Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
NA
2.N.radhakrishnan A/l S.nadaraja
Academic Fellow
5466KOD - IMCnradha
3.Naaimah Binti Mat @ Ahmad Radzi
Accountant
4166RECTOR OFFICEnaaimah
4.Naazrai Bin Abdul Wahab
Mortuary Attendant
2062KOM - IMCnaazrai
5.Nabi'ah Bt. Said
Accounting Assistant
3873FINANCEnabiah
6.Nabiha Bte Ahmad
Assistant Accountant
5015RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnabiha
7.Nabila Syafiqa Mohyen
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3655STADDnabila
8.Nabila Syafiqa Mohyen
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3655FFSDnabila
9.Nabila Syaqira Bt. Mohyen
Administrative Officer
5423OSC GOMBAKsyaqira
10.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
5175SBU - AEICnabilah
11.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
3322KENG - MECHANICALnabilah
12.Nabilah Bt. Ramli, Dr.
Assistant Professor
6560KENG - MECHANICALnabilah
13.Nabilah Diyana Binti Abdul Aziz
Matriculation Teacher
4760CFS PJnabilahdiyana
14.Nabilah Diyana Binti Abdul Aziz
Matriculation Teacher
CFS PJnabilahdiyana
15.Nabilah Lokmal
NA
16.Nabilah Ulfah Bagarib
NA
17.Nabisah Ibrahim
NA
18.Nadeen Muhannad Ali Kashmoola
Computer Technician
NA
19.Nadhera Mohammed Qassem
NA
20.Nadhratunnaim Abas
NA
21.Nadia Binti Gzali, Mrs.
Medical Laboratory Technologist
7231KON - JHCnadea
22.Nadia Zainuddin
NA
23.Nadiah Binti Md. Husain, Dr.
Assistant Professor
5730K.ENGdrnadiah
24.Nadirah Binti Abdul Rahim
Academic Trainee
NAnadirahabdulrahim
25.Nadwah Bt. Haji Daud, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
5065KIRK - HSnadwah
26.Nadwah Bt. Haji Daud, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
5136KIRK - HSnadwah
27.Nadzirah Binti Ahmad Basri
Academic Trainee
NAnadzirahbasri
28.Nadzirah Binti Khairuddin
Library Assistant
3457LIBRARY - IMCnadzirahk
29.Nadzirah Binti Mohd, Dr.
Assistant Professor
5532IRK - RKQSnadzirah
30.Nadzirah Shaafi
Medical Laboratory Technologist
NAnadzirahshaafi
31.Nadzrah Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
NAanadzrah
32.Nadzril Bin Sulaiman, Dr.
Assistant Professor
4587KENG - MECHATRONICSnadzril
33.Naeem Atanda Balogun
NA
34.Naeem Azmi B. Niaz Ahmad
NA
35.Naeem Azmi Niaz Ahmad
NA
36.Naemah Binti Baharuddin
Matriculation Lecturer
3087CFS PJnaem_baha
37.Nafaizatulnananiah Binti Hashim
Matriculation Lecturer
4807CFS PJnafaizatul
38.Nafi @ Hanafi Bin Dollah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4060STADD - AS SIDDIQhanafi
39.Nafi @ Hanafi Bin Dollah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5029KIRK - HShanafi
40.Nafisah Bt Ab Kadir
Administrative Officer
4184IIIBF-DAMANSARAnafisah
41.Naharudin Bin Ani
NA
42.Nahdatul Nafilah Bte Mohd. Radzi
CELPAD Lecturer
3009CFS PJnahdatul
43.Naimah @ Sabarina Binti Mohd Shafie
Matriculation Lecturer
2711CFS PJnaimahms
44.Najatul Su Ad Binti Abdullah
Academic Trainee
NAnajatul
45.Najibah Binti Abu Bakar
Librarian
3436LIBRARY - ISTACnajabakar
46.Najibah Binti Abu Bakar
Librarian
4815LIBRARYnajabakar
47.Najibah Bt Mohd. Zin, Prof. Dr.
Professor
4209K. LAWSnajibah
48.Najihah Abdullah
NA
49.Najihah Binti Endut @ Abdul Razak
Assistant Administrative Officer
4412KOM - IMCnajihahrazak
50.Najmiah Binti Hashim, Dr.
CELPAD Lecturer
6658OSC GOMBAKnajmiah
51.Najmiah Hashim
NA
52.Najmin Binti Ahmad
Nurse
2430KON - JHCnajmin
53.Najwa Binti Mohd Idris
Matriculation Lecturer
3166CFS PJnajwa2468
54.Najwa Hanim Binti Md. Rosli, Dr.
Assistant Professor
4637KOM - JHCdrhoney_mmm
55.Namuli Batuli
NA
56.Nan Noorhidayu Bt Megat Laksana, Dr.
Assistant Professor
5493STADD - SAFIAHnanhidayu
57.Narieta Bt Bukhari
Assistant Administrative Officer
5613KICTnarieta
58.Narima Abd. Wahab
NA
59.Narimah Binti Daud
Lecturer (Pth)
3611KAHS - IMCnarimd
60.Narina Bt. Norddin
Lecturer
3345KAHS - IMCnarina
61.Naruemon Da-i Fatimah
NA
62.Naruzzaman B. Mohd Salleh
Technician
3566INSTEDnzaman
63.Nasaruddin Bin Mohd Sulaiman
Assistant Science Officer
3435K.ENGnasa
64.Nasarudin Bin Abdul Rahman, Dr.
Assistant Professor
4370AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTnasarudin
65.Nashady Bin Ahmat Nasron
NA
66.Nashwan Abdo Khaled
CELPAD Lecturer
3946CELPADnashwan
67.Nashwan Abdo Khaled Qaid
Celpad Lecturer
NA
68.Nasibah Abd Rahman
NA
69.Nasimah Bt Hussin, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4237K. LAWSnasimah
70.Nasir Ganikhodjaev, Prof. Dr.
Professor
5067KOS - IMCgnasir
71.Nasiruddin B. Hj Ahmad
Matriculation Lecturer
OSC GOMBAKnasahmad
72.Nasr El Din Ibrahim Ahmed Hussein, Prof. Dr.
Professor
5074KIRK - HSnasr
73.Nasrak Shelim
NA
74.Nasrul Faizin Bin Ab. Rashid
Assistant Engineer
3368KENG - MECHATRONICSnasrul
75.Nasrul Na'im Bin Rosli
Assistant Medical Officer
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTnaimrosli
76.Nasrun Abdul Ghani
NAnasrun
77.Nasser Mohammad Amjad, Prof. Dr.
Professor
4691KOM - JHCnasser
78.Nasser Mohammad Amjad, Prof. Dr.
Professor
4405KOM - IMCnasser
79.Nasser Mohammad Amjad, Prof. Dr.
Professor
4699KOM - JHCnasser
80.Nassereldeen Ahmed Kabbashi, Prof. Dr.
Professor
4524K.ENGnasreldin
81.Natasha Binti A. Raof
Lecturer
5740KENG - MANUFACTURING & MATERIALnatashar
82.Natasha Binti Ayub
CELPAD Lecturer
3011CFS PJnatasha
83.Natasha Binti Azman
CELPAD Teacher
3935CELPADnatashaazman
84.Natasha Binti Jamil
Science Officer
4460KOM - JHCnatashajamil
85.Natasha Haleiza Nur Bt Mat Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
86.Nathrah Bt. Abdul Huda
Nurse
NAnathrah
87.Natrah Binti Ahmad Nordin
Academic Trainee
NAnatrah
88.Nawal Bt. Awadh Omar Basahai
CELPAD Teacher
3038CFS PJnawal
89.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Assistant Professor
5145HS - PSYCnazariah
90.Nazariah Shar'ie Binti Janon, Dr.
Assistant Professor
3091HS - PSYCnazariah
91.Nazatul Sharin Binti Mokhtar
Administrative Officer
NAnazatul
92.Nazatulshima Bt. Zakaria
Matriculation Teacher
4806CFS PJnazatulshima
93.Nazhan Afeef Bin Mohd Ariff@ghazali, Dr.
Lecturer (Trainee)
6239KOM - JHCnazfee
94.Nazhatulshima Nolan
NA
95.Nazi @ Saifullah Bin Abu Kassim
Security Guard
5555OSEM - GBKsaifullahak
96.Nazifah Mustafa
NA
97.Nazira Binti Zubir
Matriculation Lecturer
3156CFS PJnazira
98.Nazirah Binti Mat Russ
Matriculation Lecturer
2769CFS PJnazirah
99.Naziyah Shaban Mustafa, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5488KOD - IMCdrnazih
100.Nazli Anum Bt Mohd Ghazali, Prof. Dr.
Professor
4681KENMSnazlianum
101.Nazliati Munir
NA
102.Nazri Abdul Aziz
NA
103.Nazri Bin Abdullah
Security Guard
NAnazriab
104.Nazri Bin Mohd. Yusof, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4657KOM - JHCnazriyusof
105.Nazri Bin Muhamad
Security Guard
5555OSEM - GBKnazerim
106.Nazri Bin Sadarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5055KIRK - HSsnazri
107.Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil, Dr.
Assistant Professor
4788KENMSnazrol
108.Nazrul Affandi Bin Jani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAaffandisama
109.Nazrul Affandi Jani
NA
110.Nazrul Bin Rusli
Computer Technician
3118KIRK - HSnazrul
111.Nazrul Hazizi Bin Nordin
Academic Trainee
NAhazizi
112.Nazwa Zaera Zakaria
NA
113.Nellia Lizrina Binti Salleh
CELPAD Teacher
3022CFS PJnellia
114.Nerawi Bin Sedu, Dr.
Assistant Professor
3050KIRK - HSnerawi
115.Nia Nuraeni Gustini
NA
116.Niferiti Binti Aminuddin
Lecturer (Trainee)
3023KOP - IMCniferiti
117.Nik Ahmad Aminudin Bin Nik Man
Speech Therapist
3313KAHS - IMCnikahmadaminudin
118.Nik Ahmad Hisham B. Ismail, Prof. Dr.
Professor
5330KOED - ADMINnikahmad
119.Nik Ahmad Hisham B. Ismail, Prof. Dr.
Professor
5359INSTEDnikahmad
120.Nik Ahmad Kamal Bin Nik Mahmod, Prof.
Professor
4215K. LAWSnahmad
121.Nik Anuar Bin Nik Mat @ Nik Mahmod
Security Guard
5555OSEM - GBKnikanuar
122.Nik Aswari Nik Salleh
NA
123.Nik Azlan Bin Nik Hussin
NA
124.Nik Azmin Riza Bin Nik Ahmad Fauzi, Mr.
Assistant Science Officer
3157KAEDnazminr
125.Nik Farhana Binti Nik Mahmud
Radiographer
NAnikhanna
126.Nik Fathiyah Nik Soh
CELPAD Lecturer
4854CFS PJsfathiyah
127.Nik Hanan Bt. Mustapha, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5058KIRK - IRKhanan
128.Nik Haniza Bt. Abdul Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5651KICTnhaniza
129.Nik Hasmahane Binti Mohamad Nor Wawi
Library Assistant
3465LIBRARY - IMChasmahane
130.Nik Hasnah Bt. Nik Mat
Assistant Administrative Officer
5228KAED - ADMINnhasnah
131.Nik Hziman B. Nik Mat
Administrative Officer
5485STADDhziman
132.Nik Ismail Rashed Che Ali
NA
133.Nik Kamilah Nor Binti Nik Abdul Ghani
CELPAD Lecturer
6659OSC GOMBAKnkamilahnor
134.Nik Mazlan Bin Mamat, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4022OCD - IMCnikmazlan
135.Nik Md Saiful Aziz
NA
136.Nik Md Saiful Azizi
NA
137.Nik Md. Saiful Azizi Bin Nik Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6381INSTEDnikazizi
138.Nik Md. Saiful Azizi Bin Nik Abdullah, Dr.
Assistant Professor
5973STADD - RUQAYYAHnikazizi
139.Nik Mohd Azreen Bin Nik Abdullah
NA
140.Nik Mohd Yaakob Nik Ismail
NA
141.Nik Mohd. Fatmy Bin Nik Mohd. Najmi, Dr.
Assistant Professor
4656KOM - JHCnikfatmy
142.Nik Muhammad Bin Nik Man
CELPAD Teacher
4929CELPADnikmuhammad
143.Nik Muhammad Nik Man
NA
144.Nik Munerahanim Nik Muhammad
NA
145.Nik Murshidah Nik Din
NA
146.Nik Nazli Bt Nik Ahmad, Prof. Dr.
Professor
4685KENMSniknazli
147.Nik Noor Asiah Binti Nik Mustafa
CELPAD Lecturer
3959CELPADnn.asiah
148.Nik Noor Kaussar Binti Nik Mohd Hatta
Lecturer
NAkaussar
149.Nik Nor Azlina Binti Mukhtar
Clinical Nursing Instructor
NAnikazlina
150.Nik Nor Fadhlina Binti Nik Ismail
Nurse
2432KON - JHCnfadhlina
151.Nik Nor Haramaini Binti Nik Abdul Ghani
Speech Therapist
NAnnharamaini
152.Nik Nur Fatnoon Binti Nik Ahmad, Dr.
Assistant Professor
6295KOM - JHCniknurfatnoon
153.Nik Nur Wahidah Binti Nik Hashim, Dr.
Assistant Professor
6564K.ENGniknurwahidah
154.Nik Nurulaini Binti Mohd Ali
Nurse
NAniknurulaini
155.Nik Rafiuddin Bin Nik Mohd Adib
Assistant Information System Officer
NAnikraf
156.Nik Rahmah Binti Nik Mohamed
Matriculation Lecturer
3062CFS PJnrahmah
157.Nik Rashida Binti Nik Abdul Ghani
Academic Trainee
NAnikrashida
158.Nik Ruzni Bt. Nik Idris, Dr.
Assistant Professor
5072KOS - IMCruzni
159.Nik Suryani Bt. Nik Abd. Rahman, Dr.
Associate Professor
5377INSTEDnsuryani
160.Nima Jehtae, Dr.
Matriculation Lecturer
4726CFS PJnimaseri
161.Nina Kamarina Bt. Kamaruddin
Lecturer
5665KICTknina
162.Nina Syazmeen Binti Mohd Din
Matriculation Teacher
4711CFS PJsyazmeen
163.Ninie Ibtisham Bt Zulkipli
Nurse
NAninie
164.Nisa Adila Binti Mohd Fauzi
Nurse
NAnisaadila
165.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
3919CELPADnita
166.Nita Fauzee Bt. Selamat
Celpad Lecturer
4768CFS PJnita
167.Niza Binti Samsuddin, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5268KAHS - IMCniza_shamsuddin
168.Nolin @ Norlin Abd Ghaffar
Office Secretary
4778KENMSnorlin
169.Non Academic2
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
170.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
6715KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnonglaksana
171.Nonglaksana Kama, Dr.
Assistant Professor
6707KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnonglaksana
172.Noor Adiella Binti Che Pa, Mrs.
Nurse
NAadiella
173.Noor Afiffah Binti Aziz
CELPAD Teacher
3962CELPADafiffahaziz
174.Noor Afiza Azlina Binti Hamzah
Sport Assistant
3717SPORTS DEVELOPMENT CENTREafiza
175.Noor Afzarini Hasnita Binti Ismail
Lecturer
3311KAHS - IMCafzarini
176.Noor Aimi Binti Mokhtar
Matriculation Lecturer
6663OSC GOMBAKnooraimim
177.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5962STADD - ASIAHainijamaluddin
178.Noor Aini Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
179.Noor Aini Bt. Mamat
Nurse
NAainimamat
180.Noor Akidah Bt Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4444HEALTH CENTREakidah
181.Noor Akmal Abd. Wahab
NA
182.Noor Akmal Binti Abdul Wahab
Matriculation Teacher
4740CFS PJakmalwahab
183.Noor Alhuda Binti Madzlan, Mrs.
Lecturer
3475KENG - OTHERSalhuda
184.Noor Alina Ayu Bt. Mohamad Sayuti
Assistant Science Officer
2641KOS - IMCalinaayu
185.Noor Aliza Binti Kassim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2343OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTliza
186.Noor Almirra Bt. Mohamad Ayub
Nurse
NAnooralmirra
187.Noor Amali Bin Mohd. Daud, Dr.
Assistant Professor
5747IRK - RKUDamali
188.Noor Amali Bin Mohd. Daud, Dr.
Assistant Professor
5560IRK - RKUDamali
189.Noor Amelia Binti Roslan
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTameliaroslan
190.Noor Amiera Binti Abdul Jalil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6604OSC GOMBAKnooramiera
191.Noor Amili Bt. Hj. Abdul Ghani
CELPAD Lecturer
4945CELPADnooramili
192.Noor Amilya Binti Tajul Ariffin
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTmilyatajul
193.Noor Amira Binti A.rahman, Mrs.
Nurse
NAnooramira
194.Noor Amira Natrah Binti Zainul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4072STADD - ALI ABI TALIBamiranatrah_zai
195.Noor Aqidah Binti Ruslan
Auditor
NA
196.Noor Artika Binti Hassan
Academic Trainee
NAnoor_artika
197.Noor Asiah Binti Aling
Matriculation Lecturer
2783CFS PJnoorasiah
198.Noor Asiah Binti Aling
Matriculation Lecturer
2460CFS PJnoorasiah
199.Noor Asiah Binti Aling
Matriculation Lecturer
2463CFS PJnoorasiah
200.Noor Asimahwaty Bt. Othman
Nursing Assistant
4444HEALTH CENTREasimahwaty
201.Noor Asma Bt. Hj Abd. Aziz
Assistant Administrative Officer
5981STADD - SALAHUDDIN AL-AYUBBInoorasma
202.Noor Atikah Binti Abdullah
Nurse
NAatikahabdullah
203.Noor Azah Bt Arshad
Assistant Administrative Officer
NAnoorazah
204.Noor Aziah Bt Hj Mohd Ariffin, Dr.
Assistant Professor
5249KAED - ARCHITECTUREnooraziah
205.Noor Azian Bt. Abu Bakar
Library Assistant
3829LIBRARYazian_ab
206.Noor Azian Bt. Mohamad Ali, Mrs.
Academic Fellow
5615KICTnoorazian
207.Noor Azimah Binti Hassan
Matriculation Lecturer
3190CFS PJnoorazimah
208.Noor Azizah Binti Mohd Ali
Lecturer
7303KON - JHCnoorazizah
209.Noor Azizah Bt. Mohamadali, Dr.
Assistant Professor
5683KICTnazizah
210.Noor Azizun Binti Mohammed Ariff
Matriculation Lecturer
NAnazizun
211.Noor Azlan B. Mohd Noor, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
6110KIRK - HSnoorazlanmn
212.Noor Azlan B. Mohd Noor, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
5472STADDnoorazlanmn
213.Noor Azlan Bin Mohd. Husin
Operation Assistant
1502CFS PJnoorazlan
214.Noor Azlin Binti Ahmad Musbaha
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5891OCCMazlin
215.Noor Azlin Binti Asnam
Science Officer
4713KOM - JHClurvlynx
216.Noor Azlin Binti Mohamad
Academic Trainee
NAnoorazlinmohamad
217.Noor Azlina Binti Halim, Mrs.
Science Officer
4573KOM - IMChalinz
218.Noor Azlina Binti Hassan, Dr.
Assistant Professor
5733KENG - ADMINnoorazlina_hassan
219.Noor Azlina Endut
NA
220.Noor Azman Shah Bin Ismail, Mr.
Photographer
5894OCCManoorazman
221.Noor Azman Shah Ismail
NA
222.Noor Azmi Bin Kassim
Security Guard
5554OSEM - GBKnazmikassim
223.Noor Azrul Idham Bin Che Tak
Computer Technician
3108KIRK - HSnoorazrulidham
224.Noor Azura Binti Muhd Affandi
Security Guard
5555OSEM - GBKazuraaffandi
225.Noor Azura Binti Zakaria
Academic Trainee
NAazurazakaria
226.Noor Bakyah Binti Baharuddin
Dental Surgery Assistant
5537KOD - IMCnoor
227.Noor Eleenda Binti Shahabudin
Celpad Lecturer
3569CELPAD - IMCeleenda
228.Noor Ellina Mohd Johan
NA
229.Noor Emlia Ithnin
NA
230.Noor Esmi Binti Mohamed Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3665DEP. RECTOR (S&A)esmie
231.Noor Ezailina Binti Badarudin, Dr.
Assistant Professor
3400KAHS - IMCezai
232.Noor Ezmas Binti Mahno, Dr.
Lecturer (Trainee)
6180KOM - JHCnoorezmas
233.Noor Faiezah Bt. Abu Seman
Security Guard
5555OSEM - GBKnurfaizah
234.Noor Faizul Hadry Bin Nordin, Dr.
Assistant Professor
4574KENG - ELECTRICAL & COMPUTERfaizul
235.Noor Faizul Hadry Bin Nordin, Dr.
Assistant Professor
6570KENG - ELECTRICAL & COMPUTERfaizul
236.Noor Faridah Binti Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
237.Noor Faridah Binti Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4532KOM - IMCnoorfaridah
238.Noor Fatihah Binti Mohamad Fandi
Academic Trainee
NAfatihahfandi
239.Noor Hafiah Izzati Binti Aris, Mrs.
Assistant Science Officer
2674KOS - IMChafiah
240.Noor Hafidzah Bt Omar
Celpad Lecturer
3023CFS PJhafidzah
241.Noor Haimiakhtar Bt. Abu Bakar
CELPAD Teacher
4828CFS PJhaimiakhtar
242.Noor Hanita Bt Abdul Majid, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5292KAED - ARCHITECTUREhanita
243.Noor Haslinda Binti Noor Hashim
Academic Trainee
NAnoorhaslinda
244.Noor Haslinda Bt. Omar Din
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5821HEALTH CENTREhasod
245.Noor Hasniza Binti Md Zin
Assistant Professor
5046KOS - IMChasnizamz
246.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor, Dr.
Assistant Professor
5684KICTnhasrul
247.Noor Hasrul Nizan Bin Mohammad Noor, Dr.
Assistant Professor
5670KICT - LIBRARY SCIENCEnhasrul
248.Noor Hayani Binti Abd Rahim
Lecturer (PTH)
NAnoorhayani
249.Noor Hayati Bt. Muhamad
Security Guard
5555OSEM - GBKhayatim
250.Noor Hayati Binti Abdullah
Celpad Lecturer
4829CFS PJnoorhayati
251.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4774KENMS - ADMINhazilah
252.Noor Hazilah Bt. Abd. Manaf, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4690KENMShazilah
253.Noor Hazrin Hany Bt Mohamad Hanif, Dr.
Assistant Professor
6567K.ENGnoorhazrin
254.Noor Hazwani Binti Razak
Security Guard
NAnhazwani
255.Noor Helmi Bin Mokhtar
Engineer
2421CFS PJnhelmi
256.Noor Helmi Bin Mokhtar
Engineer
6770ITDnhelmi
257.Noor Hidayah Binti Hasni
Assistant Science Officer
4467KOM - JHCn_hidayah
258.Noor Hidayah Binti Idris
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4023OCD - IMCnoorhidayah
259.Noor Hidayah Bt Arasad
Assistant Administrative Officer
4542K.ENGhidayah
260.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5401DEVELOPMENT DIVayubahrum
261.Noor Hidayu Binti Bahrum
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
262.Noor Hildawati Abd Hamid
NA
263.Noor Hildawati Bt. Abdul Hamid
Assistant Administrative Officer
4797KENMS - ADMINhhildawati
264.Noor Illi Binti Mohamad Puad, Dr.
Assistant Professor
5702KENG - BIOTECHNOLOGYilli
265.Noor Izyan Bt Hassan
Assistant Science Officer
2689KOS - IMCizyan
266.Noor Lide Bte. Abu Kassim, Prof. Dr.
Professor
NAnoorlide
267.Noor Liza Bt. Shukor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4015DEP. RECTOR (A&R)nliza
268.Noor Mohamed Abdinor
NA
269.Noor Mohammad Osmani, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5567KIRK - IRKabusajid
270.Noor Mohd Azmy Bin Mohd Husin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1541CFS PJazmy
271.Noor Munirah Binti Abd Latif
Assistant Accountant
3874FINANCEmunirah
272.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
273.Noor Nashriq Bin Rosli
NA
274.Noor Ramah Binti Jumiran
Assistant Information System Officer
1512CFS PJnoorramah
275.Noor Saadiah Binti Mohd. Ali
Matriculation Lecturer
3446CFS GAMBANGn_saadiah
276.Noor Safarinie Sulaiman
NA
277.Noor Seriyanti Bt. Zuber @ Zubir
Administrative Officer
5026RMCzyanti
278.Noor Shafinaz Binti Mat Zahani
Security Guard
NAnoorshafinaz
279.Noor Shafini Binti Mohamed
Celpad Lecturer
5864CELPADshafini
280.Noor Shafiruz Binti Ahmad
Science Officer
4714KOM - JHCshafi_yusz
281.Noor Shariman Shah Bin Hj. Noor Shah
Customer Service Officer
1500CFS PJshariman
282.Noor Sharipah Binti Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5418LIBRARYnsharipah
283.Noor Shuhadawati Binti Mohamad Amin
Lecturer (PTH)
4311K. LAWSshuhadaamin
284.Noor Suhada Bt Ramli
Industrial Trainee Bachelor Degree
NA
285.Noor Suhaida Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
7208KON - JHCnoorsuhaida
286.Noor Suhaida Bt. Muda
Nurse
NAsuhaidamuda
287.Noor Suhaila Binti Mohd Mohedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4909CELPADnrsuhaila
288.Noor Suhana Binti Mohd Fadzil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4030OCD - IMCnoorsuhana
289.Noor Suhana Binti Sharipuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
290.Noor Suzilawati Binti Rabe, Dr.
Assistant Professor
6214KAEDsuzilawati
291.Noor Syafika Binti Ramli
Academic Trainee
NA
292.Noor Syahada Bt Sedik
Office Secretary
5531KIRK - HSsyahada
293.Noor Syaheera Binti Mohd Yunus
Academic Trainee
NAnoorsyaheera
294.Noor Syazwan Adli Bin Nordin, Mr.
Assistant Engineer
5616KICTnoorsyazwan
295.Noor Wafirah Binti Shafee
Lecturer
3402KAHS - IMCwafirah
296.Noor Yuslida Binti Hazahari
Academic Trainee
NAnoory
297.Noor Zaman Bin Zulkifli
Library Assistant
3863LIBRARYnorzaman
298.Noor Zamima Hanim Bt Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4936CELPAD - ADMINzamima
299.Nooradilah Bt. Mohd. Rukon
Assistant Religious Officer
2442CFS PJnooradilah
300.Nooraidah Binti Mustaffa
Matriculation Lecturer
4843CFS PJnooraidah
301.Nooraihan Afiqa Binti Airoddin
Psychology Officer
4087OCD - IMCnooraihan_afiqa
302.Nooraini Bt. Mohd. Yusoff
Administrative Officer
4013DRAPnooraini60
303.Noorasikin Bt. Samat, Dr.
Assistant Professor
5768KENG - MANUFACTURING & MATERIALnoorasikin
304.Noorasyikin Bt. Asrorie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4409DEP. RECTOR (S&A)noorasyikin
305.Noordalela Binti Baharudin
Matriculation Lecturer
4747CFS PJdalela
306.Noordianty Binti Abd Jalil, Miss
Assistant Science Officer
2614KOS - IMCdianty
307.Noorfazila Bt. Othman
Accounting Assistant
3184FINANCEnfazila
308.Noorfazli Bin Noodin
Security Guard
5555OSEM - GBKnoorfazli
309.Noorhafiza Binti Zainal Abidin
Matriculation Teacher
NAnoorhafiza
310.Noorhafizah Binti Mohd Akil, Mrs.
Assistant Information System Officer
3827LIBRARYnoorhafizah_ma
311.Noorhafizah Bt. Hashim
Library Assistant
3824LIBRARYnoorhafizah
312.Noorhaizumi Binti Mamat, Mrs.
Nurse
2153KOM - JHCzumi
313.Noorhasimah Bt Aris
Librarian
4810LIBRARYnhasimah
314.Noorhasmira Binti Abd Rahim, Mrs.
Assistant Administrative Officer
5806LEGAL UNIThasmira
315.Noorhayati Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4082STADD - UTHMANnhayati
316.Noorhazayti Binti Ab Halim, Dr.
Assistant Professor
5523KOD - IMCzetty
317.Noorhidayah Binti Othman
Nurse
NAnhidayah
318.Noorihsan Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
4607KENMSnoorihsan
319.Noorli Bt. Khairudin
Security Guard
5555OSEM - GBKnoorlik
320.Noormaizah Bt Mokhtar
Assistant Accountant
4053OCD - IMCmaizah
321.Noorsalwana Muhamad Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4068STADD - BILALwanakefly
322.Noorshamriza Bt. Abd. Razak
Office Secretary
7202KON - JHCshamriza
323.Noorsiah Bt. Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6021KIRK - HSnoorsiah
324.Noorul Ainur Mohd. Nur
Member of Board of Governors
NA
325.Nooryani Bt. Haji Ali
Technical (Mechanical)
3446K.ENGanooryani
326.Noorzamzarina Bt. Mohd. Noor
Administrative Officer
5474FFSDnzarina
327.Noorzihan Binti Abd Karim
Science Officer
4923KOP - IMCnzihan
328.Nor 'aiza Binti Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5899DEP.RECTOR (I&I)noraiza_y
329.Nor 'ashikin Binti Zulkefli
Dental Surgery Assistant
5537KOD - IMCekin
330.Nor Adila Bt Ismail
Assistant Medical Officer
NA
331.Nor Adilah Binti Harun, Dr.
Assistant Professor
5526KOD - IMCnradilahh
332.Nor Adilah Binti Mohd Nor
Psychology Officer
3663DEP. RECTOR (S&A)adilahmnor
333.Nor Adura Binti Mohd. Ali
CELPAD Lecturer
3029CFS PJadura
334.Nor Affedah Bt A Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4907CELPADaffedah
335.Nor Afizam Binti Abidin
Nurse
4444HEALTH CENTREafizam
336.Nor Aida Binti Ab. Razak
Assistant Accountant
4251K. LAWSaida82
337.Nor Aida Binti Ab. Razak
Assistant Accountant
3306RECTOR OFFICEaida82
338.Nor Aidilia Binti Man
Administrative Officer
NA
339.Nor Ain Md Ros
NA
340.Nor Aini Abd. Rahman
NA
341.Nor Aini Basri
Administrative Officer
NA
342.Nor Aini Binti Abd Rahman
Matriculation Lecturer
3192CFS PJrnoraini
343.Nor Aini Bt. Abd. Aziz
Community Nurse
4444HEALTH CENTREnoraini_aziz
344.Nor Aisah Binti Areff
Lecturer
6115HS - SOCAaisah
345.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3284KAHS - IMCaishah_j
346.Nor Aishah Binti Johari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
347.Nor Aishah Binti Mohd Nasir
Dietician
5296KAHS - IMCnamn82
348.Nor Aiza Bt Md Hashim
Office Secretary
4881ITDhnaiza
349.Nor Akma Othman
NA
350.Nor Akmal Abdul Hamid
NA
351.Nor Akmal Abdullah
NA
352.Nor Alia Binti Iskandar
Matriculation Teacher
NAnoralia
353.Nor Aminah Binti Kostor
Administrative Officer
4972MSDaminah
354.Nor Amirah Binti Mohd Busul Aklan
Academic Trainee
NAnoramirah
355.Nor Amirah Bt. Kamaruzaman
Security Guard
NAnamirah
356.Nor Amirah Sakinah Binti Alias
CELPAD Teacher
3473CFS GAMBANGmieyra
357.Nor Amizan Bt Aminullah
Assistant Information System Officer
2523ITDmizan
358.Nor Anis Nadhirah Binti Md. Nasir
Lecturer (PTH)
2719KOS - IMCanisnad
359.Nor Anita Bt. Abdullah
NA
360.Nor Ashikin Bt. Idris
CELPAD Teacher
3463CFS GAMBANGashikin
361.Nor Ashiqin Binti Mokhtar
Assistant Accountant
1515CFS PJashiqinmokhtar
362.Nor Asiah Bt. Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3975MSDnasiah
363.Nor Asiah Mohamad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4361K. LAWSnasiahm
364.Nor Asilah Binti Harun, Dr.
Assistant Professor
5517KOD - IMCnorasilah
365.Nor Asmah Binti Mat Nor, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3825LIBRARYnorasmah
366.Nor Asmira Mat Jusoh
NA
367.Nor Aszlitah Binti Burhanudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAaszlitah
368.Nor Athirah Binti Abu Bakar, Dr.
Medical Officer
NAnorathirah
369.Nor Atiah Ahmad
NA
370.Nor Atikah Binti Razali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4147STADD - ASMA'atikahrazali
371.Nor Atikah Binti Roslie
Nurse
NAnoratikahroslie
372.Nor Atikah Binti Zainal Abidin
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCnoratikah
373.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
NA
374.Nor Atiqah Binti Mohd Masduki
Assistant Information System Officer
3799ITDnoratiqah
375.Nor Ayu Binti Md Saat
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCnorayu
376.Nor Azahana Binti Abdullah
Academic Trainee
NAnorazahana
377.Nor Azia Nadia
NA
378.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
NA
379.Nor Aziah Binti Mokmin
Accountant
4164RECTOR OFFICEnaziahm
380.Nor Azian Binti Ismail
Assistant Information System Officer
4108OCD - IMCnor_azian
381.Nor Azian Bt. Zainul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3122KIRK - HSnorazianz
382.Nor Azimah Binti Zakaria
Pharmacy Assistant
NAazimah
383.Nor Azimah Bt. Abdul Wahab
Library Assistant
5718LIBRARYnorazimah
384.Nor Aziyan Bt. Ami Husin
Accounting Assistant
3183FINANCEazie76
385.Nor Azizah Binti Mohd Nor
Office Secretary
4665OFFICE OF THE PRESIDENTazizahnor
386.Nor Azizan Binti Che Embi, Dr.
Assistant Professor
4739KENMSizanebbm
387.Nor Azlin Binti Tajuddin, Dr.
Assistant Professor
6114KIRK - HSazlintaj
388.Nor Azlina A. Rahman, Dr.
Assistant Professor
5256KAHS - IMCnazara
389.Nor Azlina Binti Abdul Razak
Nurse
NAazlinarazak
390.Nor Azlina Binti Jaafar
CELPAD Lecturer
3128CFS PJinanis
391.Nor Azlina Bt. Ali
Assistant Religious Officer
3405CFS GAMBANGnazyee
392.Nor Azmawati Abd Aziz
NA
393.Nor Azrita Bt. Mohamed Zain, Dr.
Assistant Professor
3303KAHS - IMCznazrita
394.Nor Azura Bt. Aini @ Abas
Accountant
4974MSDnor.azura
395.Nor Azura Bt. Beedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4672KOM - IMCnorazura
396.Nor Azwan Bin Md Nor @ Ariffin
NA
397.Nor Azwani Binti Mohd. Shukri, Dr.
Assistant Professor
5307KAHS - IMCnorazwani
398.Nor Badli Bin Nordin
Assistant Information System Officer
NAnbadlin
399.Nor Baizura Bt Mohamed
Office Secretary
4806KOP - IMCbaizura
400.Nor Diana Binti Mohd. Mahudin, Dr.
Assistant Professor
5153KIRK - HSnordianamm
401.Nor Diyana Binti Mohamad @ Razak
Medical Laboratory Technologist
NAnordiyana
402.Nor Diyana Binti Mohammad Daud, Cik
Nurse
NAdiyanand
403.Nor Elina Binti Alias
Lecturer
4907KOP - IMCnorelina
404.Nor Elliana Hassim, Mrs.
Nurse
NAelliana
405.Nor Ezam Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4025AMADrnorezam
406.Nor Fadhillah Bt. Mohamed Azmin, Dr.
Assistant Professor
6548K.ENGnorfadhillah
407.Nor Fadzli Bin Zainuddin
Computer Technician
4798KENMS - ADMINnorfadzli
408.Nor Faezah Binti Ansari
Academic Trainee
NAfaezahansari
409.Nor Faiza Mohd Tohit
Lecturer (Trainee)
NAfaizatohit
410.Nor Farah Fadhilla Binti Mohd Faisal
Radiographer
NAfarahfadhilla
411.Nor Farah Huda Binti Abd Halim
Academic Trainee
NAfarahudahalim
412.Nor Farahani Bt. Mohamad
Accounting Assistant
3981MSDfarahani
413.Nor Farahidah Binti Za'bah, Dr.
Assistant Professor
4562KENG - ELECTRICAL & COMPUTERadah510
414.Nor Faridah Bt. Abdul Manaf, Prof. Dr.
Professor
6026KIRK - HSnfaridah
415.Nor Fatin 'adni Bt Kamarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfatinadni
416.Nor Fatinnabila Binti Mohd Zabri, Cik
Nurse
NAfatinnabila
417.Nor Hafeza Mohtar
NA
418.Nor Hafidah Abd Talib
NA
419.Nor Hafidah Bt. Ab. Talib
Sport Assistant
3711SPORTS & RECREATIONAL CENTREnorhafidah
420.Nor Hafiza Binti Ruseli
Security Guard
5555OSEM - GBKhafiza
421.Nor Hafizah Binti Che Abdullah
Nurse
NAhafizahcheabdullah
422.Nor Hafizah Bt Mohd Badrol Afandi, Dr.
Assistant Professor
4322AIKOL - CIVIL LAW DEPThafizah
423.Nor Hafizah Bt. Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4718KENMS - ACCOUNTINGnhafizah
424.Nor Hafizana Binti Mat Jusoh
Assistant Science Officer
3789KAEDnorhafizana
425.Nor Haila Bt. Abdullah
Security Guard
3167OSEM - GBKnorhaila
426.Nor Hanani Ismail
NA
427.Nor Hanisah Bt Ismail @ Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3850LIBRARYnisaismail
428.Nor Hariyati Binti Rusli
Security Guard
NAnhariyati
429.Nor Hasni Binti Yaakob, Mrs.
CELPAD Teacher
4931CELPADnhasniy
430.Nor Hasniah Ibrahim
NA
431.Nor Hasniah Ibrahim
NA
432.Nor Hasyimah Bt. Mustapa
Librarian
4183LIBRARY - IMChasyimah
433.Nor Hayati Binti Abdul Latif
Office Secretary
4355K. LAWSnhayati_al
434.Nor Hayati Binti Musa
Nurse
NAhayatimusa
435.Nor Hayati Bt Mohd Aziz
NA
436.Nor Hayati Mohd. Redzwan
NA
437.Nor Hayatti Bt. Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5497STADD - AMEENAHnorhayatti
438.Nor Hidayah Binti Mohd Taufek
Lecturer
3116KOP - IMChidayahtaufek
439.Nor Hidayah Bt. Mamat
Nurse
NAhidayahmamat
440.Nor Hidayati Diyana Binti Nordin
Academic Trainee
NAnhdiyana
441.Nor Ilani Binti Lokman
Administrative Officer
5022RESEARCH MANAGEMENT OFFICEilani
442.Nor Ilani Binti Lokman
Administrative Officer
NA
443.Nor Ilyani Binti Mohamed Nazar, Dr.
Assistant Professor
4913KOP - IMCnorilyani
444.Nor Iskhandar Bin Adnan
Librarian
4185LIBRARY - IMCisadnan
445.Nor Izan Bin Ali Agbar
Assistant Administrative Officer
4120STADD - ALFARUQaaizan
446.Nor Kamaliyah Binti Zakaria@zainuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
447.Nor Khairunisa Binti Ismadi
Radiographer
6035HS - ENGLnorkhairunisa
448.Nor Khairusshima Binti Muhamad Khairussaleh, Dr.
Assistant Professor
6542K.ENGnorkhairusshima
449.Nor Khalidah Binti Mohamad Rashid
Medical Laboratory Technologist
NAkhalidahrashid
450.Nor Khalidah Bt. Mohamad Rashid
Medical Laboratory Technologist
NAnorkhalidah
451.Nor Liyana Binti Mohd Idrus
Pharmacy Assistant
2120KOM - IMCliyanaidrus
452.Nor Liza Bt. Mohd. Zawi, Dr.
Matriculation Lecturer
4893CFS PJnor_liza
453.Nor Mali Bin Idris
Engineer
4245OCD - IMCnormali
454.Nor Mali Bin Idris
Engineer
5409DEVELOPMENT DIVnormali
455.Nor Masteha Binti Abdul Hamid
Library Assistant
3817LIBRARYnmasteha
456.Nor Mazlinni Binti Othman
Security Guard
NAmazlinnie
457.Nor Mohamad Zulhilmi Bin Zahari
Nurse
NAzulhilmizahari
458.Nor Munira Binti Noor Ali
Accounting Assistant
NAnormunira
459.Nor Nazafa Jaafar
NA
460.Nor Nazira Binti Kamaruddin
Customer Service Officer
NAnornazira
461.Nor Raihan Binti Mohamad Asimoni
NAraihanasimoni
462.Nor Rimie Bt. Zakerya
Assistant Engineer
3892K.ENGnremie
463.Nor Riza Binti Arifin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5205CPSriza
464.Nor Sa'adah Binti Mohd. Nasohah
Matriculation Lecturer
CFS PJsissaadah
465.Nor Sa'adah Bt. Md. Nor
Academic Trainee
NAnorsaadahnor
466.Nor Saadah Binti Md. Azahri, Dr.
Assistant Professor
5267KAHS - IMCnsaadah
467.Nor Saadah Bt Thani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnorsaadah
468.Nor Sabarina Bt. Mohamed Takyin
Library Assistant
3829LIBRARYsabarina
469.Nor Sahliza Binti Saleh, Miss
Library Assistant
3454LIBRARY - IMClieza
470.Nor Sahliza Binti Saleh, Miss
Library Assistant
4815LIBRARYlieza
471.Nor Saliyana Jumali, Dr.
Assistant Professor
5117KOS - IMCnorsaliyana
472.Nor Salwa Binti Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4712KOM - JHCnsalwa
473.Nor Shahidah Binti Mansor
CELPAD Teacher
NAnorshahidahmansor
474.Nor Shahidah Mansor
NA
475.Nor Shakila Binti Zainal
Medical Laboratory Technologist
NAnor_shakila
476.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
477.Nor Shakilah Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4148STADD - ASMA'nshakilah
478.Nor Shamsida Binti Mohd Shahidan Lee
Assistant Administrative Officer
2416CFS PJshamsida
479.Nor Shamsinar Bte. Haji Mohd. Nor
Assistant Administrative Officer
4914CELPADshamsinar
480.Nor Sharmila Zabani
NA
481.Nor Sheidar Binti Ishak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4913CELPAD - ADMINnsheidar
482.Nor Siti Hawa Binti Ramlan
Matriculation Lecturer
4848CFS PJshawa
483.Nor Suhaida Binti Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4263OCD - IMCsuhaida
484.Nor Syahida Binti Ahmad
CELPAD Lecturer
6660OSC GOMBAKsyahida
485.Nor Syahiza Binti Abd Kadir
Dietician
5299KAHS - IMCnorsyahiza
486.Nor Syuhada Bt. Mohd Radzi
Assistant Administrative Officer
3632STADDsyuhada
487.Nor Wahidah Binti Abu Samah
Nurse
NAnorwahidah
488.Nor Zaihan Bin Mohd Noar
Academic Fellow
2625KOS - IMCnorzaihan
489.Nor Zaihariyana Binti Abd Jaafar
Accounting Assistant
4058OCD - IMCzaiharyana
490.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
2066KOM - IMCzaimah
491.Nor Zaimah Binti Abdul Razak
Medical Laboratory Technologist
NA
492.Nor Zainiyah Norita Binti Mokhtar, Dr.
Assistant Professor
6726KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTmnzainiyah
493.Nor Zalina Bt. Harun, Dr.
Assistant Professor
6296KAED - LANSCAPEzalina
494.Nor Zalizan Nordin
NA
495.Nor Zamzila Bt. Abdullah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4508KOM - IMCzamzila
496.Nor Zilawati Binti Yusof
Nurse
4550KOM - IMCzylawaty
497.Nor Zuraiya Binti Hj. Khairuddin
CELPAD Teacher
4769CFS PJzuraiya
498.Nor' Ain Binti Abd Rashid
Academic Trainee
NAnorainabdulrashid
499.Nor'ain Binti Anuar
Library Assistant
3829LIBRARYnorain
500.Nor'ain Patoni
NApnorain
501.Nora Binti Abdul Hak, Prof. Dr.
Professor
4230K. LAWSahnora
502.Nora Binti Mat Zin, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4640KOM - JHCdrnoramz
503.Nora Bt Dollah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4444HEALTH CENTREnoradollah
504.Nora Bt Mohd. Nasir, Dr.
Assistant Professor
6033KIRK - HSdrnoranasir
505.Nora Bt Mohd. Nasir, Dr.
Assistant Professor
6738OFFICE OF THE PRESIDENTdrnoranasir
506.Nora Isma Binti Khisham
Assistant Accountant
3197FINANCEnoraismaa
507.Noradila Binti Md Saat
Dental Nurse
NAadila
508.Norafidatul Asniza Binti Abd Karim
Administrative Officer
4748OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTafidatulasniza
509.Norafifah Abdul Rahman
NA
510.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Assistant Professor
5232KAHS - IMCznorafiza
511.Norafiza Binti Zainuddin, Dr.
Assistant Professor
5258KAHS - IMCznorafiza
512.Norafiza Bt. Mohd Nordin
Assistant Administrative Officer
4409KOM - IMCnnorafiza
513.Norafizah Bt. Abu Hassan
Matriculation Teacher
3070CFS PJnorafizah
514.Noraida Binti Ibrahim, Mrs.
Nurse
2242KOM - JHCeida
515.Noraida Bt. Idris
Accounting Assistant
5945FINANCEnoraida
516.Noraidah Binti Ismail, Dr.
Assistant Professor
5404KAHS - IMCnoraidah
517.Noraidah Binti Md. Amin
Assistant Administrative Officer
5227KAEDa.aida
518.Noraihan Binti Mat Harun, Dr.
Lecturer (Trainee)
2019KOM - IMCnoraihan
519.Norain Binti Shafian
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5975STADD - RUQAYYAHnorainshafian
520.Noraini Abdul Hadi
NA
521.Noraini Ahmad
NA
522.Noraini Ahmad
NA
523.Noraini Binti Abdullah
Nurse
4444KOM - IMCnorainia
524.Noraini Binti Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
2951KOD - IMCnor_aini
525.Noraini Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
3785KAEDnurrin
526.Noraini Binti Yakob
Dental Nurse
5536KOD - IMCnekniemyzara
527.Noraini Bt Ahmad
Psychology Officer
4111STADDanoraini
528.Noraini Bt Md Hashim, Dr.
Assistant Professor
4318K. LAWSnorainim
529.Noraini Bt Mohamed Noor
Academic Trainee
NAnorainimnoor
530.Noraini Bt Mohd Ariffin, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
4683KENMSnorainima
531.Noraini Bt. Md Ghazali
Administrative Officer
5475STADDnorainimg
532.Noraini Bt. Mukhtar
Librarian
4838LIBRARYmnoraini
533.Noraini Bt. Zakaria
Assistant Administrative Officer
4028AMADeyeniey83
534.Noraini Mohd. Hashim
NA
535.Noraini Mohd. Noor, Prof. Dr.
Professor
5131KIRK - HSnoraini
536.Noraishah Binti Mohamed Nor
Lecturer
3362KAHS - IMCishah
537.Noraishah Bt Ismail
Library Assistant
3839LIBRARYnoraishah
538.Noraiza Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4757KENMSnoraiza
539.Norakma Bt. Othman
NA
540.Noramalina Binti Zuhan
Medical Therapist
NAnoramalina
541.Noramizah Bt Haji Mohd Yusoff
CELPAD Lecturer
4751CFS PJnoramiza
542.Noraqisa Binti Kamarudin
Accounting Assistant
NA
543.Norasfarizan Binti Khaidzir
Matriculation Lecturer
2719CFS PJiezan
544.Norashikin Binti Mansor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
545.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
4052DRAPnorashikinj
546.Norashikin Bt. Jaafar
Administrative Officer
6785OSC GOMBAKnorashikinj
547.Norashikin Bt. Mohd. Asri
Security Guard
5555OSEM - GBKmanorashikin
548.Norasiah Bt. Mohd Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5784MSDnorasiahm
549.Norasikin Bt Basir, Dr.
Assistant Professor
6113HS - SOCAnorasikin
550.Norasita Binti Zainal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6301ALUMNI & CAREERnorasita
551.Noraslinda Binti Muhamad Bunnori
Assistant Professor
5057KOS - IMCnoraslinda
552.Norasmahan Bt. Muridan
Lecturer
6507K.ENGnorasmahan
553.Norasmazura Binti Muhammad
CELPAD Lecturer
3108CFS PJnorasma
554.Norasnida Bt. Mohd Nordin
Office Secretary
4031AMADasnida
555.Norasrina Bt. Mohammad Bahrun
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAasrina
556.Norasyikin Bt. Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5010RESEARCH MANAGEMENT OFFICEsyikin
557.Norasyikin Osman
NA
558.Noratikah Bt. Othman
Academic Trainee
NAatikahothman
559.Norayuniza Binti Shah Rani
Security Guard
5555OSEM - GBKayuniza
560.Norazah Binti. Md. Idrus
CELPAD Teacher
3934CELPAD - ADMINazah_mdidrus
561.Norazah Binti. Md. Idrus
CELPAD Teacher
3915CELPADazah_mdidrus
562.Norazalina Bt Kushairy
NA
563.Noraziah Binti Azmi
Speech Therapist
NAaziahazmi
564.Noraziahwati Binti Othman
Security Guard
5555OSEM - GBKnoraziahwati
565.Norazian Binti Mohd. Hassan, Dr.
Assistant Professor
4937KOP - IMCnorazianmh
566.Norazihan Binti Md Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
567.Norazila Binti Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3260AMADzilahhussain
568.Norazilee Bin Abd. Aziz
Administrative Officer
5950MSDnorazilee
569.Norazimah Binti Azharul Abidin
Assistant Administrative Officer
5492STADD - SAFIAHnor_azi
570.Norazimah Bt. Abdul Latiff
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3400ISTAC-ADMINhasnor
571.Norazira Binti Zainudin
Pharmacy Assistant
2120KOM - IMCnorazira_z
572.Norazirina Binti Abd Aziz
Assistant Administrative Officer
2470CFS PJnoraziz
573.Norazizah Binti Muhamad, Cik
Nurse
NAnorazizahmuhamad
574.Norazizah Bt Arshad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5993DEP. RECTOR (S&A)norazizah
575.Norazizah Che Mat
NA
576.Norazizan B. Mohd Yusof
Library Assistant
3816LIBRARYzizan
577.Norazizun Khalid
NA
578.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
579.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5772ISDazlin_sa
580.Norazlin Binti Said
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
581.Norazlin Bt. Janih @ Jaini
Office Secretary
4402KOM - IMCnorazlin
582.Norazlin Bt. Mohd Noor
Nurse
4444KOM - IMCnorazlin_mn
583.Norazlina Bte Saidin, Dr.
Assistant Professor
4388K.ENGnorazlina
584.Norazlinda Bt. Hussin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAhnorazlinda
585.Norazsida Binti Ramli, Dr.
Assistant Professor
NAnorazsida
586.Norazura Binti Jamil
Assistant Science Officer
2690KOS - IMCnazura
587.Norazwani Bt. Azwal
Lecturer (Trainee)
NAnorazwaniazwal
588.Norazzean Bt Azizan
NA
589.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
5119HS - COMMnorbaiduri
590.Norbaiduri Bt Ruslan, Dr.
Assistant Professor
6322OILnorbaiduri
591.Norbaini Bt. Alias
Office Secretary
4290K. LAWSnorbaini
592.Norbaiyah Bt Mohamed Bakrim, Dr.
Lecturer (Trainee)
2010KOM - IMCdrbaiyah
593.Norbaizura Bt Mat
NA
594.Norbaya Bt Muda
Librarian
3854LIBRARYnorbaya
595.Norbazirah Binti Abu Bakar
Administrative Officer
4344K. LAWSnorbazirah
596.Nordalizawati Binti Mamat
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
597.Nordalizawati Binti Mamat
Clinical Nursing Instructor
2421KON - JHCnorda
598.Nordiana Bt Mohd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
599.Nordin Bin Ahmad, Dr.
Assistant Professor
NAnordin_ahmad
600.Nordin Bin Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2781CFS PJnordin_mohamed
601.Nordin Bin Suar
Security Guard
5555OSEM - GBKnordins
602.Nordinah Binti Mohd Kassim, Puan
Psychology Officer
4117DEP. RECTOR (S&A)nordinah
603.Nordinah Mohd Kassim
NA
604.Norealyna Binti Misman
Academic Trainee
NAealynamisman
605.Noredah Binti Abdul Rahman
Matriculation Lecturer
6637OSC GOMBAKnoredah
606.Noreevanshahirah Binti Mohd Said
Assistant Medical Officer
2292KOM - JHCshahirah
607.Noreha Bt. Abdul Malik, Dr.
Assistant Professor
4453K.ENGnorehaa
608.Noreha Bt. Lokman
Office Secretary
2453CFS PJnoreha
609.Norehan Binti Ab Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
610.Norfadzilah Binti Ahmad
Lecturer
7317KON - JHCfadzilah_hmd
611.Norfaezah Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
5506KOD - IMCdrfaezah
612.Norfaieqah Binti Ahmad
Academic Trainee
NAnorfaieqah
613.Norfaizah Binti Ab. Azib
Matriculation Lecturer
3075CFS PJa_norfaizah
614.Norfaizah Nadia Binti Amat Suanti
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
615.Norfaizawati Bt. Mohamed Amin
Assistant Science Officer
1594CFS PJtiey
616.Norfazila Binti Mohd Nor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4423KOM - IMCfazillamohdnor
617.Norfazlina Binti Mohd Shaharuddin
Matriculation Lecturer
3068CFS PJnorfazlina
618.Norfazrina Hayati Binti Mohd Yatim
Lecturer (PTH)
3383K.ENGnorfazrina
619.Norfizah Bte Aziz
Office Secretary
4773KENMS - ADMINnorfizah
620.Norfrahana Binti Morad
Administrative Officer
NA
621.Norhafiza Ab Talib
NA
622.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
6180KOM - JHCnhafiza
623.Norhafiza Bt Ab. Rahman
Lecturer (Trainee)
NA
624.Norhafiza Bt. Zainon
Administrative Officer
4417KOM - IMCnorhafiza
625.Norhafizah Binti Mustapa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
626.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
CFS PJfiza
627.Norhafizah Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4819KOP - IMCfiza
628.Norhaidzura Bt. Khaidir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4791KENMS - ADMINnorhaidzura
629.Norhaishah Binti Harun
Dietician
3360KAHS - IMCnorhaishah
630.Norhaizat Bin Salikun
Security Guard
5555OSEM - GBKaizat
631.Norhalim Bin Abdul Rahman
Library Assistant
3834LIBRARYnorhalim
632.Norhaliza Aini Bt Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4091STADDnorhaliza
633.Norhaliza Bt. Sapari
NA
634.Norhamizan Bt. Abd. Hamid
Assistant Administrative Officer
2445CFS PJnhamizan
635.Norhana Bt. Mohd Yunos
Finance Officer
5192FINANCEnorhana
636.Norhana Imelda Bt. Ismail
CELPAD Teacher
3952CELPADhanaimelda
637.Norhani Bt. Abu Bakar
Administrative Officer
4702DEP.RECTOR (I&I)norhani
638.Norhanieza Bt. A. Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4256K. LAWShnorhanieza
639.Norhanis Aida Binti Mohd Nor
Academic Trainee
NAnorhanis_aida
640.Norhanis Diyana Binti Nizarudin
Academic Trainee
3120KAED - ADMINnorhanisdiyana
641.Norhanizam Bt. Abd. Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5251KAEDnhanizam
642.Norhanna Binti Sohaimi
Lecturer
3337KAHS - IMCnorhanna
643.Norhashima Binti Jamaluddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4125STADDhashima
644.Norhashimah Bt. Abd Hamid
Accounting Assistant
3185FINANCEshima_ah
645.Norhashimah Bt. Mohd. Shaffiar, Dr.
Assistant Professor
5751KENG - MECHANICALshishaff
646.Norhashimah Bt. Mohd. Yasin, Prof. Dr.
Professor
4217K. LAWSnorhashimah
647.Norhaslina Binti Abdul Hamid, Puan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4086OCD - IMCnlina
648.Norhaslina Binti Mohd Sharif
Administrative Officer
7212KON - JHChaslinams
649.Norhaslina Binti Nordin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5473STADDlynna
650.Norhaslinda Binti Kamarudzaman, Miss
Physiotherapist
2130KOM - IMCnorhaslinda
651.Norhaslinda Bt. Jamaiudin, Dr.
Assistant Professor
6064KIRK - HSlinda
652.Norhasmah Suzila Binti Abu Samah
Assistant Engineer
3685DEVELOPMENT DIVasmahsuzila
653.Norhasmira Binti Zaini
Physiotherapist
6239KOM - JHCnorhasmira
654.Norhasnida Binti Ahmad, Cik
Assistant Accountant
3291RECTOR OFFICEhasnidaahmad
655.Norhayati Binti Ahmad
Office Secretary
5204KAHS - IMChayati_ahmad
656.Norhayati Binti Mohamed, Mrs.
Nurse
2171KOM - JHCyati
657.Norhayati Binti Mohd Rasip
CELPAD Lecturer
3570CELPAD - IMCnorhayatimr
658.Norhayati Bt Ahmad
CELPAD Lecturer
3034CFS PJn_hayati
659.Norhayati Bt Rashidi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3851LIBRARYnrhayati
660.Norhayati Bt. Hasan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAhhayati
661.Norhayati Bt. Mohd. Alwi, Dr.
Assistant Professor
4746KENMS - ACCOUNTINGmhayati
662.Norhayati Bt. Mohd. Nasir
Matriculation Lecturer
3077CFS PJnueha
663.Norhayati Bt. Yusop
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5018RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnorhayati
664.Norhayati Ismail
NA
665.Norhazizan Bt. Sapian
Community Nurse
4444HEALTH CENTREzan
666.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4032OCD - IMCnorhazlin
667.Norhazlin Binti Yaacob
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2417MSD - ADMINnorhazlin
668.Norhazni Binti Mohd. Daud
Matriculation Lecturer
6620OSC GOMBAKnhazni
669.Norhazwanie Binti Jatin
CELPAD Lecturer
NAnorhazwanie
670.Norhidayah Binti Kamarudin
Lecturer (Trainee)
NAnorhidayahkamarudin
671.Norhidayah Bt Ahmad
Academic Trainee
NAhidayahahmad
672.Norhidayu Binti Naharuddin
Assistant Administrative Officer
4401STADDnorhidayu
673.Norhisham Bin Sa'adon
Computer Technician
3768KAEDhisham
674.Norhisyam Bin Che Mat, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2931KOD - IMCnorhisyam
675.Norhuda Hidayah Binti Nordin
Academic Trainee
NAnorhudahidayah
676.Norhuda Hidayah Binti Nordin
NA
677.Nori Yani Binti Abu Talib
Academic Trainee
NAnoriyaniat
678.Noriah Binti Ismail
Administrative Officer
4035AMADnoriah
679.Noriah Bt Ramli, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4363K. LAWSnoriahr
680.Noriah Bt Ramli, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5591OSC GOMBAKnoriahr
681.Noridah Bahrin
NA
682.Noridan Bt. Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3836LIBRARYnoridan
683.Norillah Binti Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6152IRK - FIDSnorillah
684.Noriman Bin Hassan
Driver
3649STADDnoriman
685.Norisah Bt Abdul
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5551KIRK - IRKnorisah
686.Norita Binti Hassan, Dr.
Assistant Professor
5748K.ENGnorita_hassan
687.Norita Binti Hassan
Lecturer (Pth)
NA
688.Norita Binti Salim
CELPAD Teacher
4962CELPADnorita26
689.Norita Bt. Nanyan
Assistant Administrative Officer
5610KICTnnorita
690.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5002RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnoriza
691.Noriza Binti Awang Hitam
Office Secretary
5607KICTnoriza
692.Norizam B. Mohd Noor
NA
693.Norizam Daud
NA
694.Norjihan Binti Ab Aziz, Dr.
Assistant Professor
4397K. LAWSnorjihanabaziz
695.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Public Health Assistant
5537KOD - IMCnorkasdilaila
696.Norkasdilaila Binti Mohd Nor
Health Attendant
NA
697.Norkhairani Zawawi
NA
698.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
NA
699.Norkhaliza Binti Muhammad Radzi
Assistant Accountant
NA
700.Norkhatiah Dol Munir
NA
701.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
702.Norlailawati Binti Zainon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
7269KON - JHCnorlailawati
703.Norlaili Binti Md. Saad
Matriculation Lecturer
3079CFS PJlaili
704.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2457CFS PJnorlailym
705.Norlaily Bte Mohyedin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
706.Norlelah Bt. Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4412K.ENGnorlela
707.Norlelawati Binti A. Talib, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4498KOM - IMCnoleata
708.Norlesuhaila Sama'on
NA
709.Norlia Bt. Omar
Office Secretary
5511KIRK - IRKnorlia
710.Norliah Bt Ibrahim, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4327K. LAWSnorliah
711.Norlian Bt Mohamad Zubir
Library Assistant
3824LIBRARYnorlian
712.Norlida Abdul Halim
NA
713.Norlida Bt. Sabri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5229KAED - ADMINnorlida
714.Norlida Bte. Raja Embong
Matriculation Teacher
6626OSC GOMBAKnre
715.Norlina Binti Haji Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4101RECTOR OFFICElinanordin
716.Norlinda Binti Abd. Rashid
Academic Trainee
NAanatomi
717.Norlini Binti Mohd Dali
Radiographer
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTnorlini
718.Norlita Binti Bahari, Dr.
Medical Officer
4575KOM - IMCdrnorlita
719.Norlita Bt. Yahaya @ Nayan
Office Secretary
5191FINANCE - ADMINnorlita
720.Norliyana Hazirah Binti Abdul Kadir
Nurse
NAnorliyanahazirah
721.Norliza Binti Abu Zaharin
Matriculation Teacher
6627OSC GOMBAKnorlizaaz
722.Norliza Binti Mahmood
Office Secretary
4802DEVELOPMENT DIVeja
723.Norliza Bt. Abdul Jalil
Matriculation Lecturer
2770CFS PJnorliza_aj
724.Norliza Bt. Ahmad Zainuddin
Assistant Information System Officer
3990AMADznorliza
725.Norliza Bt. Othman
Nurse
2313KOM - IMCnorliza
726.Norliza Chek Hassan
NA
727.Norlizawati Binti Ahmad
Dental Surgery Assistant
2976KOD - IMClizza
728.Norma Bt Md Saad, Prof. Dr.
Professor
4612KENMSnorma
729.Norma Bt. Taharin
Assistant Administrative Officer
4634KENMS - ADMINoma
730.Normah Binti Haron
Assistant Professor
5037KOS - IMCnormahh
731.Normah Binti Yatiman
Matriculation Teacher
6633OSC GOMBAKynormah
732.Normah Bt. Musa
Office Secretary
4911CELPADnormah
733.Normala Binti Mohd. Adnan
Lecturer
6062KIRK - HSnormalaadnan
734.Normala Bt Mahmood
Accounting Assistant
4052OCD - IMCallarissa
735.Normala Bt. Sairi
Accounting Assistant
5822HEALTH CENTREnormala
736.Normala Mohd. Adnan
NA
737.Norman Khalil Bin Mohd Khair
Security Guard
5555OSEM - GBKnorman
738.Normawati Bt. Ahmad Hariri
Security Guard
3169OSEM - GBKnormawati
739.Normawaty Binti Mohammad Noor, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5142KOS - IMCnormahwaty
740.Normaziah Binti Abdul Aziz, Assoc. Prof
Associate Professor
5663KICTnaa
741.Normi Bt Abd Malek, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4323AIKOL - ISLAMIC LAWnormi
742.Normi Sham Bt. Awang Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
5650KICT - COMPUTER SCIENCEnsham
743.Normi Sham Bt. Awang Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
5633KICT - INFORMATION SYSTEMSnsham
744.Normizi Bin Nik Far
Security Guard
5555OSEM - GBKnormizi
745.Norny Syafinaz Binti Ab Rahman, Dr.
Assistant Professor
4910KOP - IMCnorny
746.Norrafidah Binti Mohd Rafaie
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4917CELPAD - ADMINnorrafidah
747.Norrohaida Bt. Mohamed
InformationTechnology Officer
2422CFS PJrohaida
748.Norrohani Binti Azizi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6167K. LAWSnorrohani
749.Norrul Afzan Binti Zainal Abidin
Science Officer
4284OCD - IMCnorrul
750.Norsa'adah Binti Md Yunos
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5008KOS - IMCsaadahmy
751.Norsalihan Binti Maarof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3969MSDnorsalihan
752.Norsaremah Bt. Salleh, Dr.
Assistant Professor
5669KICTnorsaremah
753.Norsazira Binti Yahaya
Assistant Science Officer
NAnorsazira
754.Norshaharizal B. Sapia'i
Assistant Lecturer
NA
755.Norshaharizal Sapiai'i
NA
756.Norshahida Binti Sarifuddin
Assistant Professor
6540K.ENGnorshahida
757.Norshahida Bt. Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshida
758.Norsham Bt Ahmad, Dr.
Assistant Professor
3404KAHS - IMCansham
759.Norsharawahida Bt. Abdul Razak
Nurse
NAnorsharawahida
760.Norsharmila Bt. Zabani
Sport Officer
5393SPORTS & RECREATIONAL CENTREsharmila
761.Norshima Hasni Binti Shari
Public Health Assistant
5535KOD - IMCnorshima
762.Norshimah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2880KENMSnshima
763.Norsiah Binti Yahya
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5339INSTEDnorsiah
764.Norsidah Binti Ku Zaifah, Dr.
Assistant Professor
4501KOM - IMCnorsidah
765.Norsiha Binti Robani
Nurse
6239KOM - JHCnorsiha
766.Norsiha Binti Robani
Nurse
2316KOM - JHCnorsiha
767.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
4613KOM - IMCnorsina
768.Norsina Bt. Md. Arifin, Mrs.
Science Officer
2150KOM - JHCnorsina
769.Norsinnira Bt. Zainul Azlan, Dr.
Assistant Professor
4456KENG - MECHATRONICSsinnira
770.Norsuriyati Binti Abdullah, Puan
Administrative Officer
4970MSDsuriyati
771.Norsuzana Binti Ismail
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTnorsuzana
772.Norsyafawati Binti Ahmad Zabidi
Science Officer
2344OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTsyafawati
773.Norsyafini Binti Ahmad Marzuki
Science Officer
4474KOM - IMCsyafini
774.Norsyahida Binti Mokhtar
Assistant Professor
4651KENMSsyahida_m
775.Norsyahida Binti Zaharudin
Administrative Officer
4750OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTnorsyahida
776.Norsyaziela Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5008RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnorsyaziela
777.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2203KICT
778.Norsyazlind Binti Zulkefli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
779.Norsyuhada Binti Alias, Dr.
Assistant Professor
3424KAHS - IMCnorsyuhada_alias
780.Noru Azmaa Binti Abu Bakar
Nurse
NAnoruazmaa
781.Norul Akmar Mohd Saidon
NA
782.Norul Amilin Binti Hamzah
Medical Laboratory Technologist
2065KOM - IMCamilin
783.Norul Hernani Binti Abd. Latif
Academic Trainee
NAnorullatif
784.Norul Izza Binti Salahuddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3978MSDnorulizza
785.Norulaini Mohd Nawi
NA
786.Norulaini Nawai
NA
787.Norun Farihah Bt. Abdul Malek, Dr.
Assistant Professor
6504K.ENGnorun
788.Norwahidah Baharudin
NA
789.Norwahidah Bt. Baharuddin
NA
790.Norwati Binti Mansor, Dr.
Assistant Professor
5378KOED - ACADEMICnorwati
791.Norwina Binti Mohd Nawawi, Prof. Datin Dr.
Associate Professor
5247KAED - ARCHITECTUREnorwina
792.Noryzal B. Zainal Abidin
NA
793.Norzaharah Binti Mat Senor
Nurse
4730KOM - IMCnorzaharah
794.Norzaharilwati Abd. Hamid
NA
795.Norzaihan Kamaruddin
NA
796.Norzailawati Bt. Hj. Mohd. Noor, Dr.
Assistant Professor
6264KAEDnorzailawati
797.Norzaily Binti Jasmi
Information Technology Officer
6776ITDnorzaily
798.Norzaiti Binti Mohd. Kenali, Dr.
Assistant Professor
5530KOD - IMCdrzaiti
799.Norzakiah Binti Saparmin
Assistant Professor
5070KOS - IMCnorzakiah
800.Norzalifa Binti Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
6221KAEDnorzalifa
801.Norzalifa Binti Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
3740KAEDnorzalifa
802.Norzalifa Binti Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
4140STADD - HAFSAnorzalifa
803.Norzaliza Binti Md Nor
Academic Trainee
NAnorzaliza
804.Norzariyah Binti Yahya
Matriculation Lecturer
OSC GOMBAKnorzariyah
805.Norzawati Bt. Ahmad
NA
806.Norzelatun Rodhiah Bt Hazmi
Librarian
3830LIBRARYnorzelatunrh
807.Norziana Md. Ali
NA
808.Norziati Mohd Rosman
NA
809.Norzie Diana Baharum
NA
810.Norzie Diana Baharum
NA
811.Norzihan Bin Essa
CELPAD Teacher
3940CELPADnorzihan
812.Norzilah Binti Mohd. Yusof
Celpad Lecturer
4831CFS PJnorzilah
813.Norzilawati Binti Iberahim, Mrs.
Customer Service Officer
4000OCD - IMCzila
814.Norzilawati Binti Ishak
CELPAD Lecturer
4902CELPADzilaishak
815.Nosiru Olatide Onibon
NA
816.Nouna Samari
NA
817.Nour El Huda Binti Abd. Rahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
2018KOM - IMCelhuda
818.Noviana Mustafa
NA
819.Novianna Mustafa
NA
820.Nozira Salleh
NA
821.Nuaim Bin Wan Zulkipli
NAnuaimwz
822.Nur 'adila Binti Ahmad
Matriculation Lecturer
4731CFS PJnuradila
823.Nur 'aini Bt. Abu Bakar
Librarian
4811LIBRARYnuraini
824.Nur 'aisyah Yacob
NA
825.Nur 'atikah Abdul Rahman
Administrative Officer
5874RECTOR OFFICEnuratikah
826.Nur 'azzah Binti Zakaria
Lecturer
3309KAHS - IMCazzah
827.Nur Aamal Bt Arif
NA
828.Nur Adani Bt. Azmi
Security Guard
5555OSEM - GBKnuradani
829.Nur Affah Bt. Mohyin, Dr.
Assistant Professor
3166KAEDaffah
830.Nur Afifah Binti Abd Halim
CELPAD Lecturer
3471CFS GAMBANGnurafifah
831.Nur Afifah Binti Othman
CELPAD Teacher
4770CFS PJn_afifah
832.Nur Afifah Binti Othman
CELPAD Teacher
3014CFS PJn_afifah
833.Nur Afifah Muhammadiah
NA
834.Nur Ahda Binti Sanin
Matriculation Lecturer
6638OSC GOMBAKnurahda
835.Nur Aida Kipli
NA
836.Nur Aimi Binti Md Ramlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5837HEALTH CENTREnuraimi
837.Nur Ain Binti Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
838.Nur Ain Binti Ahmad
Library Assistant
3829LIBRARYainahmad
839.Nur Ain Binti Kamaruddin
Nurse
NAainkamaruddin
840.Nur Ain Binti Mohd Som
Administrative Assistant (Secretarial)
NA
841.Nur Ain Binti Mohd Som
Office Secretary
NAnurain
842.Nur Ain Binti Othman
Lecturer
3304KAHS - IMCainothman
843.Nur Aina Binti Zainol Abidin
Assistant Sports Instructor
NA
844.Nur Aina Binti Zulkifli
Assistant Administrative Officer
2461CFS PJaina
845.Nur Aina Binti Zulkifli
Assistant Administrative Officer
2464CFS PJaina
846.Nur Aina Fatin Binti Khairuddin
Industrial Trainee Diploma
NA
847.Nur Ainey Shamsudin
NA
848.Nur Aini Suner
NA
849.Nur Ainsafia Binti Umar Hamizi, Cik
Medical Therapist
NAnurainsafia
850.Nur Aishah Binti Manor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
851.Nur Aisyah Binti Md Khalid
Academic Trainee
NAnamdkhalid
852.Nur Aisyah Binti Sa'amah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5015KOS - IMCnuraisyahsaamah
853.Nur Amalina Binti Aziz, Cik
Nurse
NAamalinaaziz
854.Nur Amirah Binti Abdul Alam, Mrs.
Dietician
5295KAHS - IMCnuramirah
855.Nur Aniza Bt. Alfian
Administrative Officer
NAanizaalfian
856.Nur Aqila Binti Zamry
Nurse
NAnuraqila
857.Nur Aqilah Binti Mohd Roseli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnuraqilahmohdroseli
858.Nur Aqilah Binti Mustapha
Library Assistant
4189LIBRARY - IMCnuraqilah
859.Nur Aqilah Safwah Binti Mohd Taha
Nurse
NAsafwah
860.Nur Arfifah Binti Abdul Sabian
Academic Trainee
NAnurarfifah
861.Nur Arifah Binti Samat
Celpad Teacher
CFS PJarifah
862.Nur Arifah Binti Samat
Celpad Teacher
3177CFS PJarifah
863.Nur Arina Binti Ismail
Radiographer
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTnurarina
864.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3282KAHS - IMCnur_asyikinh
865.Nur Asyikin Binti Hamdan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
866.Nur Athirah Binti Borhan
Nurse
4444KOM - IMCathirahborhan
867.Nur Atikah Binti Marni
Assistant Administrative Officer
3460ISTACnuratikahmarni
868.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
NA
869.Nur Atikah Binti Rose Man
Science Officer
4759KOM - JHCatikahroseman
870.Nur Atikah Jamaludin
NA
871.Nur Atiqah Binti Mohamed, Dr.
Medical Officer
NAnuratiqah
872.Nur Atiqah Bt. Dinon
Academic Trainee
NAnatiqahd
873.Nur Ayuni Binti Jamal
Lecturer (PTH)
6576K.ENGayuni_jamal
874.Nur Azah Binti Hamzah
Assistant Administrative Officer
6377INSTEDhnurazah
875.Nur Azam Bin Abdullah
Academic Trainee
NAazam
876.Nur Azian Bt. Abdullah Azizi
Matriculation Lecturer
6625OSC GOMBAKnurazian
877.Nur Aziera Binti Mohd. Ramli
CELPAD Lecturer
3638CELPADziera
878.Nur Azilah Bt Shaharudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3234DEP. RECTOR (S&A)azilah
879.Nur Azira Binti Tukiran
Assistant Professor
5599OSC GOMBAKaziratukiran
880.Nur Azizah Binti Zamri
Nurse
NAnurazizah
881.Nur Azyyati Binti Bohary, Mrs.
Science Officer
4554KOM - IMCnurazyyati
882.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5121KIRK - HSnbadariah
883.Nur Badariah Binti Baharuddin, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5053HS - ADMINnbadariah
884.Nur Damia Qistina Berahim
Administrative Officer
5067KIRK - HSnurdamia
885.Nur Damia Qistina Berahim
Assistant Administrative Officer
NA
886.Nur Dina Binti Ibrahim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
887.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
NA
888.Nur Diyana Syamim Binti Hasnol
Matriculation Lecturer
4840CFS PJnurdiyanasyamim
889.Nur Eda Abd. Rahman
NA
890.Nur Ezatul Edayu Binti Abd Nazir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
891.Nur Fadzilah Muhamad
NA
892.Nur Fadzillah Muhd Akir
NA
893.Nur Fairuz Binti Mustafa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4188IIIBF-DAMANSARAnurfairuz
894.Nur Falahi Nabihah Binti Ahmad Shafri
Computer Technician
NA
895.Nur Farehan Binti Mohammad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
896.Nur Farhah Bt Mahadi
NA
897.Nur Farhah Zainan Nazri
NA
898.Nur Farhana Binti Abdul Aziz
Matriculation Teacher
4765CFS PJfarhanaaziz
899.Nur Farhana Binti Ghazali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2407CFS PJnfarhana
900.Nur Farhana Binti Ghazali
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5505KIRK - HSnfarhana
901.Nur Farhana Binti Latfi
Science Officer
4581KOM - IMCnurfarhana
902.Nur Farhana Mat Yasin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4076STADD - HALIMATUSSADIAHnurfarhanamy
903.Nur Farihah Binti Azlan
Matriculation Teacher
3196CFS PJfarihah
904.Nur Fariza Binti Mustaffa
Lecturer (PTH)
4659KENMSnfariza
905.Nur Fariza Ramly, Dr.
Assistant Professor
6239KOM - JHCnurfariza
906.Nur Farrah Syazwanie Binti Ismail
Matriculation Teacher
CFS PJnurfarrahsyazwanie
907.Nur Fasihah Binti Che Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5147KOS - IMCfasihah
908.Nur Fatihah Binti Abdul Rahman
Optometrist
NAnurfatihah
909.Nur Fatimah Azzaharah Mohd Noor
NA
910.Nur Fatin Amira Binti Saadon
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTfatinamira
911.Nur Fatirah Binti Mohd Bornia
Computer Technician
NA
912.Nur Fazira Bt. Alaluddin
Assistant Information System Officer
NAnurfazira
913.Nur Fazlen Binti Zainul Abidin
Physiotherapist
2173KAHS - IMCnurfazlen
914.Nur Fethiyyah Bt Mustafa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
915.Nur Firdaus Binti Isa
Academic Trainee
NA
916.Nur Firdaus Binti Isa
NA
917.Nur Fitryzuryana Binti Nor Hashimy
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTzuryana
918.Nur Hafiz Adnan
NA
919.Nur Hafizah A. Fuzi
NA
920.Nur Hafizah Binti Azizan
Assistant Professor
2623KOS - IMCfizahazizan
921.Nur Hafizah Binti Sulaiman
Lecturer
3315KAHS - IMCfizman
922.Nur Hakimah Binti A Manan
Science Officer
4593KOM - IMCnurhakimah
923.Nur Haliza Bt. Harun
Assistant Engineer
4110OCD - IMCnhaliza
924.Nur Hamizah Binti Othman
Audiologist
3324KAHS - JHCnurhamizah
925.Nur Hanie Binti Mohd Latiff
Academic Trainee
NAnurhanielatiff
926.Nur Hanim Binti Saleh
Graphic Artist
5892OCCMhanim
927.Nur Hanisah Binti Mohd Taib
Office Secretary
NA
928.Nur Hanisah Binti Tukiran
Lecturer
3307KAHS - IMChanisahtukiran
929.Nur Hanizan Binti Md Ali Haniffah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3181CFS PJnurhanizan
930.Nur Hanun Bt Mohamad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5361INSTEDnurhanun
931.Nur Harena Binti Redzuan
Academic Trainee
NAnurharena
932.Nur Hariza Mat Nor
NA
933.Nur Haryani Binti Mohd Ridzuan Khaw
Assistant Administrative Officer
5468KOD - IMCyani
934.Nur Hashimah Binti Mohd Noriden @ Nuri
Nurse
6154KOM - JHCnurhashimah
935.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
Lecturer (PTH)
4709KENMSnhasnida
936.Nur Hasnida Binti Abd. Rahman
NA
937.Nur Hayati Binti Bujang
Science Officer
4476KOM - IMCnurhayati
938.Nur Hayati Fadzlin Husin
NA
939.Nur Haziqah Bt Ishak
Nurse
NAnurhaziqah
940.Nur Hidayah Binti Abd. Kadir
Nursing Instructor ( Fellow )
NA
941.Nur Hidayah Binti Abdul Ghani
Assistant Medical Officer
6133KOM - JHCnur_hidayah
942.Nur Hidayah Binti Zainan
Academic Trainee
NAnurzainan
943.Nur Hidayu Binti Ahmad
Nurse
NAnurhidayu
944.Nur Huda Binti Md Rosly
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4530K.ENGhuda
945.Nur Idayu Binti Ayob, Dr.
Assistant Professor
6566K.ENGidayuayob
946.Nur Idayu Binti Zainudin
Assistant Science Officer
3084KOP - IMCnuridayu
947.Nur Isnida Binti Razali
Academic Trainee
NAnurisnida
948.Nur Izzati Binti Mansor
Nurse
6111KOM - JHCizzatimansor
949.Nur Izzati Hamdan
NA
950.Nur Kamariah Binti Abdul Wahid
Lecturer (PTH)
4755KENMSnkamariahwahid
951.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
NA
952.Nur Kamilah Jihan Binti Zainol
Assistant Administrative Officer
4021CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEjihan
953.Nur Khadtijah Bt Yacob
NA
954.Nur Khairiyah Binti Hendry Muslim
Dietician
3360KAHS - IMCnurkhairiyah
955.Nur Khairunnisa Binti Mohamad Yusoff, Cik
Industrial Trainee Diploma
NA
956.Nur Khamsiah Bt. Ahmad
Administrative Officer
6392STADDkhamsiah
957.Nur Kholis Bin Md Nurhadi, Mr.
Technician
3402KENG - ELECTRICAL & COMPUTERkholis
958.Nur Laeeni Binti Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5466KOD - IMClaeeni
959.Nur Laili Yusof
NA
960.Nur Leyni Nilam Putri Bt Junurham
Academic Trainee
NAnurleyni
961.Nur Liyana Binti Azmi
Academic Trainee
NAliyanazmi
962.Nur Liyana Bt. Shamsul Baharim
Assistant Accountant
3253WAQFyana
963.Nur Mahnun Binti Mustapha
Office Secretary
5091KIRK - HSmahnun
964.Nur Masturah Binti Mohamad Arif
Psychology Officer
4119DEP. RECTOR (S&A)nurmasturaharif
965.Nur Munirah Binti Zainol Abidin, Cik
Pharmacist
NAnurmunirah
966.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
2773CFS PJnabilazam
967.Nur Nabila Binti Ahmad Azam
Matriculation Lecturer
NA
968.Nur Nabila Binti Arizona Rivai
Assistant Accountant
3705SPORTS & RECREATIONAL CENTREnurnabila
969.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
6713KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnnabilah
970.Nur Nabilah Binti Abdullah
Lecturer
PJCFS PJnnabilah
971.Nur Nadhirah Binti Kamarudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3790RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnadhirah
972.Nur Nadia Binti Abd Mubin
Lecturer (PTH)
NAnur_nadia
973.Nur Nadia Binti Othman
Medical Laboratory Technologist
2068KOM - IMCnurnadia
974.Nur Nadia Mohd Amran
NA
975.Nur Nadiah Binti Abdul Rashid
Matriculation Teacher
3481CFS GAMBANGnadiahrashid
976.Nur Nadiah Binti Mohd Rais
Lecturer
3343KAHS - IMCnadiahrais
977.Nur Nadirah Fatin @ Rosmawati Bt Sahar
Accounting Assistant
3684DEVELOPMENT DIVnnadirah
978.Nur Nadzratul Madihah Binti Md Yusop
Industrial Trainee Bachelor Degree
NA
979.Nur Nazifah Binti Mansor
Assistant Professor
5137KOS - IMCnurnazifah
980.Nur Nazuha Binti Mat Thom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnazuha
981.Nur Raihan Binti Rosli
Nurse
NAraihanrosli
982.Nur Raziana Binti Rozi
Lecturer (Trainee)
NArazianarozi
983.Nur Sabrina Binti Ahmad Azmi
Academic Trainee
NAsabrinaazmi
984.Nur Safwati Bt Md Shahari
NA
985.Nur Saidah Omar
NA
986.Nur Sakina Binti Sa'adon
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4242OCD - IMCnursakina
987.Nur Sazwi Binti Nordin
Academic Trainee
NAnursazwi
988.Nur Shahida Abd Malek
NA
989.Nur Shahida Binti Midi, Dr.
Assistant Professor
6529K.ENGnurshahida
990.Nur Shahila Binti Alias
Assistant Information System Officer
2518ITDnurshahila
991.Nur Shahila Binti Alias
Assistant Information System Officer
2521ITDnurshahila
992.Nur Shakira Binti Mohd Nasir
Academic Trainee
NAshakira
993.Nur Shasha Safila Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
CFS PJsyasya
994.Nur Shasha Safila Binti Abdullah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6598LEGAL UNITsyasya
995.Nur Shazreen Bt Giman, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5216CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEnurshazreen
996.Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin
Lecturer (Pth)
5154KIRK - HSnurshuhada
997.Nur Suhaiza Bte Rahmat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAsuiza
998.Nur Suriya Binti Mohd Nor, Dr.
Assistant Professor
5563IRK - RKUDnursuriya
999.Nur Syahida Binti Ayob
Nurse
NAnursyahida
1000.Nur Syahirah Binti Shuhaimi
CELPAD Teacher
6652OSC GOMBAKsyahirah
1001.Nur Syaza Binti Ismail
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTzazaazza
1002.Nur Syazwani Binti Jamhuri, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnursyazwanigmailcom
1003.Nur Syuhada Binti Abdul Rahman
Physiotherapist
6131KOM - JHCsyuhadarahman
1004.Nur Syuhada Binti Mohd Munir, Mrs.
Psychology Officer
NAsyuhada_m
1005.Nur Syuriati Shamsudin
NA
1006.Nur Zafirah Binti Mohd Rodzi
Engineer
4422K.ENGnzafirah
1007.Nur Zaharatul Zahirah Bt. Norazman
Nurse
NAzaharatul
1008.Nur Zalifah Bt. Mohd. Faiz
Administrative Officer
3649STADDnurzalifah
1009.Nur Zatu Amni
NA
1010.Nur Zatul Akmar Bte Hamzah, Dr.
Assistant Professor
2626KOS - IMCzatulakmar
1011.Nur Zety Binti Mohd Noh
Lecturer (Trainee)
5537KOD - IMCzety_noh
1012.Nur Zuhaslinda Binti Yusri
Assistant Medical Officer
NAnurzuhaslinda
1013.Nurah Sabahiah Bt. Mohamed, Dr.
Assistant Professor
4383K. LAWSsabahiah
1014.Nuraihan Bt. Mat Daud, Prof. Dr.
Professor
6700KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnuraihan
1015.Nuraihan Bt. Mat Daud, Prof. Dr.
Professor
6706KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTnuraihan
1016.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
1017.Nuraisya Binti Sulong
Dental Surgery Assistant
NA
1018.Nuralisa Binti Asri
Medical Laboratory Technologist
NAnuralisa
1019.Nurannisa Aisyah Binti Nordin Sam
Administrative Assistant
NA
1020.Nuraqmar Az Bt. Amirudin
Administrative Officer
4882ITDnuraqmar
1021.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
NA
1022.Nurashikin Binti Aripin
Security Guard
5555OSEM - GBKikinipin
1023.Nurasikin Binti Mohamad Shariff
Lecturer
7287KON - JHCnurasikin
1024.Nuraslinda Binti Shaharom
Matriculation Lecturer
4869CFS PJlindasharom
1025.Nurasyikin Binti Hamzah
Academic Trainee
NAnurasyikinhamzah
1026.Nurasyikin Binti Mustakim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnurasyikin
1027.Nuratikah Binti Nordin
Assistant Administrative Officer
4220OCD - IMCnuratikahnn
1028.Nuratikah Binti Nordin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1029.Nurazani Bt. Md. Aris, Puan
Assistant Engineer
3413KENG - MECHATRONICSnurazani
1030.Nurazida Bt. Mohd. Kamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6199RESEARCH MANAGEMENT OFFICEnurazida
1031.Nurazlina Binti Afandi
Security Guard
5555OSEM - GBKazlinaapandi
1032.Nurazlina Bt. Abdul Rashid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3968MSDnurazlinaar
1033.Nurazzelena Binti Abdullah
CELPAD Lecturer
4933CELPADazzelena
1034.Nurazzura Bt Mohamad Diah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6100HS - SOCAnurazzura
1035.Nurazzura Bt Mohamad Diah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6112HS - SOCAnurazzura
1036.Nurdianawati Irwani Bt. Abdullah, Assoc. Prof. Datin Dr.
Associate Professor
4663KENMSirwani
1037.Nurfadila Binti Fauzi, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4186IIIBF-DAMANSARAnd_nurfadila
1038.Nurfakhitah Bt. Hashim
Assistant Accountant
5942FINANCE - STUDENT UNITfakhitah
1039.Nurfarahain Binti Rosli
Nurse
NAnurfarahain
1040.Nurfarahim Binti Alias
Nurse
NAnurfarahim
1041.Nurfarzana Nadirah Bt Zainal Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1042.Nurhafizah Binti Saidin
Matriculation Lecturer
4876CFS PJnurhafizahsaidin
1043.Nurhafizah Binti Zarudin
Nurse
2315KOM - JHCnurhafizah
1044.Nurhaidzat Binti Abd. Wahid
Lecturer
5152KIRK - HSnurhaidzat
1045.Nurhaliza Baharun
NA
1046.Nurhanina Bt Rafai
Office Secretary
4415K.ENGnina
1047.Nurhasimah Binti Zuryadi
Library Assistant
3460OCD - IMCnurhasimah
1048.Nurhasni Bt Abdul Razak
Junior General Assistant
3821LIBRARYnurhasni
1049.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
3734KAEDnurhaya
1050.Nurhaya Bt Baniyamin
Lecturer
2762CFS PJnurhaya
1051.Nurhazirah Binti Zainul Azlan
NAnurhazirah
1052.Nurhida Binti Zaini
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5406DEVELOPMENT DIVnurhida
1053.Nurhidayah Abdullah
NA
1054.Nurhidayah Binti Abdul Fattah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1055.Nurhidayah Binti Mohamed Sofian
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5454RESEARCH MANAGEMENT OFFICEdyhsofian
1056.Nurhidayah Binti Zahurin
Assistant Accountant
6685FINANCEnurhidayahzahurin
1057.Nurhuda Binti Ramli
NA
1058.Nurita Binti Juhdi, Dr.
Assistant Professor
4743KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONnurita
1059.Nurizan Binti Omar
Academic Trainee
NAnurizan
1060.Nurjasmin Binti Mahidin Abd Kadir
CELPAD Lecturer
3013CFS PJnurjasmin
1061.Nurjasmine Aida Binti Jamani, Dr.
Assistant Professor
4579KOM - IMCminaida
1062.Nurkhairulnisa Binti Abu Ishak, Dr.
Assistant Professor
NAnurkhairulnisa
1063.Nurlaili Binti Sanadi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3272HEALTH CENTREnurlailisanadi
1064.Nurlelawati Bt. Ab Jalil, Dr.
Assistant Professor
3784KAEDnurlelawati
1065.Nurlelawati Bt. Ab Jalil, Dr.
Assistant Professor
6214KAEDnurlelawati
1066.Nurliana Binti Zulkifli
Administrative Officer
NA
1067.Nurlin Bt Ali Hanafiah
Lecturer
3302KAHS - IMCnurlin
1068.Nurma Abd. Karim
CELPAD Lecturer
3920CELPADnurma
1069.Nurmahanim Binti Jumaat
Administrative Officer
5452RESEARCH MANAGEMENT OFFICE
1070.Nurmaliza Binti Jumaat
InformationTechnology Officer
4876ITDnjumaat
1071.Nurnadia Bt Majid
Industrial Trainee Bachelor Degree
NA
1072.Nurnajihan Nasuha
NA
1073.Nurraidah Binti Razali, Mrs.
Assistant Administrative Officer
4077STADD - HALIMATUSSADIAHnurraidah
1074.Nurrulhidayah Binti Ahmad Fadzillah, Dr.
Assistant Professor
5617OSC GOMBAKnurrulhidayah
1075.Nursafira Bt Ahmad Safian
Academic Trainee
NAnursafira
1076.Nursaihi Misran
NA
1077.Nursakinah Bt. Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnursakinahahahmad
1078.Nurshidah Abdul Wahab
CELPAD Lecturer
4834CFS PJnurshidah
1079.Nurshidah Binti Roselan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshidahroselan
1080.Nurshuhaida Hussain
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5963STADDnurshuhaida
1081.Nursiah Binti Hj. Abu Bakar
Matriculation Lecturer
3056CFS PJnursiah
1082.Nursiah Binti Hj. Abu Bakar
Matriculation Lecturer
4810CFS PJnursiah
1083.Nursofiah Binti Mohd Din
Assistant Science Officer
2659KOS - IMCnursofiah
1084.Nursuhaniza Bt. Che Ait
Nurse
NAnorsuhaniza
1085.Nursyuhada Binti Haron
Academic Trainee
NAsyuhadaharon
1086.Nursyuhada Binti Rosli
Administrative Officer
NA
1087.Nursyuhadah Binti Hamzah
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTsyuhadah
1088.Nursyuhaiha Bt. Aziz
Assistant Administrative Officer
4822KOP - IMCsyuhaiha
1089.Nursyuhaini Bt. Aziz
Nurse
NAsyuhaini
1090.Nursyuhaiza Binti Aziz
Library Assistant
2903LIBRARYnursyuhaiza
1091.Nuruddin Bin Razali
Information Technology Officer
3972MSDnuruddin
1092.Nurul 'ain Bt Buyong Jafril
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6710KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTainjafril
1093.Nurul 'ain Bt Mohamed Noor
Administrative Officer
5883OCCMnurulain
1094.Nurul 'atikah Binti Masdar
Assistant Administrative Officer
NAatikah
1095.Nurul 'inayati Binti Abdul Rahman
Lecturer
7320KON - JHCinayati
1096.Nurul A'fifah Binti Min Hussain, Mrs.
Publisher
4480KOM - IMCnoyu
1097.Nurul Afidah Binti Mohamad Yusof
Lecturer (PTH)
4678KENMSnurulafidah
1098.Nurul Afifa Bt Mat Salleh
NA
1099.Nurul Afzan Bt Misran
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5017RMCnurulafzan
1100.Nurul Aidil Ishak
NA
1101.Nurul Ain Binti Abdullah Zawawi
Nurse
NAainzawawi
1102.Nurul Ain Binti Yahaya
Lecturer
3405KAHS - IMCnurulainyahaya
1103.Nurul Ain Fajriha Binti Saidi
Nurse
NAainfajriha
1104.Nurul Ain Nabila Binti Abdullah
Security Guard
5555OSEM - GBKainnabila
1105.Nurul Ain Saleh
NA
1106.Nurul Aini Binti Nor Yazid
Library Assistant
3831LIBRARYaim
1107.Nurul Aini Bt. Abdullah
Nurse
NAnurulaini
1108.Nurul Aini Bte Samuri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4282OCD - IMCnaini
1109.Nurul Aishah Binti Ramli
Matriculation Teacher
NAnurulaishah
1110.Nurul Akhmar Mohd Saidon
NA
1111.Nurul Akma Binti Husain
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCnurulakma
1112.Nurul Akma Binti Jamil
Academic Trainee
NA
1113.Nurul Albaniah Binti Abdullah
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTalbaniah
1114.Nurul Amira Bt Mat Zim @ Mohd Zain
Library Assistant
NAnurulamira
1115.Nurul Ani Syazwani Binti Yaziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2342OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTani
1116.Nurul Anis Saliza Binti Razali
Physiotherapist
6131KOM - JHCanissaliza
1117.Nurul Aqidah Binti Abdul Wahab
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2341OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTaqidah
1118.Nurul Arfah Binti Che Mustapha
Lecturer (PTH)
3313K.ENGnurularfah
1119.Nurul Ashikin Binti Abu Baker
Office Secretary
7204KON - JHCn_ashikin
1120.Nurul Ashikin Binti Muhammad Musa, Dr.
Lecturer (Trainee)
2017KOM - IMCnurulashikin
1121.Nurul Ashyiekin Najlaa Bt. Amran
Assistant Sports Instructor
2447CFS PJnajlaa
1122.Nurul Asiah Fasehah Muhamad
NA
1123.Nurul Asikin Bt. Mokhtar, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREnurulasikin
1124.Nurul Asma Binti Abdul Basir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4632KOM - JHCasma_basir
1125.Nurul Asma Binti Abdul Basir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1126.Nurul Asyikin Binti Mustafa
Dental Surgery Assistant
5537KOD - IMCsyikinm
1127.Nurul Asyiqin Binti Yusof, Dr.
Assistant Professor
4870KOP - IMCdrnurul
1128.Nurul Atikah Binti Fami
Nurse
NAnurulatikah
1129.Nurul Atiqah Binti Mohd Rozali
Nurse
NAnatiqah
1130.Nurul Aulia Binti Zakaria
Lecturer (Trainee)
6298KOM - JHCnurulaulia
1131.Nurul Azrin Binti Abd. Rahman, Dr.
Assistant Professor
4911KOP - IMCazrin_abdrahman
1132.Nurul Azrina Binti Abdul Aziz
Matriculation Teacher
4824CFS PJnurulazrina
1133.Nurul Emilia Diyana Binti Abdul Malik
Matriculation Teacher
4859CFS PJemilia
1134.Nurul Fadzlin Bt Hasbullah
Associate Professor
4565K.ENGnfadzlinh
1135.Nurul Fahida Mohamad Isa
NA
1136.Nurul Farahain Binti Mohammad, Dr.
Assistant Professor
5080KOS - IMCfarahain
1137.Nurul Fardilla Ahmad Kamal
Office Secretary
3454ISTACfardilla
1138.Nurul Farita Bt Idris
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4833LIBRARYfarita
1139.Nurul Fariza Bt. Zulkurnain, Dr.
Assistant Professor
6506K.ENGnurulfariza
1140.Nurul Faten Shahida Binti Mat Zahani
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3796ITDfaten
1141.Nurul Fuadah Binti Mohamad Hassan
CELPAD Teacher
4962CELPADnfuadah
1142.Nurul Hafidzah Binti Noor Halim
Matriculation Lecturer
OSC GOMBAKnurulhafidzah
1143.Nurul Hafidzah Binti Noor Halim
Matriculation Lecturer
3186CFS PJnurulhafidzah
1144.Nurul Hafiza Binti Mohd Nusi
Nurse
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMThafizanusi
1145.Nurul Hafizah Binti Khalek
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAnurulhafizah
1146.Nurul Hafizah Ma'arof
NA
1147.Nurul Hajar Binti Mohd Fuad
Academic Trainee
NAnurulhajar
1148.Nurul Hamiruddin Bin Salleh, Dr.
Assistant Professor
6218KAED - ARCHITECTUREhamiruddin
1149.Nurul Hanilah Bt. Mohd. Ismath, Dr.
Assistant Professor
6729KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENThanilah
1150.Nurul Hanilah Bt. Mohd. Ismath, Dr.
Assistant Professor
6661CFS - ADMINhanilah
1151.Nurul Hasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2405MSDnhasyikin
1152.Nurul Hawa Binti Abdul Hamid @ Abdul Majid
Nurse
NAnurulhawa
1153.Nurul Hayati Bt. Mohamed Noor
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3193FINANCEnurul
1154.Nurul Hazimah Binti Abdul Aziz
Pharmacist
NAnurulhazimah
1155.Nurul Hazirah Binti Jaafar
Academic Trainee
NAhazirahjaafar
1156.Nurul Hidayah Binti Abdullah, Miss
Science Officer
4893KOP - IMCnurulhidayah
1157.Nurul Hidayah Binti Ismail
Medical Laboratory Technologist
NAnurulismail
1158.Nurul Hidayah Binti Rose
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NArosenh
1159.Nurul Hidayah Binti Zakaria
Nurse
NAhidayahzakaria
1160.Nurul Hidayah Bt. Abdul Wahab
Assistant Science Officer
NAnurulh
1161.Nurul Huda
NA
1162.Nurul Huda
NA
1163.Nurul Huda Binti Mohd Annuar
Lecturer
3783KAEDn_huda
1164.Nurul Huda Bt Hamdi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4012DRAPnurulhuda
1165.Nurul Huda Zainal Abidin
NA
1166.Nurul Husna Binti Azmi
Lecturer (Trainee)
NAhusnaabdullah
1167.Nurul Husna Bt. Ariffin
Part Time Administrative
3603KENMS
1168.Nurul Husni Binti Zawawil Anwar
CELPAD Teacher
NAnurulhusni
1169.Nurul Izaida Binti Zainuddin
Celpad Teacher
NA
1170.Nurul Izzah Binti Mohd Nawawi
Library Assistant
NAnurulizzah
1171.Nurul Izzah Binti Sidek
Academic Trainee
NAizzahs
1172.Nurul Izzah Zainol
NA
1173.Nurul Izzati Binti Kamarudin
Assistant Science Officer
5298KAHS - IMCizzati
1174.Nurul Jamilah Bt. Rosly
Lecturer
3952CELPADnuruljamilah
1175.Nurul Jannah Binti Mohd Tajuddin
Radiographer
NAjannah
1176.Nurul Jannah Binti Shaharzan
Nurse
NAjannahshaharzan
1177.Nurul Jannah Bt Zainan Nazri
NA
1178.Nurul Jannah Bt. Zainan Nazri, Dr.
Assistant Professor
5549KIRK - IRKjannahnazri
1179.Nurul Liyana Binti Mohamad Zulkufli
Academic Trainee
NA
1180.Nurul Maryam Binti Muhammad Noor
Assistant Accountant
5860S-DEVnurulnoor
1181.Nurul Nabilah Binti Kamarulzaman
Nurse
NAnurulnabilah
1182.Nurul Nadhira Binti Mat Zlan
Office Secretary Assistant
4404KOM - IMCnadhira
1183.Nurul Nadia Binti Mohd Desa
Dental Surgery Assistant
5537KOD - IMCnurulnadia
1184.Nurul Nadiah Bt. Bebaru
Nurse
NAnurulnadiah
1185.Nurul Naimah Rose
NA
1186.Nurul Najihah Binti Mohamad
Lecturer (PTH)
5082KOS - IMCnurulnajihah
1187.Nurul Nuha Binti Abdul Molok, Dr.
Assistant Professor
6430SBU - CITAnurulnuha
1188.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim, Dr.
Lecturer (Trainee)
2944KOD - IMCdrnurulruziantee
1189.Nurul Ruziantee Binti Ibrahim
Lecturer (Trainee)
NA
1190.Nurul Saadatun Nadiah
NA
1191.Nurul Sakinah Binti Engliman
Academic Trainee
NAsakinahengliman
1192.Nurul Shahida Binti Mohd Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4808KOP - IMCida
1193.Nurul Syafikah Binti Rosli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3170OSEM - GBKnuruls
1194.Nurul Syahida Binti Samsul
Accounting Assistant
NA
1195.Nurul Syala Bt. Abdul Latip, Dr.
Assistant Professor
6219KAEDalnsyala
1196.Nurul Syarida Binti Mohd Sakeri
Lecturer
3310KAHS - IMCnsyarida
1197.Nurul Syazwani Binti Abdul Manap
Library Assistant
3467LIBRARY - IMCnurulsyazwani
1198.Nurul Syazwani Binti Abdul Manap
Library Assistant
4815LIBRARYnurulsyazwani
1199.Nurul Syazwani Binti Mohd Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1200.Nurul Syazwani Binti Roslim
Assistant Science Officer
NAsyazwaniroslim
1201.Nurul Syazwani Bt Mohd Nani
Assistant Accountant
3406K.ENGnsyazwani
1202.Nurul'ain Binti Ahayalimudin
Lecturer
7299KON - JHCainyanun
1203.Nurulasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6596LEGAL UNITasyikin
1204.Nurulasyikin Binti Jamil
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1205.Nurulazamima Binti Mohd Yusof
Sport Assistant
3728SPORTS & RECREATIONAL CENTREazzamima
1206.Nurulhasanah Binti Mustapar, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrhasanah
1207.Nurulhidayah Binti Ab Latif
Matriculation Lecturer
4814CFS PJnurulhidayah_al
1208.Nurulhidayah Bt Ab Latif
Matriculation Lecturer
NA
1209.Nurulhidayati Binti Ruslai, Mrs.
Matriculation Lecturer
4822CFS PJhidayati
1210.Nurulhidayu Binti Mohamed Nordin
Nurse
NAnurulhidayu
1211.Nurulhuda Binti Osman, Dr.
CELPAD Lecturer
4949CELPADnhuda
1212.Nurullashkeen Bt. Mohd Aris
NA
1213.Nurulliza Bt. Othman
Nurse
4444HEALTH CENTREnurlizman
1214.Nurulwahida Saad
Lecturer
3425KAHS - IMCnurulwahida
1215.Nurulwahidah Bt Abd Hamid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5590INHARTwahidahhamid
1216.Nurun Najat
NA
1217.Nurur Raudzah Binti Md. Nor
Matriculation Lecturer
2729CFS PJnraudhah
1218.Nurusan Jamiri Bin Yacob
Computer Technician
3595KICT - ADMINnurusanj
1219.Nurusy Syahidah Binti Shamsudin
Librarian
4192LIBRARY - IMCnurusyahidah
1220.Nurusy Syahidah Shamsudin
Librarian
NA
1221.Nury Maryam Ilyas
NA
1222.Nury Maryam Ilyas
NA
1223.Nurzahidah Binti Yaaccob
Medical Laboratory Technologist
NAnurzahidah
1224.Nurzahirah Binti Mohd Nizam
Library Assistant
4189LIBRARY - IMCnurzahirah
1225.Nurzahiyah Binti Abu Hassan
CELPAD Lecturer
3040CFS PJnurzahiyah
1226.Nurzaidah Bt. Abdul Mutallib @ Shawal
Accountant
NAnurzaidah
1227.Nurzali Ismail
NA
1228.Nurziana Binti Ngah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5112KOS - IMCnurziana
1229.Nurzida Binti Mohamed Kalam
CELPAD Lecturer
NAnurzida
1230.Nurzulaikha Binti Zainal
Assistant Accountant
5912INSTEDzulaikhazainal
1231.Nuurul Hudaa Binti Mohd Sobli
Lecturer
4425KENG - ELECTRICAL & COMPUTERhudaa

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)