Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.S Nehran Binti S Zainal, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4745KENMSshnehran
2.S Nehran Binti S Zainal
NA
3.S Nehran Binti S Zainal
Assistant Administrative Officer
NA
4.S. M. A. Motakabber, Dr.
Assistant Professor
4599KENG - ELECTRICAL & COMPUTERamotakabber
5.S.m. Abdul Quddus, Dr.
Assistant Professor
6067KIRK - HSabdulquddus
6.Sa'idatul Bariah Bt. Ahmad
Administrative Officer
5824HEALTH CENTREsaidatul
7.Sa'yah Bt. Abdullah
Matriculation Teacher
3147CFS PJsayah
8.Saabihah Bt. Mohamed Salleh, Mrs.
Librarian
4828LIBRARYsaabihah
9.Saad Mohammed Abdulrazzaq, Dr.
Lecturer (Pth)
2011BMS-MEDICsaadm
10.Saad Osman Bashir Nasr, Dr.
Associate Professor
4522KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaadbashir
11.Saadeldin Mansour Mohamed Gasmelsid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5542IRK - RKQSeldin
12.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
Lecturer
NAsaadiahmad
13.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
NA
14.Saadiah Bt. Abdullah
Security Guard
NAsaadiaha
15.Saaiful Azhar Bin Jamil, Mr.
Counsellor
NAs_azhar
16.Saayah Bt. Saad @ Osman
Security Guard
NAsaayah
17.Saba Sohail
NA
18.Sabariah Abdul Samad
NA
19.Sabariah Binti Arof
Matriculation Lecturer
2786CFS PJsabariah_arof
20.Sabariah Binti Bakri
Celpad Teacher
3115CFS PJsabariahb
21.Sabariah Bt. Hassan, Hjh.
Celpad Lecturer
NAsabariahh
22.Sabarudin Ahmad Bin Sabadin
NA
23.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
5476SDEV - CCACsobir
24.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
4031OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTsobir
25.Sabrina Bt Sabri
Matriculation Lecturer
3144CFS PJsabrina
26.Safawati
NA
27.Safi'ee Bin Madian
Information System Officer
NAsafiee
28.Safiah Bt Saufi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3629SDEV - MANAGEMENT SERVICE UNITsafiah
29.Safida Binti Muhammad
Matriculation Lecturer
NAsafida
30.Safinar Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
4384K. LAWSsafinar
31.Safinaz Binti Oap Kader Mohideen
NA
32.Saforazuridi Bin Mohamad
Technician (Electrical)
3421KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaforazuridi
33.Safura Bt. Abd. Rahman
Office Secretary
6161KOMarsafura
34.Safwan Bin Saaid, Mr.
Technician
2526ITD - ITSsafwansaaid
35.Safwan Bin Saaid
Technician
NA
36.Saha Shaari
NA
37.Sahaniza Bt. Ibrahim
Librarian
4185LIBRARY KTNsahaniza
38.Saheed Aliu Olayemi
NA
39.Said Asri Bin Said Abu Bakar
Security Guard
NAsaidasri
40.Saidah Zawanah Binti Sulaiman, Mrs.
Engineer
NAszawanah
41.Saidatolakma Bt Mohd Yunus
NA
42.Saidatolakma Mohd Yunus
NA
43.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
44.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsaidatulsyida
45.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
46.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
47.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
5912SBU - CTLsaidhidayatullah
48.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
5911INSTEDsaidhidayatullah
49.Saif Eldin Hassan Elawad Abdallah
NA
50.Saiful Adli Bin Jamaluddin
Lecturer
NAjsaiful
51.Saiful Adli Bin Shamsul Tajri
Celpad Lecturer
6722KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTlufias
52.Saiful Ainudin Bin Sharir, Encik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsayful
53.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
4081STADDsaifulz
54.Saiful Azhar Jamil
NA
55.Saiful Azwan Bin Mustapha, Mr.
Administrative Officer
5210CPSmsaifulazwan
56.Saiful Azwan Bin Mustapha, Mr.
Administrative Officer
5846ISDmsaifulazwan
57.Saiful Bahrein Bin Hj Salim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3950CELPAD - ENGLISHsairein
58.Saiful Jefri Bin Jaafar
Dental Technologist
NAjefridt
59.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
NAsaifuln
60.Saiful Redza B Mohamed
NA
61.Saiful Redza Bin Mohamed, Encik
Counsellor
4114STADD - COUNSELING SERVICES DEPTsredza
62.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Technician (Biotechnology)
3476KIRK - IRKtsredzuan
63.Saiful Riza Bin Radzali, Mr.
Administrative Officer
OSC GCFS NILAIsaifulriza
64.Saiful Rizal Abdullah
NA
65.Saifullah Khan, Dr.
Assistant Professor
4847PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYsaifullahkhan
66.Saifulnizam B. Musa
NA
67.Saim Kayadibi, Dr.
Associate Professor
NAsaim
68.Sakinah Ahmad
NA
69.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
3502ARCHIVE - JLAN DUTAksakinah
70.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
2905LIBRARYksakinah
71.Sakinah Bt Arshad Ahmad, Puan
Assistant Information System Officer
NAasakinah
72.Sakinah Bt. Jusoh
Administrative Officer
4405STADD - ADMINsakinah
73.Salabudi Bin Sulaiman
Security Guard
NAsalabudi
74.Salah Awadalla Sidig Mohamed
Celpad Lecturer
NAawadalla
75.Salahudeen Abd Hadi Adiniyi
NA
76.Salami Mitiu Olagoke
NA
77.Salasiah Bt. Abdullah
Nursing Assistant
NAsalasiah
78.Salbita Bt Ahmad
Office Secretary
5991DEP. RECTOR (S&A)salbita
79.Salehuddin Bin Lokman, Mr.
Assistant Accountant
4056OCD - FINANCE DEPARTMENTsalehuddin
80.Salehudin Bin Zahari, Encik
Computer Technician
3212K. LAWSsalehudin
81.Saliah Bt. Abu Bakar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4124AMADsaliah
82.Salih Mahgoub Mohamed Eltingari
Assistant Professor
NAsalihtingari
83.Salihin Deris
NA
84.Salina Binti Ahmad
Matriculation Teacher
2794CFS PJsalinaa
85.Salina Bt Khairuddin
Library Assistant
NAsalina_jj
86.Salina Bt. Kassim, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4613KENMS - ECONOMICSksalina
87.Salina Bt. Mohammad
Science Officer
6253KOMizamina
88.Salina Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
NAshsalina
89.Salina Bte Mohin
Matriculation Lecturer
3069CFS PJsalina
90.Salina Sa-idul Haj
NA
91.Salizar Bt. Mohamed Ludin, Dr.
Assistant Professor
6054KONmsalizar
92.Salleh Bin Haji Abd. Rahman
Security Guard
NAsallehrahman
93.Salmah Binti Ahmad
Administrative Officer
6702KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTasalmah
94.Salmah Binti Ahmad
Office Secretary
3402ISTAC-ADMINsalmahahmad
95.Salmah Binti Md. Shah
Office Secretary
4831LIBRARYsalmah
96.Salmah Bt. Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsalmah_rashid
97.Salmah Bt. Yahya
Assistant Accountant
4182SBU - IIUMGSMysalmah
98.Salman Abdul Ganiyy
NA
99.Salman Zainal Abidin
NA
100.Salmi Binti Daraup, Dr.
Assistant Professor
NAsalmi_dr
101.Salmi Bt. Nott
Junior General Assistant
4426ADMINISTRATION-MEDICsalmi
102.Salmi Bt. Sarjee
Assistant Science Officer
NAsyeami
103.Salmiah Bt. Ahmad, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4506K.ENGsalmiah
104.Salmiah Bte. Mat
Matriculation Lecturer
NAsalmiahm
105.Salsabila Binti Abd. Rahim
NA
106.Salwa Hana Binti Yussof
Assistant Professor
4650KENMS - ACCOUNTINGsalwahana
107.Salwa Hana Binti Yussof
NA
108.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5457OFFICE OF THE DEAN KODsalwanas
109.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5485LECTURER-KODsalwanas
110.Salwani Binti Remli
Information System Officer
5928ITD-OSArsalwani
111.Samadi Bin Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3792RESEARCH MANAGEMENT OFFICEhasmadi
112.Samean B. Abu Hashim
Driver
NAsamean
113.Samihah Mahamud
NA
114.Samira Mohammed Ali Al-sabahi
NA
115.Samsina Bt Mohammed
Library Assistant
NAsamsina
116.Samsinazira @ Nor Azira Binti Johari, Miss
Assistant Administrative Officer
4413RESEARCH & POSTGRADUTE AFFAIRSazira
117.Samsuddin Bin Jaafar
Lecturer
3746KAEDsamsuddin
118.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
NAsanuar
119.Samsul Bin Draman, Dr.
Associate Professor
4577FAMILY MEDICINEnurin
120.Samsul Rohaizad Bin Mohd. Jemoner
Matriculation Teacher
NAsamsul
121.Samsun Baharin Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
5169PHYSICAL IP PHONEsamsun
122.Samsuri Bin Abdul Jalil
Photographer
5893CCDsams
123.Samsuri Bin Mohamed
Security Guard
NAsamsuri_m
124.San San Lwin, Dr.
Assistant Professor
4495BMS-MEDICsslwin
125.Sanadi Bin Subhi, Mr.
Technical Assistant
NAnadi
126.Sanda Aung, Dr.
Assistant Professor
4879BMS-PHARMACYsandaaung
127.Sanisah Binti Saidi
Lecturer
6035KONsanisahsaidi
128.Sanisah Bt. Saharin, Dr.
Assistant Professor
6544KENG - MECHANICALsanisah
129.Sanni Mubaraq
NA
130.Sany Izan Ihsan, Dr.
Assistant Professor
4567KENG - MECHANICALsihsan
131.Saodah Bt. Abd. Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5570KIRK - IRKsaodah
132.Saodah Bt. Wok, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5112HS - COMMwsaodah
133.Saodah Bt. Wok, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6183KIRK - HSwsaodah
134.Saoudi Ouahiba
NA
135.Sapiah Bt. Abd. Hamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5436DRII - IIMUsapiah
136.Sapiee Abu Talib
NA
137.Sara Mohammed Osman Saleh Bilal, Dr.
Assistant Professor
6527K.ENGsarra
138.Sarah A'fifah Binti Abdullah Sani
NA
139.Sarah Binti Rahmat
Assistant Lecturer
NAsarahrahmat
140.Sarah Khalid Chinoy
NA
141.Sarah Liyana Binti Suhaimi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsara_liyana
142.Sarah Yasmin Binti Mohamad
NA
143.Sari Nurdamajanti Bahar
Celpad Lecturer
OSC GCFS NILAInurdamayanti
144.Sariah Binti Abd. Latif
Security Guard
NAsariah
145.Sarifah Bt Abdullah
Librarian
4823LIBRARY - ADMINsarifah
146.Sarim Bin Awang
Technician (Audio-Visual)
5033HS - ADMINsarim
147.Sarimah Bte. Yahaya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5214CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEsarimah
148.Sarimah Bte. Yahaya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5621KICTsarimah
149.Sarina Binti Ahmad, Mrs.
Nurse
NAina
150.Sarina Bt. Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
NAsarina
151.Sarini Bt. Sulaiman
Assistant Accountant
3186FINANCEsarini
152.Saripah Johar
NA
153.Sarlan Bin Sahrum
Technical Assistant
4045OCDssarlan
154.Saudah Bt. Ismail
Matriculation Lecturer
2788CFS PJsaomail
155.Saupi Azran Bin Muhamad Tamjis
Library Assistant
NAazran
156.Saupi Bin Man, Dr.
Assistant Professor
5106KIRK - HSmsaupi
157.Savane Soulmaila
NA
158.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
4897ITD-NATahmadfauzi
159.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
NA
160.Sayed Inayatullah Shah, Dr.
Associate Professor
5335DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYinayatullah
161.Sayed Sikandar Shah (haneef), Professor Dr.
Professor
5523IRK - RKFQsayedsikandar
162.Sayuti Bin Ishak
Driver
NAsayuti_i
163.Sayuti Che Haron
NA
164.Sayyid Muhammad Yunus Gilani
Associate Professor
5586KIRK - IRKdryunusgilani
165.Sayyid Tahir, Professor Dr.
Professor
4604KENMSsayyid_tahir
166.Sazril Azmeer Bin Zailani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3660STADDazmeerz
167.Sedek Bin Mohd. Noh
Driver
NAsedek
168.Sekoni Abiola Mutalib
NA
169.Selamah Bt. Abdullah Yusof, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4615KENMSselamah
170.Selvarajah S/o Tharmalingam, Dr.
Assistant Professor
6040KIRK - HSselva
171.Senad Hadrovic
NA
172.Seri Banun Bt Haji Zakaria
Assistant Administrative Officer
3052CFS PJseribanun
173.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4386CELPADserianti
174.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4091STADD - ADMINserianti
175.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3656STADD - ADMINserianti
176.Serysyah Zamila Binti Panot
Matriculation Lecturer
4714CFS PJsery
177.Sgt Mohd Asrul Salahudin
NA
178.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
3733KAEDsmazlina
179.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
6202KAED - QSsmazlina
180.Sh Rizuan Bin Sh Radzuan
Health Attendant
NAshrizuan
181.Sh. Rohaniah Sy. Mahmood
NA
182.Shabbir Showkot
NA
183.Shafaai Bin Musa, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
NAmshafaai
184.Shafeeq Hussain Vazhathodi
NA
185.Shaffei Bin Mohamad, Ir.
Engineer
4801DEVELOPMENT DIVshaffei
186.Shafi-i Bin Mohammad
Driver
NAshafii
187.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5101CHEMISTRY IP PHONEshafida
188.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5120CHEMISTRY IP PHONEshafida
189.Shafie Bin Kamaruddin
NA
190.Shafiq Ali Flynn
NA
191.Shafiu Yahya Mikail
NA
192.Shafiyyah Solehah Bt. Zahari, Ms.
Matriculation Teacher
3146CFS PJshafiyyah
193.Shafizan Binti Mohamed
Lecturer
5104KIRK - HSshafizan
194.Shafizol Bin Halifah
Assistant Accountant
NA
195.Shah Reza Bin Ahmad
Technical Assistant
3888ITD-REDSshah_reza02
196.Shah Zaini B Mokhtar
Laboratory Assistant
NAshahz
197.Shaharuddin Bin Ahmad Mokshinon, Mr.
Sport Officer
3096CFS PJshaharuddin
198.Shaharuddin Bin Haron
Library Assistant
NAshahar
199.Shahbudin Bin Basri
Technical Assistant
3479KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahbudin
200.Shahbudin Bin Saad, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
2928INOCEM IP PHONEocean
201.Shahbudin Bin Yaakob
Security Guard
NAshahbudiny
202.Shahdi Bin Basri
Driver
NA
203.Shahdi Bin Basri
Driver
NAshahdi
204.Shahedah Binti Koya Kutty
Lecturer (Trainee)
NAshahedah
205.Shahfuddin Bin Abdul Razak
Laboratory Assistant
1586CFS PJbrkudin
206.Shahida Binti Saharudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
2024BMS-MEDICshida_shs
207.Shahidah Bt. Che Alhadi
Lecturer (Trainee)
NAshahidahhadi
208.Shahidah Binti Hj. Said
Assistant Hostel Manager
2470CFS PJshahidah
209.Shahidah Binti Mahbob
Information System Officer
5616KICTshahida
210.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NA
211.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NAshidah
212.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NAshahidatulhana
213.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NA
214.Shahir Hamid Bin Mohamed Akbar, Dr.
Associate Professor
2311ANAESTHESIOLOGYshahir
215.Shahizat B. Mat Jenan
NA
216.Shahizat Bin Mat Jenan
NA
217.Shahlan Bin Dalil
Technical Assistant
4547KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahlan
218.Shahnaz Zuriati Binti Sabri
Academic Fellow
4208K. LAWSshahnaz
219.Shahrazaad Bt. Hj. Muzir
Celpad Lecturer
NAshahrazaad
220.Shahril Bin Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4697KENMSshahril
221.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6296KOMshahrint
222.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4403ACADEMIC AFFAIRS-MEDICshahrint
223.Shahrizad Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
5475SDEV - CCACshahrizad
224.Shahrizad Sa-idul Haj
NA
225.Shahrizal Bin Mahmud
Computer Technician
1514CFS PJshahrizalm
226.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
6723KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahrizal
227.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
3938CELPAD - ADMINshahrizal
228.Shahrul Amin Bin Samsudin, Mr.
Computer Technician
5046KIRK - HSaminz
229.Shahrul Annuar Bin Othman
Celpad Lecturer
4771CFS PJs_annuar
230.Shahrul Ariffin Bin Maskuri
Security Officer
4171SECURITY MANAGEMENTshahrulariffin
231.Shahrul Azman Bin Muhammad
Library Assistant
4189LIBRARY KTNshazman
232.Shahrul Azni Bin Zainal Abidin
Assistant Sports Instructor
4347SPORTS & RECREATIONAL CENTREsaza
233.Shahrul Azni Zainal Abidin
NA
234.Shahrul Bin Amir
Matriculation Lecturer
2712CFS PJjcv90210
235.Shahrul Hisham Bin Idzahar
Assistant Religious Officer
5905MOSQUEshahrul
236.Shahrul Hisham Bin Idzahar
NA
237.Shahrul Hisham Idzahar
NA
238.Shahrul Mizan Bin Ismail, Dr.
Assistant Professor
4324K. LAWSshahrulmizan
239.Shahrul Mizan Ismail
NA
240.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4467KENG - MECHATRONICSsnaim
241.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4632RMOsnaim
242.Shahrul Nizam Bin Mohd Basari
Lecturer
6716KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahnzmb
243.Shahrul Nizam Bin Shaharim
Library Assistant
NAsnizam
244.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
NAshahrulz
245.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NAsnizamjaafar
246.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NA
247.Shaifatul Diana Baharom
NA
248.Shaik Faridhudheen Anverdeen
NAshaikd75
249.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
250.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
251.Shakila Binti Abd. Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5202CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEshakila
252.Shalinah Bt Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshalinah
253.Shalinaz Bt. Abdul Salim
Celpad Lecturer
3010CFS PJshalinaz
254.Sham Bin Ali
Driver
NAshamali
255.Sham Irzatul Mohd Nazri
NA
256.Shameena Banu Binti Kamal Batcha
NA
257.Shamila Bt. Abu Hasan
Administrative Officer
NAshamila
258.Shamilah Bt. Abdul Halim
Celpad Teacher
4772CFS PJshamilah
259.Shamim Rahman Bin S.m.a Abdul Rasheed, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshamim
260.Shamin Binti Abu Bakar
Celpad Lecturer
NAshamin
261.Shamrahayu Binti Ab Aziz, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4235AIKOL - ISLAMIC LAWsrahayu
262.Shamshina Bt. Mohamad Hanifa
Lecturer
4221K. LAWSshamhani
263.Shamsol Bahrin Bin Haron
Library Assistant
NAshamsol
264.Shamsuddin Bin Abdullah
Matriculation Teacher
4812CFS PJshamsuddin
265.Shamsudin B. Mat Isa
Technician (Audio-Visual)
NAshamsudin
266.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4925CELPADasshams
267.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4906CELPADasshams
268.Shamsudin Bin Mohd. Zain
Security Guard
3172SECURITY UNITshamsudinmz
269.Shamsudin L. Taya
NA
270.Shamsul Azhar Bin Mohd. Yusof
Administrative Officer
4264IIUM ENDOWMENT FUNDshazhar
271.Shamsul Baharim Bin Mohamed Anwar
Technician (Audio-Visual)
3012CPDshamsulb
272.Shamsul Bahri Bin Mohamad Nasim
Computer Technician
1513CFS PJshamsulbahri
273.Shamsul Bin Nordin
Driver
NAshamsul_nordin
274.Shamsul Bin Paris
Assistant Administrative Officer
5062KIRK - HSsyamsul
275.Shamsul Hadi Bin Bandi
Lecturer
3120KAEDadi
276.Shamsul Jamili Bin Yeob, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5068HS - ARABICsjamili
277.Shamsul Kamarul Adzhar Bin Amran
Optometrist
5359OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEskamarul
278.Shamsul Nahar Bin Abdullah, Professor Dr.
Professor
4673KENMS - ACCOUNTINGshamsulnahar
279.Shamsul Zin
NA
280.Shamsulanuar B. Kamarudin
Lecturer
6039KIRK - HSshamsul
281.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5004RESEARCH MANAGEMENT OFFICEshamzani
282.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
6247KAEDshamzani
283.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5237SBU - CBEshamzani
284.Shapizan Bin Johari
Matriculation Teacher
2787CFS PJshapizan
285.Shapizan Johari
NA
286.Sharan Bt. Bakar
Office Secretary Assistant
5671KICTsharanb
287.Shareef Mohideen Ismail
NA
288.Sharel Rizel Bin Dzahari
Sport Officer
5391SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharel
289.Sharidan Mohd Ali
NA
290.Sharifa Bt Mohamed
Customer Service Officer
NAsharifa
291.Sharifah Alawiyah
NA
292.Sharifah Alawiyah Ahmad
NA
293.Sharifah Anita Wafa
NA
294.Sharifah Asmaa' Alwi Al-juned
NA
295.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4441KENG - ADMINsharifah
296.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4419K.ENGsharifah
297.Sharifah Fadzlon Bt. Syed Hussain
Matriculation Lecturer
4883CFS PJhfadzlon
298.Sharifah Fatimah
NA
299.Sharifah Hasanah
NA
300.Sharifah Imihezri Bt. Syed Shaharuddin, Dr.
Assistant Professor
NAshaimihezri
301.Sharifah Ismail
NA
302.Sharifah Junita Binti Syed Idrus
Engineer
4418KENG - MECHATRONICSjunita
303.Sharifah Khadijah Bte. Syed Mohsin, Ms.
Matriculation Lecturer
3183CFS PJskhadijah
304.Sharifah Munirah Binti Syed Elias
Lecturer
6063KONshmunirah
305.Sharifah Nafisa Bt Syed Hussin
Assistant Science Officer
3143CFS PJshifa
306.Sharifah Nur Amirah Bt. Sarif Abdullah
NA
307.Sharifah Raihan Syed Mohd Zain, Dr.
Assistant Professor
4727KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsraihan
308.Sharifah Salmah Bt. Mohd. Yusoff
Junior General Assistant
3821LIBRARYsharipahs
309.Sharifah Sariah Bt. Syed Hassan, Dr.
Assistant Professor
5348INSTEDsharifahshahab
310.Sharifah Shahirah Syed Sheikh
NA
311.Sharifah Tahirah Bt. Syed Kamarulzaman
NA
312.Sharifah Yuliana Syed Ali Hanafiah
NA
313.Sharifah Zanariah Bt. Syed Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4110STADDszan
314.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4283AIKOL - ADMINsharifahz
315.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4293AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTsharifahz
316.Sharina Bt Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4804DEAN' OFFICE-PHARMACYsharina
317.Sharina Farihah Bt. Hasan, Dr.
Assistant Professor
5275KAED - QSsfarihah
318.Sharini Kaur @ Nisha Bt. Kamal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3170SECURITY UNITknisha
319.Sharipah Salmah Mohd Yusoff
NA
320.Sharipudin Bin. Shehamy
Computer Technician
3811LIBRARY - ADMINsharip
321.Shariza Binti Ahmad, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4088OCD - STUDENT DEVELOPMENT DEPARTMENTshariza_ahmad
322.Sharul Faizal Bin Musa
Technician (Civil)
2916KAEDsharul
323.Shawalfitri Bin Safar
Computer Technician
3885ITD - ITSshawalfitri
324.Shayuthy B. Abdul Manas, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5722KIRK - IRKshayuthy
325.Shazia Jamshed
Assistant Professor
NAshazia_jamshed
326.Shazlina Binti Shafei
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3631STADD - ADMINshazshafei
327.Shazly Zhafry Bin Ahmad Khairy, Mr.
Lecturer
3200PHARMACY PRACTICEzhefry
328.Shazuratul Binti Shahrom
Security Guard
NAshazuratul
329.Shehu Ahmad Muhamed
NA
330.Sheila Chakrabarty A/p P.n Chakrabarty
Celpad Lecturer
NAsheila_c
331.Sheila Nu Nu Htay, Dr.
Assistant Professor
2812IIIBF-DAMANSARAsheila
332.Sheriff Abdul Raheem Ajiteru
NA
333.Sherliza Bt. Puat Nelson, Dr.
Assistant Professor
4687KENMS - ACCOUNTINGsherliza
334.Sheroz Khan, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4580K.ENGsheroz
335.Sherzod Turaev, Dr.
Assistant Professor
6420KICT - COMPUTER SCIENCEsherzod
336.Shidqiyyah Binti Abd. Hamid
NA
337.Shihab A. Hameed, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4545K.ENGshihab
338.Shimah Binti Mohd Rosli
NA
339.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
340.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshimamr
341.Shirajuddin Bin Hamduha
Technician
NAshirajuddin
342.Shirlyna Hassan
NA
343.Shittu Ahmed Tajudeen
NA
344.Shobowale Kafayat Oluwatoyin
NA
345.Shochrul Rahmatul
NA
346.Shochrul Rohmatul Ajija
NA
347.Shuhaili Bt. Talib, Dr.
Assistant Professor
5643KICT - INFORMATION SYSTEMSshuhaili
348.Shuib Ahmad
NA
349.Shukran Bin Abd Rahman, Dr.
Associate Professor
5125HS - PSYCshukran
350.Shukri Abd. Rahman
Computer System Engineer
4877ITD-NATshukri
351.Shukri Bin Ahmad
Security Guard
NAshukria
352.Shukriah Bt. Mohd. Sheriff, Dr.
Assistant Professor
4352K. LAWSshukriahs
353.Sidek Bin Baba, Professor Dr.
Professor
5341INSTED - ACADEMICsidek
354.Sih Sayekti Binti Ngadimun
Matriculation Teacher
NAsihsayekti
355.Sinan Bin Sabri
Security Guard
NAsinan
356.Sinan Mohammed Abdullah, Mr.
Lecturer
NAsinanmohamed
357.Sinzobakriwa Issa
NA
358.Siriaupa Bt. Salleh
Celpad Teacher
3913CELPADaufa
359.Site Nor Binti Ismail
Medical Officer
NAsitenor
360.Sithi Rasheeda Hj. Mohd. Razi
Office Secretary
4002RECTOR OFFICErasheeda
361.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
362.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4530KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsitiadibah
363.Siti Aesah @ Naznin Muhammad, Professor Dr.
Professor
4489BMS-MEDICnaznin
364.Siti Afifah Binti Hashim
Celpad Lecturer
NAsafifah
365.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
3430LIBRARY-ISTACaidah
366.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
4834LIBRARY - ADMINaidah
367.Siti Aishah Binti Md Isa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaishahmd
368.Siti Aishah Binti Muhamad Mustafa Wong, Miss
Matriculation Teacher
NAaishahmw
369.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3521HS - ADMINctaishah
370.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5064KIRK - HSctaishah
371.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6303ACSDaishahz
372.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6307ALUMNI & CAREERaishahz
373.Siti Aissah Ahmad
NAct
374.Siti Aissah Binti Ahmad
Administrative Assistant
3211IIUM ENDOWMENT FUND
375.Siti Aisyah Binti Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4706DEP.RECTOR (I&I)ecah
376.Siti Aisyah Binti Hassan
Science Officer
NAaisyahassan
377.Siti Aisyah Bt. Ibrahim
Administrative Officer
6755DEP.RECTOR (I&I)saisyah
378.Siti Aisyah Ramli
NA
379.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5094HS - ADMINsitiaizar
380.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3522KIRK - HSsitiaizar
381.Siti Alawiah Bt. Siraj, Dr.
Assistant Professor
4692KENMS - ACCOUNTINGs.alawiah
382.Siti Aliza Binti Alias
Lecturer
4356K. LAWSalizaalias
383.Siti Aminah Omar
NA
384.Siti Amirah Binti Dang @ Abd Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4015DRAPsitiamirah
385.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3021DEP. RECTOR (A&R)shazira
386.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
387.Siti Annazirin Binti Eli @ Ali
Lecturer
3399KENG - SCIENCEannazirin
388.Siti Annural Balkis Binti Mokhtar
NA
389.Siti Arina Razali
NA
390.Siti Asiah Bt Zakaria
Celpad Teacher
NActz
391.Siti Asiyah Bte Kamarudin, Miss
Medical Laboratory Technologist
6298KOMasiyah
392.Siti Asmahani Binti Saad
NA
393.Siti Azila Binti Mohd
Health Attendant
NAsitiazila
394.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
3860LIBRARYsitiazizah
395.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
3434LIBRARY-ISTACsitiazizah
396.Siti Badariah Mat Sarit
NActbadariah
397.Siti Baidura Binti Kasiran
Celpad Lecturer
4955CELPAD - ENGLISHbaidura
398.Siti Bariah Bte. Rojakan
Junior General Assistant
4010RECTOR OFFICEsitibariah
399.Siti Bashah Bt. Mohd Amin, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5406DEVELOPMENT DIVbashah
400.Siti Dahlya Bt Zulfaini
Library Assistant
NAdahlya
401.Siti Eshah Bt. Mat Isa
Security Guard
NAsitieshah
402.Siti Fairuz Binti Che Othman
NA
403.Siti Fathimah Putery Binti Jemain
Matriculation Lecturer
2705CFS PJsfathimahpj
404.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
405.Siti Fatimah Binti Osman, Miss
Dental Nurse
NAsfatimah
406.Siti Fatimah Binti Zakaria
NA
407.Siti Fatimah Bt Norizan
NAsitifn
408.Siti Fatimah Mohd Tawil
NA
409.Siti Fauziah Bt. Toha @ Tohara, Dr.
Assistant Professor
5705KENG - MECHATRONICStsfauziah
410.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NAsitifirdaus
411.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NA
412.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4891PHARMACY PRACTICEshadijah
413.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4908PHARMACY PRACTICEshadijah
414.Siti Hafizah
NA
415.Siti Hafsah Ahmad Nor
NA
416.Siti Hajar
NA
417.Siti Hajar Binti Abdullah Sani
Matriculation Lecturer
3082CFS PJsiti_hajar
418.Siti Hajar Bt. Mohamad
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAIsitihajar
419.Siti Hajar Daji
NA
420.Siti Hajjar Binti Nasir
Lecturer (Trainee)
2941LECTURER-KODdrhajjar
421.Siti Hajjar Othman
NA
422.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4805DEAN' OFFICE-PHARMACYsitihalimah
423.Siti Hanim Bt. Mohd. Hosni
Office Secretary Assistant
NAsitihanim
424.Siti Hartinie Bt Zolkhaely
5411SUB - IP FMS
425.Siti Haryani Binti Ishak
Assistant Administrative Officer
4401STADD - ADMINharyani
426.Siti Hasmah Baharudin
NA
427.Siti Hasnah Binti Hasan, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5863SLEUsitihasnah
428.Siti Hawa Ahmad
NA
429.Siti Hawa Bt. Darus
Librarian
4827LIBRARY - ADMINhawa
430.Siti Hawa Bt. Latip
Accountant
5189FINANCEsitihawa
431.Siti Hawati Binti Sariman
Administrative Officer
NA
432.Siti Hawati Binti Sariman
Social Research Officer
5012RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsitihawati
433.Siti Hazariah Binti Abdul Hamid
Lecturer
6067KONshazariah
434.Siti Humairah Hasim
3790RMO
435.Siti Humaiyah Bt Bakri
Matriculation Lecturer
4704CFS PJshumaiyah
436.Siti Kamariah Binti Che Mohamed, Dr.
Assistant Professor
6319KOMskamariah
437.Siti Khadijah Binti Daud
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAkhadijahdaud
438.Siti Khadijah Binti Mohammad
Matriculation Lecturer
4813CFS PJsitikhadijah
439.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Counsellor
6266KOMsiti_khadijah
440.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Counsellor
4614O & Gsiti_khadijah
441.Siti Kholijah Binti Kassim
NA
442.Siti Kurshia Bt Sahak Muhamed Aly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
443.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
2405CFS PJsiti_m
444.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
5253KAED - ADMINsiti_m
445.Siti Mariam
NA
446.Siti Mariam Binti Muda
Lecturer
6058KONsitimariam
447.Siti Marponga Binti Tolos
Assistant Professor
5066CTS IP PHONEsmtolos
448.Siti Maryam Hasni
NA
449.Siti Maryaton Bt. Sarmani
Office Secretary
4018DEP. RECTOR (S&A)maria
450.Siti Masitah Binti Jamaludin, Dr.
Medical Officer
NAmasitahjamaludin
451.Siti Mastura Bt Abd Rahim, Miss
Accounting Assistant
3188FINANCEmastura
452.Siti Masyitah Binti Abu Bakar, Ms.
Librarian
3859LIBRARY - ADMINmasyitah
453.Siti Munira Bt. Abd. Ghani
Accounting Assistant
3191FINANCE - STUDENT UNITsitimunira
454.Siti Munirah Binti Muhammad Ali
Matriculation Teacher
NAmunirah_ali
455.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NA
456.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NAmustainah
457.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
458.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsyifaa
459.Siti Nabilah Binti Mohd Zanidin
Assistant Medical Officer
NAsnabilah
460.Siti Nadiah Hazirah Binti Abdul Rahman
Celpad Teacher
NAsitinadiah
461.Siti Nadirah Binti Mohamad Damanhuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5251KAEDsnadirah
462.Siti Nadrah Binti Mustafa, Ms.
Counsellor
4112STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnadrahm
463.Siti Noor A'inee Azmi
NA
464.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
6377INSTEDsitinooraini
465.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
NA
466.Siti Noorjannah Bt. Abdul Hamid
Matriculation Lecturer
3155CFS PJctnoor
467.Siti Noorjannah Bt. Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
6503KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnoorjannah
468.Siti Noorkhairina Binti Sowtali
NA
469.Siti Noorsyah Bte Yahya
Library Assistant
NAnorsyah
470.Siti Noorzariah Binti Shahadan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3264CSQAnoorzariah
471.Siti Nor Alhana Bt Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424K.ENGsnalhana
472.Siti Nor Bt. Md. Idris
Librarian
3852LIBRARYnors
473.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3642S-DEVsnora
474.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3659S-DEVsnora
475.Siti Nora Haryati Bt. Abdullah Habib
Lecturer
5278KAEDctnora
476.Siti Nora Md. Sabri
NA
477.Siti Noradila Bt. Md. Misri
Laboratory Assistant
3323K.ENGmsnoradila
478.Siti Noraini Binti Rosman, Mrs.
Dental Technologist
NAsnoraini
479.Siti Noraslinda Binti Mat Zin, Miss
Dental Surgery Assistant
NAsiti_nor
480.Siti Norazian Razali
NA
481.Siti Norhaiza Binti Hadzir, Puan
Lecturer
NAhaiza
482.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsitinorhaslinda
483.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
484.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
485.Siti Noridayu Bt. Shahrun @ Shahren
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5013RMOidayu
486.Siti Noriza Binti Harun
Dental Surgery Assistant
NAsitinoriza
487.Siti Norizan Binti Mat Zin
Nursing Instructor ( Fellow )
NAsitinorizan
488.Siti Normala Bt Sheikh Obid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4669KENMSsnormala
489.Siti Nubailah Binti Mat Yaacob
Matriculation Lecturer
3089CFS PJsnmy1981
490.Siti Nubailah Bt. Syed Jalal
Matriculation Lecturer
4847CFS PJsitinubailah
491.Siti Nur Amirah Binti Abdul Latiff
Accounting Assistant
3111FINANCEsnamirah
492.Siti Nur Binti Hasan
NA
493.Siti Nur'azhiimah Binti Abd Halim
NA
494.Siti Nuraini Bt. Saadul Baharim
Lecturer
2835K.ENGsnuraini
495.Siti Nuraishah Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6044KIRK - HSaishah
496.Siti Nurbaya Mohd Nadzri
NA
497.Siti Nurleha Saffie
NA
498.Siti Nursadrina Bt. Mohd. Isa
Matriculation Teacher
4814CFS PJsadrina
499.Siti Nurul Akmal Binti Mohd
Matriculation Teacher
OSC GCFS NILAIsnakmal
500.Siti Nurulhuda Binti Musneb, Cik
Accounting Assistant
3192FINANCEsnhuda
501.Siti Paridah Binti Hj. Thamby Che
Matriculation Teacher
OSC GCFS NILAIsparidah
502.Siti Rafiah Abd. Hamid, Dr.
Assistant Professor
5379INSTEDsrafiah60
503.Siti Raiza Binti Misbah, Miss
Assistant Information System Officer
5898CCDmsraiza
504.Siti Rashidah Abd. Razak
NA
505.Siti Rashidah Binti Mohd Zain
Audiologist
4454AUDIOLOGYsrashidah
506.Siti Rashidah Bt. Musneb
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3979MSD - RECRUITMENT ADMINrashidah
507.Siti Rasidah Binti Mohamd Saleh
Assistant Information System Officer
3887ITD - PEARLsrasidah
508.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
3876ITD-OSAsitirohani
509.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
NA
510.Siti Rohaya Bt. Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4243K. LAWSsrohaya
511.Siti Rohayah Binti Azizan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
512.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
OSC GCFS NILAIsrohimi
513.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
5632KICTsrohimi
514.Siti Roshaidai Binti Mohd Arifin
Lecturer
6064KONroshaidai
515.Siti Rozaina
NA
516.Siti Rozaina Kamsani
NA
517.Siti Roziah Bt. Mohd Said
Office Secretary
4802DEVELOPMENT DIVsroziah
518.Siti Rusianti Binti Tomin
Science Officer
NAsrusianti
519.Siti Ruziani Bt. Parmin
Matriculation Lecturer
3164CFS PJruziani
520.Siti Safiyah Binti Awang Kechik
Assistant Administrative Officer
NAsitisafiyah
521.Siti Safridah Bt. Safuan
Nurse
5832HEALTH CENTREsafridah
522.Siti Sakinah Bt Abdul Latif
NA
523.Siti Salbiah
NA
524.Siti Salwana Binti Kamsan
Lecturer
NAsitisalwana
525.Siti Salwani Bt. Razali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4717KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsalwani
526.Siti Salwiah Binti Shukri @ Samsuri
Assistant Administrative Officer
4512K.ENGsitisalwiah
527.Siti Sarah Binti Maidin
Matriculation Lecturer
3182CFS PJsitisara
528.Siti Sarah Binti Mat Isa, Miss
Radiographer
5326DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYsitisarah
529.Siti Sarah Bt. Marzuki
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4025AMADsarahm
530.Siti Shafiqah Binti Ahmad Shaharuddin
NA
531.Siti Shariyah Shaari
NA
532.Siti Suanti Bt Bahrom
NA
533.Siti Suhaila Ihwani
NA
534.Siti Suraida Sidik
NA
535.Siti Sy. Faridah
NA
536.Siti Thuraiya Abd Rahman
NA
537.Siti Thuraiya Bt. Abd. Rahman
Administrative Officer
4702DEP.RECTOR (I&I)sthuraiya
538.Siti Waznah Binti Abdurahmah
NA
539.Siti Zafirah Bachik
NA
540.Siti Zahrah Binti Ariffin
Dental Surgery Assistant
NAsitie
541.Siti Zainab Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5590SUB - HALAL RESEARCH CENTREsitizainab
542.Siti Zainab Bt. Tauhed
Administrative Officer
5431RESEARCH MANAGEMENT OFFICEszainab
543.Siti Zainab Tauhed
NA
544.Siti Zaiton Binti Mat So'ad, Dr.
Assistant Professor
4939PHARMACEUTICAL CHEMISTRYdszaiton
545.Siti Zakiah Bt. Melatu Samsi
NA
546.Siti Zakiah Melatu Samsi
NA
547.Siti Zaleha Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAszaleha
548.Siti Zarina Binti Muhamat
Information System Officer
4889ITD-PEARLzarina
549.Siti Zubaidah Binti Anuar
Celpad Lecturer
NAszubaidah
550.Siti Zubaidah Mohamed Yusof
Assistant Accountant
4459K.ENGctzae
551.Sity Zaleha Nasir
NA
552.Sjn Lukman Maaruf
NA
553.Sjn Mohd Nazri Idrus
NA
554.Sjn Ramli Shamsuddin
NA
555.Sobrina Bt Mohamed Khazin, Dr.
Dental Officer
NAsobrina
556.Sofiah Bt Mat Ajid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3662STADDsofiah
557.Sofiah Bt. Samsudin, Dr.
Assistant Professor
5720KIRK - IRKsofiahs
558.Sofianiza Bt. Abd. Malik, Dr.
Assistant Professor
NAsofianiza
559.Sofiyyah Binti Abdul Wahab
Radiographer
NAsofiyyah
560.Sohirin Mohammad Solihin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5544IRK - RKQSsohirin
561.Solachuddin Jauhari Arief, Dr.
Assistant Professor
5490LECTURER-KODsolachuddin
562.Solehah @ Nik Najah Fadilah Bt Hj Yaacob, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5114HS - ARABICniknajah
563.Solehah Hj Yahya
NA
564.Solihah Hj.yahya Zikri
NA
565.Sonny Zulhuda, Dr.
Assistant Professor
4309K. LAWSsonny
566.Soraya Binti Ismail, Dr.
Lecturer (Trainee)
2021BMS-MEDICdr_soraya
567.Souad A. Mohamad
Assistant Professor
5769KENG - MANUFACTURING & MATERIALsu3ad
568.Soufiane Bourega, Dr.
Assistant Professor
4603KENMS - ECONOMICSdrsoufian
569.Spahic Omer, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5248KAEDospahic
570.Sr. Idris Munirat Abolore
NA
571.Sr. Mustapha Madinat
NA
572.Srazali Bin Aripin, Dr.
Assistant Professor
6209KAED - ARCHITECTUREsrazali
573.Sri Mas Suraya Binti Che Hashim
Dental Surgery Assistant
NAsrimas
574.Sri Nurul Milla
NA
575.Sri Zuraihan Mohamad
NA
576.Sriviowarti Bt. Noerdin
Medical Laboratory Technologist
NApnsri
577.Ssekamanya Siraje Abdallah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5383INSTEDsiraje
578.Suaibah Yusof
NA
579.Suaniza Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
4656KENMS - ACCOUNTINGsuaniza
580.Suazlan Bin Mt Aznam
NA
581.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
5885CCDsubki
582.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
5998DRSAsubki
583.Subramaniam A/l Govindasamy, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6024KIRK - HSsubramaniam
584.Sueraya Che Haron, Dr.
Assistant Professor
5340INSTEDsueraya
585.Sufian Bin Hamat, Dr.
Assistant Professor
3752KAED - ARCHITECTUREsufian
586.Suhaila Binti Abdullah
Celpad Teacher
4927CELPADsuhailaa
587.Suhaila Binti Bahrom
Matriculation Teacher
NAsuhaila_b
588.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali, Dr.
Assistant Professor
5512LECTURER-KODdrsuhaila
589.Suhaila Binti Jaafar @ Omar
Assistant Science Officer
2615BIOTECHNOLOGY IP PHONEsuhailaj
590.Suhaila Binti Marsidi
Librarian
NAmsuhaila
591.Suhaila Binti Muhamad
Celpad Lecturer
4837CFS PJsuhaila_m
592.Suhaila Binti Nanyan, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAsuhailananyan
593.Suhaila Binti Samsuri, Mrs.
Lecturer (Pth)
NAsuhailasamsuri
594.Suhaila Binti Samsuri
NA
595.Suhaila Bt. Dzulkafly
Accounting Assistant
3182FINANCEdsuhaila
596.Suhaila Bt. Mohd. Omar
Lecturer
5051BIOTECHNOLOGY IP PHONEosuhaila
597.Suhailah Binti Hussien, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5382INSTEDsuhailah
598.Suhaili Binti Husain @ Mat Sin
Matriculation Lecturer
NAsuhailihusain
599.Suhaili Bt Kamaruddin
NA
600.Suhaily Binti Mokhtar
NA
601.Suhaily Bt Omar
Assistant Information System Officer
4242K. LAWSsuhaily
602.Suhaily Saleh
NA
603.Suhaimi Bin Abd Latif, Dr.
Assistant Professor
6505K.ENGsuhaimie
604.Suhaimi Bin Abdul Rahman, Mr.
Matriculation Teacher
3158CFS PJsuhaimiar
605.Suhaimi Bin Ariffin
Security Guard
NAsuhaimia
606.Suhaimi Bin Hashim
Medical Laboratory Technologist
4479BMS LABhsuhaimi
607.Suhaimi Bin Hj. Othman
Assistant Administrative Officer
3180FINANCEsuhaimi
608.Suhaimi Bin Kamarudin
Security Guard
NAsuhaimik
609.Suhaimi Bin Long, Mr.
Assistant Administrative Officer
4784FFSDsuhaimilong
610.Suhaimi Bin Mhd. Sarif, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4736KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuhaimims
611.Suhaimi Bin Mohamad Daud, Dr.
Medical Officer
NAasnuru
612.Suhaimi Bin Mohamed
Security Guard
NAmsuhaimi
613.Suhaimi Bin Mohd Nor
Security Guard
NAsuhaiminor
614.Suhaimi Bin Mohd Ramli
Library Assistant
3869LIBRARY - ADMINsuhaimimr
615.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
616.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
617.Suhaimi Mohd Ramli
NA
618.Suhaimi Razikin, Hj.
Celpad Lecturer
3941CELPADsuhaimiraz
619.Suhaina Yaakub
NA
620.Suhaini Bt. Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2941ITD-PEARLsuhaini
621.Suhair Ahmed Elyas
NA
622.Suhairani Bt Sulaiman
Office Secretary
4824LIBRARY - ADMINsuhairani
623.Suhairi Bin Sulaiman Shah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4271K. LAWSsuhairi
624.Suhairiza Bt. Deris
Religious Assistant
5906MOSQUEsuhairiza
625.Suhaiza Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6260KOMdrsuhaiza
626.Suhaiza Binti Samsudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshaiza
627.Suhaiza Bt. Ismail, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4675KENMS - ACCOUNTINGsuhaiza
628.Suhaizan Bin Zulhaflii @ Zulkafli
Junior General Assistant
2462CFS PJsuhaizanz
629.Suhana Binti Muhamad
Assistant Lecturer
6081KONsuhanamd
630.Suhana Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
5263BIO MEDICAL SCIENCESsuhana
631.Suhani Bt. Saarani
Library Assistant
NAsuhanis
632.Suharni Bt. Maulan
Lecturer
4730KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuharni
633.Suharti Bt. Haji Yahya
Laboratory Assistant
3320K.ENGsuharti
634.Suharti Farizal Binti Yusoff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3404ISTAC-ADMINsuhartiyusoff
635.Sukiman Bin Sengat
Laboratory Assistant
3391K.ENGsukiman
636.Sukry Bin Baharuddin
Computer Technician
NAbsukry
637.Sulaiman Bin Muhari
Security Guard
NAmsulaiman
638.Sulawati Binti Ismail
NA
639.Sulawati Binti Ismail
NA
640.Suleyman Aremu Muyibi, Professor Dr.
Professor
4577K.ENGsuleyman
641.Sulhi Bin Abidin, Dr.
Dental Officer
NAdrsulhi
642.Sumaiya Zakariya
NA
643.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NA
644.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NA
645.Sumiah Bt Yaakub, Puan
Celpad Lecturer
3006CFS PJsumiah
646.Sunarseh Bt. Hj. Omar
Laboratory Assistant
1593CFS PJsunarseh
647.Sunita Binti Abdullah, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsunita
648.Supiah Binti Saad, Dr.
Assistant Professor
5918INSTEDsusaad
649.Supian Bin Mat Salleh
Lecturer
5075CTS IP PHONEmsupian
650.Surati Binti Nanyan, Mrs.
Dental Surgery Assistant
NAsurati
651.Suraya Begum Binti Mat Tazin
Celpad Lecturer
4753CFS PJtsuraya
652.Suraya Binti Hassan
Matriculation Teacher
NAsurayahassan
653.Suriana Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
654.Suriani Binti Mohd Ayob
Nurse
NAsurianim
655.Suriani Binti Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3851LIBRARYsuriani
656.Suriani Bt. Sulaiman
Lecturer
5459KICTssuriani
657.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2411MSD - ADMINsuriatijasman
658.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
659.Suriati Bt Sidek
NA
660.Suriati Mohd. Yusoff
Celpad Teacher
3026CFS PJsuriati2510
661.Suriawati Bt. Yaakub
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAswati
662.Suriya Binti Radzalli
Assistant Science Officer
NAsuriyar
663.Suriza Ahmad Zabidi
Lecturer
4484KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsuriza
664.Surul Shahbudin Hassan
Celpad Lecturer
NAsurur
665.Suryadi, Dr.
Assistant Professor
5172PHYSICAL IP PHONEsuryadi
666.Suryanto, Dr.
Associate Professor
5765KENG - MANUFACTURING & MATERIALsurya
667.Susi Sukmasari, Dr.
Assistant Professor
5498LECTURER-KODsukmasari
668.Susilawati Binti Hamzah
Matriculation Teacher
3060CFS PJilahamzah
669.Suzana Binti Hanafiah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4918CELPADsuzana
670.Suzana Binti Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4770KENMSzsuzana
671.Suzana Bte Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4200AIKOL - ISLAMIC LAWsuzy
672.Suzanah Binti Abdul Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5255KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESarsuzanah
673.Suzanah Binti Umar
Assistant Administrative Officer
5009RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsuzanah
674.Suzanna Bt. Kamaruzzaman
Academic Fellow
4374K. LAWSsuekamar
675.Suzi Fadhilah Bt Ismail, Dr.
Assistant Professor
4354K. LAWSsuzi
676.Suzie Ernida Binti Sanuri
Nurse
NAsuzieernida
677.Suzie Liana Binti Abidin
NA
678.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAliana
679.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
680.Suzila Bt. Alias
Assistant Administrative Officer
2466CFS PJsuzila
681.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
5194FINANCEila
682.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
NA
683.Suzilawati Binti Mohamed Ariffin
Assistant Lecturer
6084KONsuzilawatima
684.Suzilawati Bt. Baharuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424ADMINISTRATION-MEDICsdzie
685.Suzyyanty Bt. Md. Said
Administrative Officer
4816ADMINISTRATION-PHARMACYsuzyyanty
686.Swe Swe Latt, Dr.
Lecturer (Pth)
NAsweswelattdr
687.Syafiee Bin Shuid, Dr.
Assistant Professor
3150KAED - URPssyafiee
688.Syafini Samsudin
NA
689.Syafrina Binti Abdul Halim
NA
690.Syahida Binti Sulong
Nursing Instructor ( Fellow )
NAsyahidas
691.Syahidah Amni Binti Mohamed
NA
692.Syahiera Farhana Bt Zakaria, Miss
Lecturer
3196PHARMACY PRACTICEsyahiera
693.Syahira Abdul Hamid
NA
694.Syahriah Bt. Bachok, Dr.
Assistant Professor
3148KAED - URPsyahriah
695.Syahrir Bin Zaini
Lecturer
3120PHARMACY PRACTICEsyahrirz
696.Syahrir Farihan Bin Mohamed Zainuddin
Laboratory Assistant
2927PHYSICAL IP PHONEsyahrir
697.Syahrul Anuar Abd. Wahab
NA
698.Syaifullizan Bin Mohd Sobari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3648STADD - ADMINsyaifullizan
699.Syakilah Zainol
NA
700.Syakir Amir Bin Ab.rahman
NA
701.Syakirah Binti Muchlish
Administrative Officer
2804IIIBF-DAMANSARAsyakirah
702.Syamimi Binti Rosle
Matriculation Lecturer
NAsyamimi
703.Syamsul Alfizan Bin Baharuddin
NA
704.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
3405ISTAC-ADMINsamri
705.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
5606KICTsamri
706.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
4446KENG - ADMINsamri
707.Syamsul Bahrin Bin Abdul Hamid
Lecturer
3496KENG - MECHANICALsyamsul_bahrin
708.Syamsul Bin Ahmad Arifin
Lecturer
5234DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYsyam
709.Syamsul Faizal Bin Wakimon
Library Assistant
NAsfaizal
710.Syamsul Kamal Bin Arifin
Technical Assistant (Materials)
3987KENG - MECHANICALska
711.Syamsulalfizan Bin Baharuddin
NA
712.Syarel Azill Bin Yaali
Computer Technician
3775KAEDsyarel
713.Syarida Hanum Bt. Abu Hasan
Matriculation Teacher
3185CFS PJsyarida
714.Syarifah Azizah Bi Nti Wan Ahmadul Badwi
Lecturer
NAsyarifah_azizah
715.Syarifah Hafilah Bt. Said Maamor
Assistant Religious Officer
1532CFS PJsyhafilah
716.Syarifah Haizan Binti Sayed Kamar
Lecturer (Trainee)
NAdrsyarifah
717.Syarifah Hasanah
NA
718.Syarriza Binti Kamarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3654SDEV - CCACsyarriza
719.Syazwan Basri
NA
720.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAcosyazwani
721.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
722.Syazwani Binti Mahmoodin
Technician (Automative)
3460K.ENGsyazwani
723.Syazwani Binti Mahmoodin
Technician (Automative)
3462KENG - MANUFACTURING & MATERIALsyazwani
724.Syazwani Binti Mohd Zaki
NA
725.Syazwani Binti Tajidin
Physiotherapist
6240KOMsyazwanitajidin
726.Syazwani Bt Awang
NA
727.Syed Abdul Khaliq Bin Syed Abd. Hamid, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAskhaliq
728.Syed Ahmad
NA
729.Syed Ahmad Azam Syed Mohd
NA
730.Syed Ahmad Faisal Nahri
NA
731.Syed Ahmad Hashimi
NA
732.Syed Ahmad Shihabuddin Abdurrahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4311K. LAWSalsagoff
733.Syed Alwi Shahab, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5375INSTEDalshahab
734.Syed Amir Bin Syed Muhaiya Din
Security Guard
NAsyedamir
735.Syed Arabi Bin Syed Abdullah Idid, Dato' Prof. Dr.
Professor
5097HS - COMMsarabidid
736.Syed Fadil Syed Sofi
NA
737.Syed Khalid Rashid, Professor Dr.
Professor
4353K. LAWSskhalid
738.Syed Mahbubul Alam Al-hasani
NA
739.Syed Mahbul Alam
NA
740.Syed Marwan Mujahid Bin Syed Azman
NA
741.Syed Masroor Ali, Dr.
Assistant Professor
6218KOMdrmasroor
742.Syed Mohammad Khairuddin Bin Syed Ali, Encik
Technical Assistant
3426KENG - MECHANICALsmkhair
743.Syed Mohd Hazrul Bin Syed Salim
Information System Officer
4891ITD-NATsyedhazrul
744.Syed Mohd Nadzmi Bin Syed Mohd Tahar
Assistant Administrative Officer
4062STADD - COL 6 AS-SIDDIQsnadzmi
745.Syed Mohd. Tazrin Bin Syed Mustaffa
Celpad Teacher
4838CFS PJsmtazrin
746.Syed Muhammad Kashif, Dr.
Assistant Professor
4432KENG - MECHANICALkashif
747.Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
2822IIIBF-DAMANSARAsyedmusa
748.Syed Noh Bin Syed Abu Bakar
Lecturer
3495KENG - MECHANICALsyednoh
749.Syed Suhaib Hassan
NA
750.Syed Sumayya Hassan
NA
751.Syed Tahir Bin Syed Mohamed
Administrative Officer
4446K.ENGsyedtahir
752.Syed Zahir Idid Bin Syed Osman Idid, Professor Dr.
Professor
2401CFS PJsyedzahir
753.Syed Zahir Idid Bin Syed Osman Idid, Professor Dr.
Professor
5260BIO MEDICAL SCIENCESsyedzahir
754.Syful Darwis Ramli
NA
755.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3697MSDsazlin
756.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3967MSD - EMPLOYEE BENEFITsazlin
757.Syuhaida Idha Abd. Rahim
NA
758.Syukuriah Bt. Che Mansor, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
759.Szariannie Binti Sulaiman
Matriculation Lecturer
4815CFS PJsza

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)