Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.M
NA
2.M Asri Bin Mohamed Hassan
Dental Technologist
NAmuhammadasri
3.M Firman Maulana
NA
4.M Mascitah Binti Mansor
Celpad Lecturer
NAmascitah
5.M. Anuar Said
NA
6.M. Guitmatsa
NA
7.M. Taher Bin Bakhtiar, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4807DEAN' OFFICE-PHARMACYmtaher
8.M. Taher Bin Bakhtiar, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4842PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYmtaher
9.M. Yusuf Ma
NA
10.M. Zainora Bt. Asmawi, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
3725KAED - URPzainora
11.M.m. Hafizur Rahman, Dr.
Assistant Professor
NAhafizur
12.M.nasiruddin B. M.mokhtar
NA
13.M.obaidullah
NA
14.M.s. Hajiri
NA
15.Ma An Fahmi Rashid Al-khatib, Dr.
Associate Professor
4553K.ENGmaan
16.Ma'ad Ahmad Khalid
Matriculation Lecturer
4749CFS PJmaad
17.Ma'ahad Bin Mokhtar, Dr.
Associate Professor
3063HS - ARABICmaahad
18.Maalik Donald Bennett
NA
19.Maceda Marohom Interino
NA
20.Maceda Marohom Interino
NA
21.Machouche Salah, Dr.
Assistant Professor
6150KIRK - IRKbentahar
22.Madia Baizura Binti Baharom, Ms.
Science Officer
4475BMS-MEDICmadia
23.Madihah Binti Khalid, Dr.
Assistant Professor
6365INSTED - ACADEMICmadihahkhalid
24.Madihah Binti Md. Rosli
NA
25.Madihah Bt. S. Abd. Aziz
Lecturer
NAmadihahs
26.Madihah Hanim Bt. Athmi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4143STADD - HAFSAmadihah
27.Maha Hanaan Jalal Balala
Assistant Professor
NA
28.Maha Hanaan Jalal Balala
Assistant Professor
NAhanaanbalala
29.Mahadi Ahmed
NA
30.Mahadi B. Katang
Lecturer
3776KAEDmahadi
31.Mahadi Bin Masoud, Dr.
Assistant Professor
NAmardi
32.Mahadi Jermadi Murat, Dr.
Administrative Officer
6735RECTOR OFFICEmahadijmurat
33.Mahamad Bin Arifin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4216K. LAWSmahamad
34.Mahamad Bin Saad
Driver
NAmahamad_saad
35.Mahaman Lahabou
NA
36.Mahani Bt Alang
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3933CELPADmahani
37.Mahani Bt. Mansor
Celpad Lecturer
NAmahanimansor
38.Mahanoon Bt. Yusoff
Assistant Professor
4315K. LAWSmahanoon
39.Mahathir Bin Kassan @ Hj. Hassan Sukri
Computer Technician
3862LIBRARY - ADMINmahathir
40.Mahathir Mohd Noor
NA
41.Mahayon Bt Dollah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmahayon
42.Maheram Bt. Rashed
Matriculation Lecturer
4805CFS PJmaheram
43.Maheran Binti Mohd. Yaman, Dr.
Assistant Professor
3779KAED - LANSCAPEmaheran
44.Mahfuth Khamis Amafua
Assistant Professor
5546IRK - RKGSamafua
45.Mahfuth Khamis Amafua
NA
46.Mahiran Bt. Ghazali, Mrs.
Matriculation Lecturer
4861CFS PJmahiran
47.Mahizan Binti Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4261AIKOL - ADMINmahizan
48.Mahmood Zuhdi Bin Hj. Ab. Majid, Prof. Dato' Dr.
Professor
5522KIRK - IRKzuhdi
49.Mahmoud M. M. Al-shawabkeh
Matriculation Lecturer
3163CFS PJmahmoud
50.Mahput Bin Sairan
NA
51.Mahyaruddin
NA
52.Mahyuddin Bin Daud
Matriculation Lecturer
4716CFS PJmahyuddin
53.Mai Nurul Ashikin Binti Taib, Dr.
Assistant Professor
4541PAEDIATRICSmainurul
54.Maimunah Binti Abdul Kadir, Dr.
Assistant Professor
6030KIRK - HSmaimunah
55.Maimunah Bt. Mohamed Shukor
Security Guard
NAmaimunahs
56.Maisarah Binti Mohamad
Nurse
NAmaisarahmohamad
57.Maisarah Bt Ali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6525K.ENGmaisarah
58.Maisarah Bt. Abdul Rahman
Matriculation Lecturer
NAsarah
59.Maisarah Bt. Mohd. Taib
Matriculation Lecturer
4720CFS PJthemaisarah
60.Maisarah Saniah Mansor
NA
61.Maizatul Akma Binti Ibrahim
Assistant Professor
5153PLANT SCIENCEmaizatulakma
62.Maizatulnisa Binti Othman, Dr.
Assistant Professor
5706K.ENGmaizatulnisa
63.Maizatun Bt Mustafa, Dr.
Assistant Professor
4389AIKOL - CIVIL LAW DEPTmaizatun
64.Maizirwan Mel, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5021RMOmaizirwan
65.Maizirwan Mel, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4566K.ENGmaizirwan
66.Maizul Aini Bt. Mat Isa
Assistant Information System Officer
3803ITD-PEARLmaizul_aini
67.Maizura Binti Mohd. Zainudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
2013BMS-MEDICzmaizura
68.Maizura Binti Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4905CELPAD - ADMINmaizura
69.Majdah Bt Zawawi, Dr.
Assistant Professor
4391AIKOL - ISLAMIC LAWz.majdah
70.Majdan Bin Alias, Dr.
Associate Professor
5743IRK - RKUDmajdan
71.Majdi Bin Haji Ibrahim, Professor Dr.
Professor
5066HS - ARABICmajdi
72.Majdiah Binti Che Othaman
Assistant Administrative Officer
3406ISTAC-ADMINomajdiah
73.Majdina Binti Mansor
Celpad Teacher
NAmajdina
74.Major (r) Mohd Yusof Ismail Babu
NA
75.Malek Radzuan Bin Dollah
Library Assistant
NAmalekradzuan
76.Maliah Bt. Sulaiman, Professor Dr.
Professor
4676KENMSmaliah
77.Malik Arman Bin Morshidi, Dr.
Assistant Professor
3412K.ENGmmalik
78.Malik Arman Bin Morshidi, Dr.
Assistant Professor
6508KENG - ELECTRICAL & COMPUTERmmalik
79.Maliza Azrain Sham Bt Mohd Azmi
Assistant Science Officer
2612BIOTECHNOLOGY IP PHONEazrain
80.Mamad Yaidi Toklubok
Matriculation Lecturer
4721CFS PJyaidi
81.Mamadou Salliou
NA
82.Maminul Islam
NA
83.Manal Jusuh
NA
84.Mandana Barkeshli, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5288KAEDmandana
85.Manisah Binti Mohd. Nor
Celpad Lecturer
4795CFS PJmanisah
86.Manizah Mazali
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKmanizahm
87.Mansoor Saburov, Dr.
Assistant Professor
5076CTS IP PHONEmsaburov
88.Mansor Bin Ibrahim, Professor Dr.
Professor
5282KAED - URPprofmansor
89.Mansor Bin Ibrahim, Professor Dr.
Professor
5220KAEDprofmansor
90.Mansort Mamat
NA
91.Manzur Husain Bin Mohd. Sadiq
Junior General Assistant
1504CFS PJmanzur
92.Mapuzah Bt Mohamed Wazir
Accounting Assistant
2428CFS PJm.mapuzah
93.Mardhiah Bt. Mohammad
Assistant Professor
5266BIO MEDICAL SCIENCESmmoh
94.Mardiana Binti Mohamad, Dr.
Assistant Professor
3067HS - PSYCmardiana
95.Mardiana Bt. Mat Ishak
Celpad Lecturer
NAmardianakn
96.Mardiana Mohd. Ashaari, Miss
Lecturer
2620BIOTECHNOLOGY IP PHONEmardianama
97.Mardiana Mohd. Sidki
NA
98.Mardiaty Iryani Binti Abdullah
NA
99.Mardziyah Bt. Ibrahim
Nursing Assistant
NAmardziyah
100.Marhalim B. Mohamed Suki
Technician
NAmarhalim
101.Marhanita Binti Apandi, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5094KIRK - HSmarhanita
102.Marhanum Binti Che Mohd Salleh
Assistant Professor
4638KENMS - ECONOMICSmarhanum
103.Marhanum Binti Che Mohd. Salleh
NA
104.Maria Kamel
NA
105.Mariam Adawiah Binti Dzulkifli, Dr.
Assistant Professor
5143HS - PSYCm.adawiah
106.Mariana Bt. Mohamed Osman, Dr.
Assistant Professor
3741KAEDmariana
107.Mariatul Fadzillah Bt Mansor
NA
108.Marina Bt Husain
Library Assistant
NAhmarina
109.Marina L. Alisaputri @ Marina Binti Lamri
Lecturer
NAmarina
110.Marini Othman
Lecturer
5648KICT - INFORMATION SYSTEMSomarini
111.Marisa Hayeebuesa
NA
112.Mariya Binti Abu Dahari, Miss
Assistant Administrative Officer
5017ADMINISTRATIONmiya
113.Mariyam Bt. Haji Abdul Razak
Administrative Officer
5856CSQAmariyam
114.Mariyana Bt. Mhd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4595K.ENGmariyana
115.Mariyana Bt. Mhd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4591KENG - MECHANICALmariyana
116.Marlina Binti Abdul Manaf
Nurse
NAmarlinamanaf
117.Marlina Zubairi
Celpad Teacher
3016CFS PJmarlina
118.Marliza Zulaikha Binti Mohamad Noor
Assistant Administrative Officer
NA
119.Marliza Zulaikha Binti Mohamad Noor
Assistant Administrative Officer
NAmarliza
120.Marmeezee Bin Mohd Yusoff
Engineer
NAmarmeezee
121.Maroswaty Binti Bakri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmaroswaty
122.Marshelayanti Mohamad Razali
NA
123.Marshita Binti Mohamed, Puan
Celpad Teacher
3043CFS PJmarshita
124.Marsufah Binti Jalil
Celpad Lecturer
NAjmarsufah
125.Martinelli Binti Hashim
Administrative Officer
5431RESEARCH MANAGEMENT OFFICEmartinelli
126.Martinelli Hashim
NA
127.Martini Binti Marzuki
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1546CFS PJmartini
128.Marwan Saad Azzubaidi, Dr.
Assistant Professor
NAazzubaidi
129.Maryam Binti Abdul Rahman
Celpad Lecturer
4796CFS PJmar_m1976
130.Maryam Binti Fauzi, Puan
Matriculation Lecturer
4715CFS PJmaryam
131.Maryam Binti Zahaba
NA
132.Maryanto, Dr.
Assistant Professor
4845PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYmaryanto
133.Maryati Bt. Zawawi, Ms.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6251KOMmaryati_z
134.Marziana Asat
NA
135.Marzidah Bte. Hashim
Celpad Lecturer
3109CFS PJmazzida_arab
136.Marziyana Mohd Ali
NA
137.Marziyana Mohd. Ali
NA
138.Marzuki Bin Idris
Driver
NAmarzuki_idris
139.Marzuki Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
6061HS - PSCImarzuki_m
140.Mas 'aini 'ashiqin Binti Ab. Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3973MSD - ADMINmas-aini
141.Mas Afflin Binti Semail, Mrs.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3016CPSafflinms
142.Mas Azurrina Binti Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
143.Mas Azurrina Binti Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3847LIBRARYazurrina
144.Masayu Binti Arrippin, Puan
Nursing Instructor ( Fellow )
NAmasayu
145.Mashitah Bt. Sabdin
NA
146.Mashkatul Anuar Bin Ariffin
Computer Technician
3880ITD-COREmashkatul
147.Mashood Ajibola Abdulraheem
NA
148.Mashud Masrodin
NA
149.Mashur Bin Samhuji
Information System Officer
NA
150.Masidah Binti Abdul Majid
NA
151.Masita Binti A Rahman
Information System Officer
4885ITD-ARIFEcta
152.Masita Binti Mohamed Taib, Mrs.
Office Secretary
5851CSQAmtmasita
153.Masitah Binti Ismail, Mrs.
Assistant Administrative Officer
NAmasitah
154.Masitoh Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
5741KIRK - IRKa.masitoh
155.Maskanah Bt Mohammad Lotfie, Dr.
Assistant Professor
NAmaskanah
156.Maslina Binti Zolkepli
NA
157.Maslina Bt. Ahmad, Dr.
Assistant Professor
4662KENMS - ACCOUNTINGmaslina
158.Masliza Binti Jaafar
Security Guard
NAmasliza
159.Masliza Muhammad
5281KAED - URP
160.Masni Mohamad
3754SBU - CBE
161.Masnira Binti Jusoh, Mrs.
Assistant Lecturer
NAmasnirajusoh
162.Masran Bin Ab. Aziz
Security Guard
NAmasranaz
163.Masrizan Bin Miswan
Library Assistant
NAmasrizan
164.Masthuhah Bt. Md. Hilal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3983MSD - COMPETENCYmasthuhah
165.Mastura Abd. Manan
NA
166.Mastura Binti Abdul Wahab
Administrative Officer
4223ADMINSITARTION-RMCwmastura
167.Mastura Binti Arshad
Celpad Lecturer
4797CFS PJamastura
168.Mastura Binti Kamarzaman
Dental Surgery Assistant
NAkmastura
169.Mastura Bte Badzis, Dr.
Assistant Professor
5328INSTEDbmastura
170.Mastura Bte Badzis, Dr.
Assistant Professor
5360INSTEDbmastura
171.Mastura Bte Badzis, Dr.
Assistant Professor
5372INSTED - ACADEMICbmastura
172.Masturah Mohd Abd Tahar
NA
173.Masudul Alam Choudhury, Professor
Professor
NA
174.Maswa Bt. Mokhti
Administrative Officer
6755IICRmaswaz
175.Masyitah Abd. Rahim
Celpad Teacher
NAmasyitahabdrahim
176.Maszlee Bin Malik, Dr.
Assistant Professor
6123IRK - RKFQmaszlee
177.Mat Nasir Bin Ismail, Mr.
Assistant Administrative Officer
CFS GAMBANGmatnasir
178.Mat Saleh B. Sajak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2457CFS PJmatsalleh
179.Mat Salleh Bin Hj Ahmad
Celpad Lecturer
3906CELPADmatsoleh
180.Mat Zahani Bin Mat Isa
Security Guard
NAmatzahani
181.Mat Zamri Bin Sarji
Assistant Administrative Officer
4081OCD - STAD (MAHALLAH TALHAH)matzamri
182.Maulana Akbar Shah @ U Tun Aung, Mr.
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKmaularna
183.Maulanar Akbar Sha
NA
184.Maung Ko @ Hajee Mohamed Ismail, Dr.
Assistant Professor
6217KOMhajee
185.May Khin Soe, Dr.
Assistant Professor
4877BMS-PHARMACYmay_soe
186.Maya Puspa Binti Rahman
Lecturer (Pth)
NAmayapuspa
187.Maya Puspa Binti Rahman
4611KENMS - ACCOUNTING
188.Mazatul Fitriah Bt. Othman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3970MSD - REMUNERATIONmazatul
189.Mazbah Binti Termizi, Puan
Matriculation Lecturer
4712CFS PJmazbah
190.Mazelan Bin Othman
Driver
NAmazelan
191.Mazfullah Bin Maidin
Assistant Administrative Officer
5996DRSAmazfullah
192.Maziah Binti Mat Desa
Matriculation Teacher
4887CFS PJmaziah_81
193.Maziah Bte. Mustapha, Dr.
Assistant Professor
5568KIRK - IRKmazmustapha
194.Maziah Mahmud
NA
195.Mazian Bt. Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6002HS - HISTmazian
196.Mazian Bt. Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5503KIRK - HSmazian
197.Maziani Binti Hamzah, Mrs.
Medical Radiographic Technologist
5343DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYmazianihamzah
198.Maziati Akmal Bt Mat Harttar @ Mohd Hatta
NA
199.Mazidatulakmam Binti Miskam
NA
200.Mazidatulakmam Binti Miskam
Assistant Professor
NAmazidatul
201.Mazilah Mohamed
NA
202.Mazira Binti Che Harun
Medical Laboratory Technologist
6269KOMmazira
203.Mazlan B. Jaafar
Security Guard
NAjmazlan
204.Mazlan B. Mohd Jamaludin
NA
205.Mazlan Bin Mohd Yusof
Matriculation Lecturer
6038HS - ENGLmazlanmy
206.Mazlan Muhammad
NAroselann_us
207.Mazlena Bt. Mohamad Hussain, Dr.
Assistant Professor
4319AIKOL - CIVIL LAW DEPTmazlena
208.Mazli Bin Omar
Driver
1505CFS PJmazlibeb
209.Mazli Bin Salleh
Driver
NAmazli
210.Mazlilawati Bt. Murad
Administrative Officer
5385MSDmazlila
211.Mazlin Hj. Azizan
NA
212.Mazlina Binti Ibrahim
Matriculation Lecturer
4722CFS PJimazlina
213.Mazlina Binti Mansor, Dr.
Assistant Professor
6295KAED - LANSCAPEmmazlina
214.Mazlina Bt. Mustafa
Administrative Officer
5226KAEDmazlina
215.Mazlinah Bt. Ghazali
Matriculation Lecturer
2708CFS PJmazlinahg
216.Mazlinah Bt. Omar
Matriculation Lecturer
4800CFS PJmazlinah
217.Mazlinda Bt Mat Derus
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3061CFS PJmazlinda
218.Mazly Bin Mohamed
Security Guard
NAmazly
219.Maznah Bte Abdul Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4225K. LAWSmaznah.abd.aziz
220.Maznah Binti Mazlan
Matriculation Lecturer
4723CFS PJmmaz
221.Maznah Bt Ahmad
Matriculation Lecturer
3189CFS PJamaznah
222.Maznah Bt Zakaria
Librarian
3839LIBRARYmaznahz
223.Maznah Bt Zakaria
Librarian
5717LIBRARY - ADMINmaznahz
224.Mazni Binti Buyong
Academic Fellow
NAbmazni
225.Mazni Binti Mohd. Noor
Celpad Lecturer
NAmazni
226.Mazura Bt. Mamat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4763KENMS - ADMINmazura
227.Mazzaimi Bin Mat Dom
Library Assistant
NAmazzaimi
228.Md Arshad Bin Hashim, Mr.
Dental Technologist
5532LAB-KODmdarshad
229.Md Asadur Rahman
NA
230.Md Farid Samad
NA
231.Md Hashim Selamat
NA
232.Md Hoirul Azri Bin Ponari
NA
233.Md Iqbal Firdaus Bin Jaimon
Audiologist
NAiqbalfirdaus
234.Md Jahirul Haq
NA
235.Md Jahirul Haq
NA
236.Md Muziman Syah Bin Md Mustafa
Lecturer
3397OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEsyah
237.Md Noor Bin Salleh, Professor Dr.
Professor
4414KENG - ADMINmdnoor
238.Md Noor Bin Salleh, Professor Dr.
Professor
6514K.ENGmdnoor
239.Md Ros Hisanmudin Kamarabah Md Yusof
NA
240.Md Saifur Rahman
NA
241.Md Seerazul Islam
NA
242.Md Shahidul Haque
NA
243.Md Soep Bin Sadimon
Medical Officer
NAmdsoep
244.Md Tahir Bin Bahari, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5612KICT - ADMINtahir
245.Md Tahir Bin Md Azhar, Dato' Prof. Dr.
Professor
4017DEP. RECTOR (A&R)mdtahir
246.Md Vall Abd Daim
NA
247.Md Yousuf Ali, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5581IRK - RKGSyousuf
248.Md Yusof Bin Ismail, Professor Dr.
Professor
4495SBU - AEICmdyusof
249.Md Yusof Bin Ismail, Professor Dr.
Professor
6545KENG - MANUFACTURING & MATERIALmdyusof
250.Md Zahangir Alam, Professor Dr.
Professor
4571K.ENGzahangir
251.Md Zahangir Alam, Professor Dr.
Professor
4440KENG - BIOTECHNOLOGYzahangir
252.Md Zahir Bin Salim
Pharmacy Assistant
5823HEALTH CENTREmdzahir_salim
253.Md Zamri Bin Hashim, Mr.
Driver
NAzamri_h
254.Md-yunus @ Mg Zaw Lin
NA
255.Md. Abdul Maleque, Dr.
Associate Professor
5785K.ENGmaleque
256.Md. Ali Bin Md. Sarif
Distinguished Academic Fellow
2810IIIBF-DAMANSARAmdali
257.Md. Asnyat Bin Asmat
4642KENMS - BUSINESS ADMINISTRATION
258.Md. Azman Bin Shahadan, Dr.
Associate Professor
5089HS - PSYCmdazman
259.Md. Fardous Alom, Dr.
Assistant Professor
NAfardous
260.Md. Hashim Bin Hj. Selamat
Administrative Officer
5209CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEmhashim
261.Md. Isa B. Muhammad
Junior General Assistant
3895KAED - ADMINm_isa
262.Md. Isa B. Muhammad
Junior General Assistant
3765KAEDm_isa
263.Md. Isa Bin Abu Talib
Security Guard
NAmdisaat
264.Md. Isa Bin Md. Noor
Security Guard
NAmd_isa
265.Md. Mahmudul Hasan
Assistant Professor
6045KIRK - HSmmhasan
266.Md. Mizanur Rashid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6214KAEDmizanur
267.Md. Mokhlesur Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4934PHARMACEUTICAL CHEMISTRYmdrahman
268.Md. Moniruzzaman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6056KIRK - HSmmzaman
269.Md. Mozasser Rahman, Dr.
Assistant Professor
5450K.ENGmozasser
270.Md. Rafiqul Islam, Professor Dr.
Professor
4572K.ENGrafiq
271.Md. Raisuddin Khan, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4575K.ENGraisuddin
272.Md. Sazzad Hossien Chowdhury, Dr.
Assistant Professor
4598K.ENGsazzadbd
273.Md. Shah Bin Naim
Laboratory Assistant
1575CFS PJmshah
274.Md. Taha B. Ariffin
Celpad Lecturer
NAtaha_arf
275.Md. Zaidul Islam Sarker, Professor Dr.
Professor
4841PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYzaidul
276.Md. Zamakhsyari Bin Jusoh
Celpad Teacher
4784CFS PJzamakh
277.Md. Zamri Bin Bakar
Assistant Administrative Officer
4120STADD - ALFARUQmdzamri
278.Meftah Hrairi, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4581K.ENGmeftah
279.Megat Mohd Samsul Bin Megat Ismail
Assistant Administrative Officer
4066STADDmegatsamsul
280.Megat Muazam Syah Bin Abd Rahman, Mr.
Computer Technician
4118ITDmuazam
281.Megawati Bt Moris
Assistant Professor
5553KIRK - IRKmegawati
282.Mejar Adhar Hamdan
NA
283.Mek Esah Binti Seman
Security Guard
NAmekesah
284.Mek Wok Binti Mahmud, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5517KIRK - IRKmekwok
285.Meldina Ugarak
NA
286.Meliawati Binti Sulaiman, Mrs.
Pharmacy Assistant
NAmelia
287.Meor Aliff Meor Azalan
NA
288.Meor Jalallulail
NA
289.Meor Jalallulail Bin Meu Othman
Technical Assistant (Mechanical)
3449K.ENGmeor
290.Meor Jalalulail Meor Othman
NA
291.Meor Shahfitri Bin Meor Said
Computer Technician
NAmsfitri
292.Merah Souad, Dr.
Assistant Professor
6380INSTEDsouad
293.Merhamah Bt Mohamed Iza
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4085STADDmarhamah
294.Meriati Bt. Mohamed
Academic Fellow
6038KONmeriati
295.Messikh Az Eddine, Dr.
Associate Professor
5654KICT - COMPUTER SCIENCEmessikh
296.Mhd Faizal Mhd Ramli
NA
297.Mia Fathia
NA
298.Michelle Rosanna Usman
NA
299.Miftahkus Surur
NA
300.Mikail Ibrahim
NA
301.Mimi Aminah Binti Wan Nordin
Lecturer
4538KENG - MECHANICALmimie
302.Mimi Hafizah Bt. Abdullah, Dr.
Assistant Professor
5077CTS IP PHONEmimihafizah
303.Mimi Iznita Binti Mohamed Iqbal
Lecturer
3078KIRK - HSiznita
304.Mimi Syahida Abd. Wahid
Matriculation Teacher
3187CFS PJmsaw
305.Mior Anuar Jamaludin
NA
306.Mior Nasir Mior Nazri, Dr.
Assistant Professor
5620KICTmiornasir
307.Mior Nasir Mior Nazri, Dr.
Assistant Professor
5636KICT - INFORMATION SYSTEMSmiornasir
308.Mir Azrul Bin Shaharudin
Administrative Officer
4177MSDazrul
309.Mira Kartiwi, Dr.
Assistant Professor
5652KICT - INFORMATION SYSTEMSmira
310.Mirghani I. Ahmed, Professor Dr.
Professor
4476K.ENGmirghani
311.Misnah Bt Sariman
Library Assistant
NAmisnahs
312.Misrol Bin Amri
Assistant Administrative Officer
4257K. LAWSmisrol
313.Miszairi Bin Sitiris, Dr.
Associate Professor
6124IRK - RKFQmiszairi
314.Miszairi Bin Sitiris, Dr.
Associate Professor
5502HS - ADMINmiszairi
315.Mizan Bin Hitam, Datuk Dr.
Administrative Officer
5990DEP. RECTOR (S&A)drmizan
316.Mizan Bt. Muhammad
Matriculation Teacher
4713CFS PJmizan_muhammad
317.Mizan Mohamed
NA
318.Moha Asri Bin Abdullah, Professor Dr.
Professor
4625KENMS - ECONOMICSmosri
319.Mohaida Bt Mohin, Dr.
Assistant Professor
5882CCDaida
320.Mohaida Bt Mohin, Dr.
Assistant Professor
6364KUL LANGUAGE MNGMTaida
321.Mohaimi Jais B. Md Saidan
NA
322.Mohamad Abdul Rahman
NA
323.Mohamad Afiq Faiz Bin Mohamad Amin
Administrative Officer
NA
324.Mohamad Afiq Faiz Bin Mohamad Amin
Administrative Officer
6342K. LAWSafiq
325.Mohamad Anuar Bin Roslan
Science Officer
NAanuar_r
326.Mohamad Asmadi Bin Abdullah, Dr.
Assistant Professor
4267AIKOL - ISLAMIC LAWmasmadi
327.Mohamad Azhari B. Osman
NA
328.Mohamad Azhari Bin Osman
NA
329.Mohamad Azli Bin Sudin
Library Assistant
NAazlisudin
330.Mohamad Azmi Bin Ismail
Administrative Officer
4024OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTmoazmi
331.Mohamad Azmi Bin Sulong
Matriculation Lecturer
2430CFS PJmazmis
332.Mohamad Bin Abas
Driver
NAmohamad
333.Mohamad Bin Awang
Mortuary Attendant
2097COMMUNITY MEDICINEahmadyaasin
334.Mohamad Bin Che Abdul Aziz
Security Guard
NAmohamadca
335.Mohamad Bin Che' Man
Lecturer (Trainee)
NAmohdcheman
336.Mohamad Bin Mos
Administrative Officer
5802LEGAL UNITmohdmos
337.Mohamad Dzadil Syakirin Bin M Shaari
Laboratory Assistant
3182PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYmdzadil
338.Mohamad Elmi Rizal Bin Ali
Security Guard
NAelmirizal
339.Mohamad Fadle Bin Ahmad @ Shariffuddin
Technician (Electrical)
3033KIRKHS - HSmfadle
340.Mohamad Faizal Bin Mat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1519CFS PJmfaizalm
341.Mohamad Faizal Bin Salleh
Health Attendant
NAfaizals
342.Mohamad Faizal Mohamad Desa
NA
343.Mohamad Fany Alfarisi
NA
344.Mohamad Fauzan Bin Noordin, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5623KICTfauzan
345.Mohamad Ghazali Bin Ghani
Lecturer
3127CFS PJm_ghazali
346.Mohamad Hafiz Bin Jumiran
Technical Assistant
NAmdhafiz
347.Mohamad Hafizal
NA
348.Mohamad Hafizi Bin Din
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5713CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEhafizidin
349.Mohamad Hamadi Bin Hamidon
Library Assistant
NAmadie
350.Mohamad Hanifah Bin Manan
Technician (Civil)
3762KAEDmhanifah
351.Mohamad Haniki Bin Nik Mohamed, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4901PHARMACY PRACTICEhaniki
352.Mohamad Haziff B. Hamzah
NA
353.Mohamad Ismail Bin Mohamad Yunus, Dr.
Assistant Professor
4281AIKOL - ADMINismailmy
354.Mohamad Ismail Bin Mohamad Yunus, Dr.
Assistant Professor
4262AIKOL - CIVIL LAW DEPTismailmy
355.Mohamad Izwan Bin Roselan, Mr.
Medical Radiographic Technologist
NAizwan
356.Mohamad Johdi Bin Salleh, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5357INSTEDjohdi
357.Mohamad Kamal Dahlan
NA
358.Mohamad Khaidir Bin Sahid
Celpad Teacher
4799CFS PJkhaidirsahid
359.Mohamad Khairul Nizam Zainan Nazri
NA
360.Mohamad Nabi Habibi
NA
361.Mohamad Nadzeri Bin Nordin
Computer Technician
NA
362.Mohamad Nadzeri Bin Nordin
Computer Technician
CFS GAMBANGnadzeri
363.Mohamad Najib Nawawei
NA
364.Mohamad Nasir Bin Jaafar
Manager Zakat Unit
5315IIUM ENDOWMENT FUND
365.Mohamad Nasir Bin Kama
Accountant
5193FINANCEmnasir
366.Mohamad Nasir Jafar
NAmohd.nasir
367.Mohamad Nasrun Bin Che Lah
Security Guard
NAbaaun
368.Mohamad Nizam B. Hussin
NA
369.Mohamad Noh B. Abdul Rahim, Mr.
Executive Officer
4268IIUM ENDOWMENT FUNDmohamadnoh
370.Mohamad Nor Azwan Bin Mamat
Computer Technician
NAmn_azwan
371.Mohamad Pon Bin Sahmat
Dental Technologist
4691KENMS - ACCOUNTINGmattpon
372.Mohamad Razeen Mohd Assan
NA
373.Mohamad Ridhuan Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6382INSTED - ACADEMICridhuanabdullah
374.Mohamad Ridhuan Abdullah
Assistant Professor
NA
375.Mohamad Riduan Bin Idris
Security Guard
NAmriduani
376.Mohamad Ridzuan Bin Musa
Librarian
3819LIBRARYriduan
377.Mohamad Ridzwan Al Hafiz Bin Abdul Aziz
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
NAridzwanhafiz
378.Mohamad Roashaaree Bin Ab Rahim
Administrative Officer
NA
379.Mohamad Romizan Bin Osman
Assistant Science Officer
2657PHYSICAL IP PHONEromizan
380.Mohamad Rosely Azli
NA
381.Mohamad Roslee B. Mahamud
Junior General Assistant
4008RECTOR OFFICEroslee
382.Mohamad Sabri B Zakaria, Dr.
Associate Professor
6125IRK - RKFQsabriz
383.Mohamad Safaruli Bin Rosli
Driver
NAsafaruli
384.Mohamad Safaruli Bin Rosli
Driver
NA
385.Mohamad Sahari Bin Nordin, Professor Dr.
Professor
5346INSTEDmsahari
386.Mohamad Saiful Azehri B. Muhamad
NA
387.Mohamad Saiful Azehri Muhamad
NA
388.Mohamad Saiful Nizam Bin Mohd. Suhaimi
Lecturer
2873KAEDsaifulnizam
389.Mohamad Sayuti Basar @ Sabtu
NA
390.Mohamad Sayuti Bin Basar @ Sabtu
NA
391.Mohamad Shahreen Bin Amri
Assistant Lecturer
NAmshahreen
392.Mohamad Shahrir Bin Abdul Rahim, Dr.
Assistant Professor
NAmdshahrir
393.Mohamad Sharif Bin Abdul Rahim
Driver
NAsharif
394.Mohamad Sidek Bin Shara
Accounting Assistant
4803DEVELOPMENT DIVqubra
395.Mohamad Suhaimi B. Ismail
NA
396.Mohamad Syaheir Bin Azizan
Assistant Accountant
NAsyaheir
397.Mohamad Syakirin Shukry
NA
398.Mohamad Yusoff Bin Ismail
Security Guard
NAmohdyusofi
399.Mohamad Zaidi Bin Gering
NA
400.Mohamad Zaidy Bin Darapar
Assistant Accountant
5198FINANCEzaidy
401.Mohamad Zaini Bin Mohamad
Technician (Audio-Visual)
3289CPDzainim
402.Mohamad Zaki Bin Abdul Ghani
Religious Assistant
3284MOSQUEmzakig
403.Mohamad Zaki Bin Azmy
Health Attendant
NAmohamadzaki
404.Mohamad Zakkirun Bin Abdullah, Mr.
NA
405.Mohamad Zikri Bin Sazali
Medical Laboratory Technologist
NA
406.Mohamad Zikri Bin Sazali
Medical Laboratory Technologist
NAmzikri
407.Mohamad Zirainur Qarimie Bin Zakaria
Medical Laboratory Technologist
NAzir
408.Mohamad Zuber Bin Ismail
Lecturer
6721KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTzuber77
409.Mohamad Zulfalihin Bin Rosli
Assistant Administrative Officer
NAzulfalihin
410.Mohamad Zulfalihin Bin Rosli
Assistant Administrative Officer
NA
411.Mohamaf Wafiuddin Bin Ismail
NA
412.Mohamed Abd Rahman
NA
413.Mohamed Abdel Rahman Ibrahim Yousuf
Celpad Lecturer
NAmansoura
414.Mohamed Abdullah Bin Mohamed Mohideen
Computer Technician
2301ADMINISTRATION-MEDICmmam
415.Mohamed Ahmed Hamed Ahmed Ali
Celpad Lecturer
3120CFS PJmahamed
416.Mohamed Ajmal Bin Abdul Razak Al-aidrus, Professor Dr.
Professor
3463ISTACal-aidrus
417.Mohamed Ali Bin Mohamed Isa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5887CCDali
418.Mohamed Aman Mustafa
Celpad Lecturer
4798CFS PJaman
419.Mohamed Amin Bin Hj Ismail
Assistant Information System Officer
2423CFS PJamin
420.Mohamed Arshad Bin Mohamed Sideek
Assistant Lecturer
NAarshadsideek
421.Mohamed Aslam B. Mohamed Haneef, Professor Dr.
Professor
4606KENMSmdaslam
422.Mohamed Asmy Bin Mohd. Thas Thaker
NA
423.Mohamed Asmy Mohd Thasthaker
NA
424.Mohamed Azril Bin Mohamed Amin, Dr.
Assistant Professor
6135KOMdrazril
425.Mohamed Azril Bin Mohamed Amin, Dr.
Assistant Professor
6130KOMdrazril
426.Mohamed Bedrulzaman Bin Mohamed Basir
Finance Officer
5183FINANCEbedrulzaman
427.Mohamed Bin Abd. Rahman, Dr.
Assistant Professor
4583K.ENGmrahman
428.Mohamed El Tahir El Mesawi, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6186KIRK - HSmmesawi
429.Mohamed El Tahir El Mesawi, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6126IRK - RKFQmmesawi
430.Mohamed Elsayed Aly Abd Elaziz Okasha, Dr.
Assistant Professor
4537K.ENGmokasha
431.Mohamed Eltaib Ibrahim, Dr.
Celpad Lecturer
NAeltaib
432.Mohamed Elwathig Saeed Mirghani, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5749K.ENGelwathig
433.Mohamed Farid Ali
NA
434.Mohamed Fuad Bin Mat Salleh
NA
435.Mohamed Hadi Habaebi, Dr.
Associate Professor
6502K.ENGhabaebi
436.Mohamed Hadzri Bin Hasmoni, Dr.
Assistant Professor
6292KOMhadzri
437.Mohamed Ibrahim Negasi, Dr.
Assistant Professor
NAibrahimnegasi
438.Mohamed Ibrahim Raheem
Matriculation Lecturer
2795CFS PJmiraheem
439.Mohamed Idris Mohamed Idris Omer
Celpad Lecturer
NAmohamedidris
440.Mohamed Ismail Bin Abdul Karim, Professor Dr.
Professor
4573K.ENGakismail
441.Mohamed Ismail Bin Ahamad Shah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6028KIRK - HSismails
442.Mohamed Kamil Bin Abdul Rashid
Associate Professor
NAkamilrashid
443.Mohamed Konneh, Dr.
Associate Professor
4546K.ENGmkonneh
444.Mohamed Mahees Raheem
NA
445.Mohamed Mihlar
NA
446.Mohamed Raffy Bin Mohd. Din
Driver
NAraffy
447.Mohamed Razi Mohamed Jalaldeen, Dr.
Assistant Professor
6427KICTrazimjm
448.Mohamed Ridza Wahiddin, Professor Dr.
Professor
5658KICT - COMPUTER SCIENCEmridza
449.Mohamed Ridza Wahiddin, Professor Dr.
Professor
5850CSQAmridza
450.Mohamed Saiful Fairul Bin Abu Bakar, Mr.
Medical Laboratory Technologist
NAsaifulfairul
451.Mohamed Saufi Bin Awang, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6171KOMsaufiawang
452.Mohamed Seid Ahmed Osman
Celpad Lecturer
3943CELPADkanzo
453.Mohamed Sufian Bin Mohd. Nawi
Lecturer
3099PHARMACEUTICAL CHEMISTRYmsufian
454.Mohammad Abdul Mohit, Professor Dr.
Professor
5285KAED - URPmamohit
455.Mohammad Abdul Quayum, Professor Dr.
Professor
6188KIRK - HSquayum
456.Mohammad Abdul Quayum, Professor Dr.
Professor
6023KIRK - HSquayum
457.Mohammad Amjad Khan
Lecturer (Pth)
6157KIRK - IRKkhan
458.Mohammad Anwar Bin Mohamed Iqbal, Dr.
Assistant Professor
5117CHEMISTRY IP PHONEanwariqbal
459.Mohammad Arif Bin Shahar, Dr.
Assistant Professor
2755INTERNAL MEDICINEarifshahar
460.Mohammad Azman Bin Abdul Subhan
NA
461.Mohammad Azram, Professor Dr.
Professor
4594KENG - SCIENCEmazram
462.Mohammad Azrin Bin Aris Fatillah
Computer Technician
3607KENMSazrin
463.Mohammad Deen Mohd. Napiah, Dr.
Assistant Professor
4212K. LAWSmdeen
464.Mohammad Ezwan Bin Aplus
Administrative Officer
NAezwan
465.Mohammad Ezwan Bin Aplus
Administrative Officer
NA
466.Mohammad Farid Bin Sulaiman, Major (r)
Celpad Teacher
4779CFS PJmjbfarid
467.Mohammad Ghali Ahmed
NA
468.Mohammad Hafizee Bin Md Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
469.Mohammad Hafizullah
NA
470.Mohammad Ibraheem Mohammad Abdel Rahman, Dr.
Assistant Professor
6517K.ENGm_abdelrahman
471.Mohammad Iqbal, Dr.
Assistant Professor
4540K.ENGmohammad_iqbal
472.Mohammad Jamshed Ahmad Siddiqui
Assistant Professor
NAjamshed_siddiqui
473.Mohammad Manzoor Malik, Dr.
Assistant Professor
5582IRK - RKGSphilomalik
474.Mohammad Muslim
NA
475.Mohammad Mustafizur Rahman, Dr.
Assistant Professor
NAmustafiz
476.Mohammad Nabi Azizi
NA
477.Mohammad Naqib S/o Ishan Jan, Professor Dr.
Professor
4248AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTnaqib
478.Mohammad Nazirul Bin Hisham
Library Assistant
NAnazirulhisham
479.Mohammad Nidzam Bin Abdul Kadir
Celpad Lecturer
3112CFS PJnidzam
480.Mohammad Noor Bin Zainal Abidin
Technician (Mechanical)
NAmnoor
481.Mohammad Norazmi Bin Ahmad
NA
482.Mohammad Norazmi Bin Ahmad
Lecturer (Pth)
NAmnorazmi
483.Mohammad Nurul Alam Hawlader, Professor Dr.
Professor
6518K.ENGmehawlader
484.Mohammad Obaidillah
NA
485.Mohammad Romaizwar Bin Mohd Jamaludin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1521CFS PJizwa
486.Mohammad Sabri Bin Jahaya, Mr.
Customer Service Officer
NAmsabri
487.Mohammad Saiful Islam
NA
488.Mohammad Shafeeq Lone, Dr.
Medical Officer
NAmshafeeq
489.Mohammad Shah Bin Merahamed Shah
Security Guard
NAmohdshahms
490.Mohammad Shariffuddin Bin Daud
Technician (Electrical)
3116KIRKHS - HSshariffuddin
491.Mohammad Shariffuddin Bin Daud
Technician (Electrical)
5045KIRKHS - HSshariffuddin
492.Mohammad Syaiful Bahari Bin Abdull Rasad
Assistant Professor
5253KAHS - BASIC HEALTH SCIENCESsyaiful
493.Mohammad Tariqur Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
NAtarique
494.Mohammad Umar Siddiqi, Professor Dr.
Professor
4458K.ENGumarsiddiqi
495.Mohammad Yeakub Ali, Professor Dr.
Professor
4507K.ENGmmyali
496.Mohammad Yousuf Rathor, Professor Dr.
Professor
6293KOMrathor
497.Mohammad Zahir Bin Mat Salleh, Mr.
Engineer
4878ITD-REDSmzahir
498.Mohammad Zaimi Bin Jimi Abdullah, Mr.
Accounting Assistant
4060OCD - FINANCE DEPARTMENTmzaimi
499.Mohammad Zoolfadli Bin Haron
Technician (Electrical)
NAzoolfadli
500.Mohammed Abul Lais, Professor Dr.
Professor
5533IRK - RKQSmalais
501.Mohammed Ataur Rahman, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4544K.ENGarat
502.Mohammed Bin Yusoff, Professor Dr.
Professor
4637KENMS - ECONOMICSmohammed.yusoff
503.Mohammed Faiz Bin Shaul Hamid
NA
504.Mohammed Farid Ali
Academic Fellow
NA
505.Mohammed Farid Ali
NA
506.Mohammed Farid Ali, Dr.
Academic Fellow
NAabumariyah
507.Mohammed I Mustafa, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4491BMS-MEDICimad
508.Mohammed Ismath Ramzy
NA
509.Mohammed Mahgoub Bashary Mohamed Al
NA
510.Mohammed Saedi Jami, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5466K.ENGsaedi
511.Mohammed Shaiful Azam
NA
512.Mohamud Yousuf Muse
NA
513.Mohd A'imullah Bin Azmi
Science Officer
4733IRAC CLINICAL TRIAL UNITaimullah
514.Mohd Adha Bin Mustapa Kamal Basha
Security Guard
NAadha_mustapa
515.Mohd Adham Shah Bin Ayeop, Dr.
Assistant Professor
NAadhamshah
516.Mohd Adnan Haroon Rehman
NA
517.Mohd Affendi Bin Mohd Shafri
NA
518.Mohd Afzainizam Bin Shariffudin
NA
519.Mohd Afzal Bin Alias, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAafzalalias
520.Mohd Agus Bin Ridwan, Mr.
Technical Assistant
5402DEVELOPMENT DIVaguss
521.Mohd Akhyar Bin Khazizi
Assistant Medical Officer
2096COMMUNITY MEDICINEmohdakhyar
522.Mohd Akmal Hakim Bin Asmara
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAakmalhakim
523.Mohd Al-baqlish Bin Mohd Firdaus, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAbaqlishfirdaus
524.Mohd Al-baqlish Bin Mohd Firdaus, Dr.
Lecturer (Trainee)
NA
525.Mohd Ali Bin Zulkipli
Driver
NAali_zulkipli
526.Mohd Amin Bin Yusof
Driver
NAaminyusof
527.Mohd Amin Bin Yusof
Driver
NAaminyusof
528.Mohd Anas Zainol Abidin
NAiiumtrading
529.Mohd Anuar Bin Zaid
Technician (Audio-Visual)
3029CPDanuarz
530.Mohd Ariff Bin Bujang
Security Guard
NAariff_bujang
531.Mohd Ariff Bin Sharifudin
Assistant Professor
NAariffs
532.Mohd Ariff Hazami Bin Elliazir
Medical Laboratory Technologist
NAahazami
533.Mohd Ariffin Bin Ghazali, Mr.
Science Officer
NAariffinghazali
534.Mohd Arifin Bin Kaderi, Dr.
Assistant Professor
5251BIO MEDICAL SCIENCESariffink
535.Mohd Arifin Bin Kaderi, Dr.
Assistant Professor
3512IRK - RKQSariffink
536.Mohd Arifin Bin Kaderi, Dr.
Assistant Professor
5205KAHS - DEAN'S OFFICEariffink
537.Mohd Arni B Amerudin, Mr.
Computer Technician
3701RMO - RESEARCH COMPUTIONAL UNITmohd_arni
538.Mohd Asraf Bin Mohd Zainudin
Matriculation Lecturer
NAasrafzaigmailcom
539.Mohd Asran Bin Na'am
NA
540.Mohd Asran Na'am
NA
541.Mohd Asyraf Bin Abdull Jalil, Dr.
Lecturer (Trainee)
2026BMS-MEDICmohdasyraf
542.Mohd Asyraf Bin Mohd Razib
NA
543.Mohd Avicenna
NA
544.Mohd Azahar Ramli @ Hisham
NA
545.Mohd Azam Bin Ab Rahman
Celpad Teacher
3577OSC GOMBAKm_azam
546.Mohd Azan Bin Mohammed Sapardi
NA
547.Mohd Azar Amirul Bin Mohd Azlan
Technician
NAamirul
548.Mohd Azhari B. Mohd Nadzari
Accountant
5187FINANCEazharie
549.Mohd Azib Bin Mohd Azhar
Matriculation Teacher
4725CFS PJazib_azhar
550.Mohd Azidi Bin Mohad Azmi
NA
551.Mohd Azizol Bin Azis
Dental Surgery Assistant
NAmzizol
552.Mohd Azizuddin Ibrahim
NA
553.Mohd Azizul Hakim Bin Mohamad Idris, Mr.
Assistant Information System Officer
3827LIBRARYazizulhakim
554.Mohd Azley Bin Isa, Mr.
Library Assistant
NAazley
555.Mohd Azmer Bin Kamaruddin, Mr.
Accounting Assistant
CFS GAMBANGazmer_k
556.Mohd Azmi Manap
NA
557.Mohd Azmir Bin Zulkipli
Laboratory Assistant
NAazmir
558.Mohd Aznor Mohd Hashim
NA
559.Mohd Azril Bin M. Yusof, Mr.
Science Officer
NAazril_yusof
560.Mohd Azrul Azlen Bin Abd. Hamid
Lecturer
3104CFS PJazrul_qld
561.Mohd Azrul Azlen Bin Abd. Hamid
Lecturer
6711KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTazrul_qld
562.Mohd Azrul Farhan Bin Md Azizan
Physiotherapist
6147KOMazrulfarhan
563.Mohd Azrul Naim Mohamad
NA
564.Mohd Azuan B. Zakaria
Technician
3544CELPAD - ADMINazuan
565.Mohd Azuan B. Zakaria
Technician
3900CELPADazuan
566.Mohd Azuan Bin Mohd Pauzai, Mr.
Health Attendant
NAengku_azuan
567.Mohd Azwan Bin Abd Aziz Fikrey
NA
568.Mohd Azwan Bin Abd. Aziz Fikrey
NA
569.Mohd Badli Ezahar B. Baharuddin
NA
570.Mohd Burhan Bin Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
5349INSTEDmburhan
571.Mohd Burhan Bin Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
5910SBU - CTLmburhan
572.Mohd Danial Jamaludin
NA
573.Mohd Danial Jamaludin
NA
574.Mohd Dhiyaulhaq Bin Halim
Medical Laboratory Technologist
NAdhiyaulhaq
575.Mohd Ezamir Azral Bin Mohd Azrul
Celpad Lecturer
NAezamir
576.Mohd Fadil Bin Mat Nayan, Encik
Computer Technician
3210AIKOL - ADMINfadilnayan
577.Mohd Fadullah Sahimi Bin Mohd Nor, Mr.
Security Guard
NAfadullah
578.Mohd Fahmi Bin Lukman, Dr.
Assistant Professor
6238KOMfahmiz
579.Mohd Fairullazi Bin Ayob
Assistant Professor
NAfairullazi
580.Mohd Fairullazi Bin Ayob
5279KAED - QS
581.Mohd Faisal Bin Ismail
Medical Laboratory Technologist
NAfaisalismail
582.Mohd Faiz Bin Idris, Dr.
Assistant Professor
6181KOMfaiz_id
583.Mohd Faiz Bin Md Tahir, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrfaiz
584.Mohd Faiz Bin Musa
3737KAED - LANSCAPE
585.Mohd Faiz Bin Yusoff
NA
586.Mohd Faizal Azwan Bin Haza
Health Attendant
NA
587.Mohd Faizal Bin Abd Rahman
Publishing Assistant
NAmdfaizal
588.Mohd Faizal Bin Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1524CFS PJm_faizal
589.Mohd Faizal Bin Mohamad
Celpad Lecturer
NAfaizalmohamad
590.Mohd Faizal Bin Rajmi, Mr.
Driver
NAfaizalr
591.Mohd Faizul Bin Hassan
Library Assistant
NAmfaizul
592.Mohd Faizul Bin Maruti @ Ezani
NA
593.Mohd Faizul Bin Omar
Driver
NAmohdfaizul
594.Mohd Farid Bin Jaafar Sidek
Matriculation Teacher
2778CFS PJfaridjaafar
595.Mohd Farid Bin Md Alias
3311K.ENGmohdfarid
596.Mohd Farid Mohd Yusof
NA
597.Mohd Farique Bin Abd Jabar
NA
598.Mohd Farisalharisi Bin Mohd Yaziz
Computer Technician
2423CFS PJfarisal
599.Mohd Farmezee B. Abdullah
NA
600.Mohd Farouq Bin Md Alias
Administrative Officer
NA
601.Mohd Farouq Bin Md Alias
Administrative Officer
3266CSQAfarouq
602.Mohd Farouq Bin Md Alias
NA
603.Mohd Fauzi Bin Daud, Mr.
Security Guard
NAfauzidaud
604.Mohd Fazli B. Kamal
NA
605.Mohd Fazli Bin Abd Halim
Dental Surgery Assistant
NAmohdfazli
606.Mohd Fazli Bin Kamal
NA
607.Mohd Fazly Bin Mohd Hayadin, Encik
Library Assistant
NAmfazly
608.Mohd Fazri Bin Kamaruddin
Administrative Officer
NAfazrifaz
609.Mohd Ferdaus Bin Harun
NA
610.Mohd Fillanney Siji
NA
611.Mohd Fillany Siji
NA
612.Mohd Firdaus Bin Johar
Medical Laboratory Technologist
6108KIRK - HSaus
613.Mohd Firdaus Harun
NA
614.Mohd Habibullah
NA
615.Mohd Hafidz Bin Ithnin
NA
616.Mohd Hafidz Bin Mahamad Maifiah
NA
617.Mohd Hafiz Abu Bakar
NA
618.Mohd Hafiz Bin Arzmi
NA
619.Mohd Hafizee Bin Razak
Computer Technician
3593KICTmhafizee
620.Mohd Hafizi Din
NA
621.Mohd Hafizul B. Shaibon
Technical Assistant
NAhafizul
622.Mohd Hafriz Bin Abdul Hamid
Celpad Lecturer
NA
623.Mohd Hafriz Bin Abdul Hamid
Celpad Lecturer
NAhafriz
624.Mohd Hairi Bin Mohd Rasit
Technical Assistant (Materials)
3492K.ENGhairi
625.Mohd Hairul B. Danial
NA
626.Mohd Hakimi Mohd Badrol Affandi
NA
627.Mohd Hamdan Bin Mohd Amin Nordin, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3342SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREhamscleo
628.Mohd Hamzah Bin Mohd Nasir
Lecturer
NAhamzahn
629.Mohd Hanafiah Azmi
NA
630.Mohd Hanif Bin Abdul Rani
Assistant Medical Officer
NAanip
631.Mohd Hanif Bin Jainlabdin
NA
632.Mohd Hanif Bin Mohd Kasmuri
Medical Laboratory Technologist
NAmohdhanif
633.Mohd Haniff Bin Mohd Amin
Laboratory Assistant
NAhanif
634.Mohd Hasbullah Bin Mohd Fauzi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAhasbullahfauzi
635.Mohd Hasfendi Bin Aziman
Technician
1503CFS PJhasfendi
636.Mohd Hazeezy Bin Harith, Mr.
Sport Officer
4346SPORTS & RECREATIONAL CENTREhazeezy
637.Mohd Hazeezy Hj Harith
NA
638.Mohd Haziezan Bin Hassan, Mr.
Laboratory Assistant
3390OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEyeop
639.Mohd Hazimin Bin Mohd Salleh, Dr.
Assistant Professor
5171PHYSICAL IP PHONEmhazimin
640.Mohd Hazwan Bin Abdul Hamid
Medical Laboratory Technologist
NAmhazwan
641.Mohd Helmi Bin Johari
Computer Technician
NAhelmijoe
642.Mohd Helmi Bin Mohd Sobri
NA
643.Mohd Hisyamuddin Bin Kassim
Lecturer
3722KAEDmhisyam
644.Mohd Ikhwan Bin Abdullah
NA
645.Mohd Ikhwan Bin Azmy, Mr.
Computer Technician
5026ITDmikhwan
646.Mohd Iqbal Shah Bin Khalid
Computer Technician
2409MSDshah
647.Mohd Isa Shamsuddin
NA
648.Mohd Izaha Bin Abdullah
Assistant Science Officer
NAizaha
649.Mohd Izhar Ahmad Mokhtar
NA
650.Mohd Iznan Bin Ab Hamid
Technical Assistant
NAmohdiznanabhamid
651.Mohd Izwal Izaddy B. Mohd Isa
NA
652.Mohd Izwan Bin Zainudin
NA
653.Mohd Izzuddin Bin Dzulkefli, Mr.
Computer Technician
OSC GOSC GOMBAKmizzudin
654.Mohd Kamal Ariffin Ghazali
NA
655.Mohd Kamarulazizan B. Che Soh
Library Assistant
NAazi_zan
656.Mohd Kamarulzaman Bin Seman
Celpad Teacher
3565CELPADskamarulzaman
657.Mohd Kamil Hakim Bin Naharudin, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3242DEP. RECTOR (S&A)kamil_hakim
658.Mohd Kamil Hakim Bin Naharudin, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4067STADDkamil_hakim
659.Mohd Khaidir Bin Abdul Rashid
Health Attendant
NAmkhaidir
660.Mohd Khairil Azri B. Abdul Aziz
NA
661.Mohd Khairol Fahmi Bin Abdul Ghani
Computer Technician
NAmkfahmi
662.Mohd Khairol Fahmi Bin Abdul Ghani
Computer Technician
NA
663.Mohd Khairol Fahmi Bin Abdul Ghani
Computer Technician
NA
664.Mohd Khairudin Jasin
NA
665.Mohd Khairul Anuar B Abdul Wahab @ Yusof
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
NAmkhairul
666.Mohd Khairul Nizam B. Zainal Abidin
NA
667.Mohd Khairul Sazaney Bin Abu Jaziz
Information System Officer
4872ITD-REDSsazaney
668.Mohd Khairul Zul Hasymi Bin Firdaus
Lecturer
6071KONzulhasyimi
669.Mohd Khairulzain Abd Rahman
NA
670.Mohd Khairulzain Bin Abdul Rahman
Administrative Officer
4109CENCERVEkhairulz
671.Mohd Khan Bin Zimat, Encik
Security Guard
NAmkhanz
672.Mohd Lamine Syilla
NA
673.Mohd Lokman B. Mohd Toha @ Musa
NA
674.Mohd Lokman Bin Mohd Tahir @ Muda
NA
675.Mohd Mahyudi Bin Mohd Yusop, Dr.
Assistant Professor
4602KENMS - ECONOMICSmahyudi
676.Mohd Masrul Bin Masduki
Science Officer
NAmasrul_mm
677.Mohd Mizrhahily Abd Kadir
NA
678.Mohd Muhaimin Bin Chuweni
Assistant Science Officer
NA
679.Mohd Muhaimin Bin Chuweni
Accounting Assistant
5944FINANCEmuhaimin
680.Mohd Muktiyuddin B Musa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmukti
681.Mohd Mumtaz Ali, Professor Dr.
Professor
5557KIRK - IRKmumtazali
682.Mohd Muneerdeen Olodo Al-shafi'i
NA
683.Mohd Najib Bin Mohd Kalami
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
684.Mohd Najib Bin Mohd Kalami
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmohdnajib
685.Mohd Naser Mat Ashri
NA
686.Mohd Nasir Bin Jamaludin
NA
687.Mohd Nasir Bin Zakaria
NA
688.Mohd Nasri Bin A. Manan
Assistant Sports Instructor
1537CFS PJnasri5577
689.Mohd Nasri Bin Mat Nasir
Medical Radiographic Technologist
NAnasri
690.Mohd Nazim Bin Mat Nawi
Matriculation Teacher
CFS GAMBANGmohdnazim
691.Mohd Nazir Bin Mat Nawi
Matriculation Teacher
CFS GAMBANGnazirnawi
692.Mohd Nazli Bin Kamarulzaman, Dr.
Assistant Professor
6173KOMnazlizahid
693.Mohd Nazmus Sayadat
NA
694.Mohd Nazri Idrus
NA
695.Mohd Nazriq Bin Noor Ahmad
Matriculation Teacher
4860CFS PJnazriq
696.Mohd Nazrul Shamizan Mohd Shamsudin
NA
697.Mohd Nazwan Bin Mistam, Mr.
Assistant Administrative Officer
5951MSD - OSHUnazwanmi
698.Mohd Nizam Bin Abdul Aziz
Administrative Officer
NA
699.Mohd Nizam Bin Abdul Aziz
Administrative Officer
NAmohdnizampgpf
700.Mohd Nizam Bin Abdullah
Laboratory Assistant
NAmnizam
701.Mohd Nizul Bin Mat Hassan, Mr.
Technician (Audio-Visual)
NAnizul
702.Mohd Nooramizi Bin Mohd Halimi, Mr.
Computer Technician
4111OCD - IT DEPARTMENTamizi
703.Mohd Nor Bin Husain
Matriculation Lecturer
2722CFS PJmnh
704.Mohd Nor Hafizi Bin Mohd Ali
Lecturer (Trainee)
NA
705.Mohd Nor Hafizi Bin Mohd Ali
Lecturer (Trainee)
NAdrnhafizi
706.Mohd Nor Imeran Bin Abdul Jabar
Security Guard
NAimeran
707.Mohd Norasman Bin Bakar
Laboratory Assistant
3391OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEazman
708.Mohd Norazizi Bin Hamzah
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
3470K.ENGazizie
709.Mohd Norhafifi Zolkiaply
Counsellor
NA
710.Mohd Norhafifi Zolkiaply
Counsellor
NAmnhafifi
711.Mohd Norhisham Azmi Bin Abdul Rahman, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAhishamazmi
712.Mohd Qaddafi Osman
NA
713.Mohd Qusyairi Azli Bin Mohd Azharr
Medical Laboratory Technologist
NAqusyairi
714.Mohd Radhwan Bin Abidin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAmohd_radhwan
715.Mohd Radzi B Che Daud, Dr.
Assistant Professor
4481K.ENGmradzi
716.Mohd Radzi Bin Hilmi
NA
717.Mohd Radzuan Bin Md Noor
Radiographer
5327DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYmohdradzuan
718.Mohd Radzuan Md Noor
Radiographer
NA
719.Mohd Raji Abd Ghaniy
NA
720.Mohd Ramdhan Bin Mohd Ramli
Publishing Assistant
NAramdhan
721.Mohd Razalee Shafiae
NA
722.Mohd Razif Bin Aziz, Mr.
Assistant Science Officer
NArazifffff
723.Mohd Razif Muda
NA
724.Mohd Raziff Bin Mat Hasan, Mr.
Engineer
5738K.ENGraziff
725.Mohd Razmi B. Mohd Rashid
NA
726.Mohd Ridhaudin Bin Ahmad
Radiographer
NAridhaudin
727.Mohd Ridzuan B. Jamil
NA
728.Mohd Ridzuan Bin Ahmad
Medical Laboratory Technologist
NA
729.Mohd Ridzuan Bin Ahmad
Medical Laboratory Technologist
NAmridzuanahmad
730.Mohd Ridzuan Bin Mohd Said
Lecturer (Trainee)
NAmohdridzuan
731.Mohd Rizal Bin Hashim
Assistant Sports Instructor
NAriezal
732.Mohd Roslan Bin Zainol Abidin
Administrative Officer
4743IIUM HOSPITALzroslan
733.Mohd Roslan Md Isa
NA
734.Mohd Roslan Md Isa
NA
735.Mohd Rozy B. Mohd Mokhtar
NA
736.Mohd Safuan Bin Md Mustapa
Security Guard
NAsafuanmustapa
737.Mohd Saifful Bin Ahmad Tarmizi
Driver
NAepul_sport
738.Mohd Saiful Riza Bin Bashri
NA
739.Mohd Saleh Abbas
NA
740.Mohd Salihin Deris
NA
741.Mohd Salmee Sari
NA
742.Mohd Sauffee Bin Zulkiflee
Computer Technician
3805ITD-NATsauffee
743.Mohd Shafie Bin Zulman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4047AMAD- ADMISSIONmohdshafie
744.Mohd Shah Nizal B. Suleiman
NA
745.Mohd Shah Nizal Bin Suleiman
NA
746.Mohd Shahrin Bin Abu Hanifah
NA
747.Mohd Shahrizal Nasir
NA
748.Mohd Shahrul Nizam Bin Shaari
Computer Technician
3106HS - ADMINmsnbs
749.Mohd Shaiful Ehsan Bin Shalihin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshaifulehsan
750.Mohd Shaim Zaffa Bin Mohd Paat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshaimzaffa
751.Mohd Shairoz Mohd Odman
NA
752.Mohd Shakir Bin Abdullah
NA
753.Mohd Shariffuddin Bin Ibrahim, Ir.
Academic Fellow
5257KAEDirsharifudin
754.Mohd Shazuan Bin Md Sidek
Matriculation Teacher
NAshazuan
755.Mohd Shuhaizzard Suhaimi
NA
756.Mohd Shukor Bin Nordin
Professor
NA
757.Mohd Shukor Bin Nordin, Dr.
Distinguished Academic Fellow
NAdino
758.Mohd Shukri Bin Baba
NAvibrio
759.Mohd Shukri Bin Baba
NA
760.Mohd Shukri Bin Mohd. Aris, Dr.
Assistant Professor
5054BIOTECHNOLOGY IP PHONEmamshukri
761.Mohd Shukrimi Bin Awang, Dr.
Associate Professor
6140KOMshukrimi
762.Mohd Sofian Bin Mohamed Shariff
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
3015CPDmsofian
763.Mohd Sueib Ismail
NA
764.Mohd Sufian B. Mat Tajudin
NA
765.Mohd Sufian Bin Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3666STADD - COUNSELING SERVICES DEPTmohdsufian
766.Mohd Sufian Bin Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
767.Mohd Sufie Bin Abdul Razak
Administrative Officer
2435CFS PJmsufie
768.Mohd Suhaimi Bin Ismail
Lecturer
3138KAEDmosis
769.Mohd Syafwan Bin Adnan
NA
770.Mohd Syafwan Bin Adnan
Lecturer (Trainee)
NA
771.Mohd Syafwan Bin Adnan, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrsyafwan
772.Mohd Syarul Adi Mat Sidek
NA
773.Mohd Taufik Bin Yaakup, Encik
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAtaufikyaakup
774.Mohd Taufiq Bin Maktar
NA
775.Mohd Yunus Mohd Noor
NA
776.Mohd Yusof
NA
777.Mohd Yusof Bin Majid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5095HS - ADMINyusofmajid
778.Mohd Yusof Bin Majid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5135KIRK - HSyusofmajid
779.Mohd Yusof Bin Mohamed Fahmy
Radiographer
NAyusoffahmy
780.Mohd Yusof Bin Mohamed Fahmy
Radiographer
NA
781.Mohd Yusof Ma Zhan Ming
NA
782.Mohd Yusri Bin Mohamed
NA
783.Mohd Za'farani Bin Jaafar
Driver
NAzafa
784.Mohd Zabidi Ahmad
NA
785.Mohd Zahairee Bin Mansor
NA
786.Mohd Zahamri Nizar
NA
787.Mohd Zaidi Awang
NAazaidi
788.Mohd Zaim Bin Zahir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4916CELPADmohdzaimzahir
789.Mohd Zaim Bin Zahir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
790.Mohd Zaim Khairi Bin Hj Mohd Kenali
Assistant Accountant
4054OCD - FINANCE DEPARTMENTmohdzaim
791.Mohd Zainuddin Bin Shukur
Security Guard
NAzainuddins
792.Mohd Zairul Muizz Bin Abdul Razak
Technician
NA
793.Mohd Zairul Muizz Bin Abdul Razak
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
NAmzairulmuizz
794.Mohd Zaki Jalil
NA
795.Mohd Zaman Bin Dewah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4489K.ENGmzaman
796.Mohd Zamir Bin Mohd Rosdi
Assistant Publishing Officer
2038BMS LABmuhammadzamir
797.Mohd Zamri Aminuddin
NAzamri_64
798.Mohd Zazali Bin Yaakub
Library Assistant
NAzazali
799.Mohd Zin Bin Mohamed
Associate Professor
3153KAEDzin
800.Mohd Zubairi Bin Abdul Aziz
Security Guard
NAzubairi
801.Mohd Zulfadzli Bin Ibrahim, Mr.
Medical Laboratory Technologist
6146KOMfadzli
802.Mohd Zulfahmi Bin Mhd Jakin, Dr.
Dental Officer
NAdrzulfahmi
803.Mohd Zulhisyam Bin Mustapai
Celpad Lecturer
3105CFS PJsyamlby
804.Mohd Zulkifli Bin Abd Rahman, Mr.
Assistant Medical Officer
NAmzulkiflir
805.Mohd. Abbas Bin Abdul Razak, Dr.
Assistant Professor
6155KIRK - IRKmaarji
806.Mohd. Adam Bin Suhaimi, Professor Dr.
Professor
5700KICTadam
807.Mohd. Adam Bin Suhaimi, Professor Dr.
Professor
5622KICT - INFORMATION SYSTEMSadam
808.Mohd. Adam Bin Suhaimi, Professor Dr.
Professor
4880ITD-ARIFEadam
809.Mohd. Adisham Bin Ya'acob
Assistant Science Officer
NAedy_aso79
810.Mohd. Afandi Bin Awang Hamat, Dr.
Associate Professor
6127IRK - RKFQmohdaffandi
811.Mohd. Affendi Bin Mohd Shafri, Dr.
Assistant Professor
NAaffendishafri
812.Mohd. Affindee Bin Haji Hamzah
Laboratory Assistant
3499KICTaffindee
813.Mohd. Akram Bin Shair Mohamed, Professor Dr.
Professor
4302AIKOL - CIVIL LAW DEPTakram
814.Mohd. Ali B. Abdullah
Celpad Lecturer
3560CELPADalia
815.Mohd. Ali Bin Tuah
Lecturer
PJCFS PJadbul
816.Mohd. Ali Noh Bin Ismail
Security Guard
NAmohdalinoh
817.Mohd. Aminul Islam, Dr.
Assistant Professor
5074CTS IP PHONEaminulislam
818.Mohd. Aminul Islam
NA
819.Mohd. Amir Yahya
NA
820.Mohd. Arif Nazri
NA
821.Mohd. Aris Bin Yusoff
Accountant
4420ADMINISTRATION-MEDICarisy
822.Mohd. Atan Harun
Driver
NAmohd_atan
823.Mohd. Azizuddin Bin Ibrahim
Technical Assistant (Mechanical)
3365K.ENGazeezudeen
824.Mohd. Azlan Bin Mohd Afandi
Accountant
2426CFS PJm.azlan
825.Mohd. Azmi Bin Omar, Prof. Dato' Dr.
Professor
2814IIIBF-DAMANSARAazmiomar
826.Mohd. Azmi Bin Omar, Prof. Dato' Dr.
Professor
2801IIIBF-DAMANSARAazmiomar
827.Mohd. Azmi Bin Omar, Prof. Dato' Dr.
Professor
4655KENMSazmiomar
828.Mohd. Azmi Bin Yahaya
Matriculation Lecturer
OSC GOSC GOMBAKazmiyahaya
829.Mohd. Azmir Mohd. Nizah
NA
830.Mohd. Aznan Bin Md. Aris, Dr.
Associate Professor
NAaznan
831.Mohd. Azri Bin Abd. Jalil
NA
832.Mohd. Azrul Bin Zainuddin
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
NAazrulz
833.Mohd. Bahad Bin Mohd Subairi
Technician
3541CELPAD - ADMINmbahad
834.Mohd. Bahad Bin Mohd Subairi
Technician
4923CELPADmbahad
835.Mohd. Baharuddin Bin Harun
Assistant Professor
4307K. LAWSmbahar
836.Mohd. Bakhir Bin Abdullah, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5082KIRK - HSbakhir
837.Mohd. Basri Bin Mat Nor, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6237KOMm.basri
838.Mohd. Danial Bin Jamaludin
Administrative Officer
4031GENERAL ADMINISTRATION-OCDdanial
839.Mohd. Danial Bin Jamaludin
Administrative Officer
4073OCD - STUDENT DEVELOPMENT DEPARTMENTdanial
840.Mohd. Darbi Bin Hashim
Academic Fellow
4228K. LAWSdarbi
841.Mohd. Fadhlilullah Bin Mohamad Yusof
Laboratory Assistant
NAfadhlilullah
842.Mohd. Fadly Bin Mohd. Noor, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAmohdfadly
843.Mohd. Fadzil Bin Zero
Library Assistant
4186LIBRARY KTNmdfadzil
844.Mohd. Faez Bin Sharif
NA
845.Mohd. Faez Bin Sharif
Lecturer (Pth)
2619BIOTECHNOLOGY IP PHONEfaez
846.Mohd. Fahmi Bin Alias
Technical Assistant
NAmfahmi
847.Mohd. Fahmi Bin Mohd. Nordin
Matriculation Teacher
2420CFS PJfahminordin
848.Mohd. Fairuz Bin Abdul Talib
Celpad Lecturer
3922CELPADat.mfairuz
849.Mohd. Faisal Bin Mohamed Sukim
Computer Technician
1507CFS PJfaisalsukim
850.Mohd. Faisal Bin Mohd. Room
Technical Assistant
4559K.ENGfaisal
851.Mohd. Faiz Bin Tukimin
Accounting Assistant
3871FINANCEfaizt
852.Mohd. Faiz Bin Tukimin
Accounting Assistant
3190FINANCEfaizt
853.Mohd. Faizal Bin Zakaria
Library Assistant
NAfaizalz
854.Mohd. Fakhzan Bin Bakar
Technical Assistant
4806DEVELOPMENT DIVfakhzan
855.Mohd. Fakri Bin Hussin
Security Guard
NAmohdfakrih
856.Mohd. Farid Bin Mohd Sani
Computer Technician
3881ITD-COREmfaridms
857.Mohd. Farihan Mohd Rani
NA
858.Mohd. Fauzi Bin Abu
Driver
NAfauziabu
859.Mohd. Fauzi Bin Muhamad
Information System Officer
5197FINANCEfauzi
860.Mohd. Feham Bin Md Ghalib, Dr.
Assistant Professor
4059CPDmfeham
861.Mohd. Feham Bin Md Ghalib, Dr.
Assistant Professor
5085KIRK - HSmfeham
862.Mohd. Firdaus Bin Abd. Wahab
Lecturer
NAfirdaus
863.Mohd. Firdaus Bin Ahmad
Matriculation Teacher
OSC GOSC GOMBAKm_firdaus
864.Mohd. Fuad B. Md. Sawari, Dr.
Assistant Professor
3518CELPADsawari
865.Mohd. Fuad Bin Miskon
NA
866.Mohd. Hafiz Bin Abdul Aziz
Lecturer
NAmdhafizaziz
867.Mohd. Haidil Akmal Bin Mahdan, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAhaidil
868.Mohd. Haikal Bin Muhamad Halil
Lecturer (Trainee)
NAdrhaikal
869.Mohd. Hairi Bin Baharom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5086HS - ADMINmhairi
870.Mohd. Hairi Bin Baharom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3521KIRK - HSmhairi
871.Mohd. Hairulnizam Bin Masri
Library Assistant
NAhnizam
872.Mohd. Hakimi Bin Mohd. Badrol Afandi
Administrative Officer
5883DEP.RECTOR (I&I)hakimi
873.Mohd. Halmi Bin Husain
Assistant Administrative Officer
2461CFS PJmohdhalmi
874.Mohd. Hamri Bin Rahmat
Technical Assistant
3433KENG - MECHANICALmhamrir
875.Mohd. Hanafi Bin Ani, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4420K.ENGmhanafi
876.Mohd. Hanif Arkurni Bin Abas, Mr.
Celpad Teacher
OSC GOSC GOMBAKarkin
877.Mohd. Haniff Bin Manap
NA
878.Mohd. Hapidz Pian
NA
879.Mohd. Haswadi Mustaffa
NA
880.Mohd. Haswaneezal Rizal Bin Azri
Matriculation Teacher
4842CFS PJhaswaneezal
881.Mohd. Hazlan Bin Ibrahim
Technical Assistant
3376K.ENGhazlan
882.Mohd. Helmizan
NA
883.Mohd. Hirzie Bin Mohd. Rodzhan
NA
884.Mohd. Hisham B. Mohd Kamal, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4249AIKOL - ISLAMIC LAWmkmhisham
885.Mohd. Hisham B. Mohd Kamal, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4239AIKOL - ISLAMIC LAWmkmhisham
886.Mohd. Hisham B. Mohd Kamal, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4395AIKOL - ADMINmkmhisham
887.Mohd. Hishamuddin B. Md Nor
Assistant Sports Instructor
2448CFS PJmhisham
888.Mohd. Ikhsan Bin Shari
Security Guard
NAmohdikhsan
889.Mohd. Iqbal Bin Abdul Wahab
Assistant Professor
4376K. LAWSiqbalm
890.Mohd. Izhar Bin Jabar
Public Health Assistant
NAizharjabar
891.Mohd. Izzuddin Bin Mohd. Tamrin, Dr.
Assistant Professor
6429KICTizzuddin
892.Mohd. Kamal Bin Yahya
Assistant Sports Instructor
4392SPORTS & RECREATIONAL CENTREmkamaly
893.Mohd. Kamal Hassan, Tan Sri Prof. Dr
Professor
5780HS - ADMINmkhassan
894.Mohd. Kamal Hassan, Tan Sri Prof. Dr
Professor
6791CENTRISmkhassan
895.Mohd. Kamal Nazmi Bin Kamaruddin
Matriculation Teacher
4735CFS PJmkamalnazmi
896.Mohd. Kamazkhezly B. Mohamed Kamal
Assistant Science Officer
5344DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYkamaz
897.Mohd. Kamel Bin Md. Noor
Security Guard
NAkamelmn
898.Mohd. Kamil Bin Abdul Hamid
Library Assistant
NAkamil
899.Mohd. Kamil Nurul Azman
NA
900.Mohd. Kasrol Bin Kassim, Encik
Celpad Teacher
3957CELPAD - ENGLISHkasrol
901.Mohd. Kasrol Bin Kassim, Encik
Celpad Teacher
4826CFS PJkasrol
902.Mohd. Khair Bin Hj. Mokhtar
Security Guard
NAmohdkhair
903.Mohd. Khair Bin Ngadiron
Matriculation Lecturer
NAmkhair
904.Mohd. Khairil Hisham Bin Ab. Rajak
Technician (Electrical)
3369K.ENGmkhairilh
905.Mohd. Khairudin Abd. Rahman
NA
906.Mohd. Khairul Bin Abu Sufi
Celpad Teacher
NAmohdkhairul
907.Mohd. Khairul Nizam Said
NA
908.Mohd. Lazuardi Ilham Bin Mohd Baharudin
Laboratory Assistant
2613BIOTECHNOLOGY IP PHONElazuardi
909.Mohd. Lukman Bin Muda
Laboratory Assistant
5336INSTED - ADMINlukman
910.Mohd. Maizam Bin Maideen
Medical Laboratory Technologist
NAmaizam
911.Mohd. Mazharul Bin Md. Yusoff, Dr.
Lecturer (Trainee)
2944LECTURER-KODdrmohdmazharul
912.Mohd. Misbah Bin Solihin
Security Guard
NAmisbahms
913.Mohd. Mizam Bin Mustafa
Computer Technician
NAmizam
914.Mohd. Nahar Bin Mohd. Arshad, Dr.
Assistant Professor
4708KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONma.nahar
915.Mohd. Najib Bin Abd. Ghani
Assistant Administrative Officer
4708OCD - STUDENT DEVELOPMENT DEPARTMENTnajib
916.Mohd. Najib Bin Abd. Ghani
Assistant Administrative Officer
4078STUDENT DEVELOPMENTnajib
917.Mohd. Najib Bin Omar @ Umar
Laboratory Assistant
NAbrnajib
918.Mohd. Nasir B. Mohd. Idris, Mr.
Lecturer
3121CFS PJmohdnasir
919.Mohd. Nasir Jaafar
NA
920.Mohd. Nasri Bin Hj Mat Salleh
Library Assistant
NAmnasri
921.Mohd. Nazer Bin Yahya
Technician (Audio-Visual)
3288CPDnazeryahya
922.Mohd. Nazrani Bin Mokhtar
Technician (Foundry And Pattern Making)
NAmnazrani
923.Mohd. Nazri Bin Mahwan
Computer Technician
3358CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEnazri
924.Mohd. Nazri Bin Mohamed Daud
Junior General Assistant
1523CFS PJbobnazri
925.Mohd. Nazri Bin Mohd. Nawi
Lecturer
NAmohdnazri
926.Mohd. Nazri Bin Sulaiman
Library Assistant
NAnazris
927.Mohd. Nizam Bin Abdul Raffar
Library Assistant
4194REFERENCErnizam
928.Mohd. Nizam Bin Barom, Dr.
Assistant Professor
NAmohdnizam
929.Mohd. Nizam Bin Ruslan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3645SDEV - CCACnizamr
930.Mohd. Nizam Bin Ruslan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6736RECTOR OFFICEnizamr
931.Mohd. Nizamuddin Bin Ismail, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAnizamuddin
932.Mohd. Noh Bin Abdul Jalil
Lecturer
6137KIRK - IRKmohdnoh
933.Mohd. Noor B. Mat
Celpad Lecturer
4852CFS PJmdnormat
934.Mohd. Nor Bin Abdullah
Security Guard
NAmdnor
935.Mohd. Nordin Bin Baharum
Junior General Assistant
3688DEVELOPMENT DIVnordinb
936.Mohd. Norhaedir Bin Idris
Matriculation Teacher
3191CFS PJhaedir
937.Mohd. Norhafiz Bin Adnan
Technical (Mechanical)
4471K.ENGnorhafiz
938.Mohd. Norzaimi Shariffudin
NA
939.Mohd. Nursharmizam B. Baharudin, Dr.
Assistant Professor
6180KOMmizamiium
940.Mohd. Puzhi Bin Usop, Dr.
Celpad Lecturer
3103CFS PJmpuzhi
941.Mohd. Rafaei Bin Mohd. Basri
Matriculation Teacher
2766CFS PJrafaei
942.Mohd. Rafiz Bin Bakhtiar
Computer Technician
NArafiz
943.Mohd. Rahim Bin Jusoh
Celpad Teacher
3911CELPADrahimjusoh
944.Mohd. Ramzi Bin Mohd. Hussain, Dr.
Assistant Professor
6286KAED - LANSCAPEramzi
945.Mohd. Ramzi Bin Mohd. Hussain, Dr.
Assistant Professor
5260KAED - LANSCAPEramzi
946.Mohd. Ramzi Bin Mohd. Hussain, Dr.
Assistant Professor
3742KAED - LANSCAPEramzi
947.Mohd. Rashdan Bin Baba
Library Assistant
NAmrashdan
948.Mohd. Razif Bin Mamat
Administrative Officer
5188FINANCErazif
949.Mohd. Ridwan Abdul Wahid, Dr.
Assistant Professor
NAridwan
950.Mohd. Ridzwan Bin Selamat
Library Assistant
3445LIBRARY-ISTACmridzwan
951.Mohd. Rifzal Bin Mohd. Shariff
Matriculation Lecturer
2767CFS PJrifzal
952.Mohd. Rozi Kodin
NA
953.Mohd. Rozin Bin Ismail
Security Guard
NArozin
954.Mohd. Rusdi Ismail
NA
955.Mohd. Rushdi Bin Hj. Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
4846PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYrushdi
956.Mohd. Sabri Bin Majid
Security Guard
NAsabrimajid
957.Mohd. Sabri Bin Salleh
Driver
NAsabrilibrary
958.Mohd. Said Bin Nurumal
Lecturer
6056KONmohdsaid
959.Mohd. Saide Bin Gembor
Computer Technician
NAsaide
960.Mohd. Saiffull Azwar Bin Amat Jutrah
NA
961.Mohd. Saipul Bin Md. Zahruahsari @ Awang
Technical Assistant
4436K.ENGmohdsaipul
962.Mohd. Salmee Bin Mohd. Sari
Administrative Officer
2432CFS PJmohdsalmee
963.Mohd. Sayuti Bin Razali, Dr.
Assistant Professor
NAsayutirazali
964.Mohd. Senu Bin Awang
Celpad Lecturer
5468SDEVsenu
965.Mohd. Senu Bin Awang
Celpad Lecturer
3942CELPAD - BAHASA MALAYSIAsenu
966.Mohd. Shaari Bin Ismail
Security Guard
NAshaari
967.Mohd. Shafie Bin Hashim
Security Guard
NAmshafei
968.Mohd. Shafien Bin Othman
Celpad Lecturer
3566CELPADshafien
969.Mohd. Shah B. Jani, Dr.
Assistant Professor
5545KIRK - IRKshahjani
970.Mohd. Shah Irani Bin Hasni
NA
971.Mohd. Shahidan Bin Noor Rahin, Dr.
Assistant Professor
NAshahidan
972.Mohd. Shahnan Bin Zainal Abidin
Lecturer
NAm.shahnan
973.Mohd. Shahriman Bin Ghazali
Medical Laboratory Technologist
2033BMS LABshahriman
974.Mohd. Shahriza Bin Mohd. Salleh
Junior General Assistant
3613KENMS - ADMINshahriza
975.Mohd. Shahrul Fadzli Bin Imaduddin
Science Officer
6162KOMmsfadzli
976.Mohd. Shakir Bin Abdullah
NA
977.Mohd. Sharif Bin Hashim
Assistant Religious Officer
1530CFS PJhmsharif
978.Mohd. Shariffudin Bin Hj. Lokman
Celpad Teacher
3567CELPADshariff
979.Mohd. Sharizal Bin Hasan
Library Assistant
NAsharizal
980.Mohd. Sharril Mohd. Noor
NA
981.Mohd. Shazaruddin Bin Ahmad Shah
Computer Technician
3542CELPAD - ADMINdins
982.Mohd. Shuhaimi Bin Ishak, Dr.
Assistant Professor
5577KIRK - IRKmshuhaimi
983.Mohd. Shukri Bin Abdullah
Celpad Teacher
3904CELPAD - QURANICmshukri
984.Mohd. Shukri Bin Nordin
Lecturer
NAnmshukri
985.Mohd. Shukur Bin Ahmad
Technical Assistant (Electrical)
4509K.ENGashukur
986.Mohd. Solahuddin Bin Mohammed
Religious Assistant
3285MOSQUEsolahuddin
987.Mohd. Sultan Ibrahim Bin Shaik Dawood, Dr.
Assistant Professor
6512K.ENGsultan
988.Mohd. Syamsul Arief Mahbub
NA
989.Mohd. Syarafi Bin Md. Hilal
Computer Technician
4792KENMS - ADMINsyarafi
990.Mohd. Syarqawy Bin Hamzah
Lecturer
5641KICT - INFORMATION SYSTEMSsyarqawy
991.Mohd. Syauqi Bin Md. Zahir
Matriculation Lecturer
2792CFS PJsyauqi
992.Mohd. Yazid Bin Ahmad
Technical Assistant (Mechanical)
4555K.ENGmyazid
993.Mohd. Yazid Bin Zul Kepli
Assistant Professor
4222AIKOL - ISLAMIC LAWmaritime
994.Mohd. Yazid Bin Zul Kepli
NA
995.Mohd. Yusof Bin Mohamad
NA
996.Mohd. Yusof Bin Sainal, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAyaosof
997.Mohd. Yusri Bin Mohamed Yunus
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
NAmyusrimy
998.Mohd. Yusuf Bin Yob
Driver
1505CFS PJyy
999.Mohd. Zabidi Bin Hamid
Photographer
1501CFS PJhzabidi
1000.Mohd. Zahid Bin Baharum
Laboratory Assistant
1583CFS PJmzahid
1001.Mohd. Zahid Ridzuan Bin Mohd. Zulkifly
Matriculation Teacher
3148CFS PJmohdzahid
1002.Mohd. Zahir Bin Md. Suhaimi
NA
1003.Mohd. Zaini Bin Mustapa
NA
1004.Mohd. Zairul Amri Ibrahim
NA
1005.Mohd. Zamani Bin Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5086KIRK - HSmany
1006.Mohd. Zamani Bin Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5505HS - ADMINmany
1007.Mohd. Zambri Bin Zainuddin, Prof. Dato' Dr.
Professor
NAmohdzambri
1008.Mohd. Zamzuri Bin Che Daud
Lecturer
3335DIAGOSTIC IMAGING & RADIOTHERAPYdzamzuri
1009.Mohd. Zulfaezal Bin Che Azemin
NA
1010.Mohd. Zulfaezal Bin Che Azemin, Dr.
Assistant Professor
3403OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEzulfaezal
1011.Mohd. Zulkefli Bin Mohamed Yasin
Technician (Audio-Visual)
4046OCDzulkefli_yasin
1012.Mohd. Zulkifli Bin Nawawi
Assistant Information System Officer
3886ITD-PEARLmzulkifli
1013.Mohd.haziq Bin Abdul Hamid
NA
1014.Mohsen Amdan
NA
1015.Mohsin Hingun
Associate Professor
4310K. LAWSmohsin
1016.Moinul Bhuiyan, Dr.
Assistant Professor
5708K.ENGmoinul
1017.Mokhtar Abu Bakar
NA
1018.Mokhtar Abu Bakar Jibrail
NA
1019.Mokhtar Ahmad
NA
1020.Mokhtar Bin Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2418CFS PJmokhtar
1021.Mokhtar Bin Awang, Dr.
Professor
6250KOMmochdr
1022.Mokhtar Bin Awang, Dr.
Professor
6254KOMmochdr
1023.Momoh Jimoh Eyiomika Salami, Professor Dr.
Professor
4554K.ENGmomoh
1024.Mona Mazlinda Bt. Mokhtar
Celpad Lecturer
3021CFS PJmona
1025.Mona Yap @ Mona Bt. Zakaria
Celpad Lecturer
3568CELPADmonayap
1026.Monarina Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1027.Monarina Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2331FFSDmonarina
1028.Monazida Binti Mokhtar, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4182LIBRARY KTNmonazida
1029.Mootaz Munjid Mustafa
Matriculation Lecturer
2768CFS PJmootaz_munjid
1030.Morniliza Binti Ma'amor
Administrative Officer
2487CFS PJmorniliza
1031.Moumen Mohammed Mahmoud Idres, Dr.
Assistant Professor
4550KENG - MECHANICALmidres
1032.Mounira Bernacel
NA
1033.Moussa Larbani, Professor Dr.
Professor
4755KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONmoussa
1034.Mpawenimana Abdallah Saidi
NA
1035.Mst Sultana
NA
1036.Muadz Dzulkepli
NA
1037.Muataz Hazza Faizi Al Hazza, Dr.
Assistant Professor
NAmuataz
1038.Muaza Abba Jabir
NA
1039.Mueizzah Afkaarah Binti Salleh, Miss
Laboratory Assistant
NAmueiz
1040.Muhadir Bin Hj. Joll
Matriculation Lecturer
2784CFS PJmuhadir
1041.Muhaideen Abdul Kader Bin Mohd Ikbal
Administrative Officer
4969MSDmuhaideen
1042.Muhamad Abduh, Dr.
Assistant Professor
2809IIIBF-DAMANSARAabduh
1043.Muhamad Abu Bakar
NA
1044.Muhamad Abu Bakar
NA
1045.Muhamad Ahnaf Bin Ibrahim
Library Assistant
NAahnaf
1046.Muhamad Ahnaf Bin Ibrahim
Library Assistant
NA
1047.Muhamad Ariffin Bin Jaludin
Security Guard
NAm_ariffin
1048.Muhamad Ariffzulfitri Bin Abu Kasim, Mr.
Sport Officer
5394SPORTS & RECREATIONAL CENTREmuarzufi
1049.Muhamad Ariffzulfitri Bin Abu Kasim, Mr.
Sport Officer
4077STUDENT DEVELOPMENTmuarzufi
1050.Muhamad Ashraf Bin Rostam
NAashrafrostam
1051.Muhamad Asri Bin Basil
Administrative Officer
2454CFS PJmuhdasri
1052.Muhamad Asyraf Md Hosni
NA
1053.Muhamad Azmi Bin Ibrahim
Administrative Officer
5467S-DEVmuhdazmi
1054.Muhamad Azmi Bin Ibrahim
Administrative Officer
5217ADMINISTRATION-KAHSmuhdazmi
1055.Muhamad Azrul Ibrahim
NA
1056.Muhamad Enamul Haque
NA
1057.Muhamad Farid B Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1058.Muhamad Farid B Kamaruddin
NA
1059.Muhamad Farid B Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3232FFSDredfared
1060.Muhamad Fazil Hj. Ahmad
NA
1061.Muhamad Fazil Hj. Ahmad
NA
1062.Muhamad Firdaus Bin Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5603KICTmfirdauz
1063.Muhamad Firdaus Bin Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1064.Muhamad Firdaus Bin Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5621KICT - INFORMATION SYSTEMSmfirdauz
1065.Muhamad Fuzi Bin Omar, Dr.
Assistant Professor
6058HS - PSCImfuzi
1066.Muhamad Fuzi Bin Omar, Dr.
Assistant Professor
4060STADD - COL 6 AS-SIDDIQmfuzi
1067.Muhamad Hafiz Khamis
NA
1068.Muhamad Hafizuddin Bin Hassan Basri
NA
1069.Muhamad Hafizuddin Bin Hassan Basri
Assistant Information System Officer
NA
1070.Muhamad Hafizuddin Bin Hassan Basri
Assistant Information System Officer
2522ITD-OSAhafizhassan
1071.Muhamad Haidir Zainuddin
NA
1072.Muhamad Hairulnizam Bin Hasan, Mr.
Engineer
4874ITD-NAThairul
1073.Muhamad Hairulnizam Bin Hasan, Mr.
Engineer
5929ITD-NAThairul
1074.Muhamad Hairulnizam Bin Hasan, Mr.
Engineer
IIIBF-DAMANSARAhairul
1075.Muhamad Hasrul Erwan Bin Nyak Hussain
Science Officer
NAhasrulerwan
1076.Muhamad Husain Kassim Bazirgan, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5484LECTURER-KODmhkbazir
1077.Muhamad Ibrahim Bin Ayob
NA
1078.Muhamad Mazuan Bin Mansor
Technician (Audio-Visual)
5025ADMINISTRATIONmazuan
1079.Muhamad Musa Bin Najamudin
Computer Technician
3346K. LAWSmmusa
1080.Muhamad Nazri Bin Md Nasir, Encik
Medical Laboratory Technologist
5827HEALTH CENTREnazrinasir
1081.Muhamad Nizam Bin Samsudin
Photographer
3028CPDnizams
1082.Muhamad Nor Hafizi Bin Saduni
Security Guard
NAnhafizi
1083.Muhamad Rashidi Bin Mohamad Soom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3201SBU - HARUN M.HASHIM LAW CENTREmrashidi
1084.Muhamad Rasydan Bin Abdul Ghani, Dr.
Assistant Professor
NArasydan
1085.Muhamad Razak Bin Tandang
Technician
2837K.ENGmrazak
1086.Muhamad Ridzuan Bin Nor Sili
NA
1087.Muhamad Rusdi Bin Ahmad Rusmili
Assistant Lecturer
3055BMS-PHARMACYrusdirusmili
1088.Muhamad Sadry Abu Seman, Mr.
Lecturer
5664KICT - COMPUTER SCIENCEmsadri
1089.Muhamad Saiful Bin Romli
NA
1090.Muhamad Sani Bin Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmsani
1091.Muhamad Sani Bin Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1092.Muhamad Shaiful Bin Khamis @ Wahab
Technician
3379K.ENGshaiful
1093.Muhamad Sharifuddin Bin Mat Daud
Lecturer (Trainee)
NAdrsharifuddin
1094.Muhamad Shukri Bin Shafie
Assistant Science Officer
NAshukrisdi
1095.Muhamad Sufri Bin Zakaria
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2806IIIBF-DAMANSARAsufri
1096.Muhamad Suhaidi Bin Sulaiman
Laboratory Assistant
NAsuhaidi
1097.Muhamad Syafiq Bin Salehudin
Lecturer (Pth)
6285KAED - ADMINmuhamadsyafiq
1098.Muhamad Yusuf
NA
1099.Muhamad Zahiri B. Awang Mat, Dr.
Assistant Professor
5376INSTED - ACADEMICzahiri
1100.Muhamad Zaini B Hassan
Library Assistant
NAzaini
1101.Muhamad Zamir Bin Zainul Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3639SDEVmzamir
1102.Muhamad Zamir Bin Zainul Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5994DEP. RECTOR (S&A)mzamir
1103.Muhamad Zukhi Bin Baharom
Driver
NAzukhi
1104.Muhamad Zulfadhli Bin Mohd Zin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1105.Muhamadnizam Bin Muhamad, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4191SBU - IIUMGSMm.nizam
1106.Muhamadul Bakir B. Hj. Yaakub, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5036HS - ARABICmbakir
1107.Muhamed Fadzil Bin Mohamed Zain
Technical Assistant (Civil)
4342SPORTS & RECREATIONAL CENTREfadzilmz
1108.Muhamed Ishak Abdul Hamid
NAirwanan
1109.Muhamed Salim Mohd Ali
NA
1110.Muhammad Abbas Salimie Bin Mohd Fikri
Accounting Assistant
4105RECTOR OFFICE - AUDITabbassalimie
1111.Muhammad Abbas Salimie Bin Mohd Fikri
Accounting Assistant
NA
1112.Muhammad Abdul Latif
Administrative Officer
4097STADDlatif
1113.Muhammad Abdul Latif
NA
1114.Muhammad Abdurrahman Sadique, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4204K. LAWSsadique
1115.Muhammad Abu Bakar
NA
1116.Muhammad Abu Eusuf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
6244KAED - BTEabueusuf
1117.Muhammad Abu Eusuf, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5290KAED - BTEabueusuf
1118.Muhammad Adil Khan Afridi, Dr.
Assistant Professor
NAdradil
1119.Muhammad Adli Bin Musa
NA
1120.Muhammad Afif Bin Husman
NA
1121.Muhammad Afif Bin Musa, Mr.
Science Officer
NAafifmusa
1122.Muhammad Afifi B. Abdullah
Celpad Lecturer
NAafifi
1123.Muhammad Afzam Shah Bin Abdul Rahim
Lecturer
3392OPTOMETRY & VISUAL SCIENCEafzamshah
1124.Muhammad Afzam Shah Bin Abdul Rahim
Lecturer
5352KAHS - OPTOMETRY & VISUAL SCIENCESafzamshah
1125.Muhammad Aidil Bin Noor Awalludin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5486STADDaidil
1126.Muhammad Al Baihaqi Bin Saufi
Physiotherapist
NA
1127.Muhammad Al Baihaqi Bin Saufi
Physiotherapist
NAbaihaqi_saufi
1128.Muhammad Amanullah, Professor Dr.
Professor
NAamanullah
1129.Muhammad Amirul Bin Dasa
Sport Assistant
NAamiruld
1130.Muhammad Anwar Bin Ahmad, Dr.
Assistant Professor
5076KIRK - HSm_anwar
1131.Muhammad Asfandyar Dilawar Khan
NA
1132.Muhammad Asfandyar Dilawar Khan
Celpad Lecturer
5908MOSQUEdilawar
1133.Muhammad Ashraf Bin Fauri @ Fauzi
Matriculation Teacher
4872CFS PJashrafauzi
1134.Muhammad Ashraf Bin Mohd Ismail
Library Assistant
3453LIBRARYashrafismail
1135.Muhammad Ashraf Bin Mohd Ismail
Library Assistant
NA
1136.Muhammad Azam Bin Awang
Assistant Administrative Officer
5997STADDazang
1137.Muhammad Azizul Bin Ruslan, Encik
Physiotherapist
5386PHYSIOTHERAPYazizul_r
1138.Muhammad Azrul Hazerin
NA
1139.Muhammad Azrul Hazerin Bin Abdul Razak, Encik
Administrative Officer
5803LEGAL UNITazrulhazerin
1140.Muhammad Badri Bin Abdul Kudos
Assistant Lecturer
3084PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYbadrikudos
1141.Muhammad Bahari Bin Ab Jabbar
Celpad Lecturer
4853CFS PJm_bahari
1142.Muhammad Bin Ab Rahman
Celpad Teacher
NAmuhammad_ar
1143.Muhammad Bin Abdullah
NA
1144.Muhammad Bin Husin
Lecturer
3778KAED - APPLIED ARTShmuhammad
1145.Muhammad Bin Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
3366NUTRITION SCIENCESabumaisarah
1146.Muhammad Bin Md. Tajudin
Administrative Officer
2443CFS PJmuhammadt
1147.Muhammad Bin Muda
Assistant Administrative Officer
NAmatmuda
1148.Muhammad Fadhil Bin Kartono
NA
1149.Muhammad Fadhil S Mokhsin
Accountant
NA
1150.Muhammad Fadhlullah Bin Sharuddin
Administrative Officer
NAfadhlullah
1151.Muhammad Faiz Bin Miskam
Medical Laboratory Technologist
2041BMS LABmuhammadfaiz
1152.Muhammad Faiz Bin Miskam
Medical Laboratory Technologist
NA
1153.Muhammad Faiz Bin Mohd. Hanapiah
NA
1154.Muhammad Faizal Bin Mohd Gunny, Mr.
Accountant
4805DEVELOPMENT DIVfaizalgunny
1155.Muhammad Fakhar Bin Muhammad Nur
3747KAED
1156.Muhammad Farid B. Azmi
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
NAfarid_az
1157.Muhammad Farid Bin Ismail
Sport Assistant
3500STUDENT DEVELOPMENTfarid_ismail
1158.Muhammad Farid Bin Kereyah
Assistant Information System Officer
NAfarid_redz
1159.Muhammad Faris Bin Abdullah, Dr.
Assistant Professor
3159KAED - URPmfaris
1160.Muhammad Faris Bin Abdullah, Dr.
Assistant Professor
3739KAED - URPmfaris
1161.Muhammad Fazlee Bin Abu Bakar
Junior General Assistant
NAfazlee
1162.Muhammad Firdaus Bin Ibrahim
NA
1163.Muhammad Firdaus Bin Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAdaus
1164.Muhammad Firdaus Bin Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1165.Muhammad Firdaus Lee Bin Abdullah
Computer Technician
NAfirdauslee
1166.Muhammad Fitri Bin Yusof
NA
1167.Muhammad Ghali Ahmed
NA
1168.Muhammad Ghali Ahmed
NA
1169.Muhammad Hafez Bin Mat Zahani, Mr.
Sport Assistant
3714SPORTS & RECREATIONAL CENTREhafez
1170.Muhammad Hafiz Hakim
NA
1171.Muhammad Hakimi Bin Mohd. Rashid, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAhakimirashid
1172.Muhammad Hamzihadi Bin Hamzah
NA
1173.Muhammad Hanafi Bin Azami
NA
1174.Muhammad Hariri Bin Suib
Assistant Administrative Officer
NAhariri_suib
1175.Muhammad Haris Abdullah
NA
1176.Muhammad Hasbi Abd. Rahman
NA
1177.Muhammad Hasbi Abdul Rahman
NA
1178.Muhammad Hasbi Abdul Rahman
NA
1179.Muhammad Hasib Difari
NA
1180.Muhammad Hasibul Hasan
Assistant Professor
NAhasibulhasan
1181.Muhammad Helmi B. Abu Hassan
NA
1182.Muhammad Hidzir Bin Mohd Aris, Encik
Junior General Assistant
NAhidzir
1183.Muhammad Hisan Hj Ramly
NA
1184.Muhammad Ibn Ibrahimy, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4504K.ENGibrahimy
1185.Muhammad Ikhram Bin Rosli
Laboratory Assistant
1573CFS PJikhram
1186.Muhammad Ikmal Hakim Bin Mohd Amin
Assistant Science Officer
NAmikmalhakim
1187.Muhammad Iqbal Bin Khalid
Medical Officer
NAmiqbal
1188.Muhammad Irwan Bin Ariffin
Lecturer
NAirwan
1189.Muhammad Ismail Bin Muhammad Ghazalan
Draughtsman (Civil Engineering)/Assistant Engineer
NAismail
1190.Muhammad Issyam Bin Itam @ Ismail
Administrative Officer
3006DEP. RECTOR (A&R)issyam
1191.Muhammad Izzat Bin Mohd Bahamam
Assistant Information System Officer
3884ITD-OSAizzat
1192.Muhammad Izzat Bin Zahari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1193.Muhammad Izzat Bin Zahari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmizzat
1194.Muhammad Izzuddin Bin Sidek
Matriculation Teacher
4870CFS PJmizzuddin
1195.Muhammad Kamil Bin Che Hasan
Lecturer
6018KONmkamil
1196.Muhammad Khairul Azli Bin Zulkifli
Administrative Officer
6327OILkhairulazli
1197.Muhammad Khairulanwar Bin Rosli
Science Officer
NAkhairulanwar
1198.Muhammad Khairulanwar Bin Rosli
Science Officer
NA
1199.Muhammad Khairullah Bin Dzulkapri
Accountant
4059FINANCEkhairullah
1200.Muhammad Khairusyakirin Bin Dzaki
Computer Technician
3843LIBRARYkirinz
1201.Muhammad Laeba, Dr.
Assistant Professor
4306K. LAWSlaeba
1202.Muhammad Laeba, Dr.
Assistant Professor
5650KICT - COMPUTER SCIENCElaeba
1203.Muhammad Lokman Bin Md. Isa, Dr.
Assistant Professor
2598BMSNlokman
1204.Muhammad Lokman Bin Md. Isa, Dr.
Assistant Professor
6055KONlokman
1205.Muhammad Mahbubur Rashid, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4493KENG - MECHATRONICSmahbub
1206.Muhammad Mifdhal Bin Mukhlas
Junior General Assistant
3793RMOmifdhal
1207.Muhammad Muhammad Omar
NA
1208.Muhammad Munawir Miskam
NA
1209.Muhammad Munawir Miskam
NA
1210.Muhammad Muzaffar Ali Khan Khattak, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5304NUTRITION SCIENCESmuzaffar
1211.Muhammad Naim Bin Omar, Dr.
Assistant Professor
4236AIKOL - ISLAMIC LAWmhdnaim
1212.Muhammad Naimmuddin Bin Abdul Azih, Dr.
Assistant Professor
NAnaimmuddin
1213.Muhammad Najeh Bin Abdul Ghani
Religious Assistant
NAnajehiiumedumy
1214.Muhammad Najmi Bin Ahmad Zabidi
Lecturer
5666KICT - COMPUTER SCIENCEnajmi
1215.Muhammad Nashief Dsomimba
NA
1216.Muhammad Nazri Bin Baharom
Assistant Accountant
4894ITD-ARIFEmnazri
1217.Muhammad Ng Chee Hong Bin Ng Ban Choi
Matriculation Teacher
CFS GAMBANGcheehong
1218.Muhammad Noor Bin Hj. Ayob
Administrative Officer
4074OCD - STUDENT AFFAIRS DEPARTMENTmnoorayob
1219.Muhammad Noor Bin Hj. Ayob
Administrative Officer
5467ADMINISTRATION-KODmnoorayob
1220.Muhammad Noor Firdaus
NA
1221.Muhammad Nor Bin Omar, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4022OCD - GENERAL ADMIN DEPARTMENTmnoromar
1222.Muhammad Nur Azraei Shahbudin
NA
1223.Muhammad Qasim Bin Ab. Rahim
NA
1224.Muhammad Ramadhan Subky Bin Abdullah
Islamic Religious Officer
5903MOSQUEadan_duzak
1225.Muhammad Rashaad Bakashmar, Dr.
Assistant Professor
NAmrashaad
1226.Muhammad Ridwan Bin Ishak
Dental Surgery Assistant
NAridwanishakiiumedumy
1227.Muhammad Roslan Bin Mohd Rosly, Mr.
Library Assistant
NAroslan
1228.Muhammad Sabbir Rahman, Dr.
Assistant Professor
6714KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTmuhammadsabbir
1229.Muhammad Sabri Bin Jamaluddin
Accounting Assistant
NA
1230.Muhammad Sabri Bin Jamaluddin
Accounting Assistant
4062FINANCEmuhammadsabri
1231.Muhammad Sabri Bin Sahrir, Dr.
Assistant Professor
NAmuhdsabri
1232.Muhammad Saifuddin Bin Mohamed Rehan, Dr.
Assistant Professor
6519K.ENGmsaifuddin
1233.Muhammad Saifullah Bin Hassan
Junior General Assistant
1590CFS PJsaifullah
1234.Muhammad Saifurrijal Bin Zaini, Mr.
Accountant
5946FINANCErijal
1235.Muhammad Salahuddin Bin Haris @ Harith, Mr.
Lecturer (Pth)
3082PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYsolah
1236.Muhammad Salihi Bin Abdul Hadi, Dr.
Assistant Professor
5073CTS IP PHONEsalihi
1237.Muhammad Salim Md Dom
NA
1238.Muhammad Shahrir Bin Mohd. Shariff
Library Assistant
2901LIBRARYshahrir
1239.Muhammad Shamshinor Abdul Azzis
NA
1240.Muhammad Shukri Bin Baharudin, Encik
Library Assistant
NAmsyukri
1241.Muhammad Syafiq Bin Ishak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1242.Muhammad Syafiq Bin Ishak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmsyafiq
1243.Muhammad Syafiq Bin Ramli
Celpad Teacher
NAsyafiq
1244.Muhammad Syahmi Bin Abdul Latiff
Assistant Administrative Officer
NAsyahmi
1245.Muhammad Syahmi Bin Abdul Latiff
Assistant Administrative Officer
NA
1246.Muhammad Syamsyi Bin Mohammad Aman Shah
Health Attendant
NAmrsyamsyi
1247.Muhammad Syuhail Bin Shuib
Assistant Science Officer
2673CHEMISTRY IP PHONEmsyuhail
1248.Muhammad Syukor Bin Mohd Rijim
Information System Officer
NA
1249.Muhammad Syukor Bin Mohd Rijimi
Information System Officer
4877ITD - ITSsyukor
1250.Muhammad Tahir Jan, Dr.
Assistant Professor
4729KENMStahirjan
1251.Muhammad Tarmizi Bin Abdullah
NA
1252.Muhammad Waliuddin Bin Wahid
Veterinary Assistant
NAwaliuddinwahid
1253.Muhammad Zahir Bin Ramli
NA
1254.Muhammad Zaki Jamaludin
NA
1255.Muhammad Zubir Bin Yusof
NA
1256.Muhammad Zulfadzli Bin Abdul Hamid
Computer Technician
NA
1257.Muhammad Zulhusni Bin Mat Isa
Assistant Information System Officer
3808ITD-COREzulhusni
1258.Muhammad Zulkamal Bin Zaidi
NAzulkamalzaidi
1259.Muhammad Zulnashriq Bin Mohd Muktiyuddin
Library Assistant
3461LIBRARYnashriq
1260.Muhammad Zulnashriq Bin Mohd Muktiyuddin
Library Assistant
NA
1261.Muhammah Hasibul Hasan
NA
1262.Muhammah Hasibul Hasan
NA
1263.Muhammah Hasibul Hasan
NA
1264.Muhammah Hasibul Hasan
Assistant Professor
NA
1265.Muhanad Ali Hamdon Kashmola, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5451OFFICE OF THE DEAN KODdrmuhannadkashmoola
1266.Muhanad Ali Hamdon Kashmola, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5482LECTURER-KODdrmuhannadkashmoola
1267.Muhd Dardhamiriikhwan Bin Abdul Halim
NA
1268.Muhd Enamul Haque
NA
1269.Muhd Firdaus Bin Che Musa
Lecturer (Trainee)
2973LECTURER-KODmuhdfirdaus
1270.Muhd Firdaus Bin Che Musa
Lecturer (Trainee)
2946LECTURER-KODmuhdfirdaus
1271.Muhd Hedayatul Islam
NA
1272.Muhd Helmi Kasman
NA
1273.Muhd Izzuan Bin Mohamad Noor, Mr.
Accountant
5181FINANCEizzuan
1274.Muhd Ridhuan Bin Abdul Nasir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5472ADMINISTRATION-KODridhuan
1275.Muhd Shariffuddin Bin Hassan
Medical Laboratory Technologist
NAdinkidal
1276.Muhd Yusri B. Mohamed
NA
1277.Muhd. Rosydi Bin Muhammad
Lecturer
5689KICT - LIBRARY SCIENCEmrosydi
1278.Muhummad Khairul Islam
NA
1279.Mukhni Munaf
Celpad Lecturer
4929CELPADmukhni
1280.Muna Binti Azuddin
NA
1281.Muna Fathima Moiz
NA
1282.Muna Kemala Djuly Jacoub Djuly
NA
1283.Muna Khaleel Dheyab Al-kubaisi, Dr.
Assistant Professor
6264KOMmkubaysi
1284.Munayati Binti Munajar @ Munajat
Lecturer
3384PHYSIOTHERAPYmuna
1285.Munir Bin S Abd Aziz, Mr.
Library Assistant
NAmunirsabdaziz
1286.Munir Bin Suhaimee
Computer Technician
3721KAEDmunir
1287.Munira Arshad
NA
1288.Munira Bt. Shahbuddin
Lecturer
6562KENG - BIOTECHNOLOGYmunirashah
1289.Munirah Binti Sha'ban, Dr.
Assistant Professor
5257BIO MEDICAL SCIENCESmunirahshaban
1290.Munirah Binti Yaacob, Dr.
Lecturer (Trainee)
5516LECTURER-KODmun_ira
1291.Munirah Bt. Othman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5471ADMINISTRATION-KODmuniera
1292.Munirah Kasim
NA
1293.Munirah Rahmad
NA
1294.Munjid Mustafa Bahjat, Professor Dr.
Professor
5079HS - ARABICmunjid
1295.Munsid Bin Othman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmunsid
1296.Murad Bin Ariffin
Assistant Medical Officer
NAmuradariffin
1297.Murimazni Binti Hassan
Security Guard
NAmurimazni
1298.Murni Binti Mansyurdin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1299.Murni Binti Mansyurdin
Accounting Assistant
NAmmurni
1300.Murni Bt. Mahmud, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
5647KICT - INFORMATION SYSTEMSmurni
1301.Murshid Bin Kassim, Mr.
Matriculation Teacher
2494CFS PJmurshidk
1302.Murtala Saed
NA
1303.Musaddiq Majid Khan
NA
1304.Mushera Bibi Bt. Ambaras Khan
Professor
4364AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTmushera
1305.Musliana Binti Mustaffa, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAmuslianamustaffa
1306.Muslim Har Sani Bin Mohamad, Assoc.prof.dr.
Associate Professor
4695KENMS - ACCOUNTINGmuslimh
1307.Musse Mohamud Ahmed, Dr.
Associate Professor
4569KENG - ELECTRICAL & COMPUTERmusse
1308.Mustafa Bin Haji Sintul
Security Guard
NAmustafas
1309.Mustafa Bin Mat Jubri @ Shamsuddin, Dr.
Assistant Professor
6128KIRK - IRKmussham
1310.Mustafa Omar Mohammed, Dr.
Assistant Professor
4622KENMS - ECONOMICSmustafa
1311.Mustaffa Bin Jais
Driver
NAmustaffa_jais
1312.Mustakim Bin Ahmad
Information System Officer
4898ITD-COREakim
1313.Mustapha Bin Hamat
Distinguished Academic Fellow
2811IIIBF-DAMANSARAmustapha
1314.Mustapha Bin Hamat
Distinguished Academic Fellow
4720KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONmustapha
1315.Muzaitul Akma Binti Mustapa Kamal Basha
Lecturer
6068KONmuzaitul
1316.Muzamil Bin Manzor
Computer Technician
1506CFS PJmuzamil
1317.Muzamir Bin Azmi
Matriculation Lecturer
4881CFS PJmuzamir
1318.Muzammilah Bt. Tajuddin
Celpad Teacher
NAmuzammilah

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)