Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NA
2.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NAnradha
3.Naaimah Binti Mat @ Ahmad Radzi
Accountant
4166RECTOR OFFICEnaaimah
4.Naazrai Bin Abdul Wahab
Mortuary Attendant
NAnaazrai
5.Nabi'ah Bt. Said
Accounting Assistant
3873FINANCEnabiah
6.Nabiha Bte Ahmad
Assistant Accountant
5015RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnabiha
7.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
6560KENG - MECHANICALnabilah
8.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
3322KENG - MECHANICALnabilah
9.Nabilah Hani Binti Ahmad Zubaidi
NA
10.Nabilah Lokmal
NA
11.Nabilah Ulfah Bagarib
NA
12.Nabisah Ibrahim
NA
13.Nadhera Mohammed Qassem
NA
14.Nadhratunnaim Abas
NA
15.Nadia Binti Gzali, Mrs.
Medical Laboratory Technologist
5241KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESnadea
16.Nadia Zainuddin
NA
17.Nadirah Binti Abdul Rahim
NAnadirah
18.Nadjet Aknouche, Dr.
Assistant Professor
5126KIRK - HSnadjet
19.Nadwah Bt. Haji Daud, Dr.
Assistant Professor
5065HS - ARABICnadwah
20.Nadzirah Binti Ahmad Basri
NA
21.Nadzirah Binti Khairuddin
Library Assistant
NAnadzirahk
22.Nadzirah Binti Mohd, Dr.
Assistant Professor
5532IRK - RKQSnadzirah
23.Nadzrah Binti Ahmad
Lecturer
NAanadzrah
24.Nadzril Bin Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
4587KENG - MECHATRONICSnadzril
25.Naeem Atanda Balogun
NA
26.Naeem Azmi B. Niaz Ahmad
NA
27.Naeem Azmi Niaz Ahmad
NA
28.Naemah Binti Baharuddin
Matriculation Lecturer
3087CFS PJnaem_baha
29.Naemah Bte Amin
Associate Professor
4320K. LAWSnaemah
30.Nafaizatulnananiah Binti Hashim
Matriculation Lecturer
4807CFS PJnafaizatul
31.Nafi @ Hanafi Bin Dollah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5029KIRK - HShanafi
32.Nafisah Bt Ab Kadir
Administrative Officer
4903CELPADnafisah
33.Naharudin Bin Ani
NA
34.Nahdatul Nafilah Bte Mohd. Radzi
Celpad Lecturer
3009CFS PJnahdatul
35.Nahrul Khair Bin Alang Md Rashid, Dr.
Associate Professor
4417KENG - MECHATRONICSnahrul
36.Naimah @ Sabarina Binti Mohd Shafie
Matriculation Lecturer
2711CFS PJnaimahms
37.Najatul Su Ad Binti Abdullah
NA
38.Najibah Binti Abu Bakar
Librarian
NAnajabakar
39.Najibah Bt Mohd. Zin, Professor Dr.
Professor
4209K. LAWSnajibah
40.Najihah Abdullah
NA
41.Najihah Binti Endut @ Abdul Razak
Assistant Administrative Officer
4412ADMINISTRATION-MEDICnajihahrazak
42.Najmiah Hashim
NA
43.Najmiah Hashim, Dr.
Celpad Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnajmiah
44.Najmin Binti Ahmad
Nurse
NAnajmin
45.Najwa Binti Mohd Idris
Matriculation Lecturer
3166CFS PJnajwa2468
46.Najwa Hanim Binti Md. Rosli, Dr.
Assistant Professor
NAdrhoney_mmm
47.Najwa Suhaili Binti Md Zin
5911SBU - CTLnajwazin
48.Najwani Binti Razali
NA
49.Namuli Batuli
NA
50.Nan Noorhidayu Bt Megat Laksana
NA
51.Narieta Bt Bukhari
Assistant Administrative Officer
2441CFS PJnarieta
52.Narima Abd. Wahab
NA
53.Narimah Binti Daud
Lecturer (Pth)
5382PHYSIOTHERAPYnarimd
54.Narina Bt. Norddin
Lecturer
3345DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnarina
55.Narina Bt. Norddin
Lecturer
5322KAHS - DIAGNOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPHYnarina
56.Naruemon Da-i Fatimah
NA
57.Naruzzaman B. Mohd Salleh
Technician
3566INSTEDnzaman
58.Nasaruddin Bin Mohd Sulaiman
Laboratory Assistant
3435K.ENGnasa
59.Nasarudin Bin Abdul Rahman
NA
60.Nasarudin Bin Abdul Rahman
Assistant Professor
4370AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTnasarudin
61.Nashady Bin Ahmat Nasron
NA
62.Nasibah Abd Rahman
NA
63.Nasimah Bt Hussin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4237K. LAWSnasimah
64.Nasir Ganikhodjaev, Professor Dr.
Professor
5067CTS IP PHONEgnasir
65.Nasiruddin B. Hj Ahmad
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnasahmad
66.Nasr El Din Ibrahim Ahmed Hussein, Professor Dr.
Professor
5074KIRK - HSnasr
67.Nasrak Shelim
NA
68.Nasrul Faizin Bin Ab. Rashid
Technical Assistant
3368KENG - MECHATRONICSnasrul
69.Nasrun Abdul Ghani
NAnasrun
70.Nasser Mohammad Amjad, Professor Dr.
Professor
6174KOMnasser
71.Nasser Mohammad Amjad, Professor Dr.
Professor
4405RESEARCH & POSTGRADUTE AFFAIRSnasser
72.Nassereldeen Ahmed Kabbashi, Professor Dr.
Professor
4524K.ENGnasreldin
73.Nasuruddin Bin Abdullah, Professor
Professor
4487BMS-MEDICdrnasa
74.Natasha Binti A. Raof
Lecturer
5740KENG - MANUFACTURING & MATERIALnatashar
75.Natasha Binti Ayub
Celpad Lecturer
3011CFS PJnatasha
76.Natasha Binti Azman
Celpad Teacher
NAnatashaazman
77.Natasha Haleiza Nur Bt Mat Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
78.Natrah Binti Ahmad Nordin
NA
79.Nawal Bt. Awadh Omar Basahai
Celpad Teacher
3038CFS PJnawal
80.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Associate Professor
5145HS - PSYCnazariah
81.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Associate Professor
3065HS - PSYCnazariah
82.Nazatul Sharin Binti Mokhtar
Administrative Officer
NAnazatul
83.Nazatulshima Bt. Zakaria
Matriculation Teacher
4806CFS PJnazatulshima
84.Nazhan Afeef Bin Mohd Ariff@ghazali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnazfee
85.Nazhatulshima Nolan
NA
86.Nazi @ Saifullah Bin Abu Kassim
Security Guard
NAsaifullahak
87.Nazifah Mustafa
NA
88.Nazira Binti Zubir
Matriculation Teacher
3156CFS PJnazira
89.Nazirah Binti Mat Russ
Matriculation Teacher
2769CFS PJnazirah
90.Naziyah Shaban Mustafa, Dr.
Assistant Professor
5488LECTURER-KODdrnazih
91.Nazli Anum Bt Mohd Ghazali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4681KENMSnazlianum
92.Nazliati Munir
NA
93.Nazreen Bin Abdullasim
NA
94.Nazreen Binti Rusli
Matriculation Lecturer
3197CFS PJnazreenr
95.Nazri Abdul Aziz
NA
96.Nazri Bin Mohd. Yusof, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6139KOMnazriyusof
97.Nazri Bin Muhamad
Security Guard
NAnazerim
98.Nazri Bin Sadarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5055KIRK - HSsnazri
99.Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil
Lecturer
4788KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnazrol
100.Nazrul Affandi Jani
NA
101.Nazrul Bin Rusli
Computer Technician
3118HS - ADMINnazrul
102.Nazwa Zaera Zakaria
NA
103.Nellia Lizrina Binti Salleh
Celpad Teacher
3022CFS PJnellia
104.Nerawi Bin Sedu, Dr.
Assistant Professor
3050HS - COMMnerawi
105.Nia Nuraeni Gustini
NA
106.Niferiti Binti Aminuddin
Lecturer (Trainee)
3023BMS-PHARMACYniferiti
107.Nik Ahmad Aminudin Bin Nik Man
Speech Therapist
3313AUDIOLOGY & SPEECHnikahmadaminudin
108.Nik Ahmad Hisham B. Ismail, Professor Dr.
Professor
5359INSTEDnikahmad
109.Nik Ahmad Kamal Bin Nik Mahmod
Professor
4215K. LAWSnahmad
110.Nik Anuar Bin Nik Mat @ Nik Mahmod
Security Guard
NAnikanuar
111.Nik Aswari Nik Salleh
NA
112.Nik Azlan Bin Nik Hussin
NA
113.Nik Azmin Riza Bin Nik Ahmad Fauzi, Mr.
Laboratory Assistant
NAnazminr
114.Nik Eiddy Karma Bin Mohd Rosly
NA
115.Nik Fathiyah Nik Soh
Celpad Lecturer
4854CFS PJsfathiyah
116.Nik Haizam Bt. Nik Jaafar
Senior Academic Fellow
4297K. LAWShaizam
117.Nik Hanan Bt. Mustapha, Dr.
Assistant Professor
5058KIRK - IRKhanan
118.Nik Haniza Bt. Abdul Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2455CFS PJnhaniza
119.Nik Hasmahane Binti Mohamad Nor Wawi
Library Assistant
NAhasmahane
120.Nik Hasnah Bt. Nik Mat
Assistant Administrative Officer
5228KAED - ADMINnhasnah
121.Nik Hasnah Bt. Nik Mat
Assistant Administrative Officer
3724KAED - URPnhasnah
122.Nik Hziman B. Nik Mat
Administrative Officer
5907MOSQUEhziman
123.Nik Ismail Rashed Che Ali
NA
124.Nik Kamilah Nor Binti Nik Abdul Ghani
Celpad Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnkamilahnor
125.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4022GENERAL ADMINISTRATION-OCDnikmazlan
126.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4022NUTRITION SCIENCESnikmazlan
127.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5201KAHS - DEAN'S OFFICEnikmazlan
128.Nik Md Saiful Aziz
NA
129.Nik Md Saiful Azizi
NA
130.Nik Md. Saiful Azizi Bin Nik Abdullah
Lecturer
6381INSTEDnikazizi
131.Nik Mohd Azreen Bin Nik Abdullah
NA
132.Nik Mohd Yaakob Nik Ismail
NA
133.Nik Mohd. Fatmy Bin Nik Mohd. Najmi, Dr.
Assistant Professor
NAnikfatmy
134.Nik Mohd. Idris Bin Nik Yusoff, Dr.
Associate Professor
NAnikidris
135.Nik Muhammad Bin Nik Man
Celpad Teacher
NAnikmuhammad
136.Nik Muhammad Nik Man
NA
137.Nik Munerahanim Nik Muhammad
NA
138.Nik Murshidah Nik Din
NA
139.Nik Nazli Bt Nik Ahmad, Professor Dr.
Professor
4685KENMSniknazli
140.Nik Noor Asiah Bt Nik Mustafa
Celpad Lecturer
3959CELPAD - ENGLISHnn.asiah
141.Nik Noor Kaussar Binti Nik Mohd Hatta
Lecturer
6075KONkaussar
142.Nik Nor Fadhlina Binti Nik Ismail
Nursing Instructor ( Fellow )
NAnfadhlina
143.Nik Nur Fatnoon Binti Nik Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6295KOMniknurfatnoon
144.Nik Nur Wahidah Nik Hashim
NA
145.Nik Rahmah Binti Nik Mohamed
Matriculation Lecturer
3062CFS PJnrahmah
146.Nik Rashida Binti Nik Abdul Ghani
NA
147.Nik Roslina Binti Raja Ismail
NA
148.Nik Ruzni Bt. Nik Idris, Dr.
Assistant Professor
5072CTS IP PHONEruzni
149.Nik Suryani Bt. Nik Abd. Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5377INSTEDnsuryani
150.Nilar Aung, Dr.
Lecturer (Pth)
2010BMS-MEDICnilar
151.Nima Jehtae, Dr.
Matriculation Lecturer
4726CFS PJnimaseri
152.Nina Kamarina Bt. Kamaruddin
Lecturer
5665KICT - COMPUTER SCIENCEknina
153.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
4768CFS PJnita
154.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
3919CELPADnita
155.Niza Binti Samsuddin, Dr.
Assistant Professor
4597COMMUNITY MEDICINEniza_shamsuddin
156.Nolin @ Norlin Abd Ghaffar
Office Secretary
4778KENMSnorlin
157.Non Academic2
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
158.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
6707KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnonglaksana
159.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
4790CFS PJnonglaksana
160.Noor 'ain Bt. Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPADnoor_ain
161.Noor Afiffah Binti Aziz
Celpad Teacher
NAafiffahaziz
162.Noor Afiza Azlina Binti Hamzah
Sport Assistant
3717SPORTS & RECREATIONAL CENTREafiza
163.Noor Afzarini Hasnita Binti Ismail, Ms.
Lecturer
3311AUDIOLOGY & SPEECHafzarini
164.Noor Aimi Binti Mokhtar, Mrs.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnooraimim
165.Noor Ain Binti Rozaini
NA
166.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAainijamaluddin
167.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
168.Noor Akidah Bt Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAakidah
169.Noor Akmal Abd. Wahab
NA
170.Noor Alhuda Binti Madzlan, Mrs.
Lecturer
3475KENG - SCIENCEalhuda
171.Noor Amali Bin Mohd. Daud, Dr.
Assistant Professor
5747IRK - RKUDamali
172.Noor Amili Bt. Hj. Abdul Ghani
Celpad Lecturer
NAnooramili
173.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
NA
174.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
4102RECTOR OFFICEaqida
175.Noor Artika Binti Hassan
NA
176.Noor Asiah Binti Aling
Matriculation Lecturer
2783CFS PJnoorasiah
177.Noor Asimahwaty Bt. Othman
Nursing Assistant
NAasimahwaty
178.Noor Asma Bt. Hj Abd. Aziz
Assistant Administrative Officer
5496STADD - AMEENAHnoorasma
179.Noor Azah Bt Arshad
Assistant Administrative Officer
4887ITD-ARIFEnoorazah
180.Noor Aziah Bt Hj Mohd Ariffin
Assistant Professor
5249KAED - ARCHITECTUREnooraziah
181.Noor Azian Bt. Abu Bakar
Library Assistant
NAazian_ab
182.Noor Azian Bt. Mohamad Ali, Mrs.
Academic Fellow
5615KICT - ADMINnoorazian
183.Noor Azimah Binti Hassan
Matriculation Lecturer
3190CFS PJnoorazimah
184.Noor Azizah Binti Mohd Ali
Lecturer
6076KONnoorazizah
185.Noor Azizah Bt. Mohamadali, Dr.
Assistant Professor
NAnazizah
186.Noor Azlan B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
6110KIRK - HSnoorazlanmn
187.Noor Azlan B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
6100KIRK - HSnoorazlanmn
188.Noor Azlan Bin Mohd. Husin
Junior General Assistant
1502CFS PJnoorazlan
189.Noor Azlin Binti Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5891CCDazlin
190.Noor Azlin Binti Asnam, Cik
Science Officer
6282KOMlurvlynx
191.Noor Azlin Binti Roslan
Accountant
4100RECTOR OFFICEnoorazlin
192.Noor Azlina Binti Halim, Mrs.
Science Officer
4573FAMILY MEDICINEhalinz
193.Noor Azlina Binti Hassan, Dr.
Assistant Professor
5733KENG - ADMINnoorazlina_hassan
194.Noor Azlina Endut
NA
195.Noor Azman Shah Bin Ismail
Photographer
5894CCDanoorazman
196.Noor Azman Shah Ismail
NA
197.Noor Azmi Bin Kassim
Security Guard
NAnazmikassim
198.Noor Azrul Idham Bin Che Tak
Computer Technician
NAnoorazrulidham
199.Noor Azura Binti Muhd Affandi
Security Guard
NAazuraaffandi
200.Noor Azura Binti Zakaria
NA
201.Noor Bakyah Binti Baharuddin
Dental Surgery Assistant
NAnoor
202.Noor Eleenda Binti Shahabudin
Celpad Lecturer
3569CELPADeleenda
203.Noor Ellina Mohd Johan
NA
204.Noor Emlia Ithnin
NA
205.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3670STADD - COUNSELING SERVICES DEPTesmie
206.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3665STADD - COUNSELING SERVICES DEPTesmie
207.Noor Ezailina Binti Badarudin
Lecturer
NAezai
208.Noor Ezmas Binti Mahno, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnoorezmas
209.Noor Fadilah Bt Shahbar Ali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnfsa
210.Noor Faiezah Bt. Abu Seman
Security Guard
NAnurfaizah
211.Noor Faizul Hadry Bin Nordin, Dr.
Assistant Professor
5040BIOTECHNOLOGY IP PHONEfaizul
212.Noor Faridah Binti Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
213.Noor Hafiah Izzati Binti Aris, Mrs.
Assistant Science Officer
2674CHEMISTRY IP PHONEhafiah
214.Noor Hafidzah Bt Omar
Celpad Lecturer
3023CFS PJhafidzah
215.Noor Haimiakhtar Bt. Abu Bakar
Celpad Teacher
4828CFS PJhaimiakhtar
216.Noor Hanita Bt Abdul Majid, Dr.
Associate Professor
5292KAED - ARCHITECTUREhanita
217.Noor Hashida @ Juita Bt. Hassan, Dr.
Assistant Professor
NAdrjuita
218.Noor Haslinda Binti Noor Hashim
NA
219.Noor Haslinda Bt. Omar Din
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5821HEALTH CENTREhasod
220.Noor Hasniza Bt Md Zin
NA
221.Noor Hasniza Bt Md Zin
Assistant Professor
5046BIOTECHNOLOGY IP PHONEhasnizamz
222.Noor Hasrina Binti Bakar, Puan
Matriculation Lecturer
2710CFS PJnoorhasrina
223.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor
Lecturer
5648KICT - LIBRARY SCIENCEnhasrul
224.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor
Lecturer
5684KICTnhasrul
225.Noor Hayani Binti Abd Rahim
NA
226.Noor Hayati Bt. Muhamad
Security Guard
NAhayatim
227.Noor Hayati Binti Abdullah
Celpad Teacher
4829CFS PJnoorhayati
228.Noor Hayati Binti Shahul Hameed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3234SDEVyatie
229.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4690KENMShazilah
230.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4774KENMS - ADMINhazilah
231.Noor Hazliana Muhamad
3644SDEV - CCAC
232.Noor Hazrin Hany Bt. Mohamad Hanif
NA
233.Noor Helmi Bin Mokhtar
Engineer
2421CFS PJnhelmi
234.Noor Hidayah Binti Hasni
Assistant Science Officer
NAn_hidayah
235.Noor Hidayah Binti Idris, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4084MAIMUNAHnoorhidayah
236.Noor Hidayah Bt Arasad
Assistant Administrative Officer
4511K.ENGhidayah
237.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
238.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5401DEVELOPMENT DIVayubahrum
239.Noor Hildawati Abd Hamid
NA
240.Noor Hildawati Bt. Abdul Hamid
Assistant Administrative Officer
4797KENMS - ADMINhhildawati
241.Noor Illi Binti Mohamad Puad, Dr.
Assistant Professor
5702KENG - BIOTECHNOLOGYilli
242.Noor Izyan Bt Hassan
Laboratory Assistant
NAizyan
243.Noor Lide Bte. Abu Kassim, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5489LECTURER-KODnoorlide
244.Noor Liza Bt. Shukor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4157CPDnliza
245.Noor Mohamed Abdinor
NA
246.Noor Mohammad Osmani, Dr.
Assistant Professor
5567KIRK - IRKabusajid
247.Noor Mohd Azmy Bin Mohd Husin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1542CFS PJazmy
248.Noor Nadiah Binti Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoornadiahk
249.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
250.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
251.Noor Ramah Binti Jumiran
Assistant Information System Officer
1512CFS PJnoorramah
252.Noor Saadiah Binti Mohd. Ali
Matriculation Lecturer
3063CFS PJn_saadiah
253.Noor Safarinie Sulaiman
NA
254.Noor Seriyanti Bt. Zuber @ Zubir
Administrative Officer
5026RMOzyanti
255.Noor Shafini Binti Mohamed
Celpad Lecturer
NAshafini
256.Noor Shafiruz Binti Ahmad, Cik
Science Officer
6283KOMshafi_yusz
257.Noor Shariman Shah Bin Hj. Noor Shah
Customer Service Officer
1500CFS PJshariman
258.Noor Sharipah Binti Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5333INSTED - ADMINnsharipah
259.Noor Shuhadawati Binti Mohamad Amin
NA
260.Noor Suhaida Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6024KONnoorsuhaida
261.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6431KICTnrsuhaila
262.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4909CELPADnrsuhaila
263.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4036OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTnoorsuhana
264.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4021GENERAL ADMINISTRATION-OCDnoorsuhana
265.Noor Suhana Binti Sharipuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
266.Noor Suzilawati Bt. Rabe
NA
267.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5091HS - ADMINsyahada
268.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5501KIRK - HSsyahada
269.Noor Syaheera Binti Mohd Yunus
NA
270.Noor Syazwan Adli Bin Nordin, Mr.
Technical Assistant
4646ITD-NATnoorsyazwan
271.Noor Wafirah Binti Shafee
Lecturer
3402OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEwafirah
272.Noor Yuslida Binti Hazahari
NA
273.Noor Zaman Bin Zulkifli
Library Assistant
3813LIBRARY - ADMINnorzaman
274.Noor Zamima Hanim Bt Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPAD - ADMINzamima
275.Nooradilah Bt. Mohd. Rukon
Assistant Religious Officer
2442CFS PJnooradilah
276.Nooraidah Bt. Mustaffa
Matriculation Lecturer
4843CFS PJnooraidah
277.Nooraihan Afiqa Binti Airoddin
Counsellor
4087COUNSELINGnooraihan_afiqa
278.Nooraini Bt Ismail
Librarian
4830LIBRARYnooraini
279.Nooraini Bt. Mohd. Yusoff
Administrative Officer
2405CFS PJnooraini60
280.Noorasikin Bt. Samat, Dr.
Assistant Professor
5768KENG - MANUFACTURING & MATERIALnoorasikin
281.Noorasyikin Bt. Asrorie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3668STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnoorasyikin
282.Noorazawana Binti Mazli, Cik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2828SBU - IFLAazawana
283.Noordalela Binti Baharudin
Matriculation Lecturer
4727CFS PJdalela
284.Noordianty Binti Abd Jalil, Miss
Assistant Science Officer
2614BIOTECHNOLOGY IP PHONEdianty
285.Noordin Bin Othman, Dr.
Assistant Professor
4903PHARMACY PRACTICEnoordin
286.Noorfazila Bt. Othman
Accounting Assistant
3184FINANCE - STUDENT UNITnfazila
287.Noorfazli Bin Noodin
Security Guard
NAnoorfazli
288.Noorhafizah Binti Mohd Akil, Mrs.
Assistant Information System Officer
1513CFS PJnoorhafizah_ma
289.Noorhafizah Bt. Hashim
Library Assistant
NAnoorhafizah
290.Noorhaizumi Binti Mamat, Mrs.
Nurse
6268KOMzumi
291.Noorhasimah Bt Aris
Librarian
4835LIBRARYnhasimah
292.Noorhasmira Binti Abd Rahim, Mrs.
Assistant Administrative Officer
2488CFS PJhasmira
293.Noorhayati Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2701CFS PJnhayati
294.Noorhazayti Binti Ab Halim, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAzetty
295.Noorihsan Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
4607KENMS - ECONOMICSnoorihsan
296.Noorli Bt. Khairudin
Security Guard
NAnoorlik
297.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
4053FINANCEmaizah
298.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
3407ISTAC-ADMINmaizah
299.Noorsalwana Binti Muhamad Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoorsalwana
300.Noorshamriza Bt. Abd. Razak
Office Secretary
NAshamriza
301.Noorsiah Bt. Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6021HS - ENGLnoorsiah
302.Noorul Huda Binti Mohd Razali
NA
303.Nooryani Bt. Haji Ali
Technical (Mechanical)
3446K.ENGanooryani
304.Noorzamzarina Bt. Mohd. Noor
Administrative Officer
4106STADD - ADMINnzarina
305.Noorzihan Binti Abd Karim, Puan
Science Officer
4923PHARMACEUTICAL CHEMISTRYnzihan
306.Nor 'aiza Binti Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3202SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnoraiza_y
307.Nor 'ashikin Binti Zulkefli
Dental Surgery Assistant
NAekin
308.Nor Adila Binti Ismail
Assistant Medical Officer
NAadilaismail
309.Nor Adila Bt Ismail
Assistant Medical Officer
NA
310.Nor Adura Binti Mohd. Ali
Celpad Lecturer
3029CFS PJadura
311.Nor Affedah Bt A Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4907CELPADaffedah
312.Nor Afifah Binti Hamidon
Assistant Information System Officer
NAnorafifah
313.Nor Afizam Binti Abidin
Nurse
NAafizam
314.Nor Aida Binti Ab. Razak
Assistant Accountant
3306RECTOR OFFICEaida82
315.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
5005RESEARCH MANAGEMENT OFFICEaidilia
316.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
NA
317.Nor Ain Md Ros
NA
318.Nor Aini Abd. Rahman
NA
319.Nor Aini Basri
Administrative Officer
NA
320.Nor Aini Binti Abd Rahman
Matriculation Lecturer
3192CFS PJrnoraini
321.Nor Aini Binti Basri
Administrative Officer
NAnorainibasri
322.Nor Aini Bt. Abd. Aziz
Community Nurse
NAnoraini_aziz
323.Nor Aisah Binti Areff
Lecturer
6115HS - SOCAaisah
324.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3284ADMINISTRATION-KAHSaishah_j
325.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
326.Nor Aishah Binti Mohd Nasir
Dietician
5296KAHS - NUTRITION SCIENCESnamn82
327.Nor Aiza Bt Md Hashim
Office Secretary
4881ITD-ARIFEhnaiza
328.Nor Akma Othman
NA
329.Nor Akmal Abdul Hamid
NA
330.Nor Akmal Abdullah
NA
331.Nor Akmar Binti Mohd Rasli
Matriculation Lecturer
PJCFS PJnorakmar
332.Nor Aminah Binti Kostor
Administrative Officer
5853CSQAaminah
333.Nor Amirah Binti Mohd Busul Aklan
NA
334.Nor Amirah Sakinah Binti Alias
Celpad Teacher
NAmieyra
335.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
2523ITD-OSAmizan
336.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
4024AMADmizan
337.Nor Anis Nadhiah Binti Md. Nasir
NA
338.Nor Anita Bt. Abdullah
NA
339.Nor Ashikin Bt. Idris
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKashikin
340.Nor Asiah Bt. Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3975MSD - SERVICEnasiah
341.Nor Asiah Mohamad
Associate Professor
5470S-DEVnasiahm
342.Nor Asiah Mohamad
Associate Professor
4361K. LAWSnasiahm
343.Nor Asilah Binti Harun
Assistant Professor
NAnorasilah
344.Nor Asmah Binti Mat Nor, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorasmah
345.Nor Asmira Mat Jusoh
NA
346.Nor Aszlitah Binti Burhanudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAaszlitah
347.Nor Atiah Ahmad
NA
348.Nor Atikah Binti Zainal Abidin
Dental Surgery Assistant
NAnoratikahiiumedumy
349.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
3799ITD - PEARLnoratiqah
350.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
NA
351.Nor Ayu Binti Md Saat
Dental Surgery Assistant
NAnorayuiiumedumy
352.Nor Azahana Binti Abdullah
NA
353.Nor Azia Nadia
NA
354.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
NA
355.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
4164RECTOR OFFICEnaziahm
356.Nor Azian Binti Ismail
Computer Technician
4108OCD - IT DEPARTMENTnor_azian
357.Nor Azian Bt. Zainul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2410MSD - ADMINnorazianz
358.Nor Azimah Bt. Abdul Wahab
Library Assistant
NAnorazimah
359.Nor Aziyan Bt. Ami Husin
Accounting Assistant
3183FINANCEazie76
360.Nor Azizan Binti Che Embi, Dr.
Assistant Professor
NAizanebbm
361.Nor Azlin Binti Tajuddin, Dr.
Assistant Professor
6114KIRK - HSazlintaj
362.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5256KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESnazara
363.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5207KAHS - DEAN'S OFFICEnazara
364.Nor Azlina Binti Jaafar
Celpad Lecturer
3128CFS PJinanis
365.Nor Azlina Bt. Ali
Assistant Religious Officer
1534CFS PJnazyee
366.Nor Azlina Bt. Mohd. Azmeir
Matriculation Lecturer
4801CFS PJazliaz
367.Nor Azmawati Abd Aziz
NA
368.Nor Azrita Bt. Mohamed Zain
Lecturer
3303AUDIOLOGY & SPEECHznazrita
369.Nor Azura Bt. Aini @ Abas
Assistant Accountant
4251K. LAWSnor.azura
370.Nor Azura Bt. Beedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4425ADMINISTRATION-MEDICnorazura
371.Nor Azwan Bin Md Nor @ Ariffin
NA
372.Nor Azwani Binti Mohd. Shukri, Dr.
Assistant Professor
5307NUTRITION SCIENCESnorazwani
373.Nor Badli Bin Nordin
Computer Technician
3882ITD-COREnbadlin
374.Nor Baizura Bt Mohamed
Office Secretary
4806DEAN' OFFICE-PHARMACYbaizura
375.Nor Diana Binti Mohd. Mahudin, Dr.
Assistant Professor
3090KIRK - HSnordianamm
376.Nor Diana Binti Zulkifli
Matriculation Lecturer
2720CFS PJdianazul
377.Nor Elina Binti Alias
Assistant Lecturer
NAnorelina
378.Nor Ezam Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5807LEGAL UNITrnorezam
379.Nor Fadhillah Bt. Mohamed Azmin, Dr.
Assistant Professor
6548K.ENGnorfadhillah
380.Nor Fadzli Bin Zainuddin
Computer Technician
2280OCDnorfadzli
381.Nor Faezah Binti Ansari
NA
382.Nor Faezah Bt. Ahmad Lias, Mrs.
Office Secretary
2439CFS PJnorfaezah
383.Nor Farah Huda Binti Abd Halim
NA
384.Nor Farahani Bt. Mohamad
Accounting Assistant
3024AMADfarahani
385.Nor Farahidah Binti Za'bah, Dr.
Assistant Professor
4562KENG - ELECTRICAL & COMPUTERadah510
386.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Professor Dr.
Professor
6026KIRK - HSnfaridah
387.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Professor Dr.
Professor
5420SBU - CERDASnfaridah
388.Nor Hafeza Mohtar
NA
389.Nor Hafidah Abd Talib
NA
390.Nor Hafidah Bt. Ab. Talib
Sport Assistant
3711SPORTS & RECREATIONAL CENTREnorhafidah
391.Nor Hafizah Bt Mohd Badrol Afandi
Assistant Professor
4322AIKOL - CIVIL LAW DEPThafizah
392.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4718KENMS - ACCOUNTINGnhafizah
393.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4186KENMSnhafizah
394.Nor Hafizana Bt Mat Jusoh
Laboratory Assistant
3789KAEDnorhafizana
395.Nor Haila Bt. Abdullah
Security Guard
3167SECURITY UNITnorhaila
396.Nor Hanani Ismail
NA
397.Nor Hanisah Bt Ismail @ Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3431LIBRARY-ISTACnisaismail
398.Nor Harisah Binti Zainuddin @ Zenah
NA
399.Nor Hasni Bte Yaakob, Mrs.
Celpad Teacher
NAnhasniy
400.Nor Hasniah Ibrahim
NA
401.Nor Hasniah Ibrahim
NA
402.Nor Hasyimah Bt. Mustapa
Librarian
4183LIBRARY KTNhasyimah
403.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
5002RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnhayati_al
404.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
2431CFS PJnhayati_al
405.Nor Hayati Bt Mohd Aziz
NA
406.Nor Hayati Mohd. Redzwan
NA
407.Nor Hayatti Bt. Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhayatti
408.Nor Hidayah Binti Mohd Taufek
Lecturer
NAhidayahtaufek
409.Nor Hidayati Diyana Binti Nordin
NA
410.Nor Ilani Binti Lokman
Administrative Officer
NAilani
411.Nor Ilani Binti Lokman
Administrative Officer
NA
412.Nor Ilani Lokman
3516RMOilani_lokman
413.Nor Ilani Lokman
5022RMOilani_lokman
414.Nor Ilyani Binti Mohamed Nazar, Dr.
Assistant Professor
3119PHARMACY PRACTICEnorilyani
415.Nor Iskhandar Bin Adnan
Librarian
4185ADMINISTRATION-LIBRARYisadnan
416.Nor Izan Bin Ali Agbar
Assistant Administrative Officer
4046AMADaaizan
417.Nor Izyani Bt. Malek
Assistant Administrative Officer
3207SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnizyani
418.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAkamaliyah
419.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
420.Nor Khairusshima Binti Muhamad Khairussaleh
Lecturer (Pth)
6542K.ENGnorkhairusshima
421.Nor Khairusshima Bt Mohd Khairussaleh
NA
422.Nor Liza Bt. Mohd. Zawi
Matriculation Lecturer
NAnor_liza
423.Nor Mali Bin Idris
Technical Assistant (Civil)
5409DEVELOPMENT DIVnormali
424.Nor Masteha Binti Abdul Hamid
Library Assistant
NAnmasteha
425.Nor Munira Binti Noor Ali
Accounting Assistant
3344SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnormunira
426.Nor Nadia Bt. Raslee
Celpad Lecturer
4755CFS PJnadiadiod
427.Nor Nazafa Jaafar
NA
428.Nor Raihan Binti Mohamad Asimoni
NA
429.Nor Rimie Bt. Zakerya
Technician(Archictecture)
3136KAEDnremie
430.Nor Rimie Bt. Zakerya
Technician(Archictecture)
3892KAEDnremie
431.Nor Riza Binti Arifin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAriza
432.Nor Sa'adah Binti Mohd. Nasohah
Matriculation Lecturer
3162CFS PJsissaadah
433.Nor Sa'adah Bt. Md. Nor
NA
434.Nor Saadah Binti Md. Azahri, Dr.
Assistant Professor
3431BIO MEDICAL SCIENCESnsaadah
435.Nor Saadah Bt Thani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3836LIBRARYnorsaadah
436.Nor Sabarina Bt. Mohamed Takyin
Library Assistant
NAsabarina
437.Nor Sahliza Binti Saleh, Miss
Library Assistant
NAlieza
438.Nor Saliyana Binti Jumali
NA
439.Nor Salwa Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6281KOMnsalwa
440.Nor Shahidah Mansor
NA
441.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
442.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnshakilah
443.Nor Shamsinar Bte. Haji Mohd. Nor
Assistant Administrative Officer
4914CELPADshamsinar
444.Nor Shaqillah Binti Mohamad Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4072STADD - COL 5 ALI ABI TALIBshaqillah
445.Nor Sharmila Zabani
NA
446.Nor Sheidar Binti Ishak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4913CELPAD - ADMINnsheidar
447.Nor Siti Hawa Binti Ramlan
Matriculation Teacher
4848CFS PJshawa
448.Nor Suhaida Binti Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsuhaida
449.Nor Suzeyanti Binti Masran
Security Guard
NAsuzie
450.Nor Syahida Binti Ahmad
Celpad Teacher
3107CFS PJsyahida
451.Nor Syahiza Binti Abd Kadir
Dietician
NAnorsyahiza
452.Nor Syuhada Bt. Mohd Radzi
Assistant Administrative Officer
3632SDEV - CCACsyuhada
453.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
4941CELPAD - ENGLISHnyasmin
454.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
5771DRII - ICEOnyasmin
455.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
5987SUB - ICCEnyasmin
456.Nor Zaihan Bin Mohd Noar
Academic Fellow
2625CTS IP PHONEnorzaihan
457.Nor Zaihariyana Binti Abd Jaafar
Accounting Assistant
4058OCD - FINANCE DEPARTMENTzaiharyana
458.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NA
459.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NAzaimah
460.Nor Zainiyah Norita Binti Mokhtar
Lecturer
6712KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTmnzainiyah
461.Nor Zalikha Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4144STADD - HAFSAiekha
462.Nor Zalina Bt. Harun, Dr.
Assistant Professor
6296KAED - LANSCAPEzalina
463.Nor Zalizan Nordin
NA
464.Nor Zamzila Bt. Abdullah, Assoc.prof.dr.
Assistant Professor
4508BMS-MEDICzamzila
465.Nor Zilawati Binti Yusof, Mrs.
Nurse
NAzylawaty
466.Nor Zuraiya Binti Hj. Khairuddin
Celpad Teacher
4769CFS PJzuraiya
467.Nor'ain Binti Anuar
Library Assistant
NAnorain
468.Nor'ain Binti Patoni
Finance & Investment Manager
5316IIUM ENDOWMENT FUND
469.Nor'ain Patoni
NApnorain
470.Nora Binti Abdul Hak, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
NAahnora
471.Nora Binti Ahmad
Matriculation Lecturer
3159CFS PJnora912
472.Nora Bt Dollah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoradollah
473.Nora Bt Mohd. Nasir, Dr.
Assistant Professor
6033KIRK - HSdrnoranasir
474.Norafifah Abdul Rahman
NA
475.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Associate Professor
5232BIO MEDICAL SCIENCESznorafiza
476.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Associate Professor
5258BIO MEDICAL SCIENCESznorafiza
477.Norafiza Bt. Mohd Nordin
Assistant Administrative Officer
4409ACADEMIC AFFAIRS-MEDICnnorafiza
478.Norafizah Bt. Abu Hassan
Matriculation Teacher
3070CFS PJnorafizah
479.Noraida Binti Ibrahim, Mrs.
Nurse
6143KOMeida
480.Noraida Bt. Idris
Accounting Assistant
5945FINANCEnoraida
481.Noraidah Binti Ismail, Dr.
Assistant Professor
5404AUDIOLOGY & SPEECHnoraidah
482.Noraidah Binti Md. Amin
Assistant Administrative Officer
5227KAEDa.aida
483.Noraihan Binti Mat Harun, Dr.
Lecturer (Trainee)
2019BMS-MEDICnoraihan
484.Norain Binti Amerudin
Accounting Assistant
NArainamir
485.Norain Binti Shafian
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorainshafian
486.Noraini Abdul Hadi
NA
487.Noraini Ahmad
NA
488.Noraini Ahmad
NA
489.Noraini Binti Abdullah
Nurse
NAnorainia
490.Noraini Binti Abu Bakar
Assistant Professor
2951LECTURER-KODnor_aini
491.Noraini Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
3785KAEDnurrin
492.Noraini Binti Yakob
Dental Nurse
NAnekniemyzara
493.Noraini Bt Ahmad
Counsellor
4111STADDanoraini
494.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4136STADD - COL 4 SUMAYYAHnorainim
495.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4318AIKOL - ISLAMIC LAWnorainim
496.Noraini Bt Mohamed Noor
NA
497.Noraini Bt Mohd Ariffin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4683KENMSnorainima
498.Noraini Bt. Md Ghazali
Administrative Officer
5950MSDnorainimg
499.Noraini Bt. Mukhtar
Librarian
4838LIBRARY - ADMINmnoraini
500.Noraini Bt. Zakaria
Assistant Administrative Officer
5855CSQAeyeniey83
501.Noraini Mohd. Hashim
NA
502.Noraini Mohd. Noor, Professor
Professor
5131KIRK - HSnoraini
503.Noraini Shahida Bt. Ishak
Celpad Lecturer
3949CELPADnshahida
504.Noraishah Binti Mohamed Nor
Lecturer
3362NUTRITION SCIENCESishah
505.Noraishah Bt Ismail
Library Assistant
NAnoraishah
506.Noraiza Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4757KENMS - ECONOMICSnoraiza
507.Norakma Bt. Othman
NA
508.Noramizah Bt Haji Mohd Yusoff
Celpad Lecturer
4751CFS PJnoramiza
509.Norasfarizan Binti Khaidzir
Matriculation Lecturer
2719CFS PJiezan
510.Norashikin Binti Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
511.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4052DEP. RECTOR (A&R)norashikinj
512.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4033AMAD- ADMINnorashikinj
513.Norashikin Bt. Mohd. Asri
Security Guard
NAmanorashikin
514.Norasiah Bt. Mohd Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5784MSDnorasiahm
515.Norasikin Bt Basir
Lecturer
6113HS - SOCAnorasikin
516.Norasita Binti Zainal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6301ALUMNI & CAREERnorasita
517.Noraslinda Binti Muhamad Bunnori
Assistant Professor
NAnoraslinda
518.Norasmahan Bt. Muridan
Lecturer
6507K.ENGnorasmahan
519.Norasmazura Binti Muhammad
Celpad Lecturer
3108CFS PJnorasma
520.Norasnida Bt. Mohd Nordin
Office Secretary
6404KICTasnida
521.Norasyikin Bt. Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5010RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsyikin
522.Norasyikin Osman
NA
523.Noratikah Bt. Othman
NA
524.Norayuniza Binti Shah Rani
Security Guard
NAayuniza
525.Norazah Binti. Md. Idrus
Celpad Teacher
NAazah_mdidrus
526.Norazalina Bt Kushairy
NA
527.Noraziahwati Binti Othman
Security Guard
NAnoraziahwati
528.Norazian Binti Mohd. Hassan, Dr.
Assistant Professor
4937PHARMACEUTICAL CHEMISTRYnorazianmh
529.Noraziana Bt. Abd. Wahab, Dr.
Assistant Professor
6259KOMdrziana
530.Norazihan Binti Md Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
531.Norazila Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3001CFS PJzilahhussain
532.Norazila Bt. Ahmad Palal
Librarian
4822LIBRARY - ADMINnorazila
533.Norazilee Bin Abd. Aziz
Administrative Officer
6306ALUMNI & CAREERnorazilee
534.Norazimah Binti Azharul Abidin
Assistant Administrative Officer
5325INSTEDnor_azi
535.Norazimah Bt. Abdul Latiff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3400ISTAC-ADMINhasnor
536.Norazira Binti Zainudin
Pharmacy Assistant
NAnorazira_z
537.Norazirina Binti Abd Aziz, Puan
Assistant Administrative Officer
2450CFS PJnoraziz
538.Norazizah Bt Arshad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5993DEP. RECTOR (S&A)norazizah
539.Norazizah Bt Arshad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5813MSD - REMUNERATIONnorazizah
540.Norazizah Bt. Jaafar
Matriculation Lecturer
4864CFS PJnora97_j
541.Norazizah Che Mat
NA
542.Norazizan B. Mohd Yusof
Library Assistant
NAzizan
543.Norazizun Khalid
NA
544.Norazlanshah Bin Hazali, Dr.
Assistant Professor
5306KAHS - NUTRITION SCIENCESnorazlanshah
545.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
546.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAazlin_s
547.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
548.Norazlin Bt. Janih @ Jaini
Office Secretary
4402ADMINISTRATION-MEDICnorazlin
549.Norazlin Bt. Mohd Noor
Nurse
NAnorazlin_mn
550.Norazlina Bte Saidin
Lecturer
4531KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnorazlina
551.Norazlinda Bt. Hussin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5334INSTEDhnorazlinda
552.Norazsida Binti Ramli
NA
553.Norazura Binti Jamil
Assistant Science Officer
NAnazura
554.Norazzean Bt Azizan
NA
555.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
5119HS - COMMnorbaiduri
556.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
6322OILnorbaiduri
557.Norbaini Bt. Alias
Office Secretary
4290K. LAWSnorbaini
558.Norbaiyah Bt Mohamed Bakrim, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrbaiyah
559.Norbaizura Bt Mat
NA
560.Norbaya Bt Muda
Librarian
3830LIBRARY - ADMINnorbaya
561.Norbazirah Binti Abu Bakar
Administrative Officer
NAnorbazirah
562.Nordalizawati Binti Mamat
Nursing Instructor ( Fellow )
NAnorda
563.Nordalizawati Binti Mamat
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
564.Nordiana Bt Mohd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
565.Nordiana Bt Mohd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3194FINANCEnordianamn
566.Nordin Bin Ahmad, Dr.
Assistant Professor
NAnordin_ahmad
567.Nordin Bin Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2781CFS PJnordin_mohamed
568.Nordin Bin Suar
Security Guard
NAnordins
569.Nordinah Binti Mohd Kassim, Puan
Counsellor
4117STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnordinah
570.Nordinah Mohd Kassim
NA
571.Norealyna Binti Misman
NA
572.Noredah Bt. Abdul Rahman
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnoredah
573.Noreevanshahirah Binti Mohd Said
Assistant Medical Officer
NAshahirah
574.Noreha Bt. Abdul Malik, Dr.
Assistant Professor
4453K.ENGnorehaa
575.Noreha Bt. Lokman
Office Secretary
2453CFS PJnoreha
576.Norehan Binti Ab Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
577.Norehan Binti Ab Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorehan
578.Norfadzilah Binti Ahmad
Lecturer
NAfadzilah_hmd
579.Norfaezah Binti Ahmad
Lecturer (Trainee)
2942LECTURER-KODdrfaezah
580.Norfaieqah Binti Ahmad
NA
581.Norfaizah Binti Ab. Azib
Matriculation Lecturer
3075CFS PJa_norfaizah
582.Norfaizah Nadia Binti Amat Suanti
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
583.Norfaizawati Bt. Mohamed Amin
Laboratory Assistant
1594CFS PJtiey
584.Norfarhana Binti Morad
Administrative Officer
NAanafarhana
585.Norfarina Bt Mokhtar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnorfarina_mohtar
586.Norfazila Binti Mohd Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4423ADMINISTRATION-MEDICfazillamohdnor
587.Norfazlina Bt. Mohd Shaharuddin
Matriculation Teacher
3068CFS PJnorfazlina
588.Norfazrina Binti Mohd Yatim
NA
589.Norfizah Bte Aziz
Office Secretary
4773KENMS - ADMINnorfizah
590.Norfrahana Binti Morad
Administrative Officer
NA
591.Norhafiza Ab Talib
NA
592.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NAnhafiza
593.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NA
594.Norhafiza Bt. Zainon
Administrative Officer
4075OCD - ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENTnorhafiza
595.Norhafizah Binti Mustapa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
596.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4819DEAN' OFFICE-PHARMACYfiza
597.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3025CFS PJfiza
598.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3976MSD - REMUNERATIONfiza
599.Norhaidzura Bt. Khaidir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4791KENMS - ADMINnorhaidzura
600.Norhaizat Bin Salikun
Security Guard
NAaizat
601.Norhalim Bin Abdul Rahman
Library Assistant
NAnorhalim
602.Norhaliza Aini Bt Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2495CFS PJnorhaliza
603.Norhaliza Bt. Sapari
NA
604.Norhamizan Bt. Abd. Hamid
Assistant Administrative Officer
4345AIKOL - ADMINnhamizan
605.Norhana Bt. Mohd Yunos
Finance Officer
5192FINANCEnorhana
606.Norhana Imelda Bt. Ismail
Celpad Teacher
NAhanaimelda
607.Norhani Bt. Abu Bakar
Administrative Officer
4968MSDnorhani
608.Norhanieza Bt. A. Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4256K. LAWShnorhanieza
609.Norhanis Aida Binti Mohd Nor
NA
610.Norhanis Diyana Binti Nizarudin
NA
611.Norhaniza Binti Zainal Abidin
Lecturer
NAnorhaniza
612.Norhanizam Bt. Abd. Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2465CFS PJnhanizam
613.Norhanna Binti Sohaimi
Lecturer
3337DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnorhanna
614.Norhashima Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAhashima
615.Norhashimah Bt. Abd Hamid
Accounting Assistant
3185FINANCEshima_ah
616.Norhashimah Bt. Mohd. Shaffiar, Dr.
Assistant Professor
5751KENG - MECHANICALshishaff
617.Norhashimah Bt. Mohd. Yasin
Professor
4217K. LAWSnorhashimah
618.Norhaslina Binti Abdul Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4808DEAN' OFFICE-PHARMACYnlina
619.Norhaslina Binti Mohd Sharif
Administrative Officer
6022KONhaslinams
620.Norhaslina Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3646SDEV - CCAClynna
621.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
6198KOMnorhaslinda
622.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
2130PAEDIATRICSnorhaslinda
623.Norhaslinda Bt. Jamaiudin
Lecturer
6064KIRK - HSlinda
624.Norhasmah Suzila Bt Abu Samah
3697DEVDIV - DEVELOPMENT
625.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5204OFFICE OF THE DEAN KAHShayati_ahmad
626.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5206KAHS - DEAN'S OFFICEhayati_ahmad
627.Norhayati Binti Mohamed, Mrs.
Nurse
NAyati
628.Norhayati Binti Mohd Rasip
Celpad Lecturer
3570CELPADnorhayatimr
629.Norhayati Bt Ahmad
Celpad Lecturer
3034CFS PJn_hayati
630.Norhayati Bt Rashidi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnrhayati
631.Norhayati Bt. Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4698KENMS - ACCOUNTINGhhayati
632.Norhayati Bt. Mohd. Alwi, Dr.
Assistant Professor
4746KENMS - ACCOUNTINGmhayati
633.Norhayati Bt. Mohd. Nasir
Matriculation Lecturer
3077CFS PJnueha
634.Norhayati Bt. Yusop
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5018RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnorhayati
635.Norhayati Ismail
NA
636.Norhayati Nafisah Binti Ibrahim
Dental Nurse
NAnnafisah
637.Norhazizan Bt. Sapian
Community Nurse
NAzan
638.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2417MSDnorhazlin
639.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2800IIIBF-DAMANSARAnorhazlin
640.Norhazni Bte Mohd. Daud.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnhazni
641.Norhidayah Binti Kamarudin
Lecturer (Trainee)
NAnorhidayahkamarudin
642.Norhidayah Bt Ahmad
NA
643.Norhidayat Bin Osman
NA
644.Norhidayu Bt Naharuddin
Assistant Administrative Officer
4401STADDnorhidayu
645.Norhisham Bin Sa'adon
Computer Technician
NAhisham
646.Norhisyam Bin Che Mat, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhisyam
647.Norhuda Hidayah Binti Nordin
NA
648.Noriah Binti Ismail
Administrative Officer
4035AMADnoriah
649.Noriah Bt Ramli
Assistant Professor
4363K. LAWSnoriahr
650.Noriah Bt. Mohd. Noor, Professor Dr.
Professor
3984MSD - ADMINnoriahmn
651.Noridah Bahrin
NA
652.Noridan Bt. Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4833LIBRARY - ADMINnoridan
653.Norillah Bt. Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6152IRK - RKGSnorillah
654.Noriman Bin Hassan
Driver
NAnoriman
655.Norisah Bt Abdul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5551IRK - RKUDnorisah
656.Norita Binti Hassan, Miss
Lecturer (Pth)
NAnorita_hassan
657.Norita Binti Hassan
Lecturer (Pth)
NA
658.Norita Binti Salim
Celpad Teacher
4962CELPAD - ENGLISHnorita26
659.Norita Binti Senin Abu
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4068STADD - BILALnorita
660.Norita Bt. Nanyan
Assistant Administrative Officer
5610KICTnnorita
661.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5002RMOnoriza
662.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5607KICTnoriza
663.Norizah Bt. Supar, Dr.
Assistant Professor
4628KENMSnorizahs
664.Norizam B. Mohd Noor
NA
665.Norizam Daud
NA
666.Norizan Binti Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4409STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnorizan
667.Norjihan Binti Ab. Aziz
NA
668.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NA
669.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NAnorkasdilaila
670.Norkhairani Zawawi
NA
671.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NAkhaliza
672.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
NA
673.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NA
674.Norkhatiah Dol Munir
NA
675.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorlailawati
676.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
677.Norlaili Binti Md. Saad
Matriculation Lecturer
3079CFS PJlaili
678.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5266KAED - ADMINnorlailym
679.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
680.Norleen Binti Abdul Rashid
Librarian
4817LIBRARY - ADMINnorleen
681.Norlelah Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4055CPD - ROVASnorlela
682.Norlelawati Binti A. Talib, Dr.
Assistant Professor
4498BMS-MEDICnoleata
683.Norlesuhaila Sama'on
NA
684.Norlia Bt. Omar
Office Secretary
6051KIRK - HSnorlia
685.Norliah Bt Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
4327K. LAWSnorliah
686.Norlian Bt Mohamad Zubir
Library Assistant
NAnorlian
687.Norlida Abdul Halim
NA
688.Norlida Bt. Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5219KAED - ADMINnorlida
689.Norlida Bte. Raja Embong
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKnre
690.Norlina Binti Haji Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4101RECTOR OFFICElinanordin
691.Norlinda Binti Abd. Rashid
NA
692.Norlita Binti Bahari, Dr.
Medical Officer
4575FAMILY MEDICINEdrnorlita
693.Norlita Bt. Yahaya @ Nayan
Office Secretary
5191FINANCEnorlita
694.Norliza Binti Abu Zaharin
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKnorlizaaz
695.Norliza Binti Mahmood
Office Secretary
4031AMAD- ADMINeja
696.Norliza Bt. Abdul Jalil
Matriculation Lecturer
2770CFS PJnorliza_aj
697.Norliza Bt. Ahmad Zainuddin
Assistant Information System Officer
3990ALUMNI & CAREERznorliza
698.Norliza Bt. Othman
Nurse
6231KOMnorliza
699.Norliza Chek Hassan
NA
700.Norlizawati Binti Ahmad
Dental Surgery Assistant
NAlizza
701.Norma Bt Md Saad, Assoc.prof.dr.
Professor
4612KENMSnorma
702.Norma Bt. Taharin
Assistant Administrative Officer
4028AMAD- ADMINoma
703.Normadiah Bt. Kamal
Matriculation Lecturer
2771CFS PJnormadia
704.Normah Binti Haron
Assistant Professor
5037BIOTECHNOLOGY IP PHONEnormahh
705.Normah Binti Haron
NA
706.Normah Bt. Maamor
Community Nurse
NAnormah_maamor
707.Normah Bt. Musa
Office Secretary
4911CELPADnormah
708.Normah Bt. Yatiman
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKynormah
709.Normala Binti Mohd. Adnan
Lecturer
6062KIRK - HSnormalaadnan
710.Normala Bt Mahmood
Accounting Assistant
4052OCD - FINANCE DEPARTMENTallarissa
711.Normala Bt. Harun
Librarian
3430LIBRARY-ISTAChnormala
712.Normala Bt. Sairi
Accounting Assistant
5822HEALTH CENTREnormala
713.Normala Mohd. Adnan
NA
714.Norman Khalil Bin Mohd Khair
Security Guard
NAnorman
715.Normawati Bt. Ahmad Hariri
Security Guard
3169MSDnormawati
716.Normawaty Binti Mohammad Noor
Assistant Professor
NAnormahwaty
717.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc.prof
Associate Professor
5663KICT - COMPUTER SCIENCEnaa
718.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc.prof
Associate Professor
5602KICT - ADMINnaa
719.Normi Bt Abd Malek, Dr.
Associate Professor
4323AIKOL - ISLAMIC LAWnormi
720.Normi Sham Bt. Awang Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
5633KICT - INFORMATION SYSTEMSnsham
721.Normizi Bin Nik Far
Security Guard
NAnormizi
722.Norny Syafinaz Binti Ab Rahman, Dr.
Assistant Professor
4910PHARMACY PRACTICEnorny
723.Norrafidah Binti Mohd Rafaie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4917CELPADnorrafidah
724.Norraida Binti Sarudin
Lecturer
5078CTS IP PHONEnorraida
725.Norrohaida Bt. Mohamed
Information System Officer
2422CFS PJrohaida
726.Norrohani Binti Azizi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5762DEP.RECTOR (I&I)norrohani
727.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
4758NURSINGnorrul
728.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
6036KONnorrul
729.Norsa'adah Binti Md Yunos
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5008DEAN OFFICE IP PHONEsaadahmy
730.Norsalihan Bt. Maarof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3969MSD - ADMINnorsalihan
731.Norsallehin Bin Ali, Mr.
Computer Technician
3877ITD-NATnorsallehin
732.Norsamihah Binti Ismail
Administrative Officer
5896CCDsamihah
733.Norsaremah Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
5669KICTnorsaremah
734.Norshaharizal Sapiai'i
NA
735.Norshahida Binti Sarifuddin
NA
736.Norshahida Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5473SDEV - CCACshida
737.Norsham Bt Ahmad
Lecturer
3404OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEansham
738.Norsharmila Bt. Zabani
Assistant Sports Instructor
5393SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharmila
739.Norshima Hasni Binti Shari
Health Attendant
NAnorshima
740.Norshimah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnshima
741.Norsiah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5339INSTEDnorsiah
742.Norsidah Binti Ku Zaifah, Dr.
Assistant Professor
4501BMS-MEDICnorsidah
743.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
6252KOMnorsina
744.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
4613O & Gnorsina
745.Norsinnira Bt. Zainul Azlan, Dr.
Assistant Professor
4456KENG - MECHATRONICSsinnira
746.Norsuraiya Binti Mohd. Desa
Assistant Administrative Officer
NAsuraya
747.Norsuriyati Binti Abdullah, Puan
Administrative Officer
6305ALUMNI & CAREERsuriyati
748.Norsyafawati Binti Ahmad Zabidi
Medical Laboratory Technologist
NAsyafawati
749.Norsyafini Binti Ahmad Marzuki, Puan
Science Officer
4474BMS-MEDICsyafini
750.Norsyahida Binti Mokhtar
NA
751.Norsyaziela Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorsyaziela
752.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
753.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
754.Norsyuhada Binti Alias
NA
755.Norul Akmar Mohd Saidon
NA
756.Norul Amilin Binti Hamzah
Medical Laboratory Technologist
NAamilin
757.Norul Haidar Binti Zainudin
NA
758.Norul Hernani Binti Abd. Latif
NAhernani
759.Norulaini Mohd Nawi
NA
760.Norulaini Nawai
NA
761.Norun Farihah Bt. Abdul Malek, Dr.
Assistant Professor
6504K.ENGnorun
762.Norwahidah Baharudin
NA
763.Norwahidah Bt. Baharuddin
NA
764.Norwati Binti Mansor, Dr.
Assistant Professor
5378INSTED - ACADEMICnorwati
765.Norwina Binti Mohd Nawawi, Assoc.prof
Associate Professor
5247KAED - ARCHITECTUREnorwina
766.Noryzal B. Zainal Abidin
NA
767.Norzaharilwati Abd. Hamid
NA
768.Norzaihan Kamaruddin
NA
769.Norzailawati Bt. Hj. Mohd. Noor, Dr.
Assistant Professor
6264KAEDnorzailawati
770.Norzaily Binti Jasmi
Information System Officer
6776ITD - IT GOVERNANCEnorzaily
771.Norzaiti Binti Mohd. Kenali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrzaiti
772.Norzakiah Binti Saparmin
Assistant Professor
5070CTS IP PHONEnorzakiah
773.Norzalifa Binti Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
3740KAED - APPLIED ARTSnorzalifa
774.Norzaliza Binti Md Nor
NA
775.Norzariyah Binti Yahya
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnorzariyah
776.Norzawati Bt. Ahmad
NA
777.Norzelatun Rodhiah Bt Hazmi
Librarian
4819LIBRARY - ADMINnorzelatunrh
778.Norziana Md. Ali
NA
779.Norziati Mohd Rosman
NA
780.Norzie Diana Baharum
NA
781.Norzie Diana Baharum
NA
782.Norzihan Bin Essa
Celpad Teacher
3940CELPAD - ADMINnorzihan
783.Norzilah Binti Mohd. Yusof, Puan
Celpad Lecturer
4831CFS PJnorzilah
784.Norzilawati Binti Iberahim, Mrs.
Customer Service Officer
NAzila
785.Norzilawati Binti Ishak
Celpad Lecturer
NAzilaishak
786.Nosiru Olatide Onibon
NA
787.Nouna Samari
NA
788.Nour El Huda Binti Abd. Rahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
2018BMS-MEDICelhuda
789.Noviana Mustafa
NA
790.Novianna Mustafa
NA
791.Nozira Salleh
NA
792.Nuaim Bin Wan Zulkipli
NA
793.Nur 'adila Bt. Ahmad
Matriculation Teacher
4731CFS PJnuradila
794.Nur 'aini Bt. Abu Bakar
Librarian
4811LIBRARY - LAW COLLECTIONnuraini
795.Nur 'aisyah Yacob
NA
796.Nur 'azzah Binti Zakaria, Miss
Lecturer
3309AUDIOLOGY & SPEECHazzah
797.Nur Aamal Bt Arif
NA
798.Nur Affah Bt. Mohyin, Dr.
Assistant Professor
3166KAEDaffah
799.Nur Afifah Binti Abd Halim
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKnurafifah
800.Nur Afifah Bt. Othman
Celpad Teacher
4770CFS PJn_afifah
801.Nur Afifah Muhammadiah
NA
802.Nur Ahda Binti Sanin
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurahda
803.Nur Aida Kipli
NA
804.Nur Aimi Binti Md Ramlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3272HEALTH CENTREnuraimi
805.Nur Ain Binti Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
806.Nur Ain Binti Ahmad
Library Assistant
NAainahmad
807.Nur Ain Binti Mohd Som
Office Secretary
4775KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurain
808.Nur Ain Binti Mohd Som
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
809.Nur Ain Binti Othman
Assistant Lecturer
NAainothman
810.Nur Aina Binti Zainol Abidin
Assistant Sports Instructor
NA
811.Nur Ainey Shamsudin
NA
812.Nur Aini Suner
NA
813.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaishah_m
814.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
815.Nur Aisyah Binti Sa'amah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuraisyahsaamah
816.Nur Amalina Binti Zulkifli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuramalina
817.Nur Amirah Binti Abdul Alam, Mrs.
Dietician
5295NUTRITION SCIENCESnuramirah
818.Nur Anisah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4710KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONanisah
819.Nur Anisah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
5852CSQAanisah
820.Nur Arfifah Binti Abdul Sabian
NA
821.Nur Arifah Binti Samat
Celpad Teacher
NAarifah
822.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnur_asyikinh
823.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
824.Nur Athiah Binti Hj Mohd Amin Roslan
Office Secretary
NAathiah
825.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NAatikahroseman
826.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NA
827.Nur Atikah Jamaludin
NA
828.Nur Atiqah Bt. Dinon
NA
829.Nur Ayuni Binti Jamal
NA
830.Nur Azah Bt. Hamzah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4139STADD - COL 4 SUMAYYAHhnurazah
831.Nur Azam Bin Abdullah
NA
832.Nur Azian Bt. Abdullah Azizi
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurazian
833.Nur Azianie Binti Ab Ghani
NA
834.Nur Aziera Binti Mohd. Ramli
Celpad Lecturer
3638STADD - EDCziera
835.Nur Azila Binti Mohd Zain
Matriculation Lecturer
NAnurazila
836.Nur Azilah Bt Shaharudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5023RESEARCH MANAGEMENT OFFICEazilah
837.Nur Azira Binti Tukiran
NA
838.Nur Azyyati Binti Bohary, Mrs.
Science Officer
4554OPHTHALMOLOGYnurazyyati
839.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5053HS - ADMINnbadariah
840.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5121KIRK - HSnbadariah
841.Nur Barizah Binti Abu Bakar
NA
842.Nur Barizah Binti Abu Bakar
Assistant Professor
NAnurbarizahabubakar
843.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
NA
844.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
4020CPSnurdamia
845.Nur Dayana Binti Mohamed Ariffin
Matriculation Lecturer
4819CFS PJndayana
846.Nur Dina Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
847.Nur Dina Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5788MSDnurdina
848.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NAnurdiyanasyamim
849.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NA
850.Nur Eda Abd. Rahman
NA
851.Nur Ezatul Edayu Binti Abd Nazir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
852.Nur Fadzilah Muhamad
NA
853.Nur Fadzillah Muhd Akir
NA
854.Nur Farehan Binti Mohammad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfarehannur
855.Nur Farehan Binti Mohammad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
856.Nur Farhah Binti Zainan Nazri
Matriculation Lecturer
4728CFS PJfarhah
857.Nur Farhah Bt Mahadi
NA
858.Nur Farhah Zainan Nazri
NA
859.Nur Farhana Binti Ghazali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5505KIRK - HSnfarhana
860.Nur Farihah Bt. Azlan
Matriculation Teacher
3196CFS PJfarihah
861.Nur Fariza Binti Mustaffa
NA
862.Nur Fariza Ramly, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnurfariza
863.Nur Fasihah Binti Che Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfasihah
864.Nur Fatimah Azzaharah Mohd Noor
NA
865.Nur Firdaus Binti Isa
NA
866.Nur Hafiz Adnan
NA
867.Nur Hafizah A. Fuzi
NA
868.Nur Hafizah Binti Sulaiman
Lecturer
3315AUDIOLOGY & SPEECHfizman
869.Nur Haliza Bt. Harun
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
4110OCD - IT DEPARTMENTnhaliza
870.Nur Hamizah Binti Othman
Audiologist
NAnurhamizah
871.Nur Hanim Binti Saleh
Graphic Artist
5892CCDhanim
872.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
4355K. LAWSnurhanisah
873.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
NA
874.Nur Hanisah Binti Tukiran
Lecturer
NAhanisahtukiran
875.Nur Hanun Bt Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnurhanun
876.Nur Harena Binti Redzuan
NA
877.Nur Hariza Mat Nor
NA
878.Nur Haryani Binti Mohd Ridzuan Khaw
Assistant Administrative Officer
5468ADMINISTRATION-KODyani
879.Nur Hashimah Binti Mohd Noriden @ Nuri
Nurse
NAnurhashimah
880.Nur Haslinda Binti Rahmat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5772DRII - ICEOnurlinda
881.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
882.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
883.Nur Hayati Binti Bujang, Puan
Science Officer
4476BMS-MEDICnurhayati
884.Nur Hayati Fadzlin Husin
NA
885.Nur Hidayah Binti Abd. Kadir
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
886.Nur Hidayah Binti Abdul Ghani
Assistant Medical Officer
6148KOMnur_hidayah
887.Nur Hidayah Binti Zainan
NA
888.Nur Huda Binti Md Rosly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3404K.ENGhuda
889.Nur Idayu Binti Ayob
NA
890.Nur Idayu Binti Zainudin
Assistant Science Officer
NAnuridayu
891.Nur Isnida Binti Razali
NA
892.Nur Izzati Hamdan
NA
893.Nur Kamariah Binti Abdul Wahid
NA
894.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
NA
895.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
4021CPSjihan
896.Nur Khadtijah Bt Yacob
NA
897.Nur Khamsiah Bt. Ahmad
Administrative Officer
4013DEP. RECTOR (A&R)khamsiah
898.Nur Kholis Bin Md Nurhadi, Mr.
Technician
3402KENG - ELECTRICAL & COMPUTERkholis
899.Nur Laeeni Binti Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAlaeeni
900.Nur Laili Yusof
NA
901.Nur Leyni Nilam Putri Bt Junurham
NA
902.Nur Liyana Binti Azmi
NA
903.Nur Mahnun Binti Mustapha
Office Secretary
NAmahnun
904.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NAnabilazam
905.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NA
906.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
PJCFS PJnnabilah
907.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
6713KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnnabilah
908.Nur Nadia Binti Abd Mubin
NA
909.Nur Nadia Binti Othman, Puan
Medical Laboratory Technologist
NAnurnadia
910.Nur Nadia Mohd Amran
NA
911.Nur Nadiah Binti Abdul Rashid
Matriculation Teacher
NAnadiahrashid
912.Nur Nadiah Binti Mohd Rais
Lecturer
3343DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnadiahrais
913.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3694DEVELOPMENT DIVnnadirah
914.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3684DEVDIV - DEVELOPMENTnnadirah
915.Nur Nazuha Binti Mat Thom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5062CTS IP PHONEnazuha
916.Nur Rafiatul Rizwanni Binti Ahmad Nizar
NA
917.Nur Sabrina Binti Ahmad Azmi
NA
918.Nur Sabrina Binti Che Soh, Cik
NA
919.Nur Safwati Bt Md Shahari
NA
920.Nur Saidah Omar
NA
921.Nur Sakinah Binti Ruslan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6794CENTRISnsakinah
922.Nur Sazwi Binti Nordin
NA
923.Nur Shahida Abd Malek
NA
924.Nur Shahida Binti Midi
NA
925.Nur Shakira Binti Mohd Nasir
NA
926.Nur Shasha Safila Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3181CFS PJsyasya
927.Nur Shazana Binti Azhar
NA
928.Nur Shazreen Bt Giman, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5216CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEnurshazreen
929.Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin
NA
930.Nur Suriya Bt Mohd Nor
NAsuriya
931.Nur Syahirah Binti Shuhaimi
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKsyahirah
932.Nur Syuhada Binti Abdul Rahman
Physiotherapist
NAsyuhadarahman
933.Nur Syuhada Binti Mohamed Zin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2805IIIBF-DAMANSARAnsyuhada
934.Nur Syuhada Binti Mohd Munir, Mrs.
Counsellor
4119STADD - COUNSELING SERVICES DEPTsyuhada_m
935.Nur Syuriati Shamsudin
NA
936.Nur Zafirah Binti Mohd Rodzi
Engineer
4422K.ENGnzafirah
937.Nur Zalifah Bt. Mohd. Faiz
Administrative Officer
NAnurzalifah
938.Nur Zatu Amni
NA
939.Nur Zatul Akmar Binti Hamzah
NA
940.Nurah Sabahiah Bt. Mohamed, Dr.
Assistant Professor
4383K. LAWSsabahiah
941.Nuraihan Bt. Mat Daud, Professor Dr.
Professor
6706KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnuraihan
942.Nuraihan Bt. Mat Daud, Professor Dr.
Professor
6022HS - ENGLnuraihan
943.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
944.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
945.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NAnuraisya
946.Nuraqmar Az Bt. Amirudin
Administrative Officer
4882ITD-ARIFEnuraqmar
947.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NAikinipin
948.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NA
949.Nurasikin Binti Mohamad Shariff
Lecturer
6065KONnurasikin
950.Nuraslinda Binti Shaharom
Matriculation Lecturer
4869CFS PJlindasharom
951.Nurasyikin Binti Hamzah
NA
952.Nurasyikin Binti Mustakim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5913SBU - CTLnurasyikin
953.Nuratikah Binti Nordin
Assistant Administrative Officer
NAnuratikahnn
954.Nuratikah Binti Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
955.Nurazani Bt. Md. Aris, Puan
Technical Assistant
3413KENG - MECHATRONICSnurazani
956.Nurazida Bt. Mohd. Kamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3612KENMSnurazida
957.Nurazlina Binti Afandi
Security Guard
NAazlinaapandi
958.Nurazlina Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5213CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEnurazlinaar
959.Nurazzelena Binti Abdullah
Celpad Lecturer
NAazzelena
960.Nurazzura Bt Mohamad Diah, Dr.
Associate Professor
6112HS - SOCAnurazzura
961.Nurdianawati Irwani Bt. Abdullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4663KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONirwani
962.Nurfadila Binti Fauzi, Mrs.
Assistant Administrative Officer
NAnd_nurfadila
963.Nurfakhitah Bt. Hashim
Assistant Accountant
5185FINANCEfakhitah
964.Nurhafizah Binti Saidin
Matriculation Teacher
NAnurhafizahsaidin
965.Nurhafizah Binti Zarudin
Nurse
NAnurhafizah
966.Nurhaidzat Binti Abd. Wahid
Lecturer
3096KIRK - HSnurhaidzat
967.Nurhaliza Baharun
NA
968.Nurhanina Bt Rafai
Office Secretary
4415K.ENGnina
969.Nurhasni Bt Abdul Razak
Junior General Assistant
NAnurhasni
970.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
3734KAEDnurhaya
971.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
2762CFS PJnurhaya
972.Nurhayati Bt. Abdul Malek, Dr.
Associate Professor
3134KAEDamnurhayati
973.Nurhayati Bt. Abdul Malek, Dr.
Associate Professor
6297KAED - LANSCAPEamnurhayati
974.Nurhazirah Binti Zainul Azlan
NA
975.Nurhida Binti Zaini
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4126STADD - COL 3 NUSAIBAHnurhida
976.Nurhidayah Abdullah
NA
977.Nurhidayah Binti Abdul Fattah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAafdayah
978.Nurhidayah Binti Abdul Fattah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
979.Nurhihan Binti Jamaludin
Dental Nurse
5534LAB-KODnurhihan
980.Nurhuda Binti Ramli
NA
981.Nurita Binti Juhdi, Dr.
Assistant Professor
4743KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurita
982.Nurizan Binti Omar
NA
983.Nurjasmin Binti Mahidin Abd Kadir
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKnurjasmin
984.Nurjasmine Aida Binti Jamani, Dr.
Assistant Professor
NAminaida
985.Nurkhamimi Bin Zainuddin
Celpad Lecturer
3135CFS PJkhamimi
986.Nurlelawati Bt. Ab Jalil
Lecturer
3784KAEDnurlelawati
987.Nurliana Binti Zulkifli
Administrative Officer
NA
988.Nurlin Bt Ali Hanafiah
Lecturer
3302AUDIOLOGY & SPEECHnurlin
989.Nurliyana Binti Hamdan
Assistant Lecturer
NAnurliyana
990.Nurma Abd. Karim
Celpad Lecturer
3920CELPADnurma
991.Nurmahanim Binti Jumaat
Assistant Administrative Officer
NA
992.Nurmahanim Jumaat
5452RMO - RESEARCH COMPUTIONAL UNITanim_jumaat
993.Nurmaliza Binti Jumaat
Information System Officer
4876ITD-IT GOVERNANCEnjumaat
994.Nurnajihan Nasuha
NA
995.Nurraidah Binti Razali, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4142STADD - HAFSAnurraidah
996.Nurrul Hafizul Bin Che Husin
5914SBU - CTLfizohusin
997.Nursafira Bt Ahmad Safian
NAnursafira
998.Nursaihi Misran
NA
999.Nurshidah Abdul Wahab
Celpad Lecturer
4834CFS PJnurshidah
1000.Nursiah Bte. Hj. Abu Bakar
Matriculation Lecturer
4810CFS PJnursiah
1001.Nursofiah Binti Mohd Din
Assistant Science Officer
2659PHYSICAL IP PHONEnursofiah
1002.Nursyuhada Binti Haron
NA
1003.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NAnursyuhadarosli
1004.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NA
1005.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4025OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTsyuhaiha
1006.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4822ADMINISTRATION-PHARMACYsyuhaiha
1007.Nursyuhaiza Binti Aziz, Mrs.
Library Assistant
NAnursyuhaiza
1008.Nuruddin Bin Razali
Information System Officer
3972MSD - ADMINnuruddin
1009.Nurul 'ain Bt Mohamed Noor
Administrative Officer
5392SPORTS & RECREATIONAL CENTREnurulain
1010.Nurul 'inayati Binti Abdul Rahman
Assistant Lecturer
6083KONinayati
1011.Nurul A'fifah Binti Min Hussain, Mrs.
Publisher
4480BMS-MEDICnoyu
1012.Nurul Afidah Binti Mohamad Yusof
NA
1013.Nurul Afifa Bt Mat Salleh
NA
1014.Nurul Afiqah Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfifiehussain
1015.Nurul Afzan Bt Misran, Cik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5017RMOnurulafzan
1016.Nurul Aidil Ishak
NA
1017.Nurul Ain Binti Yahaya
Lecturer
3405OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEnurulainyahaya
1018.Nurul Ain Saleh
NA
1019.Nurul Aini Binti Nor Yazid
Library Assistant
NAaim
1020.Nurul Aini Bte Samuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnaini
1021.Nurul Aisyah Bt Ashar
NA
1022.Nurul Akhmar Mohd Saidon
NA
1023.Nurul Akma Binti Husain
Dental Surgery Assistant
NAnurulakma
1024.Nurul Arfah Binti Che Mustapha
NA
1025.Nurul Ashikin Binti Abu Baker
Office Secretary
6013KONn_ashikin
1026.Nurul Ashikin Binti Muhammad Musa, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnurulashikin
1027.Nurul Asiah Fasehah Muhamad
NA
1028.Nurul Asikin Bt. Mokhtar, Dr.
Medical Officer
NAnurulasikin
1029.Nurul Asma Binti Abdul Basir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1030.Nurul Asma Binti Abdul Basir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAasma_basir
1031.Nurul Asyikin Binti Mustafa
Dental Surgery Assistant
NAsyikinm
1032.Nurul Asyiqin Binti Yusof, Dr.
Lecturer (Trainee)
3022BMS-PHARMACYdrnurul
1033.Nurul Azrin Binti Abd. Rahman
Lecturer
NAazrin_abdrahman
1034.Nurul Azrina Binti Abdul Aziz
Matriculation Teacher
NAnurulazrina
1035.Nurul Emilia Diyana Binti Abdul Malik
Matriculation Teacher
4859CFS PJemilia
1036.Nurul Fadzlin Bt Hasbullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4565K.ENGnfadzlinh
1037.Nurul Fahida Mohamad Isa
NA
1038.Nurul Farahain Bt Mohammad
NA
1039.Nurul Farita Bt Idris
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3814LIBRARY - ADMINfarita
1040.Nurul Fariza Bt. Zulkurnain, Dr.
Assistant Professor
6506K.ENGnurulfariza
1041.Nurul Fuadah Binti Mohd Hassan
Celpad Teacher
NAnfuadah
1042.Nurul Hafidzah Binti Noor Halim, Mrs.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurulhafidzah
1043.Nurul Hafizah Ma'arof
NA
1044.Nurul Hajar Binti Mohd Fuad
NA
1045.Nurul Hamiruddin Bin Salleh, Dr.
Assistant Professor
6218KAED - ARCHITECTUREhamiruddin
1046.Nurul Hanilah Bt. Mohd. Ismath
Lecturer
6661CFS - ADMINhanilah
1047.Nurul Hasyikin Binti Jamil
Junior General Assistant
NAuloi
1048.Nurul Hayati Bt. Mohamed Noor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4082STADD - UTHMANnurul
1049.Nurul Hazirah Binti Jaafar
NA
1050.Nurul Hidayah Binti Abdullah, Miss
Science Officer
4893PHARMACY PRACTICEnurulhidayah
1051.Nurul Hidayah Binti Samsulrizal
NA
1052.Nurul Huda
NA
1053.Nurul Huda
NA
1054.Nurul Huda Binti Mohd Annuar
Lecturer
3783KAEDn_huda
1055.Nurul Huda Bt Abu Bakar
Matriculation Teacher
4892CFS PJhudaab
1056.Nurul Huda Bt Hamdi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4012DRAPnurulhuda
1057.Nurul Huda Zainal Abidin
NA
1058.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NA
1059.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NAizaidazainuddin
1060.Nurul Izzah Binti Sidek
NAnurulizzah
1061.Nurul Izzah Zainol
NA
1062.Nurul Izzati Binti Kamarudin
Assistant Science Officer
5298NUTRITION SCIENCESizzati
1063.Nurul Jamilah Bt. Rosly
Celpad Lecturer
NAnuruljamilah
1064.Nurul Jannah Binti Mohd Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuruljannah
1065.Nurul Jannah Bt Zainan Nazri
NA
1066.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri
NA
1067.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri
Assistant Professor
5549KIRK - IRKjannahnazri
1068.Nurul Liyana Binti Mohamad Zulkufli
NA
1069.Nurul Maryam Binti Muhammad Noor
Assistant Accountant
5860S-DEVnurulnoor
1070.Nurul Nadia Binti Mohd Desa, Mrs.
Dental Surgery Assistant
NAnurulnadia
1071.Nurul Naimah Rose
NA
1072.Nurul Najihah Binti Mohamad
NA
1073.Nurul Nuha Binti Abdul Molok, Dr.
Assistant Professor
6430KICT - INFORMATION SYSTEMSnurulnuha
1074.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NAdrnurulruziantee
1075.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NA
1076.Nurul Saadatun Nadiah
NA
1077.Nurul Sakinah Binti Engliman
NA
1078.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6416OCDida
1079.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4086STUDENT AFFAIRSida
1080.Nurul Syala Bt. Abdul Latip, Dr.
Assistant Professor
6219KAEDalnsyala
1081.Nurul Syarida Binti Mohd Sakeri
Lecturer
3310AUDIOLOGY & SPEECHnsyarida
1082.Nurul Syazida Binti Mohd Ramli, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnsyazida
1083.Nurul Syazwani Binti Mohd Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1084.Nurul Syazwani Binti Mohd Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsyaz
1085.Nurul'ain Binti Ahayalimudin
Lecturer
6077KONainyanun
1086.Nurulasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2950LEGAL ADVISERasyikiniiumedumy
1087.Nurulasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1088.Nurulazamima Bt Mohd Yusof
Sport Assistant
3728SPORTS & RECREATIONAL CENTREazzamima
1089.Nurulhasanah Binti Mustapar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrhasanah
1090.Nurulhidayati Bt. Ruslai
Matriculation Teacher
4822CFS PJhidayati
1091.Nurulhuda Binti Kassim
Dental Nurse
NAnurulhuda_k
1092.Nurulhuda Binti Osman
Celpad Lecturer
NAnhuda
1093.Nurulhusna Binti Mohd. Jamal
Lecturer
NAhusnajamal
1094.Nurullashkeen Bt. Mohd Aris
NA
1095.Nurulliza Bt. Othman
Nurse
NAnurlizman
1096.Nurulwahida Saad
Lecturer
3425BIO MEDICAL SCIENCESnurulwahida
1097.Nurun Najat
NA
1098.Nurur Raudzah Bt. Md. Nor
Matriculation Lecturer
NAnraudhah
1099.Nurusan Jamiri Bin Yacob
Computer Technician
3595KICT - ADMINnurusanj
1100.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
4192LIBRARYnurusyahidah
1101.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
NA
1102.Nurusy Syahidah Shamsudin
Librarian
NA
1103.Nury Maryam Ilyas
NA
1104.Nury Maryam Ilyas
NA
1105.Nurzahiyah Binti Abu Hassan
Celpad Lecturer
3040CFS PJnurzahiyah
1106.Nurzaidah Bt. Abdul Mutallib @ Shawal
Accountant
4272SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnurzaidah
1107.Nurzali Ismail
NA
1108.Nurziana Binti Ngah, Dr.
Assistant Professor
5112CHEMISTRY IP PHONEnurziana
1109.Nurzida Binti Mohamed Kalam
Celpad Teacher
NAnurzida
1110.Nuurul Hudaa Binti Mohd Sobli
Lecturer
4425KENG - ELECTRICAL & COMPUTERhudaa

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)