti Aishah Binti Md Isa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2824CELPADaishahmd
384.Siti Aishah Binti Muhamad Mustafa Wong, Miss
Matriculation Teacher
6664OSC GOMBAKaishahmw
385.Siti Aishah Binti Usman
Pharmacy Assistant
NAaishahusman
386.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3521HS - ADMINctaishah
387.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5064KIRK - HSctaishah
388.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4047AMADaishahz
389.Siti Aishah Kamaliah Binti Mohamed
Librarian
4190LIBRARY - IMCaishahkamaliah
390.Siti Aissah Ahmad
NAct
391.Siti Aissah Binti Ahmad
Administrative Assistant
3211IIUM ENDOWMENT FUND
392.Siti Aisyah Binti Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4706DEP.RECTOR (I&I)ecah
393.Siti Aisyah Binti Hassan
Science Officer
NAaisyahassan
394.Siti Aisyah Bt. Ibrahim
Administrative Officer
6304ALUMNI & CAREERsaisyah
395.Siti Aisyah Ramli
NA
396.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5421KIRK - HSsitiaizar
397.Siti Alawiah Bt. Siraj, Dr.
Assistant Professor
4692KENMSs.alawiah
398.Siti Aliza Binti Alias
Lecturer
4356K. LAWSalizaalias
399.Siti Aminah Omar
NA
400.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6781OSC GOMBAKshazira
401.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
402.Siti Amirah Liyana Binti Yahaya, Dr.
Medical Officer
NAamirahliyana
403.Siti Annural Balkis Binti Mokhtar
NA
404.Siti Arina Razali
NA
405.Siti Asiyah Bte Kamarudin, Miss
Medical Laboratory Technologist
2291KOM - JHCasiyah
406.Siti Asma Binti Mohammed, Dr.
Assistant Professor
5688KICTsiti_asma
407.Siti Asmahani Binti Saad
Academic Trainee
NAasmahanisaad
408.Siti Azila Binti Mohd
Public Health Assistant
5533KOD - IMCsitiazila
409.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
4819LIBRARYsitiazizah
410.Siti Azuna Binti Abu Bakar
Academic Trainee
NAsitiazuna
411.Siti Azura Bt Abdullah
Nurse
NAsitiazura
412.Siti Badariah Mat Sarit
NActbadariah
413.Siti Baidura Binti Kasiran
CELPAD Lecturer
4955CELPADbaidura
414.Siti Balqis Binti Osman
Accounting Assistant
5943FINANCEbalqiosman
415.Siti Bariah Bte. Rojakan
Junior General Assistant
4010RECTOR OFFICEsitibariah
416.Siti Bashah Bt. Mohd Amin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5217CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEbashah
417.Siti Dahlya Bt Zulfaini
Library Assistant
4815LIBRARYdahlya
418.Siti Eshah Bt. Mohd Noor
Nurse
NAeshahmnoor
419.Siti Fairuz Binti Che Othman
Academic Trainee
NAfairuzothman
420.Siti Fairuz Binti Fiei
Medical Laboratory Technologist
4444KOM - IMCfairuzfiei
421.Siti Farhana Binti Abu Hasan
Matriculation Teacher
NAsitifarhana
422.Siti Fathimah Putery Binti Jemain
Matriculation Lecturer
2705CFS PJsfathimahpj
423.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6363OFFICE OF THE PRESIDENTsitifatie
424.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
425.Siti Fatimah Binti Norizan, Dr.
Assistant Professor
5174KOS - IMCsitifn
426.Siti Fatimah Binti Osman, Miss
Dental Nurse
5537KOD - IMCsfatimah
427.Siti Fatimah Binti Zakaria
Academic Trainee
NAfatimahsfz
428.Siti Fatimah Mohd Tawil
NA
429.Siti Fauziah Binti Sa'idin
Nurse
NAsiti_fauziah
430.Siti Fauziah Bt. Toha @ Tohara, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5705KENG - MECHATRONICStsfauziah
431.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NA
432.Siti Hadijah Binti Musa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsitihadijah
433.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4891KOP - IMCshadijah
434.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4908KOP - IMCshadijah
435.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4801KOP - IMCshadijah
436.Siti Hafizah
NA
437.Siti Hafizah Bt Shikh Ahmad
Part Time Administrative
5338KOED - ADMIN
438.Siti Hafsah Ahmad Nor
NA
439.Siti Hajar
NA
440.Siti Hajar Aishah Bte Shaker Habibi
Nurse
NAsitihajaraishah
441.Siti Hajar Binti Abdullah Sani
Matriculation Lecturer
3443CFS GAMBANGsiti_hajar
442.Siti Hajar Binti Kamis
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTjartsitihajar
443.Siti Hajar Binti Mohamed Zain
Academic Trainee
NAshajar
444.Siti Hajar Binti Yumi
Medical Laboratory Technologist
6111KOM - JHChajaryumi
445.Siti Hajar Bt. Mohamad
Matriculation Lecturer
6631OSC GOMBAKsitihajar
446.Siti Hajar Daji
NA
447.Siti Hajar Yusoff, Dr.
Assistant Professor
4531K.ENGsitiyusoff
448.Siti Hajjar Binti Nasir
Lecturer (Trainee)
5505KOD - IMCdrhajjar
449.Siti Hajjar Othman
NA
450.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4902KOP - IMCsitihalimah
451.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4805KOP - IMCsitihalimah
452.Siti Hanim Bt. Mohd. Hosni
Office Secretary Assistant
5241KAEDsitihanim
453.Siti Hartinie Bt Zolkhaely
NA
454.Siti Haryani Binti Ishak
Assistant Administrative Officer
4129STADD - NUSAIBAHharyani
455.Siti Hasmah Baharudin
NA
456.Siti Hasnah Binti Hasan, Miss
Assistant Administrative Officer
5867SLEUsitihasnah
457.Siti Hasnah Binti Hasan, Miss
Assistant Administrative Officer
5863SLEUsitihasnah
458.Siti Hawa Ahmad
NA
459.Siti Hawa Ahmad
Part Time Administrative
3598KICT - ADMIN
460.Siti Hawa Binti Ahmad
Matriculation Lecturer
NAsha
461.Siti Hawa Bt. Darus
Librarian
4827LIBRARY - ADMINhawa
462.Siti Hawa Bt. Latip
Accountant
5189FINANCEsitihawa
463.Siti Hawati Binti Sariman
Administrative Officer
4192SBU - IIUMGSM
464.Siti Hawati Binti Sariman
Social Research Officer
NAsitihawati
465.Siti Hazariah Binti Abdul Hamid
Lecturer
NAshazariah
466.Siti Hazirah Binti Samsuri
Lecturer
NAsitihazirah
467.Siti Hazirah Bt. Khairol Anuar
Sport Assistant
NA
468.Siti Humairah Hasim
3790RMC
469.Siti Humaiyah Bt Bakri
Matriculation Lecturer
4704CFS PJshumaiyah
470.Siti Idayu Binti Zulkifle
Optometrist
5360KAHS - IMCidayuzulkifle
471.Siti Idayu Binti Zulkifle
Optometrist
NA
472.Siti Izwani Hanifah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4403FFSDizwani
473.Siti Kamariah Binti Che Mohamed, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4764KOM - JHCskamariah
474.Siti Khadijah Binti Abdullah
Library Assistant
NAdijah
475.Siti Khadijah Binti Daud
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3667DEP. RECTOR (S&A)khadijahdaud
476.Siti Khadijah Binti Md.ghazali
Nurse
NAs_khadijah
477.Siti Khadijah Binti Mohammad
Matriculation Lecturer
4813CFS PJsitikhadijah
478.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Psychology Officer
2156KOM - JHCsiti_khadijah
479.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Psychology Officer
4614KOM - IMCsiti_khadijah
480.Siti Kholijah Binti Kassim
Lecturer (Pth)
6383INSTEDsitikholijahkassim
481.Siti Kurshia Bt Sahak Muhamed Aly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
482.Siti Maisarah Bt. Abdullah
Nurse
NAsitimaisarah
483.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
5253KAED - ADMINsiti_m
484.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
KAEDsiti_m
485.Siti Mariam
NA
486.Siti Mariam Binti Mat Japri
Security Guard
NAmariam
487.Siti Mariam Binti Muda
Lecturer
7283KON - JHCsitimariam
488.Siti Marponga Binti Tolos
Assistant Professor
5066KOS - IMCsmtolos
489.Siti Maryam Hasni
NA
490.Siti Masitah Binti Jamaludin, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREmasitahjamaludin
491.Siti Masitah Binti Mohammad
Accounting Assistant
NAmasyita
492.Siti Mastura Bt Abd Rahim, Miss
Accounting Assistant
3188FINANCEmastura
493.Siti Masturah Binti Mustafa
Nurse
6313KOM - JHCsitimasturah
494.Siti Munira Binti Yahaya
Matriculation Teacher
NAmunirayahaya
495.Siti Munira Bt. Abd. Ghani
Accounting Assistant
3191FINANCEsitimunira
496.Siti Munirah Binti Muhammad Ali
Matriculation Teacher
4839CFS PJmunirah_ali
497.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Assistant Accountant
5007RESEARCH MANAGEMENT OFFICEmustainah
498.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NA
499.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4692KOM - JHCsyifaa
500.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
501.Siti Nadiah Hazirah Binti Abdul Rahman
Celpad Teacher
3935CELPADsitinadiah
502.Siti Nadirah Binti Mohamad Damanhuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5251KAEDsnadirah
503.Siti Nadrah Binti Mustafa, Ms.
Counsellor
4112COUNSELING & CARREER SERVICES CENTREnadrahm
504.Siti Nafizah Binti Hj Mohamed Bassri
Science Officer
7232KON - JHCsitinafizah
505.Siti Noor A'inee Azmi
NA
506.Siti Noor Fatimah Binti Ismail
Security Guard
NAemahismail
507.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
NA
508.Siti Noorjannah Bt. Abdul Hamid
Matriculation Lecturer
3155CFS PJctnoor
509.Siti Noorjannah Bt. Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
6503KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnoorjannah
510.Siti Noorkhairina Binti Sowtali
Lecturer (PTH)
NAsitinoorkhairina
511.Siti Noorsyah Bte Yahya
Library Assistant
4815LIBRARYnorsyah
512.Siti Noorzariah Binti Shahadan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3264CSQAnoorzariah
513.Siti Nor Alhana Bt Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6754DEP.RECTOR (I&I)snalhana
514.Siti Nor Bt. Md. Idris
Librarian
3852LIBRARYnors
515.Siti Nor Shafiqah Binti Awang Mat
Assistant Science Officer
2642KOS - IMCshafiqah
516.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6391S-DEVsnora
517.Siti Nora Haryati Bt. Abdullah Habib
Lecturer
5278KAEDctnora
518.Siti Nora Md. Sabri
NA
519.Siti Noradila Bt. Md. Misri
Assistant Science Officer
3323K.ENGmsnoradila
520.Siti Noraini Binti Rosman, Mrs.
Dental Technologist
2971KOD - IMCsnoraini
521.Siti Norazian Razali
NA
522.Siti Norfaizah Binti Abdul Khalid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfaiza
523.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5004KOS - IMCsitinorhaslinda
524.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
525.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
526.Siti Noridayu Bt. Shahrun @ Shahren
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5952DEVELOPMENT DIVidayu
527.Siti Noriza Binti Harun
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCsitinoriza
528.Siti Norizan Binti Mat Zin
Clinical Nursing Instructor
2421KON - JHCsitinorizan
529.Siti Nubailah Binti Mat Yaacob
Matriculation Lecturer
3089CFS PJsnmy1981
530.Siti Nubailah Binti Syed Jalal
Matriculation Lecturer
3479CFS GAMBANGsitinubailah
531.Siti Nur Binti Hasan
Academic Trainee
NAsitinur
532.Siti Nur Farihah Bt. Mohd
Health Attendant
4550KOM - IMCsitinurfarihahmohd
533.Siti Nur Illiani Binti Jaafar
Academic Trainee
NAilliani
534.Siti Nur Jihan Binti Rahmat
Information System Officer
6760ITDsitinurjihan
535.Siti Nur Naddiyah Bt Abdullah
Part Time Administrative
3628KENMS
536.Siti Nur Nazeha Bt Saiffuddin Zuhri
Assistant Information System Officer
5012RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnazeha
537.Siti Nuraishah Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6044KIRK - HSaishah
538.Siti Nurbaya Mohd Nadzri
NA
539.Siti Nurleha Saffie
NA
540.Siti Nursadrina Binti Mohd. Isa
Matriculation Lecturer
4814CFS PJsadrina
541.Siti Nurul Akmal Binti Mohd
Matriculation Teacher
OSC GOMBAKsnakmal
542.Siti Nurulhuda Binti Musneb, Cik
Accounting Assistant
3192FINANCEsnhuda
543.Siti Paridah Binti Hj. Thamby Che
Matriculation Teacher
6636OSC GOMBAKsparidah
544.Siti Radhiah Binti Mohd Salleh
Assistant Religious Officer
1532CFS PJsitiradhiahms
545.Siti Rafiah Abd. Hamid, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
5379INSTEDsrafiah60
546.Siti Raihan Bt Hussin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5490STADD - SAFIAHraihanhussin
547.Siti Raiza Binti Misbah, Miss
Assistant Information System Officer
3875ITDmsraiza
548.Siti Rashidah Abd. Razak
NA
549.Siti Rashidah Binti Mohd Zain
Audiologist
4454KOM - IMCsrashidah
550.Siti Rashidah Bt. Musneb
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3979MSD - RECRUITMENT ADMINrashidah
551.Siti Rasidah Binti Mohamd Saleh
Assistant Information System Officer
3887ITDsrasidah
552.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
3876ITDsitirohani
553.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
NA
554.Siti Rohaya Bt. Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4243K. LAWSsrohaya
555.Siti Rohayah Binti Azizan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
556.Siti Rohizani Binti Rohimi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5407DEVELOPMENT DIVrohizani
557.Siti Roshaidai Binti Mohd Arifin, Dr.
Assistant Professor
7296KON - JHCroshaidai
558.Siti Rozaina
NA
559.Siti Rozaina Kamsani
NA
560.Siti Roziah Bt. Mohd Said
Office Secretary
5881OCCMsroziah
561.Siti Rusianti Binti Tomin
Science Officer
4864KOP - IMCsrusianti
562.Siti Ruziani Bt. Parmin
Matriculation Lecturer
3478CFS GAMBANGruziani
563.Siti Safiyah Binti Awang Kechik
Assistant Administrative Officer
3325K. LAWSsitisafiyah
564.Siti Safridah Bt. Safuan
Nurse
5832HEALTH CENTREsafridah
565.Siti Sakinah Bt Abdul Latif
Academic Trainee
NAsitisakinah
566.Siti Salbiah
NA
567.Siti Salwana Binti Kamsan
Lecturer
3387KAHS - IMCsitisalwana
568.Siti Salwani Bt. Razali, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4717KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsalwani
569.Siti Salwiah Binti Shukri @ Samsuri
Assistant Administrative Officer
4512K.ENGsitisalwiah
570.Siti Sarah Binti Maidin
Matriculation Lecturer
3182CFS PJsitisara
571.Siti Sarah Binti Mat Isa, Miss
Radiographer
5326KAHS - IMCsitisarah
572.Siti Sarah Bt. Marzuki
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4157OCCMsarahm
573.Siti Shafiqah Binti Ahmad Shaharuddin, Dr.
Assistant Professor
5178KOS - IMCshafiqah_s
574.Siti Shahirah Binti Jarmi
Assistant Medical Officer
NAsitishahirah
575.Siti Shariyah Shaari
NA
576.Siti Suanti Bt Bahrom
NA
577.Siti Suhaila Ihwani
NA
578.Siti Suraida Sidik
NA
579.Siti Sy. Faridah
NA
580.Siti Thuraiya Abd Rahman
NA
581.Siti Thuraiya Bt. Abd. Rahman
Administrative Officer
4086FFSDsthuraiya
582.Siti Thuraiya Bt. Abd. Rahman
Administrative Officer
4086STADDsthuraiya
583.Siti Waznah Binti Abdurahman
Assistant Professor
5138KOS - IMCsitiwaznah
584.Siti Zafira Binti Zainal Abidin
CELPAD Teacher
3571OCD - IMCzafira
585.Siti Zafirah Bachik
NA
586.Siti Zahrah Binti Ariffin
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCsitie
587.Siti Zainab Bt. Tauhed
Administrative Officer
RESEARCH MANAGEMENT OFFICEszainab
588.Siti Zainab Tauhed
NA
589.Siti Zaiton Binti Mat So'ad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4939KOP - IMCdszaiton
590.Siti Zakiah Bt. Melatu Samsi
NA
591.Siti Zakiah Melatu Samsi
NA
592.Siti Zaleha Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5102KOS - IMCszaleha
593.Siti Zarina Binti Muhamat
Information System Officer
4889ITDzarina
594.Siti Zubaidah Binti Anuar
Celpad Lecturer
3941CELPADszubaidah
595.Siti Zubaidah Mohamed Yusof
Assistant Accountant
4459K.ENGctzae
596.Siti Zuhaidah Binti Shahadan
Academic Trainee
NAsitizuhaidah
597.Siti Zulaikha Bt. Mohd Idris
Nurse
NAzulaika
598.Sity Zaleha Nasir
NA
599.Sjn Lukman Maaruf
NA
600.Sjn Mohd Nazri Idrus
NA
601.Sjn Ramli Shamsuddin
NA
602.Sobrina Bt Mohamed Khazin, Dr.
Lecturer (Trainee)
5537KOD - IMCsobrina
603.Sofiah Bt Mat Ajid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3662STADDsofiah
604.Sofiah Bt. Samsudin, Dr.
Assistant Professor
5720KIRK - IRKsofiahs
605.Sofian Nur Bin M. Razali @ Mokhtar
Public Health Assistant
NAsuffianrazaly
606.Sofianiza Bt. Abd. Malik, Dr.
Assistant Professor
5629KICTsofianiza
607.Sofiyyah Binti Abdul Wahab
Radiographer
2988KOD - IMCsofiyyah
608.Sohirin Mohammad Solihin, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5544IRK - RKQSsohirin
609.Solachuddin Jauhari Arief, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5490KOD - IMCsolachuddin
610.Solachuddin Jauhari Arief, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5455KOD - IMCsolachuddin
611.Solehah @ Nik Najah Fadilah Bt Hj Yaacob, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5114HS - ARABICniknajah
612.Solehah @ Nik Najah Fadilah Bt Hj Yaacob, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5060HS - ADMINniknajah
613.Solehah Hj Yahya
NA
614.Solihah Hj.yahya Zikri
NA
615.Sollehuddin Ghani Bin Mat Lazim
Assistant Medical Officer
2192KOM - JHCsolleh
616.Sonny Zulhuda, Dr.
Assistant Professor
4309K. LAWSsonny
617.Soraya Binti Ismail, Dr.
Lecturer (Trainee)
2021KOM - IMCdr_soraya
618.Souad A. Mohamad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5769KENG - MANUFACTURING & MATERIALsu3ad
619.Spahic Omer, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5580KIRK - IRKospahic
620.Sr. Idris Munirat Abolore
NA
621.Sr. Mustapha Madinat
NA
622.Srazali Bin Aripin, Dr.
Assistant Professor
6209KAED - ARCHITECTUREsrazali
623.Sri Mas Suraya Binti Che Hashim
Dental Surgery Assistant
5537KOD - IMCsrimas
624.Sri Nurul Milla
NA
625.Sri Zuraihan Mohamad
NA
626.Sriviowarti Bt. Noerdin
Medical Laboratory Technologist
3047KOP - IMCpnsri
627.Ssekamanya Siraje Abdallah, Dr.
Associate Professor
5383INSTEDsiraje
628.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
629.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3519OCD - IMCam_suaidah
630.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
631.Suaibah Yusof
NA
632.Suaniza Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
4656KENMS - ACCOUNTINGsuaniza
633.Suazlan Bin Mt Aznam
Academic Trainee
NA
634.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
5468STADDsubki
635.Subramaniam A/l Govindasamy, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6024KIRK - HSsubramaniam
636.Sueraya Che Haron, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5340INSTEDsueraya
637.Sufian Bin Hamat, Dr.
Assistant Professor
5966STADD - ZUBAIRsufian
638.Sufian Bin Hamat, Dr.
Assistant Professor
3752KAED - ARCHITECTUREsufian
639.Suhaibi Bin Awang
Driver
NAsuhaibi
640.Suhaila Binti Abdullah
CELPAD Teacher
4927CELPADsuhailaa
641.Suhaila Binti Bahrom
Matriculation Teacher
3448CFS GAMBANGsuhaila_b
642.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali, Dr.
Assistant Professor
5512KOD - IMCdrsuhaila
643.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali, Dr.
Assistant Professor
5457KOD - IMCdrsuhaila
644.Suhaila Binti Jaafar @ Omar
Assistant Science Officer
2615KOS - IMCsuhailaj
645.Suhaila Binti Marsidi
Librarian
4822LIBRARYmsuhaila
646.Suhaila Binti Muhamad
CELPAD Lecturer
4837CFS PJsuhaila_m
647.Suhaila Binti Nanyan, Dr.
Assistant Professor
6239KOM - JHCsuhailananyan
648.Suhaila Binti Samsuri, Dr.
Assistant Professor
6431KICTsuhailasamsuri
649.Suhaila Binti Samsuri
Industrial Trainee Bachelor Degree
NA
650.Suhaila Binti Sarudin
Science Officer
5148KOS - IMCsuhailasarudin
651.Suhaila Bt. Dzulkafly
Accounting Assistant
3182FINANCEdsuhaila
652.Suhaila Bt. Mohd. Omar, Dr.
Assistant Professor
5051KOS - IMCosuhaila
653.Suhailah Binti Hussien, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5382INSTEDsuhailah
654.Suhaili Binti Husain @ Mat Sin
Matriculation Lecturer
4846CFS PJsuhailihusain
655.Suhaili Binti Nordin
Assistant Administrative Officer
NAsuhailinordin
656.Suhaili Bt Kamaruddin
Academic Trainee
NAksuhaili
657.Suhaili Bt Nordin
Assistant Administrative Officer
NA
658.Suhaily Binti Mokhtar
Academic Trainee
NA
659.Suhaily Bt Omar
Assistant Information System Officer
3890ITDsuhaily
660.Suhaily Saleh
NA
661.Suhaimi Bin Abdul Latif, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6505K.ENGsuhaimie
662.Suhaimi Bin Abdul Latif, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5777DEP.RECTOR (I&I)suhaimie
663.Suhaimi Bin Abdul Rahman, Mr.
Matriculation Teacher
3449CFS GAMBANGsuhaimiar
664.Suhaimi Bin Ariffin
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaimia
665.Suhaimi Bin Hashim
Medical Laboratory Technologist
2030KOM - IMChsuhaimi
666.Suhaimi Bin Hj. Othman
Assistant Administrative Officer
5184FINANCEsuhaimi
667.Suhaimi Bin Kamarudin
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaimik
668.Suhaimi Bin Long, Mr.
Administrative Officer
2443CFS PJsuhaimilong
669.Suhaimi Bin Mhd. Sarif, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4736KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuhaimims
670.Suhaimi Bin Mohamad Daud, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREasnuru
671.Suhaimi Bin Mohamed
Security Guard
5555OSEM - GBKmsuhaimi
672.Suhaimi Bin Mohd Nor
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaiminor
673.Suhaimi Bin Mohd Ramli
Library Assistant
3869LIBRARYsuhaimimr
674.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
675.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
676.Suhaimi Mohd Ramli
NA
677.Suhaina Yaakub
NA
678.Suhaini Bt. Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2941ITDsuhaini
679.Suhair Ahmed Elyas
NA
680.Suhairani Bt Sulaiman
Office Secretary
4824LIBRARYsuhairani
681.Suhairi Bin Sulaiman Shah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4271K. LAWSsuhairi
682.Suhairiza Bt. Deris
Religious Assistant
5906MOSQUEsuhairiza
683.Suhaiza Binti Ismail, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4675KENMS - ACCOUNTINGsuhaiza
684.Suhaiza Binti Samsudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshaiza
685.Suhaizan Bin Zulhaflii @ Zulkafli
Junior General Assistant
1536CFS PJsuhaizanz
686.Suhana Binti Mansorshah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
687.Suhana Binti Mansorshah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3356CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEhanamansor
688.Suhana Binti Muhamad
Lecturer
7314KON - JHCsuhanamd
689.Suhana Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
5263KAHS - IMCsuhana
690.Suhani Bt. Saarani
Library Assistant
2903LIBRARYsuhanis
691.Suhani Bt. Saarani
Library Assistant
4815LIBRARYsuhanis
692.Suharni Bt. Maulan, Dr.
Assistant Professor
4730KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuharni
693.Suharti Bt. Haji Yahya
Assistant Science Officer
3320K.ENGsuharti
694.Suharti Farizal Binti Yusoff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4820KOP - IMCsuhartiyusoff
695.Sukiman Bin Sengat
Laboratory Assistant
3391K.ENGsukiman
696.Sukry Bin Baharuddin
Computer Technician
3108KIRK - HSbsukry
697.Sukry Bin Baharuddin
Computer Technician
3039KIRKHSbsukry
698.Sulaiman Bin Hashim, Dr.
Assistant Professor
5882INSTEDsulaimanh
699.Sulaiman Bin Hashim, Dr.
Assistant Professor
6385KOED - ACADEMICsulaimanh
700.Sulaiman Bin Hashim, Dr.
Assistant Professor
4150OCCMsulaimanh
701.Sulaiman Bin Muhari
Security Guard
5555OSEM - GBKmsulaiman
702.Sulawati Binti Ismail
NA
703.Sulhi Bin Abidin, Dr.
Lecturer (Trainee)
5415KOD - IMCdrsulhi
704.Sumaiya Zakariya
NA
705.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NA
706.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
5555OSEM - GBKsmadi
707.Sumiah Bt Yaakub, Puan
CELPAD Lecturer
3006CFS PJsumiah
708.Sunita Binti Abdullah, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3835LIBRARYsunita
709.Supiah Binti Saad, Dr.
Assistant Professor
5918INSTEDsusaad
710.Supian Bin Mat Salleh, Dr.
Assistant Professor
5075KOS - IMCmsupian
711.Surati Binti Nanyan, Mrs.
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCsurati
712.Suraya Begum Binti Mat Tazin
CELPAD Lecturer
6653OSC GOMBAKtsuraya
713.Suraya Binti Hassan
Matriculation Lecturer
4877CFS PJsurayahassan
714.Suriana Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
715.Suriani Binti Mohd Ayob
Nurse
5537KOD - IMCsurianim
716.Suriani Binti Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3851LIBRARYsuriani
717.Suriani Binti Sulong
Legal Officer
NAsuri_ani
718.Suriani Bt. Sulaiman
Lecturer
5459KICTssuriani
719.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
720.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2411MSDsuriatijasman
721.Suriati Binti Sidek, Dr.
Assistant Professor
3428KAHS - IMCsuriatisidek
722.Suriati Mohd. Yusoff
CELPAD Teacher
3026CFS PJsuriati2510
723.Suriawati Bt. Yaakub
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3610KENMSswati
724.Suriya Binti Radzalli
Assistant Science Officer
2721KOS - IMCsuriyar
725.Suriza Ahmad Zabidi, Dr.
Assistant Professor
4484KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsuriza
726.Surul Shahbudin Hassan
CELPAD Lecturer
4932CELPADsurur
727.Suryadi, Dr.
Assistant Professor
5172KOS - IMCsuryadi
728.Suryanto, Dr.
Associate Professor
5765KENG - MANUFACTURING & MATERIALsurya
729.Susi Sukmasari, Dr.
Assistant Professor
5498KOD - IMCsukmasari
730.Susilawati Binti Hamzah
Matriculation Teacher
2485CFS PJilahamzah
731.Suzana Binti Hanafiah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4918CELPADsuzana
732.Suzana Binti Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4770KENMSzsuzana
733.Suzana Bte Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4200AIKOL - ISLAMIC LAWsuzy
734.Suzana Suhailawaty Binti Md. Sidek, Dr.
Assistant Professor
3558INSTEDsuzannasidek
735.Suzanah Binti Abdul Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5255KAHS - IMCarsuzanah
736.Suzanah Binti Umar
Assistant Administrative Officer
5009RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsuzanah
737.Suzanna Bt. Kamaruzzaman
Academic Fellow
4374K. LAWSsuekamar
738.Suzi Fadhilah Bt Ismail, Dr.
Assistant Professor
4354K. LAWSsuzi
739.Suzie Ernida Binti Sanuri
Nurse
4444HEALTH CENTREsuzieernida
740.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
741.Suzie Liana Binti Abidin
NA
742.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5281KAEDliana
743.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
NA
744.Suzilawati Binti Abdul Manap
Assistant Accountant
5194FINANCEila
745.Suzilawati Binti Mohamed Ariffin
Lecturer
7313KON - JHCsuzilawatima
746.Suzilawati Bt. Baharuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424KOM - IMCsdzie
747.Suzyyanty Bt. Md. Said
Administrative Officer
4816KOP - IMCsuzyyanty
748.Syafiee Bin Shuid, Dr.
Assistant Professor
3150KAED - URPssyafiee
749.Syafini Samsudin
NA
750.Syafrina Binti Abdul Halim, Dr.
Assistant Professor
6520K.ENGsyafrinaabdulhalim
751.Syahamirul Izwan Bin Che Man
Assistant Accountant
4065OCD - IMCsyahamirulizwan
752.Syahazilia Binti Mohamed Ismail
CELPAD Teacher
NAzilia
753.Syahida Binti Sulong
Nurse
2431KON - JHCsyahidas
754.Syahidatul Husna Isa
Industrial Trainee Diploma
NAtrainer3
755.Syahiera Farhana Bt Zakaria, Miss
Lecturer
NAsyahiera
756.Syahira Abdul Hamid
NA
757.Syahriah Bt. Bachok, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
3148KAED - URPsyahriah
758.Syahrir Bin Zaini
Lecturer
3120KOP - IMCsyahrirz
759.Syahrir Farihan Bin Mohamed Zainuddin
Assistant Science Officer
2658KOS - IMCsyahrir
760.Syahrul Anuar Abd. Wahab
NA
761.Syaifullizan Bin Mohd Sobari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsyaifullizan
762.Syajaratul Jahriah Binti Hassan
Matriculation Teacher
NAsyajaratul_hassan
763.Syakilah Zainol
NA
764.Syakir Amir Bin Ab Rahman
Lecturer (PTH)
3788KAEDsyakiramir
765.Syamil Sofiah Binti Hussin
Matriculation Teacher
NAsyamilsofiah
766.Syamimi Binti Ghazali
Nurse
NAsyamimighazali
767.Syamimi Binti Rosle
Matriculation Lecturer
4811CFS PJsyamimi
768.Syamsul Alfizan Bin Baharuddin
NA
769.Syamsul Amir Bin Rozman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5969STADD - ZUBAIRsyamsulamir
770.Syamsul Amri Bin Abdul Rahim
Administrative Officer
5907MOSQUEsamri
771.Syamsul Bahrin Bin Abdul Hamid, Dr.
Assistant Professor
3496K.ENGsyamsul_bahrin
772.Syamsul Bahrin Bin Abdul Hamid, Dr.
Assistant Professor
4123STADD - ALFARUQsyamsul_bahrin
773.Syamsul Bin Ahmad Arifin, Dr.
Assistant Professor
7316KON - IMCsyam
774.Syamsul Faizal Bin Wakimon
Library Assistant
4815LIBRARYsfaizal
775.Syamsul Kamal Bin Arifin
Assistant Engineer
3987KENG - MECHANICALska
776.Syamsulalfizan Bin Baharuddin
NA
777.Syarah Syahira Binti Mohd Yusoff
Academic Trainee
NA
778.Syarel Azill Bin Yaali
Computer Technician
3775KAEDsyarel
779.Syarifah Azizah Bi Nti Wan Ahmadul Badwi, Dr.
Assistant Professor
5164KIRK - HSsyarifah_azizah
780.Syarifah Hafilah Bt. Said Maamor
Assistant Religious Officer
1533CFS PJsyhafilah
781.Syarifah Haizan Binti Sayed Kamar, Dr.
Assistant Professor
5524KOD - IMCdrsyarifah
782.Syarifah Hasanah
NA
783.Syarifah Solehan Al Habsnee Binti Syed Noah
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTsysolehan
784.Syaza Farhana Binti Mohamad Shukri
Academic Trainee
NA
785.Syazliyana Binti Sallehudin
Assistant Accountant
NA
786.Syazliyana Binti Sallehudin
Assistant Administrative Officer
5219KAHS - IMCsyazliyana
787.Syazwan Basri
NA
788.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
789.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAcosyazwani
790.Syazwani Binti Mahmoodin
Assistant Engineer
3462KENG - MANUFACTURING & MATERIALsyazwani
791.Syazwani Binti Mahmoodin
Assistant Engineer
3460K.ENGsyazwani
792.Syazwani Binti Mohd Zaki
Academic Trainee
NAsyazwani_mohdzaki
793.Syazwani Binti Tajidin
Physiotherapist
2317KOM - JHCsyazwanitajidin
794.Syazwani Bt Awang
NA
795.Syed Abdul Khaliq Bin Syed Abd. Hamid, Dr.
Assistant Professor
4540KOM - IMCskhaliq
796.Syed Ahmad
NA
797.Syed Ahmad Azam Syed Mohd
NA
798.Syed Ahmad Faisal Nahri
NA
799.Syed Ahmad Hashimi
NA
800.Syed Amir Bin Syed Muhaiya Din
Security Guard
5555OSEM - GBKsyedamir
801.Syed Arabi Bin Syed Abdullah Idid, Dato' Prof. Dr.
Professor
6070HS - COMMsarabidid
802.Syed Fadil Syed Sofi
NA
803.Syed Hassan Raza
Member of Board of Governors
NA
804.Syed Hussien Abd Kadir
Member of Board of Governors
NA
805.Syed Mahbubul Alam Al-hasani
NA
806.Syed Mahbul Alam
NA
807.Syed Marwan Mujahid Bin Syed Azman
Academic Trainee
NAsyedmarwan
808.Syed Mohammad Khairuddin Bin Syed Ali, Encik
Assistant Engineer
3426KENG - MECHANICALsmkhair
809.Syed Mohd Hazrul Bin Syed Salim
Information System Officer
4891ITDsyedhazrul
810.Syed Mohd Nadzmi Bin Syed Mohd Tahar
Assistant Administrative Officer
3230FFSDsnadzmi
811.Syed Mohd. Tazrin Bin Syed Mustaffa
CELPAD Teacher
4838CFS PJsmtazrin
812.Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4191IIIBF-DAMANSARAsyedmusa
813.Syed Noh Bin Syed Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
3495KENG - MECHANICALsyednoh
814.Syed Suhaib Hassan
NA
815.Syed Sumayya Hassan
NA
816.Syed Tahir Bin Syed Mohamed
Administrative Officer
4702DEP.RECTOR (I&I)syedtahir
817.Syed Zahir Idid Bin Syed Osman Idid, Prof. Dr.
Professor
5260KAHS - IMCsyedzahir
818.Syful Darwis Ramli
NA
819.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5957DEVELOPMENT DIVsazlin
820.Syuhaida Idha Abd. Rahim
NA
821.Syukuriah Bt. Che Mansor, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
822.Syuwari Azhar B Azman
Lecturer (Trainee)
2940KOD - IMCdrsyuwari
823.Szariannie Binti Sulaiman
Matriculation Lecturer
4815CFS PJsza

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)