Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.S M Abdul Quddus, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5117HS - ARABICabdulquddus
2.S M Abdul Quddus, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5420SBU - CERDASabdulquddus
3.S M Abdul Quddus, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6067KIRK - HSabdulquddus
4.S Nehran Binti S Zainal, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4745KENMSshnehran
5.S Nehran Binti S Zainal
Assistant Administrative Officer
NA
6.S Nehran Binti S Zainal
NA
7.S. M. A. Motakabber, Dr.
Assistant Professor
4599KENG - ELECTRICAL & COMPUTERamotakabber
8.S.m. Wazien Wafa B. S. Saadun Tarek Wafa, Dr.
Medical Officer
NAwazienwafa
9.Sa'id Hawwa Bin Elias
CELPAD Teacher
NAsaidhawwa
10.Sa'idatul Bariah Bt. Ahmad
Administrative Officer
4286K. LAWSsaidatul
11.Sa'yah Bt. Abdullah
Matriculation Lecturer
3147CFS PJsayah
12.Saabihah Bt. Mohamed Salleh
Librarian
4813LIBRARYsaabihah
13.Saad Mohammed Abdulrazzaq, Dr.
Lecturer (PTH)
2011KOM - IMCsaadm
14.Saad Mohammed Abdulrazzaq, Dr.
Lecturer (PTH)
2876RECTOR OFFICEsaadm
15.Saadeldin Mansour Gasmelsid, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5542IRK - RKQSeldin
16.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
Lecturer (PTH)
5081KOS - IMCsaadiak
17.Saadiah Bt. Abdullah
Security Guard
5555OSEM - GBKsaadiaha
18.Saba Sohail
NA
19.Sabariah Abdul Samad
NA
20.Sabariah Binti Arof
Matriculation Lecturer
2786CFS PJsabariah_arof
21.Sabariah Binti Bakri
CELPAD Teacher
3115CFS PJsabariahb
22.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
5476STADDsobir
23.Safawati
NA
24.Safi'ee Bin Madian
Information System Officer
4872ITDsafiee
25.Safiah Bt Saufi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3645STADDsafiah
26.Safida Binti Muhammad
Matriculation Lecturer
4858CFS PJsafida
27.Safida Binti Muhammad
Matriculation Lecturer
5826HEALTH CENTREsafida
28.Safinar Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
4384K. LAWSsafinar
29.Saforazuridi Bin Mohamad
Technician (Electrical)
3421KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaforazuridi
30.Safura Bt. Abd. Rahman
Office Secretary
4021OCD - IMCarsafura
31.Safwan Bin Saaid, Mr.
Assistant Engineer
2526ITDsafwansaaid
32.Safwan Bin Saaid
Technician
NA
33.Saha Shaari
NA
34.Sahaniza Bt. Ibrahim
Librarian
4187LIBRARY - IMCsahaniza
35.Saheed Aliu Olayemi
NA
36.Sahena Ferdosh, Dr.
Assistant Professor
2640KOS - IMCsahena
37.Sahena Ferdosh
Assistant Professor
NA
38.Sahida Binti Safuan
Matriculation Teacher
CFS PJsahidasafuan
39.Said Asri Bin Said Abu Bakar
Security Guard
5555OSEM - GBKsaidasri
40.Saidah Binti Mustafa
Academic Trainee
NA
41.Saidah Zawanah Binti Sulaiman, Mrs.
Engineer
6778ITDszawanah
42.Saidatolakma Binti Mohd Yunus, Dr.
Assistant Professor
6153KIRK - HSakmayunus
43.Saidatolakma Mohd Yunus
NA
44.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3409ISTAC-ADMINsaidatulsyida
45.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
46.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
47.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
48.Saif Eldin Hassan Elawad Abdallah
NA
49.Saiful Adli Bin Jamaluddin
Lecturer
5407KAHS - IMCjsaiful
50.Saiful Adli Bin Shamsul Tajri
Lecturer
6722KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTlufias
51.Saiful Akmal Shaheful Bahari
Part Time Administrative
6796CENTRIS
52.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
5968STADD - ZUBAIRsaifulz
53.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
4081RSD - UTHMANsaifulz
54.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
4181STADD - UTHMANsaifulz
55.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
5967RSD - ZUBAIRsaifulz
56.Saiful Azhar Jamil
NA
57.Saiful Azwan Bin Mustapha
Administrative Officer
5950MSDmsaifulazwan
58.Saiful Bahrein Bin Hj Salim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3950CELPAD - TEMUsairein
59.Saiful Jefri Bin Jaafar
Dental Technologist
2971KOD - IMCjefridt
60.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
3451LIBRARY - IMCsaifuln
61.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
4815LIBRARYsaifuln
62.Saiful Redza B Mohamed
NA
63.Saiful Redza Bin Mohamed
Psychology Officer
4114COUNSELING & CARREER SERVICES CENTREsredza
64.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Assistant Engineer
2825K.ENGtsredzuan
65.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Assistant Engineer
3476K.ENGtsredzuan
66.Saiful Riza Bin Radzali, Mr.
Administrative Officer
2408CFS PJsaifulriza
67.Saiful Rizal Abdullah
NA
68.Saifullah Khan, Dr.
Assistant Professor
4847KOP - IMCsaifullahkhan
69.Saifulnizam B. Musa
NA
70.Saim Kayadibi, Dr.
Associate Professor
4660KENMSsaim
71.Sakila Binti Mat Li
Dental Nurse
NAsakila
72.Sakinah Ahmad
NA
73.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
2905LIBRARYksakinah
74.Sakinah Bt Arshad Ahmad
Assistant Information System Officer
3984MSDasakinah
75.Sakinah Bt. Jusoh
Administrative Officer
5868SLEUsakinah
76.Sakira Banu Bt. Jafarulla
Administrative Officer
NAsakira
77.Salabudi Bin Sulaiman
Security Guard
5555OSEM - GBKsalabudi
78.Salah Awadalla Sidig Mohamed
CELPAD Lecturer
4958CELPADawadalla
79.Salah Mohi Eldin Elwassimy
Member of Board of Governors
NA
80.Salahudeen Abd Hadi Adiniyi
NA
81.Salami Mitiu Olagoke
NA
82.Salasiah Bt. Abdullah
Nursing Assistant
4444HEALTH CENTREsalasiah
83.Salbita Bt Ahmad
Office Secretary
5991DEP. RECTOR (S&A)salbita
84.Salehuddin Bin Lokman
Assistant Accountant
4056OCD - IMCsalehuddin
85.Salehudin Bin Zahari, Encik
Computer Technician
3212K. LAWSsalehudin
86.Saliah Bt. Abu Bakar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4124AMADsaliah
87.Salih Mahgoub Mohamed Eltingari, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6727KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTsalihtingari
88.Salihin Deris
NA
89.Salina Binti Ahmad
Matriculation Teacher
2794CFS PJsalinaa
90.Salina Bt Khairuddin
Library Assistant
4815LIBRARYsalina_jj
91.Salina Bt. Kassim, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4183IIIBF-DAMANSARAksalina
92.Salina Bt. Kassim, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4613KENMS - ECONOMICSksalina
93.Salina Bt. Mohammad
Science Officer
4615KOM - JHCizamina
94.Salina Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
NAshsalina
95.Salina Bte Mohin
Matriculation Lecturer
3069CFS PJsalina
96.Salina Sa-idul Haj
NA
97.Salizar Bt. Mohamed Ludin, Dr.
Assistant Professor
7281KON - JHCmsalizar
98.Salleh Bin Haji Abd. Rahman
Security Guard
5555OSEM - GBKsallehrahman
99.Salmah Anim Binti Abu Hassan
Lecturer (Trainee)
NAanim
100.Salmah Binti Ahmad
Office Secretary
4018DEP. RECTOR (A&R)salmahahmad
101.Salmah Binti Ahmad
Administrative Officer
6702KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTasalmah
102.Salmah Binti Md. Shah
Office Secretary
4831LIBRARYsalmah
103.Salmah Bt. Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5976STADD - RUQAYYAHsalmah_rashid
104.Salmah Bt. Yahya
Assistant Accountant
3070MSDysalmah
105.Salman Abdul Ganiyy
NA
106.Salman Zainal Abidin
NA
107.Salmi Binti Ahmad Sudan, Dr.
Assistant Professor
6384KOED - ACADEMICsalmisudan
108.Salmi Binti Daraup, Dr.
Assistant Professor
4728KAHS - IMCsalmi_dr
109.Salmi Bt. Nott
Junior General Assistant
4426KOM - IMCsalmi
110.Salmi Bt. Sarjee
Assistant Science Officer
3047KOP - IMCsyeami
111.Salmiah Bt. Ahmad, Dr.
Associate Professor
4506K.ENGsalmiah
112.Salmiah Bte. Mat
Matriculation Lecturer
3480CFS GAMBANGsalmiahm
113.Salsabila Binti Abd. Rahim
Academic Trainee
NAsalsabilaabdrahim
114.Salwa Hana Binti Yussof
Assistant Professor
4650KENMS - ACCOUNTINGsalwahana
115.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5485KOD - IMCsalwanas
116.Salwani Binti Remli
Information System Officer
5928ITDrsalwani
117.Samean B. Abu Hashim
Driver
1505CFS PJsamean
118.Samihah Mahamud
NA
119.Samira Mohammed Ali Al-sabahi
NA
120.Samsina Bt Mohammed
Library Assistant
4815LIBRARYsamsina
121.Samsinazira @ Nor Azira Binti Johari, Miss
Assistant Administrative Officer
4413KOM - IMCazira
122.Samsuddin Bin Jaafar
Lecturer
3746KAEDsamsuddin
123.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
4815LIBRARYsanuar
124.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
3445LIBRARY - ISTACsanuar
125.Samsul Bin Draman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4577KOM - IMCnurin
126.Samsul Rohaizad Bin Mohd. Jemoner
Matriculation Teacher
2777CFS PJsamsul
127.Samsun Baharin Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
5169KOS - IMCsamsun
128.Samsuri Bin Abdul Jalil
Photographer
5893OCCMsams
129.Samsuri Bin Mohamed
Security Guard
5555OSEM - GBKsamsuri_m
130.Sanadi Bin Subhi, Mr.
Assistant Engineer
3317K.ENGnadi
131.Sanat Bin Md. Nasir
Associate Professor
6708KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTsanat
132.Sanda Aung, Dr.
Assistant Professor
4879KOP - IMCsandaaung
133.Sanisah Binti Saidi
Lecturer
7302KON - JHCsanisahsaidi
134.Sanisah Bt. Saharin, Dr.
Assistant Professor
6544KENG - MECHANICALsanisah
135.Sanni Mubaraq
NA
136.Sany Izan Ihsan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6782OQMsihsan
137.Sany Izan Ihsan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4567KENG - MECHANICALsihsan
138.Saodah Bt. Abd. Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5570KIRK - IRKsaodah
139.Saodah Bt. Wok, Prof. Dr.
Professor
5060HS - ADMINwsaodah
140.Saodah Bt. Wok, Prof. Dr.
Professor
5112HS - COMMwsaodah
141.Saodah Bt. Wok, Prof. Dr.
Professor
6183KIRKHS - RPwsaodah
142.Saoudi Ouahiba
NA
143.Sapiah Bt. Abd. Hamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6161K. LAWSsapiah
144.Sapiee Abu Talib
NA
145.Sarah A'fifah Binti Abdullah Sani
Academic Trainee
NAsarahas
146.Sarah Binti Rahmat
Assistant Professor
3305KAHS - IMCsarahrahmat
147.Sarah Khalid Chinoy
NA
148.Sarah Liyana Binti Suhaimi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6402KICTsara_liyana
149.Sarah Yasmin Binti Mohamad
Assistant Professor
6516KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsmohamad
150.Sari Nurdamajanti Bahar
Celpad Lecturer
6654OSC GOMBAKnurdamayanti
151.Sariah Binti Abd. Latif
Security Guard
5555OSEM - GBKsariah
152.Sarifah Bt Abdullah
Librarian
4823LIBRARYsarifah
153.Sarim Bin Awang
Technician (Audio-Visual)
5033HS - ADMINsarim
154.Sarina Binti Ahmad, Mrs.
Nurse
6311KOM - JHCina
155.Sarina Bt. Sulaiman
Assistant Professor
6550K.ENGsarina
156.Sarini Bt. Sulaiman
Assistant Accountant
3186FINANCEsarini
157.Saripah Johar
NA
158.Sarlan Bin Sahrum
Assistant Engineer
4045OCD - IMCssarlan
159.Saudah Bt. Ismail
Matriculation Lecturer
2788CFS PJsaomail
160.Saupi Azran Bin Muhamad Tamjis
Library Assistant
4815LIBRARYazran
161.Saupi Bin Man, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
5106KIRK - HSmsaupi
162.Savane Soulmaila
NA
163.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
4897ITDahmadfauzi
164.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
NA
165.Sayed Inayatullah Shah, Dr.
Associate Professor
5335KAHS - IMCinayatullah
166.Sayed Sikandar Shah (haneef), Prof. Dr.
Professor
5523IRK - RKFQsayedsikandar
167.Sayuti Bin Ishak
Driver
3492OCD - IMCsayuti_i
168.Sayuti Che Haron
NA
169.Sayyid Muhammad Yunus Gilani
Associate Professor
5586KIRK - IRKdryunusgilani
170.Sayyid Tahir, Prof. Dr.
Professor
4604KENMSsayyid_tahir
171.Sazril Azmeer Bin Zailani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3855LIBRARYazmeerz
172.Sazril Azmeer Bin Zailani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3660STADDazmeerz
173.Sedek Bin Mohd. Noh
Driver
3649STADDsedek
174.Sekoni Abiola Mutalib
NA
175.Selamah Bt. Abdullah Yusof, Prof. Dr.
Professor
4615KENMSselamah
176.Selvarajah S/o Tharmalingam, Dr.
Assistant Professor
6040KIRK - HSselva
177.Senad Hadrovic
NA
178.Seri Banun Bt Haji Zakaria
Assistant Administrative Officer
4887ITDseribanun
179.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4386CELPAD - ADMINserianti
180.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4110STADDserianti
181.Serysyah Zamila Binti Panot
Matriculation Lecturer
4714CFS PJsery
182.Sgt Mohd Asrul Salahudin
NA
183.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
3733KAEDsmazlina
184.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
6202KAED - QSsmazlina
185.Sh Rizuan Bin Sh Radzuan
Public Health Assistant
2972KOD - IMCshrizuan
186.Sh. Rohaniah Sy. Mahmood
NA
187.Shabbir Showkot
NA
188.Shafaai Bin Musa, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4211K. LAWSmshafaai
189.Shafeeq Hussain Vazhathodi
NA
190.Shaffei Bin Mohamad, Dato' Ir.
Engineer
5956MSDshaffei
191.Shafi-i Bin Mohammad
Driver
3492OCD - IMCshafii
192.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5120KOS - IMCshafida
193.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5101KOS - IMCshafida
194.Shafie Bin Kamaruddin
Academic Trainee
NAshafie
195.Shafikah Binti Abd Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5790MSDshafikah
196.Shafiq Ali Flynn
NA
197.Shafiu Yahya Mikail
NA
198.Shafiyyah Solehah Binti Zahari, Ms.
Matriculation Teacher
3442CFS GAMBANGshafiyyah
199.Shafizan Binti Mohamed, Dr.
Assistant Professor
6074KIRK - HSshafizan
200.Shafizol Bin Halifah
Assistant Accountant
NA
201.Shah Reza Bin Ahmad
Assistant Engineer
3888ITDshah_reza02
202.Shah Zaini B Mokhtar
Assistant Science Officer
3046KOP - IMCshahz
203.Shaharuddin Bin Ahmad Mokshinon, Mr.
Sport Officer
2446CFS PJshaharuddin
204.Shaharuddin Bin Haron
Library Assistant
4815LIBRARYshahar
205.Shahbudin Bin Basri
Assistant Engineer
3479KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahbudin
206.Shahbudin Bin Saad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5144KOS - IMCocean
207.Shahbudin Bin Yaakob
Security Guard
5555OSEM - GBKshahbudiny
208.Shahdi Bin Basri
Driver
4870KIRK - IRKshahdi
209.Shahdi Bin Basri
Driver
5781ISTACshahdi
210.Shahdi Bin Basri
Driver
NA
211.Shahedah Binti Koya Kutty
Lecturer (Trainee)
6297KOM - JHCshahedah
212.Shahfuddin Bin Abdul Razak
Assistant Science Officer
1586CFS PJbrkudin
213.Shahida Binti Saharudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
2024KOM - IMCshida_shs
214.Shahidah Bt. Che Alhadi
Lecturer (Trainee)
NAshahidahhadi
215.Shahidah Binti Hj. Said
Assistant Hostel Manager
4142STADD - HAFSAshahidah
216.Shahidah Binti Hj. Said
Assistant Hostel Manager
5496RSD - AMEENAHshahidah
217.Shahidah Binti Mahbob
Information System Officer
6779ITDshahida
218.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
5241KAHS - IMCshidah
219.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NA
220.Shahidatulhana Binti Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
4450KOM - IMCshahidatulhana
221.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NA
222.Shahir Asraf Bin Abdul Rahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
6239KOM - JHCdrshahirasraf
223.Shahizat B. Mat Jenan
NA
224.Shahizat Bin Mat Jenan
NA
225.Shahlan Bin Dalil
Assistant Engineer
4547K.ENGshahlan
226.Shahlan Ismail, Datuk
Member of Board of Governors
NA
227.Shahnaz Zuriati Binti Sabri
Academic Fellow
4208K. LAWSshahnaz
228.Shahrazaad Bt. Hj. Muzir
CELPAD Lecturer
3929CELPADshahrazaad
229.Shahril Bin Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4697KENMSshahril
230.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4403KOM - IMCshahrint
231.Shahrizad Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
4446K.ENGshahrizad
232.Shahrizad Sa-idul Haj
NA
233.Shahrizal Bin Mahmud
Computer Technician
1509CFS PJshahrizalm
234.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
3938CELPAD - ADMINshahrizal
235.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
6723KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahrizal
236.Shahrul Amin Bin Samsudin, Mr.
Computer Technician
5046KIRK - HSaminz
237.Shahrul Annuar Bin Othman
CELPAD Lecturer
OSC GOMBAKs_annuar
238.Shahrul Ariffin Bin Maskuri
Security Officer
4171OSEM - IMCshahrulariffin
239.Shahrul Azni Bin Zainal Abidin
Assistant Sports Instructor
4347SPORTS DEVELOPMENT CENTREsaza
240.Shahrul Azni Zainal Abidin
NA
241.Shahrul Bin Amir
Matriculation Lecturer
2712CFS PJjcv90210
242.Shahrul Hisham Bin Idzahar
NA
243.Shahrul Hisham Bin Idzahar
Assistant Religious Officer
5905MOSQUEshahrul
244.Shahrul Hisham Idzahar
NA
245.Shahrul Mizan Ismail
NA
246.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4467K.ENGsnaim
247.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4632RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsnaim
248.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5449K.ENGsnaim
249.Shahrul Nizam Bin Mohd Basari
Lecturer
6716KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahnzmb
250.Shahrul Nizam Bin Shaharim
Library Assistant
4815LIBRARYsnizam
251.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
3863LIBRARYshahrulz
252.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
4815LIBRARYshahrulz
253.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
5955OSHBEsnizamjaafar
254.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NA
255.Shaifatul Diana Baharom
NA
256.Shaiful Bahri Bin Ibrahim
Accounting Assistant
2161FINANCEshaifulbahri
257.Shaik Faridhudheen Anverdeen
NAshaikd75
258.Shaikh Mizanur Rahman
Associate Professor
4496KOM - IMCsmizan
259.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
260.Shakila Binti Abd. Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5202CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEshakila
261.Shalinah Bt Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5497STADD - AMEENAHshalinah
262.Shalinaz Bt. Abdul Salim
CELPAD Lecturer
3010CFS PJshalinaz
263.Sham Bin Ali
Driver
3649STADDshamali
264.Sham Irzatul Mohd Nazri
NA
265.Shamila Bt. Abu Hasan
Administrative Officer
4780FFSDshamila
266.Shamilah Bt. Abdul Halim
Celpad Teacher
3919CELPADshamilah
267.Shamilah Bt. Abdul Halim
Celpad Teacher
4772CFS PJshamilah
268.Shamim Rahman Bin S.m.a Abdul Rasheed, Dr.
Assistant Professor
6067KOM - JHCshamim
269.Shamin Binti Abu Bakar
CELPAD Lecturer
3907CELPADshamin
270.Shamini Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsharosli
271.Shamira Hanim Binti Hasshim
Nurse
NAshamirahanim
272.Shamrahayu Binti Ab Aziz, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4235AIKOL - ISLAMIC LAWsrahayu
273.Shamshina Bt. Mohamad Hanifa
Lecturer
4221K. LAWSshamhani
274.Shamsol Bahrin Bin Haron
Library Assistant
2813LIBRARYshamsol
275.Shamsuddin Bin Abdullah
Matriculation Teacher
4812CFS PJshamsuddin
276.Shamsudin B. Mat Isa
Assistant Engineer
4921CELPAD - ADMINshamsudin
277.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4906CELPADasshams
278.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4925CELPADasshams
279.Shamsudin Bin Mohd. Zain
Security Guard
3172OSEM - GBKshamsudinmz
280.Shamsudin L. Taya
NA
281.Shamsul Baharim Bin Mohamed Anwar
Assistant Engineer
3012OCCMshamsulb
282.Shamsul Bahri Bin Mohamad Nasim
Computer Technician
1508CFS PJshamsulbahri
283.Shamsul Bin Nordin
Driver
3649STADDshamsul_nordin
284.Shamsul Bin Paris
Assistant Administrative Officer
5062KIRK - HSsyamsul
285.Shamsul Hadi Bin Bandi, Dr.
Assistant Professor
6203KAEDadi
286.Shamsul Jamili Bin Yeob, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5068HS - ARABICsjamili
287.Shamsul Kamarul Adzhar Bin Amran
Optometrist
5359KAHS - IMCskamarul
288.Shamsul Nahar Bin Abdullah, Prof. Dr.
Professor
4673KENMS - ACCOUNTINGshamsulnahar
289.Shamsul Zin
NA
290.Shamsulanuar B. Kamarudin
Lecturer
6039KIRK - HSshamsul
291.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
6247KAEDshamzani
292.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5004RESEARCH MANAGEMENT OFFICEshamzani
293.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5237SBU - CBEshamzani
294.Shapizan Bin Johari
Matriculation Teacher
2787CFS PJshapizan
295.Shapizan Johari
NA
296.Sharan Bt. Bakar
Office Secretary Assistant
5605KICTsharanb
297.Sharbuddin Bin Abd Razak
Driver
5888OCCMsharbuddin
298.Shareef Mohideen Ismail
NA
299.Sharel Rizel Bin Dzahari
Sport Officer
5391SPORTS DEVELOPMENT CENTREsharel
300.Sharidan Mohd Ali
NA
301.Sharif Abdul Rahman Bin Sareh Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsharifabdulrahman
302.Sharifa Bt Mohamed
Customer Service Officer
1998OCCMsharifa
303.Sharifah Ahlam Wafa Binti Sy. Mohd Iskandar Wafa
Matriculation Teacher
NAahlamwafa
304.Sharifah Alawiyah
NA
305.Sharifah Alawiyah Ahmad
NA
306.Sharifah Anita Wafa
NA
307.Sharifah Asmaa' Alwi Al-juned
NA
308.Sharifah Azyyati Bt. Tuan Aziz
Nurse
NAsharifahazyyati
309.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4419K.ENGsharifah
310.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4441KENG - ADMINsharifah
311.Sharifah Fadzlon Bt. Syed Hussain
Matriculation Lecturer
4883CFS PJhfadzlon
312.Sharifah Fatimah
NA
313.Sharifah Hasanah
NA
314.Sharifah Imihezri Bt. Syed Shaharuddin, Dr.
Assistant Professor
3465K.ENGshaimihezri
315.Sharifah Ismail
NA
316.Sharifah Junita Binti Syed Idrus
Engineer
4418KENG - MECHATRONICSjunita
317.Sharifah Khadijah Bte. Syed Mohsin
Matriculation Lecturer
3183CFS PJskhadijah
318.Sharifah Munirah Binti Syed Elias
Lecturer
NAshmunirah
319.Sharifah Nabilah Bin Syed Salleh
Academic Trainee
NAshnabilah
320.Sharifah Nafisa Bt Syed Hussin
Assistant Science Officer
2489CFS PJshifa
321.Sharifah Nur Amirah Bt. Sarif Abdullah
Academic Trainee
NAshnuramirah
322.Sharifah Nurul Natasha Binti Syed Abdul Rahman
Audiologist
NAnatashasar
323.Sharifah Raihan Syed Mohd Zain, Dr.
Assistant Professor
4727KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsraihan
324.Sharifah Sariah Binti Syed Hassan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5348INSTEDsharifahshahab
325.Sharifah Shahirah Syed Sheikh
NA
326.Sharifah Tahirah Bt. Syed Kamarulzaman
Academic Trainee
3757KAEDsharifahtahirah
327.Sharifah Yuliana Syed Ali Hanafiah
NA
328.Sharifah Zanariah Bt. Syed Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3997MSD - RECRUITMENT ACADszan
329.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4293AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTsharifahz
330.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6340AIKOL - ADMINsharifahz
331.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6341K. LAWSsharifahz
332.Sharina Bt Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4804KOP - IMCsharina
333.Sharina Farihah Bt. Hasan, Dr.
Assistant Professor
5275KAED - QSsfarihah
334.Sharini Kaur @ Nisha Bt. Kamal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4172OSEM - GBKknisha
335.Sharipah Salmah Bt. Mohd. Yusoff
Junior General Assistant
3821LIBRARYsharipahs
336.Sharipah Salmah Mohd Yusoff
NA
337.Sharipudin Bin. Shehamy
Computer Technician
3811LIBRARY - ADMINsharip
338.Shariza Binti Ahmad, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4088OCD - IMCshariza_ahmad
339.Sharul Faizal Bin Musa
Assistant Engineer
2916KAEDsharul
340.Shawalfitri Bin Safar
Computer Technician
3701RESEARCH MANAGEMENT OFFICEshawalfitri
341.Shayuthy B. Abdul Manas, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5722KIRK - IRKshayuthy
342.Shazia Jamshed
Assistant Professor
4905KOP - IMCshazia_jamshed
343.Shazlina Binti Shafei
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3646STADDshazshafei
344.Shazuan Bin Saaid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4241K. LAWSshazuans
345.Shehu Ahmad Muhamed
NA
346.Sheila Ainon Yussof, Dr.
Assistant Professor
4715KENMSsheila_ay
347.Sheila Chakrabarty A/p P.n Chakrabarty
CELPAD Lecturer
5864CELPADsheila_c
348.Sher Afghan Khan
Professor
6517KENG - MECHANICALsakhan
349.Sheriff Abdul Raheem Ajiteru
NA
350.Sherliza Bt. Puat Nelson, Dr.
Assistant Professor
4687KENMS - ACCOUNTINGsherliza
351.Sheroz Khan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4580K.ENGsheroz
352.Sherzod Turaev, Dr.
Assistant Professor
6420KICT - COMPUTER SCIENCEsherzod
353.Shidqiyyah Binti Abd. Hamid
Academic Trainee
NAshidqiyyah
354.Shihab Ahmed Hameed, Prof. Dr.
Professor
4545K.ENGshihab
355.Shimah Binti Mohd Rosli
NA
356.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4592KOM - IMCshimamr
357.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
358.Shirajuddin Bin Hamduha
Assistant Engineer
3761KAEDshirajuddin
359.Shirlyna Hassan
NA
360.Shittu Ahmed Tajudeen
NA
361.Shobowale Kafayat Oluwatoyin
NA
362.Shochrul Rahmatul
NA
363.Shochrul Rohmatul Ajija
NA
364.Shohaimi Bin Ab Rahman
Assistant Producer
NAshohaimi
365.Shuhaili Bt. Talib
Assistant Professor
5643KICT - INFORMATION SYSTEMSshuhaili
366.Shuib Ahmad
NA
367.Shukran Bin Abd Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5125HS - PSYCshukran
368.Shukri Bin Ahmad
Security Guard
5555OSEM - GBKshukria
369.Shukriah Bt. Mohd. Sheriff, Dr.
Assistant Professor
4352K. LAWSshukriahs
370.Shuraidah Binti Tahir
Administrative Assistant
NA
371.Sidek Bin Baba, Prof. Dr.
Professor
5341KOED - ACADEMICsidek
372.Sih Sayekti Binti Ngadimun
Matriculation Teacher
6614OSC GOMBAKsihsayekti
373.Sinan Bin Sabri
Security Guard
5555OSEM - GBKsinan
374.Sinan Mohammed Abdullah, Mr.
Lecturer (PTH)
7305KON - IMCsinanmohamed
375.Sinzobakriwa Issa
NA
376.Siriaupa Bt. Salleh
CELPAD Teacher
3913CELPADaufa
377.Site Nor Binti Ismail, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREsitenor
378.Sithi Rasheeda Hj. Mohd. Razi
Office Secretary
4002RECTOR OFFICErasheeda
379.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4530KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsitiadibah
380.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
381.Siti Aesah @ Naznin Muhammad, Prof. Dr.
Professor
4489KOM - IMCnaznin
382.Siti Affifah Binti Ahmad
Speech Therapist
4450KOM - IMCaffifahahmad
383.Siti Affifah Binti Ahmad
Speech Therapist
NA
384.Siti Afifah Binti Hashim
CELPAD Lecturer
3954CELPADsafifah
385.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
4834LIBRARYaidah
386.Siti Aishah Binti Md Isa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2824CELPADaishahmd
387.Siti Aishah Binti Muhamad Mustafa Wong, Miss
Matriculation Teacher
6664OSC GOMBAKaishahmw
388.Siti Aishah Binti Usman
Pharmacy Assistant
NAaishahusman
389.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3521HS - ADMINctaishah
390.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5064KIRK - HSctaishah
391.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4047AMADaishahz
392.Siti Aishah Kamaliah Binti Mohamed
Librarian
NAaishahkamaliah
393.Siti Aissah Ahmad
NAct
394.Siti Aissah Binti Ahmad
Administrative Assistant
3211IIUM ENDOWMENT FUND
395.Siti Aisyah Binti Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4706DEP.RECTOR (I&I)ecah
396.Siti Aisyah Binti Hassan
Science Officer
NAaisyahassan
397.Siti Aisyah Bt. Ibrahim
Administrative Officer
6304ALUMNI & CAREERsaisyah
398.Siti Aisyah Ramli
NA
399.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5421KIRK - HSsitiaizar
400.Siti Alawiah Bt. Siraj, Dr.
Assistant Professor
4692KENMSs.alawiah
401.Siti Aliza Binti Alias
Lecturer
4356K. LAWSalizaalias
402.Siti Aminah Omar
NA
403.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6781DEP. RECTOR (A&R)shazira
404.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
405.Siti Amirah Liyana Binti Yahaya, Dr.
Medical Officer
NAamirahliyana
406.Siti Annural Balkis Binti Mokhtar
NA
407.Siti Arina Razali
NA
408.Siti Asiyah Bte Kamarudin, Miss
Medical Laboratory Technologist
2291KOM - JHCasiyah
409.Siti Asma Binti Mohammed, Dr.
Assistant Professor
5688KICTsiti_asma
410.Siti Asmahani Binti Saad
Academic Trainee
NAasmahanisaad
411.Siti Azila Binti Mohd
Public Health Assistant
5533KOD - IMCsitiazila
412.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
3860LIBRARYsitiazizah
413.Siti Azuna Binti Abu Bakar
Academic Trainee
NAsitiazuna
414.Siti Azura Bt Abdullah
Nurse
NAsitiazura
415.Siti Badariah Mat Sarit
NActbadariah
416.Siti Baidura Binti Kasiran
CELPAD Lecturer
4955CELPADbaidura
417.Siti Bariah Bte. Rojakan
Junior General Assistant
4010RECTOR OFFICEsitibariah
418.Siti Bashah Bt. Mohd Amin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5217CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEbashah
419.Siti Dahlya Bt Zulfaini
Library Assistant
4815LIBRARYdahlya
420.Siti Eshah Bt. Mohd Noor
Nurse
NAeshahmnoor
421.Siti Fairuz Binti Che Othman
Academic Trainee
NAfairuzothman
422.Siti Fairuz Binti Fiei
Medical Laboratory Technologist
4444KOM - IMCfairuzfiei
423.Siti Farhana Binti Abu Hasan
Matriculation Teacher
NAsitifarhana
424.Siti Fathimah Putery Binti Jemain
Matriculation Lecturer
2705CFS PJsfathimahpj
425.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
426.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6363OFFICE OF THE PRESIDENTsitifatie
427.Siti Fatimah Binti Norizan, Dr.
Assistant Professor
5174KOS - IMCsitifn
428.Siti Fatimah Binti Osman, Miss
Dental Nurse
5537KOD - IMCsfatimah
429.Siti Fatimah Binti Zakaria
Academic Trainee
NAfatimahsfz
430.Siti Fatimah Mohd Tawil
NA
431.Siti Fauziah Binti Sa'idin
Nurse
NAsiti_fauziah
432.Siti Fauziah Bt. Toha @ Tohara, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5705KENG - MECHATRONICStsfauziah
433.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NA
434.Siti Hadijah Binti Musa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsitihadijah
435.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4801KOP - IMCshadijah
436.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4891KOP - IMCshadijah
437.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4908KOP - IMCshadijah
438.Siti Hafizah
NA
439.Siti Hafizah Bt Shikh Ahmad
Part Time Administrative
5338KOED - ADMIN
440.Siti Hafsah Ahmad Nor
NA
441.Siti Hajar
NA
442.Siti Hajar Aishah Bte Shaker Habibi
Nurse
NAsitihajaraishah
443.Siti Hajar Binti Abdullah Sani
Matriculation Lecturer
3443CFS GAMBANGsiti_hajar
444.Siti Hajar Binti Kamis
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTjartsitihajar
445.Siti Hajar Binti Mohamed Zain
Academic Trainee
NA
446.Siti Hajar Binti Yumi
Medical Laboratory Technologist
6111KOM - JHChajaryumi
447.Siti Hajar Bt. Mohamad
Matriculation Lecturer
6631OSC GOMBAKsitihajar
448.Siti Hajar Daji
NA
449.Siti Hajar Yusoff, Dr.
Assistant Professor
4531K.ENGsitiyusoff
450.Siti Hajjar Binti Nasir
Lecturer (Trainee)
5505KOD - IMCdrhajjar
451.Siti Hajjar Othman
NA
452.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4805KOP - IMCsitihalimah
453.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4902KOP - IMCsitihalimah
454.Siti Hanim Bt. Mohd. Hosni
Office Secretary Assistant
5241KAEDsitihanim
455.Siti Hartinie Bt Zolkhaely
NA
456.Siti Haryani Binti Ishak
Assistant Administrative Officer
4129STADD - NUSAIBAHharyani
457.Siti Hasmah Baharudin
NA
458.Siti Hasnah Binti Hasan, Miss
Assistant Administrative Officer
5863SLEUsitihasnah
459.Siti Hasnah Binti Hasan, Miss
Assistant Administrative Officer
5867SLEUsitihasnah
460.Siti Hawa Ahmad
NA
461.Siti Hawa Ahmad
Part Time Administrative
3598KICT - ADMIN
462.Siti Hawa Binti Ahmad
Matriculation Lecturer
NAsha
463.Siti Hawa Bt. Darus
Librarian
4827LIBRARY - ADMINhawa
464.Siti Hawa Bt. Latip
Accountant
5189FINANCEsitihawa
465.Siti Hawati Binti Sariman
Administrative Officer
4192SBU - IIUMGSM
466.Siti Hawati Binti Sariman
Social Research Officer
NAsitihawati
467.Siti Hazariah Binti Abdul Hamid
Lecturer
NAshazariah
468.Siti Hazirah Binti Samsuri
Lecturer
NAsitihazirah
469.Siti Hazirah Bt. Khairol Anuar
Sport Assistant
NA
470.Siti Humairah Hasim
3790RMC
471.Siti Humaiyah Bt Bakri
Matriculation Lecturer
4704CFS PJshumaiyah
472.Siti Idayu Binti Zulkifle
Optometrist
5360KAHS - IMCidayuzulkifle
473.Siti Idayu Binti Zulkifle
Optometrist
NA
474.Siti Izwani Hanifah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4403FFSDizwani
475.Siti Kamariah Binti Che Mohamed, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4764KOM - JHCskamariah
476.Siti Khadijah Binti Abdullah
Library Assistant
NAdijah
477.Siti Khadijah Binti Daud
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3667DEP. RECTOR (S&A)khadijahdaud
478.Siti Khadijah Binti Md.ghazali
Nurse
NAs_khadijah
479.Siti Khadijah Binti Mohammad
Matriculation Lecturer
4813CFS PJsitikhadijah
480.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Psychology Officer
4614KOM - IMCsiti_khadijah
481.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Psychology Officer
2156KOM - JHCsiti_khadijah
482.Siti Kholijah Binti Kassim
Lecturer (Pth)
6383INSTEDsitikholijahkassim
483.Siti Kurshia Bt Sahak Muhamed Aly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
484.Siti Maisarah Bt. Abdullah
Nurse
NAsitimaisarah
485.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
KAEDsiti_m
486.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
5253KAED - ADMINsiti_m
487.Siti Mariam
NA
488.Siti Mariam Binti Muda
Lecturer
7283KON - JHCsitimariam
489.Siti Marponga Binti Tolos
Assistant Professor
5066KOS - IMCsmtolos
490.Siti Maryam Hasni
NA
491.Siti Maryaton Bt. Sarmani
Office Secretary
5503KIRK - IRKmaria
492.Siti Masitah Binti Jamaludin, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREmasitahjamaludin
493.Siti Mastura Bt Abd Rahim, Miss
Accounting Assistant
3188FINANCEmastura
494.Siti Masturah Binti Mustafa
Nurse
6313KOM - JHCsitimasturah
495.Siti Munira Binti Yahaya
Matriculation Teacher
NAmunirayahaya
496.Siti Munira Bt. Abd. Ghani
Accounting Assistant
3191FINANCEsitimunira
497.Siti Munirah Binti Muhammad Ali
Matriculation Teacher
4839CFS PJmunirah_ali
498.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NA
499.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
5007RESEARCH MANAGEMENT OFFICEmustainah
500.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4692KOM - JHCsyifaa
501.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
502.Siti Nabilah Binti Mohd Zanidin
Assistant Medical Officer
2316KOM - JHCsnabilah
503.Siti Nadiah Hazirah Binti Abdul Rahman
Celpad Teacher
3935CELPADsitinadiah
504.Siti Nadirah Binti Mohamad Damanhuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5251KAEDsnadirah
505.Siti Nadrah Binti Mustafa, Ms.
Counsellor
4112COUNSELING & CARREER SERVICES CENTREnadrahm
506.Siti Nafizah Binti Hj Mohamed Bassri
Science Officer
7232KON - JHCsitinafizah
507.Siti Noor A'inee Azmi
NA
508.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
NA
509.Siti Noorjannah Bt. Abdul Hamid
Matriculation Lecturer
3155CFS PJctnoor
510.Siti Noorjannah Bt. Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
6503KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnoorjannah
511.Siti Noorkhairina Binti Sowtali
Lecturer (PTH)
NAsitinoorkhairina
512.Siti Noorsyah Bte Yahya
Library Assistant
4815LIBRARYnorsyah
513.Siti Noorzariah Binti Shahadan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3264CSQAnoorzariah
514.Siti Nor Alhana Bt Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6754DEP.RECTOR (I&I)snalhana
515.Siti Nor Bt. Md. Idris
Librarian
3852LIBRARYnors
516.Siti Nor Shafiqah Binti Awang Mat
Assistant Science Officer
2642KOS - IMCshafiqah
517.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6391S-DEVsnora
518.Siti Nora Haryati Bt. Abdullah Habib
Lecturer
5278KAEDctnora
519.Siti Nora Md. Sabri
NA
520.Siti Noradila Bt. Md. Misri
Assistant Science Officer
3323K.ENGmsnoradila
521.Siti Noraini Binti Rosman, Mrs.
Dental Technologist
2971KOD - IMCsnoraini
522.Siti Norazian Razali
NA
523.Siti Norfaizah Binti Abdul Khalid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfaiza
524.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
525.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5004KOS - IMCsitinorhaslinda
526.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
527.Siti Noridayu Bt. Shahrun @ Shahren
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5952DEVELOPMENT DIVidayu
528.Siti Noridayu Bt. Shahrun @ Shahren
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5013RMCidayu
529.Siti Noriza Binti Harun
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCsitinoriza
530.Siti Norizan Binti Mat Zin
Clinical Nursing Instructor
2421KON - JHCsitinorizan
531.Siti Nubailah Binti Mat Yaacob
Matriculation Lecturer
3089CFS PJsnmy1981
532.Siti Nubailah Binti Syed Jalal
Matriculation Lecturer
3479CFS GAMBANGsitinubailah
533.Siti Nur Binti Hasan
Academic Trainee
NAsitinur
534.Siti Nur Farihah Bt. Mohd
Health Attendant
4550KOM - IMCsitinurfarihahmohd
535.Siti Nur Illiani Binti Jaafar
Academic Trainee
NAilliani
536.Siti Nur Jihan Binti Rahmat
Information System Officer
6760ITDsitinurjihan
537.Siti Nur Naddiyah Bt Abdullah
Part Time Administrative
3628KENMS
538.Siti Nur Nazeha Bt Saiffuddin Zuhri
Assistant Information System Officer
5012RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnazeha
539.Siti Nuraishah Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6044KIRK - HSaishah
540.Siti Nurbaya Mohd Nadzri
NA
541.Siti Nurleha Saffie
NA
542.Siti Nursadrina Binti Mohd. Isa
Matriculation Lecturer
4814CFS PJsadrina
543.Siti Nurul Akmal Binti Mohd
Matriculation Teacher
OSC GOMBAKsnakmal
544.Siti Nurulhuda Binti Musneb, Cik
Accounting Assistant
3192FINANCEsnhuda
545.Siti Paridah Binti Hj. Thamby Che
Matriculation Teacher
6636OSC GOMBAKsparidah
546.Siti Radhiah Binti Mohd Salleh
Assistant Religious Officer
1532CFS PJsitiradhiahms
547.Siti Rafiah Abd. Hamid, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
5379INSTEDsrafiah60
548.Siti Raihan Bt Hussin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5490STADD - SAFIAHraihanhussin
549.Siti Raiza Binti Misbah, Miss
Assistant Information System Officer
3875ITDmsraiza
550.Siti Rashidah Abd. Razak
NA
551.Siti Rashidah Binti Mohd Zain
Audiologist
4454KOM - IMCsrashidah
552.Siti Rashidah Bt. Musneb
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3979MSD - RECRUITMENT ADMINrashidah
553.Siti Rasidah Binti Mohamd Saleh
Assistant Information System Officer
3887ITDsrasidah
554.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
NA
555.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
3876ITDsitirohani
556.Siti Rohaya Bt. Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4243K. LAWSsrohaya
557.Siti Rohayah Binti Azizan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
558.Siti Rohizani Binti Rohimi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5407DEVELOPMENT DIVrohizani
559.Siti Roshaidai Binti Mohd Arifin
Lecturer
7296KON - JHCroshaidai
560.Siti Rozaina
NA
561.Siti Rozaina Kamsani
NA
562.Siti Roziah Bt. Mohd Said
Office Secretary
5881OCCMsroziah
563.Siti Rusianti Binti Tomin
Science Officer
4864KOP - IMCsrusianti
564.Siti Ruziani Bt. Parmin
Matriculation Lecturer
3478CFS GAMBANGruziani
565.Siti Safiyah Binti Awang Kechik
Assistant Administrative Officer
3325K. LAWSsitisafiyah
566.Siti Safridah Bt. Safuan
Nurse
5832HEALTH CENTREsafridah
567.Siti Sakinah Bt Abdul Latif
Academic Trainee
NAsitisakinah
568.Siti Salbiah
NA
569.Siti Salwana Binti Kamsan
Lecturer
3387KAHS - IMCsitisalwana
570.Siti Salwani Bt. Razali, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4717KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsalwani
571.Siti Salwiah Binti Shukri @ Samsuri
Assistant Administrative Officer
4512K.ENGsitisalwiah
572.Siti Sarah Binti Maidin
Matriculation Lecturer
3182CFS PJsitisara
573.Siti Sarah Binti Mat Isa, Miss
Radiographer
5326KAHS - IMCsitisarah
574.Siti Sarah Bt. Marzuki
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4157OCCMsarahm
575.Siti Shahirah Binti Jarmi
Assistant Medical Officer
NAsitishahirah
576.Siti Shariyah Shaari
NA
577.Siti Suanti Bt Bahrom
NA
578.Siti Suhaila Ihwani
NA
579.Siti Suraida Sidik
NA
580.Siti Sy. Faridah
NA
581.Siti Thuraiya Abd Rahman
NA
582.Siti Thuraiya Bt. Abd. Rahman
Administrative Officer
4086STADDsthuraiya
583.Siti Thuraiya Bt. Abd. Rahman
Administrative Officer
4086FFSDsthuraiya
584.Siti Waznah Binti Abdurahman
Assistant Professor
5138KOS - IMCsitiwaznah
585.Siti Zafira Binti Zainal Abidin
CELPAD Teacher
3571OCD - IMCzafira
586.Siti Zafirah Bachik
NA
587.Siti Zahrah Binti Ariffin
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCsitie
588.Siti Zainab Bt. Tauhed
Administrative Officer
RESEARCH MANAGEMENT OFFICEszainab
589.Siti Zainab Tauhed
NA
590.Siti Zaiton Binti Mat So'ad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4939KOP - IMCdszaiton
591.Siti Zakiah Bt. Melatu Samsi
NA
592.Siti Zakiah Melatu Samsi
NA
593.Siti Zaleha Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5102KOS - IMCszaleha
594.Siti Zarina Binti Muhamat
Information System Officer
4889ITDzarina
595.Siti Zubaidah Binti Anuar
Celpad Lecturer
3941CELPADszubaidah
596.Siti Zubaidah Mohamed Yusof
Assistant Accountant
4459K.ENGctzae
597.Siti Zuhaidah Binti Shahadan
Academic Trainee
NAsitizuhaidah
598.Siti Zulaikha Bt. Mohd Idris
Nurse
NAzulaika
599.Sity Zaleha Nasir
NA
600.Sjn Lukman Maaruf
NA
601.Sjn Mohd Nazri Idrus
NA
602.Sjn Ramli Shamsuddin
NA
603.Sobrina Bt Mohamed Khazin, Dr.
Lecturer (Trainee)
5537KOD - IMCsobrina
604.Sofiah Bt Mat Ajid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3662STADDsofiah
605.Sofiah Bt. Samsudin, Dr.
Assistant Professor
5720KIRK - IRKsofiahs
606.Sofian Nur B.m.razali@mokhtar
Public Health Assistant
NAsuffianrazaly
607.Sofianiza Bt. Abd. Malik, Dr.
Assistant Professor
5629KICTsofianiza
608.Sofiyyah Binti Abdul Wahab
Radiographer
2988KOD - IMCsofiyyah
609.Sohirin Mohammad Solihin, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5544IRK - RKQSsohirin
610.Solachuddin Jauhari Arief, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5490KOD - IMCsolachuddin
611.Solachuddin Jauhari Arief, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5455KOD - IMCsolachuddin
612.Solehah @ Nik Najah Fadilah Bt Hj Yaacob, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6183KIRK - HSniknajah
613.Solehah @ Nik Najah Fadilah Bt Hj Yaacob, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5114HS - ARABICniknajah
614.Solehah Hj Yahya
NA
615.Solihah Hj.yahya Zikri
NA
616.Sollehuddin Ghani Bin Mat Lazim
Assistant Medical Officer
2192KOM - JHCsolleh
617.Sonny Zulhuda, Dr.
Assistant Professor
4309K. LAWSsonny
618.Soraya Binti Ismail, Dr.
Lecturer (Trainee)
2021KOM - IMCdr_soraya
619.Souad A. Mohamad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5769KENG - MANUFACTURING & MATERIALsu3ad
620.Spahic Omer, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5580KIRK - IRKospahic
621.Sr. Idris Munirat Abolore
NA
622.Sr. Mustapha Madinat
NA
623.Srazali Bin Aripin, Dr.
Assistant Professor
6209KAED - ARCHITECTUREsrazali
624.Sri Mas Suraya Binti Che Hashim
Dental Surgery Assistant
5537KOD - IMCsrimas
625.Sri Nurul Milla
NA
626.Sri Zuraihan Mohamad
NA
627.Sriviowarti Bt. Noerdin
Medical Laboratory Technologist
3047KOP - IMCpnsri
628.Ssekamanya Siraje Abdallah, Dr.
Associate Professor
5383INSTEDsiraje
629.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
630.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
631.Su'aidah Binti Abu Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3519OCD - IMCam_suaidah
632.Suaibah Yusof
NA
633.Suaniza Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
4656KENMS - ACCOUNTINGsuaniza
634.Suazlan Bin Mt Aznam
Academic Trainee
NA
635.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
5468STADDsubki
636.Subramaniam A/l Govindasamy, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6024KIRK - HSsubramaniam
637.Sueraya Che Haron, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5340INSTEDsueraya
638.Sufian Bin Hamat, Dr.
Assistant Professor
3752KAED - ARCHITECTUREsufian
639.Sufian Bin Hamat, Dr.
Assistant Professor
5966STADD - ZUBAIRsufian
640.Suhaibi Bin Awang
Driver
NAsuhaibi
641.Suhaila Binti Abdullah
CELPAD Teacher
4927CELPADsuhailaa
642.Suhaila Binti Bahrom
Matriculation Teacher
3448CFS GAMBANGsuhaila_b
643.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali, Dr.
Assistant Professor
5512KOD - IMCdrsuhaila
644.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali, Dr.
Assistant Professor
5457KOD - IMCdrsuhaila
645.Suhaila Binti Jaafar @ Omar
Assistant Science Officer
2615KOS - IMCsuhailaj
646.Suhaila Binti Marsidi
Librarian
4822LIBRARYmsuhaila
647.Suhaila Binti Muhamad
CELPAD Lecturer
4837CFS PJsuhaila_m
648.Suhaila Binti Nanyan, Dr.
Assistant Professor
6239KOM - JHCsuhailananyan
649.Suhaila Binti Samsuri, Dr.
Assistant Professor
6431KICTsuhailasamsuri
650.Suhaila Binti Samsuri
Industrial Trainee Bachelor Degree
NA
651.Suhaila Binti Sarudin
Science Officer
5148KOS - IMCsuhailasarudin
652.Suhaila Bt. Dzulkafly
Accounting Assistant
3182FINANCEdsuhaila
653.Suhaila Bt. Mohd. Omar, Dr.
Assistant Professor
5051KOS - IMCosuhaila
654.Suhailah Binti Hussien, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5382INSTEDsuhailah
655.Suhaili Binti Husain @ Mat Sin
Matriculation Lecturer
4846CFS PJsuhailihusain
656.Suhaili Binti Nordin
Assistant Administrative Officer
NAsuhailinordin
657.Suhaili Bt Kamaruddin
Academic Trainee
NAksuhaili
658.Suhaili Bt Nordin
Assistant Administrative Officer
NA
659.Suhaily Binti Mokhtar
Academic Trainee
NA
660.Suhaily Bt Omar
Assistant Information System Officer
3890ITDsuhaily
661.Suhaily Saleh
NA
662.Suhaimi Bin Abdul Latif, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5777DEP.RECTOR (I&I)suhaimie
663.Suhaimi Bin Abdul Latif, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6505K.ENGsuhaimie
664.Suhaimi Bin Abdul Rahman, Mr.
Matriculation Teacher
3449CFS GAMBANGsuhaimiar
665.Suhaimi Bin Ariffin
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaimia
666.Suhaimi Bin Hashim
Medical Laboratory Technologist
2030KOM - IMChsuhaimi
667.Suhaimi Bin Hj. Othman
Assistant Administrative Officer
5184FINANCEsuhaimi
668.Suhaimi Bin Kamarudin
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaimik
669.Suhaimi Bin Long, Mr.
Administrative Officer
2443CFS PJsuhaimilong
670.Suhaimi Bin Mhd. Sarif, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4736KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuhaimims
671.Suhaimi Bin Mohamad Daud, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREasnuru
672.Suhaimi Bin Mohamed
Security Guard
5555OSEM - GBKmsuhaimi
673.Suhaimi Bin Mohd Nor
Security Guard
5555OSEM - GBKsuhaiminor
674.Suhaimi Bin Mohd Ramli
Library Assistant
3869LIBRARY - ADMINsuhaimimr
675.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
676.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
677.Suhaimi Mohd Ramli
NA
678.Suhaina Yaakub
NA
679.Suhaini Bt. Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2941ITDsuhaini
680.Suhair Ahmed Elyas
NA
681.Suhairani Bt Sulaiman
Office Secretary
4824LIBRARYsuhairani
682.Suhairi Bin Sulaiman Shah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4271K. LAWSsuhairi
683.Suhairiza Bt. Deris
Religious Assistant
5906MOSQUEsuhairiza
684.Suhaiza Binti Ismail, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4675KENMS - ACCOUNTINGsuhaiza
685.Suhaiza Binti Samsudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshaiza
686.Suhaizan Bin Zulhaflii @ Zulkafli
Junior General Assistant
1536CFS PJsuhaizanz
687.Suhana Binti Mansorshah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3356CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEhanamansor
688.Suhana Binti Mansorshah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
689.Suhana Binti Muhamad
Lecturer
7314KON - JHCsuhanamd
690.Suhana Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
5263KAHS - IMCsuhana
691.Suhani Bt. Saarani
Library Assistant
2903LIBRARYsuhanis
692.Suhani Bt. Saarani
Library Assistant
4815LIBRARYsuhanis
693.Suharni Bt. Maulan, Dr.
Assistant Professor
4730KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuharni
694.Suharti Bt. Haji Yahya
Assistant Science Officer
3320K.ENGsuharti
695.Suharti Farizal Binti Yusoff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4820KOP - IMCsuhartiyusoff
696.Sukiman Bin Sengat
Laboratory Assistant
3391K.ENGsukiman
697.Sukry Bin Baharuddin
Computer Technician
3108KIRK - HSbsukry
698.Sulaiman Bin Hashim, Dr.
Assistant Professor
5882INSTEDsulaimanh
699.Sulaiman Bin Hashim, Dr.
Assistant Professor
6385KOED - ACADEMICsulaimanh
700.Sulaiman Bin Hashim, Dr.
Assistant Professor
4150OCCMsulaimanh
701.Sulaiman Bin Muhari
Security Guard
5555OSEM - GBKmsulaiman
702.Sulawati Binti Ismail
NA
703.Sulhi Bin Abidin, Dr.
Lecturer (Trainee)
5415KOD - IMCdrsulhi
704.Sumaiya Zakariya
NA
705.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NA
706.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
5555OSEM - GBKsmadi
707.Sumiah Bt Yaakub, Puan
CELPAD Lecturer
3006CFS PJsumiah
708.Sunita Binti Abdullah, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3835LIBRARYsunita
709.Supiah Binti Saad, Dr.
Assistant Professor
5918INSTEDsusaad
710.Supian Bin Mat Salleh, Dr.
Assistant Professor
5075KOS - IMCmsupian
711.Surati Binti Nanyan, Mrs.
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCsurati
712.Suraya Begum Binti Mat Tazin
CELPAD Lecturer
6653OSC GOMBAKtsuraya
713.Suraya Binti Hassan
Matriculation Lecturer
4877CFS PJsurayahassan
714.Suriana Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
715.Suriani Binti Mohd Ayob
Nurse
5537KOD - IMCsurianim
716.Suriani Binti Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3851LIBRARYsuriani
717.Suriani Binti Sulong
Legal Officer
NAsuri_ani
718.Suriani Bt. Sulaiman
Lecturer
5459KICTssuriani
719.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
720.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2411MSDsuriatijasman
721.Suriati Binti Sidek
Lecturer (PTH)
3428KAHS - IMCsuriatisidek
722.Suriati Mohd. Yusoff
CELPAD Teacher
3026CFS PJsuriati2510
723.Suriawati Bt. Yaakub
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3610KENMSswati
724.Suriya Binti Radzalli
Assistant Science Officer
2721KOS - IMCsuriyar
725.Suriza Ahmad Zabidi, Dr.
Assistant Professor
4484KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsuriza
726.Surul Shahbudin Hassan
CELPAD Lecturer
4932CELPADsurur
727.Suryadi, Dr.
Assistant Professor
5172KOS - IMCsuryadi
728.Suryanto, Dr.
Associate Professor
5765KENG - MANUFACTURING & MATERIALsurya
729.Susi Sukmasari, Dr.
Assistant Professor
5498KOD - IMCsukmasari
730.Susilawati Binti Hamzah
Matriculation Teacher
2485CFS PJilahamzah
731.Suzana Binti Hanafiah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4918CELPADsuzana
732.Suzana Binti Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4770KENMSzsuzana
733.Suzana Bte Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4200AIKOL - ISLAMIC LAWsuzy
734.Suzana Suhailawaty Binti Md. Sidek, Dr.
Assistant Professor
3558INSTEDsuzannasidek
735.Suzanah Binti Abdul Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5255KAHS - IMCarsuzanah
736.Suzanah Binti Umar
Assistant Administrative Officer
5009RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsuzanah
737.Suzanna Bt. Kamaruzzaman
Academic Fellow
4374K. LAWSsuekamar
738.Suzi Fadhilah Bt Ismail, Dr.
Assistant Professor
4354K. LAWSsuzi
739.Suzie Ernida Binti Sanuri
Nurse
4444HEALTH CENTREsuzieernida
740.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
741.Suzie Liana Binti Abidin
NA
742.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5281KAEDliana
743.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
NA
744.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
5194FINANCEila
745.Suzilawati Binti Mohamed Ariffin
Lecturer
7313KON - JHCsuzilawatima
746.Suzilawati Bt. Baharuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424KOM - IMCsdzie
747.Suzyyanty Bt. Md. Said
Administrative Officer
4816KOP - IMCsuzyyanty
748.Syafiee Bin Shuid, Dr.
Assistant Professor
3150KAED - URPssyafiee
749.Syafini Samsudin
NA
750.Syafrina Binti Abdul Halim, Dr.
Assistant Professor
6520K.ENGsyafrinaabdulhalim
751.Syahazilia Binti Mohamed Ismail
CELPAD Teacher
NAzilia
752.Syahida Binti Sulong
Nurse
2431KON - JHCsyahidas
753.Syahidatul Husna Isa
Industrial Trainee Diploma
NAtrainer3
754.Syahiera Farhana Bt Zakaria, Miss
Lecturer
NAsyahiera
755.Syahira Abdul Hamid
NA
756.Syahriah Bt. Bachok, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
3148KAED - URPsyahriah
757.Syahrir Bin Zaini
Lecturer
3120KOP - IMCsyahrirz
758.Syahrir Farihan Bin Mohamed Zainuddin
Assistant Science Officer
2658KOS - IMCsyahrir
759.Syahrul Anuar Abd. Wahab
NA
760.Syaifullizan Bin Mohd Sobari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsyaifullizan
761.Syajaratul Jahriah Binti Hassan
Matriculation Teacher
NAsyajaratul_hassan
762.Syakilah Zainol
NA
763.Syakir Amir Bin Ab Rahman
Lecturer (PTH)
3788KAEDsyakiramir
764.Syamil Sofiah Binti Hussin
Matriculation Teacher
NAsyamilsofiah
765.Syamimi Binti Ghazali
Nurse
NAsyamimighazali
766.Syamimi Binti Rosle
Matriculation Lecturer
4811CFS PJsyamimi
767.Syamsul Alfizan Bin Baharuddin
NA
768.Syamsul Amir Bin Rozman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5969STADD - ZUBAIRsyamsulamir
769.Syamsul Amri Bin Abdul Rahim
Administrative Officer
6737OFFICE OF THE PRESIDENTsamri
770.Syamsul Bahrin Bin Abdul Hamid, Dr.
Assistant Professor
4123STADD - ALFARUQsyamsul_bahrin
771.Syamsul Bahrin Bin Abdul Hamid, Dr.
Assistant Professor
3496K.ENGsyamsul_bahrin
772.Syamsul Bin Ahmad Arifin
Lecturer
7316KON - IMCsyam
773.Syamsul Faizal Bin Wakimon
Library Assistant
4815LIBRARYsfaizal
774.Syamsul Kamal Bin Arifin
Assistant Engineer
3987KENG - MECHANICALska
775.Syamsulalfizan Bin Baharuddin
NA
776.Syarah Syahira Binti Mohd Yusoff
Academic Trainee
NA
777.Syarel Azill Bin Yaali
Computer Technician
3775KAEDsyarel
778.Syarifah Azizah Bi Nti Wan Ahmadul Badwi, Dr.
Assistant Professor
5164KIRK - HSsyarifah_azizah
779.Syarifah Hafilah Bt. Said Maamor
Assistant Religious Officer
1533CFS PJsyhafilah
780.Syarifah Haizan Binti Sayed Kamar, Dr.
Assistant Professor
5524KOD - IMCdrsyarifah
781.Syarifah Hasanah
NA
782.Syarifah Solehan Al Habsnee Binti Syed Noah
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTsysolehan
783.Syaza Farhana Binti Mohamad Shukri
Academic Trainee
NA
784.Syazliyana Binti Sallehudin
Assistant Administrative Officer
5219KAHS - IMCsyazliyana
785.Syazliyana Binti Sallehudin
Assistant Accountant
NA
786.Syazwan Basri
NA
787.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAcosyazwani
788.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
789.Syazwani Binti Mahmoodin
Assistant Engineer
3460K.ENGsyazwani
790.Syazwani Binti Mahmoodin
Assistant Engineer
3462KENG - MANUFACTURING & MATERIALsyazwani
791.Syazwani Binti Mohd Zaki
Academic Trainee
NAsyazwani_mohdzaki
792.Syazwani Binti Tajidin
Physiotherapist
2317KOM - JHCsyazwanitajidin
793.Syazwani Bt Awang
NA
794.Syed Abdul Khaliq Bin Syed Abd. Hamid, Dr.
Assistant Professor
4540KOM - IMCskhaliq
795.Syed Ahmad
NA
796.Syed Ahmad Azam Syed Mohd
NA
797.Syed Ahmad Faisal Nahri
NA
798.Syed Ahmad Hashimi
NA
799.Syed Amir Bin Syed Muhaiya Din
Security Guard
5555OSEM - GBKsyedamir
800.Syed Arabi Bin Syed Abdullah Idid, Dato' Prof. Dr.
Professor
6070HS - COMMsarabidid
801.Syed Fadil Syed Sofi
NA
802.Syed Hassan Raza
Member of Board of Governors
NA
803.Syed Hussien Abd Kadir
Member of Board of Governors
NA
804.Syed Mahbubul Alam Al-hasani
NA
805.Syed Mahbul Alam
NA
806.Syed Marwan Mujahid Bin Syed Azman
Academic Trainee
NAsyedmarwan
807.Syed Mohammad Khairuddin Bin Syed Ali, Encik
Assistant Engineer
3426KENG - MECHANICALsmkhair
808.Syed Mohd Hazrul Bin Syed Salim
Information System Officer
4891ITDsyedhazrul
809.Syed Mohd Nadzmi Bin Syed Mohd Tahar
Assistant Administrative Officer
NAsnadzmi
810.Syed Mohd. Tazrin Bin Syed Mustaffa
CELPAD Teacher
4838CFS PJsmtazrin
811.Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4191IIIBF-DAMANSARAsyedmusa
812.Syed Noh Bin Syed Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
3495KENG - MECHANICALsyednoh
813.Syed Suhaib Hassan
NA
814.Syed Sumayya Hassan
NA
815.Syed Tahir Bin Syed Mohamed
Administrative Officer
4702DEP.RECTOR (I&I)syedtahir
816.Syed Zahir Idid Bin Syed Osman Idid, Prof. Dr.
Professor
5260KAHS - IMCsyedzahir
817.Syful Darwis Ramli
NA
818.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5957MSDsazlin
819.Syuhaida Idha Abd. Rahim
NA
820.Syukuriah Bt. Che Mansor, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
821.Syuwari Azhar B Azman
Lecturer (Trainee)
2940KOD - IMCdrsyuwari
822.Szariannie Binti Sulaiman
Matriculation Lecturer
4815CFS PJsza

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)