Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.S Nehran Binti S Zainal, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4745KENMSshnehran
2.S Nehran Binti S Zainal
NA
3.S Nehran Binti S Zainal
Assistant Administrative Officer
NA
4.S. M. A. Motakabber, Dr.
Assistant Professor
4599KENG - ELECTRICAL & COMPUTERamotakabber
5.S.m. Abdul Quddus, Dr.
Assistant Professor
6067KIRK - HSabdulquddus
6.Sa'idatul Bariah Bt. Ahmad
Administrative Officer
5824HEALTH CENTREsaidatul
7.Sa'yah Bt. Abdullah
Matriculation Teacher
3147CFS PJsayah
8.Saabihah Bt. Mohamed Salleh
Librarian
4828LIBRARYsaabihah
9.Saad Mohammed Abdulrazzaq, Dr.
Lecturer (Pth)
2011BMS-MEDICsaadm
10.Saad Osman Bashir Nasr, Dr.
Associate Professor
4522KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaadbashir
11.Saadeldin Mansour Mohamed Gasmelsid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5542IRK - RKQSeldin
12.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
NA
13.Saadi Bin Ahmad Kamaruddin
Lecturer
NAsaadiahmad
14.Saadiah Bt. Abdullah
Security Guard
NAsaadiaha
15.Saaiful Azhar Bin Jamil, Mr.
Counsellor
NAs_azhar
16.Saba Sohail
NA
17.Sabariah Abdul Samad
NA
18.Sabariah Binti Arof
Matriculation Lecturer
2786CFS PJsabariah_arof
19.Sabariah Binti Bakri
Celpad Teacher
3115CFS PJsabariahb
20.Sabariah Bt. Hassan, Hjh.
Celpad Lecturer
NAsabariahh
21.Sabarudin Ahmad Bin Sabadin
NA
22.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
5476SDEV - CCACsobir
23.Sabirah Bt. Abdullah
Administrative Officer
4031OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTsobir
24.Sabrina Bt Sabri
Matriculation Lecturer
3144CFS PJsabrina
25.Safawati
NA
26.Safi'ee Bin Madian
Information System Officer
NAsafiee
27.Safiah Bt Saufi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3629SDEV - MANAGEMENT SERVICE UNITsafiah
28.Safida Binti Muhammad
Matriculation Lecturer
NAsafida
29.Safinar Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
4384K. LAWSsafinar
30.Safinaz Binti Oap Kader Mohideen
NA
31.Saforazuridi Bin Mohamad
Technician (Electrical)
3421KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsaforazuridi
32.Safura Bt. Abd. Rahman
Office Secretary
6161KOMarsafura
33.Safwan Bin Saaid, Mr.
Technician
2526ITD - ITSsafwansaaid
34.Safwan Bin Saaid
Technician
NA
35.Saha Shaari
NA
36.Sahaniza Bt. Ibrahim
Librarian
4185LIBRARY KTNsahaniza
37.Saheed Aliu Olayemi
NA
38.Said Asri Bin Said Abu Bakar
Security Guard
NAsaidasri
39.Saidah Zawanah Binti Sulaiman, Mrs.
Engineer
NAszawanah
40.Saidatolakma Bt Mohd Yunus
NA
41.Saidatolakma Mohd Yunus
NA
42.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
43.Saidatul Syida Binti Ahamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsaidatulsyida
44.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
45.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
NA
46.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
5912SBU - CTLsaidhidayatullah
47.Saidhidayatullah Bin Halimi
Assistant Accountant
5911INSTEDsaidhidayatullah
48.Saif Eldin Hassan Elawad Abdallah
NA
49.Saiful Adli Bin Jamaluddin
Lecturer
NAjsaiful
50.Saiful Adli Bin Shamsul Tajri
Celpad Lecturer
6722KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTlufias
51.Saiful Ainudin Bin Sharir, Encik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsayful
52.Saiful Azam B. Wan Chik, Mr.
Assistant Administrative Officer
4081STADDsaifulz
53.Saiful Azhar Jamil
NA
54.Saiful Azwan Bin Mustapha, Mr.
Administrative Officer
5210CPSmsaifulazwan
55.Saiful Azwan Bin Mustapha, Mr.
Administrative Officer
5846ISDmsaifulazwan
56.Saiful Bahrein Bin Hj Salim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3950CELPAD - ENGLISHsairein
57.Saiful Jefri Bin Jaafar
Dental Technologist
NAjefridt
58.Saiful Nizam B. Nazinal
Library Assistant
NAsaifuln
59.Saiful Redza B Mohamed
NA
60.Saiful Redza Bin Mohamed, Encik
Counsellor
4114STADD - COUNSELING SERVICES DEPTsredza
61.Saiful Redzuan Bin Abd. Talib
Technician (Biotechnology)
3476KIRK - IRKtsredzuan
62.Saiful Riza Bin Radzali, Mr.
Administrative Officer
OSC GCFS NILAIsaifulriza
63.Saiful Rizal Abdullah
NA
64.Saifullah Khan, Dr.
Assistant Professor
4847PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYsaifullahkhan
65.Saifulnizam B. Musa
NA
66.Saim Kayadibi, Dr.
Associate Professor
NAsaim
67.Sakinah Ahmad
NA
68.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
2905LIBRARYksakinah
69.Sakinah Binti Kamaludin
Librarian
3502ARCHIVE - JLAN DUTAksakinah
70.Sakinah Bt Arshad Ahmad, Puan
Assistant Information System Officer
NAasakinah
71.Sakinah Bt. Jusoh
Administrative Officer
4405STADD - ADMINsakinah
72.Salabudi Bin Sulaiman
Security Guard
NAsalabudi
73.Salah Awadalla Sidig Mohamed
Celpad Lecturer
NAawadalla
74.Salahudeen Abd Hadi Adiniyi
NA
75.Salami Mitiu Olagoke
NA
76.Salasiah Bt. Abdullah
Nursing Assistant
NAsalasiah
77.Salbita Bt Ahmad
Office Secretary
5991DEP. RECTOR (S&A)salbita
78.Salehuddin Bin Lokman, Mr.
Assistant Accountant
4056OCD - FINANCE DEPARTMENTsalehuddin
79.Salehudin Bin Zahari, Encik
Computer Technician
3212K. LAWSsalehudin
80.Saliah Bt. Abu Bakar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4124AMADsaliah
81.Salih Mahgoub Mohamed Eltingari
Assistant Professor
NAsalihtingari
82.Salihin Deris
NA
83.Salina Binti Ahmad
Matriculation Teacher
2794CFS PJsalinaa
84.Salina Bt Khairuddin
Library Assistant
NAsalina_jj
85.Salina Bt. Kassim, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4613KENMS - ECONOMICSksalina
86.Salina Bt. Mohammad
Science Officer
6253KOMizamina
87.Salina Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
NAshsalina
88.Salina Bte Mohin
Matriculation Lecturer
3069CFS PJsalina
89.Salina Sa-idul Haj
NA
90.Salizar Bt. Mohamed Ludin, Dr.
Assistant Professor
6054KONmsalizar
91.Salleh Bin Haji Abd. Rahman
Security Guard
NAsallehrahman
92.Salmah Binti Ahmad
Office Secretary
3402ISTAC-ADMINsalmahahmad
93.Salmah Binti Ahmad
Administrative Officer
6702KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTasalmah
94.Salmah Binti Md. Shah
Office Secretary
4831LIBRARYsalmah
95.Salmah Bt. Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsalmah_rashid
96.Salmah Bt. Yahya
Assistant Accountant
4182SBU - IIUMGSMysalmah
97.Salman Abdul Ganiyy
NA
98.Salman Zainal Abidin
NA
99.Salmi Binti Daraup, Dr.
Assistant Professor
NAsalmi_dr
100.Salmi Bt. Nott
Junior General Assistant
4426ADMINISTRATION-MEDICsalmi
101.Salmi Bt. Sarjee
Assistant Science Officer
NAsyeami
102.Salmiah Bt. Ahmad, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4506K.ENGsalmiah
103.Salmiah Bte. Mat
Matriculation Lecturer
NAsalmiahm
104.Salsabila Binti Abd. Rahim
NA
105.Salwa Hana Binti Yussof
Assistant Professor
4650KENMS - ACCOUNTINGsalwahana
106.Salwa Hana Binti Yussof
NA
107.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5457OFFICE OF THE DEAN KODsalwanas
108.Salwana Binti Supa'at, Dr.
Assistant Professor
5485LECTURER-KODsalwanas
109.Salwani Binti Remli
Information System Officer
5928ITD-OSArsalwani
110.Samadi Bin Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3792RESEARCH MANAGEMENT OFFICEhasmadi
111.Samean B. Abu Hashim
Driver
NAsamean
112.Samihah Mahamud
NA
113.Samira Mohammed Ali Al-sabahi
NA
114.Samsina Bt Mohammed
Library Assistant
NAsamsina
115.Samsinazira @ Nor Azira Binti Johari, Miss
Assistant Administrative Officer
4413RESEARCH & POSTGRADUTE AFFAIRSazira
116.Samsuddin Bin Jaafar
Lecturer
3746KAEDsamsuddin
117.Samsul Anuar Bin Abu
Library Assistant
NAsanuar
118.Samsul Bin Draman, Dr.
Associate Professor
4577FAMILY MEDICINEnurin
119.Samsul Rohaizad Bin Mohd. Jemoner
Matriculation Teacher
NAsamsul
120.Samsun Baharin Bin Mohamad
Assistant Professor
5169PHYSICAL IP PHONEsamsun
121.Samsuri Bin Abdul Jalil
Photographer
5893CCDsams
122.Samsuri Bin Mohamed
Security Guard
NAsamsuri_m
123.San San Lwin, Dr.
Assistant Professor
4495BMS-MEDICsslwin
124.Sanadi Bin Subhi, Mr.
Technical Assistant
NAnadi
125.Sanda Aung, Dr.
Assistant Professor
4879BMS-PHARMACYsandaaung
126.Sanisah Binti Saidi
Lecturer
6035KONsanisahsaidi
127.Sanisah Bt. Saharin, Dr.
Assistant Professor
6544KENG - MECHANICALsanisah
128.Sanni Mubaraq
NA
129.Sany Izan Ihsan, Dr.
Assistant Professor
4567KENG - MECHANICALsihsan
130.Saodah Bt. Abd. Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5570KIRK - IRKsaodah
131.Saodah Bt. Wok, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6183KIRK - HSwsaodah
132.Saodah Bt. Wok, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5112HS - COMMwsaodah
133.Saoudi Ouahiba
NA
134.Sapiah Bt. Abd. Hamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5436DRII - IIMUsapiah
135.Sapiee Abu Talib
NA
136.Sara Mohammed Osman Saleh Bilal, Dr.
Assistant Professor
6527K.ENGsarra
137.Sarah A'fifah Binti Abdullah Sani
NA
138.Sarah Binti Rahmat
Assistant Lecturer
NAsarahrahmat
139.Sarah Khalid Chinoy
NA
140.Sarah Liyana Binti Suhaimi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsara_liyana
141.Sarah Yasmin Binti Mohamad
NA
142.Sari Nurdamajanti Bahar
Celpad Lecturer
OSC GCFS NILAInurdamayanti
143.Sariah Binti Abd. Latif
Security Guard
NAsariah
144.Sarifah Bt Abdullah
Librarian
4823LIBRARY - ADMINsarifah
145.Sarim Bin Awang
Technician (Audio-Visual)
5033HS - ADMINsarim
146.Sarimah Bte. Yahaya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5621KICTsarimah
147.Sarimah Bte. Yahaya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5214CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEsarimah
148.Sarina Binti Ahmad, Mrs.
Nurse
NAina
149.Sarina Bt. Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
NAsarina
150.Sarini Bt. Sulaiman
Assistant Accountant
3186FINANCEsarini
151.Saripah Johar
NA
152.Sarlan Bin Sahrum
Technical Assistant
4045OCDssarlan
153.Saudah Bt. Ismail
Matriculation Lecturer
2788CFS PJsaomail
154.Saupi Azran Bin Muhamad Tamjis
Library Assistant
NAazran
155.Saupi Bin Man, Dr.
Assistant Professor
5106KIRK - HSmsaupi
156.Savane Soulmaila
NA
157.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
NA
158.Sayed Ahmad Fauzi Bin Sayed Osman
Network Engineer
4897ITD-NATahmadfauzi
159.Sayed Inayatullah Shah, Dr.
Associate Professor
5335DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYinayatullah
160.Sayed Sikandar Shah (haneef), Professor Dr.
Professor
5523IRK - RKFQsayedsikandar
161.Sayuti Bin Ishak
Driver
NAsayuti_i
162.Sayuti Che Haron
NA
163.Sayyid Muhammad Yunus Gilani
Associate Professor
5586KIRK - IRKdryunusgilani
164.Sayyid Tahir, Professor Dr.
Professor
4604KENMSsayyid_tahir
165.Sazril Azmeer Bin Zailani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3660STADDazmeerz
166.Sedek Bin Mohd. Noh
Driver
NAsedek
167.Sekoni Abiola Mutalib
NA
168.Selamah Bt. Abdullah Yusof, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4615KENMSselamah
169.Selvarajah S/o Tharmalingam, Dr.
Assistant Professor
6040KIRK - HSselva
170.Senad Hadrovic
NA
171.Seri Banun Bt Haji Zakaria
Assistant Administrative Officer
3052CFS PJseribanun
172.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4386CELPADserianti
173.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4091STADD - ADMINserianti
174.Serianti Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3656STADD - ADMINserianti
175.Serysyah Zamila Binti Panot
Matriculation Lecturer
4714CFS PJsery
176.Sgt Mohd Asrul Salahudin
NA
177.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
3733KAEDsmazlina
178.Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi, Dr.
Assistant Professor
6202KAED - QSsmazlina
179.Sh Rizuan Bin Sh Radzuan
Health Attendant
NAshrizuan
180.Sh. Rohaniah Sy. Mahmood
NA
181.Shabbir Showkot
NA
182.Shafaai Bin Musa, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
NAmshafaai
183.Shafeeq Hussain Vazhathodi
NA
184.Shaffei Bin Mohamad, Ir.
Engineer
4801DEVELOPMENT DIVshaffei
185.Shafi-i Bin Mohammad
Driver
NAshafii
186.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5101CHEMISTRY IP PHONEshafida
187.Shafida Binti Abd Hamid, Dr.
Associate Professor
5120CHEMISTRY IP PHONEshafida
188.Shafie Bin Kamaruddin
NA
189.Shafiq Ali Flynn
NA
190.Shafiu Yahya Mikail
NA
191.Shafiyyah Solehah Bt. Zahari, Ms.
Matriculation Teacher
3146CFS PJshafiyyah
192.Shafizan Binti Mohamed
Lecturer
5104KIRK - HSshafizan
193.Shafizol Bin Halifah
Assistant Accountant
NA
194.Shah Reza Bin Ahmad
Technical Assistant
3888ITD-REDSshah_reza02
195.Shah Zaini B Mokhtar
Laboratory Assistant
NAshahz
196.Shaharuddin Bin Ahmad Mokshinon, Mr.
Sport Officer
3096CFS PJshaharuddin
197.Shaharuddin Bin Haron
Library Assistant
NAshahar
198.Shahbudin Bin Basri
Technical Assistant
3479KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahbudin
199.Shahbudin Bin Saad, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
2928INOCEM IP PHONEocean
200.Shahbudin Bin Yaakob
Security Guard
NAshahbudiny
201.Shahdi Bin Basri
Driver
NA
202.Shahdi Bin Basri
Driver
NAshahdi
203.Shahedah Binti Koya Kutty
Lecturer (Trainee)
NAshahedah
204.Shahfuddin Bin Abdul Razak
Laboratory Assistant
1586CFS PJbrkudin
205.Shahida Binti Saharudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
2024BMS-MEDICshida_shs
206.Shahidah Bt. Che Alhadi
Lecturer (Trainee)
NAshahidahhadi
207.Shahidah Binti Hj. Said
Assistant Hostel Manager
2470CFS PJshahidah
208.Shahidah Binti Mahbob
Information System Officer
5616KICTshahida
209.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NA
210.Shahidah Binti Shafi
Medical Laboratory Technologist
NAshidah
211.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NAshahidatulhana
212.Shahidatulhana Bt Abdul Halim
Medical Laboratory Technologist
NA
213.Shahir Hamid Bin Mohamed Akbar, Dr.
Associate Professor
2311ANAESTHESIOLOGYshahir
214.Shahizat B. Mat Jenan
NA
215.Shahizat Bin Mat Jenan
NA
216.Shahlan Bin Dalil
Technical Assistant
4547KENG - ELECTRICAL & COMPUTERshahlan
217.Shahnaz Zuriati Binti Sabri
Academic Fellow
4208K. LAWSshahnaz
218.Shahrazaad Bt. Hj. Muzir
Celpad Lecturer
NAshahrazaad
219.Shahril Bin Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4697KENMSshahril
220.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6296KOMshahrint
221.Shahrin Tarmizi Bin Che Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4403ACADEMIC AFFAIRS-MEDICshahrint
222.Shahrizad Bt. Sa-idul Haj
Administrative Officer
5475SDEV - CCACshahrizad
223.Shahrizad Sa-idul Haj
NA
224.Shahrizal Bin Mahmud
Computer Technician
1514CFS PJshahrizalm
225.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
6723KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahrizal
226.Shahrizal Idzuan Bin Wahab Abdul Rahman
Celpad Teacher
3938CELPAD - ADMINshahrizal
227.Shahrul Amin Bin Samsudin, Mr.
Computer Technician
5046KIRK - HSaminz
228.Shahrul Annuar Bin Othman
Celpad Lecturer
4771CFS PJs_annuar
229.Shahrul Ariffin Bin Maskuri
Security Officer
4171SECURITY MANAGEMENTshahrulariffin
230.Shahrul Azman Bin Muhammad
Library Assistant
4189LIBRARY KTNshazman
231.Shahrul Azni Bin Zainal Abidin
Assistant Sports Instructor
4347SPORTS & RECREATIONAL CENTREsaza
232.Shahrul Azni Zainal Abidin
NA
233.Shahrul Bin Amir
Matriculation Lecturer
2712CFS PJjcv90210
234.Shahrul Hisham Bin Idzahar
Assistant Religious Officer
5905MOSQUEshahrul
235.Shahrul Hisham Bin Idzahar
NA
236.Shahrul Hisham Idzahar
NA
237.Shahrul Mizan Bin Ismail, Dr.
Assistant Professor
4324K. LAWSshahrulmizan
238.Shahrul Mizan Ismail
NA
239.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4467KENG - MECHATRONICSsnaim
240.Shahrul Na'im Bin Sidek, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4632RMOsnaim
241.Shahrul Nizam Bin Mohd Basari
Lecturer
6716KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTshahnzmb
242.Shahrul Nizam Bin Shaharim
Library Assistant
NAsnizam
243.Shahrul Zaman Bin Abd. Rahman
Library Assistant
NAshahrulz
244.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NAsnizamjaafar
245.Shahrulnizam Bin Jaafar
Engineer
NA
246.Shaifatul Diana Baharom
NA
247.Shaik Faridhudheen Anverdeen
NAshaikd75
248.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
249.Shakerah Binti Sudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
250.Shakila Binti Abd. Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5202CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEshakila
251.Shalinah Bt Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshalinah
252.Shalinaz Bt. Abdul Salim
Celpad Lecturer
3010CFS PJshalinaz
253.Sham Bin Ali
Driver
NAshamali
254.Sham Irzatul Mohd Nazri
NA
255.Shameena Banu Binti Kamal Batcha
NA
256.Shamila Bt. Abu Hasan
Administrative Officer
NAshamila
257.Shamilah Bt. Abdul Halim
Celpad Teacher
4772CFS PJshamilah
258.Shamim Rahman Bin S.m.a Abdul Rasheed, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshamim
259.Shamin Binti Abu Bakar
Celpad Lecturer
NAshamin
260.Shamrahayu Binti Ab Aziz, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4235AIKOL - ISLAMIC LAWsrahayu
261.Shamshina Bt. Mohamad Hanifa
Lecturer
4221K. LAWSshamhani
262.Shamsol Bahrin Bin Haron
Library Assistant
NAshamsol
263.Shamsuddin Bin Abdullah
Matriculation Teacher
4812CFS PJshamsuddin
264.Shamsudin B. Mat Isa
Technician (Audio-Visual)
NAshamsudin
265.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4925CELPADasshams
266.Shamsudin B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
4906CELPADasshams
267.Shamsudin Bin Mohd. Zain
Security Guard
3172SECURITY UNITshamsudinmz
268.Shamsudin L. Taya
NA
269.Shamsul Azhar Bin Mohd. Yusof
Administrative Officer
4264IIUM ENDOWMENT FUNDshazhar
270.Shamsul Baharim Bin Mohamed Anwar
Technician (Audio-Visual)
3012CPDshamsulb
271.Shamsul Bahri Bin Mohamad Nasim
Computer Technician
1513CFS PJshamsulbahri
272.Shamsul Bin Nordin
Driver
NAshamsul_nordin
273.Shamsul Bin Paris
Assistant Administrative Officer
5062KIRK - HSsyamsul
274.Shamsul Hadi Bin Bandi
Lecturer
3120KAEDadi
275.Shamsul Jamili Bin Yeob, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5068HS - ARABICsjamili
276.Shamsul Kamarul Adzhar Bin Amran
Optometrist
5359OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEskamarul
277.Shamsul Nahar Bin Abdullah, Professor Dr.
Professor
4673KENMS - ACCOUNTINGshamsulnahar
278.Shamsul Zin
NA
279.Shamsulanuar B. Kamarudin
Lecturer
6039KIRK - HSshamsul
280.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5004RESEARCH MANAGEMENT OFFICEshamzani
281.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
6247KAEDshamzani
282.Shamzani Affendy Bin Mohd. Din, Dr.
Assistant Professor
5237SBU - CBEshamzani
283.Shapizan Bin Johari
Matriculation Teacher
2787CFS PJshapizan
284.Shapizan Johari
NA
285.Sharan Bt. Bakar
Office Secretary Assistant
5671KICTsharanb
286.Shareef Mohideen Ismail
NA
287.Sharel Rizel Bin Dzahari
Sport Officer
5391SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharel
288.Sharidan Mohd Ali
NA
289.Sharifa Bt Mohamed
Customer Service Officer
NAsharifa
290.Sharifah Alawiyah
NA
291.Sharifah Alawiyah Ahmad
NA
292.Sharifah Anita Wafa
NA
293.Sharifah Asmaa' Alwi Al-juned
NA
294.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4441KENG - ADMINsharifah
295.Sharifah Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4419K.ENGsharifah
296.Sharifah Fadzlon Bt. Syed Hussain
Matriculation Lecturer
4883CFS PJhfadzlon
297.Sharifah Fatimah
NA
298.Sharifah Hasanah
NA
299.Sharifah Imihezri Bt. Syed Shaharuddin, Dr.
Assistant Professor
NAshaimihezri
300.Sharifah Ismail
NA
301.Sharifah Junita Binti Syed Idrus
Engineer
4418KENG - MECHATRONICSjunita
302.Sharifah Khadijah Bte. Syed Mohsin, Ms.
Matriculation Lecturer
3183CFS PJskhadijah
303.Sharifah Munirah Binti Syed Elias
Lecturer
6063KONshmunirah
304.Sharifah Nafisa Bt Syed Hussin
Assistant Science Officer
3143CFS PJshifa
305.Sharifah Nur Amirah Bt. Sarif Abdullah
NA
306.Sharifah Raihan Syed Mohd Zain, Dr.
Assistant Professor
4727KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsraihan
307.Sharifah Sariah Bt. Syed Hassan, Dr.
Assistant Professor
5348INSTEDsharifahshahab
308.Sharifah Shahirah Syed Sheikh
NA
309.Sharifah Tahirah Bt. Syed Kamarulzaman
NA
310.Sharifah Yuliana Syed Ali Hanafiah
NA
311.Sharifah Zanariah Bt. Syed Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4110STADDszan
312.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader
Associate Professor
4283AIKOL - ADMINsharifahz
313.Sharifah Zubaidah Bt. Syed Abdul Kader
Associate Professor
4293AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTsharifahz
314.Sharina Bt Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4804DEAN' OFFICE-PHARMACYsharina
315.Sharina Farihah Bt. Hasan, Dr.
Assistant Professor
5275KAED - QSsfarihah
316.Sharini Kaur @ Nisha Bt. Kamal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3170SECURITY UNITknisha
317.Sharipah Salmah Bt. Mohd. Yusoff
Junior General Assistant
3821LIBRARYsharipahs
318.Sharipah Salmah Mohd Yusoff
NA
319.Sharipudin Bin. Shehamy
Computer Technician
3811LIBRARY - ADMINsharip
320.Shariza Binti Ahmad, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4088OCD - STUDENT DEVELOPMENT DEPARTMENTshariza_ahmad
321.Sharul Faizal Bin Musa
Technician (Civil)
2916KAEDsharul
322.Shawalfitri Bin Safar
Computer Technician
3885ITD - ITSshawalfitri
323.Shayuthy B. Abdul Manas, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5722KIRK - IRKshayuthy
324.Shazia Jamshed
Assistant Professor
NAshazia_jamshed
325.Shazlina Binti Shafei
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3631STADD - ADMINshazshafei
326.Shazly Zhafry Bin Ahmad Khairy, Mr.
Lecturer
3200PHARMACY PRACTICEzhefry
327.Shazuratul Binti Shahrom
Security Guard
NAshazuratul
328.Shehu Ahmad Muhamed
NA
329.Sheila Chakrabarty A/p P.n Chakrabarty
Celpad Lecturer
NAsheila_c
330.Sheila Nu Nu Htay, Dr.
Assistant Professor
2812IIIBF-DAMANSARAsheila
331.Sheriff Abdul Raheem Ajiteru
NA
332.Sherliza Bt. Puat Nelson, Dr.
Assistant Professor
4687KENMS - ACCOUNTINGsherliza
333.Sheroz Khan, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4580K.ENGsheroz
334.Sherzod Turaev, Dr.
Assistant Professor
6420KICT - COMPUTER SCIENCEsherzod
335.Shidqiyyah Binti Abd. Hamid
NA
336.Shihab A. Hameed, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4545K.ENGshihab
337.Shimah Binti Mohd Rosli
NA
338.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
339.Shimah Binti Mohd Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshimamr
340.Shirajuddin Bin Hamduha
Technician
NAshirajuddin
341.Shirlyna Hassan
NA
342.Shittu Ahmed Tajudeen
NA
343.Shobowale Kafayat Oluwatoyin
NA
344.Shochrul Rahmatul
NA
345.Shochrul Rohmatul Ajija
NA
346.Shuhaili Bt. Talib, Dr.
Assistant Professor
5643KICT - INFORMATION SYSTEMSshuhaili
347.Shuib Ahmad
NA
348.Shukran Bin Abd Rahman, Dr.
Associate Professor
5125HS - PSYCshukran
349.Shukri Abd. Rahman
Computer System Engineer
4877ITD-NATshukri
350.Shukri Bin Ahmad
Security Guard
NAshukria
351.Shukriah Bt. Mohd. Sheriff, Dr.
Assistant Professor
4352K. LAWSshukriahs
352.Sidek Bin Baba, Professor Dr.
Professor
5341INSTED - ACADEMICsidek
353.Sih Sayekti Binti Ngadimun
Matriculation Teacher
NAsihsayekti
354.Sinan Bin Sabri
Security Guard
NAsinan
355.Sinan Mohammed Abdullah, Mr.
Lecturer
NAsinanmohamed
356.Sinzobakriwa Issa
NA
357.Siriaupa Bt. Salleh
Celpad Teacher
3913CELPADaufa
358.Site Nor Binti Ismail
Medical Officer
NAsitenor
359.Sithi Rasheeda Hj. Mohd. Razi
Office Secretary
4002RECTOR OFFICErasheeda
360.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4530KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsitiadibah
361.Siti Adibah Binti Abdul Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
362.Siti Aesah @ Naznin Muhammad, Professor Dr.
Professor
4489BMS-MEDICnaznin
363.Siti Afifah Binti Hashim
Celpad Lecturer
NAsafifah
364.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
4834LIBRARY - ADMINaidah
365.Siti Aidah Bt. Rabingan
Librarian
3430LIBRARY-ISTACaidah
366.Siti Aishah Binti Md Isa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaishahmd
367.Siti Aishah Binti Muhamad Mustafa Wong, Miss
Matriculation Teacher
NAaishahmw
368.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3521HS - ADMINctaishah
369.Siti Aishah Binti Usman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5064KIRK - HSctaishah
370.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6307ALUMNI & CAREERaishahz
371.Siti Aishah Binti Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6303ACSDaishahz
372.Siti Aissah Ahmad
NAct
373.Siti Aissah Binti Ahmad
Administrative Assistant
3211IIUM ENDOWMENT FUND
374.Siti Aisyah Binti Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4706DEP.RECTOR (I&I)ecah
375.Siti Aisyah Binti Hassan
Science Officer
NAaisyahassan
376.Siti Aisyah Bt. Ibrahim
Administrative Officer
6755DEP.RECTOR (I&I)saisyah
377.Siti Aisyah Ramli
NA
378.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3522KIRK - HSsitiaizar
379.Siti Aizar Bt. Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5094HS - ADMINsitiaizar
380.Siti Alawiah Bt. Siraj, Dr.
Assistant Professor
4692KENMS - ACCOUNTINGs.alawiah
381.Siti Aliza Binti Alias
Lecturer
4356K. LAWSalizaalias
382.Siti Aminah Omar
NA
383.Siti Amirah Binti Dang @ Abd Razak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4015DRAPsitiamirah
384.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3021DEP. RECTOR (A&R)shazira
385.Siti Amirah Binti Hasbullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
386.Siti Annazirin Binti Eli @ Ali
Lecturer
3399KENG - SCIENCEannazirin
387.Siti Annural Balkis Binti Mokhtar
NA
388.Siti Arina Razali
NA
389.Siti Asiah Bt Zakaria
Celpad Teacher
NActz
390.Siti Asiyah Bte Kamarudin, Miss
Medical Laboratory Technologist
6298KOMasiyah
391.Siti Asmahani Binti Saad
NA
392.Siti Azila Binti Mohd
Health Attendant
NAsitiazila
393.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
3860LIBRARYsitiazizah
394.Siti Azizah Binti Md Nor, Puan
Librarian
3434LIBRARY-ISTACsitiazizah
395.Siti Badariah Mat Sarit
NActbadariah
396.Siti Baidura Binti Kasiran
Celpad Lecturer
4955CELPAD - ENGLISHbaidura
397.Siti Bariah Bte. Rojakan
Junior General Assistant
4010RECTOR OFFICEsitibariah
398.Siti Bashah Bt. Mohd Amin, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5406DEVELOPMENT DIVbashah
399.Siti Dahlya Bt Zulfaini
Library Assistant
NAdahlya
400.Siti Eshah Bt. Mat Isa
Security Guard
NAsitieshah
401.Siti Fairuz Binti Che Othman
NA
402.Siti Fathimah Putery Binti Jemain
Matriculation Lecturer
2705CFS PJsfathimahpj
403.Siti Fatimah Binti Mohd Amin
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
404.Siti Fatimah Binti Osman, Miss
Dental Nurse
NAsfatimah
405.Siti Fatimah Binti Zakaria
NA
406.Siti Fatimah Bt Norizan
Assistant Professor
NAsitifn
407.Siti Fatimah Mohd Tawil
NA
408.Siti Fauziah Bt. Toha @ Tohara, Dr.
Assistant Professor
5705KENG - MECHATRONICStsfauziah
409.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NA
410.Siti Firdaus Bt Mohd Mokhdi
Assistant Science Officer
NAsitifirdaus
411.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4891PHARMACY PRACTICEshadijah
412.Siti Hadijah Binti Shamsudin, Dr.
Assistant Professor
4908PHARMACY PRACTICEshadijah
413.Siti Hafizah
NA
414.Siti Hafsah Ahmad Nor
NA
415.Siti Hajar
NA
416.Siti Hajar Binti Abdullah Sani
Matriculation Lecturer
3082CFS PJsiti_hajar
417.Siti Hajar Bt. Mohamad
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAIsitihajar
418.Siti Hajar Daji
NA
419.Siti Hajjar Binti Nasir
Lecturer (Trainee)
2941LECTURER-KODdrhajjar
420.Siti Hajjar Othman
NA
421.Siti Halimah Bux Bt Shaikh Rahman Bux, Puan
Senior Academic Fellow
4805DEAN' OFFICE-PHARMACYsitihalimah
422.Siti Hanim Bt. Mohd. Hosni
Office Secretary Assistant
NAsitihanim
423.Siti Hartinie Bt Zolkhaely
5411SUB - IP FMS
424.Siti Haryani Binti Ishak
Assistant Administrative Officer
4401STADD - ADMINharyani
425.Siti Hasmah Baharudin
NA
426.Siti Hasnah Binti Hasan, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5863SLEUsitihasnah
427.Siti Hawa Ahmad
NA
428.Siti Hawa Bt. Darus
Librarian
4827LIBRARY - ADMINhawa
429.Siti Hawa Bt. Latip
Accountant
5189FINANCEsitihawa
430.Siti Hawati Binti Sariman
Social Research Officer
5012RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsitihawati
431.Siti Hawati Binti Sariman
Administrative Officer
NA
432.Siti Hazariah Binti Abdul Hamid
Lecturer
6067KONshazariah
433.Siti Humairah Hasim
3790RMO
434.Siti Humaiyah Bt Bakri
Matriculation Lecturer
4704CFS PJshumaiyah
435.Siti Kamariah Binti Che Mohamed, Dr.
Assistant Professor
6319KOMskamariah
436.Siti Khadijah Binti Daud
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAkhadijahdaud
437.Siti Khadijah Binti Mohammad
Matriculation Lecturer
4813CFS PJsitikhadijah
438.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Counsellor
6266KOMsiti_khadijah
439.Siti Khadijah Binti Mohd Bustaman
Counsellor
4614O & Gsiti_khadijah
440.Siti Kholijah Binti Kassim
NA
441.Siti Kurshia Bt Sahak Muhamed Aly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
442.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
5253KAED - ADMINsiti_m
443.Siti Makonah Bt Sabtu
Administrative Officer
2405CFS PJsiti_m
444.Siti Mariam
NA
445.Siti Mariam Binti Muda
Lecturer
6058KONsitimariam
446.Siti Marponga Binti Tolos
Assistant Professor
5066CTS IP PHONEsmtolos
447.Siti Maryam Hasni
NA
448.Siti Maryaton Bt. Sarmani
Office Secretary
4018DEP. RECTOR (S&A)maria
449.Siti Masitah Binti Jamaludin, Dr.
Medical Officer
NAmasitahjamaludin
450.Siti Mastura Bt Abd Rahim, Miss
Accounting Assistant
3188FINANCEmastura
451.Siti Masyitah Binti Abu Bakar, Ms.
Librarian
3859LIBRARY - ADMINmasyitah
452.Siti Munira Bt. Abd. Ghani
Accounting Assistant
3191FINANCE - STUDENT UNITsitimunira
453.Siti Munirah Binti Muhammad Ali
Matriculation Teacher
NAmunirah_ali
454.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NA
455.Siti Mustainah Binti Ahmad Jurami
Accounting Assistant
NAmustainah
456.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsyifaa
457.Siti Nabila Syifaa' Binti Sallehuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
458.Siti Nabilah Binti Mohd Zanidin
Assistant Medical Officer
NAsnabilah
459.Siti Nadiah Hazirah Binti Abdul Rahman
Celpad Teacher
NAsitinadiah
460.Siti Nadirah Binti Mohamad Damanhuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5251KAEDsnadirah
461.Siti Nadrah Binti Mustafa, Ms.
Counsellor
4112STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnadrahm
462.Siti Noor A'inee Azmi
NA
463.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
NA
464.Siti Nooraini Binti Kasmuri
Assistant Administrative Officer
6377INSTEDsitinooraini
465.Siti Noorjannah Bt. Abdul Hamid
Matriculation Lecturer
3155CFS PJctnoor
466.Siti Noorjannah Bt. Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
6503KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnoorjannah
467.Siti Noorkhairina Binti Sowtali
NA
468.Siti Noorsyah Bte Yahya
Library Assistant
NAnorsyah
469.Siti Noorzariah Binti Shahadan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3264CSQAnoorzariah
470.Siti Nor Alhana Bt Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424K.ENGsnalhana
471.Siti Nor Bt. Md. Idris
Librarian
3852LIBRARYnors
472.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3659S-DEVsnora
473.Siti Nora Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3642S-DEVsnora
474.Siti Nora Haryati Bt. Abdullah Habib
Lecturer
5278KAEDctnora
475.Siti Nora Md. Sabri
NA
476.Siti Noradila Bt. Md. Misri
Laboratory Assistant
3323K.ENGmsnoradila
477.Siti Noraini Binti Rosman, Mrs.
Dental Technologist
NAsnoraini
478.Siti Noraslinda Binti Mat Zin, Miss
Dental Surgery Assistant
NAsiti_nor
479.Siti Norazian Razali
NA
480.Siti Norhaiza Binti Hadzir, Puan
Lecturer
NAhaiza
481.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
482.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
483.Siti Norhaslinda Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsitinorhaslinda
484.Siti Noridayu Bt. Shahrun @ Shahren
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5013RMOidayu
485.Siti Noriza Binti Harun
Dental Surgery Assistant
NAsitinoriza
486.Siti Norizan Binti Mat Zin
Nursing Instructor ( Fellow )
NAsitinorizan
487.Siti Normala Bt Sheikh Obid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4669KENMSsnormala
488.Siti Nubailah Binti Mat Yaacob
Matriculation Lecturer
3089CFS PJsnmy1981
489.Siti Nubailah Bt. Syed Jalal
Matriculation Lecturer
4847CFS PJsitinubailah
490.Siti Nur Amirah Binti Abdul Latiff
Accounting Assistant
3111FINANCEsnamirah
491.Siti Nur Binti Hasan
NA
492.Siti Nur'azhiimah Binti Abd Halim
NA
493.Siti Nuraini Bt. Saadul Baharim
Lecturer
2835K.ENGsnuraini
494.Siti Nuraishah Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6044KIRK - HSaishah
495.Siti Nurbaya Mohd Nadzri
NA
496.Siti Nurleha Saffie
NA
497.Siti Nursadrina Bt. Mohd. Isa
Matriculation Teacher
4814CFS PJsadrina
498.Siti Nurul Akmal Binti Mohd
Matriculation Teacher
OSC GCFS NILAIsnakmal
499.Siti Nurulhuda Binti Musneb, Cik
Accounting Assistant
3192FINANCEsnhuda
500.Siti Paridah Binti Hj. Thamby Che
Matriculation Teacher
OSC GCFS NILAIsparidah
501.Siti Rafiah Abd. Hamid, Dr.
Assistant Professor
5379INSTEDsrafiah60
502.Siti Raiza Binti Misbah, Miss
Assistant Information System Officer
5898CCDmsraiza
503.Siti Rashidah Abd. Razak
NA
504.Siti Rashidah Binti Mohd Zain
Audiologist
4454AUDIOLOGYsrashidah
505.Siti Rashidah Bt. Musneb
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3979MSD - RECRUITMENT ADMINrashidah
506.Siti Rasidah Binti Mohamd Saleh
Assistant Information System Officer
3887ITD - PEARLsrasidah
507.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
NA
508.Siti Rohani Binti Shari
Assistant Information System Officer
3876ITD-OSAsitirohani
509.Siti Rohaya Bt. Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4243K. LAWSsrohaya
510.Siti Rohayah Binti Azizan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
511.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
5632KICTsrohimi
512.Siti Rohimi Bt. Hamedon
Assistant Professor
OSC GCFS NILAIsrohimi
513.Siti Roshaidai Binti Mohd Arifin
Lecturer
6064KONroshaidai
514.Siti Rozaina
NA
515.Siti Rozaina Kamsani
NA
516.Siti Roziah Bt. Mohd Said
Office Secretary
4802DEVELOPMENT DIVsroziah
517.Siti Rusianti Binti Tomin
Science Officer
NAsrusianti
518.Siti Ruziani Bt. Parmin
Matriculation Lecturer
3164CFS PJruziani
519.Siti Safiyah Binti Awang Kechik
Assistant Administrative Officer
NAsitisafiyah
520.Siti Safridah Bt. Safuan
Nurse
5832HEALTH CENTREsafridah
521.Siti Sakinah Bt Abdul Latif
NA
522.Siti Salbiah
NA
523.Siti Salwana Binti Kamsan
Lecturer
NAsitisalwana
524.Siti Salwani Bt. Razali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4717KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsalwani
525.Siti Salwiah Binti Shukri @ Samsuri
Assistant Administrative Officer
4512K.ENGsitisalwiah
526.Siti Sarah Binti Maidin
Matriculation Lecturer
3182CFS PJsitisara
527.Siti Sarah Binti Mat Isa, Miss
Radiographer
5326DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYsitisarah
528.Siti Sarah Bt. Marzuki
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4025AMADsarahm
529.Siti Shafiqah Binti Ahmad Shaharuddin
NA
530.Siti Shariyah Shaari
NA
531.Siti Suanti Bt Bahrom
NA
532.Siti Suhaila Ihwani
NA
533.Siti Suraida Sidik
NA
534.Siti Sy. Faridah
NA
535.Siti Thuraiya Abd Rahman
NA
536.Siti Thuraiya Bt. Abd. Rahman
Administrative Officer
4702DEP.RECTOR (I&I)sthuraiya
537.Siti Waznah Binti Abdurahmah
NA
538.Siti Zafirah Bachik
NA
539.Siti Zahrah Binti Ariffin
Dental Surgery Assistant
NAsitie
540.Siti Zainab Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5590SUB - HALAL RESEARCH CENTREsitizainab
541.Siti Zainab Bt. Tauhed
Administrative Officer
5431RESEARCH MANAGEMENT OFFICEszainab
542.Siti Zainab Tauhed
NA
543.Siti Zaiton Binti Mat So'ad, Dr.
Assistant Professor
4939PHARMACEUTICAL CHEMISTRYdszaiton
544.Siti Zakiah Bt. Melatu Samsi
NA
545.Siti Zakiah Melatu Samsi
NA
546.Siti Zaleha Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAszaleha
547.Siti Zarina Binti Muhamat
Information System Officer
4889ITD-PEARLzarina
548.Siti Zubaidah Binti Anuar
Celpad Lecturer
NAszubaidah
549.Siti Zubaidah Mohamed Yusof
Assistant Accountant
4459K.ENGctzae
550.Sity Zaleha Nasir
NA
551.Sjn Lukman Maaruf
NA
552.Sjn Mohd Nazri Idrus
NA
553.Sjn Ramli Shamsuddin
NA
554.Sobrina Bt Mohamed Khazin, Dr.
Dental Officer
NAsobrina
555.Sofiah Bt Mat Ajid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3662STADDsofiah
556.Sofiah Bt. Samsudin, Dr.
Assistant Professor
5720KIRK - IRKsofiahs
557.Sofianiza Bt. Abd. Malik, Dr.
Assistant Professor
NAsofianiza
558.Sofiyyah Binti Abdul Wahab
Radiographer
NAsofiyyah
559.Sohirin Mohammad Solihin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5544IRK - RKQSsohirin
560.Solachuddin Jauhari Arief, Dr.
Assistant Professor
5490LECTURER-KODsolachuddin
561.Solehah @ Nik Najah Fadilah Bt Hj Yaacob, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5114HS - ARABICniknajah
562.Solehah Hj Yahya
NA
563.Solihah Hj.yahya Zikri
NA
564.Sonny Zulhuda
Assistant Professor
4309K. LAWSsonny
565.Soraya Binti Ismail, Dr.
Lecturer (Trainee)
2021BMS-MEDICdr_soraya
566.Souad A. Mohamad
Assistant Professor
5769KENG - MANUFACTURING & MATERIALsu3ad
567.Soufiane Bourega, Dr.
Assistant Professor
4603KENMS - ECONOMICSdrsoufian
568.Spahic Omer, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5248KAEDospahic
569.Sr. Idris Munirat Abolore
NA
570.Sr. Mustapha Madinat
NA
571.Srazali Bin Aripin, Dr.
Assistant Professor
6209KAED - ARCHITECTUREsrazali
572.Sri Mas Suraya Binti Che Hashim
Dental Surgery Assistant
NAsrimas
573.Sri Nurul Milla
NA
574.Sri Zuraihan Mohamad
NA
575.Sriviowarti Bt. Noerdin
Medical Laboratory Technologist
NApnsri
576.Ssekamanya Siraje Abdallah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5383INSTEDsiraje
577.Suaibah Yusof
NA
578.Suaniza Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
4656KENMS - ACCOUNTINGsuaniza
579.Suazlan Bin Mt Aznam
NA
580.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
5885CCDsubki
581.Subki Bin Ahmad
Administrative Officer
5998DRSAsubki
582.Subramaniam A/l Govindasamy, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6024KIRK - HSsubramaniam
583.Sueraya Che Haron, Dr.
Assistant Professor
5340INSTEDsueraya
584.Sufian Bin Hamat, Dr.
Assistant Professor
3752KAED - ARCHITECTUREsufian
585.Suhaila Binti Abdullah
Celpad Teacher
4927CELPADsuhailaa
586.Suhaila Binti Bahrom
Matriculation Teacher
NAsuhaila_b
587.Suhaila Binti Hj Muhammad Ali
Assistant Professor
5512LECTURER-KODdrsuhaila
588.Suhaila Binti Jaafar @ Omar
Assistant Science Officer
2615BIOTECHNOLOGY IP PHONEsuhailaj
589.Suhaila Binti Marsidi
Librarian
NAmsuhaila
590.Suhaila Binti Muhamad
Celpad Lecturer
4837CFS PJsuhaila_m
591.Suhaila Binti Nanyan, Dr.
Assistant Professor
NAsuhailananyan
592.Suhaila Binti Samsuri, Mrs.
Lecturer (Pth)
NAsuhailasamsuri
593.Suhaila Binti Samsuri
NA
594.Suhaila Bt. Dzulkafly
Accounting Assistant
3182FINANCEdsuhaila
595.Suhaila Bt. Mohd. Omar
Lecturer
5051BIOTECHNOLOGY IP PHONEosuhaila
596.Suhailah Binti Hussien, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5382INSTEDsuhailah
597.Suhaili Binti Husain @ Mat Sin
Matriculation Lecturer
NAsuhailihusain
598.Suhaili Bt Kamaruddin
NA
599.Suhaily Binti Mokhtar
NA
600.Suhaily Bt Omar
Assistant Information System Officer
4242K. LAWSsuhaily
601.Suhaily Saleh
NA
602.Suhaimi Bin Abd Latif, Dr.
Assistant Professor
6505K.ENGsuhaimie
603.Suhaimi Bin Abdul Rahman, Mr.
Matriculation Teacher
3158CFS PJsuhaimiar
604.Suhaimi Bin Ariffin
Security Guard
NAsuhaimia
605.Suhaimi Bin Hashim
Medical Laboratory Technologist
4479BMS LABhsuhaimi
606.Suhaimi Bin Hj. Othman
Assistant Administrative Officer
3180FINANCEsuhaimi
607.Suhaimi Bin Kamarudin
Security Guard
NAsuhaimik
608.Suhaimi Bin Long, Mr.
Assistant Administrative Officer
4784FFSDsuhaimilong
609.Suhaimi Bin Mhd. Sarif, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4736KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuhaimims
610.Suhaimi Bin Mohamad Daud, Dr.
Medical Officer
NAasnuru
611.Suhaimi Bin Mohamed
Security Guard
NAmsuhaimi
612.Suhaimi Bin Mohd Nor
Security Guard
NAsuhaiminor
613.Suhaimi Bin Mohd Ramli
Library Assistant
3869LIBRARY - ADMINsuhaimimr
614.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
615.Suhaimi Bin Sulaiman
NA
616.Suhaimi Mohd Ramli
NA
617.Suhaimi Razikin, Hj.
Celpad Lecturer
3941CELPADsuhaimiraz
618.Suhaina Yaakub
NA
619.Suhaini Bt. Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2941ITD-PEARLsuhaini
620.Suhair Ahmed Elyas
NA
621.Suhairani Bt Sulaiman
Office Secretary
4824LIBRARY - ADMINsuhairani
622.Suhairi Bin Sulaiman Shah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4271K. LAWSsuhairi
623.Suhairiza Bt. Deris
Religious Assistant
5906MOSQUEsuhairiza
624.Suhaiza Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6260KOMdrsuhaiza
625.Suhaiza Binti Samsudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshaiza
626.Suhaiza Bt. Ismail, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4675KENMS - ACCOUNTINGsuhaiza
627.Suhaizan Bin Zulhaflii @ Zulkafli
Junior General Assistant
2462CFS PJsuhaizanz
628.Suhana Binti Muhamad
Assistant Lecturer
6081KONsuhanamd
629.Suhana Bt. Mamat, Dr.
Assistant Professor
5263BIO MEDICAL SCIENCESsuhana
630.Suhani Bt. Saarani
Library Assistant
NAsuhanis
631.Suharni Bt. Maulan
Lecturer
4730KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONsuharni
632.Suharti Bt. Haji Yahya
Laboratory Assistant
3320K.ENGsuharti
633.Suharti Farizal Binti Yusoff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3404ISTAC-ADMINsuhartiyusoff
634.Sukiman Bin Sengat
Laboratory Assistant
3391K.ENGsukiman
635.Sukry Bin Baharuddin
Computer Technician
NAbsukry
636.Sulaiman Bin Muhari
Security Guard
NAmsulaiman
637.Sulawati Binti Ismail
NA
638.Sulawati Binti Ismail
NA
639.Suleyman Aremu Muyibi, Professor Dr.
Professor
4577K.ENGsuleyman
640.Sulhi Bin Abidin, Dr.
Dental Officer
NAdrsulhi
641.Sumaiya Zakariya
NA
642.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NA
643.Sumardi Bin Ahmaddia
Security Guard
NA
644.Sumiah Bt Yaakub, Puan
Celpad Lecturer
3006CFS PJsumiah
645.Sunarseh Bt. Hj. Omar
Laboratory Assistant
1593CFS PJsunarseh
646.Sunita Binti Abdullah, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsunita
647.Supiah Binti Saad, Dr.
Assistant Professor
5918INSTEDsusaad
648.Supian Bin Mat Salleh
Lecturer
5075CTS IP PHONEmsupian
649.Surati Binti Nanyan, Mrs.
Dental Surgery Assistant
NAsurati
650.Suraya Begum Binti Mat Tazin
Celpad Lecturer
4753CFS PJtsuraya
651.Suraya Binti Hassan
Matriculation Teacher
NAsurayahassan
652.Suriana Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
653.Suriani Binti Mohd Ayob
Nurse
NAsurianim
654.Suriani Binti Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3851LIBRARYsuriani
655.Suriani Bt. Sulaiman
Lecturer
5459KICTssuriani
656.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2411MSD - ADMINsuriatijasman
657.Suriati Binti Jasman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
658.Suriati Bt Sidek
NA
659.Suriati Mohd. Yusoff
Celpad Teacher
3026CFS PJsuriati2510
660.Suriawati Bt. Yaakub
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAswati
661.Suriya Binti Radzalli
Assistant Science Officer
NAsuriyar
662.Suriza Ahmad Zabidi
Lecturer
4484KENG - ELECTRICAL & COMPUTERsuriza
663.Surul Shahbudin Hassan
Celpad Lecturer
NAsurur
664.Suryadi, Dr.
Assistant Professor
5172PHYSICAL IP PHONEsuryadi
665.Suryanto, Dr.
Associate Professor
5765KENG - MANUFACTURING & MATERIALsurya
666.Susi Sukmasari, Dr.
Assistant Professor
5498LECTURER-KODsukmasari
667.Susilawati Binti Hamzah
Matriculation Teacher
3060CFS PJilahamzah
668.Suzana Binti Hanafiah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4918CELPADsuzana
669.Suzana Binti Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4770KENMSzsuzana
670.Suzana Bte Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4200AIKOL - ISLAMIC LAWsuzy
671.Suzanah Binti Abdul Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5255KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESarsuzanah
672.Suzanah Binti Umar
Assistant Administrative Officer
5009RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsuzanah
673.Suzanna Bt. Kamaruzzaman
Academic Fellow
4374K. LAWSsuekamar
674.Suzi Fadhilah Bt Ismail
Assistant Professor
4354K. LAWSsuzi
675.Suzie Ernida Binti Sanuri
Nurse
NAsuzieernida
676.Suzie Liana Binti Abidin
NA
677.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAliana
678.Suzie Liana Binti Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
679.Suzila Bt. Alias
Assistant Administrative Officer
2466CFS PJsuzila
680.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
5194FINANCEila
681.Suzilawati Binti Abdul Manap
Accounting Assistant
NA
682.Suzilawati Binti Mohamed Ariffin
Assistant Lecturer
6084KONsuzilawatima
683.Suzilawati Bt. Baharuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4424ADMINISTRATION-MEDICsdzie
684.Suzyyanty Bt. Md. Said
Administrative Officer
4816ADMINISTRATION-PHARMACYsuzyyanty
685.Swe Swe Latt, Dr.
Lecturer (Pth)
NAsweswelattdr
686.Syafiee Bin Shuid, Dr.
Assistant Professor
3150KAED - URPssyafiee
687.Syafini Samsudin
NA
688.Syafrina Binti Abdul Halim
NA
689.Syahida Binti Sulong
Nursing Instructor ( Fellow )
NAsyahidas
690.Syahidah Amni Binti Mohamed
NA
691.Syahiera Farhana Bt Zakaria, Miss
Lecturer
3196PHARMACY PRACTICEsyahiera
692.Syahira Abdul Hamid
NA
693.Syahriah Bt. Bachok, Dr.
Assistant Professor
3148KAED - URPsyahriah
694.Syahrir Bin Zaini
Lecturer
3120PHARMACY PRACTICEsyahrirz
695.Syahrir Farihan Bin Mohamed Zainuddin
Laboratory Assistant
2927PHYSICAL IP PHONEsyahrir
696.Syahrul Anuar Abd. Wahab
NA
697.Syaifullizan Bin Mohd Sobari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3648STADD - ADMINsyaifullizan
698.Syakilah Zainol
NA
699.Syakir Amir Bin Ab.rahman
NA
700.Syakirah Binti Muchlish
Administrative Officer
2804IIIBF-DAMANSARAsyakirah
701.Syamimi Binti Rosle
Matriculation Lecturer
NAsyamimi
702.Syamsul Alfizan Bin Baharuddin
NA
703.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
3405ISTAC-ADMINsamri
704.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
5606KICTsamri
705.Syamsul Amri Bin Abd. Rahim
Administrative Officer
4446KENG - ADMINsamri
706.Syamsul Bahrin Bin Abdul Hamid
Lecturer
3496KENG - MECHANICALsyamsul_bahrin
707.Syamsul Bin Ahmad Arifin
Lecturer
5234DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYsyam
708.Syamsul Faizal Bin Wakimon
Library Assistant
NAsfaizal
709.Syamsul Kamal Bin Arifin
Technical Assistant (Materials)
3987KENG - MECHANICALska
710.Syamsulalfizan Bin Baharuddin
NA
711.Syarel Azill Bin Yaali
Computer Technician
3775KAEDsyarel
712.Syarida Hanum Bt. Abu Hasan
Matriculation Teacher
3185CFS PJsyarida
713.Syarifah Azizah Bi Nti Wan Ahmadul Badwi
Lecturer
5164KIRK - HSsyarifah_azizah
714.Syarifah Hafilah Bt. Said Maamor
Assistant Religious Officer
1532CFS PJsyhafilah
715.Syarifah Haizan Binti Sayed Kamar
Lecturer (Trainee)
NAdrsyarifah
716.Syarifah Hasanah
NA
717.Syarriza Binti Kamarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3654SDEV - CCACsyarriza
718.Syazwan Basri
NA
719.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAcosyazwani
720.Syazwani Binti Che Othaman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
721.Syazwani Binti Mahmoodin
Technician (Automative)
3460K.ENGsyazwani
722.Syazwani Binti Mahmoodin
Technician (Automative)
3462KENG - MANUFACTURING & MATERIALsyazwani
723.Syazwani Binti Mohd Zaki
NA
724.Syazwani Binti Tajidin
Physiotherapist
6240KOMsyazwanitajidin
725.Syazwani Bt Awang
NA
726.Syed Abdul Khaliq Bin Syed Abd. Hamid, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAskhaliq
727.Syed Ahmad
NA
728.Syed Ahmad Azam Syed Mohd
NA
729.Syed Ahmad Faisal Nahri
NA
730.Syed Ahmad Hashimi
NA
731.Syed Ahmad Shihabuddin Abdurrahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4311K. LAWSalsagoff
732.Syed Alwi Shahab, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5375INSTEDalshahab
733.Syed Amir Bin Syed Muhaiya Din
Security Guard
NAsyedamir
734.Syed Arabi Bin Syed Abdullah Idid, Dato' Prof. Dr.
Professor
5097HS - COMMsarabidid
735.Syed Fadil Syed Sofi
NA
736.Syed Khalid Rashid
Professor
4353K. LAWSskhalid
737.Syed Mahbubul Alam Al-hasani
NA
738.Syed Mahbul Alam
NA
739.Syed Marwan Mujahid Bin Syed Azman
NA
740.Syed Masroor Ali, Dr.
Assistant Professor
6218KOMdrmasroor
741.Syed Mohammad Khairuddin Bin Syed Ali, Encik
Technical Assistant
3426KENG - MECHANICALsmkhair
742.Syed Mohd Hazrul Bin Syed Salim
Information System Officer
4891ITD-NATsyedhazrul
743.Syed Mohd Nadzmi Bin Syed Mohd Tahar
Assistant Administrative Officer
4062STADD - COL 6 AS-SIDDIQsnadzmi
744.Syed Mohd. Tazrin Bin Syed Mustaffa
Celpad Teacher
4838CFS PJsmtazrin
745.Syed Muhammad Kashif, Dr.
Assistant Professor
4432KENG - MECHANICALkashif
746.Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
2822IIIBF-DAMANSARAsyedmusa
747.Syed Noh Bin Syed Abu Bakar
Lecturer
3495KENG - MECHANICALsyednoh
748.Syed Suhaib Hassan
NA
749.Syed Sumayya Hassan
NA
750.Syed Tahir Bin Syed Mohamed
Administrative Officer
4446K.ENGsyedtahir
751.Syed Zahir Idid Bin Syed Osman Idid, Professor Dr.
Professor
2401CFS PJsyedzahir
752.Syed Zahir Idid Bin Syed Osman Idid, Professor Dr.
Professor
5260BIO MEDICAL SCIENCESsyedzahir
753.Syful Darwis Ramli
NA
754.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3697MSDsazlin
755.Syikh Sazlin Shah Bin Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3967MSD - EMPLOYEE BENEFITsazlin
756.Syuhaida Idha Abd. Rahim
NA
757.Syukuriah Bt. Che Mansor, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
758.Szariannie Binti Sulaiman
Matriculation Lecturer
4815CFS PJsza

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)