Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NA
2.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NAnradha
3.Naaimah Binti Mat @ Ahmad Radzi
Accountant
4166RECTOR OFFICEnaaimah
4.Naazrai Bin Abdul Wahab
Mortuary Attendant
NAnaazrai
5.Nabi'ah Bt. Said
Accounting Assistant
3873FINANCEnabiah
6.Nabiha Bte Ahmad
Assistant Accountant
5015RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnabiha
7.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
6560KENG - MECHANICALnabilah
8.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
3322KENG - MECHANICALnabilah
9.Nabilah Hani Binti Ahmad Zubaidi
NA
10.Nabilah Lokmal
NA
11.Nabilah Ulfah Bagarib
NA
12.Nabisah Ibrahim
NA
13.Nadhera Mohammed Qassem
NA
14.Nadhratunnaim Abas
NA
15.Nadia Binti Gzali, Mrs.
Medical Laboratory Technologist
5241KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESnadea
16.Nadia Zainuddin
NA
17.Nadirah Binti Abdul Rahim
NAnadirahabdulrahim
18.Nadjet Aknouche, Dr.
Assistant Professor
5126KIRK - HSnadjet
19.Nadwah Bt. Haji Daud, Dr.
Assistant Professor
5065HS - ARABICnadwah
20.Nadzirah Binti Ahmad Basri
NAnadzirahbasri
21.Nadzirah Binti Khairuddin
Library Assistant
NAnadzirahk
22.Nadzirah Binti Mohd, Dr.
Assistant Professor
5532IRK - RKQSnadzirah
23.Nadzrah Binti Ahmad
Lecturer
NAanadzrah
24.Nadzril Bin Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
4587KENG - MECHATRONICSnadzril
25.Naeem Atanda Balogun
NA
26.Naeem Azmi B. Niaz Ahmad
NA
27.Naeem Azmi Niaz Ahmad
NA
28.Naemah Binti Baharuddin
Matriculation Lecturer
3087CFS PJnaem_baha
29.Naemah Bte Amin
Associate Professor
4320K. LAWSnaemah
30.Nafaizatulnananiah Binti Hashim
Matriculation Lecturer
4807CFS PJnafaizatul
31.Nafi @ Hanafi Bin Dollah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5029KIRK - HShanafi
32.Nafisah Bt Ab Kadir
Administrative Officer
4903CELPADnafisah
33.Naharudin Bin Ani
NA
34.Nahdatul Nafilah Bte Mohd. Radzi
Celpad Lecturer
3009CFS PJnahdatul
35.Nahrul Khair Bin Alang Md Rashid, Dr.
Associate Professor
4417KENG - MECHATRONICSnahrul
36.Naimah @ Sabarina Binti Mohd Shafie
Matriculation Lecturer
2711CFS PJnaimahms
37.Najatul Su Ad Binti Abdullah
NAnajatul
38.Najibah Binti Abu Bakar
Librarian
NAnajabakar
39.Najibah Bt Mohd. Zin, Professor Dr.
Professor
4209K. LAWSnajibah
40.Najihah Abdullah
NA
41.Najihah Binti Endut @ Abdul Razak
Assistant Administrative Officer
4412ADMINISTRATION-MEDICnajihahrazak
42.Najmiah Hashim
NA
43.Najmiah Hashim, Dr.
Celpad Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnajmiah
44.Najmin Binti Ahmad
Nurse
NAnajmin
45.Najwa Binti Mohd Idris
Matriculation Lecturer
3166CFS PJnajwa2468
46.Najwa Hanim Binti Md. Rosli, Dr.
Assistant Professor
NAdrhoney_mmm
47.Najwa Suhaili Binti Md Zin
5911SBU - CTLnajwazin
48.Najwani Binti Razali
NAnajwani
49.Namuli Batuli
NA
50.Nan Noorhidayu Bt Megat Laksana
NAnanhidayu
51.Narieta Bt Bukhari
Assistant Administrative Officer
2441CFS PJnarieta
52.Narima Abd. Wahab
NA
53.Narimah Binti Daud
Lecturer (Pth)
5382PHYSIOTHERAPYnarimd
54.Narina Bt. Norddin
Lecturer
3345DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnarina
55.Narina Bt. Norddin
Lecturer
5322KAHS - DIAGNOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPHYnarina
56.Naruemon Da-i Fatimah
NA
57.Naruzzaman B. Mohd Salleh
Technician
3566INSTEDnzaman
58.Nasaruddin Bin Mohd Sulaiman
Laboratory Assistant
3435K.ENGnasa
59.Nasarudin Bin Abdul Rahman
Assistant Professor
4370AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTnasarudin
60.Nasarudin Bin Abdul Rahman
NA
61.Nashady Bin Ahmat Nasron
NA
62.Nashwan Abdo Khaled Qaid
Celpad Lecturer
NAnashwan
63.Nashwan Abdo Khaled Qaid
Celpad Lecturer
NA
64.Nasibah Abd Rahman
NA
65.Nasimah Bt Hussin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4237K. LAWSnasimah
66.Nasir Ganikhodjaev, Professor Dr.
Professor
5067CTS IP PHONEgnasir
67.Nasiruddin B. Hj Ahmad
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnasahmad
68.Nasr El Din Ibrahim Ahmed Hussein, Professor Dr.
Professor
5074KIRK - HSnasr
69.Nasrak Shelim
NA
70.Nasrul Faizin Bin Ab. Rashid
Technical Assistant
3368KENG - MECHATRONICSnasrul
71.Nasrul Na'im Bin Rosli
Assistant Medical Officer
NAnaimrosli
72.Nasrun Abdul Ghani
NAnasrun
73.Nasser Mohammad Amjad, Professor Dr.
Professor
6174KOMnasser
74.Nasser Mohammad Amjad, Professor Dr.
Professor
4405RESEARCH & POSTGRADUTE AFFAIRSnasser
75.Nassereldeen Ahmed Kabbashi, Professor Dr.
Professor
4524K.ENGnasreldin
76.Nasuruddin Bin Abdullah, Professor
Professor
4487BMS-MEDICdrnasa
77.Natasha Binti A. Raof
Lecturer
5740KENG - MANUFACTURING & MATERIALnatashar
78.Natasha Binti Ayub
Celpad Lecturer
3011CFS PJnatasha
79.Natasha Binti Azman
Celpad Teacher
NAnatashaazman
80.Natasha Haleiza Nur Bt Mat Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
81.Natrah Binti Ahmad Nordin
NAnatrah
82.Nawal Bt. Awadh Omar Basahai
Celpad Teacher
3038CFS PJnawal
83.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Associate Professor
5145HS - PSYCnazariah
84.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Associate Professor
3065HS - PSYCnazariah
85.Nazatul Sharin Binti Mokhtar
Administrative Officer
NAnazatul
86.Nazatulshima Bt. Zakaria
Matriculation Teacher
4806CFS PJnazatulshima
87.Nazhan Afeef Bin Mohd Ariff@ghazali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnazfee
88.Nazhatulshima Nolan
NA
89.Nazi @ Saifullah Bin Abu Kassim
Security Guard
NAsaifullahak
90.Nazifah Mustafa
NA
91.Nazira Binti Zubir
Matriculation Teacher
3156CFS PJnazira
92.Nazirah Binti Mat Russ
Matriculation Lecturer
2769CFS PJnazirah
93.Naziyah Shaban Mustafa, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5488LECTURER-KODdrnazih
94.Nazli Anum Bt Mohd Ghazali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4681KENMSnazlianum
95.Nazliati Munir
NA
96.Nazreen Bin Abdullasim
NA
97.Nazreen Binti Rusli
Matriculation Lecturer
3197CFS PJnazreenr
98.Nazri Abdul Aziz
NA
99.Nazri Bin Mohd. Yusof, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6139KOMnazriyusof
100.Nazri Bin Muhamad
Security Guard
NAnazerim
101.Nazri Bin Sadarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5055KIRK - HSsnazri
102.Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil
Lecturer
4788KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnazrol
103.Nazrul Affandi Jani
NA
104.Nazrul Bin Rusli
Computer Technician
3118HS - ADMINnazrul
105.Nazwa Zaera Zakaria
NA
106.Nellia Lizrina Binti Salleh
Celpad Teacher
3022CFS PJnellia
107.Nerawi Bin Sedu, Dr.
Assistant Professor
3050HS - COMMnerawi
108.Nia Nuraeni Gustini
NA
109.Niferiti Binti Aminuddin
Lecturer (Trainee)
3023BMS-PHARMACYniferiti
110.Nik Ahmad Aminudin Bin Nik Man
Speech Therapist
3313AUDIOLOGY & SPEECHnikahmadaminudin
111.Nik Ahmad Hisham B. Ismail, Professor Dr.
Professor
5359INSTEDnikahmad
112.Nik Ahmad Kamal Bin Nik Mahmod
Professor
4215K. LAWSnahmad
113.Nik Anuar Bin Nik Mat @ Nik Mahmod
Security Guard
NAnikanuar
114.Nik Aswari Nik Salleh
NA
115.Nik Azlan Bin Nik Hussin
NA
116.Nik Azmin Riza Bin Nik Ahmad Fauzi, Mr.
Laboratory Assistant
NAnazminr
117.Nik Eiddy Karma Bin Mohd Rosly
NA
118.Nik Fathiyah Nik Soh
Celpad Lecturer
4854CFS PJsfathiyah
119.Nik Haizam Bt. Nik Jaafar
Senior Academic Fellow
4297K. LAWShaizam
120.Nik Hanan Bt. Mustapha, Dr.
Assistant Professor
5058KIRK - IRKhanan
121.Nik Haniza Bt. Abdul Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2455CFS PJnhaniza
122.Nik Hasmahane Binti Mohamad Nor Wawi
Library Assistant
NAhasmahane
123.Nik Hasnah Bt. Nik Mat
Assistant Administrative Officer
5228KAED - ADMINnhasnah
124.Nik Hasnah Bt. Nik Mat
Assistant Administrative Officer
3724KAED - URPnhasnah
125.Nik Hziman B. Nik Mat
Administrative Officer
5907MOSQUEhziman
126.Nik Ismail Rashed Che Ali
NA
127.Nik Kamilah Nor Binti Nik Abdul Ghani
Celpad Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnkamilahnor
128.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4022GENERAL ADMINISTRATION-OCDnikmazlan
129.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4022NUTRITION SCIENCESnikmazlan
130.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5201KAHS - DEAN'S OFFICEnikmazlan
131.Nik Md Saiful Aziz
NA
132.Nik Md Saiful Azizi
NA
133.Nik Md. Saiful Azizi Bin Nik Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6381INSTEDnikazizi
134.Nik Mohd Azreen Bin Nik Abdullah
NA
135.Nik Mohd Yaakob Nik Ismail
NA
136.Nik Mohd. Fatmy Bin Nik Mohd. Najmi, Dr.
Assistant Professor
NAnikfatmy
137.Nik Mohd. Idris Bin Nik Yusoff, Dr.
Associate Professor
NAnikidris
138.Nik Muhammad Bin Nik Man
Celpad Teacher
NAnikmuhammad
139.Nik Muhammad Nik Man
NA
140.Nik Munerahanim Nik Muhammad
NA
141.Nik Murshidah Nik Din
NA
142.Nik Nazli Bt Nik Ahmad, Professor Dr.
Professor
4685KENMSniknazli
143.Nik Noor Asiah Bt Nik Mustafa
Celpad Lecturer
3959CELPAD - ENGLISHnn.asiah
144.Nik Noor Kaussar Binti Nik Mohd Hatta
Lecturer
6075KONkaussar
145.Nik Nor Fadhlina Binti Nik Ismail
Nursing Instructor ( Fellow )
NAnfadhlina
146.Nik Nur Fatnoon Binti Nik Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6295KOMniknurfatnoon
147.Nik Nur Wahidah Binti Nik Hashim, Dr.
Assistant Professor
6564K.ENGniknurwahidah
148.Nik Nur Wahidah Nik Hashim
NA
149.Nik Rahmah Binti Nik Mohamed
Matriculation Lecturer
3062CFS PJnrahmah
150.Nik Rashida Binti Nik Abdul Ghani
NAnikrashida
151.Nik Roslina Binti Raja Ismail
NA
152.Nik Ruzni Bt. Nik Idris, Dr.
Assistant Professor
5072CTS IP PHONEruzni
153.Nik Suryani Bt. Nik Abd. Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5377INSTEDnsuryani
154.Nilar Aung, Dr.
Lecturer (Pth)
2010BMS-MEDICnilar
155.Nima Jehtae, Dr.
Matriculation Lecturer
4726CFS PJnimaseri
156.Nina Kamarina Bt. Kamaruddin
Lecturer
5665KICT - COMPUTER SCIENCEknina
157.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
3919CELPADnita
158.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
4768CFS PJnita
159.Niza Binti Samsuddin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5268BIO MEDICAL SCIENCESniza_shamsuddin
160.Nolin @ Norlin Abd Ghaffar
Office Secretary
4778KENMSnorlin
161.Non Academic2
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
162.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
6707KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnonglaksana
163.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
4790CFS PJnonglaksana
164.Noor 'ain Bt. Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPADnoor_ain
165.Noor Afiffah Binti Aziz
Celpad Teacher
NAafiffahaziz
166.Noor Afiza Azlina Binti Hamzah
Sport Assistant
3717SPORTS & RECREATIONAL CENTREafiza
167.Noor Afzarini Hasnita Binti Ismail, Ms.
Lecturer
3311AUDIOLOGY & SPEECHafzarini
168.Noor Aimi Binti Mokhtar, Mrs.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnooraimim
169.Noor Ain Binti Rozaini
NA
170.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
171.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAainijamaluddin
172.Noor Akidah Bt Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAakidah
173.Noor Akmal Abd. Wahab
NA
174.Noor Alhuda Binti Madzlan, Mrs.
Lecturer
3475KENG - SCIENCEalhuda
175.Noor Amali Bin Mohd. Daud, Dr.
Assistant Professor
5747IRK - RKUDamali
176.Noor Amili Bt. Hj. Abdul Ghani
Celpad Lecturer
NAnooramili
177.Noor Amilya Binti Tajul Ariffin
Nurse
NAmilyatajul
178.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
4102RECTOR OFFICEaqida
179.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
NA
180.Noor Artika Binti Hassan
NA
181.Noor Asiah Binti Aling
Matriculation Lecturer
2783CFS PJnoorasiah
182.Noor Asimahwaty Bt. Othman
Nursing Assistant
NAasimahwaty
183.Noor Asma Bt. Hj Abd. Aziz
Assistant Administrative Officer
5496STADD - AMEENAHnoorasma
184.Noor Azah Bt Arshad
Assistant Administrative Officer
4887ITD-ARIFEnoorazah
185.Noor Aziah Bt Hj Mohd Ariffin
Assistant Professor
5249KAED - ARCHITECTUREnooraziah
186.Noor Azian Bt. Abu Bakar
Library Assistant
NAazian_ab
187.Noor Azian Bt. Mohamad Ali, Mrs.
Academic Fellow
5615KICT - ADMINnoorazian
188.Noor Azimah Binti Hassan
Matriculation Lecturer
3190CFS PJnoorazimah
189.Noor Azizah Binti Mohd Ali
Lecturer
6076KONnoorazizah
190.Noor Azizah Bt. Mohamadali, Dr.
Assistant Professor
NAnazizah
191.Noor Azlan B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
6110KIRK - HSnoorazlanmn
192.Noor Azlan B. Mohd Noor, Dr.
Assistant Professor
6100KIRK - HSnoorazlanmn
193.Noor Azlan Bin Mohd. Husin
Junior General Assistant
1502CFS PJnoorazlan
194.Noor Azlin Binti Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5891CCDazlin
195.Noor Azlin Binti Asnam, Cik
Science Officer
6282KOMlurvlynx
196.Noor Azlin Binti Roslan
Accountant
4100RECTOR OFFICEnoorazlin
197.Noor Azlina Binti Halim, Mrs.
Science Officer
4573FAMILY MEDICINEhalinz
198.Noor Azlina Binti Hassan, Dr.
Assistant Professor
5733KENG - ADMINnoorazlina_hassan
199.Noor Azlina Endut
NA
200.Noor Azman Shah Bin Ismail
Photographer
5894CCDanoorazman
201.Noor Azman Shah Ismail
NA
202.Noor Azmi Bin Kassim
Security Guard
NAnazmikassim
203.Noor Azrul Idham Bin Che Tak
Computer Technician
NAnoorazrulidham
204.Noor Azura Binti Muhd Affandi
Security Guard
NAazuraaffandi
205.Noor Azura Binti Zakaria
NAazurazakaria
206.Noor Bakyah Binti Baharuddin
Dental Surgery Assistant
NAnoor
207.Noor Eleenda Binti Shahabudin
Celpad Lecturer
3569CELPADeleenda
208.Noor Ellina Mohd Johan
NA
209.Noor Emlia Ithnin
NA
210.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3670STADD - COUNSELING SERVICES DEPTesmie
211.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3665STADD - COUNSELING SERVICES DEPTesmie
212.Noor Ezailina Binti Badarudin
Lecturer
NAezai
213.Noor Ezmas Binti Mahno, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnoorezmas
214.Noor Fadilah Bt Shahbar Ali, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnfsa
215.Noor Faiezah Bt. Abu Seman
Security Guard
NAnurfaizah
216.Noor Faizul Hadry Bin Nordin, Dr.
Assistant Professor
5040BIOTECHNOLOGY IP PHONEfaizul
217.Noor Faridah Binti Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoorfaridah
218.Noor Faridah Binti Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
219.Noor Hafiah Izzati Binti Aris, Mrs.
Assistant Science Officer
2674CHEMISTRY IP PHONEhafiah
220.Noor Hafidzah Bt Omar
Celpad Lecturer
3023CFS PJhafidzah
221.Noor Haimiakhtar Bt. Abu Bakar
Celpad Teacher
4828CFS PJhaimiakhtar
222.Noor Hanita Bt Abdul Majid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5292KAED - ARCHITECTUREhanita
223.Noor Hashida @ Juita Bt. Hassan, Dr.
Assistant Professor
NAdrjuita
224.Noor Haslinda Binti Noor Hashim
NAnoorhaslinda
225.Noor Haslinda Bt. Omar Din
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5821HEALTH CENTREhasod
226.Noor Hasniza Bt Md Zin
Assistant Professor
5046BIOTECHNOLOGY IP PHONEhasnizamz
227.Noor Hasniza Bt Md Zin
NA
228.Noor Hasrina Binti Bakar, Puan
Matriculation Lecturer
2710CFS PJnoorhasrina
229.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor
Lecturer
5648KICT - LIBRARY SCIENCEnhasrul
230.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor
Lecturer
5684KICTnhasrul
231.Noor Hayani Binti Abd Rahim
NAnoorhayani
232.Noor Hayati Bt. Muhamad
Security Guard
NAhayatim
233.Noor Hayati Binti Abdullah
Celpad Teacher
4829CFS PJnoorhayati
234.Noor Hayati Binti Shahul Hameed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3234DEP. RECTOR (S&A)yatie
235.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4774KENMS - ADMINhazilah
236.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4690KENMShazilah
237.Noor Hazliana Muhamad
3644SDEV - CCAC
238.Noor Hazrin Hany Bt. Mohamad Hanif
NAnoorhazrin
239.Noor Helmi Bin Mokhtar
Engineer
2421CFS PJnhelmi
240.Noor Hidayah Binti Hasni
Assistant Science Officer
NAn_hidayah
241.Noor Hidayah Binti Idris, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4084MAIMUNAHnoorhidayah
242.Noor Hidayah Bt Arasad
Assistant Administrative Officer
4511K.ENGhidayah
243.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5401DEVELOPMENT DIVayubahrum
244.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
245.Noor Hildawati Abd Hamid
NA
246.Noor Hildawati Bt. Abdul Hamid
Assistant Administrative Officer
4797KENMS - ADMINhhildawati
247.Noor Illi Binti Mohamad Puad, Dr.
Assistant Professor
5702KENG - BIOTECHNOLOGYilli
248.Noor Izyan Bt Hassan
Laboratory Assistant
NAizyan
249.Noor Lide Bte. Abu Kassim, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5489LECTURER-KODnoorlide
250.Noor Liza Bt. Shukor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4157CPDnliza
251.Noor Mohamed Abdinor
NA
252.Noor Mohammad Osmani, Dr.
Assistant Professor
5567KIRK - IRKabusajid
253.Noor Mohd Azmy Bin Mohd Husin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1542CFS PJazmy
254.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
255.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
256.Noor Ramah Binti Jumiran
Assistant Information System Officer
1512CFS PJnoorramah
257.Noor Saadiah Binti Mohd. Ali
Matriculation Lecturer
3063CFS PJn_saadiah
258.Noor Safarinie Sulaiman
NA
259.Noor Seriyanti Bt. Zuber @ Zubir
Administrative Officer
5026RMOzyanti
260.Noor Shafini Binti Mohamed
Celpad Lecturer
NAshafini
261.Noor Shafiruz Binti Ahmad, Cik
Science Officer
6283KOMshafi_yusz
262.Noor Shariman Shah Bin Hj. Noor Shah
Customer Service Officer
1500CFS PJshariman
263.Noor Sharipah Binti Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5333INSTED - ADMINnsharipah
264.Noor Shuhadawati Binti Mohamad Amin
NAshuhadaamin
265.Noor Suhaida Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6024KONnoorsuhaida
266.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6431KICTnrsuhaila
267.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4909CELPADnrsuhaila
268.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4036OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTnoorsuhana
269.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4021GENERAL ADMINISTRATION-OCDnoorsuhana
270.Noor Suhana Binti Sharipuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
271.Noor Suzilawati Bt. Rabe
NA
272.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5501KIRK - HSsyahada
273.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5091HS - ADMINsyahada
274.Noor Syaheera Binti Mohd Yunus
NA
275.Noor Syazwan Adli Bin Nordin, Mr.
Technical Assistant
4646ITD-NATnoorsyazwan
276.Noor Wafirah Binti Shafee
Lecturer
3402OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEwafirah
277.Noor Yuslida Binti Hazahari
NA
278.Noor Zaman Bin Zulkifli
Library Assistant
3813LIBRARY - ADMINnorzaman
279.Noor Zamima Hanim Bt Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPAD - ADMINzamima
280.Nooradilah Bt. Mohd. Rukon
Assistant Religious Officer
2442CFS PJnooradilah
281.Nooraidah Bt. Mustaffa
Matriculation Lecturer
4843CFS PJnooraidah
282.Nooraihan Afiqa Binti Airoddin
Counsellor
4087COUNSELINGnooraihan_afiqa
283.Nooraini Bt. Mohd. Yusoff
Administrative Officer
2405CFS PJnooraini60
284.Noorasikin Bt. Samat, Dr.
Assistant Professor
5768KENG - MANUFACTURING & MATERIALnoorasikin
285.Noorasyikin Bt. Asrorie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3668STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnoorasyikin
286.Noordalela Binti Baharudin
Matriculation Lecturer
4727CFS PJdalela
287.Noordianty Binti Abd Jalil, Miss
Assistant Science Officer
2614BIOTECHNOLOGY IP PHONEdianty
288.Noordin Bin Othman, Dr.
Assistant Professor
4903PHARMACY PRACTICEnoordin
289.Noorfazila Bt. Othman
Accounting Assistant
3184FINANCE - STUDENT UNITnfazila
290.Noorfazli Bin Noodin
Security Guard
NAnoorfazli
291.Noorhafizah Binti Mohd Akil, Mrs.
Assistant Information System Officer
1513CFS PJnoorhafizah_ma
292.Noorhafizah Bt. Hashim
Library Assistant
NAnoorhafizah
293.Noorhaizumi Binti Mamat, Mrs.
Nurse
6268KOMzumi
294.Noorhasimah Bt Aris
Librarian
4835LIBRARYnhasimah
295.Noorhasmira Binti Abd Rahim, Mrs.
Assistant Administrative Officer
2488CFS PJhasmira
296.Noorhayati Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2701CFS PJnhayati
297.Noorhazayti Binti Ab Halim, Dr.
Lecturer (Trainee)
5523LECTURER-KODzetty
298.Noorihsan Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
4607KENMS - ECONOMICSnoorihsan
299.Noorli Bt. Khairudin
Security Guard
NAnoorlik
300.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
4053FINANCEmaizah
301.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
3407ISTAC-ADMINmaizah
302.Noorsalwana Binti Muhamad Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoorsalwana
303.Noorshamriza Bt. Abd. Razak
Office Secretary
NAshamriza
304.Noorsiah Bt. Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6021HS - ENGLnoorsiah
305.Noorul Huda Binti Mohd Razali
NA
306.Nooryani Bt. Haji Ali
Technical (Mechanical)
3446K.ENGanooryani
307.Noorzamzarina Bt. Mohd. Noor
Administrative Officer
4106STADD - ADMINnzarina
308.Noorzihan Binti Abd Karim, Puan
Science Officer
4923PHARMACEUTICAL CHEMISTRYnzihan
309.Nor 'aiza Binti Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3202SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnoraiza_y
310.Nor 'ashikin Binti Zulkefli
Dental Surgery Assistant
NAekin
311.Nor Adila Binti Ismail
Assistant Medical Officer
NAadilaismail
312.Nor Adila Bt Ismail
Assistant Medical Officer
NA
313.Nor Adilah Binti Harun
Assistant Professor
NAnradilahh
314.Nor Adura Binti Mohd. Ali
Celpad Lecturer
3029CFS PJadura
315.Nor Affedah Bt A Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4907CELPADaffedah
316.Nor Afizam Binti Abidin
Nurse
NAafizam
317.Nor Aida Binti Ab. Razak
Assistant Accountant
3306RECTOR OFFICEaida82
318.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
NA
319.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
5005RESEARCH MANAGEMENT OFFICEaidilia
320.Nor Ain Md Ros
NA
321.Nor Aini Abd. Rahman
NA
322.Nor Aini Basri
Administrative Officer
NA
323.Nor Aini Binti Abd Rahman
Matriculation Lecturer
3192CFS PJrnoraini
324.Nor Aini Binti Basri
Administrative Officer
NAnorainibasri
325.Nor Aini Bt. Abd. Aziz
Community Nurse
NAnoraini_aziz
326.Nor Aisah Binti Areff
Lecturer
6115HS - SOCAaisah
327.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3284ADMINISTRATION-KAHSaishah_j
328.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
329.Nor Aishah Binti Mohd Nasir
Dietician
5296KAHS - NUTRITION SCIENCESnamn82
330.Nor Aiza Bt Md Hashim
Office Secretary
4881ITD-ARIFEhnaiza
331.Nor Akma Othman
NA
332.Nor Akmal Abdul Hamid
NA
333.Nor Akmal Abdullah
NA
334.Nor Akmar Binti Mohd Rasli
Matriculation Lecturer
PJCFS PJnorakmar
335.Nor Aminah Binti Kostor
Administrative Officer
5853CSQAaminah
336.Nor Amirah Binti Mohd Busul Aklan
NAnoramirah
337.Nor Amirah Sakinah Binti Alias
Celpad Teacher
NAmieyra
338.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
2523ITD-OSAmizan
339.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
4024AMADmizan
340.Nor Anis Nadhiah Binti Md. Nasir
NAanisnadhirah
341.Nor Anita Bt. Abdullah
NA
342.Nor Ashikin Bt. Idris
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKashikin
343.Nor Asiah Bt. Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3975MSD - SERVICEnasiah
344.Nor Asiah Mohamad
Associate Professor
4361K. LAWSnasiahm
345.Nor Asilah Binti Harun
Assistant Professor
NAnorasilah
346.Nor Asmah Binti Mat Nor, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorasmah
347.Nor Asmira Mat Jusoh
NA
348.Nor Aszlitah Binti Burhanudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAaszlitah
349.Nor Atiah Ahmad
NA
350.Nor Atikah Binti Zainal Abidin
Dental Surgery Assistant
NAnoratikah
351.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
NA
352.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
3799ITD - PEARLnoratiqah
353.Nor Ayu Binti Md Saat
Dental Surgery Assistant
NAnorayu
354.Nor Azahana Binti Abdullah
NA
355.Nor Azia Nadia
NA
356.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
NA
357.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
4164RECTOR OFFICEnaziahm
358.Nor Azian Binti Ismail
Computer Technician
4108OCD - IT DEPARTMENTnor_azian
359.Nor Azian Bt. Zainul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2410MSD - ADMINnorazianz
360.Nor Azimah Bt. Abdul Wahab
Library Assistant
NAnorazimah
361.Nor Aziyan Bt. Ami Husin
Accounting Assistant
3183FINANCEazie76
362.Nor Azizan Binti Che Embi, Dr.
Assistant Professor
NAizanebbm
363.Nor Azlin Binti Tajuddin, Dr.
Assistant Professor
6114KIRK - HSazlintaj
364.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5256KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESnazara
365.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5207KAHS - DEAN'S OFFICEnazara
366.Nor Azlina Binti Jaafar
Celpad Lecturer
3128CFS PJinanis
367.Nor Azlina Bt. Ali
Assistant Religious Officer
1534CFS PJnazyee
368.Nor Azlina Bt. Mohd. Azmeir
Matriculation Lecturer
4801CFS PJazliaz
369.Nor Azmawati Abd Aziz
NA
370.Nor Azrita Bt. Mohamed Zain
Lecturer
3303AUDIOLOGY & SPEECHznazrita
371.Nor Azura Bt. Aini @ Abas
Assistant Accountant
4251K. LAWSnor.azura
372.Nor Azura Bt. Beedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4425ADMINISTRATION-MEDICnorazura
373.Nor Azwan Bin Md Nor @ Ariffin
NA
374.Nor Azwani Binti Mohd. Shukri, Dr.
Assistant Professor
5307NUTRITION SCIENCESnorazwani
375.Nor Badli Bin Nordin
Computer Technician
3882ITD-COREnbadlin
376.Nor Baizura Bt Mohamed
Office Secretary
4806DEAN' OFFICE-PHARMACYbaizura
377.Nor Diana Binti Mohd. Mahudin, Dr.
Assistant Professor
3090KIRK - HSnordianamm
378.Nor Elina Binti Alias
Assistant Lecturer
NAnorelina
379.Nor Ezam Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5807LEGAL UNITrnorezam
380.Nor Fadhillah Bt. Mohamed Azmin, Dr.
Assistant Professor
6548K.ENGnorfadhillah
381.Nor Fadzli Bin Zainuddin
Computer Technician
2280OCDnorfadzli
382.Nor Faezah Binti Ansari
NAfaezahansari
383.Nor Faezah Bt. Ahmad Lias, Mrs.
Office Secretary
2439CFS PJnorfaezah
384.Nor Farah Huda Binti Abd Halim
NAfarahudahalim
385.Nor Farahani Bt. Mohamad
Accounting Assistant
3024AMADfarahani
386.Nor Farahidah Binti Za'bah, Dr.
Assistant Professor
4562KENG - ELECTRICAL & COMPUTERadah510
387.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Professor Dr.
Professor
5420SBU - CERDASnfaridah
388.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Professor Dr.
Professor
6026KIRK - HSnfaridah
389.Nor Hafeza Mohtar
NA
390.Nor Hafidah Abd Talib
NA
391.Nor Hafidah Bt. Ab. Talib
Sport Assistant
3711SPORTS & RECREATIONAL CENTREnorhafidah
392.Nor Hafizah Bt Mohd Badrol Afandi
Assistant Professor
4322AIKOL - CIVIL LAW DEPThafizah
393.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4718KENMS - ACCOUNTINGnhafizah
394.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4186KENMSnhafizah
395.Nor Hafizana Bt Mat Jusoh
Laboratory Assistant
3789KAEDnorhafizana
396.Nor Haila Bt. Abdullah
Security Guard
3167SECURITY UNITnorhaila
397.Nor Hanani Ismail
NA
398.Nor Hanisah Bt Ismail @ Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3431LIBRARY-ISTACnisaismail
399.Nor Harisah Binti Zainuddin @ Zenah
NA
400.Nor Hasni Bte Yaakob, Mrs.
Celpad Teacher
NAnhasniy
401.Nor Hasniah Ibrahim
NA
402.Nor Hasniah Ibrahim
NA
403.Nor Hasyimah Bt. Mustapa
Librarian
4183LIBRARY KTNhasyimah
404.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
5002RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnhayati_al
405.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
2431CFS PJnhayati_al
406.Nor Hayati Bt Mohd Aziz
NA
407.Nor Hayati Mohd. Redzwan
NA
408.Nor Hayatti Bt. Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhayatti
409.Nor Hidayah Binti Mohd Taufek
Lecturer
NAhidayahtaufek
410.Nor Hidayati Diyana Binti Nordin
NAnhdiyana
411.Nor Ilani Binti Lokman
Administrative Officer
NA
412.Nor Ilani Binti Lokman
Administrative Officer
NAilani
413.Nor Ilani Lokman
5022RMOilani_lokman
414.Nor Ilani Lokman
3516RMOilani_lokman
415.Nor Ilyani Binti Mohamed Nazar, Dr.
Assistant Professor
3119PHARMACY PRACTICEnorilyani
416.Nor Iskhandar Bin Adnan
Librarian
4185ADMINISTRATION-LIBRARYisadnan
417.Nor Izan Bin Ali Agbar
Assistant Administrative Officer
4046AMADaaizan
418.Nor Izyani Bt. Malek
Assistant Administrative Officer
3207SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnizyani
419.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
420.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAkamaliyah
421.Nor Khairusshima Binti Muhamad Khairussaleh
Lecturer (Pth)
6542K.ENGnorkhairusshima
422.Nor Khairusshima Bt Mohd Khairussaleh
NA
423.Nor Liza Bt. Mohd. Zawi
Matriculation Lecturer
NAnor_liza
424.Nor Mali Bin Idris
Technical Assistant (Civil)
5409DEVELOPMENT DIVnormali
425.Nor Masteha Binti Abdul Hamid
Library Assistant
NAnmasteha
426.Nor Mazlinni Binti Othman
Security Guard
4171OCD - SECURITY MANAGEMENTmazlinnie
427.Nor Munira Binti Noor Ali
Accounting Assistant
3344SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnormunira
428.Nor Nadia Bt. Raslee
Celpad Lecturer
4755CFS PJnadiadiod
429.Nor Nazafa Jaafar
NA
430.Nor Raihan Binti Mohamad Asimoni
NAraihanasimoni
431.Nor Rimie Bt. Zakerya
Technician(Archictecture)
3136KAEDnremie
432.Nor Rimie Bt. Zakerya
Technician(Archictecture)
3892KAEDnremie
433.Nor Riza Binti Arifin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAriza
434.Nor Sa'adah Binti Mohd. Nasohah
Matriculation Lecturer
3162CFS PJsissaadah
435.Nor Sa'adah Bt. Md. Nor
NA
436.Nor Saadah Binti Md. Azahri, Dr.
Assistant Professor
5267BIO MEDICAL SCIENCESnsaadah
437.Nor Saadah Bt Thani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3836LIBRARYnorsaadah
438.Nor Sabarina Bt. Mohamed Takyin
Library Assistant
NAsabarina
439.Nor Sahliza Binti Saleh, Miss
Library Assistant
NAlieza
440.Nor Saliyana Binti Jumali
NA
441.Nor Salwa Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6281KOMnsalwa
442.Nor Shahidah Binti Mansor
Celpad Teacher
NAnorshahidahmansor
443.Nor Shahidah Mansor
NA
444.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnshakilah
445.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
446.Nor Shamsinar Bte. Haji Mohd. Nor
Assistant Administrative Officer
4914CELPADshamsinar
447.Nor Shaqillah Binti Mohamad Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4072STADD - COL 5 ALI ABI TALIBshaqillah
448.Nor Sharmila Zabani
NA
449.Nor Sheidar Binti Ishak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4913CELPAD - ADMINnsheidar
450.Nor Siti Hawa Binti Ramlan
Matriculation Teacher
4848CFS PJshawa
451.Nor Suhaida Binti Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsuhaida
452.Nor Suzeyanti Binti Masran
Security Guard
NAsuzie
453.Nor Syahida Binti Ahmad
Celpad Teacher
3107CFS PJsyahida
454.Nor Syahiza Binti Abd Kadir
Dietician
NAnorsyahiza
455.Nor Syuhada Bt. Mohd Radzi
Assistant Administrative Officer
3632SDEV - CCACsyuhada
456.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
4941CELPAD - ENGLISHnyasmin
457.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
5771DRII - ICEOnyasmin
458.Nor Yasmin Jamaludin
Celpad Lecturer
5987SUB - ICCEnyasmin
459.Nor Zaihan Bin Mohd Noar
Academic Fellow
2625CTS IP PHONEnorzaihan
460.Nor Zaihariyana Binti Abd Jaafar
Accounting Assistant
4058OCD - FINANCE DEPARTMENTzaiharyana
461.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NA
462.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NAzaimah
463.Nor Zainiyah Norita Binti Mokhtar
Lecturer
6712KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTmnzainiyah
464.Nor Zalikha Binti Zulkefli
Assistant Administrative Officer
5236KAEDiekha
465.Nor Zalikha Binti Zulkefli
Assistant Administrative Officer
4144STADD - HAFSAiekha
466.Nor Zalina Bt. Harun, Dr.
Assistant Professor
6296KAED - LANSCAPEzalina
467.Nor Zalizan Nordin
NA
468.Nor Zamzila Bt. Abdullah, Assoc.prof.dr.
Assistant Professor
4508BMS-MEDICzamzila
469.Nor Zilawati Binti Yusof, Mrs.
Nurse
NAzylawaty
470.Nor Zuraiya Binti Hj. Khairuddin
Celpad Teacher
4769CFS PJzuraiya
471.Nor'ain Binti Anuar
Library Assistant
NAnorain
472.Nor'ain Binti Patoni
Finance & Investment Manager
5316IIUM ENDOWMENT FUND
473.Nor'ain Patoni
NApnorain
474.Nora Binti Abdul Hak, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
NAahnora
475.Nora Binti Ahmad
Matriculation Lecturer
3159CFS PJnora912
476.Nora Bt Dollah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnoradollah
477.Nora Bt Mohd. Nasir, Dr.
Assistant Professor
6033KIRK - HSdrnoranasir
478.Nora Isma Binti Khisham
Assistant Accountant
NAnoraisma
479.Norafifah Abdul Rahman
NA
480.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Associate Professor
5232BIO MEDICAL SCIENCESznorafiza
481.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Associate Professor
5258BIO MEDICAL SCIENCESznorafiza
482.Norafiza Bt. Mohd Nordin
Assistant Administrative Officer
4409ACADEMIC AFFAIRS-MEDICnnorafiza
483.Norafizah Bt. Abu Hassan
Matriculation Teacher
3070CFS PJnorafizah
484.Noraida Binti Ibrahim, Mrs.
Nurse
6143KOMeida
485.Noraida Bt. Idris
Accounting Assistant
5945FINANCEnoraida
486.Noraidah Binti Ismail, Dr.
Assistant Professor
5404AUDIOLOGY & SPEECHnoraidah
487.Noraidah Binti Md. Amin
Assistant Administrative Officer
5227KAEDa.aida
488.Noraihan Binti Mat Harun, Dr.
Lecturer (Trainee)
2019BMS-MEDICnoraihan
489.Norain Binti Amerudin
Accounting Assistant
NArainamir
490.Norain Binti Shafian
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorainshafian
491.Noraini Abdul Hadi
NA
492.Noraini Ahmad
NA
493.Noraini Ahmad
NA
494.Noraini Binti Abdullah
Nurse
NAnorainia
495.Noraini Binti Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
2951LECTURER-KODnor_aini
496.Noraini Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
3785KAEDnurrin
497.Noraini Binti Yakob
Dental Nurse
NAnekniemyzara
498.Noraini Bt Ahmad
Counsellor
4111STADDanoraini
499.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4136STADD - COL 4 SUMAYYAHnorainim
500.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4318AIKOL - ISLAMIC LAWnorainim
501.Noraini Bt Mohamed Noor
NAnorainimnoor
502.Noraini Bt Mohd Ariffin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4683KENMSnorainima
503.Noraini Bt. Md Ghazali
Administrative Officer
5950MSDnorainimg
504.Noraini Bt. Mukhtar
Librarian
4838LIBRARY - ADMINmnoraini
505.Noraini Bt. Zakaria
Assistant Administrative Officer
5855CSQAeyeniey83
506.Noraini Mohd. Hashim
NA
507.Noraini Mohd. Noor, Professor
Professor
5131KIRK - HSnoraini
508.Noraini Shahida Bt. Ishak
Celpad Lecturer
3949CELPADnshahida
509.Noraishah Binti Mohamed Nor
Lecturer
3362NUTRITION SCIENCESishah
510.Noraishah Bt Ismail
Library Assistant
NAnoraishah
511.Noraiza Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4757KENMS - ECONOMICSnoraiza
512.Norakma Bt. Othman
NA
513.Noramizah Bt Haji Mohd Yusoff
Celpad Lecturer
4751CFS PJnoramiza
514.Norasfarizan Binti Khaidzir
Matriculation Lecturer
2719CFS PJiezan
515.Norashikin Binti Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
516.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4052DEP. RECTOR (A&R)norashikinj
517.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4033AMAD- ADMINnorashikinj
518.Norashikin Bt. Mohd. Asri
Security Guard
NAmanorashikin
519.Norasiah Bt. Mohd Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5784MSDnorasiahm
520.Norasikin Bt Basir, Dr.
Assistant Professor
6113HS - SOCAnorasikin
521.Norasita Binti Zainal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6301ALUMNI & CAREERnorasita
522.Noraslinda Binti Muhamad Bunnori
Assistant Professor
NAnoraslinda
523.Norasmahan Bt. Muridan
Lecturer
6507K.ENGnorasmahan
524.Norasmazura Binti Muhammad
Celpad Lecturer
3108CFS PJnorasma
525.Norasnida Bt. Mohd Nordin
Office Secretary
6404KICTasnida
526.Norasyikin Bt. Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5010RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsyikin
527.Norasyikin Osman
NA
528.Noratikah Bt. Othman
NAatikahothman
529.Norayuniza Binti Shah Rani
Security Guard
NAayuniza
530.Norazah Binti. Md. Idrus
Celpad Teacher
NAazah_mdidrus
531.Norazalina Bt Kushairy
NA
532.Noraziahwati Binti Othman
Security Guard
NAnoraziahwati
533.Norazian Binti Mohd. Hassan, Dr.
Assistant Professor
4937PHARMACEUTICAL CHEMISTRYnorazianmh
534.Norazihan Binti Md Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
535.Norazila Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3001CFS PJzilahhussain
536.Norazila Bt. Ahmad Palal
Librarian
4822LIBRARY - ADMINnorazila
537.Norazilee Bin Abd. Aziz
Administrative Officer
6306ALUMNI & CAREERnorazilee
538.Norazimah Binti Azharul Abidin
Assistant Administrative Officer
5325INSTEDnor_azi
539.Norazimah Bt. Abdul Latiff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3400ISTAC-ADMINhasnor
540.Norazira Binti Zainudin
Pharmacy Assistant
NAnorazira_z
541.Norazirina Binti Abd Aziz, Puan
Assistant Administrative Officer
2450CFS PJnoraziz
542.Norazizah Bt Arshad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5993DEP. RECTOR (S&A)norazizah
543.Norazizah Bt. Jaafar
Matriculation Lecturer
4864CFS PJnora97_j
544.Norazizah Che Mat
NA
545.Norazizan B. Mohd Yusof
Library Assistant
NAzizan
546.Norazizun Khalid
NA
547.Norazlanshah Bin Hazali, Dr.
Assistant Professor
5306KAHS - NUTRITION SCIENCESnorazlanshah
548.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
549.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
550.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAazlin_s
551.Norazlin Bt. Janih @ Jaini
Office Secretary
4402ADMINISTRATION-MEDICnorazlin
552.Norazlin Bt. Mohd Noor
Nurse
NAnorazlin_mn
553.Norazlina Bte Saidin
Lecturer
4531KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnorazlina
554.Norazlina Bte Saidin
Lecturer
4388KENG - ELECTRICAL & COMPUTERnorazlina
555.Norazlinda Bt. Hussin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5334INSTEDhnorazlinda
556.Norazsida Binti Ramli
NAnorazsida
557.Norazura Binti Jamil
Assistant Science Officer
NAnazura
558.Norazzean Bt Azizan
NA
559.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
5119HS - COMMnorbaiduri
560.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
6322OILnorbaiduri
561.Norbaini Bt. Alias
Office Secretary
4290K. LAWSnorbaini
562.Norbaiyah Bt Mohamed Bakrim, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrbaiyah
563.Norbaizura Bt Mat
NA
564.Norbaya Bt Muda
Librarian
3830LIBRARY - ADMINnorbaya
565.Norbazirah Binti Abu Bakar
Administrative Officer
NAnorbazirah
566.Nordalizawati Binti Mamat
Nursing Instructor ( Fellow )
NAnorda
567.Nordalizawati Binti Mamat
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
568.Nordiana Bt Mohd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
569.Nordin Bin Ahmad, Dr.
Assistant Professor
NAnordin_ahmad
570.Nordin Bin Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2781CFS PJnordin_mohamed
571.Nordin Bin Suar
Security Guard
NAnordins
572.Nordinah Binti Mohd Kassim, Puan
Counsellor
4117STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnordinah
573.Nordinah Mohd Kassim
NA
574.Norealyna Binti Misman
NA
575.Noredah Bt. Abdul Rahman
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnoredah
576.Noreevanshahirah Binti Mohd Said
Assistant Medical Officer
NAshahirah
577.Noreha Bt. Abdul Malik, Dr.
Assistant Professor
4453K.ENGnorehaa
578.Noreha Bt. Lokman
Office Secretary
2453CFS PJnoreha
579.Norehan Binti Ab Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
580.Norehan Binti Ab Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorehan
581.Norfadzilah Binti Ahmad
Lecturer
NAfadzilah_hmd
582.Norfaezah Binti Ahmad
Lecturer (Trainee)
2942LECTURER-KODdrfaezah
583.Norfaieqah Binti Ahmad
NAnorfaieqah
584.Norfaizah Binti Ab. Azib
Matriculation Lecturer
3075CFS PJa_norfaizah
585.Norfaizah Nadia Binti Amat Suanti
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
586.Norfaizawati Bt. Mohamed Amin
Laboratory Assistant
1594CFS PJtiey
587.Norfarhana Binti Morad
Administrative Officer
NAanafarhana
588.Norfarina Bt Mokhtar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnorfarina_mohtar
589.Norfazila Binti Mohd Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4423ADMINISTRATION-MEDICfazillamohdnor
590.Norfazlina Bt. Mohd Shaharuddin
Matriculation Teacher
3068CFS PJnorfazlina
591.Norfazrina Binti Mohd Yatim
NA
592.Norfizah Bte Aziz
Office Secretary
4773KENMS - ADMINnorfizah
593.Norfrahana Binti Morad
Administrative Officer
NA
594.Norhafiza Ab Talib
NA
595.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NAnhafiza
596.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NA
597.Norhafiza Bt. Zainon
Administrative Officer
4075OCD - ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENTnorhafiza
598.Norhafizah Binti Mustapa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
599.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3025CFS PJfiza
600.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3976MSD - REMUNERATIONfiza
601.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4819DEAN' OFFICE-PHARMACYfiza
602.Norhaidzura Bt. Khaidir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4791KENMS - ADMINnorhaidzura
603.Norhaizat Bin Salikun
Security Guard
NAaizat
604.Norhalim Bin Abdul Rahman
Library Assistant
NAnorhalim
605.Norhaliza Aini Bt Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2495CFS PJnorhaliza
606.Norhaliza Bt. Sapari
NA
607.Norhamizan Bt. Abd. Hamid
Assistant Administrative Officer
4345AIKOL - ADMINnhamizan
608.Norhana Bt. Mohd Yunos
Finance Officer
5192FINANCEnorhana
609.Norhana Imelda Bt. Ismail
Celpad Teacher
NAhanaimelda
610.Norhani Bt. Abu Bakar
Administrative Officer
4968MSDnorhani
611.Norhanieza Bt. A. Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4256K. LAWShnorhanieza
612.Norhanis Aida Binti Mohd Nor
NAnorhanis_aida
613.Norhanis Diyana Binti Nizarudin
NAnorhanisdiyana
614.Norhaniza Binti Zainal Abidin
Lecturer
NAnorhaniza
615.Norhanizam Bt. Abd. Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2465CFS PJnhanizam
616.Norhanna Binti Sohaimi
Lecturer
3337DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnorhanna
617.Norhashima Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAhashima
618.Norhashimah Bt. Abd Hamid
Accounting Assistant
3185FINANCEshima_ah
619.Norhashimah Bt. Mohd. Shaffiar, Dr.
Assistant Professor
5751KENG - MECHANICALshishaff
620.Norhashimah Bt. Mohd. Yasin
Professor
4217K. LAWSnorhashimah
621.Norhaslina Binti Abdul Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4808DEAN' OFFICE-PHARMACYnlina
622.Norhaslina Binti Mohd Sharif
Administrative Officer
6022KONhaslinams
623.Norhaslina Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3646SDEV - CCAClynna
624.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
2130PAEDIATRICSnorhaslinda
625.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
6198KOMnorhaslinda
626.Norhaslinda Bt. Jamaiudin
Lecturer
6064KIRK - HSlinda
627.Norhasmah Suzila Bt Abu Samah
3697DEVDIV - DEVELOPMENT
628.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5206KAHS - DEAN'S OFFICEhayati_ahmad
629.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5204OFFICE OF THE DEAN KAHShayati_ahmad
630.Norhayati Binti Mohamed, Mrs.
Nurse
NAyati
631.Norhayati Binti Mohd Rasip
Celpad Lecturer
3570CELPADnorhayatimr
632.Norhayati Bt Ahmad
Celpad Lecturer
3034CFS PJn_hayati
633.Norhayati Bt Rashidi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnrhayati
634.Norhayati Bt. Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4698KENMS - ACCOUNTINGhhayati
635.Norhayati Bt. Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3614KENMS - ACCOUNTINGhhayati
636.Norhayati Bt. Mohd. Alwi, Dr.
Assistant Professor
4746KENMS - ACCOUNTINGmhayati
637.Norhayati Bt. Mohd. Nasir
Matriculation Lecturer
3077CFS PJnueha
638.Norhayati Bt. Yusop
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5018RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnorhayati
639.Norhayati Ismail
NA
640.Norhazizan Bt. Sapian
Community Nurse
NAzan
641.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2417MSDnorhazlin
642.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2800IIIBF-DAMANSARAnorhazlin
643.Norhazni Bte Mohd. Daud.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnhazni
644.Norhidayah Binti Kamarudin
Lecturer (Trainee)
NAnorhidayahkamarudin
645.Norhidayah Bt Ahmad
NAhidayahahmad
646.Norhidayat Bin Osman
NA
647.Norhidayu Bt Naharuddin
Assistant Administrative Officer
4401STADDnorhidayu
648.Norhisham Bin Sa'adon
Computer Technician
NAhisham
649.Norhisyam Bin Che Mat, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorhisyam
650.Norhuda Hidayah Binti Nordin
NA
651.Nori Yani Binti Abu Talib
NAnoriyaniat
652.Noriah Binti Ismail
Administrative Officer
4035AMADnoriah
653.Noriah Bt Ramli
Assistant Professor
4363K. LAWSnoriahr
654.Noriah Bt. Mohd. Noor, Professor Dr.
Professor
3984MSD - ADMINnoriahmn
655.Noridah Bahrin
NA
656.Noridan Bt. Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4833LIBRARYnoridan
657.Norillah Bt. Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6152IRK - RKGSnorillah
658.Noriman Bin Hassan
Driver
NAnoriman
659.Norisah Bt Abdul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5551KIRK - IRKnorisah
660.Norita Binti Hassan, Miss
Lecturer (Pth)
NAnorita_hassan
661.Norita Binti Hassan
Lecturer (Pth)
NA
662.Norita Binti Salim
Celpad Teacher
4962CELPAD - ENGLISHnorita26
663.Norita Binti Senin Abu
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4068STADD - BILALnorita
664.Norita Bt. Nanyan
Assistant Administrative Officer
5610KICTnnorita
665.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5002RMOnoriza
666.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5607KICTnoriza
667.Norizah Bt. Supar, Dr.
Assistant Professor
4628KENMSnorizahs
668.Norizam B. Mohd Noor
NA
669.Norizam Daud
NA
670.Norizan Binti Omar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4409STADD - COUNSELING SERVICES DEPTnorizan
671.Norjihan Binti Ab. Aziz
NA
672.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NA
673.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NAnorkasdilaila
674.Norkhairani Zawawi
NA
675.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
NA
676.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NA
677.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NAkhaliza
678.Norkhatiah Dol Munir
NA
679.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
680.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorlailawati
681.Norlaili Binti Md. Saad
Matriculation Lecturer
3079CFS PJlaili
682.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
683.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5266KAED - ADMINnorlailym
684.Norleen Binti Abdul Rashid
Librarian
4817LIBRARY - ADMINnorleen
685.Norlelah Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4055CPD - ROVASnorlela
686.Norlelawati Binti A. Talib, Dr.
Assistant Professor
4498BMS-MEDICnoleata
687.Norlesuhaila Sama'on
NA
688.Norlia Bt. Omar
Office Secretary
6051KIRK - HSnorlia
689.Norliah Bt Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
4327K. LAWSnorliah
690.Norlian Bt Mohamad Zubir
Library Assistant
NAnorlian
691.Norlida Abdul Halim
NA
692.Norlida Bt. Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5219KAED - ADMINnorlida
693.Norlida Bte. Raja Embong
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKnre
694.Norlina Binti Haji Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4101RECTOR OFFICElinanordin
695.Norlina Binti Salleh Muner
Information System Officer
NAnorlinasm
696.Norlinda Binti Abd. Rashid
NA
697.Norlini Binti Mohd Dali
Radiographer
NAnorlini
698.Norlita Binti Bahari, Dr.
Medical Officer
4575FAMILY MEDICINEdrnorlita
699.Norlita Bt. Yahaya @ Nayan
Office Secretary
5191FINANCEnorlita
700.Norliza Binti Abu Zaharin
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKnorlizaaz
701.Norliza Binti Mahmood
Office Secretary
4031AMAD- ADMINeja
702.Norliza Bt. Abdul Jalil
Matriculation Lecturer
2770CFS PJnorliza_aj
703.Norliza Bt. Ahmad Zainuddin
Assistant Information System Officer
3990ALUMNI & CAREERznorliza
704.Norliza Bt. Othman
Nurse
6231KOMnorliza
705.Norliza Chek Hassan
NA
706.Norlizawati Binti Ahmad
Dental Surgery Assistant
NAlizza
707.Norma Bt Md Saad, Assoc.prof.dr.
Professor
4612KENMSnorma
708.Norma Bt. Taharin
Assistant Administrative Officer
4028AMAD- ADMINoma
709.Normadiah Bt. Kamal
Matriculation Lecturer
2771CFS PJnormadia
710.Normah Binti Haron
NA
711.Normah Binti Haron
Assistant Professor
5037BIOTECHNOLOGY IP PHONEnormahh
712.Normah Bt. Maamor
Community Nurse
NAnormah_maamor
713.Normah Bt. Musa
Office Secretary
4911CELPADnormah
714.Normah Bt. Yatiman
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKynormah
715.Normala Binti Mohd. Adnan
Lecturer
6062KIRK - HSnormalaadnan
716.Normala Bt Mahmood
Accounting Assistant
4052OCD - FINANCE DEPARTMENTallarissa
717.Normala Bt. Harun
Librarian
3430LIBRARY-ISTAChnormala
718.Normala Bt. Sairi
Accounting Assistant
5822HEALTH CENTREnormala
719.Normala Mohd. Adnan
NA
720.Norman Khalil Bin Mohd Khair
Security Guard
NAnorman
721.Normawati Bt. Ahmad Hariri
Security Guard
3169MSDnormawati
722.Normawaty Binti Mohammad Noor
Assistant Professor
NAnormahwaty
723.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc.prof
Associate Professor
5663KICT - COMPUTER SCIENCEnaa
724.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc.prof
Associate Professor
5602KICT - ADMINnaa
725.Normi Bt Abd Malek, Dr.
Associate Professor
4323AIKOL - ISLAMIC LAWnormi
726.Normi Sham Bt. Awang Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
5633KICT - INFORMATION SYSTEMSnsham
727.Normizi Bin Nik Far
Security Guard
NAnormizi
728.Norny Syafinaz Binti Ab Rahman, Dr.
Assistant Professor
4910PHARMACY PRACTICEnorny
729.Norrafidah Binti Mohd Rafaie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4917CELPADnorrafidah
730.Norraida Binti Sarudin
Lecturer
5078CTS IP PHONEnorraida
731.Norrohaida Bt. Mohamed
Information System Officer
2422CFS PJrohaida
732.Norrohani Binti Azizi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5762DEP.RECTOR (I&I)norrohani
733.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
6036KONnorrul
734.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
4758NURSINGnorrul
735.Norsa'adah Binti Md Yunos
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5008DEAN OFFICE IP PHONEsaadahmy
736.Norsalihan Bt. Maarof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3969MSD - ADMINnorsalihan
737.Norsallehin Bin Ali, Mr.
Computer Technician
3877ITD-NATnorsallehin
738.Norsaremah Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
5669KICTnorsaremah
739.Norshaharizal Sapiai'i
NA
740.Norshahida Binti Sarifuddin
NAnorshahida
741.Norshahida Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5473SDEV - CCACshida
742.Norsham Bt Ahmad, Dr.
Assistant Professor
3404OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEansham
743.Norsharmila Bt. Zabani
Assistant Sports Instructor
5393SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharmila
744.Norshima Hasni Binti Shari
Health Attendant
NAnorshima
745.Norshimah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnshima
746.Norsiah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5339INSTEDnorsiah
747.Norsidah Binti Ku Zaifah, Dr.
Assistant Professor
4501BMS-MEDICnorsidah
748.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
4613O & Gnorsina
749.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
6252KOMnorsina
750.Norsinnira Bt. Zainul Azlan, Dr.
Assistant Professor
4456KENG - MECHATRONICSsinnira
751.Norsuraiya Binti Mohd. Desa
Assistant Administrative Officer
NAsuraya
752.Norsuriyati Binti Abdullah, Puan
Administrative Officer
6305ALUMNI & CAREERsuriyati
753.Norsuzana Binti Ismail
Nurse
NAnorsuzana
754.Norsyafawati Binti Ahmad Zabidi
Medical Laboratory Technologist
NAsyafawati
755.Norsyafini Binti Ahmad Marzuki, Puan
Science Officer
4474BMS-MEDICsyafini
756.Norsyahida Binti Mokhtar
NAsyahida_m
757.Norsyaziela Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorsyaziela
758.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
759.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
760.Norsyuhada Binti Alias
NA
761.Norul Akmar Mohd Saidon
NA
762.Norul Amilin Binti Hamzah
Medical Laboratory Technologist
NAamilin
763.Norul Haidar Binti Zainudin
NA
764.Norul Hernani Binti Abd. Latif
NAhernani
765.Norulaini Mohd Nawi
NA
766.Norulaini Nawai
NA
767.Norun Farihah Bt. Abdul Malek, Dr.
Assistant Professor
6504K.ENGnorun
768.Norwahidah Baharudin
NA
769.Norwahidah Bt. Baharuddin
NA
770.Norwati Binti Mansor, Dr.
Assistant Professor
5378INSTED - ACADEMICnorwati
771.Norwina Binti Mohd Nawawi, Assoc.prof
Associate Professor
5247KAED - ARCHITECTUREnorwina
772.Noryzal B. Zainal Abidin
NA
773.Norzaharilwati Abd. Hamid
NA
774.Norzaihan Kamaruddin
NA
775.Norzailawati Bt. Hj. Mohd. Noor, Dr.
Assistant Professor
6264KAEDnorzailawati
776.Norzaily Binti Jasmi
Information System Officer
6776ITD-OTHERSnorzaily
777.Norzaiti Binti Mohd. Kenali, Dr.
Lecturer (Trainee)
5530LECTURER-KODdrzaiti
778.Norzakiah Binti Saparmin
Assistant Professor
5070CTS IP PHONEnorzakiah
779.Norzalifa Binti Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
3740KAED - APPLIED ARTSnorzalifa
780.Norzaliza Binti Md Nor
NAnorzaliza
781.Norzariyah Binti Yahya
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnorzariyah
782.Norzawati Bt. Ahmad
NA
783.Norzelatun Rodhiah Bt Hazmi
Librarian
4819LIBRARY - ADMINnorzelatunrh
784.Norziana Md. Ali
NA
785.Norziati Mohd Rosman
NA
786.Norzie Diana Baharum
NA
787.Norzie Diana Baharum
NA
788.Norzihan Bin Essa
Celpad Teacher
3940CELPAD - ADMINnorzihan
789.Norzilah Binti Mohd. Yusof, Puan
Celpad Lecturer
4831CFS PJnorzilah
790.Norzilawati Binti Iberahim, Mrs.
Customer Service Officer
NAzila
791.Norzilawati Binti Ishak
Celpad Lecturer
NAzilaishak
792.Nosiru Olatide Onibon
NA
793.Nouna Samari
NA
794.Nour El Huda Binti Abd. Rahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
2018BMS-MEDICelhuda
795.Noviana Mustafa
NA
796.Novianna Mustafa
NA
797.Nozira Salleh
NA
798.Nuaim Bin Wan Zulkipli
NA
799.Nur 'adila Bt. Ahmad
Matriculation Teacher
4731CFS PJnuradila
800.Nur 'aini Bt. Abu Bakar
Librarian
4811LIBRARY - LAW COLLECTIONnuraini
801.Nur 'aisyah Yacob
NA
802.Nur 'azzah Binti Zakaria, Miss
Lecturer
3309AUDIOLOGY & SPEECHazzah
803.Nur Aamal Bt Arif
NA
804.Nur Affah Bt. Mohyin, Dr.
Assistant Professor
3166KAEDaffah
805.Nur Afifah Binti Abd Halim
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKnurafifah
806.Nur Afifah Bt. Othman
Celpad Teacher
4770CFS PJn_afifah
807.Nur Afifah Muhammadiah
NA
808.Nur Ahda Binti Sanin
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurahda
809.Nur Aida Kipli
NA
810.Nur Aimi Binti Md Ramlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3272HEALTH CENTREnuraimi
811.Nur Ain Binti Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
812.Nur Ain Binti Ahmad
Library Assistant
NAainahmad
813.Nur Ain Binti Mohd Som
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
814.Nur Ain Binti Mohd Som
Office Secretary
4775KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurain
815.Nur Ain Binti Othman
Assistant Lecturer
NAainothman
816.Nur Aina Binti Zainol Abidin
Assistant Sports Instructor
NA
817.Nur Ainey Shamsudin
NA
818.Nur Aini Suner
NA
819.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
820.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaishah_m
821.Nur Aisyah Binti Md Khalid
NAnamdkhalid
822.Nur Aisyah Binti Sa'amah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuraisyahsaamah
823.Nur Amalina Binti Zulkifli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuramalina
824.Nur Amira Azwa Binti Abdul Wahab
Security Guard
NAnuramira
825.Nur Amirah Binti Abdul Alam, Mrs.
Dietician
5295NUTRITION SCIENCESnuramirah
826.Nur Anisah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
5852CSQAanisah
827.Nur Anisah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4710KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONanisah
828.Nur Arfifah Binti Abdul Sabian
NAnurarfifah
829.Nur Arifah Binti Samat
Celpad Teacher
NAarifah
830.Nur Arina Binti Ismail
Radiographer
NAnurarina
831.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
832.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnur_asyikinh
833.Nur Athiah Binti Hj Mohd Amin Roslan
Office Secretary
NAathiah
834.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NA
835.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NAatikahroseman
836.Nur Atikah Jamaludin
NA
837.Nur Atiqah Bt. Dinon
NAnatiqahd
838.Nur Ayuni Binti Jamal
NA
839.Nur Azah Bt. Hamzah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4139STADD - COL 4 SUMAYYAHhnurazah
840.Nur Azam Bin Abdullah
NA
841.Nur Azian Bt. Abdullah Azizi
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurazian
842.Nur Azianie Binti Ab Ghani
NA
843.Nur Aziera Binti Mohd. Ramli
Celpad Lecturer
3638STADD - EDCziera
844.Nur Azila Binti Mohd Zain
Matriculation Lecturer
NAnurazila
845.Nur Azilah Bt Shaharudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5023RESEARCH MANAGEMENT OFFICEazilah
846.Nur Azira Binti Tukiran
NAaziratukiran
847.Nur Azyyati Binti Bohary, Mrs.
Science Officer
4554OPHTHALMOLOGYnurazyyati
848.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5121KIRK - HSnbadariah
849.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5053HS - ADMINnbadariah
850.Nur Barizah Binti Abu Bakar
Assistant Professor
NAnurbarizahabubakar
851.Nur Barizah Binti Abu Bakar
NA
852.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
4020CPSnurdamia
853.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
NA
854.Nur Dayana Binti Mohamed Ariffin
Matriculation Lecturer
4819CFS PJndayana
855.Nur Dina Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
856.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NAnurdiyanasyamim
857.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NA
858.Nur Eda Abd. Rahman
NA
859.Nur Ezatul Edayu Binti Abd Nazir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
860.Nur Fadzilah Muhamad
NA
861.Nur Fadzillah Muhd Akir
NA
862.Nur Farehan Binti Mohammad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfarehannur
863.Nur Farehan Binti Mohammad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
864.Nur Farhah Binti Zainan Nazri
Matriculation Lecturer
4728CFS PJfarhah
865.Nur Farhah Bt Mahadi
NA
866.Nur Farhah Zainan Nazri
NA
867.Nur Farhana Binti Ghazali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5505KIRK - HSnfarhana
868.Nur Farihah Bt. Azlan
Matriculation Teacher
3196CFS PJfarihah
869.Nur Fariza Binti Mustaffa
NAnfariza
870.Nur Fariza Ramly, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnurfariza
871.Nur Fasihah Binti Che Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfasihah
872.Nur Fatimah Azzaharah Mohd Noor
NA
873.Nur Fatin Amira Binti Saadon
Nurse
NAfatinamira
874.Nur Firdaus Binti Isa
NA
875.Nur Fitryzuryana Binti Nor Hashimy
Nurse
NAzuryana
876.Nur Hafiz Adnan
NA
877.Nur Hafizah A. Fuzi
NA
878.Nur Hafizah Binti Azizan
NAfizahazizan
879.Nur Hafizah Binti Sulaiman
Lecturer
3315AUDIOLOGY & SPEECHfizman
880.Nur Haliza Bt. Harun
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
4110OCD - IT DEPARTMENTnhaliza
881.Nur Hamizah Binti Othman
Audiologist
NAnurhamizah
882.Nur Hanim Binti Saleh
Graphic Artist
5892CCDhanim
883.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
NA
884.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
4355K. LAWSnurhanisah
885.Nur Hanisah Binti Tukiran
Lecturer
NAhanisahtukiran
886.Nur Hanun Bt Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnurhanun
887.Nur Harena Binti Redzuan
NA
888.Nur Hariza Mat Nor
NA
889.Nur Haryani Binti Mohd Ridzuan Khaw
Assistant Administrative Officer
5468ADMINISTRATION-KODyani
890.Nur Hashimah Binti Mohd Noriden @ Nuri
Nurse
NAnurhashimah
891.Nur Haslinda Binti Rahmat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5772DRII - ICEOnurlinda
892.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
893.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
894.Nur Hayati Binti Bujang, Puan
Science Officer
4476BMS-MEDICnurhayati
895.Nur Hayati Fadzlin Husin
NA
896.Nur Hidayah Binti Abd. Kadir
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
897.Nur Hidayah Binti Abdul Ghani
Assistant Medical Officer
6148KOMnur_hidayah
898.Nur Hidayah Binti Zainan
NA
899.Nur Huda Binti Md Rosly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3404K.ENGhuda
900.Nur Idayu Binti Ayob
NA
901.Nur Idayu Binti Zainudin
Assistant Science Officer
NAnuridayu
902.Nur Isnida Binti Razali
NA
903.Nur Izzati Hamdan
NA
904.Nur Kamariah Binti Abdul Wahid
NA
905.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
NA
906.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
4021CPSjihan
907.Nur Khadtijah Bt Yacob
NA
908.Nur Khamsiah Bt. Ahmad
Administrative Officer
4013DEP. RECTOR (A&R)khamsiah
909.Nur Kholis Bin Md Nurhadi, Mr.
Technician
3402KENG - ELECTRICAL & COMPUTERkholis
910.Nur Laeeni Binti Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAlaeeni
911.Nur Laili Yusof
NA
912.Nur Leyni Nilam Putri Bt Junurham
NAnurleyni
913.Nur Liyana Binti Azmi
NAliyanazmi
914.Nur Mahnun Binti Mustapha
Office Secretary
NAmahnun
915.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NAnabilazam
916.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NA
917.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
PJCFS PJnnabilah
918.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
6713KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnnabilah
919.Nur Nadia Binti Abd Mubin
NAnurnadiamubin
920.Nur Nadia Binti Othman, Puan
Medical Laboratory Technologist
NAnurnadia
921.Nur Nadia Mohd Amran
NA
922.Nur Nadiah Binti Abdul Rashid
Matriculation Lecturer
NAnadiahrashid
923.Nur Nadiah Binti Mohd Rais
Lecturer
3343DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYnadiahrais
924.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3684DEVDIV - DEVELOPMENTnnadirah
925.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3694DEVELOPMENT DIVnnadirah
926.Nur Nazifah Binti Mansor
Assistant Professor
NAnurnazifah
927.Nur Nazuha Binti Mat Thom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5062CTS IP PHONEnazuha
928.Nur Rafiatul Rizwanni Binti Ahmad Nizar
NArizwanninizar
929.Nur Sabrina Binti Ahmad Azmi
NAsabrinaazmi
930.Nur Sabrina Binti Che Soh, Cik
NA
931.Nur Safwati Bt Md Shahari
NA
932.Nur Saidah Omar
NA
933.Nur Sakinah Binti Ruslan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnsakinah
934.Nur Sazwi Binti Nordin
NA
935.Nur Shahida Abd Malek
NA
936.Nur Shahida Binti Midi
NAshahidamidi
937.Nur Shakira Binti Mohd Nasir
NAshakira
938.Nur Shasha Safila Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3181CFS PJsyasya
939.Nur Shazana Binti Azhar
NA
940.Nur Shazreen Bt Giman, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5216CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEnurshazreen
941.Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin
NA
942.Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin
Lecturer (Pth)
NAnurshuhada
943.Nur Suriya Bt Mohd Nor
NAsuriya
944.Nur Syahirah Binti Shuhaimi
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKsyahirah
945.Nur Syaza Binti Ismail
Nurse
NAzazaazza
946.Nur Syuhada Binti Abdul Rahman
Physiotherapist
NAsyuhadarahman
947.Nur Syuhada Binti Mohamed Zin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2805IIIBF-DAMANSARAnsyuhada
948.Nur Syuhada Binti Mohd Munir, Mrs.
Counsellor
4119STADD - COUNSELING SERVICES DEPTsyuhada_m
949.Nur Syuriati Shamsudin
NA
950.Nur Zafirah Binti Mohd Rodzi
Engineer
4422K.ENGnzafirah
951.Nur Zalifah Bt. Mohd. Faiz
Administrative Officer
NAnurzalifah
952.Nur Zatu Amni
NA
953.Nur Zatul Akmar Binti Hamzah
NAzatulakmar
954.Nur Zety Binti Mohd Nor
Dental Officer
NAzety_noh
955.Nurah Sabahiah Bt. Mohamed, Dr.
Assistant Professor
4383K. LAWSsabahiah
956.Nuraihan Bt. Mat Daud, Professor Dr.
Professor
6022HS - ENGLnuraihan
957.Nuraihan Bt. Mat Daud, Professor Dr.
Professor
6706KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnuraihan
958.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NAnuraisya
959.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
960.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
961.Nuraqmar Az Bt. Amirudin
Administrative Officer
4882ITD-ARIFEnuraqmar
962.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NA
963.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NAikinipin
964.Nurasikin Binti Mohamad Shariff
Lecturer
6065KONnurasikin
965.Nuraslinda Binti Shaharom
Matriculation Lecturer
4869CFS PJlindasharom
966.Nurasyikin Binti Hamzah
NAnurasyikinhamzah
967.Nurasyikin Binti Mustakim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5913SBU - CTLnurasyikin
968.Nuratikah Binti Nordin
Assistant Administrative Officer
NAnuratikahnn
969.Nuratikah Binti Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
970.Nurazani Bt. Md. Aris, Puan
Technical Assistant
3413KENG - MECHATRONICSnurazani
971.Nurazida Bt. Mohd. Kamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3612KENMSnurazida
972.Nurazlina Binti Afandi
Security Guard
NAazlinaapandi
973.Nurazlina Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3968MSDnurazlinaar
974.Nurazzelena Binti Abdullah
Celpad Lecturer
NAazzelena
975.Nurazzura Bt Mohamad Diah, Dr.
Associate Professor
6112HS - SOCAnurazzura
976.Nurdianawati Irwani Bt. Abdullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4663KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONirwani
977.Nurfadila Binti Fauzi, Mrs.
Assistant Administrative Officer
NAnd_nurfadila
978.Nurfakhitah Bt. Hashim
Assistant Accountant
5185FINANCEfakhitah
979.Nurhafizah Binti Saidin
Matriculation Teacher
NAnurhafizahsaidin
980.Nurhafizah Binti Zarudin
Nurse
NAnurhafizah
981.Nurhaidzat Binti Abd. Wahid
Lecturer
3096KIRK - HSnurhaidzat
982.Nurhaliza Baharun
NA
983.Nurhanina Bt Rafai
Office Secretary
4415K.ENGnina
984.Nurhasni Bt Abdul Razak
Junior General Assistant
NAnurhasni
985.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
2762CFS PJnurhaya
986.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
3734KAEDnurhaya
987.Nurhayati Bt. Abdul Malek, Dr.
Associate Professor
3134KAEDamnurhayati
988.Nurhayati Bt. Abdul Malek, Dr.
Associate Professor
6297KAED - LANSCAPEamnurhayati
989.Nurhazirah Binti Zainul Azlan
NA
990.Nurhida Binti Zaini
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4126STADD - COL 3 NUSAIBAHnurhida
991.Nurhidayah Abdullah
NA
992.Nurhidayah Binti Abdul Fattah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
993.Nurhidayah Binti Abdul Fattah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAafdayah
994.Nurhihan Binti Jamaludin
Dental Nurse
5534LAB-KODnurhihan
995.Nurhuda Binti Ramli
NA
996.Nurita Binti Juhdi, Dr.
Assistant Professor
4743KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurita
997.Nurizan Binti Omar
NA
998.Nurjasmin Binti Mahidin Abd Kadir
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKnurjasmin
999.Nurjasmine Aida Binti Jamani, Dr.
Assistant Professor
NAminaida
1000.Nurkhamimi Bin Zainuddin
Celpad Lecturer
3135CFS PJkhamimi
1001.Nurlelawati Bt. Ab Jalil
Lecturer
3784KAEDnurlelawati
1002.Nurliana Binti Zulkifli
Administrative Officer
NA
1003.Nurlin Bt Ali Hanafiah
Lecturer
3302AUDIOLOGY & SPEECHnurlin
1004.Nurliyana Binti Hamdan
Assistant Lecturer
NAnurliyana
1005.Nurma Abd. Karim
Celpad Lecturer
3920CELPADnurma
1006.Nurmahanim Binti Jumaat
Administrative Officer
NA
1007.Nurmahanim Jumaat
5452RMO - RESEARCH COMPUTIONAL UNITanim_jumaat
1008.Nurmaliza Binti Jumaat
Information System Officer
4876ITD-IT GOVERNANCEnjumaat
1009.Nurnaimah Binti Isemaail
Administrative Officer
NAnaimahise
1010.Nurnajihan Nasuha
NA
1011.Nurraidah Binti Razali, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4142STADD - HAFSAnurraidah
1012.Nurrul Hafizul Bin Che Husin
5914SBU - CTLfizohusin
1013.Nursafira Bt Ahmad Safian
NAnursafira
1014.Nursaihi Misran
NA
1015.Nurshidah Abdul Wahab
Celpad Lecturer
4834CFS PJnurshidah
1016.Nursiah Bte. Hj. Abu Bakar
Matriculation Lecturer
4810CFS PJnursiah
1017.Nursofiah Binti Mohd Din
Assistant Science Officer
2659PHYSICAL IP PHONEnursofiah
1018.Nursyuhada Binti Haron
NAsyuhadaharon
1019.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NA
1020.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NAnursyuhadarosli
1021.Nursyuhadah Binti Hamzah
Nurse
NAsyuhadah
1022.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4025OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTsyuhaiha
1023.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4822ADMINISTRATION-PHARMACYsyuhaiha
1024.Nursyuhaiza Binti Aziz, Mrs.
Library Assistant
NAnursyuhaiza
1025.Nuruddin Bin Razali
Information System Officer
3972MSD - ADMINnuruddin
1026.Nurul 'ain Bt Mohamed Noor
Administrative Officer
5392SPORTS & RECREATIONAL CENTREnurulain
1027.Nurul 'atikah Binti Masdar
Assistant Administrative Officer
NAatikah
1028.Nurul 'inayati Binti Abdul Rahman
Assistant Lecturer
6083KONinayati
1029.Nurul A'fifah Binti Min Hussain, Mrs.
Publisher
4480BMS-MEDICnoyu
1030.Nurul Afidah Binti Mohamad Yusof
NAnurulafidah
1031.Nurul Afifa Bt Mat Salleh
NA
1032.Nurul Afiqah Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfifiehussain
1033.Nurul Afzan Bt Misran, Cik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5017RMOnurulafzan
1034.Nurul Aidil Ishak
NA
1035.Nurul Ain Binti Yahaya
Lecturer
3405OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEnurulainyahaya
1036.Nurul Ain Nabila Binti Abdullah
Security Guard
NAainnabila
1037.Nurul Ain Saleh
NA
1038.Nurul Aini Binti Nor Yazid
Library Assistant
NAaim
1039.Nurul Aini Bte Samuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnaini
1040.Nurul Aisyah Bt Ashar
NA
1041.Nurul Akhmar Mohd Saidon
NA
1042.Nurul Akma Binti Husain
Dental Surgery Assistant
NAnurulakma
1043.Nurul Albaniah Binti Abdullah
Nurse
NAalbaniah
1044.Nurul Arfah Binti Che Mustapha
NAnurularfah
1045.Nurul Ashikin Binti Abu Baker
Office Secretary
6013KONn_ashikin
1046.Nurul Ashikin Binti Muhammad Musa, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnurulashikin
1047.Nurul Asiah Fasehah Muhamad
NA
1048.Nurul Asikin Bt. Mokhtar, Dr.
Medical Officer
NAnurulasikin
1049.Nurul Asma Binti Abdul Basir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1050.Nurul Asma Binti Abdul Basir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAasma_basir
1051.Nurul Asyikin Binti Mustafa
Dental Surgery Assistant
NAsyikinm
1052.Nurul Asyiqin Binti Yusof, Dr.
Lecturer (Trainee)
3022BMS-PHARMACYdrnurul
1053.Nurul Azrin Binti Abd. Rahman
Lecturer
NAazrin_abdrahman
1054.Nurul Azrina Binti Abdul Aziz
Matriculation Teacher
NAnurulazrina
1055.Nurul Emilia Diyana Binti Abdul Malik
Matriculation Teacher
4859CFS PJemilia
1056.Nurul Fadzlin Bt Hasbullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4565K.ENGnfadzlinh
1057.Nurul Fahida Mohamad Isa
NA
1058.Nurul Farahain Bt Mohammad
NA
1059.Nurul Farita Bt Idris
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3814LIBRARY - ADMINfarita
1060.Nurul Fariza Bt. Zulkurnain, Dr.
Assistant Professor
6506K.ENGnurulfariza
1061.Nurul Fuadah Binti Mohd Hassan
Celpad Teacher
NAnfuadah
1062.Nurul Hafidzah Binti Noor Halim, Mrs.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKnurulhafidzah
1063.Nurul Hafizah Ma'arof
NA
1064.Nurul Hajar Binti Mohd Fuad
NA
1065.Nurul Hamiruddin Bin Salleh, Dr.
Assistant Professor
6218KAED - ARCHITECTUREhamiruddin
1066.Nurul Hanilah Bt. Mohd. Ismath
Lecturer
6661CFS - ADMINhanilah
1067.Nurul Hasyikin Binti Jamil
Junior General Assistant
NAuloi
1068.Nurul Hayati Bt. Mohamed Noor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4082STADD - UTHMANnurul
1069.Nurul Hazirah Binti Jaafar
NA
1070.Nurul Hidayah Binti Abdullah, Miss
Science Officer
4893PHARMACY PRACTICEnurulhidayah
1071.Nurul Hidayah Binti Samsulrizal
NAnurulsamsulrizal
1072.Nurul Huda
NA
1073.Nurul Huda
NA
1074.Nurul Huda Binti Mohd Annuar
Lecturer
3783KAEDn_huda
1075.Nurul Huda Bt Abu Bakar
Matriculation Teacher
4892CFS PJhudaab
1076.Nurul Huda Bt Hamdi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4012DRAPnurulhuda
1077.Nurul Huda Zainal Abidin
NA
1078.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NA
1079.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NAizaidazainuddin
1080.Nurul Izzah Binti Sidek
NAizzahs
1081.Nurul Izzah Zainol
NA
1082.Nurul Izzati Binti Kamarudin
Assistant Science Officer
5298NUTRITION SCIENCESizzati
1083.Nurul Jamilah Bt. Rosly
Celpad Lecturer
NAnuruljamilah
1084.Nurul Jannah Binti Mohd Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuruljannah
1085.Nurul Jannah Bt Zainan Nazri
NA
1086.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri
NA
1087.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri
Assistant Professor
5549KIRK - IRKjannahnazri
1088.Nurul Liyana Binti Mohamad Zulkufli
NA
1089.Nurul Maryam Binti Muhammad Noor
Assistant Accountant
5860S-DEVnurulnoor
1090.Nurul Nadia Binti Mohd Desa, Mrs.
Dental Surgery Assistant
NAnurulnadia
1091.Nurul Naimah Rose
NA
1092.Nurul Najihah Binti Mohamad
NA
1093.Nurul Nuha Binti Abdul Molok, Dr.
Assistant Professor
6430KICT - INFORMATION SYSTEMSnurulnuha
1094.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NAdrnurulruziantee
1095.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NA
1096.Nurul Saadatun Nadiah
NA
1097.Nurul Sakinah Binti Engliman
NAsakinahengliman
1098.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4086STUDENT AFFAIRSida
1099.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6416OCDida
1100.Nurul Syala Bt. Abdul Latip, Dr.
Assistant Professor
6219KAEDalnsyala
1101.Nurul Syarida Binti Mohd Sakeri
Lecturer
3310AUDIOLOGY & SPEECHnsyarida
1102.Nurul Syazida Binti Mohd Ramli, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnsyazida
1103.Nurul Syazwani Binti Mohd Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1104.Nurul Syazwani Binti Mohd Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6343K. LAWSsyaz
1105.Nurul'ain Binti Ahayalimudin
Lecturer
6077KONainyanun
1106.Nurulasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2950LEGAL ADVISERasyikin
1107.Nurulasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1108.Nurulazamima Bt Mohd Yusof
Sport Assistant
3728SPORTS & RECREATIONAL CENTREazzamima
1109.Nurulhasanah Binti Mustapar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrhasanah
1110.Nurulhidayah Bt Ab Latif
Matriculation Lecturer
NAnurulhidayah_abdlatif
1111.Nurulhidayah Bt Ab Latif
Matriculation Lecturer
NA
1112.Nurulhidayati Bt. Ruslai
Matriculation Teacher
4822CFS PJhidayati
1113.Nurulhuda Binti Kassim
Dental Nurse
NAnurulhuda_k
1114.Nurulhuda Binti Osman
Celpad Lecturer
NAnhuda
1115.Nurulhusna Binti Mohd. Jamal
Lecturer
NAhusnajamal
1116.Nurullashkeen Bt. Mohd Aris
NA
1117.Nurulliza Bt. Othman
Nurse
NAnurlizman
1118.Nurulwahida Saad
Lecturer
3425BIO MEDICAL SCIENCESnurulwahida
1119.Nurun Najat
NA
1120.Nurur Raudzah Bt. Md. Nor
Matriculation Lecturer
NAnraudhah
1121.Nurusan Jamiri Bin Yacob
Computer Technician
3595KICT - ADMINnurusanj
1122.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
4192LIBRARYnurusyahidah
1123.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
NA
1124.Nurusy Syahidah Shamsudin
Librarian
NA
1125.Nury Maryam Ilyas
NA
1126.Nury Maryam Ilyas
NA
1127.Nurzahiyah Binti Abu Hassan
Celpad Lecturer
3040CFS PJnurzahiyah
1128.Nurzaidah Bt. Abdul Mutallib @ Shawal
Accountant
4272SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREnurzaidah
1129.Nurzali Ismail
NA
1130.Nurziana Binti Ngah, Dr.
Assistant Professor
5112CHEMISTRY IP PHONEnurziana
1131.Nurzida Binti Mohamed Kalam
Celpad Teacher
NAnurzida
1132.Nuurul Hudaa Binti Mohd Sobli
Lecturer
4425KENG - ELECTRICAL & COMPUTERhudaa

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)