Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NA
2.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NAnradha
3.Naail Mohammed Kamil, Dr.
Assistant Professor
4726KENMSnaail
4.Naaimah Binti Mat @ Ahmad Radzi
Accountant
4166RECTOR OFFICEnaaimah
5.Naazrai Bin Abdul Wahab
Mortuary Attendant
NAnaazrai
6.Nabiah Bt. Said
Accounting Assistant
3873FINANCEnabiah
7.Nabiha Bte Ahmad
Assistant Accountant
5015RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnabiha
8.Nabilah Bt. Ramli
Lecturer
3483KENG - MECHANICALnabilah
9.Nabilah Bt. Ramli
Lecturer
3322KENG - MECHANICALnabilah
10.Nabilah Hani Binti Ahmad Zubaidi
NA
11.Nabilah Lokmal
NA
12.Nabilah Ulfah Bagarib
NA
13.Nabisah Ibrahim
NA
14.Nadhera Mohammed Qassem
NA
15.Nadhratunnaim Abas
NA
16.Nadia Binti Gzali, Mrs.
Medical Laboratory Technologist
5241KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESnadea
17.Nadia Zainuddin
NA
18.Nadirah Binti Abdul Rahim
NAnadirah
19.Nadjet Aknouche, Dr.
Assistant Professor
5126KIRK - HSnadjet
20.Nadwah Bt. Haji Daud, Dr.
Assistant Professor
5065HS - ARABICnadwah
21.Nadzirah Binti Ahmad Basri
NA
22.Nadzirah Binti Khairuddin
Library Assistant
NAnadzirahk
23.Nadzirah Binti Mohd, Dr.
Assistant Professor
5532IRK - RKQSnadzirah
24.Nadzrah Binti Ahmad
Lecturer
NAanadzrah
25.Nadzril Bin Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
4587KENG - MECHATRONICSnadzril
26.Naeem Atanda Balogun
NA
27.Naeem Azmi B. Niaz Ahmad
NA
28.Naeem Azmi Niaz Ahmad
NA
29.Naemah Binti Baharuddin
Matriculation Lecturer
3087CFS PJnaem_baha
30.Naemah Bte Amin
Associate Professor
4320K. LAWSnaemah
31.Nafaizatulnananiah Binti Hashim
Matriculation Lecturer
4807CFS PJnafaizatul
32.Nafi @ Hanafi Bin Dollah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5029KIRK - HShanafi
33.Nafisah Bt Ab Kadir
Administrative Officer
4903CELPADnafisah
34.Naharudin Bin Ani
NA
35.Nahdatul Nafilah Bte Mohd. Radzi
Celpad Lecturer
3009CFS PJnahdatul
36.Nahrul Khair Bin Alang Md Rashid, Dr.
Associate Professor
4417KENG - MECHATRONICSnahrul
37.Naimah @ Sabarina Binti Mohd Shafie
Matriculation Lecturer
2711CFS PJnaimahms
38.Najatul Su Ad Binti Abdullah
NA
39.Najibah Binti Abu Bakar
Librarian
NAnajabakar
40.Najibah Bt Mohd. Zin, Professor Dr.
Professor
4209K. LAWSnajibah
41.Najihah Abdullah
NA
42.Najihah Binti Endut @ Abdul Razak
Assistant Administrative Officer
4412ADMINISTRATION-MEDICnajihahrazak
43.Najmiah Hashim
NA
44.Najmiah Hashim, Dr.
Celpad Lecturer
OSC GCFS NILAInajmiah
45.Najmin Binti Ahmad
Nurse
NAnajmin
46.Najwa Binti Mohd Idris
Matriculation Lecturer
3166CFS PJnajwa2468
47.Najwa Hanim Binti Md. Rosli, Dr.
Assistant Professor
NAdrhoney_mmm
48.Najwa Suhaili Binti Md Zin
5911SBU - CTLnajwazin
49.Najwani Binti Razali
NA
50.Namuli Batuli
NA
51.Nan Noorhidayu Bt Megat Laksana
NA
52.Nargis Masroor, Dr.
Assistant Professor
6196KOMdrnargis
53.Narieta Bt Bukhari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6402KICT - ADMINnarieta
54.Narima Abd. Wahab
NA
55.Narimah Binti Daud
Lecturer (Pth)
5382PHYSIOTHERAPYnarimd
56.Narina Bt. Norddin
Lecturer
3345DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnarina
57.Narina Bt. Norddin
Lecturer
5322KAHS - DIAGNOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPHYnarina
58.Naruemon Da-i Fatimah
NA
59.Naruzzaman B. Mohd Salleh
Technician
3566INSTEDnzaman
60.Nasaruddin Bin Mohd Sulaiman
Laboratory Assistant
3435K.ENGnasa
61.Nasarudin Bin Abdul Rahman
NA
62.Nasarudin Bin Abdul Rahman
Assistant Professor
4370AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTnasarudin
63.Nashady Bin Ahmat Nasron
NA
64.Nasibah Abd Rahman
NA
65.Nasimah Bt Hussin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4237K. LAWSnasimah
66.Nasir Ganikhodjaev, Professor Dr.
Professor
5067CTS IP PHONEgnasir
67.Nasiruddin B. Hj Ahmad
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInasahmad
68.Nasr El Din Ibrahim Ahmed Hussein, Assoc.prof
Associate Professor
5074KIRK - HSnasr
69.Nasrak Shelim
NA
70.Nasrul Faizin Bin Ab. Rashid
Technical Assistant
3368KENG - MECHATRONICSnasrul
71.Nasrun Abdul Ghani
NAnasrun
72.Nasser Mohammad Amjad, Professor Dr.
Professor
6174KOMnasser
73.Nasser Mohammad Amjad, Professor Dr.
Professor
4405RESEARCH & POSTGRADUTE AFFAIRSnasser
74.Nassereldeen Ahmed Kabbashi, Professor Dr.
Professor
4524K.ENGnasreldin
75.Nasuruddin Bin Abdullah, Professor
Professor
4487BMS-MEDICdrnasa
76.Natasha Binti A. Raof
Lecturer
5740KENG - MANUFACTURING & MATERIALnatashar
77.Natasha Binti Ayub
Celpad Lecturer
3011CFS PJnatasha
78.Natasha Binti Azman
Celpad Teacher
NAnatashaazman
79.Natasha Haleiza Nur Bt Mat Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
80.Nawal Bt. Awadh Omar Basahai
Celpad Teacher
3038CFS PJnawal
81.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Associate Professor
5145HS - PSYCnazariah
82.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Associate Professor
3065HS - PSYCnazariah
83.Nazatul Sharin Binti Mokhtar
Administrative Officer
NAnazatul
84.Nazatulshima Bt. Zakaria
Matriculation Teacher
4806CFS PJnazatulshima
85.Nazhan Afeef Bin Mohd Ariff@ghazali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnazfee
86.Nazhatulshima Nolan
NA
87.Nazi @ Saifullah Bin Abu Kassim
Security Guard
NAsaifullahak
88.Nazifah Mustafa
NA
89.Nazira Binti Zubir
Matriculation Teacher
3156CFS PJnazira
90.Nazirah Binti Mat Russ
Matriculation Teacher
2769CFS PJnazirah
91.Naziyah Shaban Mustafa, Dr.
Assistant Professor
5488LECTURER-KODdrnazih
92.Nazli Anum Bt Mohd Ghazali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4681KENMSnazlianum
93.Nazliati Munir
NA
94.Nazreen Bin Abdullasim
NA
95.Nazreen Binti Rusli
Matriculation Lecturer
3197CFS PJnazreenr
96.Nazri Abdul Aziz
NA
97.Nazri Bin Mohd. Yusof, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6139KOMnazriyusof
98.Nazri Bin Muhamad
Security Guard
NAnazerim
99.Nazri Bin Sadarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5055KIRK - HSsnazri
100.Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil
Lecturer
4788KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnazrol
101.Nazrul Affandi Jani
NA
102.Nazrul Bin Rusli
Computer Technician
3118HS - ADMINnazrul
103.Nazwa Zaera Zakaria
NA
104.Nellia Lizrina Binti Salleh
Celpad Teacher
3022CFS PJnellia
105.Nerawi Bin Sedu, Dr.
Assistant Professor
3050HS - COMMnerawi
106.Nia Nuraeni Gustini
NA
107.Niferiti Binti Aminuddin
Lecturer (Trainee)
3056BMS-PHARMACYniferiti
108.Nik Ahmad Aminudin Bin Nik Man
Speech Therapist
3313AUDIOLOGY & SPEECHnikahmadaminudin
109.Nik Ahmad Hisham B. Ismail, Professor Dr.
Professor
5359INSTEDnikahmad
110.Nik Ahmad Kamal Bin Nik Mahmod
Professor
4215K. LAWSnahmad
111.Nik Anuar Bin Nik Mat @ Nik Mahmod
Security Guard
NAnikanuar
112.Nik Aswari Nik Salleh
NA
113.Nik Azlan Bin Nik Hussin
NA
114.Nik Azmin Riza Bin Nik Ahmad Fauzi, Mr.
Laboratory Assistant
NAnazminr
115.Nik Eiddy Karma Bin Mohd Rosly
NA
116.Nik Fathiyah Nik Soh
Celpad Lecturer
4854CFS PJsfathiyah
117.Nik Haizam Bt. Nik Jaafar
Senior Academic Fellow
4297K. LAWShaizam
118.Nik Hanan Bt. Mustapha, Dr.
Assistant Professor
5058KIRK - IRKhanan
119.Nik Haniza Bt. Abdul Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2455CFS PJnhaniza
120.Nik Haslina Nik Ibrahim
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInhaslina
121.Nik Hasmahane Binti Mohamad Nor Wawi
Library Assistant
NAhasmahane
122.Nik Hasnah Bt. Nik Mat
Assistant Administrative Officer
5228KAED - ADMINnhasnah
123.Nik Hziman B. Nik Mat
Administrative Officer
5907MOSQUEhziman
124.Nik Ismail Rashed Che Ali
NA
125.Nik Kamilah Nor Binti Nik Abdul Ghani
Celpad Lecturer
OSC GCFS NILAInkamilahnor
126.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5201KAHS - DEAN'S OFFICEnikmazlan
127.Nik Md Saiful Aziz
NA
128.Nik Md Saiful Azizi
NA
129.Nik Md. Saiful Azizi Bin Nik Abdullah
Lecturer
6381INSTEDnikazizi
130.Nik Mohd Azreen Bin Nik Abdullah
NA
131.Nik Mohd Yaakob Nik Ismail
NA
132.Nik Mohd. Fatmy Bin Nik Mohd. Najmi, Dr.
Assistant Professor
NAnikfatmy
133.Nik Mohd. Idris Bin Nik Yusoff, Dr.
Associate Professor
NAnikidris
134.Nik Muhammad Bin Nik Man
Celpad Teacher
NAnikmuhammad
135.Nik Muhammad Nik Man
NA
136.Nik Munerahanim Nik Muhammad
NA
137.Nik Murshidah Nik Din
NA
138.Nik Nazli Bt Nik Ahmad, Professor Dr.
Professor
4685KENMSniknazli
139.Nik Noor Asiah Bt Nik Mustafa
Celpad Lecturer
3959CELPAD - ENGLISHnn.asiah
140.Nik Noor Kaussar Binti Nik Mohd Hatta
Lecturer
6075KONkaussar
141.Nik Nor Fadhlina Binti Nik Ismail
Nursing Instructor ( Fellow )
NAnfadhlina
142.Nik Nur Fatnoon Binti Nik Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6295KOMniknurfatnoon
143.Nik Nur Wahidah Nik Hashim
NA
144.Nik Rahmah Binti Nik Mohamed
Matriculation Lecturer
3062CFS PJnrahmah
145.Nik Rashida Binti Nik Abdul Ghani
NA
146.Nik Roslina Binti Raja Ismail
NA
147.Nik Ruzni Bt. Nik Idris, Dr.
Assistant Professor
5072CTS IP PHONEruzni
148.Nik Suryani Bt. Nik Abd. Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5377INSTEDnsuryani
149.Nilar Aung, Dr.
Lecturer (Pth)
2010BMS-MEDICnilar
150.Nima Jehtae, Dr.
Matriculation Lecturer
4726CFS PJnimaseri
151.Nina Kamarina Bt. Kamaruddin
Lecturer
5665KICT - COMPUTER SCIENCEknina
152.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
4768CFS PJnita
153.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
3919CELPADnita
154.Niza Binti Samsuddin, Dr.
Assistant Professor
4597COMMUNITY MEDICINEniza_shamsuddin
155.Nolin @ Norlin Abd Ghaffar
Office Secretary
4778KENMSnorlin
156.Non Academic2
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
157.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
6707KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnonglaksana
158.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
4790CFS PJnonglaksana
159.Noor 'ain Bt. Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPADnoor_ain
160.Noor Afiffah Binti Aziz
Celpad Teacher
NAafiffahaziz
161.Noor Afiza Azlina Binti Hamzah
Sport Assistant
3717SPORTS & RECREATIONAL CENTREafiza
162.Noor Afzarini Hasnita Binti Ismail, Ms.
Lecturer
3311AUDIOLOGY & SPEECHafzarini
163.Noor Aimi Binti Mokhtar, Mrs.
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInooraimim
164.Noor Ain Binti Rozaini
NA
165.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
166.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAainijamaluddin
167.Noor Akidah Bt Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAakidah
168.Noor Akmal Abd. Wahab
NA
169.Noor Alhuda Binti Madzlan, Mrs.
Lecturer
3475KENG - SCIENCEalhuda
170.Noor Amali Bin Mohd. Daud, Dr.
Assistant Professor
5747IRK - RKUDamali
171.Noor Amili Bt. Hj. Abdul Ghani
Celpad Lecturer
NAnooramili
172.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
4102RECTOR OFFICEaqida
173.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
NA
174.Noor Artika Binti Hassan
NA
175.Noor Asiah Binti Aling
Matriculation Lecturer
2783CFS PJnoorasiah
176.Noor Asimahwaty Bt. Othman
Nursing Assistant
NAasimahwaty
177.Noor Asma Bt. Hj Abd. Aziz
Assistant Administrative Officer
5496STADD - AMEENAHnoorasma
178.Noor Azah Bt Arshad
Assistant Administrative Officer
4887ITD-ARIFEnoorazah
179.Noor Aziah Bt Hj Mohd Ariffin
Assistant Professor
5249KAED - ARCHITECTUREnooraziah
180.Noor Azian Bt. Abu Bakar
Library Assistant
NAazian_ab
181.Noor Azian Bt. Mohamad Ali, Mrs.
Academic Fellow
5615KICT - ADMINnoorazian
182.Noor Azimah Binti Hassan
Matriculation Lecturer
3190CFS PJnoorazimah
183.Noor Azizah Binti Mohd Ali
Lecturer
6076KONnoorazizah
184.Noor Azizah Bt. Mohamadali, Dr.
Assistant Professor
NAnazizah
185.Noor Azlan B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
6100KIRK - HSnoorazlanmn
186.Noor Azlan B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
6110KIRK - HSnoorazlanmn
187.Noor Azlan Bin Mohd. Husin
Junior General Assistant
1563CFS PJnoorazlan
188.Noor Azlin Binti Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5891CCDazlin
189.Noor Azlin Binti Asnam, Cik
Science Officer
6282KOMlurvlynx
190.Noor Azlina Binti Halim, Mrs.
Science Officer
4573FAMILY MEDICINEhalinz
191.Noor Azlina Binti Hassan, Dr.
Assistant Professor
5733KENG - ADMINnoorazlina_hassan
192.Noor Azlina Endut
NA
193.Noor Azman Shah Bin Ismail
Photographer
5894CCDanoorazman
194.Noor Azman Shah Ismail
NA
195.Noor Azmi Bin Kassim
Security Guard
NAnazmikassim
196.Noor Azrul Idham Bin Che Tak
Computer Technician
NAnoorazrulidham
197.Noor Azura Binti Muhd Affandi
Security Guard
NAazuraaffandi
198.Noor Azura Binti Zakaria
NA
199.Noor Bakyah Binti Baharuddin
Dental Surgery Assistant
NAnoor
200.Noor Eleenda Binti Shahabudin
Celpad Lecturer
3569CELPADeleenda
201.Noor Ellina Mohd Johan
NA
202.Noor Emlia Ithnin
NA
203.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3665STADD - COUNSELING SERVICES DEPTesmie
204.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3670STADD - COUNSELING SERVICES DEPTesmie
205.Noor Ezailina Binti Badarudin
Lecturer
NAezai
206.Noor Ezmas Binti Mahno, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnoorezmas
207.Noor Fadilah Bt Shahbar Ali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnfsa
208.Noor Faiezah Bt. Abu Seman
Security Guard
NAnurfaizah
209.Noor Faizul Hadry Bin Nordin, Dr.
Assistant Professor
5040BIOTECHNOLOGY IP PHONEfaizul
210.Noor Hafiah Izzati Binti Aris, Mrs.
Assistant Science Officer
2674CHEMISTRY IP PHONEhafiah
211.Noor Hafidzah Bt Omar
Celpad Lecturer
3023CFS PJhafidzah
212.Noor Haimiakhtar Bt. Abu Bakar
Celpad Teacher
4828CFS PJhaimiakhtar
213.Noor Hanita Bt Abdul Majid, Dr.
Associate Professor
5292KAED - ARCHITECTUREhanita
214.Noor Hashida @ Juita Bt. Hassan, Dr.
Assistant Professor
NAdrjuita
215.Noor Haslinda Binti Noor Hashim
NA
216.Noor Haslinda Bt. Omar Din
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5821HEALTH CENTREhasod
217.Noor Hasniza Bt Md Zin
Assistant Professor
5046BIOTECHNOLOGY IP PHONEhasnizamz
218.Noor Hasniza Bt Md Zin
NA
219.Noor Hasrina Binti Bakar, Puan
Matriculation Lecturer
2710CFS PJnoorhasrina
220.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor
Lecturer
5648KICT - LIBRARY SCIENCEnhasrul
221.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor
Lecturer
5684KICTnhasrul
222.Noor Hayani Binti Abd Rahim
NA
223.Noor Hayati Bt. Muhamad
Security Guard
NAhayatim
224.Noor Hayati Binti Abdullah
Celpad Teacher
4829CFS PJnoorhayati
225.Noor Hayati Binti Shahul Hameed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3234SDEVyatie
226.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4690KENMShazilah
227.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4774KENMS - ADMINhazilah
228.Noor Hazliana Muhamad
3644SDEV - CCAC
229.Noor Hazrin Hany Bt. Mohamad Hanif
NA
230.Noor Helmi Bin Mokhtar
Engineer
2421CFS PJnhelmi
231.Noor Hidayah Binti Hasni
Assistant Science Officer
NAn_hidayah
232.Noor Hidayah Binti Idris, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4084MAIMUNAHnoorhidayah
233.Noor Hidayah Bt Arasad
Assistant Administrative Officer
4511K.ENGhidayah
234.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
235.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5401DEVELOPMENT DIVayubahrum
236.Noor Hildawati Abd Hamid
NA
237.Noor Hildawati Bt. Abdul Hamid
Assistant Administrative Officer
4797KENMS - ADMINhhildawati
238.Noor Illi Binti Mohamad Puad, Dr.
Assistant Professor
5702KENG - BIOTECHNOLOGYilli
239.Noor Izyan Bt Hassan
Laboratory Assistant
NAizyan
240.Noor Lide Bte. Abu Kassim, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5489LECTURER-KODnoorlide
241.Noor Liza Bt. Shukor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4157CPDnliza
242.Noor Mohamed Abdinor
NA
243.Noor Mohammad Osmani, Dr.
Assistant Professor
5567KIRK - IRKabusajid
244.Noor Mohd Azmy Bin Mohd Husin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1552CFS PJazmy
245.Noor Nadiah Binti Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoornadiahk
246.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
247.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
248.Noor Ramah Binti Jumiran
Assistant Information System Officer
1510CFS PJnoorramah
249.Noor Saadiah Binti Mohd. Ali
Matriculation Lecturer
3063CFS PJn_saadiah
250.Noor Safarinie Sulaiman
NA
251.Noor Seriyanti Bt. Zuber @ Zubir
Administrative Officer
5026RMOzyanti
252.Noor Shafini Binti Mohamed
Celpad Lecturer
NAshafini
253.Noor Shafiruz Binti Ahmad, Cik
Science Officer
6283KOMshafi_yusz
254.Noor Shariman Shah Bin Hj. Noor Shah
Customer Service Officer
OSC GCFS NILAIshariman
255.Noor Shariman Shah Bin Hj. Noor Shah
Customer Service Officer
1500CFS PJshariman
256.Noor Sharipah Binti Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5333INSTED - ADMINnsharipah
257.Noor Shuhadawati Binti Mohamad Amin
NA
258.Noor Suhaida Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6024KONnoorsuhaida
259.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4909CELPADnrsuhaila
260.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6431KICTnrsuhaila
261.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4036OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTnoorsuhana
262.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4021GENERAL ADMINISTRATION-OCDnoorsuhana
263.Noor Suzilawati Bt. Rabe
NA
264.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5091HS - ADMINsyahada
265.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5501KIRK - HSsyahada
266.Noor Syaheera Binti Mohd Yunus
NA
267.Noor Syazwan Adli Bin Nordin, Mr.
Technical Assistant
4646ITD-NATnoorsyazwan
268.Noor Wafirah Binti Shafee
Lecturer
3402OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEwafirah
269.Noor Yuslida Binti Hazahari
NA
270.Noor Zaman Bin Zulkifli
Library Assistant
3813LIBRARY - ADMINnorzaman
271.Noor Zamima Hanim Bt Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPAD - ADMINzamima
272.Nooradilah Bt. Mohd. Rukon
Assistant Religious Officer
2451CFS PJnooradilah
273.Nooraidah Bt. Mustaffa
Matriculation Lecturer
4843CFS PJnooraidah
274.Nooraihan Afiqa Binti Airoddin
Counsellor
4087COUNSELINGnooraihan_afiqa
275.Nooraini Bt Ismail
Librarian
4830LIBRARYnooraini
276.Nooraini Bt. Mohd. Yusoff
Administrative Officer
2416CFS PJnooraini60
277.Noorasikin Bt. Samat, Dr.
Assistant Professor
5768KENG - MANUFACTURING & MATERIALnoorasikin
278.Noorasyikin Bt. Asrorie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3668STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnoorasyikin
279.Noorazawana Binti Mazli, Cik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2828SBU - IFLAazawana
280.Noordalela Binti Baharudin
Matriculation Lecturer
4727CFS PJdalela
281.Noordianty Binti Abd Jalil, Miss
Assistant Science Officer
2614BIOTECHNOLOGY IP PHONEdianty
282.Noordin Bin Othman, Dr.
Assistant Professor
4903PHARMACY PRACTICEnoordin
283.Noorfazila Bt. Othman
Accounting Assistant
3184FINANCE - STUDENT UNITnfazila
284.Noorfazli Bin Noodin
Security Guard
NAnoorfazli
285.Noorhafizah Binti Mohd Akil, Mrs.
Assistant Information System Officer
1528CFS PJnoorhafizah_ma
286.Noorhafizah Bt. Hashim
Library Assistant
NAnoorhafizah
287.Noorhaizumi Binti Mamat, Mrs.
Nurse
6268KOMzumi
288.Noorhasimah Bt Aris
Librarian
4835LIBRARYnhasimah
289.Noorhasmira Binti Abd Rahim, Mrs.
Assistant Administrative Officer
2443CFS PJhasmira
290.Noorhayati Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3101CFS PJnhayati
291.Noorhazayti Binti Ab Halim, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAzetty
292.Noorihsan Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
4607KENMS - ECONOMICSnoorihsan
293.Noorli Bt. Khairudin
Security Guard
NAnoorlik
294.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
4053FINANCEmaizah
295.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
3407ISTAC-ADMINmaizah
296.Noorsalwana Binti Muhamad Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoorsalwana
297.Noorshamriza Bt. Abd. Razak
Office Secretary
NAshamriza
298.Noorsiah Bt. Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6021HS - ENGLnoorsiah
299.Noorul Huda Binti Mohd Razali
NA
300.Nooryani Bt. Haji Ali
Technical (Mechanical)
3446K.ENGanooryani
301.Noorzamzarina Bt. Mohd. Noor
Administrative Officer
4106STADD - ADMINnzarina
302.Noorzihan Binti Abd Karim, Puan
Science Officer
4923PHARMACEUTICAL CHEMISTRYnzihan
303.Nor 'aiza Binti Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3202SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnoraiza_y
304.Nor 'ashikin Binti Zulkefli
Dental Surgery Assistant
NAekin
305.Nor Adila Binti Ismail
Assistant Medical Officer
NAadilaismail
306.Nor Adila Bt Ismail
Assistant Medical Officer
NA
307.Nor Adura Binti Mohd. Ali
Celpad Lecturer
3029CFS PJadura
308.Nor Affedah Bt A Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4907CELPADaffedah
309.Nor Afifah Binti Hamidon
Assistant Information System Officer
NAnorafifah
310.Nor Afizam Binti Abidin
Nurse
NAafizam
311.Nor Aida Binti Ab. Razak
Assistant Accountant
3306RECTOR OFFICEaida82
312.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
NA
313.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
5005RESEARCH MANAGEMENT OFFICEaidilia
314.Nor Ain Md Ros
NA
315.Nor Aini Abd. Rahman
NA
316.Nor Aini Basri
Administrative Officer
NA
317.Nor Aini Binti Abd Rahman
Matriculation Lecturer
3192CFS PJrnoraini
318.Nor Aini Binti Basri
Administrative Officer
NAnorainibasri
319.Nor Aini Bt. Abd. Aziz
Community Nurse
NAnoraini_aziz
320.Nor Aisah Binti Areff
Lecturer
6115HS - SOCAaisah
321.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
322.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3284ADMINISTRATION-KAHSaishah_j
323.Nor Aishah Binti Mohd Nasir
Dietician
5296KAHS - NUTRITION SCIENCESnamn82
324.Nor Aiza Bt Md Hashim
Office Secretary
4881ITD-ARIFEhnaiza
325.Nor Akma Othman
NA
326.Nor Akmal Abdul Hamid
NA
327.Nor Akmal Abdullah
NA
328.Nor Akmar Binti Mohd Rasli
Matriculation Lecturer
PJCFS PJnorakmar
329.Nor Aminah Binti Kostor
Administrative Officer
5853CSQAaminah
330.Nor Amirah Binti Mohd Busul Aklan
NA
331.Nor Amirah Sakinah Binti Alias
Celpad Teacher
NAmieyra
332.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
4024AMADmizan
333.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
2523ITD-OSAmizan
334.Nor Anis Nadhiah Binti Md. Nasir
NA
335.Nor Anita Bt. Abdullah
NA
336.Nor Ashikin Bt. Idris
Celpad Teacher
OSC GCFS NILAIashikin
337.Nor Asiah Bt. Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3975MSD - SERVICEnasiah
338.Nor Asiah Mohamad
Associate Professor
4361K. LAWSnasiahm
339.Nor Asiah Mohamad
Associate Professor
5470S-DEVnasiahm
340.Nor Asilah Binti Harun
Assistant Professor
NAnorasilah
341.Nor Asmah Binti Mat Nor, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorasmah
342.Nor Asmira Mat Jusoh
NA
343.Nor Aszlitah Binti Burhanudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAaszlitah
344.Nor Atiah Ahmad
NA
345.Nor Atikah Binti Zainal Abidin
Dental Surgery Assistant
NAnoratikahiiumedumy
346.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
NA
347.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
3799ITD - PEARLnoratiqah
348.Nor Ayu Binti Md Saat
Dental Surgery Assistant
NAnorayuiiumedumy
349.Nor Azahana Binti Abdullah
NA
350.Nor Azia Nadia
NA
351.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
NA
352.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
4164RECTOR OFFICEnaziahm
353.Nor Azian Binti Ismail
Computer Technician
4108OCD - IT DEPARTMENTnor_azian
354.Nor Azian Bt. Zainul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2410MSD - ADMINnorazianz
355.Nor Azimah Bt. Abdul Wahab
Library Assistant
NAnorazimah
356.Nor Aziyan Bt. Ami Husin
Accounting Assistant
3183FINANCEazie76
357.Nor Azizan Binti Che Embi, Dr.
Assistant Professor
NAizanebbm
358.Nor Azlin Binti Tajuddin, Dr.
Assistant Professor
6114KIRK - HSazlintaj
359.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5256KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESnazara
360.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5207KAHS - DEAN'S OFFICEnazara
361.Nor Azlina Binti Jaafar
Celpad Lecturer
3128CFS PJinanis
362.Nor Azlina Bt. Ali
Assistant Religious Officer
1534CFS PJnazyee
363.Nor Azlina Bt. Mohd. Azmeir
Matriculation Lecturer
4801CFS PJazliaz
364.Nor Azmawati Abd Aziz
NA
365.Nor Azrita Bt. Mohamed Zain
Lecturer
3303AUDIOLOGY & SPEECHznazrita
366.Nor Azura Bt. Aini @ Abas
Assistant Accountant
4251K. LAWSnor.azura
367.Nor Azura Bt. Beedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4425ADMINISTRATION-MEDICnorazura
368.Nor Azwan Bin Md Nor @ Ariffin
NA
369.Nor Azwani Binti Mohd. Shukri, Dr.
Assistant Professor
5307NUTRITION SCIENCESnorazwani
370.Nor Badli Bin Nordin
Computer Technician
3882ITD-COREnbadlin
371.Nor Baizura Bt Mohamed
Office Secretary
4806DEAN' OFFICE-PHARMACYbaizura
372.Nor Diana Binti Mohd. Mahudin, Dr.
Assistant Professor
3090KIRK - HSnordianamm
373.Nor Diana Binti Zulkifli
Matriculation Lecturer
2720CFS PJdianazul
374.Nor Elina Binti Alias
Assistant Lecturer
NAnorelina
375.Nor Ezam Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5807LEGAL UNITrnorezam
376.Nor Fadhillah Bt. Mohamed Azmin, Dr.
Assistant Professor
6548K.ENGnorfadhillah
377.Nor Fadzli Bin Zainuddin
Computer Technician
2280OCDnorfadzli
378.Nor Faezah Bt. Ahmad Lias, Mrs.
Office Secretary
3051CFS PJnorfaezah
379.Nor Farah Huda Binti Abd Halim
NA
380.Nor Farahani Bt. Mohamad
Accounting Assistant
3024AMADfarahani
381.Nor Farahidah Binti Za'bah, Dr.
Assistant Professor
4562KENG - ELECTRICAL & COMPUTERadah510
382.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Professor Dr.
Professor
6026KIRK - HSnfaridah
383.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Professor Dr.
Professor
5420SBU - CERDASnfaridah
384.Nor Hafeza Mohtar
NA
385.Nor Hafidah Abd Talib
NA
386.Nor Hafidah Bt. Ab. Talib
Sport Assistant
3711SPORTS & RECREATIONAL CENTREnorhafidah
387.Nor Hafizah Bt Mohd Badrol Afandi
Assistant Professor
4322AIKOL - CIVIL LAW DEPThafizah
388.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4186KENMSnhafizah
389.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4718KENMS - ACCOUNTINGnhafizah
390.Nor Hafizana Bt Mat Jusoh
Laboratory Assistant
3789KAEDnorhafizana
391.Nor Haila Bt. Abdullah
Security Guard
3167SECURITY UNITnorhaila
392.Nor Hanani Ismail
NA
393.Nor Hanisah Bt Ismail @ Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3431LIBRARY-ISTACnisaismail
394.Nor Harisah Binti Zainuddin @ Zenah
NA
395.Nor Hasni Bte Yaakob, Mrs.
Celpad Teacher
NAnhasniy
396.Nor Hasniah Ibrahim
NA
397.Nor Hasniah Ibrahim
NA
398.Nor Hasyimah Bt. Mustapa
Librarian
4183LIBRARY KTNhasyimah
399.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
6404KICT - ADMINnhayati_al
400.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
5002RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnhayati_al
401.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
2431CFS PJnhayati_al
402.Nor Hayati Bt Mohd Aziz
NA
403.Nor Hayati Mohd. Redzwan
NA
404.Nor Hayatti Bt. Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhayatti
405.Nor Hidayah Binti Mohd Taufek
Lecturer
NAhidayahtaufek
406.Nor Hidayati Diyana Binti Nordin
NA
407.Nor Ilani Lokman
5022RMOilani_lokman
408.Nor Ilani Lokman
3516RMOilani_lokman
409.Nor Ilyani Binti Mohamed Nazar, Dr.
Assistant Professor
3119PHARMACY PRACTICEnorilyani
410.Nor Iskhandar Bin Adnan
Librarian
4192LIBRARYisadnan
411.Nor Izan Bin Ali Agbar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4046AMADaaizan
412.Nor Izyani Bt. Malek
Assistant Administrative Officer
3207SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnizyani
413.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAkamaliyah
414.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
415.Nor Khairusshima Binti Muhamad Khairussaleh
Lecturer (Pth)
6542K.ENGnorkhairusshima
416.Nor Khairusshima Bt Mohd Khairussaleh
NA
417.Nor Liza Bt. Mohd. Zawi
Matriculation Lecturer
NAnor_liza
418.Nor Mali Bin Idris
Technical Assistant (Civil)
5409DEVELOPMENT DIVnormali
419.Nor Masteha Binti Abdul Hamid
Library Assistant
NAnmasteha
420.Nor Munira Binti Noor Ali
Accounting Assistant
3344SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnormunira
421.Nor Nadia Bt. Raslee
Celpad Lecturer
4755CFS PJnadiadiod
422.Nor Nazafa Jaafar
NA
423.Nor Raihan Binti Mohamad Asimoni
NA
424.Nor Rimie Bt. Zakerya
Technician(Archictecture)
3136KAEDnremie
425.Nor Rimie Bt. Zakerya
Technician(Archictecture)
3892KAEDnremie
426.Nor Riza Binti Arifin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAriza
427.Nor Sa'adah Binti Mohd. Nasohah
Matriculation Lecturer
3162CFS PJsissaadah
428.Nor Sa'adah Bt. Md. Nor
NA
429.Nor Saadah Binti Md. Azahri, Dr.
Assistant Professor
3431BIO MEDICAL SCIENCESnsaadah
430.Nor Saadah Bt Thani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3836LIBRARYnorsaadah
431.Nor Sabarina Bt. Mohamed Takyin
Library Assistant
NAsabarina
432.Nor Sahliza Binti Saleh, Miss
Library Assistant
NAlieza
433.Nor Saliyana Binti Jumali
NA
434.Nor Salwa Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6281KOMnsalwa
435.Nor Shahidah Mansor
NA
436.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
437.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnshakilah
438.Nor Shamsinar Bte. Haji Mohd. Nor
Assistant Administrative Officer
4914CELPADshamsinar
439.Nor Shaqillah Binti Mohamad Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4072STADD - COL 5 ALI ABI TALIBshaqillah
440.Nor Sharmila Zabani
NA
441.Nor Sheidar Binti Ishak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4913CELPAD - ADMINnsheidar
442.Nor Siti Hawa Binti Ramlan
Matriculation Teacher
4848CFS PJshawa
443.Nor Suzeyanti Binti Masran
Security Guard
NAsuzie
444.Nor Syahida Binti Ahmad
Celpad Teacher
3107CFS PJsyahida
445.Nor Syahiza Binti Abd Kadir
Dietician
NAnorsyahiza
446.Nor Syuhada Bt. Mohd Radzi
Assistant Administrative Officer
3632SDEV - CCACsyuhada
447.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
5987SUB - ICCEnyasmin
448.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
4941CELPAD - ENGLISHnyasmin
449.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
5771DRII - ICEOnyasmin
450.Nor Zaihan Bin Mohd Noar
Academic Fellow
2625CTS IP PHONEnorzaihan
451.Nor Zaihariyana Binti Abd Jaafar
Accounting Assistant
4058OCD - FINANCE DEPARTMENTzaiharyana
452.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NA
453.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NAzaimah
454.Nor Zainiyah Norita Binti Mokhtar
Lecturer
6712KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTmnzainiyah
455.Nor Zalikha Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4144STADD - HAFSAiekha
456.Nor Zalina Bt. Harun, Dr.
Assistant Professor
6296KAED - LANSCAPEzalina
457.Nor Zalizan Nordin
NA
458.Nor Zamzila Bt. Abdullah, Assoc.prof.dr.
Assistant Professor
4508BMS-MEDICzamzila
459.Nor Zilawati Binti Yusof, Mrs.
Nurse
NAzylawaty
460.Nor Zuraiya Binti Hj. Khairuddin
Celpad Teacher
4769CFS PJzuraiya
461.Nor'ain Binti Anuar
Library Assistant
NAnorain
462.Nor'ain Binti Patoni
Finance & Investment Manager
5316IIUM ENDOWMENT FUND
463.Nor'ain Patoni
NApnorain
464.Nora Binti Abdul Hak, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
NAahnora
465.Nora Binti Ahmad
Matriculation Lecturer
3159CFS PJnora912
466.Nora Bt Dollah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoradollah
467.Nora Bt Mohd. Nasir, Dr.
Assistant Professor
6033KIRK - HSdrnoranasir
468.Norafifah Abdul Rahman
NA
469.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Associate Professor
5258BIO MEDICAL SCIENCESznorafiza
470.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Associate Professor
5232BIO MEDICAL SCIENCESznorafiza
471.Norafiza Bt. Mohd Nordin
Assistant Administrative Officer
4409ACADEMIC AFFAIRS-MEDICnnorafiza
472.Norafizah Bt. Abu Hassan
Matriculation Teacher
3070CFS PJnorafizah
473.Noraida Binti Ibrahim, Mrs.
Nurse
6143KOMeida
474.Noraida Bt. Idris
Accounting Assistant
5945FINANCEnoraida
475.Noraidah Binti Ismail, Dr.
Assistant Professor
5404AUDIOLOGY & SPEECHnoraidah
476.Noraidah Binti Md. Amin
Assistant Administrative Officer
5227KAEDa.aida
477.Noraihan Binti Mat Harun, Dr.
Lecturer (Trainee)
2019BMS-MEDICnoraihan
478.Norain Binti Shafian
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorainshafian
479.Noraini Abdul Hadi
NA
480.Noraini Ahmad
NA
481.Noraini Ahmad
NA
482.Noraini Binti Abdullah
Nurse
NAnorainia
483.Noraini Binti Abu Bakar
Assistant Professor
2951LECTURER-KODnor_aini
484.Noraini Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
3785KAEDnurrin
485.Noraini Binti Yakob
Dental Nurse
NAnekniemyzara
486.Noraini Bt Ahmad
Counsellor
4111STADDanoraini
487.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4318AIKOL - ISLAMIC LAWnorainim
488.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4136STADD - COL 4 SUMAYYAHnorainim
489.Noraini Bt Mohamed Noor
NA
490.Noraini Bt Mohd Ariffin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4683KENMSnorainima
491.Noraini Bt. Md Ghazali
Administrative Officer
5950MSDnorainimg
492.Noraini Bt. Mukhtar
Librarian
4838LIBRARY - ADMINmnoraini
493.Noraini Bt. Zakaria
Assistant Administrative Officer
5855CSQAeyeniey83
494.Noraini Mohd. Hashim
NA
495.Noraini Mohd. Noor, Professor
Professor
5131KIRK - HSnoraini
496.Noraini Shahida Bt. Ishak
Celpad Lecturer
NAnshahida
497.Noraishah Binti Mohamed Nor
Lecturer
3362NUTRITION SCIENCESishah
498.Noraishah Bt Ismail
Library Assistant
NAnoraishah
499.Noraiza Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4757KENMS - ECONOMICSnoraiza
500.Norakma Bt. Othman
NA
501.Noramizah Bt Haji Mohd Yusoff
Celpad Lecturer
4751CFS PJnoramiza
502.Norasfarizan Binti Khaidzir
Matriculation Lecturer
2719CFS PJiezan
503.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4052DEP. RECTOR (A&R)norashikinj
504.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4033AMAD- ADMINnorashikinj
505.Norashikin Bt. Mohd. Asri
Security Guard
NAmanorashikin
506.Norasiah Bt. Mohd Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorasiahm
507.Norasikin Bt Basir
Lecturer
6113HS - SOCAnorasikin
508.Norasita Binti Zainal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6301ALUMNI & CAREERnorasita
509.Noraslinda Binti Muhamad Bunnori
Assistant Professor
NAnoraslinda
510.Norasmahan Bt. Muridan
Lecturer
6507K.ENGnorasmahan
511.Norasmazura Binti Muhammad
Celpad Lecturer
3108CFS PJnorasma
512.Norasnida Bt. Mohd Nordin
Office Secretary
5651KICT - COMPUTER SCIENCEasnida
513.Norasyikin Bt. Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5010RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsyikin
514.Norasyikin Osman
NA
515.Noratikah Bt. Othman
NA
516.Norayuniza Binti Shah Rani
Security Guard
NAayuniza
517.Norazah Binti. Md. Idrus
Celpad Teacher
NAazah_mdidrus
518.Norazalina Bt Kushairy
NA
519.Noraziahwati Binti Othman
Security Guard
NAnoraziahwati
520.Norazian Binti Mohd. Hassan, Dr.
Assistant Professor
4937PHARMACEUTICAL CHEMISTRYnorazianmh
521.Noraziana Bt. Abd. Wahab, Dr.
Assistant Professor
6259KOMdrziana
522.Norazila Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3001CFS PJzilahhussain
523.Norazila Bt. Ahmad Palal
Librarian
4822LIBRARY - ADMINnorazila
524.Norazilee Bin Abd. Aziz
Administrative Officer
6306ALUMNI & CAREERnorazilee
525.Norazimah Binti Azharul Abidin
Assistant Administrative Officer
5325INSTEDnor_azi
526.Norazimah Bt. Abdul Latiff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3400ISTAC-ADMINhasnor
527.Norazira Binti Zainudin
Pharmacy Assistant
NAnorazira_z
528.Norazirina Binti Abd Aziz, Puan
Assistant Administrative Officer
2447CFS PJnoraziz
529.Norazizah Bt Arshad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5813MSD - REMUNERATIONnorazizah
530.Norazizah Bt Arshad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5993DEP. RECTOR (S&A)norazizah
531.Norazizah Bt. Jaafar
Matriculation Lecturer
4864CFS PJnora97_j
532.Norazizah Che Mat
NA
533.Norazizan B. Mohd Yusof
Library Assistant
NAzizan
534.Norazizun Khalid
NA
535.Norazlanshah Bin Hazali, Dr.
Assistant Professor
5306KAHS - NUTRITION SCIENCESnorazlanshah
536.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
537.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAazlins
538.Norazlin Bt. Janih @ Jaini
Office Secretary
4402ADMINISTRATION-MEDICnorazlin
539.Norazlin Bt. Mohd Noor
Nurse
NAnorazlin_mn
540.Norazlina Bte Saidin
Lecturer
4531KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnorazlina
541.Norazlinda Bt. Hussin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5334INSTEDhnorazlinda
542.Norazsida Binti Ramli
NA
543.Norazura Binti Jamil
Assistant Science Officer
NAnazura
544.Norazzean Bt Azizan
NA
545.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
5119HS - COMMnorbaiduri
546.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
6322OILnorbaiduri
547.Norbaini Bt. Alias
Office Secretary
4290K. LAWSnorbaini
548.Norbaiyah Bt Mohamed Bakrim, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrbaiyah
549.Norbaizura Bt Mat
NA
550.Norbaya Bt Muda
Librarian
3830LIBRARY - ADMINnorbaya
551.Norbazirah Binti Abu Bakar
Administrative Officer
NAnorbazirah
552.Nordiana Bt Mohd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3194FINANCEnordianamn
553.Nordiana Bt Mohd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
554.Nordin Bin Ahmad, Dr.
Assistant Professor
NAnordin_ahmad
555.Nordin Bin Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2781CFS PJnordin_mohamed
556.Nordin Bin Suar
Security Guard
NAnordins
557.Nordinah Binti Mohd Kassim, Puan
Counsellor
4117STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnordinah
558.Nordinah Mohd Kassim
NA
559.Norealyna Binti Misman
NA
560.Noredah Bt. Abdul Rahman
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInoredah
561.Noreevanshahirah Binti Mohd Said
Assistant Medical Officer
NAshahirah
562.Noreha Bt. Abdul Malik, Dr.
Assistant Professor
4453K.ENGnorehaa
563.Noreha Bt. Lokman
Office Secretary
2449CFS PJnoreha
564.Norfadzilah Binti Ahmad
Lecturer
NAfadzilah_hmd
565.Norfaezah Binti Ahmad
Lecturer (Trainee)
2942LECTURER-KODdrfaezah
566.Norfaieqah Binti Ahmad
NA
567.Norfaizah Binti Ab. Azib
Matriculation Lecturer
3075CFS PJa_norfaizah
568.Norfaizawati Bt. Mohamed Amin
Laboratory Assistant
1594CFS PJtiey
569.Norfarina Bt Mokhtar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnorfarina_mohtar
570.Norfazila Binti Mohd Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4423ADMINISTRATION-MEDICfazillamohdnor
571.Norfazlina Bt. Mohd Shaharuddin
Matriculation Teacher
3068CFS PJnorfazlina
572.Norfazrina Binti Mohd Yatim
NA
573.Norfizah Bte Aziz
Office Secretary
4773KENMS - ADMINnorfizah
574.Norhafiza Ab Talib
NA
575.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NAnhafiza
576.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NA
577.Norhafiza Bt. Zainon
Administrative Officer
4075OCD - ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENTnorhafiza
578.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3976MSD - REMUNERATIONfiza
579.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3025CFS PJfiza
580.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4819DEAN' OFFICE-PHARMACYfiza
581.Norhaidzura Bt. Khaidir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4791KENMS - ADMINnorhaidzura
582.Norhaizat Bin Salikun
Security Guard
NAaizat
583.Norhalim Bin Abdul Rahman
Library Assistant
NAnorhalim
584.Norhaliza Aini Bt Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2446CFS PJnorhaliza
585.Norhaliza Bt. Sapari
NA
586.Norhamizan Bt. Abd. Hamid
Assistant Administrative Officer
4345AIKOL - ADMINnhamizan
587.Norhana Bt. Mohd Yunos
Finance Officer
5192FINANCEnorhana
588.Norhana Imelda Bt. Ismail
Celpad Teacher
NAhanaimelda
589.Norhani Bt. Abu Bakar
Administrative Officer
4968MSDnorhani
590.Norhanieza Bt. A. Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4256K. LAWShnorhanieza
591.Norhanis Aida Binti Mohd Nor
NA
592.Norhanis Diyana Binti Nizarudin
NA
593.Norhaniza Binti Zainal Abidin
Lecturer
NAnorhaniza
594.Norhanizam Bt. Abd. Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2465CFS PJnhanizam
595.Norhanna Binti Sohaimi
Lecturer
3337DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnorhanna
596.Norhashima Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAhashima
597.Norhashimah Bt. Abd Hamid
Accounting Assistant
3185FINANCEshima_ah
598.Norhashimah Bt. Mohd. Shaffiar, Dr.
Assistant Professor
5751KENG - MECHANICALshishaff
599.Norhashimah Bt. Mohd. Yasin
Professor
4217K. LAWSnorhashimah
600.Norhaslina Binti Abdul Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4808DEAN' OFFICE-PHARMACYnlina
601.Norhaslina Binti Mohd Sharif
Administrative Officer
6022KONhaslinams
602.Norhaslina Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3646SDEV - CCAClynna
603.Norhaslina Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4143STADD - HAFSAlynna
604.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
2130PAEDIATRICSnorhaslinda
605.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
6198KOMnorhaslinda
606.Norhaslinda Bt. Jamaiudin
Lecturer
6064KIRK - HSlinda
607.Norhasmah Suzila Bt Abu Samah
3697DEVDIV - DEVELOPMENT
608.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5206KAHS - DEAN'S OFFICEhayati_ahmad
609.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5204OFFICE OF THE DEAN KAHShayati_ahmad
610.Norhayati Binti Mohamed, Mrs.
Nurse
NAyati
611.Norhayati Binti Mohd Rasip
Celpad Lecturer
3570CELPADnorhayatimr
612.Norhayati Bt Ahmad
Celpad Lecturer
3034CFS PJn_hayati
613.Norhayati Bt Rashidi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnrhayati
614.Norhayati Bt. Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4698KENMS - ACCOUNTINGhhayati
615.Norhayati Bt. Mohd. Alwi, Dr.
Assistant Professor
4746KENMS - ACCOUNTINGmhayati
616.Norhayati Bt. Mohd. Nasir
Matriculation Lecturer
3077CFS PJnueha
617.Norhayati Bt. Yusop
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5018RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnorhayati
618.Norhayati Ismail
NA
619.Norhayati Nafisah Binti Ibrahim
Dental Nurse
NAnnafisah
620.Norhazizan Bt. Sapian
Community Nurse
NAzan
621.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2417MSDnorhazlin
622.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2800IIIBF-DAMANSARAnorhazlin
623.Norhazni Bte Mohd. Daud.
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInhazni
624.Norhidayah Bt Ahmad
NA
625.Norhidayat Bin Osman
NA
626.Norhidayu Bt Naharuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhidayu
627.Norhisham Bin Sa'adon
Computer Technician
NAhisham
628.Norhisyam Bin Che Mat, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhisyam
629.Norhuda Hidayah Binti Nordin
NA
630.Noriah Binti Ismail
Administrative Officer
4035AMADnoriah
631.Noriah Bt Ramli
Assistant Professor
4363K. LAWSnoriahr
632.Noriah Bt. Mohd. Noor, Professor Dr.
Professor
3984MSD - ADMINnoriahmn
633.Noridah Bahrin
NA
634.Noridan Bt. Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4833LIBRARY - ADMINnoridan
635.Norillah Bt. Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6152IRK - RKGSnorillah
636.Noriman Bin Hassan
Driver
NAnoriman
637.Norisah Bt Abdul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5551IRK - RKUDnorisah
638.Norita Binti Hassan
NA
639.Norita Binti Salim
Celpad Teacher
4962CELPAD - ENGLISHnorita26
640.Norita Binti Senin Abu
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4068STADD - BILALnorita
641.Norita Bt. Nanyan
Assistant Administrative Officer
5610KICTnnorita
642.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5607KICTnoriza
643.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5002RMOnoriza
644.Norizah Bt. Supar, Dr.
Assistant Professor
4628KENMSnorizahs
645.Norizam B. Mohd Noor
NA
646.Norizam Daud
NA
647.Norizan Binti Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4409STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnorizan
648.Norjihan Binti Ab. Aziz
NA
649.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NA
650.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NAnorkasdilaila
651.Norkhairani Zawawi
NA
652.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
NA
653.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NAkhaliza
654.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NA
655.Norkhatiah Dol Munir
NA
656.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
657.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorlailawati
658.Norlaili Binti Md. Saad
Matriculation Lecturer
3079CFS PJlaili
659.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
660.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5266KAED - ADMINnorlailym
661.Norleen Binti Abdul Rashid
Librarian
4817LIBRARY - ADMINnorleen
662.Norlelah Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4055CPD - ROVASnorlela
663.Norlelawati Binti A. Talib, Dr.
Assistant Professor
4498BMS-MEDICnoleata
664.Norlesuhaila Sama'on
NA
665.Norlia Bt. Omar
Office Secretary
6051KIRK - HSnorlia
666.Norliah Bt Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
4327K. LAWSnorliah
667.Norlian Bt Mohamad Zubir
Library Assistant
NAnorlian
668.Norlida Abdul Halim
NA
669.Norlida Bt. Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5219KAED - ADMINnorlida
670.Norlida Bte. Raja Embong
Matriculation Teacher
OSC GCFS NILAInre
671.Norlina Binti Haji Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4101RECTOR OFFICElinanordin
672.Norlinda Binti Abd. Rashid
NA
673.Norlita Binti Bahari, Dr.
Medical Officer
4575FAMILY MEDICINEdrnorlita
674.Norlita Bt. Yahaya @ Nayan
Office Secretary
5191FINANCEnorlita
675.Norliza Binti Abu Zaharin
Matriculation Teacher
OSC GCFS NILAInorlizaaz
676.Norliza Binti Mahmood
Office Secretary
4031AMAD- ADMINeja
677.Norliza Bt. Abdul Jalil
Matriculation Lecturer
2770CFS PJnorliza_aj
678.Norliza Bt. Ahmad Zainuddin
Assistant Information System Officer
3990ALUMNI & CAREERznorliza
679.Norliza Bt. Othman
Nurse
6231KOMnorliza
680.Norliza Chek Hassan
NA
681.Norlizawati Binti Ahmad
Dental Surgery Assistant
NAlizza
682.Norma Bt Md Saad, Assoc.prof.dr.
Professor
4612KENMSnorma
683.Norma Bt. Taharin
Assistant Administrative Officer
4028AMAD- ADMINoma
684.Normadiah Bt. Kamal
Matriculation Lecturer
2771CFS PJnormadia
685.Normah Binti Haron
Assistant Professor
5037BIOTECHNOLOGY IP PHONEnormahh
686.Normah Binti Haron
NA
687.Normah Bt. Maamor
Community Nurse
NAnormah_maamor
688.Normah Bt. Musa
Office Secretary
4911CELPADnormah
689.Normah Bt. Yatiman
Matriculation Teacher
OSC GCFS NILAIynormah
690.Normala Binti Mohd. Adnan
Lecturer
6062KIRK - HSnormalaadnan
691.Normala Bt Mahmood
Accounting Assistant
4052OCD - FINANCE DEPARTMENTallarissa
692.Normala Bt. Harun
Librarian
3430LIBRARY-ISTAChnormala
693.Normala Bt. Sairi
Accounting Assistant
5822HEALTH CENTREnormala
694.Normala Mohd. Adnan
NA
695.Norman Khalil Bin Mohd Khair
Security Guard
NAnorman
696.Normawati Bt. Ahmad Hariri
Security Guard
NAnormawati
697.Normawaty Binti Mohammad Noor
Assistant Professor
NAnormahwaty
698.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc.prof
Associate Professor
5602KICT - ADMINnaa
699.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc.prof
Associate Professor
5663KICT - COMPUTER SCIENCEnaa
700.Normi Bt Abd Malek, Dr.
Associate Professor
4323AIKOL - ISLAMIC LAWnormi
701.Normi Sham Bt. Awang Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
5633KICT - INFORMATION SYSTEMSnsham
702.Normizi Bin Nik Far
Security Guard
NAnormizi
703.Norny Syafinaz Binti Ab Rahman
Lecturer
3118PHARMACY PRACTICEnorny
704.Norrafidah Binti Mohd Rafaie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4917CELPADnorrafidah
705.Norraida Binti Sarudin
Lecturer
2626CTS IP PHONEnorraida
706.Norrohaida Bt. Mohamed
Information System Officer
2420CFS PJrohaida
707.Norrohani Binti Azizi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5762DEP.RECTOR (I&I)norrohani
708.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
4758NURSINGnorrul
709.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
6036KONnorrul
710.Norsa'adah Binti Md Yunos
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5008DEAN OFFICE IP PHONEsaadahmy
711.Norsalihan Bt. Maarof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3969MSD - ADMINnorsalihan
712.Norsallehin Bin Ali, Mr.
Computer Technician
3877ITD-NATnorsallehin
713.Norsamihah Binti Ismail
Administrative Officer
5896CCDsamihah
714.Norsaremah Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
5669KICTnorsaremah
715.Norshaharizal Sapiai'i
NA
716.Norshahida Binti Sarifuddin
NA
717.Norshahida Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5473SDEV - CCACshida
718.Norshahila Binti Mohamad Razak
Celpad Lecturer
NAnorshahila
719.Norsham Bt Ahmad
Lecturer
3404OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEansham
720.Norsharmila Bt. Zabani
Assistant Sports Instructor
5393SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharmila
721.Norshima Hasni Binti Shari
Health Attendant
NAnorshima
722.Norshimah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnshima
723.Norsiah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5339INSTEDnorsiah
724.Norsidah Binti Ku Zaifah, Dr.
Assistant Professor
4501BMS-MEDICnorsidah
725.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
6252KOMnorsina
726.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
4613O & Gnorsina
727.Norsinnira Bt. Zainul Azlan, Dr.
Assistant Professor
4456KENG - MECHATRONICSsinnira
728.Norsuraiya Binti Mohd. Desa
Assistant Administrative Officer
NAsuraya
729.Norsuriyati Binti Abdullah, Puan
Administrative Officer
6305ALUMNI & CAREERsuriyati
730.Norsyafawati Binti Ahmad Zabidi
Medical Laboratory Technologist
NAsyafawati
731.Norsyafini Binti Ahmad Marzuki, Puan
Science Officer
4474BMS-MEDICsyafini
732.Norsyahida Binti Mokhtar
NA
733.Norsyaziela Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorsyaziela
734.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
735.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
736.Norsyuhada Binti Alias
NA
737.Norul Akmar Mohd Saidon
NA
738.Norul Amilin Binti Hamzah
Medical Laboratory Technologist
NAamilin
739.Norul Haidar Binti Zainudin
NA
740.Norul Hernani Binti Abd. Latif
NAhernani
741.Norulaini Mohd Nawi
NA
742.Norulaini Nawai
NA
743.Norun Farihah Bt. Abdul Malek, Dr.
Assistant Professor
6504K.ENGnorun
744.Norwahidah Baharudin
NA
745.Norwahidah Bt. Baharuddin
NA
746.Norwati Binti Mansor, Dr.
Assistant Professor
5378INSTED - ACADEMICnorwati
747.Norwina Binti Mohd Nawawi, Assoc.prof
Associate Professor
5247KAED - ARCHITECTUREnorwina
748.Noryzal B. Zainal Abidin
NA
749.Norzaharilwati Abd. Hamid
NA
750.Norzaihan Kamaruddin
NA
751.Norzailawati Bt. Hj. Mohd. Noor, Dr.
Assistant Professor
6264KAEDnorzailawati
752.Norzaily Binti Jasmi
Information System Officer
6776ITD - IT GOVERNANCEnorzaily
753.Norzaiti Binti Mohd. Kenali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrzaiti
754.Norzakiah Binti Saparmin
Assistant Professor
5070CTS IP PHONEnorzakiah
755.Norzalifa Binti Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
3740KAED - APPLIED ARTSnorzalifa
756.Norzaliza Binti Md Nor
NA
757.Norzariyah Binti Yahya
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInorzariyah
758.Norzawati Bt. Ahmad
NA
759.Norzelatun Rodhiah Bt Hazmi
Librarian
4819LIBRARY - ADMINnorzelatunrh
760.Norziana Md. Ali
NA
761.Norziati Mohd Rosman
NA
762.Norzie Diana Baharum
NA
763.Norzie Diana Baharum
NA
764.Norzihan Bin Essa
Celpad Teacher
3940CELPAD - ADMINnorzihan
765.Norzilah Binti Mohd. Yusof, Puan
Celpad Lecturer
4831CFS PJnorzilah
766.Norzilawati Binti Iberahim, Mrs.
Customer Service Officer
NAzila
767.Norzilawati Binti Ishak
Celpad Lecturer
NAzilaishak
768.Nosiru Olatide Onibon
NA
769.Nouna Samari
NA
770.Nour El Huda Binti Abd. Rahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
2018BMS-MEDICelhuda
771.Noviana Mustafa
NA
772.Novianna Mustafa
NA
773.Nozira Salleh
NA
774.Nuaim Bin Wan Zulkipli
NA
775.Nur 'adila Bt. Ahmad
Matriculation Teacher
4731CFS PJnuradila
776.Nur 'aini Bt. Abu Bakar
Librarian
4811LIBRARY - LAW COLLECTIONnuraini
777.Nur 'aisyah Yacob
NA
778.Nur 'azzah Binti Zakaria, Miss
Lecturer
3309AUDIOLOGY & SPEECHazzah
779.Nur Aamal Bt Arif
NA
780.Nur Affah Bt. Mohyin, Dr.
Assistant Professor
3166KAEDaffah
781.Nur Afifah Binti Abd Halim
Celpad Teacher
OSC GCFS NILAInurafifah
782.Nur Afifah Bt. Othman
Celpad Teacher
4770CFS PJn_afifah
783.Nur Afifah Muhammadiah
NA
784.Nur Ahda Binti Sanin
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInurahda
785.Nur Aida Kipli
NA
786.Nur Aimi Binti Md Ramlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3272HEALTH CENTREnuraimi
787.Nur Ain Binti Ahmad
Library Assistant
NAainahmad
788.Nur Ain Binti Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
789.Nur Ain Binti Mohd Som
Office Secretary
4775KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurain
790.Nur Ain Binti Mohd Som
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
791.Nur Ain Binti Othman
Assistant Lecturer
NAainothman
792.Nur Aina Binti Zainol Abidin
Assistant Sports Instructor
NA
793.Nur Ainey Shamsudin
NA
794.Nur Aini Suner
NA
795.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
796.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaishah_m
797.Nur Aisyah Binti Sa'amah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuraisyahsaamah
798.Nur Amalina Binti Zulkifli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuramalina
799.Nur Amirah Binti Abdul Alam, Mrs.
Dietician
5295NUTRITION SCIENCESnuramirah
800.Nur Anisah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
5852CSQAanisah
801.Nur Anisah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4710KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONanisah
802.Nur Arfifah Binti Abdul Sabian
NA
803.Nur Arifah Binti Samat
Celpad Teacher
NAarifah
804.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnur_asyikinh
805.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
806.Nur Athiah Binti Hj Mohd Amin Roslan
Office Secretary
NAathiah
807.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NAatikahroseman
808.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NA
809.Nur Atikah Jamaludin
NA
810.Nur Atiqah Bt. Dinon
NA
811.Nur Ayuni Binti Jamal
NA
812.Nur Azah Bt. Hamzah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4139STADD - COL 4 SUMAYYAHhnurazah
813.Nur Azam Bin Abdullah
NA
814.Nur Azian Bt. Abdullah Azizi
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInurazian
815.Nur Azianie Binti Ab Ghani
NA
816.Nur Aziera Binti Mohd. Ramli
Celpad Lecturer
3638STADD - EDCziera
817.Nur Azila Binti Mohd Zain
Matriculation Lecturer
NAnurazila
818.Nur Azilah Bt Shaharudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5023RESEARCH MANAGEMENT OFFICEazilah
819.Nur Azira Binti Tukiran
NA
820.Nur Azyyati Binti Bohary, Mrs.
Science Officer
4554OPHTHALMOLOGYnurazyyati
821.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5121HS - ADMINnbadariah
822.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6182KIRK - HSnbadariah
823.Nur Barizah Binti Abu Bakar
NA
824.Nur Barizah Binti Abu Bakar
Lecturer (Pth)
NAnurbarizahabubakar
825.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
4020CPSnurdamia
826.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
NA
827.Nur Dayana Binti Mohamed Ariffin
Matriculation Lecturer
4819CFS PJndayana
828.Nur Dina Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5788MSDnurdina
829.Nur Dina Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
830.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NAnurdiyanasyamim
831.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NA
832.Nur Eda Abd. Rahman
NA
833.Nur Fadzilah Muhamad
NA
834.Nur Fadzillah Muhd Akir
NA
835.Nur Farhah Binti Zainan Nazri
Matriculation Lecturer
4728CFS PJfarhah
836.Nur Farhah Bt Mahadi
NA
837.Nur Farhah Zainan Nazri
NA
838.Nur Farhana Binti Ghazali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5505KIRK - HSnfarhana
839.Nur Farihah Bt. Azlan
Matriculation Teacher
3196CFS PJfarihah
840.Nur Fariza Binti Mustaffa
NA
841.Nur Fariza Ramly, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnurfariza
842.Nur Fatimah Azzaharah Mohd Noor
NA
843.Nur Firdaus Binti Isa
NA
844.Nur Hafiz Adnan
NA
845.Nur Hafizah A. Fuzi
NA
846.Nur Hafizah Binti Sulaiman
Lecturer
3315AUDIOLOGY & SPEECHfizman
847.Nur Haliza Bt. Harun
Technician(Ceramic)
4110OCD - IT DEPARTMENTnhaliza
848.Nur Hamizah Binti Othman
Audiologist
NAnurhamizah
849.Nur Hanim Binti Saleh
Graphic Artist
5892CCDhanim
850.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
NA
851.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
4355K. LAWSnurhanisah
852.Nur Hanisah Binti Tukiran
Assistant Lecturer
NAhanisahtukiran
853.Nur Hanun Bt Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnurhanun
854.Nur Harena Binti Redzuan
NA
855.Nur Hariza Mat Nor
NA
856.Nur Haryani Binti Mohd Ridzuan Khaw
Assistant Administrative Officer
5468ADMINISTRATION-KODyani
857.Nur Hashimah Binti Mohd Noriden @ Nuri
Nurse
NAnurhashimah
858.Nur Haslinda Binti Rahmat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5772DRII - ICEOnurlinda
859.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
860.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
861.Nur Hayati Binti Bujang, Puan
Science Officer
4476BMS-MEDICnurhayati
862.Nur Hayati Fadzlin Husin
NA
863.Nur Hidayah Binti Abd. Kadir
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
864.Nur Hidayah Binti Abdul Ghani
Assistant Medical Officer
6148KOMnur_hidayah
865.Nur Hidayah Binti Zainan
NA
866.Nur Huda Binti Md Rosly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3404K.ENGhuda
867.Nur Idayu Binti Ayob
NA
868.Nur Idayu Binti Zainudin
Assistant Science Officer
NAnuridayu
869.Nur Isnida Binti Razali
NA
870.Nur Izzati Hamdan
NA
871.Nur Kamariah Binti Abdul Wahid
NA
872.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
NA
873.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
4021CPSjihan
874.Nur Khadtijah Bt Yacob
NA
875.Nur Khamsiah Bt. Ahmad
Administrative Officer
4013DEP. RECTOR (A&R)khamsiah
876.Nur Kholis Bin Md Nurhadi, Mr.
Technician
3402KENG - ELECTRICAL & COMPUTERkholis
877.Nur Laeeni Binti Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAlaeeni
878.Nur Laili Yusof
NA
879.Nur Leyni Nilam Putri Bt Junurham
NA
880.Nur Liyana Binti Azmi
NA
881.Nur Mahnun Binti Mustapha
Office Secretary
NAmahnun
882.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NAnabilazam
883.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NA
884.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
PJCFS PJnnabilah
885.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
6713KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnnabilah
886.Nur Nadia Binti Abd Mubin
NA
887.Nur Nadia Binti Othman, Puan
Medical Laboratory Technologist
NAnurnadia
888.Nur Nadia Mohd Amran
NA
889.Nur Nadiah Binti Abdul Rashid
Matriculation Teacher
NAnadiahrashid
890.Nur Nadiah Binti Mohd Rais
Lecturer
3343DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnadiahrais
891.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3694DEVELOPMENT DIVnnadirah
892.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3684DEVDIV - DEVELOPMENTnnadirah
893.Nur Nazuha Binti Mat Thom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5062CTS IP PHONEnazuha
894.Nur Rafiatul Rizwanni Binti Ahmad Nizar
NA
895.Nur Sabrina Binti Ahmad Azmi
NA
896.Nur Sabrina Binti Che Soh, Cik
NA
897.Nur Safwati Bt Md Shahari
NA
898.Nur Saidah Omar
NA
899.Nur Sakinah Binti Ruslan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6794CENTRISnsakinah
900.Nur Sazwi Binti Nordin
NA
901.Nur Shahida Abd Malek
NA
902.Nur Shahida Binti Midi
NA
903.Nur Shakira Binti Mohd Nasir
NA
904.Nur Shasha Safila Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3181CFS PJsyasya
905.Nur Shazana Binti Azhar
NA
906.Nur Shazreen Bt Giman, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5216CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEnurshazreen
907.Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin
NA
908.Nur Suriya Bt Mohd Nor
NAsuriya
909.Nur Syahirah Binti Shuhaimi
Celpad Teacher
OSC GCFS NILAIsyahirah
910.Nur Syuhada Binti Abdul Rahman
Physiotherapist
NAsyuhadarahman
911.Nur Syuhada Binti Mohamed Zin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2805IIIBF-DAMANSARAnsyuhada
912.Nur Syuhada Binti Mohd Munir, Mrs.
Counsellor
4119STADD - COUNSELING SERVICES DEPTsyuhada_m
913.Nur Syuriati Shamsudin
NA
914.Nur Zafirah Binti Mohd Rodzi
Engineer
4422K.ENGnzafirah
915.Nur Zalifah Bt. Mohd. Faiz
Administrative Officer
NAnurzalifah
916.Nur Zatu Amni
NA
917.Nur Zatul Akmar Binti Hamzah
NA
918.Nurah Sabahiah Bt. Mohamed, Dr.
Assistant Professor
4383K. LAWSsabahiah
919.Nuraihan Bt. Mat Daud, Professor Dr.
Professor
6706KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnuraihan
920.Nuraihan Bt. Mat Daud, Professor Dr.
Professor
6022HS - ENGLnuraihan
921.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
922.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NAnuraisya
923.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
924.Nuraqmar Az Bt. Amirudin
Administrative Officer
4882ITD-ARIFEnuraqmar
925.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NA
926.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NAikinipin
927.Nurasikin Binti Mohamad Shariff
Lecturer
6065KONnurasikin
928.Nuraslinda Binti Shaharom
Matriculation Lecturer
4869CFS PJlindasharom
929.Nurasyikin Binti Hamzah
NA
930.Nurasyikin Binti Mustakim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5913SBU - CTLnurasyikin
931.Nurazani Bt. Md. Aris, Puan
Technical Assistant
3413KENG - MECHATRONICSnurazani
932.Nurazida Bt. Mohd. Kamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3612KENMSnurazida
933.Nurazlina Binti Afandi
Security Guard
NAazlinaapandi
934.Nurazlina Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5213CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEnurazlinaar
935.Nurazzelena Binti Abdullah
Celpad Lecturer
NAazzelena
936.Nurazzura Bt Mohamad Diah, Dr.
Associate Professor
6112HS - SOCAnurazzura
937.Nurdianawati Irwani Bt. Abdullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4663KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONirwani
938.Nurfadila Binti Fauzi, Mrs.
Assistant Administrative Officer
NAnd_nurfadila
939.Nurfakhitah Bt. Hashim
Assistant Accountant
5185FINANCEfakhitah
940.Nurhafizah Binti Saidin
Matriculation Teacher
NAnurhafizahsaidin
941.Nurhafizah Binti Zarudin
Nurse
NAnurhafizah
942.Nurhaidzat Binti Abd. Wahid
Lecturer
3096KIRK - HSnurhaidzat
943.Nurhaliza Baharun
NA
944.Nurhanina Bt Rafai
Office Secretary
4415K.ENGnina
945.Nurhasni Bt Abdul Razak
Junior General Assistant
NAnurhasni
946.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
3734KAEDnurhaya
947.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
2762CFS PJnurhaya
948.Nurhayati Bt. Abdul Malek, Dr.
Associate Professor
3134KAEDamnurhayati
949.Nurhayati Bt. Abdul Malek, Dr.
Associate Professor
6297KAED - LANSCAPEamnurhayati
950.Nurhazirah Binti Zainul Azlan
NA
951.Nurhida Binti Zaini
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4126STADD - COL 3 NUSAIBAHnurhida
952.Nurhidayah Abdullah
NA
953.Nurhihan Binti Jamaludin
Dental Nurse
5534LAB-KODnurhihan
954.Nurhuda Binti Ramli
NA
955.Nurita Binti Juhdi, Dr.
Assistant Professor
4743KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurita
956.Nurizan Binti Omar
NA
957.Nurjasmin Binti Mahidin Abd Kadir
Celpad Teacher
OSC GCFS NILAInurjasmin
958.Nurjasmine Aida Binti Jamani, Dr.
Assistant Professor
NAminaida
959.Nurkhamimi Bin Zainuddin
Celpad Lecturer
3135CFS PJkhamimi
960.Nurlelawati Bt. Ab Jalil
Lecturer
3784KAEDnurlelawati
961.Nurliana Binti Zulkifli
Administrative Officer
NA
962.Nurlin Bt Ali Hanafiah
Lecturer
3302AUDIOLOGY & SPEECHnurlin
963.Nurliyana Binti Hamdan
Assistant Lecturer
NAnurliyana
964.Nurma Abd. Karim
Celpad Lecturer
3920CELPADnurma
965.Nurmahanim Jumaat
5452RMO - RESEARCH COMPUTIONAL UNITanim_jumaat
966.Nurmaliza Binti Jumaat
Information System Officer
4876ITD-IT GOVERNANCEnjumaat
967.Nurnajihan Nasuha
NA
968.Nurraidah Binti Razali, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4142STADD - HAFSAnurraidah
969.Nurrul Hafizul Bin Che Husin
5914SBU - CTLfizohusin
970.Nursafira Bt Ahmad Safian
NAnursafira
971.Nursaihi Misran
NA
972.Nurshidah Abdul Wahab
Celpad Lecturer
4834CFS PJnurshidah
973.Nursiah Bte. Hj. Abu Bakar
Matriculation Lecturer
4810CFS PJnursiah
974.Nursofiah Binti Mohd Din
Assistant Science Officer
2659PHYSICAL IP PHONEnursofiah
975.Nursyuhada Binti Haron
NA
976.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NA
977.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NA
978.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4822ADMINISTRATION-PHARMACYsyuhaiha
979.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4025OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTsyuhaiha
980.Nursyuhaiza Binti Aziz, Mrs.
Library Assistant
NAnursyuhaiza
981.Nuruddin Bin Razali
Information System Officer
3972MSD - ADMINnuruddin
982.Nurul 'ain Bt Mohamed Noor
Administrative Officer
5392SPORTS & RECREATIONAL CENTREnurulain
983.Nurul 'inayati Binti Abdul Rahman
Assistant Lecturer
6083KONinayati
984.Nurul A'fifah Binti Min Hussain, Mrs.
Publisher
4480BMS-MEDICnoyu
985.Nurul Afidah Binti Mohamad Yusof
NA
986.Nurul Afifa Bt Mat Salleh
NA
987.Nurul Afiqah Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfifiehussain
988.Nurul Afzan Bt Misran, Cik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5017RMOnurulafzan
989.Nurul Aidil Ishak
NA
990.Nurul Ain Binti Yahaya
Lecturer
3405OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEnurulainyahaya
991.Nurul Ain Saleh
NA
992.Nurul Aini Binti Nor Yazid
Library Assistant
NAaim
993.Nurul Aini Bte Samuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnaini
994.Nurul Aisyah Bt Ashar
NA
995.Nurul Akhmar Mohd Saidon
NA
996.Nurul Akma Binti Husain
Dental Surgery Assistant
NAnurulakma
997.Nurul Arfah Binti Che Mustapha
NA
998.Nurul Ashiken Binti Mohd Zawawi
Speech Therapist
4456AUDIOLOGYashiken
999.Nurul Ashikin Binti Abu Baker
Office Secretary
6013KONn_ashikin
1000.Nurul Ashikin Binti Muhammad Musa, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnurulashikin
1001.Nurul Asiah Fasehah Muhamad
NA
1002.Nurul Asikin Bt. Mokhtar, Dr.
Medical Officer
NAnurulasikin
1003.Nurul Asyikin Binti Mustafa
Dental Surgery Assistant
NAsyikinm
1004.Nurul Asyiqin Binti Yusof, Dr.
Lecturer (Trainee)
3022BMS-PHARMACYdrnurul
1005.Nurul Azrin Binti Abd. Rahman
Lecturer
NAazrin_abdrahman
1006.Nurul Azrina Binti Abdul Aziz
Matriculation Teacher
NAnurulazrina
1007.Nurul Emilia Diyana Binti Abdul Malik
Matriculation Teacher
NAemilia
1008.Nurul Fadzlin Bt Hasbullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4565K.ENGnfadzlinh
1009.Nurul Fahida Mohamad Isa
NA
1010.Nurul Farahain Bt Mohammad
NA
1011.Nurul Farita Bt Idris
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3814LIBRARY - ADMINfarita
1012.Nurul Fariza Bt. Zulkurnain, Dr.
Assistant Professor
6506K.ENGnurulfariza
1013.Nurul Fuadah Binti Mohd Hassan
Celpad Teacher
NAnfuadah
1014.Nurul Hafidzah Binti Noor Halim, Mrs.
Matriculation Lecturer
OSC GCFS NILAInurulhafidzah
1015.Nurul Hafizah Ma'arof
NA
1016.Nurul Hajar Binti Mohd Fuad
NA
1017.Nurul Hamiruddin Bin Salleh, Dr.
Assistant Professor
6218KAED - ARCHITECTUREhamiruddin
1018.Nurul Hanilah Bt. Mohd. Ismath
Lecturer
6714KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENThanilah
1019.Nurul Hanilah Bt. Mohd. Ismath
Lecturer
6661CFS - ADMINhanilah
1020.Nurul Hasyikin Binti Jamil
Junior General Assistant
NAuloi
1021.Nurul Hayati Bt. Mohamed Noor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnurul
1022.Nurul Hazirah Binti Jaafar
NA
1023.Nurul Hidayah Binti Abdullah, Miss
Science Officer
4893PHARMACY PRACTICEnurulhidayah
1024.Nurul Hidayah Binti Samsulrizal
NA
1025.Nurul Huda
NA
1026.Nurul Huda
NA
1027.Nurul Huda Binti Mohd Annuar
Lecturer
3783KAEDn_huda
1028.Nurul Huda Bt Abu Bakar
Matriculation Teacher
4892CFS PJhudaab
1029.Nurul Huda Bt Hamdi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4012DRAPnurulhuda
1030.Nurul Huda Zainal Abidin
NA
1031.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NA
1032.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NAizaidazainuddin
1033.Nurul Izzah Binti Sidek
NAnurulizzah
1034.Nurul Izzah Zainol
NA
1035.Nurul Izzati Binti Kamarudin
Assistant Science Officer
5298NUTRITION SCIENCESizzati
1036.Nurul Jamilah Bt. Rosly
Celpad Lecturer
NAnuruljamilah
1037.Nurul Jannah Binti Mohd Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuruljannah
1038.Nurul Jannah Bt Zainan Nazri
NA
1039.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri
Assistant Professor
NAjannahnazri
1040.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri
NA
1041.Nurul Liyana Binti Mohamad Zulkufli
NA
1042.Nurul Maryam Binti Muhammad Noor
Assistant Accountant
5860S-DEVnurulnoor
1043.Nurul Nadia Binti Mohd Desa, Mrs.
Dental Surgery Assistant
NAnurulnadia
1044.Nurul Naimah Rose
NA
1045.Nurul Najihah Binti Mohamad
NA
1046.Nurul Nuha Binti Abdul Molok, Dr.
Assistant Professor
6430KICT - INFORMATION SYSTEMSnurulnuha
1047.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NAdrnurulruziantee
1048.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NA
1049.Nurul Saadatun Nadiah
NA
1050.Nurul Sakinah Binti Engliman
NA
1051.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4086STUDENT AFFAIRSida
1052.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6416OCDida
1053.Nurul Syala Bt. Abdul Latip, Dr.
Assistant Professor
6219KAEDalnsyala
1054.Nurul Syarida Binti Mohd Sakeri
Lecturer
3310AUDIOLOGY & SPEECHnsyarida
1055.Nurul Syazida Binti Mohd Ramli, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnsyazida
1056.Nurul Syazwani Binti Mohd Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1057.Nurul'ain Binti Ahayalimudin
Lecturer
6077KONainyanun
1058.Nurulazamima Bt Mohd Yusof
Sport Assistant
3728SPORTS & RECREATIONAL CENTREazzamima
1059.Nurulhasanah Binti Mustapar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrhasanah
1060.Nurulhidayati Bt. Ruslai
Matriculation Teacher
4822CFS PJhidayati
1061.Nurulhuda Binti Kassim
Dental Nurse
NAnurulhuda_k
1062.Nurulhuda Binti Osman
Celpad Lecturer
NAnhuda
1063.Nurulhusna Binti Mohd. Jamal
Lecturer
NAhusnajamal
1064.Nurullashkeen Bt. Mohd Aris
NA
1065.Nurulliza Bt. Othman
Nurse
NAnurlizman
1066.Nurulwahida Saad
Lecturer
3425BIO MEDICAL SCIENCESnurulwahida
1067.Nurun Najat
NA
1068.Nurur Raudzah Bt. Md. Nor
Matriculation Lecturer
NAnraudhah
1069.Nurusan Jamiri Bin Yacob
Computer Technician
3595KICT - ADMINnurusanj
1070.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
NA
1071.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
NAnurusyahidah
1072.Nury Maryam Ilyas
NA
1073.Nury Maryam Ilyas
NA
1074.Nurzahiyah Binti Abu Hassan
Celpad Lecturer
3040CFS PJnurzahiyah
1075.Nurzaidah Bt. Abdul Mutallib @ Shawal
Accountant
4272SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnurzaidah
1076.Nurzali Ismail
NA
1077.Nurziana Binti Ngah, Dr.
Assistant Professor
5112CHEMISTRY IP PHONEnurziana
1078.Nurzida Binti Mohamed Kalam
Celpad Teacher
NAnurzida
1079.Nuurul Hudaa Binti Mohd Sobli
Lecturer
4425KENG - ELECTRICAL & COMPUTERhudaa

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)