Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NA
2.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NAnradha
3.Naaimah Binti Mat @ Ahmad Radzi
Accountant
4166RECTOR OFFICEnaaimah
4.Naazrai Bin Abdul Wahab
Mortuary Attendant
NAnaazrai
5.Nabi'ah Bt. Said
Accounting Assistant
3873FINANCEnabiah
6.Nabiha Bte Ahmad
Assistant Accountant
5015RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnabiha
7.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
6560KENG - MECHANICALnabilah
8.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
3322KENG - MECHANICALnabilah
9.Nabilah Hani Binti Ahmad Zubaidi
NA
10.Nabilah Lokmal
NA
11.Nabilah Ulfah Bagarib
NA
12.Nabisah Ibrahim
NA
13.Nadhera Mohammed Qassem
NA
14.Nadhratunnaim Abas
NA
15.Nadia Binti Gzali, Mrs.
Medical Laboratory Technologist
5241KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESnadea
16.Nadia Zainuddin
NA
17.Nadirah Binti Abdul Rahim
NAnadirah
18.Nadjet Aknouche, Dr.
Assistant Professor
5126KIRK - HSnadjet
19.Nadwah Bt. Haji Daud, Dr.
Assistant Professor
5065HS - ARABICnadwah
20.Nadzirah Binti Ahmad Basri
NA
21.Nadzirah Binti Khairuddin
Library Assistant
NAnadzirahk
22.Nadzirah Binti Mohd, Dr.
Assistant Professor
5532IRK - RKQSnadzirah
23.Nadzrah Binti Ahmad
Lecturer
NAanadzrah
24.Nadzril Bin Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
4587KENG - MECHATRONICSnadzril
25.Naeem Atanda Balogun
NA
26.Naeem Azmi B. Niaz Ahmad
NA
27.Naeem Azmi Niaz Ahmad
NA
28.Naemah Binti Baharuddin
Matriculation Lecturer
3087CFS PJnaem_baha
29.Naemah Bte Amin
Associate Professor
4320K. LAWSnaemah
30.Nafaizatulnananiah Binti Hashim
Matriculation Lecturer
4807CFS PJnafaizatul
31.Nafi @ Hanafi Bin Dollah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5029KIRK - HShanafi
32.Nafisah Bt Ab Kadir
Administrative Officer
4903CELPADnafisah
33.Naharudin Bin Ani
NA
34.Nahdatul Nafilah Bte Mohd. Radzi
Celpad Lecturer
3009CFS PJnahdatul
35.Nahrul Khair Bin Alang Md Rashid, Dr.
Associate Professor
4417KENG - MECHATRONICSnahrul
36.Naimah @ Sabarina Binti Mohd Shafie
Matriculation Lecturer
2711CFS PJnaimahms
37.Najatul Su Ad Binti Abdullah
NA
38.Najibah Binti Abu Bakar
Librarian
NAnajabakar
39.Najibah Bt Mohd. Zin, Professor Dr.
Professor
4209K. LAWSnajibah
40.Najihah Abdullah
NA
41.Najihah Binti Endut @ Abdul Razak
Assistant Administrative Officer
4412ADMINISTRATION-MEDICnajihahrazak
42.Najmiah Hashim
NA
43.Najmiah Hashim, Dr.
Celpad Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnajmiah
44.Najmin Binti Ahmad
Nurse
NAnajmin
45.Najwa Binti Mohd Idris
Matriculation Lecturer
3166CFS PJnajwa2468
46.Najwa Hanim Binti Md. Rosli, Dr.
Assistant Professor
NAdrhoney_mmm
47.Najwa Suhaili Binti Md Zin
5911SBU - CTLnajwazin
48.Najwani Binti Razali
NA
49.Namuli Batuli
NA
50.Nan Noorhidayu Bt Megat Laksana
NA
51.Narieta Bt Bukhari
Assistant Administrative Officer
2441CFS PJnarieta
52.Narima Abd. Wahab
NA
53.Narimah Binti Daud
Lecturer (Pth)
5382PHYSIOTHERAPYnarimd
54.Narina Bt. Norddin
Lecturer
3345DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnarina
55.Narina Bt. Norddin
Lecturer
5322KAHS - DIAGNOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPHYnarina
56.Naruemon Da-i Fatimah
NA
57.Naruzzaman B. Mohd Salleh
Technician
3566INSTEDnzaman
58.Nasaruddin Bin Mohd Sulaiman
Laboratory Assistant
3435K.ENGnasa
59.Nasarudin Bin Abdul Rahman
Assistant Professor
4370AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTnasarudin
60.Nasarudin Bin Abdul Rahman
NA
61.Nashady Bin Ahmat Nasron
NA
62.Nashwan Abdo Khaled Qaid
Celpad Lecturer
NAnashwan
63.Nashwan Abdo Khaled Qaid
Celpad Lecturer
NA
64.Nasibah Abd Rahman
NA
65.Nasimah Bt Hussin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4237K. LAWSnasimah
66.Nasir Ganikhodjaev, Professor Dr.
Professor
5067CTS IP PHONEgnasir
67.Nasiruddin B. Hj Ahmad
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnasahmad
68.Nasr El Din Ibrahim Ahmed Hussein, Professor Dr.
Professor
5074KIRK - HSnasr
69.Nasrak Shelim
NA
70.Nasrul Faizin Bin Ab. Rashid
Technical Assistant
3368KENG - MECHATRONICSnasrul
71.Nasrul Na'im Bin Rosli
Assistant Medical Officer
NAnaimrosli
72.Nasrun Abdul Ghani
NAnasrun
73.Nasser Mohammad Amjad, Professor Dr.
Professor
6174KOMnasser
74.Nasser Mohammad Amjad, Professor Dr.
Professor
4405RESEARCH & POSTGRADUTE AFFAIRSnasser
75.Nassereldeen Ahmed Kabbashi, Professor Dr.
Professor
4524K.ENGnasreldin
76.Nasuruddin Bin Abdullah, Professor
Professor
4487BMS-MEDICdrnasa
77.Natasha Binti A. Raof
Lecturer
5740KENG - MANUFACTURING & MATERIALnatashar
78.Natasha Binti Ayub
Celpad Lecturer
3011CFS PJnatasha
79.Natasha Binti Azman
Celpad Teacher
NAnatashaazman
80.Natasha Haleiza Nur Bt Mat Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
81.Natrah Binti Ahmad Nordin
NA
82.Nawal Bt. Awadh Omar Basahai
Celpad Teacher
3038CFS PJnawal
83.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Associate Professor
5145HS - PSYCnazariah
84.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Associate Professor
3065HS - PSYCnazariah
85.Nazatul Sharin Binti Mokhtar
Administrative Officer
NAnazatul
86.Nazatulshima Bt. Zakaria
Matriculation Teacher
4806CFS PJnazatulshima
87.Nazhan Afeef Bin Mohd Ariff@ghazali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnazfee
88.Nazhatulshima Nolan
NA
89.Nazi @ Saifullah Bin Abu Kassim
Security Guard
NAsaifullahak
90.Nazifah Mustafa
NA
91.Nazira Binti Zubir
Matriculation Teacher
3156CFS PJnazira
92.Nazirah Binti Mat Russ
Matriculation Lecturer
2769CFS PJnazirah
93.Naziyah Shaban Mustafa, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5488LECTURER-KODdrnazih
94.Nazli Anum Bt Mohd Ghazali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4681KENMSnazlianum
95.Nazliati Munir
NA
96.Nazreen Bin Abdullasim
NA
97.Nazreen Binti Rusli
Matriculation Lecturer
3197CFS PJnazreenr
98.Nazri Abdul Aziz
NA
99.Nazri Bin Mohd. Yusof, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6139KOMnazriyusof
100.Nazri Bin Muhamad
Security Guard
NAnazerim
101.Nazri Bin Sadarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5055KIRK - HSsnazri
102.Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil
Lecturer
4788KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnazrol
103.Nazrul Affandi Jani
NA
104.Nazrul Bin Rusli
Computer Technician
3118HS - ADMINnazrul
105.Nazwa Zaera Zakaria
NA
106.Nellia Lizrina Binti Salleh
Celpad Teacher
3022CFS PJnellia
107.Nerawi Bin Sedu, Dr.
Assistant Professor
3050HS - COMMnerawi
108.Nia Nuraeni Gustini
NA
109.Niferiti Binti Aminuddin
Lecturer (Trainee)
3023BMS-PHARMACYniferiti
110.Nik Ahmad Aminudin Bin Nik Man
Speech Therapist
3313AUDIOLOGY & SPEECHnikahmadaminudin
111.Nik Ahmad Hisham B. Ismail, Professor Dr.
Professor
5359INSTEDnikahmad
112.Nik Ahmad Kamal Bin Nik Mahmod
Professor
4215K. LAWSnahmad
113.Nik Anuar Bin Nik Mat @ Nik Mahmod
Security Guard
NAnikanuar
114.Nik Aswari Nik Salleh
NA
115.Nik Azlan Bin Nik Hussin
NA
116.Nik Azmin Riza Bin Nik Ahmad Fauzi, Mr.
Laboratory Assistant
NAnazminr
117.Nik Eiddy Karma Bin Mohd Rosly
NA
118.Nik Fathiyah Nik Soh
Celpad Lecturer
4854CFS PJsfathiyah
119.Nik Haizam Bt. Nik Jaafar
Senior Academic Fellow
4297K. LAWShaizam
120.Nik Hanan Bt. Mustapha, Dr.
Assistant Professor
5058KIRK - IRKhanan
121.Nik Haniza Bt. Abdul Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2455CFS PJnhaniza
122.Nik Hasmahane Binti Mohamad Nor Wawi
Library Assistant
NAhasmahane
123.Nik Hasnah Bt. Nik Mat
Assistant Administrative Officer
5228KAED - ADMINnhasnah
124.Nik Hasnah Bt. Nik Mat
Assistant Administrative Officer
3724KAED - URPnhasnah
125.Nik Hziman B. Nik Mat
Administrative Officer
5907MOSQUEhziman
126.Nik Ismail Rashed Che Ali
NA
127.Nik Kamilah Nor Binti Nik Abdul Ghani
Celpad Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnkamilahnor
128.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4022GENERAL ADMINISTRATION-OCDnikmazlan
129.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4022NUTRITION SCIENCESnikmazlan
130.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5201KAHS - DEAN'S OFFICEnikmazlan
131.Nik Md Saiful Aziz
NA
132.Nik Md Saiful Azizi
NA
133.Nik Md. Saiful Azizi Bin Nik Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6381INSTEDnikazizi
134.Nik Mohd Azreen Bin Nik Abdullah
NA
135.Nik Mohd Yaakob Nik Ismail
NA
136.Nik Mohd. Fatmy Bin Nik Mohd. Najmi, Dr.
Assistant Professor
NAnikfatmy
137.Nik Mohd. Idris Bin Nik Yusoff, Dr.
Associate Professor
NAnikidris
138.Nik Muhammad Bin Nik Man
Celpad Teacher
NAnikmuhammad
139.Nik Muhammad Nik Man
NA
140.Nik Munerahanim Nik Muhammad
NA
141.Nik Murshidah Nik Din
NA
142.Nik Nazli Bt Nik Ahmad, Professor Dr.
Professor
4685KENMSniknazli
143.Nik Noor Asiah Bt Nik Mustafa
Celpad Lecturer
3959CELPAD - ENGLISHnn.asiah
144.Nik Noor Kaussar Binti Nik Mohd Hatta
Lecturer
6075KONkaussar
145.Nik Nor Fadhlina Binti Nik Ismail
Nursing Instructor ( Fellow )
NAnfadhlina
146.Nik Nur Fatnoon Binti Nik Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6295KOMniknurfatnoon
147.Nik Nur Wahidah Binti Nik Hashim, Dr.
Assistant Professor
6564K.ENGniknurwahidah
148.Nik Nur Wahidah Nik Hashim
NA
149.Nik Rahmah Binti Nik Mohamed
Matriculation Lecturer
3062CFS PJnrahmah
150.Nik Rashida Binti Nik Abdul Ghani
NA
151.Nik Roslina Binti Raja Ismail
NA
152.Nik Ruzni Bt. Nik Idris, Dr.
Assistant Professor
5072CTS IP PHONEruzni
153.Nik Suryani Bt. Nik Abd. Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5377INSTEDnsuryani
154.Nilar Aung, Dr.
Lecturer (Pth)
2010BMS-MEDICnilar
155.Nima Jehtae, Dr.
Matriculation Lecturer
4726CFS PJnimaseri
156.Nina Kamarina Bt. Kamaruddin
Lecturer
5665KICT - COMPUTER SCIENCEknina
157.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
3919CELPADnita
158.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
4768CFS PJnita
159.Niza Binti Samsuddin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5268BIO MEDICAL SCIENCESniza_shamsuddin
160.Nolin @ Norlin Abd Ghaffar
Office Secretary
4778KENMSnorlin
161.Non Academic2
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
162.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
6707KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnonglaksana
163.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
4790CFS PJnonglaksana
164.Noor 'ain Bt. Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPADnoor_ain
165.Noor Afiffah Binti Aziz
Celpad Teacher
NAafiffahaziz
166.Noor Afiza Azlina Binti Hamzah
Sport Assistant
3717SPORTS & RECREATIONAL CENTREafiza
167.Noor Afzarini Hasnita Binti Ismail, Ms.
Lecturer
3311AUDIOLOGY & SPEECHafzarini
168.Noor Aimi Binti Mokhtar, Mrs.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnooraimim
169.Noor Ain Binti Rozaini
NA
170.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
171.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAainijamaluddin
172.Noor Akidah Bt Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAakidah
173.Noor Akmal Abd. Wahab
NA
174.Noor Alhuda Binti Madzlan, Mrs.
Lecturer
3475KENG - SCIENCEalhuda
175.Noor Amali Bin Mohd. Daud, Dr.
Assistant Professor
5747IRK - RKUDamali
176.Noor Amili Bt. Hj. Abdul Ghani
Celpad Lecturer
NAnooramili
177.Noor Amilya Binti Tajul Ariffin
Nurse
NAmilyatajul
178.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
4102RECTOR OFFICEaqida
179.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
NA
180.Noor Artika Binti Hassan
NA
181.Noor Asiah Binti Aling
Matriculation Lecturer
2783CFS PJnoorasiah
182.Noor Asimahwaty Bt. Othman
Nursing Assistant
NAasimahwaty
183.Noor Asma Bt. Hj Abd. Aziz
Assistant Administrative Officer
5496STADD - AMEENAHnoorasma
184.Noor Azah Bt Arshad
Assistant Administrative Officer
4887ITD-ARIFEnoorazah
185.Noor Aziah Bt Hj Mohd Ariffin
Assistant Professor
5249KAED - ARCHITECTUREnooraziah
186.Noor Azian Bt. Abu Bakar
Library Assistant
NAazian_ab
187.Noor Azian Bt. Mohamad Ali, Mrs.
Academic Fellow
5615KICT - ADMINnoorazian
188.Noor Azimah Binti Hassan
Matriculation Lecturer
3190CFS PJnoorazimah
189.Noor Azizah Binti Mohd Ali
Lecturer
6076KONnoorazizah
190.Noor Azizah Bt. Mohamadali, Dr.
Assistant Professor
NAnazizah
191.Noor Azlan B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
6110KIRK - HSnoorazlanmn
192.Noor Azlan B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
6100KIRK - HSnoorazlanmn
193.Noor Azlan Bin Mohd. Husin
Junior General Assistant
1502CFS PJnoorazlan
194.Noor Azlin Binti Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5891CCDazlin
195.Noor Azlin Binti Asnam, Cik
Science Officer
6282KOMlurvlynx
196.Noor Azlin Binti Roslan
Accountant
4100RECTOR OFFICEnoorazlin
197.Noor Azlina Binti Halim, Mrs.
Science Officer
4573FAMILY MEDICINEhalinz
198.Noor Azlina Binti Hassan, Dr.
Assistant Professor
5733KENG - ADMINnoorazlina_hassan
199.Noor Azlina Endut
NA
200.Noor Azman Shah Bin Ismail
Photographer
5894CCDanoorazman
201.Noor Azman Shah Ismail
NA
202.Noor Azmi Bin Kassim
Security Guard
NAnazmikassim
203.Noor Azrul Idham Bin Che Tak
Computer Technician
NAnoorazrulidham
204.Noor Azura Binti Muhd Affandi
Security Guard
NAazuraaffandi
205.Noor Azura Binti Zakaria
NA
206.Noor Bakyah Binti Baharuddin
Dental Surgery Assistant
NAnoor
207.Noor Eleenda Binti Shahabudin
Celpad Lecturer
3569CELPADeleenda
208.Noor Ellina Mohd Johan
NA
209.Noor Emlia Ithnin
NA
210.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3665STADD - COUNSELING SERVICES DEPTesmie
211.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3670STADD - COUNSELING SERVICES DEPTesmie
212.Noor Ezailina Binti Badarudin
Lecturer
NAezai
213.Noor Ezmas Binti Mahno, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnoorezmas
214.Noor Fadilah Bt Shahbar Ali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnfsa
215.Noor Faiezah Bt. Abu Seman
Security Guard
NAnurfaizah
216.Noor Faizul Hadry Bin Nordin, Dr.
Assistant Professor
5040BIOTECHNOLOGY IP PHONEfaizul
217.Noor Faridah Binti Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoorfaridah
218.Noor Faridah Binti Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
219.Noor Hafiah Izzati Binti Aris, Mrs.
Assistant Science Officer
2674CHEMISTRY IP PHONEhafiah
220.Noor Hafidzah Bt Omar
Celpad Lecturer
3023CFS PJhafidzah
221.Noor Haimiakhtar Bt. Abu Bakar
Celpad Teacher
4828CFS PJhaimiakhtar
222.Noor Hanita Bt Abdul Majid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5292KAED - ARCHITECTUREhanita
223.Noor Hashida @ Juita Bt. Hassan, Dr.
Assistant Professor
NAdrjuita
224.Noor Haslinda Binti Noor Hashim
NA
225.Noor Haslinda Bt. Omar Din
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5821HEALTH CENTREhasod
226.Noor Hasniza Bt Md Zin
Assistant Professor
5046BIOTECHNOLOGY IP PHONEhasnizamz
227.Noor Hasniza Bt Md Zin
NA
228.Noor Hasrina Binti Bakar, Puan
Matriculation Lecturer
2710CFS PJnoorhasrina
229.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor
Lecturer
5648KICT - LIBRARY SCIENCEnhasrul
230.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor
Lecturer
5684KICTnhasrul
231.Noor Hayani Binti Abd Rahim
NA
232.Noor Hayati Bt. Muhamad
Security Guard
NAhayatim
233.Noor Hayati Binti Abdullah
Celpad Teacher
4829CFS PJnoorhayati
234.Noor Hayati Binti Shahul Hameed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3234DEP. RECTOR (S&A)yatie
235.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4774KENMS - ADMINhazilah
236.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4690KENMShazilah
237.Noor Hazliana Muhamad
3644SDEV - CCAC
238.Noor Hazrin Hany Bt. Mohamad Hanif
NA
239.Noor Helmi Bin Mokhtar
Engineer
2421CFS PJnhelmi
240.Noor Hidayah Binti Hasni
Assistant Science Officer
NAn_hidayah
241.Noor Hidayah Binti Idris, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4084MAIMUNAHnoorhidayah
242.Noor Hidayah Bt Arasad
Assistant Administrative Officer
4511K.ENGhidayah
243.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
244.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5401DEVELOPMENT DIVayubahrum
245.Noor Hildawati Abd Hamid
NA
246.Noor Hildawati Bt. Abdul Hamid
Assistant Administrative Officer
4797KENMS - ADMINhhildawati
247.Noor Illi Binti Mohamad Puad, Dr.
Assistant Professor
5702KENG - BIOTECHNOLOGYilli
248.Noor Izyan Bt Hassan
Laboratory Assistant
NAizyan
249.Noor Lide Bte. Abu Kassim, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5489LECTURER-KODnoorlide
250.Noor Liza Bt. Shukor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4157CPDnliza
251.Noor Mohamed Abdinor
NA
252.Noor Mohammad Osmani, Dr.
Assistant Professor
5567KIRK - IRKabusajid
253.Noor Mohd Azmy Bin Mohd Husin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1542CFS PJazmy
254.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
255.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
256.Noor Ramah Binti Jumiran
Assistant Information System Officer
1512CFS PJnoorramah
257.Noor Saadiah Binti Mohd. Ali
Matriculation Lecturer
3063CFS PJn_saadiah
258.Noor Safarinie Sulaiman
NA
259.Noor Seriyanti Bt. Zuber @ Zubir
Administrative Officer
5026RMOzyanti
260.Noor Shafini Binti Mohamed
Celpad Lecturer
NAshafini
261.Noor Shafiruz Binti Ahmad, Cik
Science Officer
6283KOMshafi_yusz
262.Noor Shariman Shah Bin Hj. Noor Shah
Customer Service Officer
1500CFS PJshariman
263.Noor Sharipah Binti Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5333INSTED - ADMINnsharipah
264.Noor Shuhadawati Binti Mohamad Amin
NA
265.Noor Suhaida Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6024KONnoorsuhaida
266.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4909CELPADnrsuhaila
267.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6431KICTnrsuhaila
268.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4036OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTnoorsuhana
269.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4021GENERAL ADMINISTRATION-OCDnoorsuhana
270.Noor Suhana Binti Sharipuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
271.Noor Suzilawati Bt. Rabe
NA
272.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5091HS - ADMINsyahada
273.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5501KIRK - HSsyahada
274.Noor Syaheera Binti Mohd Yunus
NA
275.Noor Syazwan Adli Bin Nordin, Mr.
Technical Assistant
4646ITD-NATnoorsyazwan
276.Noor Wafirah Binti Shafee
Lecturer
3402OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEwafirah
277.Noor Yuslida Binti Hazahari
NA
278.Noor Zaman Bin Zulkifli
Library Assistant
3813LIBRARY - ADMINnorzaman
279.Noor Zamima Hanim Bt Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPAD - ADMINzamima
280.Nooradilah Bt. Mohd. Rukon
Assistant Religious Officer
2442CFS PJnooradilah
281.Nooraidah Bt. Mustaffa
Matriculation Lecturer
4843CFS PJnooraidah
282.Nooraihan Afiqa Binti Airoddin
Counsellor
4087COUNSELINGnooraihan_afiqa
283.Nooraini Bt. Mohd. Yusoff
Administrative Officer
2405CFS PJnooraini60
284.Noorasikin Bt. Samat, Dr.
Assistant Professor
5768KENG - MANUFACTURING & MATERIALnoorasikin
285.Noorasyikin Bt. Asrorie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3668STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnoorasyikin
286.Noordalela Binti Baharudin
Matriculation Lecturer
4727CFS PJdalela
287.Noordianty Binti Abd Jalil, Miss
Assistant Science Officer
2614BIOTECHNOLOGY IP PHONEdianty
288.Noordin Bin Othman, Dr.
Assistant Professor
4903PHARMACY PRACTICEnoordin
289.Noorfazila Bt. Othman
Accounting Assistant
3184FINANCE - STUDENT UNITnfazila
290.Noorfazli Bin Noodin
Security Guard
NAnoorfazli
291.Noorhafizah Binti Mohd Akil, Mrs.
Assistant Information System Officer
1513CFS PJnoorhafizah_ma
292.Noorhafizah Bt. Hashim
Library Assistant
NAnoorhafizah
293.Noorhaizumi Binti Mamat, Mrs.
Nurse
6268KOMzumi
294.Noorhasimah Bt Aris
Librarian
4835LIBRARYnhasimah
295.Noorhasmira Binti Abd Rahim, Mrs.
Assistant Administrative Officer
2488CFS PJhasmira
296.Noorhayati Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2701CFS PJnhayati
297.Noorhazayti Binti Ab Halim, Dr.
Lecturer (Trainee)
5523LECTURER-KODzetty
298.Noorihsan Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
4607KENMS - ECONOMICSnoorihsan
299.Noorli Bt. Khairudin
Security Guard
NAnoorlik
300.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
4053FINANCEmaizah
301.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
3407ISTAC-ADMINmaizah
302.Noorsalwana Binti Muhamad Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoorsalwana
303.Noorshamriza Bt. Abd. Razak
Office Secretary
NAshamriza
304.Noorsiah Bt. Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6021HS - ENGLnoorsiah
305.Noorul Huda Binti Mohd Razali
NA
306.Nooryani Bt. Haji Ali
Technical (Mechanical)
3446K.ENGanooryani
307.Noorzamzarina Bt. Mohd. Noor
Administrative Officer
4106STADD - ADMINnzarina
308.Noorzihan Binti Abd Karim, Puan
Science Officer
4923PHARMACEUTICAL CHEMISTRYnzihan
309.Nor 'aiza Binti Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3202SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnoraiza_y
310.Nor 'ashikin Binti Zulkefli
Dental Surgery Assistant
NAekin
311.Nor Adila Binti Ismail
Assistant Medical Officer
NAadilaismail
312.Nor Adila Bt Ismail
Assistant Medical Officer
NA
313.Nor Adilah Binti Harun
Assistant Professor
NAnradilahh
314.Nor Adura Binti Mohd. Ali
Celpad Lecturer
3029CFS PJadura
315.Nor Affedah Bt A Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4907CELPADaffedah
316.Nor Afizam Binti Abidin
Nurse
NAafizam
317.Nor Aida Binti Ab. Razak
Assistant Accountant
3306RECTOR OFFICEaida82
318.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
5005RESEARCH MANAGEMENT OFFICEaidilia
319.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
NA
320.Nor Ain Md Ros
NA
321.Nor Aini Abd. Rahman
NA
322.Nor Aini Basri
Administrative Officer
NA
323.Nor Aini Binti Abd Rahman
Matriculation Lecturer
3192CFS PJrnoraini
324.Nor Aini Binti Basri
Administrative Officer
NAnorainibasri
325.Nor Aini Bt. Abd. Aziz
Community Nurse
NAnoraini_aziz
326.Nor Aisah Binti Areff
Lecturer
6115HS - SOCAaisah
327.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
328.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3284ADMINISTRATION-KAHSaishah_j
329.Nor Aishah Binti Mohd Nasir
Dietician
5296KAHS - NUTRITION SCIENCESnamn82
330.Nor Aiza Bt Md Hashim
Office Secretary
4881ITD-ARIFEhnaiza
331.Nor Akma Othman
NA
332.Nor Akmal Abdul Hamid
NA
333.Nor Akmal Abdullah
NA
334.Nor Akmar Binti Mohd Rasli
Matriculation Lecturer
PJCFS PJnorakmar
335.Nor Aminah Binti Kostor
Administrative Officer
5853CSQAaminah
336.Nor Amirah Binti Mohd Busul Aklan
NA
337.Nor Amirah Sakinah Binti Alias
Celpad Teacher
NAmieyra
338.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
4024AMADmizan
339.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
2523ITD-OSAmizan
340.Nor Anis Nadhiah Binti Md. Nasir
NA
341.Nor Anita Bt. Abdullah
NA
342.Nor Ashikin Bt. Idris
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKashikin
343.Nor Asiah Bt. Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3975MSD - SERVICEnasiah
344.Nor Asiah Mohamad
Associate Professor
4361K. LAWSnasiahm
345.Nor Asilah Binti Harun
Assistant Professor
NAnorasilah
346.Nor Asmah Binti Mat Nor, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorasmah
347.Nor Asmira Mat Jusoh
NA
348.Nor Aszlitah Binti Burhanudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAaszlitah
349.Nor Atiah Ahmad
NA
350.Nor Atikah Binti Zainal Abidin
Dental Surgery Assistant
NAnoratikah
351.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
3799ITD - PEARLnoratiqah
352.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
NA
353.Nor Ayu Binti Md Saat
Dental Surgery Assistant
NAnorayu
354.Nor Azahana Binti Abdullah
NA
355.Nor Azia Nadia
NA
356.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
4164RECTOR OFFICEnaziahm
357.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
NA
358.Nor Azian Binti Ismail
Computer Technician
4108OCD - IT DEPARTMENTnor_azian
359.Nor Azian Bt. Zainul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2410MSD - ADMINnorazianz
360.Nor Azimah Bt. Abdul Wahab
Library Assistant
NAnorazimah
361.Nor Aziyan Bt. Ami Husin
Accounting Assistant
3183FINANCEazie76
362.Nor Azizan Binti Che Embi, Dr.
Assistant Professor
NAizanebbm
363.Nor Azlin Binti Tajuddin, Dr.
Assistant Professor
6114KIRK - HSazlintaj
364.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5256KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESnazara
365.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5207KAHS - DEAN'S OFFICEnazara
366.Nor Azlina Binti Jaafar
Celpad Lecturer
3128CFS PJinanis
367.Nor Azlina Bt. Ali
Assistant Religious Officer
1534CFS PJnazyee
368.Nor Azlina Bt. Mohd. Azmeir
Matriculation Lecturer
4801CFS PJazliaz
369.Nor Azmawati Abd Aziz
NA
370.Nor Azrita Bt. Mohamed Zain
Lecturer
3303AUDIOLOGY & SPEECHznazrita
371.Nor Azura Bt. Aini @ Abas
Assistant Accountant
4251K. LAWSnor.azura
372.Nor Azura Bt. Beedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4425ADMINISTRATION-MEDICnorazura
373.Nor Azwan Bin Md Nor @ Ariffin
NA
374.Nor Azwani Binti Mohd. Shukri, Dr.
Assistant Professor
5307NUTRITION SCIENCESnorazwani
375.Nor Badli Bin Nordin
Computer Technician
3882ITD-COREnbadlin
376.Nor Baizura Bt Mohamed
Office Secretary
4806DEAN' OFFICE-PHARMACYbaizura
377.Nor Diana Binti Mohd. Mahudin, Dr.
Assistant Professor
3090KIRK - HSnordianamm
378.Nor Elina Binti Alias
Assistant Lecturer
NAnorelina
379.Nor Ezam Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5807LEGAL UNITrnorezam
380.Nor Fadhillah Bt. Mohamed Azmin, Dr.
Assistant Professor
6548K.ENGnorfadhillah
381.Nor Fadzli Bin Zainuddin
Computer Technician
2280OCDnorfadzli
382.Nor Faezah Binti Ansari
NA
383.Nor Faezah Bt. Ahmad Lias, Mrs.
Office Secretary
2439CFS PJnorfaezah
384.Nor Farah Huda Binti Abd Halim
NA
385.Nor Farahani Bt. Mohamad
Accounting Assistant
3024AMADfarahani
386.Nor Farahidah Binti Za'bah, Dr.
Assistant Professor
4562KENG - ELECTRICAL & COMPUTERadah510
387.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Professor Dr.
Professor
6026KIRK - HSnfaridah
388.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Professor Dr.
Professor
5420SBU - CERDASnfaridah
389.Nor Hafeza Mohtar
NA
390.Nor Hafidah Abd Talib
NA
391.Nor Hafidah Bt. Ab. Talib
Sport Assistant
3711SPORTS & RECREATIONAL CENTREnorhafidah
392.Nor Hafizah Bt Mohd Badrol Afandi
Assistant Professor
4322AIKOL - CIVIL LAW DEPThafizah
393.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4186KENMSnhafizah
394.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4718KENMS - ACCOUNTINGnhafizah
395.Nor Hafizana Bt Mat Jusoh
Laboratory Assistant
3789KAEDnorhafizana
396.Nor Haila Bt. Abdullah
Security Guard
3167SECURITY UNITnorhaila
397.Nor Hanani Ismail
NA
398.Nor Hanisah Bt Ismail @ Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3431LIBRARY-ISTACnisaismail
399.Nor Harisah Binti Zainuddin @ Zenah
NA
400.Nor Hasni Bte Yaakob, Mrs.
Celpad Teacher
NAnhasniy
401.Nor Hasniah Ibrahim
NA
402.Nor Hasniah Ibrahim
NA
403.Nor Hasyimah Bt. Mustapa
Librarian
4183LIBRARY KTNhasyimah
404.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
2431CFS PJnhayati_al
405.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
5002RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnhayati_al
406.Nor Hayati Bt Mohd Aziz
NA
407.Nor Hayati Mohd. Redzwan
NA
408.Nor Hayatti Bt. Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhayatti
409.Nor Hidayah Binti Mohd Taufek
Lecturer
NAhidayahtaufek
410.Nor Hidayati Diyana Binti Nordin
NA
411.Nor Ilani Binti Lokman
Administrative Officer
NAilani
412.Nor Ilani Binti Lokman
Administrative Officer
NA
413.Nor Ilani Lokman
3516RMOilani_lokman
414.Nor Ilani Lokman
5022RMOilani_lokman
415.Nor Ilyani Binti Mohamed Nazar, Dr.
Assistant Professor
3119PHARMACY PRACTICEnorilyani
416.Nor Iskhandar Bin Adnan
Librarian
4185ADMINISTRATION-LIBRARYisadnan
417.Nor Izan Bin Ali Agbar
Assistant Administrative Officer
4046AMADaaizan
418.Nor Izyani Bt. Malek
Assistant Administrative Officer
3207SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnizyani
419.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAkamaliyah
420.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
421.Nor Khairusshima Binti Muhamad Khairussaleh
Lecturer (Pth)
6542K.ENGnorkhairusshima
422.Nor Khairusshima Bt Mohd Khairussaleh
NA
423.Nor Liza Bt. Mohd. Zawi
Matriculation Lecturer
NAnor_liza
424.Nor Mali Bin Idris
Technical Assistant (Civil)
5409DEVELOPMENT DIVnormali
425.Nor Masteha Binti Abdul Hamid
Library Assistant
NAnmasteha
426.Nor Mazlinni Binti Othman
Security Guard
4171OCD - SECURITY MANAGEMENTmazlinnie
427.Nor Munira Binti Noor Ali
Accounting Assistant
3344SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnormunira
428.Nor Nadia Bt. Raslee
Celpad Lecturer
4755CFS PJnadiadiod
429.Nor Nazafa Jaafar
NA
430.Nor Raihan Binti Mohamad Asimoni
NA
431.Nor Rimie Bt. Zakerya
Technician(Archictecture)
3136KAEDnremie
432.Nor Rimie Bt. Zakerya
Technician(Archictecture)
3892KAEDnremie
433.Nor Riza Binti Arifin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAriza
434.Nor Sa'adah Binti Mohd. Nasohah
Matriculation Lecturer
3162CFS PJsissaadah
435.Nor Sa'adah Bt. Md. Nor
NA
436.Nor Saadah Binti Md. Azahri, Dr.
Assistant Professor
5267BIO MEDICAL SCIENCESnsaadah
437.Nor Saadah Bt Thani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3836LIBRARYnorsaadah
438.Nor Sabarina Bt. Mohamed Takyin
Library Assistant
NAsabarina
439.Nor Sahliza Binti Saleh, Miss
Library Assistant
NAlieza
440.Nor Saliyana Binti Jumali
NA
441.Nor Salwa Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6281KOMnsalwa
442.Nor Shahidah Mansor
NA
443.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnshakilah
444.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
445.Nor Shamsinar Bte. Haji Mohd. Nor
Assistant Administrative Officer
4914CELPADshamsinar
446.Nor Shaqillah Binti Mohamad Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4072STADD - COL 5 ALI ABI TALIBshaqillah
447.Nor Sharmila Zabani
NA
448.Nor Sheidar Binti Ishak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4913CELPAD - ADMINnsheidar
449.Nor Siti Hawa Binti Ramlan
Matriculation Teacher
4848CFS PJshawa
450.Nor Suhaida Binti Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsuhaida
451.Nor Suzeyanti Binti Masran
Security Guard
NAsuzie
452.Nor Syahida Binti Ahmad
Celpad Teacher
3107CFS PJsyahida
453.Nor Syahiza Binti Abd Kadir
Dietician
NAnorsyahiza
454.Nor Syuhada Bt. Mohd Radzi
Assistant Administrative Officer
3632SDEV - CCACsyuhada
455.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
4941CELPAD - ENGLISHnyasmin
456.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
5987SUB - ICCEnyasmin
457.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
5771DRII - ICEOnyasmin
458.Nor Zaihan Bin Mohd Noar
Academic Fellow
2625CTS IP PHONEnorzaihan
459.Nor Zaihariyana Binti Abd Jaafar
Accounting Assistant
4058OCD - FINANCE DEPARTMENTzaiharyana
460.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NA
461.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NAzaimah
462.Nor Zainiyah Norita Binti Mokhtar
Lecturer
6712KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTmnzainiyah
463.Nor Zalikha Binti Zulkefli
Assistant Administrative Officer
4144STADD - HAFSAiekha
464.Nor Zalikha Binti Zulkefli
Assistant Administrative Officer
5236KAEDiekha
465.Nor Zalina Bt. Harun, Dr.
Assistant Professor
6296KAED - LANSCAPEzalina
466.Nor Zalizan Nordin
NA
467.Nor Zamzila Bt. Abdullah, Assoc.prof.dr.
Assistant Professor
4508BMS-MEDICzamzila
468.Nor Zilawati Binti Yusof, Mrs.
Nurse
NAzylawaty
469.Nor Zuraiya Binti Hj. Khairuddin
Celpad Teacher
4769CFS PJzuraiya
470.Nor'ain Binti Anuar
Library Assistant
NAnorain
471.Nor'ain Binti Patoni
Finance & Investment Manager
5316IIUM ENDOWMENT FUND
472.Nor'ain Patoni
NApnorain
473.Nora Binti Abdul Hak, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
NAahnora
474.Nora Binti Ahmad
Matriculation Lecturer
3159CFS PJnora912
475.Nora Bt Dollah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoradollah
476.Nora Bt Mohd. Nasir, Dr.
Assistant Professor
6033KIRK - HSdrnoranasir
477.Nora Isma Binti Khisham
Assistant Accountant
NAnoraisma
478.Norafifah Abdul Rahman
NA
479.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Associate Professor
5258BIO MEDICAL SCIENCESznorafiza
480.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Associate Professor
5232BIO MEDICAL SCIENCESznorafiza
481.Norafiza Bt. Mohd Nordin
Assistant Administrative Officer
4409ACADEMIC AFFAIRS-MEDICnnorafiza
482.Norafizah Bt. Abu Hassan
Matriculation Teacher
3070CFS PJnorafizah
483.Noraida Binti Ibrahim, Mrs.
Nurse
6143KOMeida
484.Noraida Bt. Idris
Accounting Assistant
5945FINANCEnoraida
485.Noraidah Binti Ismail, Dr.
Assistant Professor
5404AUDIOLOGY & SPEECHnoraidah
486.Noraidah Binti Md. Amin
Assistant Administrative Officer
5227KAEDa.aida
487.Noraihan Binti Mat Harun, Dr.
Lecturer (Trainee)
2019BMS-MEDICnoraihan
488.Norain Binti Amerudin
Accounting Assistant
NArainamir
489.Norain Binti Shafian
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorainshafian
490.Noraini Abdul Hadi
NA
491.Noraini Ahmad
NA
492.Noraini Ahmad
NA
493.Noraini Binti Abdullah
Nurse
NAnorainia
494.Noraini Binti Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
2951LECTURER-KODnor_aini
495.Noraini Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
3785KAEDnurrin
496.Noraini Binti Yakob
Dental Nurse
NAnekniemyzara
497.Noraini Bt Ahmad
Counsellor
4111STADDanoraini
498.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4136STADD - COL 4 SUMAYYAHnorainim
499.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4318AIKOL - ISLAMIC LAWnorainim
500.Noraini Bt Mohamed Noor
NA
501.Noraini Bt Mohd Ariffin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4683KENMSnorainima
502.Noraini Bt. Md Ghazali
Administrative Officer
5950MSDnorainimg
503.Noraini Bt. Mukhtar
Librarian
4838LIBRARY - ADMINmnoraini
504.Noraini Bt. Zakaria
Assistant Administrative Officer
5855CSQAeyeniey83
505.Noraini Mohd. Hashim
NA
506.Noraini Mohd. Noor, Professor
Professor
5131KIRK - HSnoraini
507.Noraini Shahida Bt. Ishak
Celpad Lecturer
3949CELPADnshahida
508.Noraishah Binti Mohamed Nor
Lecturer
3362NUTRITION SCIENCESishah
509.Noraishah Bt Ismail
Library Assistant
NAnoraishah
510.Noraiza Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4757KENMS - ECONOMICSnoraiza
511.Norakma Bt. Othman
NA
512.Noramizah Bt Haji Mohd Yusoff
Celpad Lecturer
4751CFS PJnoramiza
513.Norasfarizan Binti Khaidzir
Matriculation Lecturer
2719CFS PJiezan
514.Norashikin Binti Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
515.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4052DEP. RECTOR (A&R)norashikinj
516.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4033AMAD- ADMINnorashikinj
517.Norashikin Bt. Mohd. Asri
Security Guard
NAmanorashikin
518.Norasiah Bt. Mohd Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5784MSDnorasiahm
519.Norasikin Bt Basir, Dr.
Assistant Professor
6113HS - SOCAnorasikin
520.Norasita Binti Zainal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6301ALUMNI & CAREERnorasita
521.Noraslinda Binti Muhamad Bunnori
Assistant Professor
NAnoraslinda
522.Norasmahan Bt. Muridan
Lecturer
6507K.ENGnorasmahan
523.Norasmazura Binti Muhammad
Celpad Lecturer
3108CFS PJnorasma
524.Norasnida Bt. Mohd Nordin
Office Secretary
6404KICTasnida
525.Norasyikin Bt. Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5010RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsyikin
526.Norasyikin Osman
NA
527.Noratikah Bt. Othman
NA
528.Norayuniza Binti Shah Rani
Security Guard
NAayuniza
529.Norazah Binti. Md. Idrus
Celpad Teacher
NAazah_mdidrus
530.Norazalina Bt Kushairy
NA
531.Noraziahwati Binti Othman
Security Guard
NAnoraziahwati
532.Norazian Binti Mohd. Hassan, Dr.
Assistant Professor
4937PHARMACEUTICAL CHEMISTRYnorazianmh
533.Norazihan Binti Md Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
534.Norazila Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3001CFS PJzilahhussain
535.Norazila Bt. Ahmad Palal
Librarian
4822LIBRARY - ADMINnorazila
536.Norazilee Bin Abd. Aziz
Administrative Officer
6306ALUMNI & CAREERnorazilee
537.Norazimah Binti Azharul Abidin
Assistant Administrative Officer
5325INSTEDnor_azi
538.Norazimah Bt. Abdul Latiff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3400ISTAC-ADMINhasnor
539.Norazira Binti Zainudin
Pharmacy Assistant
NAnorazira_z
540.Norazirina Binti Abd Aziz, Puan
Assistant Administrative Officer
2450CFS PJnoraziz
541.Norazizah Bt Arshad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5993DEP. RECTOR (S&A)norazizah
542.Norazizah Bt. Jaafar
Matriculation Lecturer
4864CFS PJnora97_j
543.Norazizah Che Mat
NA
544.Norazizan B. Mohd Yusof
Library Assistant
NAzizan
545.Norazizun Khalid
NA
546.Norazlanshah Bin Hazali, Dr.
Assistant Professor
5306KAHS - NUTRITION SCIENCESnorazlanshah
547.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
548.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
549.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAazlin_s
550.Norazlin Bt. Janih @ Jaini
Office Secretary
4402ADMINISTRATION-MEDICnorazlin
551.Norazlin Bt. Mohd Noor
Nurse
NAnorazlin_mn
552.Norazlina Bte Saidin
Lecturer
4531KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnorazlina
553.Norazlina Bte Saidin
Lecturer
4388KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnorazlina
554.Norazlinda Bt. Hussin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5334INSTEDhnorazlinda
555.Norazsida Binti Ramli
NA
556.Norazura Binti Jamil
Assistant Science Officer
NAnazura
557.Norazzean Bt Azizan
NA
558.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
5119HS - COMMnorbaiduri
559.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
6322OILnorbaiduri
560.Norbaini Bt. Alias
Office Secretary
4290K. LAWSnorbaini
561.Norbaiyah Bt Mohamed Bakrim, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrbaiyah
562.Norbaizura Bt Mat
NA
563.Norbaya Bt Muda
Librarian
3830LIBRARY - ADMINnorbaya
564.Norbazirah Binti Abu Bakar
Administrative Officer
NAnorbazirah
565.Nordalizawati Binti Mamat
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
566.Nordalizawati Binti Mamat
Nursing Instructor ( Fellow )
NAnorda
567.Nordiana Bt Mohd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
568.Nordin Bin Ahmad, Dr.
Assistant Professor
NAnordin_ahmad
569.Nordin Bin Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2781CFS PJnordin_mohamed
570.Nordin Bin Suar
Security Guard
NAnordins
571.Nordinah Binti Mohd Kassim, Puan
Counsellor
4117STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnordinah
572.Nordinah Mohd Kassim
NA
573.Norealyna Binti Misman
NA
574.Noredah Bt. Abdul Rahman
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnoredah
575.Noreevanshahirah Binti Mohd Said
Assistant Medical Officer
NAshahirah
576.Noreha Bt. Abdul Malik, Dr.
Assistant Professor
4453K.ENGnorehaa
577.Noreha Bt. Lokman
Office Secretary
2453CFS PJnoreha
578.Norehan Binti Ab Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
579.Norehan Binti Ab Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorehan
580.Norfadzilah Binti Ahmad
Lecturer
NAfadzilah_hmd
581.Norfaezah Binti Ahmad
Lecturer (Trainee)
2942LECTURER-KODdrfaezah
582.Norfaieqah Binti Ahmad
NA
583.Norfaizah Binti Ab. Azib
Matriculation Lecturer
3075CFS PJa_norfaizah
584.Norfaizah Nadia Binti Amat Suanti
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
585.Norfaizawati Bt. Mohamed Amin
Laboratory Assistant
1594CFS PJtiey
586.Norfarhana Binti Morad
Administrative Officer
NAanafarhana
587.Norfarina Bt Mokhtar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnorfarina_mohtar
588.Norfazila Binti Mohd Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4423ADMINISTRATION-MEDICfazillamohdnor
589.Norfazlina Bt. Mohd Shaharuddin
Matriculation Teacher
3068CFS PJnorfazlina
590.Norfazrina Binti Mohd Yatim
NA
591.Norfizah Bte Aziz
Office Secretary
4773KENMS - ADMINnorfizah
592.Norfrahana Binti Morad
Administrative Officer
NA
593.Norhafiza Ab Talib
NA
594.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NA
595.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NAnhafiza
596.Norhafiza Bt. Zainon
Administrative Officer
4075OCD - ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENTnorhafiza
597.Norhafizah Binti Mustapa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
598.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4819DEAN' OFFICE-PHARMACYfiza
599.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3976MSD - REMUNERATIONfiza
600.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3025CFS PJfiza
601.Norhaidzura Bt. Khaidir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4791KENMS - ADMINnorhaidzura
602.Norhaizat Bin Salikun
Security Guard
NAaizat
603.Norhalim Bin Abdul Rahman
Library Assistant
NAnorhalim
604.Norhaliza Aini Bt Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2495CFS PJnorhaliza
605.Norhaliza Bt. Sapari
NA
606.Norhamizan Bt. Abd. Hamid
Assistant Administrative Officer
4345AIKOL - ADMINnhamizan
607.Norhana Bt. Mohd Yunos
Finance Officer
5192FINANCEnorhana
608.Norhana Imelda Bt. Ismail
Celpad Teacher
NAhanaimelda
609.Norhani Bt. Abu Bakar
Administrative Officer
4968MSDnorhani
610.Norhanieza Bt. A. Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4256K. LAWShnorhanieza
611.Norhanis Aida Binti Mohd Nor
NA
612.Norhanis Diyana Binti Nizarudin
NA
613.Norhaniza Binti Zainal Abidin
Lecturer
NAnorhaniza
614.Norhanizam Bt. Abd. Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2465CFS PJnhanizam
615.Norhanna Binti Sohaimi
Lecturer
3337DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnorhanna
616.Norhashima Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAhashima
617.Norhashimah Bt. Abd Hamid
Accounting Assistant
3185FINANCEshima_ah
618.Norhashimah Bt. Mohd. Shaffiar, Dr.
Assistant Professor
5751KENG - MECHANICALshishaff
619.Norhashimah Bt. Mohd. Yasin
Professor
4217K. LAWSnorhashimah
620.Norhaslina Binti Abdul Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4808DEAN' OFFICE-PHARMACYnlina
621.Norhaslina Binti Mohd Sharif
Administrative Officer
6022KONhaslinams
622.Norhaslina Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3646SDEV - CCAClynna
623.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
6198KOMnorhaslinda
624.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
2130PAEDIATRICSnorhaslinda
625.Norhaslinda Bt. Jamaiudin
Lecturer
6064KIRK - HSlinda
626.Norhasmah Suzila Bt Abu Samah
3697DEVDIV - DEVELOPMENT
627.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5204OFFICE OF THE DEAN KAHShayati_ahmad
628.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5206KAHS - DEAN'S OFFICEhayati_ahmad
629.Norhayati Binti Mohamed, Mrs.
Nurse
NAyati
630.Norhayati Binti Mohd Rasip
Celpad Lecturer
3570CELPADnorhayatimr
631.Norhayati Bt Ahmad
Celpad Lecturer
3034CFS PJn_hayati
632.Norhayati Bt Rashidi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnrhayati
633.Norhayati Bt. Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4698KENMS - ACCOUNTINGhhayati
634.Norhayati Bt. Mohd. Alwi, Dr.
Assistant Professor
4746KENMS - ACCOUNTINGmhayati
635.Norhayati Bt. Mohd. Nasir
Matriculation Lecturer
3077CFS PJnueha
636.Norhayati Bt. Yusop
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5018RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnorhayati
637.Norhayati Ismail
NA
638.Norhayati Nafisah Binti Ibrahim
Dental Nurse
NAnnafisah
639.Norhazizan Bt. Sapian
Community Nurse
NAzan
640.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2417MSDnorhazlin
641.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2800IIIBF-DAMANSARAnorhazlin
642.Norhazni Bte Mohd. Daud.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnhazni
643.Norhidayah Binti Kamarudin
Lecturer (Trainee)
NAnorhidayahkamarudin
644.Norhidayah Bt Ahmad
NAhidayahahmad
645.Norhidayat Bin Osman
NA
646.Norhidayu Bt Naharuddin
Assistant Administrative Officer
4401STADDnorhidayu
647.Norhisham Bin Sa'adon
Computer Technician
NAhisham
648.Norhisyam Bin Che Mat, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhisyam
649.Norhuda Hidayah Binti Nordin
NA
650.Noriah Binti Ismail
Administrative Officer
4035AMADnoriah
651.Noriah Bt Ramli
Assistant Professor
4363K. LAWSnoriahr
652.Noriah Bt. Mohd. Noor, Professor Dr.
Professor
3984MSD - ADMINnoriahmn
653.Noridah Bahrin
NA
654.Noridan Bt. Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4833LIBRARYnoridan
655.Norillah Bt. Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6152IRK - RKGSnorillah
656.Noriman Bin Hassan
Driver
NAnoriman
657.Norisah Bt Abdul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5551KIRK - IRKnorisah
658.Norita Binti Hassan
Lecturer (Pth)
NA
659.Norita Binti Hassan, Miss
Lecturer (Pth)
NAnorita_hassan
660.Norita Binti Salim
Celpad Teacher
4962CELPAD - ENGLISHnorita26
661.Norita Binti Senin Abu
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4068STADD - BILALnorita
662.Norita Bt. Nanyan
Assistant Administrative Officer
5610KICTnnorita
663.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5607KICTnoriza
664.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5002RMOnoriza
665.Norizah Bt. Supar, Dr.
Assistant Professor
4628KENMSnorizahs
666.Norizam B. Mohd Noor
NA
667.Norizam Daud
NA
668.Norizan Binti Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4409STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnorizan
669.Norjihan Binti Ab. Aziz
NA
670.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NA
671.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NAnorkasdilaila
672.Norkhairani Zawawi
NA
673.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NAkhaliza
674.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
NA
675.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NA
676.Norkhatiah Dol Munir
NA
677.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
678.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorlailawati
679.Norlaili Binti Md. Saad
Matriculation Lecturer
3079CFS PJlaili
680.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5266KAED - ADMINnorlailym
681.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
682.Norleen Binti Abdul Rashid
Librarian
4817LIBRARY - ADMINnorleen
683.Norlelah Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4055CPD - ROVASnorlela
684.Norlelawati Binti A. Talib, Dr.
Assistant Professor
4498BMS-MEDICnoleata
685.Norlesuhaila Sama'on
NA
686.Norlia Bt. Omar
Office Secretary
6051KIRK - HSnorlia
687.Norliah Bt Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
4327K. LAWSnorliah
688.Norlian Bt Mohamad Zubir
Library Assistant
NAnorlian
689.Norlida Abdul Halim
NA
690.Norlida Bt. Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5219KAED - ADMINnorlida
691.Norlida Bte. Raja Embong
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKnre
692.Norlina Binti Haji Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4101RECTOR OFFICElinanordin
693.Norlina Binti Salleh Muner
Information System Officer
NAnorlinasm
694.Norlinda Binti Abd. Rashid
NA
695.Norlini Binti Mohd Dali
Radiographer
NAnorlini
696.Norlita Binti Bahari, Dr.
Medical Officer
4575FAMILY MEDICINEdrnorlita
697.Norlita Bt. Yahaya @ Nayan
Office Secretary
5191FINANCEnorlita
698.Norliza Binti Abu Zaharin
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKnorlizaaz
699.Norliza Binti Mahmood
Office Secretary
4031AMAD- ADMINeja
700.Norliza Bt. Abdul Jalil
Matriculation Lecturer
2770CFS PJnorliza_aj
701.Norliza Bt. Ahmad Zainuddin
Assistant Information System Officer
3990ALUMNI & CAREERznorliza
702.Norliza Bt. Othman
Nurse
6231KOMnorliza
703.Norliza Chek Hassan
NA
704.Norlizawati Binti Ahmad
Dental Surgery Assistant
NAlizza
705.Norma Bt Md Saad, Assoc.prof.dr.
Professor
4612KENMSnorma
706.Norma Bt. Taharin
Assistant Administrative Officer
4028AMAD- ADMINoma
707.Normadiah Bt. Kamal
Matriculation Lecturer
2771CFS PJnormadia
708.Normah Binti Haron
NA
709.Normah Binti Haron
Assistant Professor
5037BIOTECHNOLOGY IP PHONEnormahh
710.Normah Bt. Maamor
Community Nurse
NAnormah_maamor
711.Normah Bt. Musa
Office Secretary
4911CELPADnormah
712.Normah Bt. Yatiman
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKynormah
713.Normala Binti Mohd. Adnan
Lecturer
6062KIRK - HSnormalaadnan
714.Normala Bt Mahmood
Accounting Assistant
4052OCD - FINANCE DEPARTMENTallarissa
715.Normala Bt. Harun
Librarian
3430LIBRARY-ISTAChnormala
716.Normala Bt. Sairi
Accounting Assistant
5822HEALTH CENTREnormala
717.Normala Mohd. Adnan
NA
718.Norman Khalil Bin Mohd Khair
Security Guard
NAnorman
719.Normawati Bt. Ahmad Hariri
Security Guard
3169MSDnormawati
720.Normawaty Binti Mohammad Noor
Assistant Professor
NAnormahwaty
721.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc.prof
Associate Professor
5602KICT - ADMINnaa
722.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc.prof
Associate Professor
5663KICT - COMPUTER SCIENCEnaa
723.Normi Bt Abd Malek, Dr.
Associate Professor
4323AIKOL - ISLAMIC LAWnormi
724.Normi Sham Bt. Awang Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
5633KICT - INFORMATION SYSTEMSnsham
725.Normizi Bin Nik Far
Security Guard
NAnormizi
726.Norny Syafinaz Binti Ab Rahman, Dr.
Assistant Professor
4910PHARMACY PRACTICEnorny
727.Norrafidah Binti Mohd Rafaie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4917CELPADnorrafidah
728.Norraida Binti Sarudin
Lecturer
5078CTS IP PHONEnorraida
729.Norrohaida Bt. Mohamed
Information System Officer
2422CFS PJrohaida
730.Norrohani Binti Azizi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5762DEP.RECTOR (I&I)norrohani
731.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
6036KONnorrul
732.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
4758NURSINGnorrul
733.Norsa'adah Binti Md Yunos
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5008DEAN OFFICE IP PHONEsaadahmy
734.Norsalihan Bt. Maarof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3969MSD - ADMINnorsalihan
735.Norsallehin Bin Ali, Mr.
Computer Technician
3877ITD-NATnorsallehin
736.Norsamihah Binti Ismail
Administrative Officer
5896CCDsamihah
737.Norsaremah Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
5669KICTnorsaremah
738.Norshaharizal Sapiai'i
NA
739.Norshahida Binti Sarifuddin
NA
740.Norshahida Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5473SDEV - CCACshida
741.Norsham Bt Ahmad, Dr.
Assistant Professor
3404OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEansham
742.Norsharmila Bt. Zabani
Assistant Sports Instructor
5393SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharmila
743.Norshima Hasni Binti Shari
Health Attendant
NAnorshima
744.Norshimah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnshima
745.Norsiah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5339INSTEDnorsiah
746.Norsidah Binti Ku Zaifah, Dr.
Assistant Professor
4501BMS-MEDICnorsidah
747.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
6252KOMnorsina
748.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
4613O & Gnorsina
749.Norsinnira Bt. Zainul Azlan, Dr.
Assistant Professor
4456KENG - MECHATRONICSsinnira
750.Norsuraiya Binti Mohd. Desa
Assistant Administrative Officer
NAsuraya
751.Norsuriyati Binti Abdullah, Puan
Administrative Officer
6305ALUMNI & CAREERsuriyati
752.Norsuzana Binti Ismail
Nurse
NAnorsuzana
753.Norsyafawati Binti Ahmad Zabidi
Medical Laboratory Technologist
NAsyafawati
754.Norsyafini Binti Ahmad Marzuki, Puan
Science Officer
4474BMS-MEDICsyafini
755.Norsyahida Binti Mokhtar
NA
756.Norsyaziela Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorsyaziela
757.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
758.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
759.Norsyuhada Binti Alias
NA
760.Norul Akmar Mohd Saidon
NA
761.Norul Amilin Binti Hamzah
Medical Laboratory Technologist
NAamilin
762.Norul Haidar Binti Zainudin
NA
763.Norul Hernani Binti Abd. Latif
NAhernani
764.Norulaini Mohd Nawi
NA
765.Norulaini Nawai
NA
766.Norun Farihah Bt. Abdul Malek, Dr.
Assistant Professor
6504K.ENGnorun
767.Norwahidah Baharudin
NA
768.Norwahidah Bt. Baharuddin
NA
769.Norwati Binti Mansor, Dr.
Assistant Professor
5378INSTED - ACADEMICnorwati
770.Norwina Binti Mohd Nawawi, Assoc.prof
Associate Professor
5247KAED - ARCHITECTUREnorwina
771.Noryzal B. Zainal Abidin
NA
772.Norzaharilwati Abd. Hamid
NA
773.Norzaihan Kamaruddin
NA
774.Norzailawati Bt. Hj. Mohd. Noor, Dr.
Assistant Professor
6264KAEDnorzailawati
775.Norzaily Binti Jasmi
Information System Officer
6776ITD - IT GOVERNANCEnorzaily
776.Norzaiti Binti Mohd. Kenali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrzaiti
777.Norzakiah Binti Saparmin
Assistant Professor
5070CTS IP PHONEnorzakiah
778.Norzalifa Binti Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
3740KAED - APPLIED ARTSnorzalifa
779.Norzaliza Binti Md Nor
NA
780.Norzariyah Binti Yahya
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnorzariyah
781.Norzawati Bt. Ahmad
NA
782.Norzelatun Rodhiah Bt Hazmi
Librarian
4819LIBRARY - ADMINnorzelatunrh
783.Norziana Md. Ali
NA
784.Norziati Mohd Rosman
NA
785.Norzie Diana Baharum
NA
786.Norzie Diana Baharum
NA
787.Norzihan Bin Essa
Celpad Teacher
3940CELPAD - ADMINnorzihan
788.Norzilah Binti Mohd. Yusof, Puan
Celpad Lecturer
4831CFS PJnorzilah
789.Norzilawati Binti Iberahim, Mrs.
Customer Service Officer
NAzila
790.Norzilawati Binti Ishak
Celpad Lecturer
NAzilaishak
791.Nosiru Olatide Onibon
NA
792.Nouna Samari
NA
793.Nour El Huda Binti Abd. Rahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
2018BMS-MEDICelhuda
794.Noviana Mustafa
NA
795.Novianna Mustafa
NA
796.Nozira Salleh
NA
797.Nuaim Bin Wan Zulkipli
NA
798.Nur 'adila Bt. Ahmad
Matriculation Teacher
4731CFS PJnuradila
799.Nur 'aini Bt. Abu Bakar
Librarian
4811LIBRARY - LAW COLLECTIONnuraini
800.Nur 'aisyah Yacob
NA
801.Nur 'azzah Binti Zakaria, Miss
Lecturer
3309AUDIOLOGY & SPEECHazzah
802.Nur Aamal Bt Arif
NA
803.Nur Affah Bt. Mohyin, Dr.
Assistant Professor
3166KAEDaffah
804.Nur Afifah Binti Abd Halim
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKnurafifah
805.Nur Afifah Bt. Othman
Celpad Teacher
4770CFS PJn_afifah
806.Nur Afifah Muhammadiah
NA
807.Nur Ahda Binti Sanin
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurahda
808.Nur Aida Kipli
NA
809.Nur Aimi Binti Md Ramlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3272HEALTH CENTREnuraimi
810.Nur Ain Binti Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
811.Nur Ain Binti Ahmad
Library Assistant
NAainahmad
812.Nur Ain Binti Mohd Som
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
813.Nur Ain Binti Mohd Som
Office Secretary
4775KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurain
814.Nur Ain Binti Othman
Assistant Lecturer
NAainothman
815.Nur Aina Binti Zainol Abidin
Assistant Sports Instructor
NA
816.Nur Ainey Shamsudin
NA
817.Nur Aini Suner
NA
818.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaishah_m
819.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
820.Nur Aisyah Binti Sa'amah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuraisyahsaamah
821.Nur Amalina Binti Zulkifli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuramalina
822.Nur Amira Azwa Binti Abdul Wahab
Security Guard
NAnuramira
823.Nur Amirah Binti Abdul Alam, Mrs.
Dietician
5295NUTRITION SCIENCESnuramirah
824.Nur Anisah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
5852CSQAanisah
825.Nur Anisah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4710KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONanisah
826.Nur Arfifah Binti Abdul Sabian
NA
827.Nur Arifah Binti Samat
Celpad Teacher
NAarifah
828.Nur Arina Binti Ismail
Radiographer
NAnurarina
829.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnur_asyikinh
830.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
831.Nur Athiah Binti Hj Mohd Amin Roslan
Office Secretary
NAathiah
832.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NAatikahroseman
833.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NA
834.Nur Atikah Jamaludin
NA
835.Nur Atiqah Bt. Dinon
NA
836.Nur Ayuni Binti Jamal
NA
837.Nur Azah Bt. Hamzah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4139STADD - COL 4 SUMAYYAHhnurazah
838.Nur Azam Bin Abdullah
NA
839.Nur Azian Bt. Abdullah Azizi
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurazian
840.Nur Azianie Binti Ab Ghani
NA
841.Nur Aziera Binti Mohd. Ramli
Celpad Lecturer
3638STADD - EDCziera
842.Nur Azila Binti Mohd Zain
Matriculation Lecturer
NAnurazila
843.Nur Azilah Bt Shaharudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5023RESEARCH MANAGEMENT OFFICEazilah
844.Nur Azira Binti Tukiran
NA
845.Nur Azyyati Binti Bohary, Mrs.
Science Officer
4554OPHTHALMOLOGYnurazyyati
846.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5053HS - ADMINnbadariah
847.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5121KIRK - HSnbadariah
848.Nur Barizah Binti Abu Bakar
NA
849.Nur Barizah Binti Abu Bakar
Assistant Professor
NAnurbarizahabubakar
850.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
NA
851.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
4020CPSnurdamia
852.Nur Dayana Binti Mohamed Ariffin
Matriculation Lecturer
4819CFS PJndayana
853.Nur Dina Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
854.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NA
855.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NAnurdiyanasyamim
856.Nur Eda Abd. Rahman
NA
857.Nur Ezatul Edayu Binti Abd Nazir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
858.Nur Fadzilah Muhamad
NA
859.Nur Fadzillah Muhd Akir
NA
860.Nur Farehan Binti Mohammad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfarehannur
861.Nur Farehan Binti Mohammad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
862.Nur Farhah Binti Zainan Nazri
Matriculation Lecturer
4728CFS PJfarhah
863.Nur Farhah Bt Mahadi
NA
864.Nur Farhah Zainan Nazri
NA
865.Nur Farhana Binti Ghazali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5505KIRK - HSnfarhana
866.Nur Farihah Bt. Azlan
Matriculation Teacher
3196CFS PJfarihah
867.Nur Fariza Binti Mustaffa
NA
868.Nur Fariza Ramly, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnurfariza
869.Nur Fasihah Binti Che Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfasihah
870.Nur Fatimah Azzaharah Mohd Noor
NA
871.Nur Fatin Amira Binti Saadon
Nurse
NAfatinamira
872.Nur Firdaus Binti Isa
NA
873.Nur Fitryzuryana Binti Nor Hashimy
Nurse
NAzuryana
874.Nur Hafiz Adnan
NA
875.Nur Hafizah A. Fuzi
NA
876.Nur Hafizah Binti Sulaiman
Lecturer
3315AUDIOLOGY & SPEECHfizman
877.Nur Haliza Bt. Harun
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
4110OCD - IT DEPARTMENTnhaliza
878.Nur Hamizah Binti Othman
Audiologist
NAnurhamizah
879.Nur Hanim Binti Saleh
Graphic Artist
5892CCDhanim
880.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
4355K. LAWSnurhanisah
881.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
NA
882.Nur Hanisah Binti Tukiran
Lecturer
NAhanisahtukiran
883.Nur Hanun Bt Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnurhanun
884.Nur Harena Binti Redzuan
NA
885.Nur Hariza Mat Nor
NA
886.Nur Haryani Binti Mohd Ridzuan Khaw
Assistant Administrative Officer
5468ADMINISTRATION-KODyani
887.Nur Hashimah Binti Mohd Noriden @ Nuri
Nurse
NAnurhashimah
888.Nur Haslinda Binti Rahmat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5772DRII - ICEOnurlinda
889.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
890.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
891.Nur Hayati Binti Bujang, Puan
Science Officer
4476BMS-MEDICnurhayati
892.Nur Hayati Fadzlin Husin
NA
893.Nur Hidayah Binti Abd. Kadir
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
894.Nur Hidayah Binti Abdul Ghani
Assistant Medical Officer
6148KOMnur_hidayah
895.Nur Hidayah Binti Zainan
NA
896.Nur Huda Binti Md Rosly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3404K.ENGhuda
897.Nur Idayu Binti Ayob
NA
898.Nur Idayu Binti Zainudin
Assistant Science Officer
NAnuridayu
899.Nur Isnida Binti Razali
NA
900.Nur Izzati Hamdan
NA
901.Nur Kamariah Binti Abdul Wahid
NA
902.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
NA
903.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
4021CPSjihan
904.Nur Khadtijah Bt Yacob
NA
905.Nur Khamsiah Bt. Ahmad
Administrative Officer
4013DEP. RECTOR (A&R)khamsiah
906.Nur Kholis Bin Md Nurhadi, Mr.
Technician
3402KENG - ELECTRICAL & COMPUTERkholis
907.Nur Laeeni Binti Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAlaeeni
908.Nur Laili Yusof
NA
909.Nur Leyni Nilam Putri Bt Junurham
NA
910.Nur Liyana Binti Azmi
NA
911.Nur Mahnun Binti Mustapha
Office Secretary
NAmahnun
912.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NAnabilazam
913.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NA
914.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
PJCFS PJnnabilah
915.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
6713KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnnabilah
916.Nur Nadia Binti Abd Mubin
NA
917.Nur Nadia Binti Othman, Puan
Medical Laboratory Technologist
NAnurnadia
918.Nur Nadia Mohd Amran
NA
919.Nur Nadiah Binti Abdul Rashid
Matriculation Lecturer
NAnadiahrashid
920.Nur Nadiah Binti Mohd Rais
Lecturer
3343DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnadiahrais
921.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3684DEVDIV - DEVELOPMENTnnadirah
922.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3694DEVELOPMENT DIVnnadirah
923.Nur Nazifah Binti Mansor
Assistant Professor
NA
924.Nur Nazuha Binti Mat Thom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5062CTS IP PHONEnazuha
925.Nur Rafiatul Rizwanni Binti Ahmad Nizar
NA
926.Nur Sabrina Binti Ahmad Azmi
NA
927.Nur Sabrina Binti Che Soh, Cik
NA
928.Nur Safwati Bt Md Shahari
NA
929.Nur Saidah Omar
NA
930.Nur Sakinah Binti Ruslan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6794CENTRISnsakinah
931.Nur Sazwi Binti Nordin
NA
932.Nur Shahida Abd Malek
NA
933.Nur Shahida Binti Midi
NA
934.Nur Shakira Binti Mohd Nasir
NA
935.Nur Shasha Safila Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3181CFS PJsyasya
936.Nur Shazana Binti Azhar
NA
937.Nur Shazreen Bt Giman, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5216CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEnurshazreen
938.Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin
NA
939.Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin
Lecturer (Pth)
NAnurshuhada
940.Nur Suriya Bt Mohd Nor
NAsuriya
941.Nur Syahirah Binti Shuhaimi
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKsyahirah
942.Nur Syaza Binti Ismail
Nurse
NAzazaazza
943.Nur Syuhada Binti Abdul Rahman
Physiotherapist
NAsyuhadarahman
944.Nur Syuhada Binti Mohamed Zin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2805IIIBF-DAMANSARAnsyuhada
945.Nur Syuhada Binti Mohd Munir, Mrs.
Counsellor
4119STADD - COUNSELING SERVICES DEPTsyuhada_m
946.Nur Syuriati Shamsudin
NA
947.Nur Zafirah Binti Mohd Rodzi
Engineer
4422K.ENGnzafirah
948.Nur Zalifah Bt. Mohd. Faiz
Administrative Officer
NAnurzalifah
949.Nur Zatu Amni
NA
950.Nur Zatul Akmar Binti Hamzah
NA
951.Nurah Sabahiah Bt. Mohamed, Dr.
Assistant Professor
4383K. LAWSsabahiah
952.Nuraihan Bt. Mat Daud, Professor Dr.
Professor
6706KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnuraihan
953.Nuraihan Bt. Mat Daud, Professor Dr.
Professor
6022HS - ENGLnuraihan
954.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
955.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
956.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NAnuraisya
957.Nuraqmar Az Bt. Amirudin
Administrative Officer
4882ITD-ARIFEnuraqmar
958.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NAikinipin
959.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NA
960.Nurasikin Binti Mohamad Shariff
Lecturer
6065KONnurasikin
961.Nuraslinda Binti Shaharom
Matriculation Lecturer
4869CFS PJlindasharom
962.Nurasyikin Binti Hamzah
NA
963.Nurasyikin Binti Mustakim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5913SBU - CTLnurasyikin
964.Nuratikah Binti Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
965.Nuratikah Binti Nordin
Assistant Administrative Officer
NAnuratikahnn
966.Nurazani Bt. Md. Aris, Puan
Technical Assistant
3413KENG - MECHATRONICSnurazani
967.Nurazida Bt. Mohd. Kamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3612KENMSnurazida
968.Nurazlina Binti Afandi
Security Guard
NAazlinaapandi
969.Nurazlina Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3968MSDnurazlinaar
970.Nurazzelena Binti Abdullah
Celpad Lecturer
NAazzelena
971.Nurazzura Bt Mohamad Diah, Dr.
Associate Professor
6112HS - SOCAnurazzura
972.Nurdianawati Irwani Bt. Abdullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4663KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONirwani
973.Nurfadila Binti Fauzi, Mrs.
Assistant Administrative Officer
NAnd_nurfadila
974.Nurfakhitah Bt. Hashim
Assistant Accountant
5185FINANCEfakhitah
975.Nurhafizah Binti Saidin
Matriculation Teacher
NAnurhafizahsaidin
976.Nurhafizah Binti Zarudin
Nurse
NAnurhafizah
977.Nurhaidzat Binti Abd. Wahid
Lecturer
3096KIRK - HSnurhaidzat
978.Nurhaliza Baharun
NA
979.Nurhanina Bt Rafai
Office Secretary
4415K.ENGnina
980.Nurhasni Bt Abdul Razak
Junior General Assistant
NAnurhasni
981.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
2762CFS PJnurhaya
982.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
3734KAEDnurhaya
983.Nurhayati Bt. Abdul Malek, Dr.
Associate Professor
3134KAEDamnurhayati
984.Nurhayati Bt. Abdul Malek, Dr.
Associate Professor
6297KAED - LANSCAPEamnurhayati
985.Nurhazirah Binti Zainul Azlan
NA
986.Nurhida Binti Zaini
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4126STADD - COL 3 NUSAIBAHnurhida
987.Nurhidayah Abdullah
NA
988.Nurhidayah Binti Abdul Fattah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAafdayah
989.Nurhidayah Binti Abdul Fattah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
990.Nurhihan Binti Jamaludin
Dental Nurse
5534LAB-KODnurhihan
991.Nurhuda Binti Ramli
NA
992.Nurita Binti Juhdi, Dr.
Assistant Professor
4743KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurita
993.Nurizan Binti Omar
NA
994.Nurjasmin Binti Mahidin Abd Kadir
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKnurjasmin
995.Nurjasmine Aida Binti Jamani, Dr.
Assistant Professor
NAminaida
996.Nurkhamimi Bin Zainuddin
Celpad Lecturer
3135CFS PJkhamimi
997.Nurlelawati Bt. Ab Jalil
Lecturer
3784KAEDnurlelawati
998.Nurliana Binti Zulkifli
Administrative Officer
NA
999.Nurlin Bt Ali Hanafiah
Lecturer
3302AUDIOLOGY & SPEECHnurlin
1000.Nurliyana Binti Hamdan
Assistant Lecturer
NAnurliyana
1001.Nurma Abd. Karim
Celpad Lecturer
3920CELPADnurma
1002.Nurmahanim Binti Jumaat
Administrative Officer
NA
1003.Nurmahanim Jumaat
5452RMO - RESEARCH COMPUTIONAL UNITanim_jumaat
1004.Nurmaliza Binti Jumaat
Information System Officer
4876ITD-IT GOVERNANCEnjumaat
1005.Nurnajihan Nasuha
NA
1006.Nurraidah Binti Razali, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4142STADD - HAFSAnurraidah
1007.Nurrul Hafizul Bin Che Husin
5914SBU - CTLfizohusin
1008.Nursafira Bt Ahmad Safian
NAnursafira
1009.Nursaihi Misran
NA
1010.Nurshidah Abdul Wahab
Celpad Lecturer
4834CFS PJnurshidah
1011.Nursiah Bte. Hj. Abu Bakar
Matriculation Lecturer
4810CFS PJnursiah
1012.Nursofiah Binti Mohd Din
Assistant Science Officer
2659PHYSICAL IP PHONEnursofiah
1013.Nursyuhada Binti Haron
NA
1014.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NAnursyuhadarosli
1015.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NA
1016.Nursyuhadah Binti Hamzah
Nurse
NAsyuhadah
1017.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4025OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTsyuhaiha
1018.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4822ADMINISTRATION-PHARMACYsyuhaiha
1019.Nursyuhaiza Binti Aziz, Mrs.
Library Assistant
NAnursyuhaiza
1020.Nuruddin Bin Razali
Information System Officer
3972MSD - ADMINnuruddin
1021.Nurul 'ain Bt Mohamed Noor
Administrative Officer
5392SPORTS & RECREATIONAL CENTREnurulain
1022.Nurul 'inayati Binti Abdul Rahman
Assistant Lecturer
6083KONinayati
1023.Nurul A'fifah Binti Min Hussain, Mrs.
Publisher
4480BMS-MEDICnoyu
1024.Nurul Afidah Binti Mohamad Yusof
NA
1025.Nurul Afifa Bt Mat Salleh
NA
1026.Nurul Afiqah Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfifiehussain
1027.Nurul Afzan Bt Misran, Cik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5017RMOnurulafzan
1028.Nurul Aidil Ishak
NA
1029.Nurul Ain Binti Yahaya
Lecturer
3405OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEnurulainyahaya
1030.Nurul Ain Nabila Binti Abdullah
Security Guard
NAainnabila
1031.Nurul Ain Saleh
NA
1032.Nurul Aini Binti Nor Yazid
Library Assistant
NAaim
1033.Nurul Aini Bte Samuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnaini
1034.Nurul Aisyah Bt Ashar
NA
1035.Nurul Akhmar Mohd Saidon
NA
1036.Nurul Akma Binti Husain
Dental Surgery Assistant
NAnurulakma
1037.Nurul Albaniah Binti Abdullah
Nurse
NAalbaniah
1038.Nurul Arfah Binti Che Mustapha
NA
1039.Nurul Ashikin Binti Abu Baker
Office Secretary
6013KONn_ashikin
1040.Nurul Ashikin Binti Muhammad Musa, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnurulashikin
1041.Nurul Asiah Fasehah Muhamad
NA
1042.Nurul Asikin Bt. Mokhtar, Dr.
Medical Officer
NAnurulasikin
1043.Nurul Asma Binti Abdul Basir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAasma_basir
1044.Nurul Asma Binti Abdul Basir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1045.Nurul Asyikin Binti Mustafa
Dental Surgery Assistant
NAsyikinm
1046.Nurul Asyiqin Binti Yusof, Dr.
Lecturer (Trainee)
3022BMS-PHARMACYdrnurul
1047.Nurul Azrin Binti Abd. Rahman
Lecturer
NAazrin_abdrahman
1048.Nurul Azrina Binti Abdul Aziz
Matriculation Teacher
NAnurulazrina
1049.Nurul Emilia Diyana Binti Abdul Malik
Matriculation Teacher
4859CFS PJemilia
1050.Nurul Fadzlin Bt Hasbullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4565K.ENGnfadzlinh
1051.Nurul Fahida Mohamad Isa
NA
1052.Nurul Farahain Bt Mohammad
NA
1053.Nurul Farita Bt Idris
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3814LIBRARY - ADMINfarita
1054.Nurul Fariza Bt. Zulkurnain, Dr.
Assistant Professor
6506K.ENGnurulfariza
1055.Nurul Fuadah Binti Mohd Hassan
Celpad Teacher
NAnfuadah
1056.Nurul Hafidzah Binti Noor Halim, Mrs.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurulhafidzah
1057.Nurul Hafizah Ma'arof
NA
1058.Nurul Hajar Binti Mohd Fuad
NA
1059.Nurul Hamiruddin Bin Salleh, Dr.
Assistant Professor
6218KAED - ARCHITECTUREhamiruddin
1060.Nurul Hanilah Bt. Mohd. Ismath
Lecturer
6661CFS - ADMINhanilah
1061.Nurul Hasyikin Binti Jamil
Junior General Assistant
NAuloi
1062.Nurul Hayati Bt. Mohamed Noor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4082STADD - UTHMANnurul
1063.Nurul Hazirah Binti Jaafar
NA
1064.Nurul Hidayah Binti Abdullah, Miss
Science Officer
4893PHARMACY PRACTICEnurulhidayah
1065.Nurul Hidayah Binti Samsulrizal
NA
1066.Nurul Huda
NA
1067.Nurul Huda
NA
1068.Nurul Huda Binti Mohd Annuar
Lecturer
3783KAEDn_huda
1069.Nurul Huda Bt Abu Bakar
Matriculation Teacher
4892CFS PJhudaab
1070.Nurul Huda Bt Hamdi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4012DRAPnurulhuda
1071.Nurul Huda Zainal Abidin
NA
1072.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NA
1073.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NAizaidazainuddin
1074.Nurul Izzah Binti Sidek
NAnurulizzah
1075.Nurul Izzah Zainol
NA
1076.Nurul Izzati Binti Kamarudin
Assistant Science Officer
5298NUTRITION SCIENCESizzati
1077.Nurul Jamilah Bt. Rosly
Celpad Lecturer
NAnuruljamilah
1078.Nurul Jannah Binti Mohd Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuruljannah
1079.Nurul Jannah Bt Zainan Nazri
NA
1080.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri
NA
1081.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri
Assistant Professor
5549KIRK - IRKjannahnazri
1082.Nurul Liyana Binti Mohamad Zulkufli
NA
1083.Nurul Maryam Binti Muhammad Noor
Assistant Accountant
5860S-DEVnurulnoor
1084.Nurul Nadia Binti Mohd Desa, Mrs.
Dental Surgery Assistant
NAnurulnadia
1085.Nurul Naimah Rose
NA
1086.Nurul Najihah Binti Mohamad
NA
1087.Nurul Nuha Binti Abdul Molok, Dr.
Assistant Professor
6430KICT - INFORMATION SYSTEMSnurulnuha
1088.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NAdrnurulruziantee
1089.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NA
1090.Nurul Saadatun Nadiah
NA
1091.Nurul Sakinah Binti Engliman
NA
1092.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4086STUDENT AFFAIRSida
1093.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6416OCDida
1094.Nurul Syala Bt. Abdul Latip, Dr.
Assistant Professor
6219KAEDalnsyala
1095.Nurul Syarida Binti Mohd Sakeri
Lecturer
3310AUDIOLOGY & SPEECHnsyarida
1096.Nurul Syazida Binti Mohd Ramli, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnsyazida
1097.Nurul Syazwani Binti Mohd Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1098.Nurul Syazwani Binti Mohd Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6343K. LAWSsyaz
1099.Nurul'ain Binti Ahayalimudin
Lecturer
6077KONainyanun
1100.Nurulasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1101.Nurulasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2950LEGAL ADVISERasyikin
1102.Nurulazamima Bt Mohd Yusof
Sport Assistant
3728SPORTS & RECREATIONAL CENTREazzamima
1103.Nurulhasanah Binti Mustapar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrhasanah
1104.Nurulhidayah Bt Ab Latif
Matriculation Lecturer
NA
1105.Nurulhidayah Bt Ab Latif
Matriculation Lecturer
NAnurulhidayah_abdlatif
1106.Nurulhidayati Bt. Ruslai
Matriculation Teacher
4822CFS PJhidayati
1107.Nurulhuda Binti Kassim
Dental Nurse
NAnurulhuda_k
1108.Nurulhuda Binti Osman
Celpad Lecturer
NAnhuda
1109.Nurulhusna Binti Mohd. Jamal
Lecturer
NAhusnajamal
1110.Nurullashkeen Bt. Mohd Aris
NA
1111.Nurulliza Bt. Othman
Nurse
NAnurlizman
1112.Nurulwahida Saad
Lecturer
3425BIO MEDICAL SCIENCESnurulwahida
1113.Nurun Najat
NA
1114.Nurur Raudzah Bt. Md. Nor
Matriculation Lecturer
NAnraudhah
1115.Nurusan Jamiri Bin Yacob
Computer Technician
3595KICT - ADMINnurusanj
1116.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
NA
1117.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
4192LIBRARYnurusyahidah
1118.Nurusy Syahidah Shamsudin
Librarian
NA
1119.Nury Maryam Ilyas
NA
1120.Nury Maryam Ilyas
NA
1121.Nurzahiyah Binti Abu Hassan
Celpad Lecturer
3040CFS PJnurzahiyah
1122.Nurzaidah Bt. Abdul Mutallib @ Shawal
Accountant
4272SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnurzaidah
1123.Nurzali Ismail
NA
1124.Nurziana Binti Ngah, Dr.
Assistant Professor
5112CHEMISTRY IP PHONEnurziana
1125.Nurzida Binti Mohamed Kalam
Celpad Teacher
NAnurzida
1126.Nuurul Hudaa Binti Mohd Sobli
Lecturer
4425KENG - ELECTRICAL & COMPUTERhudaa

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)