Staff Directory


 
Name :  
By :  

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
 

Note : Click here for general/basic dialing guide.

 Name & PositionExtLocationEmail (@iium.edu.my)
1.M
NA
2.M Asraff Ariffuddin Bin Mohd Asri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmasraffariffuddin
3.M Asri Bin Mohamed Hassan
Dental Technologist
2971KOD - IMCmuhammadasri
4.M Firman Maulana
NA
5.M Mascitah Binti Mansor
CELPAD Lecturer
3920CELPADmascitah
6.M. Anuar Said
NA
7.M. Guitmatsa
NA
8.M. Taher Bin Bakhtiar, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4807KOP - IMCmtaher
9.M. Taher Bin Bakhtiar, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4842KOP - IMCmtaher
10.M. Taher Bin Bakhtiar, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5209CPSmtaher
11.M. Yusuf Ma
NA
12.M. Zainora Bt. Asmawi, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
3725KAED - URPzainora
13.M.m. Hafizur Rahman, Dr.
Assistant Professor
5667KICThafizur
14.M.nasiruddin B. M.mokhtar
NA
15.M.obaidullah
NA
16.M.s. Hajiri
NA
17.Ma An Fahmi Rashid Al-khatib, Dr.
Associate Professor
4553K.ENGmaan
18.Ma'ad Ahmad Khalid
Matriculation Lecturer
4749CFS PJmaad
19.Ma'ahad Bin Mokhtar, Dr.
Associate Professor
3063HS - ARABICmaahad
20.Maalik Donald Bennett
NA
21.Maceda Marohom Interino
NA
22.Maceda Marohom Interino
NA
23.Machouche Salah, Dr.
Assistant Professor
6150KIRK - IRKbentahar
24.Madia Baizura Binti Baharom, Ms.
Science Officer
4475KOM - IMCmadia
25.Madihah Binti Mohd Izam
Matriculation Teacher
4825CFS PJmadihahizam
26.Madihah Binti Khalid, Dr.
Assistant Professor
6365KOED - ACADEMICmadihahkhalid
27.Madihah Bt. S. Abd. Aziz, Dr.
Assistant Professor
5635KICTmadihahs
28.Madihah Hanim Bt. Athmi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4143STADD - HAFSAmadihah
29.Maha Hanaan Jalal Balala
Assistant Professor
NA
30.Mahadi Ahmed
NA
31.Mahadi Bin Masoud, Dr.
Assistant Professor
4938CELPADmardi
32.Mahadi Jermadi Murat, Dr.
Administrative Officer
6735RECTOR OFFICEmahadijmurat
33.Mahamad Bin Saad
Driver
3492OCD - IMCmahamad_saad
34.Mahaman Lahabou
NA
35.Mahani Binti Mansor
CELPAD Lecturer
3564CELPAD - IMCmahanimansor
36.Mahani Bt Alang
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3933CELPADmahani
37.Mahathir Bin Kassan @ Hj. Hassan Sukri
Computer Technician
3139KAEDmahathir
38.Mahathir Mohd Noor
NA
39.Mahayon Bt Dollah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4444HEALTH CENTREmahayon
40.Maheram Binti Rashed
Matriculation Lecturer
4805CFS PJmaheram
41.Maheran Binti Mohd. Yaman, Dr.
Assistant Professor
3779KAED - LANSCAPEmaheran
42.Mahfuth Khamis Amafua
NA
43.Mahiran Bt. Ghazali, Mrs.
Matriculation Lecturer
4861CFS PJmahiran
44.Mahizan Binti Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4261AIKOL - ADMINmahizan
45.Mahput Bin Sairan
NA
46.Mahyaruddin
NA
47.Mahyuddin Bin Daud
Matriculation Lecturer
4716CFS PJmahyuddin
48.Mai Dayana Binti Meor Ab Rahim
Security Guard
5555OSEM - GBKmaidayana
49.Mai Nurul Ashikin Binti Taib, Dr.
Assistant Professor
4541KOM - IMCmainurul
50.Mai Nurul Ashikin Binti Taib, Dr.
Assistant Professor
4531KOM - IMCmainurul
51.Maimunah Binti Abdul Kadir, Dr.
Assistant Professor
6030HS - ENGLmaimunah
52.Maimunah Bt. Mohamed Shukor
Security Guard
5555OSEM - GBKmaimunahs
53.Maisarah Binti Abdul Rahman
Matriculation Lecturer
2765CFS PJsarah
54.Maisarah Binti Mohamad
Nurse
4444HEALTH CENTREmaisarahmohamad
55.Maisarah Binti Mohd. Taib
Lecturer
5163KIRK - HSthemaisarah
56.Maisarah Bt Ali, Prof. Dr.
Associate Professor
6525K.ENGmaisarah
57.Maisarah Saniah Mansor
NA
58.Maizatul Akma Binti Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
5153KOS - IMCmaizatulakma
59.Maizatul Shahidah Meor Hassan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3545STADD - SAFIAHadahshahidah
60.Maizatulnisa Binti Othman, Dr.
Assistant Professor
5706K.ENGmaizatulnisa
61.Maizatun Bt Mustafa, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
4389AIKOL - CIVIL LAW DEPTmaizatun
62.Maizirwan Mel, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4566K.ENGmaizirwan
63.Maizirwan Mel, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5021RMCmaizirwan
64.Maizul Aini Bt. Mat Isa
Assistant Information System Officer
3803ITDmaizul_aini
65.Maizura Binti Mohd. Zainudin, Dr.
Lecturer (Trainee)
4481KOM - IMCzmaizura
66.Maizura Binti Sulaiman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4905CELPADmaizura
67.Majdah Binti Zawawi, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4391AIKOL - ISLAMIC LAWz.majdah
68.Majdan Bin Alias, Dr.
Assistant Professor
5743IRK - RKUDmajdan
69.Majdi Bin Haji Ibrahim, Prof. Dr.
Professor
5066HS - ARABICmajdi
70.Majdiah Binti Che Othaman
Assistant Administrative Officer
5215CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEomajdiah
71.Majdina Binti Mansor
CELPAD Lecturer
3949CELPADmajdina
72.Major (r) Mohd Yusof Ismail Babu
NA
73.Malek Radzuan Bin Dollah
Library Assistant
3853LIBRARYmalekradzuan
74.Maliah Bt. Sulaiman, Prof. Dr.
Professor
NAmaliah
75.Malik Arman Bin Morshidi, Dr.
Assistant Professor
3412K.ENGmmalik
76.Malik Arman Bin Morshidi, Dr.
Assistant Professor
6508KENG - ELECTRICAL & COMPUTERmmalik
77.Maliza Azrain Sham Bt Mohd Azmi
Assistant Science Officer
2612KOS - IMCazrain
78.Mamad Yaidi Toklubok
Matriculation Lecturer
4721CFS PJyaidi
79.Mamadou Salliou
NA
80.Maminul Islam
NA
81.Manal Jusuh
NA
82.Manisah Binti Mohd. Nor
CELPAD Lecturer
4795CFS PJmanisah
83.Manizah Binti Mazali
Matriculation Lecturer
6623OSC GOMBAKmanizahm
84.Mansoor Saburov, Dr.
Assistant Professor
5076KOS - IMCmsaburov
85.Mansor Bin Ibrahim, Prof. Dato' Dr.
Professor
5282KAED - URPprofmansor
86.Mansor Bin Ibrahim, Prof. Dato' Dr.
Professor
5220KAEDprofmansor
87.Mansort Mamat
NA
88.Mapuzah Bt Mohamed Wazir
Accounting Assistant
5185FINANCEm.mapuzah
89.Mardhiah Binti Mohammad
Assistant Professor
5266KAHS - IMCmmoh
90.Mardiana Binti Mat Ishak
CELPAD Lecturer
1224CELPADmardianakn
91.Mardiana Binti Mohamad, Dr.
Assistant Professor
5144HS - PSYCmardiana
92.Mardiana Mohd. Ashaari, Dr.
Assistant Professor
2620KOS - IMCmardianama
93.Mardiana Mohd. Sidki
NA
94.Mardiaty Iryani Binti Abdullah
Academic Trainee
NAmardiatyiryani
95.Mardziyah Bt. Ibrahim
Nursing Assistant
4444HEALTH CENTREmardziyah
96.Marhalim B. Mohamed Suki
Technician
NAmarhalim
97.Marhanita Binti Apandi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmarhanita
98.Marhanum Binti Che Mohd Salleh
Assistant Professor
5139KOS - IMCmarhanum
99.Marhanum Binti Che Mohd Salleh
Assistant Professor
4638KENMS - FINANCEmarhanum
100.Maria Kamel
NA
101.Mariam Adawiah Binti Dzulkifli, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5143KIRK - HSm.adawiah
102.Mariam Adawiah Binti Dzulkifli, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
3090HS - PSYCm.adawiah
103.Mariana Bt. Mohamed Osman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
3741KAEDmariana
104.Mariatul Fadzillah Bt Mansor
Lecturer (PTH)
4582K.ENGmariatulf
105.Marina Bt Husain
Library Assistant
3834LIBRARYhmarina
106.Marina L. Alisaputri @ Marina Binti Lamri
Lecturer
5406KAHS - IMCmarina
107.Marini Binti Othman, Dr.
Assistant Professor
5648KICTomarini
108.Marisa Hayeebuesa
NA
109.Mariya Binti Abu Dahari, Miss
Assistant Administrative Officer
5017KOS - IMCmiya
110.Mariyam Bt. Haji Abdul Razak
Administrative Officer
5856CSQAmariyam
111.Mariyana Bt. Mhd. Nawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4447K.ENGmariyana
112.Marjan Hananie Binti Mazlan
Medical Laboratory Technologist
NAmarjanhananie
113.Marlina Binti Abdul Manaf
Nurse
4550KOM - IMCmarlinamanaf
114.Marlina Zubairi
CELPAD Lecturer
3016CFS PJmarlina
115.Marliza Zulaikha Binti Mohamad Noor
Assistant Administrative Officer
NA
116.Marmeezee Bin Mohd Yusoff
Engineer
4423K.ENGmarmeezee
117.Maroswaty Binti Bakri
Assistant Administrative Officer
4071STADD - ALI ABI TALIBmaroswaty
118.Marshelayanti Mohamad Razali
NA
119.Marshita Binti Mohamed
CELPAD Teacher
3043CFS PJmarshita
120.Marsufah Binti Jalil, Dr.
Celpad Lecturer
4949CELPADjmarsufah
121.Martinelli Binti Hashim
Administrative Officer
5594OSC GOMBAKmartinelli
122.Martinelli Hashim
NA
123.Martini Binti Marzuki
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1546CFS PJmartini
124.Maryam Adiba Binti Abdullah, Miss
Assistant Administrative Officer
1504CFS PJmaryamadiba
125.Maryam Binti Fauzi
Matriculation Lecturer
4715CFS PJmaryam
126.Maryam Binti Zahaba
Academic Trainee
NAmaryamzahaba
127.Maryati Bt. Zawawi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4612KOM - JHCmaryati_z
128.Marzatul Akmal Binti Darapar
Accountant
5316RECTOR OFFICEmar_akmal
129.Marziana Asat
NA
130.Marzidah Bte. Hashim
CELPAD Lecturer
3109CFS PJmazzida_arab
131.Marziyana Mohd Ali
NA
132.Marziyana Mohd. Ali
NA
133.Marzuki Bin Idris
Driver
3649STADDmarzuki_idris
134.Marzuki Bin Mohamad, Datuk Dr.
Associate Professor
6061HS - PSCImarzuki_m
135.Mas 'aini 'ashiqin Binti Ab. Rahman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3973MSDmas-aini
136.Mas Afflin Binti Semail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3016CPSafflinms
137.Mas Azurrina Binti Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
138.Mas Azurrina Binti Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3847LIBRARYazurrina
139.Mas Idayu Binti Mohamed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmasidayu
140.Masayu Binti Arrippin, Puan
Clinical Nursing Instructor
2422KON - JHCmasayu
141.Mashitah Bt. Sabdin
NA
142.Mashkatul Anuar Bin Ariffin
Computer Technician
3559INSTEDmashkatul
143.Mashkuri Bin Yaacob, Prof. Dato' Sri Dr.
Professor
4560KENG - ELECTRICAL & COMPUTERmashkuri
144.Mashood Ajibola Abdulraheem
NA
145.Mashud Masrodin
NA
146.Masita Binti A Rahman
InformationTechnology Officer
4885ITDcta
147.Masita Binti Mohamed Taib
Office Secretary
6404KICTmtmasita
148.Masita Binti Mohamed Taib
Office Secretary
6797RECTOR OFFICEmtmasita
149.Masitah Binti Mahmud
Nurse
NAmasitahmahmud
150.Masitoh Binti Ahmad, Dr.
Assistant Professor
5741KIRK - IRKa.masitoh
151.Maskanah Bt Mohammad Lotfie, Dr.
Assistant Professor
6031KIRK - HSmaskanah
152.Maslina Binti Zolkepli
NA
153.Maslina Bt. Ahmad, Dr.
Assistant Professor
4662KENMS - ACCOUNTINGmaslina
154.Masliza Binti Jaafar
Security Guard
5555OSEM - GBKmasliza
155.Masmunaa Binti Hassan
Academic Fellow
7311KON - JHCmasmunaa
156.Masnira Binti Jusoh, Mrs.
Lecturer
3306KAHS - IMCmasnirajusoh
157.Masrizan Bin Miswan
Library Assistant
4815LIBRARYmasrizan
158.Masthuhah Bt. Md. Hilal
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6787OSC GOMBAKmasthuhah
159.Mastura Abd. Manan
NA
160.Mastura Binti Abdul Wahab
Administrative Officer
4223OCD - IMCwmastura
161.Mastura Binti Arshad
CELPAD Lecturer
4797CFS PJamastura
162.Mastura Binti Kamarzaman
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCkmastura
163.Mastura Bte Badzis, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5328INSTEDbmastura
164.Mastura Bte Badzis, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5372KOED - ACADEMICbmastura
165.Mastura Bte Badzis, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5980STADD - SALAHUDDIN AL-AYUBBIbmastura
166.Masturah Mohd Abd Tahar
NA
167.Maswa Bt. Mokhti
Administrative Officer
5209CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEmaswaz
168.Masyitah Abd. Rahim
Celpad Teacher
3935CELPADmasyitahabdrahim
169.Maszlee Bin Malik, Dr.
Assistant Professor
6123IRK - RKFQmaszlee
170.Mat Nasir Bin Ismail
Assistant Administrative Officer
3404CFS GAMBANGmatnasir
171.Mat Saleh B. Sajak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5266KAEDmatsalleh
172.Mat Saleh B. Sajak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
CFS PJmatsalleh
173.Mat Salleh Bin Hj Ahmad
CELPAD Lecturer
3906CELPADmatsoleh
174.Mat Zahani Bin Mat Isa
Security Guard
5555OSEM - GBKmatzahani
175.Mat Zamri Bin Sarji
Assistant Administrative Officer
4079OCD - IMCmatzamri
176.Maulana Akbar Shah @ U Tun Aung, Mr.
Assistant Professor
6648KIRK - IRKmaularna
177.Maulanar Akbar Sha
NA
178.May Khin Soe, Dr.
Assistant Professor
4877KOP - IMCmay_soe
179.Maya Puspa Binti Rahman, Dr.
Assistant Professor
4611KENMSmayapuspa
180.Mazatul Fitriah Bt. Othman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3970MSD - ADMINmazatul
181.Mazbah Binti Termizi, Puan
Matriculation Lecturer
4712CFS PJmazbah
182.Mazelan Bin Othman
Driver
3492OCD - IMCmazelan
183.Mazfullah Bin Maidin
Assistant Administrative Officer
4081STADD - UTHMANmazfullah
184.Mazharul Islam
Associate Professor
4563K.ENGmazharul
185.Maziah Bte. Mustapha, Dr.
Assistant Professor
5568KIRK - IRKmazmustapha
186.Maziah Mahmud
NA
187.Mazian Bt. Yusof
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6002HS - HISTmazian
188.Maziani Binti Hamzah, Mrs.
Medical Radiographic Technologist
5343KAHS - IMCmazianihamzah
189.Maziati Akmal Bt Mat Harttar @ Mohd Hatta
Academic Trainee
NAmaziatiakmal
190.Maziera Binti Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4144STADD - HAFSAmaziera
191.Mazilah Mohamed
NA
192.Mazira Binti Che Harun
Medical Laboratory Technologist
2154KOM - JHCmazira
193.Mazlan B. Jaafar
Security Guard
5555OSEM - GBKjmazlan
194.Mazlan B. Mohd Jamaludin
NA
195.Mazlan Bin Mohd Yusof
Matriculation Lecturer
6038KIRK - HSmazlanmy
196.Mazlan Bin Mohd Yusof
Matriculation Lecturer
4151OCCMmazlanmy
197.Mazlan Muhammad
NAroselann_us
198.Mazlena Binti Mohamad Hussain, Dr.
Assistant Professor
4319K. LAWSmazlena
199.Mazlena Binti Mohamad Hussain, Dr.
Assistant Professor
4089DEP. RECTOR (S&A)mazlena
200.Mazli Bin Omar
Driver
1505CFS PJmazlibeb
201.Mazli Bin Salleh
Driver
3649STADDmazli
202.Mazlilawati Binti Murad
Administrative Officer
4658KENMSmazlila
203.Mazlin Hj. Azizan
NA
204.Mazlina Binti Ibrahim
Matriculation Lecturer
4722CFS PJimazlina
205.Mazlina Binti Mansor, Dr.
Assistant Professor
6295KAED - LANSCAPEmmazlina
206.Mazlina Binti Mansor
Office Secretary
NAlinamansor
207.Mazlina Bt. Mustafa
Administrative Officer
4903CELPADmazlina
208.Mazlinah Binti Ghazali
Matriculation Lecturer
2708CFS PJmazlinahg
209.Mazlinah Bt. Omar
Matriculation Lecturer
4800CFS PJmazlinah
210.Mazlinda Bt Mat Derus
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6051KIRK - HSmazlinda
211.Mazly Bin Mohamed
Security Guard
5555OSEM - GBKmazly
212.Maznah Bte Abdul Aziz
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4225K. LAWSmaznah.abd.aziz
213.Maznah Binti Mazlan
Matriculation Lecturer
4723CFS PJmmaz
214.Maznah Bt Ahmad, Dr.
Assistant Professor
5632KICTamaznah
215.Maznah Bt Zakaria
Librarian
4828LIBRARYmaznahz
216.Maznera Binti Mat Yaakob
Assistant Science Officer
NAmaznera
217.Mazni Binti Buyong
Academic Fellow
6090HS - COMETbmazni
218.Mazni Binti Buyong
Academic Fellow
6154KIRK - HSbmazni
219.Mazni Binti Mohd. Noor
Matriculation Lecturer
3153CFS PJmazni
220.Maznirah Binti Mustapa Kamal Basha
Security Guard
NAmaznirah
221.Mazura Bt. Mamat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4763KENMSmazura
222.Mazzaimi Bin Mat Dom
Library Assistant
3432LIBRARY - ISTACmazzaimi
223.Md Asadur Rahman
NA
224.Md Farid Samad
NA
225.Md Hashim Selamat
NA
226.Md Hoirul Azri Bin Ponari
Academic Trainee
NAmhazri
227.Md Jahirul Haq
NA
228.Md Jahirul Haq
NA
229.Md Muziman Syah Bin Md Mustafa, Dr.
Assistant Professor
3397KAHS - IMCsyah
230.Md Noor Bin Salleh, Prof. Dr.
Professor
6514K.ENGmdnoor
231.Md Noor Bin Salleh, Prof. Dr.
Professor
4414KENG - ADMINmdnoor
232.Md Ros Hisanmudin Kamarabah Md Yusof
NA
233.Md Saifur Rahman
NA
234.Md Seerazul Islam
NA
235.Md Shahidul Haque
NA
236.Md Soep Bin Sadimon, Dr.
Medical Officer
4444HEALTH CENTREmdsoep
237.Md Tahir Bin Bahari, Mr.
Assistant Administrative Officer
4784FFSDtahir
238.Md Vall Abd Daim
NA
239.Md Yousuf Ali, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5581IRK - FIDSyousuf
240.Md Yusof Bin Ismail, Prof. Dr.
Professor
6545KENG - MANUFACTURING & MATERIALmdyusof
241.Md Zahangir Alam, Prof. Dr.
Professor
4571K.ENGzahangir
242.Md Zahangir Alam, Prof. Dr.
Professor
4440KENG - BIOTECHNOLOGYzahangir
243.Md Zahir Bin Salim
Pharmacy Assistant
5823HEALTH CENTREmdzahir_salim
244.Md Zamri Bin Hashim
Driver
3411CFS GAMBANGzamri_h
245.Md-yunus @ Mg Zaw Lin
NA
246.Md. Abdul Maleque, Dr.
Professor
5785K.ENGmaleque
247.Md. Asnyat Bin Asmat
4642KENMS - BUSINESS ADMINISTRATION
248.Md. Hashim Bin Hj. Selamat
Administrative Officer
5206CPS - CENTRE OF POSTGRADUATEmhashim
249.Md. Isa B. Muhammad
Operation Assistant
3895KAED - ADMINm_isa
250.Md. Isa B. Muhammad
Operation Assistant
3765KAEDm_isa
251.Md. Isa Bin Abu Talib
Security Guard
5555OSEM - GBKmdisaat
252.Md. Isa Bin Md. Noor
Security Guard
5555OSEM - GBKmd_isa
253.Md. Mahmudul Hasan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6045KIRK - HSmmhasan
254.Md. Mokhlesur Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4934KOP - IMCmdrahman
255.Md. Moniruzzaman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6056KIRK - HSmmzaman
256.Md. Mozasser Rahman, Dr.
Associate Professor
5450K.ENGmozasser
257.Md. Muhibbullah
Part Time Academic
NA
258.Md. Rafiqul Islam, Prof. Dr.
Professor
4572K.ENGrafiq
259.Md. Raisuddin Khan, Prof. Dr.
Professor
4575K.ENGraisuddin
260.Md. Sazzad Hossien Chowdhury, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4598K.ENGsazzadbd
261.Md. Shah Bin Naim
Laboratory Assistant
1575CFS PJmshah
262.Md. Shahidul Islam, Mr.
Member of Board of Governors
NA
263.Md. Taha B. Ariffin
CELPAD Lecturer
3901CELPADtaha_arf
264.Md. Zaidul Islam Sarker, Prof. Dr.
Professor
4841KOP - IMCzaidul
265.Md. Zamakhsyari Bin Jusoh
CELPAD Teacher
4784CFS PJzamakh
266.Md. Zamri Bin Bakar
Assistant Administrative Officer
4511K.ENGmdzamri
267.Meftah Hrairi, Prof. Dr.
Professor
4581K.ENGmeftah
268.Megat Mohd Samsul Bin Megat Ismail
Administrative Assistant (Secretarial)
NAmegatsamsul
269.Megat Muazam Syah Bin Abd Rahman, Mr.
Assistant Information System Officer
4118OCD - IMCmuazam
270.Megawati Bt Moris
Assistant Professor
5553KIRK - IRKmegawati
271.Mejar Adhar Hamdan
NA
272.Mek Esah Binti Seman
Security Guard
5555OSEM - GBKmekesah
273.Mek Wok Binti Mahmud, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5517KIRK - IRKmekwok
274.Meldina Ugarak
NA
275.Meliawati Binti Sulaiman, Mrs.
Pharmacy Assistant
4444HEALTH CENTREmelia
276.Meor Aliff Meor Azalan
NA
277.Meor Jalallulail
NA
278.Meor Jalallulail Bin Meu Othman
Assistant Engineer
3449K.ENGmeor
279.Meor Jalalulail Meor Othman
NA
280.Meor Shahfitri Bin Meor Said
Computer Technician
3880ITDmsfitri
281.Meor Shahmer Azrai Bin Meor Samsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmeorshahmer
282.Merah Souad, Dr.
Assistant Professor
6380INSTEDsouad
283.Merhamah Bt Mohamed Iza
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4085RECTOR OFFICEmarhamah
284.Meriati Binti Mohamad
Academic Fellow
7308KON - JHCmeriati
285.Messikh Az Eddine, Dr.
Associate Professor
5654KICTmessikh
286.Mhd Faizal Mhd Ramli
NA
287.Mia Fathia
NA
288.Michelle Rosanna Usman
NA
289.Miftahkus Surur
NA
290.Mikail Ibrahim
NA
291.Mimi Aminah Binti Wan Nordin, Dr.
Assistant Professor
4538KENG - MECHANICALmimie
292.Mimi Hafizah Bt. Abdullah, Dr.
Assistant Professor
5077KOS - IMCmimihafizah
293.Mimi Iznita Binti Mohamed Iqbal, Dr.
Assistant Professor
5156HS - PSYCiznita
294.Mimi Iznita Binti Mohamed Iqbal, Dr.
Assistant Professor
3078KIRK - HSiznita
295.Mimi Syahida Binti Abd. Wahid
Matriculation Teacher
3452CFS GAMBANGmsaw
296.Mior Anuar Jamaludin
NA
297.Mior Nasir Mior Nazri, Dr.
Assistant Professor
5636KICT - INFORMATION SYSTEMSmiornasir
298.Mior Nasir Mior Nazri, Dr.
Assistant Professor
5620KICTmiornasir
299.Mir Azrul Bin Shaharudin
Administrative Officer
6360RECTOR OFFICEazrul
300.Mira Kartiwi, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5652KICTmira
301.Misnah Bt Sariman
Library Assistant
3838LIBRARYmisnahs
302.Misrol Bin Amri
Assistant Administrative Officer
4257K. LAWSmisrol
303.Miszairi Bin Sitiris, Dr.
Assistant Professor
6124IRK - RKFQmiszairi
304.Mizan Bin Hitam, Datuk Dr.
Deputy Rector
5990DEP. RECTOR (S&A)drmizan
305.Mizan Bt. Muhammad
Matriculation Teacher
4713CFS PJmizan_muhammad
306.Mizan Mohamed
NA
307.Moey Soo Foon, Dr.
Assistant Professor
3346KAHS - IMCmoeysf
308.Moha Asri Bin Abdullah, Prof. Dr.
Professor
4625KENMS - ECONOMICSmosri
309.Mohaida Binti Mohin, Dr.
Assistant Professor
6364INSTEDaida
310.Mohaimi Jais B. Md Saidan
NA
311.Mohamad Abdul Rahman
NA
312.Mohamad Adha Bin Ibrahim
Security Guard
5555OSEM - GBKadhaibrahim
313.Mohamad Afiq Faiz Bin Mohamad Amin
Administrative Officer
NA
314.Mohamad Asmadi Bin Abdullah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4267AIKOL - ISLAMIC LAWmasmadi
315.Mohamad Azhari B. Osman
NA
316.Mohamad Azhari Bin Osman
NA
317.Mohamad Azizul Bin Baharom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAazizulbaharom
318.Mohamad Azli Bin Sudin
Library Assistant
4812LIBRARYazlisudin
319.Mohamad Azmeer Bin Sadali
Audiologist
NAazmeersadali
320.Mohamad Azmi Bin Ismail
Administrative Officer
3402CFS GAMBANGmoazmi
321.Mohamad Azmi Bin Sulong
Matriculation Lecturer
2430CFS PJmazmis
322.Mohamad Bin Awang
Mortuary Attendant
2097KOM - IMCahmadyaasin
323.Mohamad Bin Che Abdul Aziz
Security Guard
5555OSEM - GBKmohamadca
324.Mohamad Bin Che' Man
Lecturer (Trainee)
2110KOM - IMCmohdcheman
325.Mohamad Bin Mat Ali
Driver
NAmohamad_ali
326.Mohamad Bin Mos
Administrative Officer
5802LEGAL UNITmohdmos
327.Mohamad Daniel Khusairy Bin Usop
Assistant Medical Officer
NAdanielkhusairy
328.Mohamad Dzadil Syakirin Bin M Shaari
Laboratory Assistant
3080KOP - IMCmdzadil
329.Mohamad Elmi Rizal Bin Ali
Security Guard
5555OSEM - GBKelmirizal
330.Mohamad Emir Izzat Bin Azmi
Nurse
NAemir
331.Mohamad Fadle Bin Ahmad @ Shariffuddin
Technician (Electrical)
3033KIRK - HSmfadle
332.Mohamad Fadlizil Ikram Bin Abdul Ghani
Accounting Assistant
NAfadlizilikram
333.Mohamad Faizal Bin Mat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3261AMADmfaizalm
334.Mohamad Faizal Bin Salleh
Medical Health Assistant
NAfaizalsalleh
335.Mohamad Faizal Mohamad Desa
NA
336.Mohamad Fakrullah Bin Mohd Zaki
Assistant Medical Officer
NAmfakrullah
337.Mohamad Fany Alfarisi
NA
338.Mohamad Faris Syazwan Bin Mat Ripin, Encik
Nurse
NAmfarissyazwan
339.Mohamad Fauzan Bin Noordin, Prof. Dr.
Professor
5623KICTfauzan
340.Mohamad Firdaus Bin Mohamad Ismail
Academic Trainee
NAfirdausismail
341.Mohamad Hafiz Bin Jumiran
Assistant Engineer
3429K.ENGmdhafiz
342.Mohamad Hafizal
NA
343.Mohamad Hafizudin Bin Md Arsad
Nurse
NAmohamadhafizudin
344.Mohamad Hamadi Bin Hamidon
Library Assistant
3816LIBRARYmadie
345.Mohamad Hanifah Bin Manan
Technician (Civil)
3762KAEDmhanifah
346.Mohamad Haniki Bin Nik Mohamed, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4901KOP - IMChaniki
347.Mohamad Haniki Bin Nik Mohamed, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4803KOP - IMChaniki
348.Mohamad Haziff B. Hamzah
NA
349.Mohamad Hazim Bin Selamat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6716KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENThazimselamat
350.Mohamad Hazwanuddin Bin Shawalludin
Assistant Administrative Officer
4062STADD - AS SIDDIQhazwanuddin
351.Mohamad Ismail Bin Hj Mohd Yunus, Dr.
Assistant Professor
4262AIKOL - CIVIL LAW DEPTismailmy
352.Mohamad Ismail Bin Hj Mohd Yunus, Dr.
Assistant Professor
4281AIKOL - ADMINismailmy
353.Mohamad Izwan Bin Roselan, Mr.
Medical Radiographic Technologist
4765KOM - JHCizwan
354.Mohamad Johdi Bin Salleh, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5357INSTEDjohdi
355.Mohamad Kamal Dahlan
NA
356.Mohamad Khaidir Bin Sahid
CELPAD Lecturer
4799CFS PJkhaidirsahid
357.Mohamad Khairul Nizam Zainan Nazri
NA
358.Mohamad Lukman Al Hakim Bin Md. Noor
Matriculation Teacher
4750CFS PJlukmanhakim
359.Mohamad Nabi Habibi
NA
360.Mohamad Nadzeri Bin Nordin
Assistant Information System Officer
4646ITDnadzeri
361.Mohamad Nadzeri Bin Nordin
Computer Technician
NA
362.Mohamad Nadzeri Bin Nordin
Assistant Information System Officer
1506CFS PJnadzeri
363.Mohamad Najib Nawawei
NA
364.Mohamad Nasir Bin Jaafar
Manager Zakat Unit
5315IIUM ENDOWMENT FUND
365.Mohamad Nasir Bin Kama
Accountant
5193FINANCEmnasir
366.Mohamad Nasir Jafar
NAmohd.nasir
367.Mohamad Nasrun Bin Che Lah
Security Guard
5555OSEM - GBKbaaun
368.Mohamad Nizam B. Hussin
NA
369.Mohamad Noh B. Abdul Rahim, Mr.
Executive Officer
4268WAQFmohamadnoh
370.Mohamad Nor Azwan Bin Mamat
Assistant Information System Officer
3862LIBRARYmn_azwan
371.Mohamad Nurhaidi Bin Fauzi
Nurse
NAmnurhaidi
372.Mohamad Pon Bin Sahmat
Dental Technologist
NAmattpon
373.Mohamad Razeen Mohd Assan
NA
374.Mohamad Ridhuan Abdullah
Assistant Professor
NA
375.Mohamad Riduan Bin Idris
Security Guard
5555OSEM - GBKmriduani
376.Mohamad Ridzuan Bin Musa
Librarian
3822LIBRARYriduan
377.Mohamad Ridzwan Al Hafiz Bin Abdul Aziz
Assistant Engineer
3515KIRK - HSridzwanhafiz
378.Mohamad Roashaaree Bin Ab Rahim
Administrative Officer
NA
379.Mohamad Romizan Bin Osman
Assistant Science Officer
2657KOS - IMCromizan
380.Mohamad Rosely Azli
NA
381.Mohamad Roslee B. Mahamud
Junior General Assistant
4008RECTOR OFFICEroslee
382.Mohamad Sabri B Zakaria, Dr.
Assistant Professor
6125IRK - RKFQsabriz
383.Mohamad Safaruli Bin Rosli
Driver
NA
384.Mohamad Safaruli Bin Rosli
Driver
NAsafaruli
385.Mohamad Sahari Bin Nordin, Prof. Dr.
Professor
5346INSTEDmsahari
386.Mohamad Saiful Azehri B. Muhamad
NA
387.Mohamad Saiful Azehri Muhamad
NA
388.Mohamad Saiful Nizam Bin Mohd. Suhaimi, Dr.
Assistant Professor
2873KAEDsaifulnizam
389.Mohamad Sayuti Basar @ Sabtu
NA
390.Mohamad Sayuti Bin Basar @ Sabtu
NA
391.Mohamad Shahreen Bin Amri
Lecturer
3083KOP - IMCmshahreen
392.Mohamad Shahrir Bin Abdul Rahim, Dr.
Assistant Professor
4767KOM - JHCmdshahrir
393.Mohamad Sidek Bin Shara
Accounting Assistant
4803DEVELOPMENT DIVqubra
394.Mohamad Suhaimi B. Ismail
NA
395.Mohamad Syafiq Bin Mohd Noh
Nurse
NAmohamadsyafiq
396.Mohamad Syaheir Bin Azizan
Assistant Accountant
5949FINANCEsyaheir
397.Mohamad Syaiful Azuan Bin Mohd Rosli
Nurse
NAsyaifulazuan
398.Mohamad Syakirin Shukry
NA
399.Mohamad Wafiuddin Bin Ismail
Academic Trainee
NAwafisnj
400.Mohamad Yazid Sabiyah
Part Time Administrative
3652RECTOR OFFICE
401.Mohamad Yusoff Bin Ismail
Security Guard
5555OSEM - GBKmohdyusofi
402.Mohamad Zahudi Bin Mohd Zaki
Industrial Trainee Diploma
NA
403.Mohamad Zaidi Bin Gering
NA
404.Mohamad Zaidy Bin Darapar
Accountant
5198FINANCEzaidy
405.Mohamad Zaini Bin Mohamad
Technician (Audio-Visual)
3289OCCMzainim
406.Mohamad Zaki Bin Abdul Ghani
Religious Assistant
3284MOSQUEmzakig
407.Mohamad Zakkirun Bin Abdullah, Mr.
Academic Trainee
NAzakkirun
408.Mohamad Zikri Bin Sazali
Medical Laboratory Technologist
2062KOM - IMCmzikri
409.Mohamad Zikri Bin Sazali
Medical Laboratory Technologist
NA
410.Mohamad Zirainur Qarimie Bin Zakaria
Medical Laboratory Technologist
2034KOM - IMCzir
411.Mohamad Zuber Bin Ismail
Lecturer
6721KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTzuber77
412.Mohamad Zulfalihin Bin Rosli
Assistant Administrative Officer
NA
413.Mohamed Abd Rahman
NA
414.Mohamed Abdelrahman Ibrahim Youssef
CELPAD Lecturer
3922CELPADmansoura
415.Mohamed Abdullah Bin Mohamed Mohideen
Computer Technician
4429KOM - IMCmmam
416.Mohamed Ahmed Hamed Ahmed Ali, Dr.
CELPAD Lecturer
3120CFS PJmahamed
417.Mohamed Ajmal Bin Abdul Razak Al-aidrus, Prof. Dr.
Professor
5364INSTEDal-aidrus
418.Mohamed Ali Bin Mohamed Isa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5887OCCMali
419.Mohamed Aman Mustafa
CELPAD Lecturer
4798CFS PJaman
420.Mohamed Amin Bin Hj Ismail
Assistant Information System Officer
2423CFS PJamin
421.Mohamed Arshad Bin Mohamed Sideek, Dr.
Assistant Professor
5271KAHS - IMCarshadsideek
422.Mohamed Aslam Bin Mohamed Haneef, Prof. Dr.
Professor
4606KENMSmdaslam
423.Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker, Dr.
Assistant Professor
4799KENMS - ECONOMICSasmy
424.Mohamed Asmy Mohd Thasthaker
NA
425.Mohamed Bedrulzaman Bin Mohamed Basir
Finance Officer
5183FINANCEbedrulzaman
426.Mohamed Bin Abd. Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4583K.ENGmrahman
427.Mohamed El Tahir El Mesawi, Prof. Dr.
Professor
6186KIRK - HSmmesawi
428.Mohamed El Tahir El Mesawi, Prof. Dr.
Professor
6126IRK - RKFQmmesawi
429.Mohamed Elsayed Aly Abd Elaziz Okasha, Dr.
Assistant Professor
4537K.ENGmokasha
430.Mohamed Eltaib Ibrahim, Dr.
CELPAD Lecturer
3905CELPADeltaib
431.Mohamed Elwathig Saeed Mirghani, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5593OSC GOMBAKelwathig
432.Mohamed Elwathig Saeed Mirghani, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5749K.ENGelwathig
433.Mohamed Fahmy Hasan
Member of Board of Governors
NA
434.Mohamed Farid Ali
NA
435.Mohamed Fuad Bin Mat Salleh
NA
436.Mohamed Hadi Habaebi, Dr.
Associate Professor
6502K.ENGhabaebi
437.Mohamed Hadzri Bin Hasmoni, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4722KOM - JHChadzri
438.Mohamed Hassan Abdelaziz Elnaem
Lecturer (PTH)
3122KOP - IMCdrmelnaem
439.Mohamed Ibrahim Negasi, Dr.
Assistant Professor
4207K. LAWSibrahimnegasi
440.Mohamed Ibrahim Raheem
Matriculation Lecturer
2795CFS PJmiraheem
441.Mohamed Idris Mohamed Idris Omer
Celpad Lecturer
3923CELPADmohamedidris
442.Mohamed Ismail Bin Ahamad Shah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6028KIRK - HSismails
443.Mohamed Konneh, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4546K.ENGmkonneh
444.Mohamed Mahees Raheem
NA
445.Mohamed Mihlar
NA
446.Mohamed Raffy Bin Mohd. Din
Driver
3686DEVELOPMENT DIVraffy
447.Mohamed Razi Mohamed Jalaldeen, Dr.
Assistant Professor
6427KICTrazimjm
448.Mohamed Ridza Wahiddin, Prof. Dr.
Deputy Rector
5850CSQAmridza
449.Mohamed Ridza Wahiddin, Prof. Dr.
Deputy Rector
5658KICT - COMPUTER SCIENCEmridza
450.Mohamed Saiful Fairul Bin Abu Bakar, Mr.
Medical Laboratory Technologist
2054KOM - IMCsaifulfairul
451.Mohamed Saufi Bin Awang, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4701KOM - JHCsaufiawang
452.Mohamed Sufian Bin Mohd. Nawi, Dr.
Assistant Professor
3053KOP - IMCmsufian
453.Mohammad Abdul Mohit, Prof. Dr.
Professor
5285KAED - URPmamohit
454.Mohammad Abdul Quayum, Prof. Dr.
Professor
6188KIRK - HSquayum
455.Mohammad Abdul Quayum, Prof. Dr.
Professor
6023KIRK - HSquayum
456.Mohammad Aizat Bin Jamaludin, Dr.
Assistant Professor
5626OSC GOMBAKmohdaizat
457.Mohammad Amjad Khan
Lecturer (PTH)
6157KIRK - IRKkhan
458.Mohammad Amjad Khan
Lecturer (PTH)
3386KAHS - IMCkhan
459.Mohammad Arif Bin Shahar, Dr.
Assistant Professor
NAarifshahar
460.Mohammad Azrin Bin Aris Fatillah
Computer Technician
3607KENMSazrin
461.Mohammad Deen Mohd. Napiah, Dr.
Assistant Professor
4212K. LAWSmdeen
462.Mohammad Ezwan Bin Aplus
Administrative Officer
6192RESEARCH MANAGEMENT OFFICEezwan
463.Mohammad Ezwan Bin Aplus
Administrative Officer
NA
464.Mohammad Fahmi Bin Idris
Dietician
NAfahmiidris
465.Mohammad Farhan Bin Rusli
Lecturer (Trainee)
NAfarhan
466.Mohammad Farid Bin Sulaiman, Major (r)
CELPAD Teacher
4779CFS PJmjbfarid
467.Mohammad Fitri Bin Halim Anuar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3654STADDfitrihalim
468.Mohammad Ghali Ahmed
NA
469.Mohammad Habib Bin Ahmad
Administrative Officer
5018KOS - IMChabib
470.Mohammad Hafizee Bin Md Hashim
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
471.Mohammad Hafizullah
NA
472.Mohammad Jamshed Ahmad Siddiqui
Assistant Professor
4936KOP - IMCjamshed_siddiqui
473.Mohammad Khairi Bin Roslan
Assistant Sports Instructor
3707SPORTS & RECREATIONAL CENTREkhairiroslan
474.Mohammad Muslim
NA
475.Mohammad Mustafizur Rahman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5143KOS - IMCmustafiz
476.Mohammad Nabi Azizi
NA
477.Mohammad Naqib S/o Ishan Jan, Prof. Dr.
Professor
4248AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTnaqib
478.Mohammad Naqiudin Bin Hanafiah
Security Guard
NAnaqiudin
479.Mohammad Noor Bin Zainal Abidin, Mr.
Technician (Mechanical)
3422K.ENGmnoor
480.Mohammad Norazmi Bin Ahmad, Dr.
Assistant Professor
5123KOS - IMCmnorazmi
481.Mohammad Nurul Alam Hawlader, Prof. Dr.
Professor
6518K.ENGmehawlader
482.Mohammad Obaidillah
NA
483.Mohammad Ridhuan Bin Abdullah, Dr.
Assistant Professor
6382KOED - ACADEMICridhuanabdullah
484.Mohammad Romaizwar Bin Mohd Jamaludin
Assistant Administrative Officer
2417CFS PJizwa
485.Mohammad Saiful Islam
NA
486.Mohammad Shafeeq Lone, Dr.
Medical Officer
5838HEALTH CENTREmshafeeq
487.Mohammad Shah Bin Merahamed Shah
Security Guard
5555OSEM - GBKmohdshahms
488.Mohammad Shaharuddin Bin Razali
Dental Technologist
2971KOD - IMCshahrazali
489.Mohammad Shariffuddin Bin Daud
Technician (Electrical)
5045KIRKHS - HSshariffuddin
490.Mohammad Syafiq Azri Bin Kazian Sukri
Industrial Trainee Diploma
NA
491.Mohammad Syaiful Bahari Bin Abdull Rasad
Assistant Professor
5253KAHS - IMCsyaiful
492.Mohammad Umar Siddiqi, Prof. Dr.
Professor
4458K.ENGumarsiddiqi
493.Mohammad Yeakub Ali, Prof. Dr.
Professor
4507K.ENGmmyali
494.Mohammad Yousuf Rathor, Prof. Dr.
Professor
6293KOM - JHCrathor
495.Mohammad Zahir Bin Mat Salleh, Mr.
Engineer
4878ITDmzahir
496.Mohammad Zaimi Bin Jimi Abdullah, Mr.
Accounting Assistant
4060OCD - IMCmzaimi
497.Mohammad Zoolfadli Bin Haron
Technician (Electrical)
4247OCD - IMCzoolfadli
498.Mohammed Abul Lais, Prof. Dr.
Professor
5533IRK - RKQSmalais
499.Mohammed Ataur Rahman, Prof. Dr.
Professor
4544K.ENGarat
500.Mohammed Bin Yusoff, Prof. Dr.
Professor
4637KENMS - ECONOMICSmohammed.yusoff
501.Mohammed Faiz Bin Shaul Hamid
Academic Trainee
NA
502.Mohammed Farid Ali
Academic Fellow
NA
503.Mohammed Farid Ali
NA
504.Mohammed Farid Ali, Dr.
Academic Fellow
6129KIRK - IRKabumariyah
505.Mohammed I.mustafa Mahmoud, Prof. Dr.
Professor
4491KOM - IMCimad
506.Mohammed Ismath Ramzy
NA
507.Mohammed Mahgoub Bashary Mohamed Al
NA
508.Mohammed Nazrim Marikkar, Dr.
Assistant Professor
5619OSC GOMBAKnazrim
509.Mohammed Saedi Jami, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5466K.ENGsaedi
510.Mohammed Shaiful Azam
NA
511.Mohamud Yousuf Muse
NA
512.Mohd A'imullah Bin Azmi
Science Officer
4733KOM - IMCaimullah
513.Mohd Adha Bin Mustapa Kamal Basha
Security Guard
5555OSEM - GBKadha_mustapa
514.Mohd Adham Shah Bin Ayeop, Dr.
Assistant Professor
6131KOM - JHCadhamshah
515.Mohd Adnan Haroon Rehman
NA
516.Mohd Afnan Bin Mohd Fauzi
Assistant Cultural Officer
NAafnan
517.Mohd Afzainizam Bin Shariffudin
NA
518.Mohd Afzal Bin Alias, Dr.
Lecturer (Trainee)
2054KOM - IMCafzalalias
519.Mohd Agus Bin Ridwan, Mr.
Assistant Engineer
5402DEVELOPMENT DIVaguss
520.Mohd Aiman Bin Osman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2412MSDaiman
521.Mohd Aiman Bin Saiful Suhardi, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrmohdaiman
522.Mohd Aizat Bin Amir
Pharmacy Assistant
NAaizatamir
523.Mohd Aizuddin Bin Abd Rahman, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdraizu
524.Mohd Akhyar Bin Khazizi
Assistant Medical Officer
2096KOM - IMCmohdakhyar
525.Mohd Akmal Arif Bin Azmi
Engineer
2935KOD - IMCakmalarif
526.Mohd Akmal Hakim Bin Asmara
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4821KOP - IMCakmalhakim
527.Mohd Akrame Bin Mohd Rusli
Medical Laboratory Technologist
NAakrame
528.Mohd Al-baqlish Bin Mohd Firdaus
Lecturer (Trainee)
NA
529.Mohd Al-baqlish Bin Mohd Firdaus, Dr.
Lecturer (Trainee)
6298KOM - JHCbaqlish
530.Mohd Ali Bin Zulkipli
Driver
3649STADDali_zulkipli
531.Mohd Amin Bin Yusof
Driver
NAaminyusof
532.Mohd Amin Bin Yusof
Driver
NAaminyusof
533.Mohd Amin Shafiq Bin Ramlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4702CFS PJshafiqramlan
534.Mohd Amir Ariff Bin Mohd Asri
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2828RECTOR OFFICEamirasri
535.Mohd Amirul Ashraf Bin Khairul Azhar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
536.Mohd Anas Zainol Abidin
NAiiumtrading
537.Mohd Anuar Bin Zaid
Technician (Audio-Visual)
3029OCCManuarz
538.Mohd Anwar Bin Md Sah
Nurse
NAmohdanwar
539.Mohd Ariff Bin Bujang
Security Guard
5555OSEM - GBKariff_bujang
540.Mohd Ariff Hazami Bin Elliazir
Medical Laboratory Technologist
4450KOM - IMCahazami
541.Mohd Ariffin Bin Ghazali, Mr.
Science Officer
4478KOM - IMCariffinghazali
542.Mohd Arifin Bin Kaderi, Dr.
Assistant Professor
5251KAHS - IMCariffink
543.Mohd Arifin Bin Kaderi, Dr.
Assistant Professor
5547IRK - RKQSariffink
544.Mohd Armi Bin Abu Samah, Dr.
Assistant Professor
5040KOS - IMCmarmi
545.Mohd Arni Bin Amerudin, Mr.
Computer Technician
3885ITDmohd_arni
546.Mohd Asran Bin Na'am
NA
547.Mohd Asran Na'am
NA
548.Mohd Asras Bin Rosli
Pharmacy Assistant
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTasras
549.Mohd Assyahrien Habibi Bin Yusrizal
Industrial Trainee Bachelor Degree
NA
550.Mohd Asyraf Bin Abdull Jalil, Dr.
Lecturer (Trainee)
2026KOM - IMCmohdasyraf
551.Mohd Asyraf Bin Mohd Razib
Academic Trainee
NAasyrafr
552.Mohd Avicenna
NA
553.Mohd Azahar Ramli @ Hisham
NA
554.Mohd Azam Bin Ab Rahman
CELPAD Teacher
3577OSC GOMBAKm_azam
555.Mohd Azan Bin Mohammed Sapardi
Academic Trainee
NAazan
556.Mohd Azar Amirul Bin Mohd Azlan
Technician
3385K.ENGamirul
557.Mohd Azhari B. Mohd Nadzari
Accountant
5187FINANCE - ADMINazharie
558.Mohd Azib Bin Mohd Azhar
Matriculation Teacher
4725CFS PJazib_azhar
559.Mohd Azidi Bin Mohad Azmi
NA
560.Mohd Azizol Bin Azis
Dental Surgery Assistant
5537KOD - IMCmzizol
561.Mohd Azizuddin Ibrahim
NA
562.Mohd Azizul Hakim Bin Mohamad Idris, Mr.
Assistant Information System Officer
3429CFS GAMBANGazizulhakim
563.Mohd Azley Bin Isa, Mr.
Library Assistant
3824LIBRARYazley
564.Mohd Azmi Manap
NA
565.Mohd Azmir Bin Zulkipli
Assistant Science Officer
2685KOS - IMCazmir
566.Mohd Aznor Mohd Hashim
NA
567.Mohd Azril Bin M. Yusof, Mr.
Science Officer
5234KAHS - IMCazril_yusof
568.Mohd Azrin Azly Bin Abu Hassan
Nurse
NAazrinazly
569.Mohd Azrul Azlen Bin Abd. Hamid, Dr.
Assistant Professor
6711KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTazrul_qld
570.Mohd Azrul Azlen Bin Abd. Hamid, Dr.
Assistant Professor
6714KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTazrul_qld
571.Mohd Azrul Farhan Bin Md Azizan
Physiotherapist
4700KOM - IMCazrulfarhan
572.Mohd Azrul Naim Bin Mohamad, Dr.
Assistant Professor
2611KOS - IMCaznaim
573.Mohd Azuan B. Zakaria
Technician
3900CELPADazuan
574.Mohd Azuan Bin Mohd Pauzai, Mr.
Public Health Assistant
4450KOM - IMCengku_azuan
575.Mohd Azwan Bin Abd Aziz Fikrey
NA
576.Mohd Azwan Bin Abd. Aziz Fikrey
NA
577.Mohd Badli Ezahar B. Baharuddin
NA
578.Mohd Burhan Bin Ibrahim, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5350INSTEDmburhan
579.Mohd Burhan Bin Ibrahim, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5349INSTEDmburhan
580.Mohd Danial Jamaludin
NA
581.Mohd Danial Jamaludin
NA
582.Mohd Dhiyaulhaq Bin Halim
Medical Laboratory Technologist
2057KOM - IMCdhiyaulhaq
583.Mohd Fadil Bin Mat Nayan, Encik
Computer Technician
3210AIKOL - ADMINfadilnayan
584.Mohd Fadullah Sahimi Bin Mohd Nor, Mr.
Security Guard
5555OSEM - GBKfadullah
585.Mohd Fairullazi Bin Ayob, Dr.
Assistant Professor
5279KAEDfairullazi
586.Mohd Faisal Bin Ismail
Medical Laboratory Technologist
2974KOD - IMCfaisalismail
587.Mohd Faiz Bin Idris, Dr.
Assistant Professor
KOM - JHCfaiz_id
588.Mohd Faiz Bin Md Tahir, Dr.
Assistant Professor
4638KOM - JHCdrfaiz
589.Mohd Faiz Bin Musa
Academic Trainee
3737KAEDfaizmusa
590.Mohd Faiz Bin Yusoff
Academic Trainee
NA
591.Mohd Faizal Bin Abd Rahman
Publishing Assistant
3834LIBRARYmdfaizal
592.Mohd Faizal Bin Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1524CFS PJm_faizal
593.Mohd Faizal Bin Mohamad
CELPAD Lecturer
3173CFS PJfaizalmohamad
594.Mohd Faizal Bin Mohamad
CELPAD Lecturer
3465CFS GAMBANGfaizalmohamad
595.Mohd Faizal Bin Rajmi, Mr.
Driver
4444HEALTH CENTREfaizalr
596.Mohd Faizul Bin Hassan
Library Assistant
4815LIBRARYmfaizul
597.Mohd Faizul Bin Maruti @ Ezani
NA
598.Mohd Faizul Bin Omar
Driver
4444KOM - IMCmohdfaizul
599.Mohd Farid Bin Arun, Encik
Nurse
NAmohdfarid
600.Mohd Farid Bin Jaafar Sidek
Matriculation Lecturer
2778CFS PJfaridjaafar
601.Mohd Farid Bin Md Alias
Academic Trainee
3311K.ENGmfarid
602.Mohd Farid Mohd Yusof
NA
603.Mohd Farique Bin Abd Jabar
NA
604.Mohd Farisalharisi Bin Mohd Yaziz
Assistant Information System Officer
3877ITD-INFRASTRUCTURE SERVICESfarisal
605.Mohd Farmezee B. Abdullah
NA
606.Mohd Farouq Bin Md Alias
NA
607.Mohd Farouq Bin Md Alias
Administrative Officer
4747OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTfarouq
608.Mohd Fauzan Bin Mat Jam Jam
CELPAD Teacher
3571OCD - IMCmohdfauzan
609.Mohd Fauzi Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4073STADD - ALI ABI TALIBfauziahmad
610.Mohd Fauzi Bin Abu Bakar
Technician
3689DEVELOPMENT DIVfauziabubakar
611.Mohd Fauzi Bin Daud, Mr.
Security Guard
5555OSEM - GBKfauzidaud
612.Mohd Fauzihan Bin Karim
Academic Trainee
NAmfauzihan
613.Mohd Fazli B. Kamal
NA
614.Mohd Fazli Bin Kamal
NA
615.Mohd Fazly Bin Mohd Hayadin, Encik
Library Assistant
4815LIBRARYmfazly
616.Mohd Ferdaus Bin Harun
Academic Trainee
NAferdausharun
617.Mohd Fikri Dinie Bin Baharudin
Nurse
NAfikridinie
618.Mohd Fillanney Siji
NA
619.Mohd Fillany Siji
NA
620.Mohd Firdaus Bin Johar
Medical Laboratory Technologist
6108KIRK - HSaus
621.Mohd Firdaus Harun
NA
622.Mohd Fuad Bin Miskon, Dr.
Assistant Professor
2722KOS - IMCfuadm
623.Mohd Ghaddafi Bin Wahab
Medical Officer
NAdrghaddafi
624.Mohd Habibullah
NA
625.Mohd Hafidz Bin Mahamad Maifiah
Academic Trainee
NAmhafidzmaifiah
626.Mohd Hafiz Bin Arzmi, Dr.
Lecturer (PTH)
NAhafizarzmi
627.Mohd Hafiz Bin Selaman @ Sulaiman
Accountant
5195FINANCEhafizsulaiman
628.Mohd Hafiz Danial Bin Mohd Farid
Radiographer
2988KOD - IMChafizdanial
629.Mohd Hafizee Bin Razak
Computer Technician
3593KICTmhafizee
630.Mohd Hafizi Din
NA
631.Mohd Hafizul B. Shaibon
Assistant Engineer
3458K.ENGhafizul
632.Mohd Hafriz Bin Abdul Hamid
CELPAD Lecturer
OSC GOMBAKhafriz
633.Mohd Hafriz Bin Abdul Hamid
CELPAD Lecturer
4902CELPADhafriz
634.Mohd Hafriz Bin Abdul Hamid
Celpad Lecturer
NA
635.Mohd Hairi Bin Mohd Rasit
Assistant Engineer
3492K.ENGhairi
636.Mohd Hairul B. Danial
NA
637.Mohd Hakimi Mohd Badrol Affandi
NA
638.Mohd Hamdan Bin Mohd Amin Nordin, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3468ARCHIVE - JLAN DUTAhamscleo
639.Mohd Hamzah Bin Mohd Nasir, Dr.
Assistant Professor
2619KOS - IMChamzahn
640.Mohd Hanafiah Azmi
NA
641.Mohd Hanif Bin Abdul Rani
Assistant Medical Officer
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTanip
642.Mohd Hanif Bin Jainlabdin
Academic Trainee
NAhanifmj
643.Mohd Hanif Bin Mohd Kasmuri
Medical Laboratory Technologist
2077KOM - IMCmohdhanif
644.Mohd Hanif Fitri Bin Mohd Puzi
Assistant Medical Officer
4450KOM - IMChaniffitri
645.Mohd Haniff Bin Mohd Amin
Assistant Science Officer
3104KOP - IMChanif
646.Mohd Haniff Bin Nordin
Medical Laboratory Technologist
NAhaniffnordin
647.Mohd Hasbullah Bin Mohd Fauzi
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
1525CFS PJhasbullahfauzi
648.Mohd Hasfendi Bin Aziman
Technician
1503CFS PJhasfendi
649.Mohd Hazeezy Bin Harith, Mr.
Sport Officer
4346SPORTS & RECREATIONAL CENTREhazeezy
650.Mohd Hazeezy Hj Harith
NA
651.Mohd Haziezan Bin Hassan, Mr.
Laboratory Assistant
3390KAHS - IMCyeop
652.Mohd Hazimin Bin Mohd Salleh, Dr.
Assistant Professor
5171KOS - IMCmhazimin
653.Mohd Hazlan Bin Hamzah
Lecturer (Trainee)
NAhazlanhamzah
654.Mohd Hazrin Bin Ibrahim
Auditor
4100RECTOR OFFICEhazrinibrahim
655.Mohd Hazwan Bin Abdul Hamid
Medical Laboratory Technologist
2974KOD - IMCmhazwan
656.Mohd Helmi Bin Ismail, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAmhelmie
657.Mohd Helmi Bin Johari
Computer Technician
3787KAEDhelmijoe
658.Mohd Helmi Bin Mohd Sobri, Dr.
Assistant Professor
6014KIRK - HSmohdhelmi
659.Mohd Hidayat Bin Ahmad Traimizi
Sport Officer
4377SPORTS & RECREATIONAL CENTREhidayat_traimizi
660.Mohd Hisyamuddin Bin Kassim
Lecturer
3722KAEDmhisyam
661.Mohd Huzaidi Bin Harun
Assistant Engineer
5579KOD - IMChuzaidi
662.Mohd Ikhwan Bin Abdullah
Academic Trainee
NAmohdikhwan
663.Mohd Ikhwan Bin Azmy, Mr.
Assistant Information System Officer
5026KOS - IMCmikhwan
664.Mohd Iman Bin Saiful Suhardi, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAakhiman
665.Mohd Iqbal Shah Bin Khalid
Computer Technician
2409MSDshah
666.Mohd Isa Shamsuddin
NA
667.Mohd Izaha Bin Abdullah
Assistant Science Officer
3073KOP - IMCizaha
668.Mohd Izhar Ahmad Mokhtar
NA
669.Mohd Iznan Bin Ab Hamid
Assistant Engineer
3392K.ENGmohdiznanabhamid
670.Mohd Izwal Izaddy B. Mohd Isa
NA
671.Mohd Izwan Bin Zainudin
Academic Trainee
NAizwanzainudin
672.Mohd Izzuddin Bin Dzulkefli, Mr.
Assistant Information System Officer
NAmizzudin
673.Mohd Kamal Ariffin Ghazali
NA
674.Mohd Kamarul Rizman Bin Othman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAkamarulothman
675.Mohd Kamarulazizan B. Che Soh
Library Assistant
3829LIBRARYazi_zan
676.Mohd Kamarulzaman Bin Seman
CELPAD Teacher
3565CELPAD - IMCskamarulzaman
677.Mohd Kamil Hakim Bin Naharudin, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4067STADD - BILALkamil_hakim
678.Mohd Khaidir Bin Abdul Rashid
Public Health Assistant
5535KOD - IMCmkhaidir
679.Mohd Khairil Azri B. Abdul Aziz
NA
680.Mohd Khairol Fahmi Bin Abdul Ghani
Computer Technician
NA
681.Mohd Khairol Fahmi Bin Abdul Ghani
Assistant Information System Officer
NAmkfahmi
682.Mohd Khairol Fahmi Bin Abdul Ghani
Computer Technician
NA
683.Mohd Khairudin Jasin
NA
684.Mohd Khairul Anuar B Abdul Wahab @ Yusof
Assistant Engineer
3435K.ENGmkhairul
685.Mohd Khairul Bin Mohd Zain
Assistant Accountant
5313WAQFkhairulzain
686.Mohd Khairul Firdaus Bin Aris
Assistant Lecturer
NA
687.Mohd Khairul Nizam B. Zainal Abidin
NA
688.Mohd Khairul Sazaney Bin Abu Jaziz
InformationTechnology Officer
4872ITDsazaney
689.Mohd Khairul Zul Hasymi Bin Firdaus
Lecturer
7293KON - JHCzulhasyimi
690.Mohd Khairulzain Abd Rahman
NA
691.Mohd Khairulzain Bin Abdul Rahman
Administrative Officer
4071OCD - IMCkhairulz
692.Mohd Khan Bin Zimat
Security Guard
5555OSEM - GBKmkhanz
693.Mohd Khialdin@dziyauddin
Part Time Academic
4608KENMS
694.Mohd Kusani Bin Ismail
Security Guard
NAkusani
695.Mohd Lamine Syilla
NA
696.Mohd Lokman B. Mohd Toha @ Musa
NA
697.Mohd Lokman Bin Mohd Tahir @ Muda
NA
698.Mohd Lukman Bin Inche Ibrahim
Assistant Professor
4469K.ENGlukmanibrahim
699.Mohd Mahyuddin Bin Mohd Idris
Physiotherapist
6239KOM - JHCmahyuddinidris
700.Mohd Mahyudi Bin Mohd Yusop, Dr.
Assistant Professor
4602KENMS - ECONOMICSmahyudi
701.Mohd Masrul Bin Masduki
Science Officer
5134KOS - IMCmasrul_mm
702.Mohd Mizrhahily Abd Kadir
NA
703.Mohd Muhaimin Bin Chuweni
Assistant Science Officer
NA
704.Mohd Muhaimin Bin Chuweni
Accounting Assistant
5944FINANCEmuhaimin
705.Mohd Muktiyuddin B Musa
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4089OCD - IMCmukti
706.Mohd Mumtaz Ali, Prof. Dr.
Professor
5557KIRK - IRKmumtazali
707.Mohd Muneerdeen Olodo Al-shafi'i
NA
708.Mohd Nadzrul Shah Bin Mohd Junit, Dr.
Medical Officer
NAnadzrulshah
709.Mohd Najib Bin Mohd Kalami
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5978STADD - RUQAYYAHmohdnajib
710.Mohd Najib Bin Mohd Kalami
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
711.Mohd Naser Mat Ashri
NA
712.Mohd Nasir Bin Jamaludin
NA
713.Mohd Nasir Bin Zakaria
NA
714.Mohd Nasri Bin A. Manan
Assistant Sports Instructor
1537CFS PJnasri5577
715.Mohd Nasri Bin Mat Nasir
Medical Radiographic Technologist
2988KOD - IMCnasri
716.Mohd Nasrul Hakim Bin Mior Musa
Nurse
NAnasrulhakim
717.Mohd Nazim Bin Mat Nawi
Matriculation Teacher
3450CFS GAMBANGmohdnazim
718.Mohd Nazir Bin Mat Nawi
Matriculation Teacher
3453CFS GAMBANGnazirnawi
719.Mohd Nazir Bin Mohd Nazori
Academic Trainee
NA
720.Mohd Nazli Bin Kamarulzaman, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4703KOM - JHCnazlizahid
721.Mohd Nazmus Sayadat
NA
722.Mohd Nazri Bin Mohd Nawi
Lecturer
4573K.ENGmohdnazri
723.Mohd Nazri Bin Mohd Nawi
Lecturer
4513K.ENGmohdnazri
724.Mohd Nazri Idrus
NA
725.Mohd Nazriq Bin Noor Ahmad
Matriculation Lecturer
4860CFS PJnazriq
726.Mohd Nazrul Shamizan Mohd Shamsudin
NA
727.Mohd Nazwan Bin Mistam, Mr.
Assistant Administrative Officer
4054ISDnazwanmi
728.Mohd Nizam Bin Abdul Aziz
Administrative Officer
4289K. LAWSmohdnizampgpf
729.Mohd Nizam Bin Abdul Aziz
Administrative Officer
NA
730.Mohd Nizam Bin Abdullah
Laboratory Assistant
3616KAEDmnizam
731.Mohd Nizul Bin Mat Hassan, Mr.
Technician (Audio-Visual)
3028OCCMnizul
732.Mohd Nooramizi Bin Mohd Halimi
Computer Technician
4111OCD - IMCamizi
733.Mohd Nor Bin Husain
Matriculation Lecturer
2722CFS PJmnh
734.Mohd Nor Hafizi Bin Mohd Ali, Dr.
Lecturer (Trainee)
2944KOD - IMCdrnhafizi
735.Mohd Nor Hafizi Bin Mohd Ali
Lecturer (Trainee)
NA
736.Mohd Nor Imeran Bin Abdul Jabar
Security Guard
5555OSEM - GBKimeran
737.Mohd Norasman Bin Bakar
Assistant Science Officer
3391KAHS - IMCazman
738.Mohd Norazizi Bin Hamzah
Assistant Engineer
3470K.ENGazizie
739.Mohd Norhafifi Zolkiaply
Counsellor
NA
740.Mohd Norhafifi Zolkiaply
Psychology Officer
4113DEP. RECTOR (S&A)mnhafifi
741.Mohd Norhisham Azmi Bin Abdul Rahman, Dr.
Lecturer (Trainee)
6177KOM - JHChishamazmi
742.Mohd Nur Fadzly Bin Basar
Matriculation Teacher
6628OSC GOMBAKfadzlybasar
743.Mohd Qaddafi Osman
NA
744.Mohd Qusyairi Azli Bin Mohd Azharr
Medical Laboratory Technologist
2057KOM - IMCqusyairi
745.Mohd Radhwan Bin Abidin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAmohd_radhwan
746.Mohd Radzi B Che Daud, Dr.
Assistant Professor
4481K.ENGmradzi
747.Mohd Radzi Bin Hilmi
Lecturer (PTH)
3407KAHS - IMCmohdradzihilmi
748.Mohd Radzuan Bin Md Noor
Radiographer
5327KAHS - IMCmohdradzuan
749.Mohd Radzuan Md Noor
Radiographer
NA
750.Mohd Rafiulddin Bin Marzuki
Network Engineer
4890ITDrafi
751.Mohd Raji Abd Ghaniy
NA
752.Mohd Ramdhan Bin Mohd Ramli
Publishing Assistant
3823LIBRARYramdhan
753.Mohd Razalee Shafiae
NA
754.Mohd Razif Bin Aziz, Mr.
Assistant Science Officer
3071KOP - IMCrazifffff
755.Mohd Razif Muda
NA
756.Mohd Raziff Bin Mat Hasan
Engineer
5738K.ENGraziff
757.Mohd Razik Bin Midin
Academic Trainee
NAmohdrazik
758.Mohd Razmi B. Mohd Rashid
NA
759.Mohd Ridhaudin Bin Ahmad
Radiographer
2988KOD - IMCridhaudin
760.Mohd Ridzuan B. Jamil
NA
761.Mohd Ridzuan Bin Ahmad
Medical Laboratory Technologist
2974KOD - IMCmridzuanahmad
762.Mohd Ridzuan Bin Ahmad
Medical Laboratory Technologist
NA
763.Mohd Ridzuan Bin Mohd Said
Lecturer (Trainee)
NAmohdridzuan
764.Mohd Rizal Bin Hashim
Assistant Sports Instructor
3236SPORTS & RECREATIONAL CENTREriezal
765.Mohd Roslan Bin Zainol Abidin
Administrative Officer
4743OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTzroslan
766.Mohd Roslan Md Isa
NA
767.Mohd Roslan Md Isa
NA
768.Mohd Rozy B. Mohd Mokhtar
NA
769.Mohd Safuan Bin Md Mustapa
Security Guard
5555OSEM - GBKsafuanmustapa
770.Mohd Saifful Bin Ahmad Tarmizi
Driver
3649STADDepul_sport
771.Mohd Saiful Bin Othman
Veterinary Assistant
NAmohdsaiful
772.Mohd Saiful Riza Bin Bashri
Academic Trainee
NAmohdsaifulriza
773.Mohd Saifulbahri Bin Mohd Hed
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3243STADDsaifulbahrihed
774.Mohd Saleh Abbas
NA
775.Mohd Salihin Deris
NA
776.Mohd Salmee Sari
NA
777.Mohd Sarhan Bin Mohd Ibrahim
Pharmacy Assistant
NAmohdsarhan
778.Mohd Sauffee Bin Zulkiflee
Computer Technician
3805ITDsauffee
779.Mohd Shafie Bin Zulman
Assistant Administrative Officer
4787FFSDmohdshafie
780.Mohd Shah Nizal B. Suleiman
NA
781.Mohd Shah Nizal Bin Suleiman
NA
782.Mohd Shahrin Bin Abu Hanifah, Dr.
Assistant Professor
6575K.ENGshahrin
783.Mohd Shahrin Bin Saat
Assistant Information System Officer
3893ITDshahrinsaat
784.Mohd Shahrizal Nasir
NA
785.Mohd Shahrul Fazren Bin Mislan
Assistant Administrative Officer
6393STADDshahrulfazren
786.Mohd Shahrul Nizam Bin Shaari
Assistant Information Technology Officer
3106KIRK - HSmsnbs
787.Mohd Shaiful Ehsan Bin Shalihin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAshaifulehsan
788.Mohd Shaim Zaffa Bin Mohd Paat
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAshaimzaffa
789.Mohd Shairoz Mohd Odman
NA
790.Mohd Shakir Bin Abdullah
NA
791.Mohd Shakirin Bin Abdullah @ Ab Aziz
Security Officer
6193OSEMmohdshakirin
792.Mohd Shariffuddin Bin Ibrahim, Ir.
Academic Fellow
5257KAEDirsharifudin
793.Mohd Shuhaizzard Suhaimi
NA
794.Mohd Shukor Bin Nordin, Dr.
Distinguished Academic Fellow
5049KOS - IMCdino
795.Mohd Shukor Bin Nordin
Professor
NA
796.Mohd Shukri Bin Baba
NA
797.Mohd Shukri Bin Baba, Dr.
Assistant Professor
5270KAHS - IMCmohd_shukri
798.Mohd Shukri Bin Mohd. Aris, Dr.
Assistant Professor
5054KOS - IMCmamshukri
799.Mohd Shukur Bin Hasim
Security Guard
NAshukur
800.Mohd Sofian Bin Mohamed Shariff
Assistant Engineer
4055OCCMmsofian
801.Mohd Sueib Ismail
NA
802.Mohd Sufian B. Mat Tajudin
NA
803.Mohd Sufian Bin Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
804.Mohd Sufian Bin Saperan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3666DEP. RECTOR (S&A)mohdsufian
805.Mohd Sufie Bin Abdul Razak
Administrative Officer
2435CFS PJmsufie
806.Mohd Sufie Bin Abdul Razak
Administrative Officer
2487CFS PJmsufie
807.Mohd Suhaimi Bin Ismail
Lecturer
3138KAEDmosis
808.Mohd Syafwan Bin Adnan, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrsyafwan
809.Mohd Syafwan Bin Adnan
Lecturer (Trainee)
NA
810.Mohd Syafwan Bin Adnan
NA
811.Mohd Syarul Adi Mat Sidek
NA
812.Mohd Taufik Bin Yaakup
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5023KOS - IMCtaufikyaakup
813.Mohd Taufiq Bin Maktar
NA
814.Mohd Ton Bin Ab Halim
Academic Fellow
6728KULLIYYAH OF LANGUAGES AND MANAGEMENTmohdton
815.Mohd Yunus Mohd Noor
NA
816.Mohd Yusof
NA
817.Mohd Yusof Bin Majid
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5508KIRK - HSyusofmajid
818.Mohd Yusof Bin Mohamed Fahmy
Radiographer
2370KOM - JHCyusoffahmy
819.Mohd Yusof Bin Mohamed Fahmy
Radiographer
NA
820.Mohd Yusof Ma Zhan Ming
NA
821.Mohd Yusri Bin Mohamed
NA
822.Mohd Za'farani Bin Jaafar
Driver
3649STADDzafa
823.Mohd Zabidi Ahmad
NA
824.Mohd Zafri Bin Abdul Karim
Librarian
NAzafri
825.Mohd Zahairee Bin Mansor
NA
826.Mohd Zahamri Nizar
NA
827.Mohd Zaidi Awang
NAazaidi
828.Mohd Zaim Bin Zahir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
829.Mohd Zaim Khairi Bin Hj Mohd Kenali
Assistant Accountant
4054OCD - IMCmohdzaim
830.Mohd Zaini Bin Mustapa
Lecturer (PTH)
2724KOS - IMCzainimustapa
831.Mohd Zainuddin Bin Shukur
Security Guard
5555OSEM - GBKzainuddins
832.Mohd Zairul Muiz Bin Abd. Razak
Assistant Engineer
3379K.ENGmzairulmuizz
833.Mohd Zairul Muizz Bin Abdul Razak
Technician
NA
834.Mohd Zaki Jalil
NA
835.Mohd Zaman Bin Dewah
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4489K.ENGmzaman
836.Mohd Zamir Bin Mohd Rosdi
Assistant Publishing Officer
2038KOM - IMCmuhammadzamir
837.Mohd Zamri Aminuddin
NAzamri_64
838.Mohd Zazali Bin Yaakub
Library Assistant
3824LIBRARYzazali
839.Mohd Zhafri Bin Mohd Razib
Lecturer (Trainee)
NAzhafri
840.Mohd Zikri Bin Zainal
Assistant Medical Officer
NAmohdzikri
841.Mohd Zin Bin Mohamed
Associate Professor
3153KAEDzin
842.Mohd Zubairi Bin Abdul Aziz
Security Guard
5555OSEM - GBKzubairi
843.Mohd Zulfadzli Bin Ibrahim, Mr.
Medical Laboratory Technologist
2244KOM - JHCfadzli
844.Mohd Zulhisyam Bin Mustapai
Celpad Lecturer
3105CFS PJsyamlby
845.Mohd Zulhusni Bin Maiyudin
Assistant Medical Officer
2118KOM - IMCzulhusnie
846.Mohd Zulkifli Bin Abd Rahman, Mr.
Assistant Medical Officer
4444HEALTH CENTREmzulkiflir
847.Mohd. Abbas Bin Abdul Razak, Dr.
Assistant Professor
6155KIRK - IRKmaarji
848.Mohd. Adam Bin Suhaimi, Prof. Dr.
Professor
5700KICTadam
849.Mohd. Adam Bin Suhaimi, Prof. Dr.
Professor
5622KICTadam
850.Mohd. Adam Bin Suhaimi, Prof. Dr.
Professor
4880ITDadam
851.Mohd. Adisham Bin Ya'acob, Mr.
Assistant Science Officer
3046KOP - IMCedy_aso79
852.Mohd. Adli Bin Md. Ali
Lecturer (PTH)
NAqunox
853.Mohd. Afandi Bin Awang Hamat, Dr.
Assistant Professor
6127IRK - RKFQmohdaffandi
854.Mohd. Affendi Bin Mohd Shafri, Dr.
Assistant Professor
3422KAHS - IMCaffendishafri
855.Mohd. Affindee Bin Haji Hamzah, Mr.
Laboratory Assistant
3499KICTaffindee
856.Mohd. Aizat Bin Ali
Matriculation Teacher
OSC GOMBAKaizatali
857.Mohd. Akram Bin Shair Mohamed, Prof. Dr.
Professor
4302AIKOL - CIVIL LAW DEPTakram
858.Mohd. Ali Bin Abdullah
CELPAD Lecturer
3560CELPAD - IMCalia
859.Mohd. Ali Noh Bin Ismail
Security Guard
5555OSEM - GBKmohdalinoh
860.Mohd. Aminul Islam, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5074KOS - IMCaminulislam
861.Mohd. Aminul Islam
NA
862.Mohd. Amir Yahya
NA
863.Mohd. Arif Nazri
NA
864.Mohd. Ariff Bin Sharifudin, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4662KOM - JHCariffs
865.Mohd. Aris Bin Yusoff
Accountant
4420KOM - IMCarisy
866.Mohd. Atan Harun
Driver
3649STADDmohd_atan
867.Mohd. Azizuddin Bin Ibrahim
Assistant Engineer
3365K.ENGazeezudeen
868.Mohd. Azlan Bin Mohd Afandi
Accountant
4807DEVELOPMENT DIVm.azlan
869.Mohd. Azmi Bin Omar, Prof. Dato' Dr.
Professor
4655KENMSazmiomar
870.Mohd. Azmir Mohd. Nizah
NA
871.Mohd. Aznan Bin Md. Aris, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4580KOM - IMCaznan
872.Mohd. Aznan Bin Md. Aris, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4571KOM - IMCaznan
873.Mohd. Azri Bin Abd. Jalil
Academic Trainee
NAazrijalil
874.Mohd. Azrul Bin Zainuddin
Assistant Engineer
NAazrulz
875.Mohd. Bahad Bin Mohd Subairi
Technician
4923CELPADmbahad
876.Mohd. Bakhir Bin Abdullah, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5082KIRK - HSbakhir
877.Mohd. Basri Bin Mat Nor, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4671KOM - JHCm.basri
878.Mohd. Danial Bin Jamaludin
Administrative Officer
4031OCD - IMCdanial
879.Mohd. Darbi Bin Hashim
Academic Fellow
4228K. LAWSdarbi
880.Mohd. Darbi Bin Hashim
Academic Fellow
4244AIKOL - CIVIL LAW DEPTdarbi
881.Mohd. Fadhlilullah Bin Mohamad Yusof
Assistant Science Officer
2399KOM - IMCfadhlilullah
882.Mohd. Fadly Bin Mohd. Noor, Dr.
Lecturer (Trainee)
2016KOM - IMCmohdfadly
883.Mohd. Fadzil Bin Zero
Library Assistant
4186LIBRARY - IMCmdfadzil
884.Mohd. Faez Bin Sharif
Assistant Professor
5052KOS - IMCfaez
885.Mohd. Fahmi Bin Alias
Assistant Engineer
2832K.ENGmfahmi
886.Mohd. Fahmi Bin Mohd. Nordin
Matriculation Lecturer
2420CFS PJfahminordin
887.Mohd. Fairuz Bin Abdul Talib
Celpad Lecturer
3922CELPADat.mfairuz
888.Mohd. Faisal Bin Mohamed Sukim
Computer Technician
2530ITDfaisalsukim
889.Mohd. Faisal Bin Mohd. Room
Assistant Engineer
4559K.ENGfaisal
890.Mohd. Faiz Bin Tukimin
Accounting Assistant
3871FINANCEfaizt
891.Mohd. Faizal Bin Zakaria
Library Assistant
3829LIBRARYfaizalz
892.Mohd. Fakhzan Bin Bakar
Assistant Engineer
4806DEVELOPMENT DIVfakhzan
893.Mohd. Fakri Bin Hussin
Security Guard
5555OSEM - GBKmohdfakrih
894.Mohd. Farid Bin Mohd Sani
Assistant Information System Officer
3881ITDmfaridms
895.Mohd. Farihan Mohd Rani
NA
896.Mohd. Fauzi Bin Abu
Driver
3411ISTAC-ADMINfauziabu
897.Mohd. Fauzi Bin Muhamad
InformationTechnology Officer
5197FINANCEfauzi
898.Mohd. Feham Bin Md Ghalib, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5085KIRK - HSmfeham
899.Mohd. Feham Bin Md Ghalib, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5203CPSmfeham
900.Mohd. Firdaus Bin Abd. Wahab, Dr.
Assistant Professor
5463K.ENGfirdaus
901.Mohd. Fuad B. Md. Sawari, Dr.
Assistant Professor
3518CELPADsawari
902.Mohd. Fuad Bin Rahmat Sam
Academic Trainee
NA
903.Mohd. Hafidz Bin Ithnin, Dr.
Assistant Professor
NAmohdhafidz_ithnin
904.Mohd. Hafiz Bin Abdul Aziz, Dr.
Assistant Professor
4912KOP - IMCmdhafizaziz
905.Mohd. Haidil Akmal Bin Mahdan, Dr.
Assistant Professor
5527KOD - IMChaidil
906.Mohd. Haikal Bin Muhamad Halil, Dr.
Assistant Professor
5520KOD - IMCdrhaikal
907.Mohd. Hairi Bin Baharom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5086HS - ADMINmhairi
908.Mohd. Hairulnizam Bin Masri
Library Assistant
4815LIBRARYhnizam
909.Mohd. Hakimi Bin Mohd. Badrol Afandi
Administrative Officer
4109RECTOR OFFICEhakimi
910.Mohd. Halmi Bin Husain
Assistant Administrative Officer
5848ISDmohdhalmi
911.Mohd. Hamri Bin Rahmat
Assistant Engineer
3433KENG - MECHANICALmhamrir
912.Mohd. Hanafi Bin Ani, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4420K.ENGmhanafi
913.Mohd. Hanif Arkurni Bin Abas, Mr.
CELPAD Teacher
3462CFS GAMBANGarkin
914.Mohd. Haniff Bin Manap
NA
915.Mohd. Hapidz Pian
NA
916.Mohd. Haswadi Mustaffa
NA
917.Mohd. Haswaneezal Rizal Bin Azri
Matriculation Teacher
4842CFS PJhaswaneezal
918.Mohd. Hazlan Bin Ibrahim
Assistant Engineer
3376K.ENGhazlan
919.Mohd. Helmizan
NA
920.Mohd. Hirzie Bin Mohd. Rodzhan
Lecturer (PTH)
NAmohdhirzie
921.Mohd. Hisham B. Mohd Kamal, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4395AIKOL - ADMINmkmhisham
922.Mohd. Hisham B. Mohd Kamal, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4239AIKOL - ISLAMIC LAWmkmhisham
923.Mohd. Hisham B. Mohd Kamal, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4287AIKOLmkmhisham
924.Mohd. Hishamuddin B. Md Nor
Assistant Sports Instructor
2448CFS PJmhisham
925.Mohd. Ikhsan Bin Shari
Security Guard
5555OSEM - GBKmohdikhsan
926.Mohd. Iqbal Bin Abdul Wahab, Dr.
Assistant Professor
4376K. LAWSiqbalm
927.Mohd. Izhar Bin Jabar
Public Health Assistant
4444HEALTH CENTREizharjabar
928.Mohd. Izzuddin Bin Mohd. Tamrin, Dr.
Assistant Professor
6429KICTizzuddin
929.Mohd. Kamal Bin Yahya
Assistant Sports Instructor
4392SPORTS & RECREATIONAL CENTREmkamaly
930.Mohd. Kamal Hassan, Tan Sri Prof. Dr
Professor
5780HS - ADMINmkhassan
931.Mohd. Kamal Hassan, Tan Sri Prof. Dr
Professor
6791RECTOR OFFICEmkhassan
932.Mohd. Kamal Nazmi Bin Kamaruddin
Matriculation Teacher
4735CFS PJmkamalnazmi
933.Mohd. Kamazkhezly B. Mohamed Kamal
Assistant Science Officer
3388KAHS - IMCkamaz
934.Mohd. Kamel Bin Md. Noor
Security Guard
5555OSEM - GBKkamelmn
935.Mohd. Kamil Bin Abdul Hamid
Library Assistant
4812LIBRARYkamil
936.Mohd. Kamil Nurul Azman
NA
937.Mohd. Kasrol Bin Kassim
CELPAD Teacher
3957CELPAD - ENGLISHkasrol
938.Mohd. Kasrol Bin Kassim
CELPAD Teacher
4826CFS PJkasrol
939.Mohd. Khairil Hisham Bin Ab. Rajak
Technician (Electrical)
3369K.ENGmkhairilh
940.Mohd. Khairudin Abd. Rahman
NA
941.Mohd. Khairul Bin Abu Sufi
CELPAD Teacher
3957CELPADmohdkhairul
942.Mohd. Khairul Nizam Said
NA
943.Mohd. Lazuardi Ilham Bin Mohd Baharudin
Laboratory Assistant
2613KOS - IMClazuardi
944.Mohd. Lukman Bin Muda
Laboratory Assistant
5336KOED - ADMINlukman
945.Mohd. Maizam Bin Maideen
Medical Laboratory Technologist
4482KOM - IMCmaizam
946.Mohd. Mazharul Bin Md. Yusoff, Dr.
Lecturer (Trainee)
2944KOD - IMCdrmohdmazharul
947.Mohd. Misbah Bin Solihin
Security Guard
5555OSEM - GBKmisbahms
948.Mohd. Mizam Bin Mustafa
Assistant Information System Officer
2874KAED - ADMINmizam
949.Mohd. Mizam Bin Mustafa
Assistant Information System Officer
5269KAEDmizam
950.Mohd. Nahar Bin Mohd. Arshad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4648KENMS - ECONOMICSma.nahar
951.Mohd. Nahar Bin Mohd. Arshad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4708KENMS - BUSINESS ADMINISTRATIONma.nahar
952.Mohd. Najib Bin Abd. Ghani
Assistant Administrative Officer
4078OCD - IMCnajib
953.Mohd. Najib Bin Omar @ Umar
Laboratory Assistant
3050KOP - IMCbrnajib
954.Mohd. Nasir B. Mohd. Idris, Mr.
Lecturer
3121CFS PJmohdnasir
955.Mohd. Nasir Jaafar
NA
956.Mohd. Nasri Bin Hj Mat Salleh
Library Assistant
3831LIBRARYmnasri
957.Mohd. Nazer Bin Yahya
Technician (Audio-Visual)
3288OCCMnazeryahya
958.Mohd. Nazrani Bin Mokhtar
Technician
NAmnazrani
959.Mohd. Nazri Bin Mahwan
Computer Technician
3843LIBRARYnazri
960.Mohd. Nazri Bin Mohamed Daud
Junior General Assistant
1523CFS PJbobnazri
961.Mohd. Nazri Bin Sulaiman
Library Assistant
4815LIBRARYnazris
962.Mohd. Nizam Bin Abdul Raffar
Library Assistant
4194LIBRARY - IMCrnizam
963.Mohd. Nizam Bin Barom, Dr.
Assistant Professor
4623KENMSmohdnizam
964.Mohd. Nizam Bin Ruslan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6739CITRAnizamr
965.Mohd. Nizam Bin Ruslan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
6736RECTOR OFFICEnizamr
966.Mohd. Nizamuddin Bin Ismail, Dr.
Assistant Professor
6239KOM - JHCnizamuddin
967.Mohd. Noh Bin Abdul Jalil
Lecturer
6137KIRK - IRKmohdnoh
968.Mohd. Noor B. Mat
CELPAD Lecturer
4852CFS PJmdnormat
969.Mohd. Nor Bin Abdullah
Security Guard
5555OSEM - GBKmdnor
970.Mohd. Nordin Bin Baharum
Junior General Assistant
3688DEVELOPMENT DIVnordinb
971.Mohd. Norhaedir Bin Idris
Matriculation Teacher
3466CFS GAMBANGhaedir
972.Mohd. Norhafiz Bin Adnan
Technical (Mechanical)
4471K.ENGnorhafiz
973.Mohd. Norzaimi Shariffudin
NA
974.Mohd. Nursharmizam Bin Baharudin, Dr.
Assistant Professor
4704KOM - JHCmizamiium
975.Mohd. Puzhi Bin Usop, Dr.
CELPAD Lecturer
3103CFS PJmpuzhi
976.Mohd. Rafaei Bin Mohd. Basri
Matriculation Teacher
2766CFS PJrafaei
977.Mohd. Rafiz Bin Bakhtiar
Computer Technician
4795KENMSrafiz
978.Mohd. Rahim Bin Jusoh
CELPAD Teacher
3911CELPADrahimjusoh
979.Mohd. Ramzi Bin Mohd. Hussain, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
3742KAED - LANSCAPEramzi
980.Mohd. Ramzi Bin Mohd. Hussain, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
6286KAED - LANSCAPEramzi
981.Mohd. Ramzi Bin Mohd. Hussain, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5260KAED - LANSCAPEramzi
982.Mohd. Ramzi Bin Mohd. Hussain, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4805DEVELOPMENT DIVramzi
983.Mohd. Rashdan Bin Baba
Library Assistant
6345LIBRARYmrashdan
984.Mohd. Razif Bin Mamat
Administrative Officer
5188FINANCErazif
985.Mohd. Ridwan Abdul Wahid, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
6032KIRK - HSridwan
986.Mohd. Ridzwan Bin Selamat
Library Assistant
3445LIBRARY - ISTACmridzwan
987.Mohd. Rifzal Bin Mohd. Shariff
Matriculation Lecturer
2767CFS PJrifzal
988.Mohd. Rozi Kodin
NA
989.Mohd. Rusdi Ismail
NA
990.Mohd. Rushdi Bin Hj. Abu Bakar, Dr.
Assistant Professor
4846KOP - IMCrushdi
991.Mohd. Sabri Bin Majid
Security Guard
5555OSEM - GBKsabrimajid
992.Mohd. Sabri Bin Salleh
Driver
2812LIBRARYsabrilibrary
993.Mohd. Said Bin Nurumal, Dr.
Assistant Professor
7201KON - JHCmohdsaid
994.Mohd. Saide Bin Gembor
Computer Technician
3515KIRK - HSsaide
995.Mohd. Saiffull Azwar Bin Amat Jutrah
NA
996.Mohd. Saipul Bin Md. Zahruahsari @ Awang
Assistant Engineer
4436K.ENGmohdsaipul
997.Mohd. Salmee Bin Mohd. Sari
Administrative Officer
5477CFS PJmohdsalmee
998.Mohd. Salmee Bin Mohd. Sari
Administrative Officer
5477STADDmohdsalmee
999.Mohd. Senu Bin Awang
CELPAD Lecturer
6390CELPADsenu
1000.Mohd. Senu Bin Awang
CELPAD Lecturer
3942CELPAD - BAHASA MALAYSIAsenu
1001.Mohd. Shafie Bin Hashim
Security Guard
5555OSEM - GBKmshafei
1002.Mohd. Shafien Bin Othman
CELPAD Lecturer
3566CELPAD - IMCshafien
1003.Mohd. Shah B. Jani, Dr.
Assistant Professor
5545KIRK - IRKshahjani
1004.Mohd. Shahidan Bin Noor Rahin, Dr.
Assistant Professor
4667KOM - JHCshahidan
1005.Mohd. Shahnan Bin Zainal Abidin, Dr.
Assistant Professor
6513KENG - ELECTRICAL & COMPUTERm.shahnan
1006.Mohd. Shahriman Bin Ghazali
Medical Laboratory Technologist
2033KOM - IMCshahriman
1007.Mohd. Shahriza Bin Mohd. Salleh
Operation Assistant
3613KENMS - ADMINshahriza
1008.Mohd. Shahrul Fadzli Bin Imaduddin
Science Officer
4693KOM - JHCmsfadzli
1009.Mohd. Shakir Bin Abdullah
NA
1010.Mohd. Sharif Bin Hashim
Assistant Religious Officer
1530CFS PJhmsharif
1011.Mohd. Shariffudin Bin Hj. Lokman
CELPAD Teacher
3567CELPAD - IMCshariff
1012.Mohd. Sharizal Bin Hasan
Library Assistant
4815LIBRARYsharizal
1013.Mohd. Sharril Mohd. Noor
NA
1014.Mohd. Shazaruddin Bin Ahmad Shah
Computer Technician
3798ITDdins
1015.Mohd. Shukri Bin Abdullah
CELPAD Teacher
3904CELPADmshukri
1016.Mohd. Shukri Bin Nordin, Dr.
Assistant Professor
5910INSTEDnmshukri
1017.Mohd. Shukri Bin Nordin, Dr.
Assistant Professor
5363KOED - ACADEMICnmshukri
1018.Mohd. Shukrimi Bin Awang, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4661KOM - JHCshukrimi
1019.Mohd. Shukur Bin Ahmad
Assistant Engineer
4509K.ENGashukur
1020.Mohd. Solahuddin Bin Mohammed
Religious Assistant
3285MOSQUEsolahuddin
1021.Mohd. Sultan Ibrahim Bin Shaik Dawood, Dr.
Assistant Professor
6512K.ENGsultan
1022.Mohd. Syahmi Bin Salleh
Academic Trainee
NAmsyahmi
1023.Mohd. Syamsul Arief Mahbub
NA
1024.Mohd. Syarafi Bin Md. Hilal
Computer Technician
4792KENMSsyarafi
1025.Mohd. Syarqawy Bin Hamzah, Dr.
Assistant Professor
5641KICT - INFORMATION SYSTEMSsyarqawy
1026.Mohd. Syauqi Bin Md. Zahir
Matriculation Lecturer
2792CFS PJsyauqi
1027.Mohd. Yazid Bin Ahmad
Assistant Engineer
4555K.ENGmyazid
1028.Mohd. Yazid Bin Zul Kepli, Dr.
Assistant Professor
4222AIKOL - ISLAMIC LAWmaritime
1029.Mohd. Yusof Bin Mohamad
Academic Trainee
NAyusofkahs
1030.Mohd. Yusof Bin Sainal, Dr.
Lecturer (Trainee)
6177KOM - JHCyaosof
1031.Mohd. Yusri Bin Mohamed Yunus
Assistant Engineer
3152KAEDmyusrimy
1032.Mohd. Yusuf Bin Yob
Driver
1505CFS PJyy
1033.Mohd. Zabidi Bin Hamid, Encik
Photographer
1501CFS PJhzabidi
1034.Mohd. Zahid Bin Baharum
Laboratory Assistant
1583CFS PJmzahid
1035.Mohd. Zahid Ridzuan Bin Mohd. Zulkifly
Matriculation Teacher
2458CFS PJmohdzahid
1036.Mohd. Zahid Ridzuan Bin Mohd. Zulkifly
Matriculation Teacher
3148CFS PJmohdzahid
1037.Mohd. Zairul Amri Ibrahim
NA
1038.Mohd. Zamani Bin Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5505HS - ADMINmany
1039.Mohd. Zamani Bin Mazlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5086KIRK - HSmany
1040.Mohd. Zamzuri Bin Che Daud
Lecturer
3335KAHS - IMCdzamzuri
1041.Mohd. Zulfaezal Bin Che Azemin, Dr.
Assistant Professor
3403KAHS - IMCzulfaezal
1042.Mohd. Zulkefli Bin Mohamed Yasin
Technician (Audio-Visual)
4046OCD - IMCzulkefli_yasin
1043.Mohd. Zulkifli Bin Nawawi
Information Technology Officer
5925ITDmzulkifli
1044.Mohsen Amdan
NA
1045.Mohsin Hingun, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4310K. LAWSmohsin
1046.Mokhtar Abu Bakar
NA
1047.Mokhtar Abu Bakar Jibrail
NA
1048.Mokhtar Ahmad
NA
1049.Mokhtar Bin Ahmad
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3991AMADmokhtar
1050.Mokhtar Bin Awang, Prof. Dr.
Professor
4611KOM - JHCmochdr
1051.Momoh Jimoh Eyiomika Salami, Prof. Dr.
Professor
4554K.ENGmomoh
1052.Mona Mazlinda Bt. Mokhtar
CELPAD Lecturer
3021CFS PJmona
1053.Mona Mazlinda Bt. Mokhtar
CELPAD Lecturer
6678CELPADmona
1054.Mona Yap @ Mona Binti Zakaria
CELPAD Lecturer
3568CELPAD - IMCmonayap
1055.Monarina Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1056.Monarina Binti Mokhtar
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2410CFS PJmonarina
1057.Monazida Binti Mokhtar, Miss
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4182LIBRARY - IMCmonazida
1058.Mootaz Munjid Mustafa
Matriculation Lecturer
2768CFS PJmootaz_munjid
1059.Morniliza Binti Ma'amor
Administrative Officer
4407K.ENGmorniliza
1060.Moumen Mohammed Mahmoud Idres, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4550KENG - MECHANICALmidres
1061.Mounira Bernacel
NA
1062.Mpawenimana Abdallah Saidi
NA
1063.Mst Sultana
NA
1064.Muadz Dzulkepli
NA
1065.Muataz Hazza Faizi Al Hazza, Dr.
Assistant Professor
4541K.ENGmuataz
1066.Muaza Abba Jabir
NA
1067.Mueizzah Afkaarah Binti Salleh, Miss
Assistant Science Officer
2624KOS - IMCmueiz
1068.Muhaideen Abdul Kader Bin Mohamad Ikbal
Administrative Officer
6799RECTOR OFFICEmuhaideen
1069.Muhamad Abu Bakar
NA
1070.Muhamad Abu Bakar
NA
1071.Muhamad Ahnaf Bin Ibrahim
Library Assistant
3829LIBRARYahnaf
1072.Muhamad Ahnaf Bin Ibrahim
Library Assistant
NA
1073.Muhamad Aliff Bin Abdul Latir
Lecturer
3612KAHS - IMCmuhamadaliff
1074.Muhamad Ariffin Bin Jaludin
Security Guard
5555OSEM - GBKm_ariffin
1075.Muhamad Ariffzulfitri Bin Abu Kasim, Mr.
Sport Officer
5394SPORTS DEVELOPMENT CENTREmuarzufi
1076.Muhamad Ariffzulfitri Bin Abu Kasim, Mr.
Sport Officer
4077OCD - IMCmuarzufi
1077.Muhamad Ashraf Bin Rostam, Dr.
Assistant Professor
3421KAHS - IMCashrafrostam
1078.Muhamad Asri Bin Basil
Administrative Officer
2405CFS PJmuhdasri
1079.Muhamad Asyraf Md Hosni
NA
1080.Muhamad Azmi Bin Ibrahim
Administrative Officer
5332INSTEDmuhdazmi
1081.Muhamad Azrul Ibrahim
NA
1082.Muhamad Enamul Haque
NA
1083.Muhamad Ezham Bin Zainal Abdullah
Science Officer
4653KOM - JHCezham
1084.Muhamad Farid B Kamaruddin
NA
1085.Muhamad Farid B Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3232FFSDredfared
1086.Muhamad Farid B Kamaruddin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1087.Muhamad Fazil Hj. Ahmad
NA
1088.Muhamad Fazil Hj. Ahmad
NA
1089.Muhamad Firdaus Bin Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5603KICTmfirdauz
1090.Muhamad Firdaus Bin Shamsudin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1091.Muhamad Fuzi Bin Omar, Dr.
Assistant Professor
5502KIRK - HSmfuzi
1092.Muhamad Fuzi Bin Omar, Dr.
Assistant Professor
6058KIRK - HSmfuzi
1093.Muhamad Hafiz Khamis
NA
1094.Muhamad Hafizuddin Bin Hassan Basri
NA
1095.Muhamad Hafizuddin Bin Hassan Basri
Assistant Information System Officer
NA
1096.Muhamad Haidir Zainuddin
NA
1097.Muhamad Hairulnizam Bin Hasan, Mr.
Engineer
4874ITDhairul
1098.Muhamad Hasrul Bin Abd Muttalib
Medical Health Assistant
NAhasrultalib
1099.Muhamad Hasrul Erwan Bin Nyak Hussain
Science Officer
5033KOS - IMChasrulerwan
1100.Muhamad Husain Kassim Bazirgan, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5484KOD - IMCmhkbazir
1101.Muhamad Ibrahim Bin Ayob
NA
1102.Muhamad Iqbal Bin Ismail
Medical Health Assistant
NAiqbalismail
1103.Muhamad Luqman Haqim Bin Muhd Fadri
Accounting Assistant
NA
1104.Muhamad Mazuan Bin Mansor
Technician (Audio-Visual)
5025KOS - IMCmazuan
1105.Muhamad Mus'ab Bin Mohd Zulaini
Technician
3689DEVELOPMENT DIVmusabxulaini
1106.Muhamad Musa Bin Najamudin
Assistant Information Technology Officer
NAmmusa
1107.Muhamad Nazri Bin Md Nasir, Encik
Medical Laboratory Technologist
5827HEALTH CENTREnazrinasir
1108.Muhamad Nizam Bin Samsudin
Photographer
3028OCCMnizams
1109.Muhamad Nor Hafizi Bin Saduni
Security Guard
5555OSEM - GBKnhafizi
1110.Muhamad Rashidi Bin Mohamad Soom
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAmrashidi
1111.Muhamad Rasydan Bin Abdul Ghani, Dr.
Assistant Professor
4679KOM - IMCrasydan
1112.Muhamad Razak Bin Tandang
Assistant Engineer
2837K.ENGmrazak
1113.Muhamad Ridzuan Bin Nor Sili
NA
1114.Muhamad Rusdi Bin Ahmad Rusmili, Dr.
Assistant Professor
4883KOP - IMCrusdirusmili
1115.Muhamad Sadry Abu Seman, Dr.
Assistant Professor
5664KICT - COMPUTER SCIENCEmsadri
1116.Muhamad Saiful Bin Romli
Academic Trainee
NA
1117.Muhamad Sani Bin Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1118.Muhamad Sani Bin Ismail
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
2416MSDmsani
1119.Muhamad Shaiful Bin Khamis @ Wahab
Technician
3379K.ENGshaiful
1120.Muhamad Sharifuddin Bin Mat Daud, Dr.
Assistant Professor
2955KOD - IMCdrsharifuddin
1121.Muhamad Shukri Bin Shafie
Assistant Science Officer
2610KOS - IMCshukrisdi
1122.Muhamad Yusuf
NA
1123.Muhamad Zahiri B. Awang Mat, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5376KOED - ACADEMICzahiri
1124.Muhamad Zaini B Hassan
Library Assistant
3824LIBRARYzaini
1125.Muhamad Zamir Bin Zainul Abidin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3639DEP. RECTOR (S&A)mzamir
1126.Muhamad Zolluqman Bin Zulmukhar
Industrial Trainee Diploma
NA
1127.Muhamad Zulfadhli Bin Mohd Zin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1128.Muhamadnizam Bin Muhamad, Mr.
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5807LEGAL UNITm.nizam
1129.Muhamadul Bakir B. Hj. Yaakub, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5036HS - ARABICmbakir
1130.Muhamd Fahmi Bin Yunus
NAfahmiyunus
1131.Muhamed Fadzil Bin Mohamed Zain
Assistant Engineer
4249OCD - IMCfadzilmz
1132.Muhamed Fadzil Bin Mohamed Zain
Assistant Engineer
4342SPORTS DEVELOPMENT CENTREfadzilmz
1133.Muhamed Ishak Abdul Hamid
NAirwanan
1134.Muhamed Salim Mohd Ali
NA
1135.Muhammad 'adil Bin Zainal Abidin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAadilza
1136.Muhammad Abbas Salimie Bin Mohd Fikri
Accounting Assistant
NA
1137.Muhammad Abbas Salimie Bin Mohd Fikri
Accounting Assistant
4105OIA (INTERNAL AUDIT)abbassalimie
1138.Muhammad Abdul Latif
Administrative Officer
4097DEP. RECTOR (S&A)latif
1139.Muhammad Abdul Latif
NA
1140.Muhammad Abdurrahman Sadique, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4204K. LAWSsadique
1141.Muhammad Abdus-syakur Bin Abu Hasan, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAsyakurhasan
1142.Muhammad Abu Bakar
NA
1143.Muhammad Abu Eusuf, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4535K.ENGabueusuf
1144.Muhammad Adib Abidin Bin Muhamad Othman
Nurse
NAabidin
1145.Muhammad Adil Khan Afridi, Dr.
Assistant Professor
6157KIRK - HSdradil
1146.Muhammad Adli Bin Musa, Dr.
Assistant Professor
5571KIRK - IRKadlimusa
1147.Muhammad Adli Bin Musa, Dr.
Assistant Professor
5543KIRK - IRKadlimusa
1148.Muhammad Afif Bin Husman
Academic Trainee
NAafifhusman
1149.Muhammad Afif Bin Musa, Mr.
Science Officer
5238KAHS - IMCafifmusa
1150.Muhammad Afifi B. Abdullah
CELPAD Lecturer
NAafifi
1151.Muhammad Afzam Shah Bin Abdul Rahim
Lecturer
3392KAHS - IMCafzamshah
1152.Muhammad Aidil Bin Noor Awalludin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4883ITDaidil
1153.Muhammad Al Baihaqi Bin Saufi
Physiotherapist
NAbaihaqi_saufi
1154.Muhammad Al Baihaqi Bin Saufi
Physiotherapist
NA
1155.Muhammad Ali A. Rahman
Academic Fellow
NAmuhammadali_klm
1156.Muhammad Alif Bin Azlan
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAalifazlan
1157.Muhammad Alif Bin Zainuddin
Matriculation Teacher
NAalifz
1158.Muhammad Amanullah, Prof. Dr.
Professor
5521KIRK - HSamanullah
1159.Muhammad Amer Ezzat Bin Omar
Assistant Administrative Officer
NAezzat
1160.Muhammad Amin Bin Alias
Assistant Medical Officer
NAaminalias
1161.Muhammad Amiruddin Bin Yussof
Security Guard
NAameruddin
1162.Muhammad Amirul Bin Dasa
Sport Assistant
3235SPORTS & RECREATIONAL CENTREamiruld
1163.Muhammad Amirul Bin Mazlan
Industrial Trainee Diploma
NA
1164.Muhammad Anis Sobrie Mohd Rosli, Mr.
Assistant Administrative Officer
3230FFSDanissobrie
1165.Muhammad Anwar Bin Ahmad, Dr.
Assistant Professor
5076KIRK - HSm_anwar
1166.Muhammad Asfandyar Dilawar Khan
CELPAD Lecturer
5908MOSQUEdilawar
1167.Muhammad Asfandyar Dilawar Khan
NA
1168.Muhammad Ashraf Bin Fauri @ Fauzi
Matriculation Lecturer
4872CFS PJashrafauzi
1169.Muhammad Ashraf Bin Kamarul Azizi
Nurse
NAmuhdashraf
1170.Muhammad Ashraf Bin Mohd Ismail
Library Assistant
3453LIBRARY - IMCashrafismail
1171.Muhammad Ashraf Bin Mohd Ismail
Library Assistant
NA
1172.Muhammad Ateeq Md Jalil
Assistant Professor
4721KOM - JHCateeqmdjalil
1173.Muhammad Azizul Bin Ruslan, Encik
Physiotherapist
5386KAHS - IMCazizul_r
1174.Muhammad Azrul Bin Zainal Abidin
Security Guard
NAazrulzainal
1175.Muhammad Azrul Hazerin
NA
1176.Muhammad Azrul Hazerin Bin Abdul Razak, Encik
Legal Officer
5803LEGAL UNITazrulhazerin
1177.Muhammad Badri Bin Abdul Kudos
Lecturer
3084KOP - IMCbadrikudos
1178.Muhammad Bahari Bin Ab Jabbar
CELPAD Lecturer
4853CFS PJm_bahari
1179.Muhammad Bin Ab Rahman
CELPAD Teacher
3951CELPADmuhammad_ar
1180.Muhammad Bin Ab Rahman
CELPAD Teacher
4065STADD - BILALmuhammad_ar
1181.Muhammad Bin Abdullah
Academic Trainee
NAmohd_abdl
1182.Muhammad Bin Husin
Lecturer
3778KAED - APPLIED ARTShmuhammad
1183.Muhammad Bin Ibrahim, Dr.
Assistant Professor
3366KAHS - IMCabumaisarah
1184.Muhammad Bin Muda
Security Officer
6191OSEM - GBKmatmuda
1185.Muhammad Bin Rosli
Assistant Accountant
3199FINANCEmuhammad
1186.Muhammad Eid Akkawi
Lecturer (PTH)
3118KOP - IMCmhdeidak
1187.Muhammad Fadhil Bin Kartono
NA
1188.Muhammad Fadhil S Mokhsin
Accountant
NA
1189.Muhammad Fadhlullah Bin Sharuddin
Administrative Officer
6333DEP. RECTOR (S&A)fadhlullah
1190.Muhammad Faisal Bin Md Said
Assistant Administrative Officer
NAmfms
1191.Muhammad Faiz Bin Mat Rozi
Security Guard
NAmfaizrozi
1192.Muhammad Faiz Bin Miskam
Medical Laboratory Technologist
NA
1193.Muhammad Faiz Bin Miskam
Medical Laboratory Technologist
2041KOM - IMCmuhammadfaiz
1194.Muhammad Faiz Bin Mohd. Hanapiah
Academic Trainee
NAfaizhanapiah
1195.Muhammad Faizal Bin Mohd Gunny, Mr.
Accountant
5948FINANCEfaizalgunny
1196.Muhammad Fakhar Bin Muhammad Nur
Academic Trainee
3747KAED - ADMIN
1197.Muhammad Farid B. Azmi
Assistant Engineer
2830K.ENGfarid_az
1198.Muhammad Farid Bin Ismail
Sport Assistant
3500OCD - IMCfarid_ismail
1199.Muhammad Farid Bin Kereyah
Assistant Information System Officer
2519ITDfarid_redz
1200.Muhammad Faris Bin Abdullah, Dr.
Assistant Professor
3159KAED - URPmfaris
1201.Muhammad Faris Bin Abdullah, Dr.
Assistant Professor
3739KAED - URPmfaris
1202.Muhammad Faris Bin Osman
Academic Trainee
NA
1203.Muhammad Faris Bin Remli
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NAfarisremli
1204.Muhammad Fazlee Bin Abu Bakar
Operation Assistant
3834LIBRARYfazlee
1205.Muhammad Firdaus Bin Ibrahim
NA
1206.Muhammad Firdaus Bin Salleh
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1207.Muhammad Firdaus Bin Salleh
Assistant Administrative Officer
4694KENMSdaus
1208.Muhammad Firdaus Lee Bin Abdullah
Computer Technician
3108KIRK - HSfirdauslee
1209.Muhammad Fitri Bin Yusof, Dr.
Assistant Professor
NAfitriyusof
1210.Muhammad Ghali Ahmed
NA
1211.Muhammad Ghali Ahmed
NA
1212.Muhammad Hafez Bin Mat Zahani, Mr.
Sport Assistant
3714SPORTS DEVELOPMENT CENTREhafez
1213.Muhammad Hafis Bin Ismail, Dr.
Medical Officer
NAhafis
1214.Muhammad Hafiz Hakim
NA
1215.Muhammad Hafizuddin Bin Hassan Basri
Assistant Information System Officer
2522ITDhafizhassan
1216.Muhammad Haidar B. Nasuruddin, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAdrhaidar
1217.Muhammad Hakim Bin Azri
Security Guard
NAmhakim
1218.Muhammad Hakimi Bin Mohd. Rashid, Dr.
Lecturer (Trainee)
3023KOP - IMChakimirashid
1219.Muhammad Hanafi Bin Azami
Academic Trainee
NAhanafiazami
1220.Muhammad Hanis Bin Jumiran
Security Guard
NAhanisjumiran
1221.Muhammad Hariri Bin Suib
Assistant Administrative Officer
NAhariri_suib
1222.Muhammad Haris Abdullah
NA
1223.Muhammad Harith Bin Rosdi, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAharithrosdi
1224.Muhammad Harith Mohamad
Industrial Trainee Diploma
NA
1225.Muhammad Hasbi Abd. Rahman
NA
1226.Muhammad Hasbi Abdul Rahman
NA
1227.Muhammad Hasbi Abdul Rahman
NA
1228.Muhammad Hasib Difari
NA
1229.Muhammad Hasif Bin Rahim
Accounting Assistant
NAmohdhasif
1230.Muhammad Hasif Bin Ramli
Nurse
NAhasif
1231.Muhammad Helmi B. Abu Hassan
NA
1232.Muhammad Hijan Bin Muhammad Hisan
Dental Officer
NAhijanhisan
1233.Muhammad Hisan Hj Ramly
NA
1234.Muhammad Hosni Bin Zainal Abidin, Dr.
Medical Officer
NAhosnizainal
1235.Muhammad Ibn Ibrahimy, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4504K.ENGibrahimy
1236.Muhammad Ihsan Bin Abdul Razak
Administrative Officer
5210CPSihsan
1237.Muhammad Ikhram Bin Rosli
Assistant Science Officer
1573CFS PJikhram
1238.Muhammad Ikhwan Shah Bin Bd Mutalib
Security Guard
5555OSEM - GBKikhwanshah
1239.Muhammad Ikmal Hakim Bin Mohd Amin
Assistant Science Officer
3323KAHS - JHCmikmalhakim
1240.Muhammad Iqbal Bin Khalid
Assistant Medical Officer
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTmiqbal
1241.Muhammad Irwan Bin Ariffin, Dr.
Assistant Professor
4610KENMSirwan
1242.Muhammad Ismail Bin Muhammad Ghazalan
Assistant Engineer
3107KIRK - HSismail
1243.Muhammad Issyam Bin Itam@ismail
Academic Trainee
NAmuhdissyam
1244.Muhammad Izzat Bin Husin
Accounting Assistant
2872KAEDizzatm
1245.Muhammad Izzat Bin Mohd Bahamam
Assistant Information System Officer
3884ITDizzat
1246.Muhammad Izzat Bin Zahari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1247.Muhammad Izzat Bin Zahari
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3231FFSDmizzat
1248.Muhammad Izzuddin Bin Sidek
Matriculation Teacher
4870CFS PJmizzuddin
1249.Muhammad Kamil Bin Che Hasan
Lecturer
7203KON - JHCmkamil
1250.Muhammad Kamil Bin Syamsulrizal
Medical Officer
NAmdkamil
1251.Muhammad Khairul Azli Bin Zulkifli
Administrative Officer
6327OILkhairulazli
1252.Muhammad Khairul Azri Bin Abdul Manaf
Medical Health Assistant
NAmkhairulazri
1253.Muhammad Khairulanwar Bin Rosli
Science Officer
NA
1254.Muhammad Khairulanwar Bin Rosli
Science Officer
5133KOS - IMCkhairulanwar
1255.Muhammad Khairulanwar Bin Rosli
Science Officer
5360KAHS - IMCkhairulanwar
1256.Muhammad Khairullah Bin Dzulkapri
Accountant
4059OCD - IMCkhairullah
1257.Muhammad Khairusyakirin Bin Dzaki
Computer Technician
3882ITDkirinz
1258.Muhammad Laeba, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4306K. LAWSlaeba
1259.Muhammad Lokman Bin Md. Isa, Dr.
Assistant Professor
7205KON - JHClokman
1260.Muhammad Lokman Bin Md. Isa, Dr.
Assistant Professor
7282KON - IMClokman
1261.Muhammad Mahbubur Rashid, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4493KENG - MECHATRONICSmahbub
1262.Muhammad Mifdhal Bin Mukhlas
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
4029AMADmifdhal
1263.Muhammad Muhammad Omar
NA
1264.Muhammad Munawir Miskam
NA
1265.Muhammad Munawir Miskam
NA
1266.Muhammad Muzaffar Ali Khan Khattak, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5304KAHS - IMCmuzaffar
1267.Muhammad Muzaffar Bin Mohd Zulaini
Computer Technician
1510CFS PJmuzaffarzulaini
1268.Muhammad Naim Bin Omar, Dr.
Assistant Professor
4249AIKOL - ISLAMIC LAWmhdnaim
1269.Muhammad Naim Bin Omar, Dr.
Assistant Professor
4236AIKOL - ISLAMIC LAWmhdnaim
1270.Muhammad Naimmuddin Bin Abdul Azih, Dr.
Assistant Professor
4729KOM - JHCnaimmuddin
1271.Muhammad Najeh Bin Abdul Ghani
Religious Assistant
4143OCD - IMCnajeh
1272.Muhammad Nashief Dsomimba
NA
1273.Muhammad Nazri Bin Baharom
Assistant Accountant
4894ITDmnazri
1274.Muhammad Ng Chee Hong Bin Ng Ban Choi
Matriculation Teacher
3441CFS GAMBANGcheehong
1275.Muhammad Nizam Bin Rubani
Medical Laboratory Technologist
NAnizamrubani
1276.Muhammad Noor Bin Hj. Ayob
Administrative Officer
5467KOD - IMCmnoorayob
1277.Muhammad Noor Firdaus
NA
1278.Muhammad Nor Bin Omar, Prof. Dr.
Professor
5047KOS - IMCmnoromar
1279.Muhammad Nur Al Aliff Bin Suhaimi
Security Guard
NAmuhdnuralaliff
1280.Muhammad Nur Azraei Shahbudin
NA
1281.Muhammad Nuradli Bin Zanal
Assistant Medical Officer
NAmnuradli
1282.Muhammad Ramadhan Subky Bin Abdullah
Islamic Religious Officer
5903MOSQUEadan_duzak
1283.Muhammad Rashaad Bakashmar, Dr.
Assistant Professor
5068KIRK - HSmrashaad
1284.Muhammad Rassul Adzmi Bin Shahril
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3423K.ENGrassuladzmi
1285.Muhammad Ridhwan Bin Saleh
Matriculation Lecturer
4714CFS PJridhwansaleh
1286.Muhammad Ridwan Bin Ishak
Dental Surgery Assistant
5500KOD - IMCridwanishak
1287.Muhammad Roslan Bin Mohd Rosly, Mr.
Library Assistant
3853LIBRARYroslan
1288.Muhammad Sabri Bin Jamaluddin
Accounting Assistant
4062OCD - IMCmuhammadsabri
1289.Muhammad Sabri Bin Jamaluddin
Accounting Assistant
NA
1290.Muhammad Sabri Bin Sahrir, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5375KOED - ACADEMICmuhdsabri
1291.Muhammad Saifuddin Bin Mohamed Rehan, Dr.
Assistant Professor
6519K.ENGmsaifuddin
1292.Muhammad Saifullah Bin Hassan
Junior General Assistant
1590CFS PJsaifullah
1293.Muhammad Saifurrijal Bin Zaini, Mr.
Accountant
5946FINANCErijal
1294.Muhammad Salahuddin Bin Haris @ Harith, Mr.
Lecturer (Pth)
NAsolah
1295.Muhammad Salihat Bin Muhammad Sa'fie
Nurse
6298KOM - JHCsalihatsafie
1296.Muhammad Salihi Bin Abdul Hadi, Dr.
Assistant Professor
5073KOS - IMCsalihi
1297.Muhammad Salim Md Dom
NA
1298.Muhammad Saufi Shamsuddin, Mr.
Administrative Officer
2344FFSDsaufishams
1299.Muhammad Shahidan Bin Daud
Part Time Administrative
4083STADD - UTHMAN
1300.Muhammad Shahrir Bin Mohd. Shariff
Library Assistant
2901LIBRARYshahrir
1301.Muhammad Shamshinor Abdul Azzis
NA
1302.Muhammad Shirwan Bin Abdullah Sani
Lecturer (PTH)
6491OSC GOMBAKshirwansany
1303.Muhammad Syafik Bin Ab Rahman
CELPAD Teacher
3571OCD - IMCsyafikrahman
1304.Muhammad Syafiq Bin Ishak
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1305.Muhammad Syafiq Bin Ramli
CELPAD Teacher
3921CELPADsyafiq
1306.Muhammad Syafiq Bin Said
Medical Health Assistant
2062KOM - IMCsyafiqsaid
1307.Muhammad Syahmi Bin Abdul Latiff
Assistant Administrative Officer
NA
1308.Muhammad Syamsyi Bin Mohammad Aman Shah
Medical Health Assistant
4444HEALTH CENTREmrsyamsyi
1309.Muhammad Syaukat Bin Mustafa Kamal
CELPAD Lecturer
NAmsyaukat
1310.Muhammad Syuhail Bin Shuib
Assistant Science Officer
2673KOS - IMCmsyuhail
1311.Muhammad Syukor Bin Mohd Rijim
Information System Officer
NA
1312.Muhammad Syukor Bin Mohd Rijimi
Information Technology Officer
4877ITDsyukor
1313.Muhammad Tahir Jan, Dr.
Assistant Professor
4729KENMStahirjan
1314.Muhammad Tarmizi Bin Abdullah
NA
1315.Muhammad Waliuddin Bin Wahid
Veterinary Assistant
4280OCD - IMCwaliuddinwahid
1316.Muhammad Zahir Bin Ramli
Lecturer (PTH)
NAmzbr
1317.Muhammad Zaki Assyuaib Bin Mohamad Ghazalah
Industrial Trainee Diploma
NA
1318.Muhammad Zaki Bin Ramli
Academic Trainee
NAzakiramli
1319.Muhammad Zaki Jamaludin
NA
1320.Muhammad Zamzuri Bin Abdul Kadir @ Jaafar, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5177KOS - IMCzamzurikadir
1321.Muhammad Zorif Bin Fauri @ Fauzi
Matriculation Teacher
2772CFS PJmuhammadzorif
1322.Muhammad Zubir Bin Yusof, Dr.
Assistant Professor
2091KOM - IMCzubiryusof
1323.Muhammad Zuhairi Bin Zuhir
Security Guard
5555OSEM - GBKharryzuhir
1324.Muhammad Zulfadhli Bin Rosli
Nurse
NAzulfadhli
1325.Muhammad Zulfadhli Mohd Rashid
Industrial Trainee Diploma
NAtrainer2
1326.Muhammad Zulfadzli Bin Abdul Hamid
Computer Technician
NA
1327.Muhammad Zulfalmie Bin Ismail
Medical Health Assistant
NAmzulfalmie
1328.Muhammad Zulhafiizh Bin Mohd Muktiyuddin
Sport Assistant
NA
1329.Muhammad Zulhairi Bin Zali
Assistant Environmental Health Officer
3277HEALTH CENTREzul_hairi
1330.Muhammad Zulhusni Bin Mat Isa
Assistant Information System Officer
3808ITDzulhusni
1331.Muhammad Zulkamal Bin Zaidi
Assistant Medical Officer
2340OFFICE OF IIUM TEACHING HOSPITAL MGMTzulkamalzaidi
1332.Muhammad Zulnashriq Bin Mohd Muktiyuddin
Library Assistant
3461LIBRARY - IMCnashriq
1333.Muhammad Zulnashriq Bin Mohd Muktiyuddin
Library Assistant
NA
1334.Muhammah Hasibul Hasan
Assistant Professor
NA
1335.Muhammah Hasibul Hasan
NA
1336.Muhammah Hasibul Hasan
NA
1337.Muhammah Hasibul Hasan
NA
1338.Muhanad Ali Hamdon Kashmola, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5451KOD - IMCdrmuhannadkashmoola
1339.Muhanad Ali Hamdon Kashmola, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5482KOD - IMCdrmuhannadkashmoola
1340.Muharam Zulhafiz Bin Abdul Rahim
Medical Health Assistant
NAmuharam
1341.Muhd Alwi Bin Muhd Helmi, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAmuhdalwi
1342.Muhd Dardhamiriikhwan Bin Abdul Halim
NA
1343.Muhd Enamul Haque
NA
1344.Muhd Firdaus Bin Che Musa, Dr.
Assistant Professor
5489KOD - IMCmuhdfirdaus
1345.Muhd Hedayatul Islam
NA
1346.Muhd Helmi Kasman
NA
1347.Muhd Izzuan Bin Mohamad Noor
Accountant
5181FINANCEizzuan
1348.Muhd Ridhuan Bin Abdul Nasir
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5472KOD - IMCridhuan
1349.Muhd Shariffuddin Bin Hassan
Medical Laboratory Technologist
2063KOM - IMCdinkidal
1350.Muhd Syazwan Aiman Bin Suhaimi
Nurse
6131KOM - JHCsyazwanaiman
1351.Muhd Yusri B. Mohamed
NA
1352.Muhd. Rosydi Bin Muhammad
Lecturer
6777ITDmrosydi
1353.Muhd. Rosydi Bin Muhammad
Lecturer
5689KICT - LIBRARY SCIENCEmrosydi
1354.Muhd. Syafi B. Abd Bari, Dr.
Lecturer (Trainee)
NAsyafibari
1355.Muhibbulah Bin Sobri
Medical Health Assistant
NAmuhibbulah
1356.Muhummad Khairul Islam
NA
1357.Mukhni Munaf, Mr.
CELPAD Lecturer
4929CELPADmukhni
1358.Muna Binti Azuddin
Academic Trainee
NAmunaazuddin
1359.Muna Fathima Moiz
NA
1360.Muna Kemala Djuly Jacoub Djuly
NA
1361.Muna Khaleel Dheyab Al-kubaisi, Dr.
Assistant Professor
4624KOM - JHCmkubaysi
1362.Munayati Binti Munajar @ Munajat
Lecturer
3384KAHS - IMCmuna
1363.Munir Bin S Abd Aziz, Mr.
Library Assistant
3829LIBRARYmunirsabdaziz
1364.Munir Bin Suhaimee
Computer Technician
3721KAEDmunir
1365.Munira Arshad
NA
1366.Munira Bt. Shahbuddin, Dr.
Assistant Professor
6562KENG - BIOTECHNOLOGYmunirashah
1367.Munirah Binti Sha'ban, Dr.
Assistant Professor
5257KAHS - IMCmunirahshaban
1368.Munirah Binti Sha'ban, Dr.
Assistant Professor
5205KAHS - IMCmunirahshaban
1369.Munirah Binti Yaacob, Dr.
Assistant Professor
5516KOD - IMCmun_ira
1370.Munirah Bt. Othman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
5471KOD - IMCmuniera
1371.Munirah Kasim
NA
1372.Munirah Rahmad
NA
1373.Munirat Abolore Idris, Dr.
Assistant Professor
6490OSC GOMBAKmunirat
1374.Munjid Mustafa Bahjat M, Prof. Dr.
Professor
5079HS - ARABICmunjid
1375.Munsid Bin Othman
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
3445LIBRARY - ISTACmunsid
1376.Muntaha Bin Artalim Zaim, Dr.
Assistant Professor
5541KIRK - IRKmuntaha
1377.Murad Bin Ariffin
Assistant Medical Officer
2261KOM - JHCmuradariffin
1378.Murimazni Binti Hassan
Security Guard
5555OSEM - GBKmurimazni
1379.Murni Binti Mansyurdin
Administrative Assistant(Clerical/Operation)
NA
1380.Murni Binti Mansyurdin
Accounting Assistant
3976MSDmmurni
1381.Murni Bt. Mahmud, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
5647KICT - INFORMATION SYSTEMSmurni
1382.Murshid Bin Kassim, Mr.
Matriculation Teacher
2494CFS PJmurshidk
1383.Murshid Bin Kassim, Mr.
Matriculation Teacher
4706CFS PJmurshidk
1384.Murtala Saed
NA
1385.Musaddiq Majid Khan
NA
1386.Musahfindi Bin Mohamed
Computer Technician
4120OCD - IMCmusahfindi
1387.Musalmah Bt. Abu Bakar
Nurse
NAmusalmah
1388.Mushera Bibi Bt. Ambaras Khan, Prof. Dr.
Professor
4364AIKOL - LEGAL PRACTICE DEPTmushera
1389.Musliana Binti Mustaffa, Dr.
Lecturer
5529KOD - IMCmuslianamustaffa
1390.Muslim Har Sani Bin Mohamad, Assoc. Prof. Dr.
Associate Professor
4695KENMSmuslimh
1391.Mustafa Bin Haji Sintul
Security Guard
5555OSEM - GBKmustafas
1392.Mustafa Bin Mat Jubri @ Shamsuddin, Dr.
Assistant Professor
6128KIRK - IRKmussham
1393.Mustafa Omar Mohammed, Assoc. Prof. Dr.
Assistant Professor
4622KENMS - ECONOMICSmustafa
1394.Mustaffa Bin Jais
Driver
3492OCD - IMCmustaffa_jais
1395.Mustakim Bin Ahmad
InformationTechnology Officer
4898ITDakim
1396.Mutia Sabihah Binti Mohamed
Nurse
NAmutiasabihah
1397.Muzaitul Akma Binti Mustapa Kamal Basha
Lecturer
7312KON - IMCmuzaitul
1398.Muzamil Bin Manzor
Computer Technician
CFS PJmuzamil
1399.Muzamir Bin Azmi
Matriculation Lecturer
4881CFS PJmuzamir
1400.Muzammilah Bt. Tajuddin
CELPAD Teacher
3477CFS GAMBANGmuzammilah

 

General/Basic Dialing Guide

 1. IIUM Gombak Campus
  • Dial 03-6196-4000/4400/4800 followed by XXXX. (where XXXX is any extension number begin with 3XXX)
  • Dial 03-6196-XXXX. (where XXXX is any direct number ranging between 4001 until 5599)
 2. IIUM Kuantan Campus (Indera Mahkota)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - AA (Auto Attendance Number)(where XXXX is any direct number ranging between 6401 until 6799)
  • Dial 09-571-6400 followed by XXXX - (where XXXX is any extension number begin with 2XXX - 3XXX)
 3. Centre for Foundation Studies
  • Dial 03-7780-XXXX (where XXXX is extension number)
 4. ISTAC , IIUM Kuala Campus, Persiaran Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur
  • Dial 03-6207-XXXX (where XXXX is extension number)

 5. IIUM Kuala Lumpur Campus, Jalan Damansara (Institute of Islamic Banking and Finance)
  • Dial 03-2082-XXXX (where XXXX is extension number)